zaterdag, februari 18, 2017

Areon - De Lyriaanse Raad van Tijd - “Je Wereld Vormen” - 17 Februari 2017 / Jamye Price


Areon - De Lyriaanse Raad van Tijd
“Je Wereld Vormen”
17 Februari 2017 / Jamye Price

Gezegende wezens, zoals altijd, is het een speciaal moment wanneer wij elkaar ontmoeten in jullie besef, want het is jullie besef dat het leven verlevendigt en het in/naar de focus en de ervaring brengt die jullie aan het creëren zijn. Jullie besef heeft een vormgevende kracht welke creëert. Jullie horen veel over jullie gedachten die jullie wereld vormen. Niettemin als jullie beginnen te denken en te focussen, herkennen jullie dat jullie niet de onmiddellijke ervaring hebben van het vormgeven van jullie wereld. Het wordt frustrerend, het wordt verwarrend, maar in jullie hart voelt het goed aan.
Ja, het voelt goed aan dat jullie gedachten en jullie emoties jullie wereld creëren. En dat doen zij. Er zijn aspecten ervan die buiten jullie controle zijn, en derhalve niet in jullie ervaring. Dit betekent dan, dat wat het ook is in je ervaring onder je controle moet zijn, ja? Niet helemaal.
Controle
Wij zullen niet het plaatje inkleuren dat op dit moment in de tijd jullie volledige controle hebben van het creëren van jullie werkelijkheid. Jullie zijn daar te slim voor. Als je nu zou willen zweven, her/erken je dat het nu niet binnen je bekwaamheid is - dat je reageert op regels en ervaringen die in je leven zijn, maar niet noodzakelijkerwijs onder jouw controle. Maar er is een overhellend punt voor controle, en dat is waar jullie jezelf naartoe bewegen, naar dat overhellende punt.
Het is een proces. Het neemt tijd, en het neemt het uitwerken van de stappen om daar te geraken waar je de dingen in je leven ervaart die volledig onder jouw controle zijn. Echter, op dat moment, zal controle een andere ervaring voor jou zijn. Controle zal niet de buitenwereld vormen, het zal de wereld binnenin vormen. Het zal minder aanvoelen als een noodzaak, zoals vaak het geval is met het controleren van de buitenwereld, en zal meer zijn zoals een keuze van inwendig evenwicht.

Het zal je innerlijke ervaring en begrip vormen over hoe duidelijk het leven op jou reageert. De eerste stap om maar dat punt te geraken is te beginnen te werken met je inwendige ervaringen, je gedachten en je emoties, en je innerlijke wereld met grote overzichtelijkheid, vrede en gemak vorm te geven.  
Controle zal een ander gevoel voor je hebben als je verstandig/scherpzinnig wordt met het vormgeven van je innerlijke wereld. Het zal minder angst en frustratie hebben, en meer focus en vervulling. Het zal aanvoelen als een diepe verbinding met het zelf en een gemakkelijker stromen met het Leven. Je eerste stap is te leren wat jouw pusht, wat aan jou trekt, wat jou in een innerlijke staat houdt van niet je evenwicht te voelen.
Op dit moment, zijn jullie het belangrijke werk aan het doen van jezelf te ontdekken. Jullie doen het belangrijke werk van te leren van zo volledig van het zelf te houden, dat alles dat naar het oppervlak komt liefgehad wordt in/naar kracht. Liefgehad in/naar kracht. Omdat Liefde, in deze ervaring nu, niet allemaal gelukzaligheid is. Soms is het begrip, soms is het loslaten. Soms is het een verlies dat in dat moment aan mag voelen als pijn, maar het is in feite een opening of een transformatie van je huidige perspectief.     
Liefde voelt nog niet altijd positief aan. Wat jullie aan het leren zijn is om jullie innerlijke kracht te ontdekken zodat alle aspecten van Liefde een positief stromen aan hen hebben, zelfs als het slechts een moment van begrip, van leren of loslaten is.
Wat Stuurt Jullie Beweging Aan
Nu willen wij met jullie spreken over wat jullie aanstuurt. Wat is het dat jullie aanstuurt? Wat is het dat de jij vormt die je nu bent en de ervaringen die je hebt creëert? Wij spreken vaak over jullie bio-mechanisme dat een volmaaktheid heeft in deze werkelijkheid en in staat is om in de condities van het fysieke rijk uit te breiden, in staat is om een nieuwe jij in deze condities te veranderen en te verschuiven en te creëren.
Jullie kunnen jullie inwendige wereld verschuiven en jullie zelf voeden in/naar de kracht van Liefde dat een gelijkmatig stromen creëert. Op deze manier zullen jullie bewegen zonder zoveel als een gevoel van pushen of trekken, alleen beweging. Een gemakkelijker stromen met het Leven.
Dat is één van jullie eerste aandrijvingen: beweging. Jullie zijn binnenin een rijk van beweging. Tijd is een overduidelijk deel van deze werkelijkheidsconstructie; het markeert jullie beweging en het stuurt jullie voortdurend aan. Jullie zijn wakker, jullie slapen. Jullie voorzien jezelf van brandstof, jullie rusten. Beweging is zeer natuurlijk voor jullie. Jullie blijven niet stil staan. Zelfs in jullie beweging van volledige stilheid, jullie geen-gedachte momenten, wanneer jullie je ademhaling vasthouden, zijn jullie nog steeds in beweging. Jullie zijn nog steeds aan het uitstralen en ontvangen.
Beweging stuurt jullie aan. Zelfs in stagnatie, pusht en trekt beweging aan jullie. Jullie zien dit nogal duidelijk als het groei of afbraak proces. Jullie zijn onophoudelijk in een transformatieproces. Beweging is voor jullie een constante. Net zoals Liefde vele aspecten heeft, zo ook, heeft beweging dat. Creativiteit is beweging. Jullie zijn creatief en jullie verlangen/wensen nieuwe ervaringen. Jullie nemen waar en jullie willen de dingen veranderen.
Beweging is niet slechts iets dat met jullie gebeurt of dat jullie kiezen om het te doen, het is iets dat jullie zijn.
Jullie bio-mechanisme hier op dit vlak reageert op en maakt deel uit van alle aspecten van de Aarde ervaring. Jullie bewegen of kiezen niet alleen maar om niet te bewegen. Jullie zijn beweging, jullie zijn creatief, jullie zijn aan het veranderen of jullie voelen de effecten van verandering. Beweging stuurt jullie aan. Jullie bio-mechanisme is ingesteld om te reageren op en te werken met beweging.
Bewegende Emoties
Jullie emoties, dit is een overduidelijke voor jullie, jullie hebben gehoord dat energie en beweging emotie is. Dit is correct. Emoties zijn bedoeld om te stromen. Zij zijn de informatie van de ervaring en jullie zijn bedoeld door hen heen te stromen, om met hen mee te bewegen, of de effecten van de emotionele beweging te voelen. Of je beweegt met hen mee, of je voelt je gepusht en dat er aan je getrokken wordt. Jullie voelen de reactie van de wrijving. Jullie voelen dat de verandering met jullie gebeurt eerder dan met die stroom mee te bewegen.  
Emoties zijn een interessant stromen van energie. Bij tijden worden zij begrepen; je herkent en staat hun stromen toe. Je mag ook herkennen dat je er niet voor kiest om op een gezonde manier in een moment te stromen. Je mag het emotionele stromen terughouden, of je mag emotie stromend opmerken die niet overeenkomend zijn met jouw wensen.
Andere keren voelen emoties bijna ontoegankelijk. Je weet dat er iets is, maar je kan niet precies een stromen krijgen dat voelt als een goede beweging. Soms mag het toeschijnen dat je emoties niet rijp zijn. Heb je dat gevoel of die verontrusting of ongerustheid gehad? Er is een beweging die zich wil voordoen, maar het stroomt nog niet helemaal. Heb je die tranen gevoeld die binnenin zijn, maar je kunt hen er niet toe aanzetten uit je ogen vandaan te stromen? Je weet dat die emotie er is, er is druk aan het opbouwen, maar het heeft nog niet helemaal gemakkelijk gestroomd.
Zelfs deze tijden van je emotioneel verdoofd te voelen veroorzaakt een verlangen naar beweging. Velen zoeken drama, of het nu bewust of onbewust is, omdat het emotionele stromen een natuurlijk onderdeel is van het menselijke proces. Het is een communicatie van jullie bio-mechanisme dat aangeboren is wat betreft jullie expressie. Het is een diepgaande innerlijke verbinding met de buitenwereld.
Dus zelfs met jullie emoties, herkennen jullie dat op dit punt in de tijd, er delen van jullie innerlijke ervaring zijn die nog niet binnen jullie controle zijn. Jullie zijn aan het leren om toegang te verkrijgen tot het stromen dat jullie nodig zijn, omdat beweging voor jullie natuurlijk is. Jullie zoeken het. Als je het teveel weerstaat, begint jullie lichaam te reageren op de wrijving die om jullie heen is.
Bewegende Gedachten
Jullie gedachten, deze zijn ook energie in beweging. Zij zijn energie die zich vormt, verfijnt, definieert en die zich uitstraalt met een duidelijkheid.
Jullie emoties stralen uit met een kracht. Jullie gedachten stralen uit met een duidelijkheid.
Jullie verfijnen energie met jullie gedachten. Jullie verstand werd gecreëerd om op een zeer natuurlijke manier te werken met beweging en geen-beweging. Jullie gedachten zullen onophoudelijk stromen tenzij je de keuze maakt om hun stromen aan te sturen. Dat is een belangrijke stap die jullie aan het leren zijn op dit punt in de tijd. Jullie bio-mechanisme werd gecreëerd om te werken richting deze kracht met jullie. Het werd gecreëerd om jullie naar deze kracht van duidelijkheid en verfijning met jullie gedachten te roepen.
Laat ons jullie een voorbeeld geven. Jullie gedachten zullen stromen tenzij jullie kiezen om dit stromen aan te sturen. Hebben jullie opgemerkt dat jullie een lied kunnen horen, en dat een deel ervan in jullie gedachten mag blijven en dat het zich oncontroleerbaar blijft herhalen totdat iets anders het vervangt? Hebben jullie ook opgemerkt dat wanneer iets het eenmaal vervangen heeft, en als je snel terugkeert naar de omstandigheden waar dat lied herhaald werd, het weer opnieuw zal beginnen zich te herhalen?  
Jullie verstand ontvangt onophoudelijk informatie, en tenzij je kiest om diens stromen te sturen, zal je hebben wat voor informatie het ook is dat erin stroomt.
Wanneer je jong bent, is je geest in een zeer ontvankelijke staat. Je ontvangt grote hoeveelheden aan emotionele informatie omdat je geest zich nog steeds aan het ontwikkelen is in dit rijk om jullie woorden en jullie verfijnde duidelijke gedachten te begrijpen. Uitgebreide informatie, de emoties van diegenen om je heen, komt allemaal je geest binnen. Het is daar opgeslagen als je begint je mentale stromen aan te sturen. Als je ouder wordt, is je systeem beschikbaar om zich te vormen in/naar wat jij kiest in plaats van alleen maar te ontvangen wat er om jou heen is.
Echter, de meesten wordt niet geleerd om hun innerlijke wereld te vormen. En dus als volwassenen, werken jullie nu door veel informatie heen dat zich opeengestapeld heeft en nu in een tijd is van loslating omdat jullie de bedoeling hebben om jullie wereld te vormen.
Jullie gedachten zullen op natuurlijke wijze beginnen patronen en gewoontes te vormen. Dit is een volgend onderdeel van jullie natuurlijke beweging. De gewoontes die jullie geest vormt zal bij jullie veroorzaken om gedragingen ietwat onbewust te herhalen, en dit kan een grote kracht zijn. Het roept jullie op naar meer focus en kracht als jullie de patronen kiezen die jullie willen houden, creëren of loslaten.
De reden dat jullie geest gewoontes vormt is, zodat het door kan gaan om creatief te zijn, zodat het door kan gaan zich uit te breiden en zich op iets anders kan focussen. Informatie wordt een patroon of gemakkelijk herhaalbaar voor jou, zodat jij je dan kunt focussen op andere gebieden. Je voegt toe aan je ervaringen.
Innerlijke Vormgeving
Op het pad van Ascentie, brengen jullie naar de oppervlakte jullie onbewuste patroonvormende gewoontes die niet resonant zijn met wat jullie bedoeling is om in jullie wereld te vormen. Jullie emoties en jullie gedachten werken op natuurlijke wijze met jullie beweging. Het maakt deel uit van wie jullie zijn en wat jullie aandrijft.
Jullie kunnen het proces van het vormen van jullie innerlijke rijk verbeteren door zelf-observatie en te luisteren naar jullie wensen/verlangens. Wij raden vaak het observeren zonder oordeel aan van jullie eerste emotionele reactie, zodat jullie kunnen herkennen wat onbewust is en naar de oppervlakte komt. Als je een ondersteunende of positieve reactie hebt, verbeter en vier het. Als je opmerkt een negatieve reactie te hebben, vier dat je het herkend hebt en spendeer enige gedachten en emoties eraan om het in/naar een stromen te hervormen dat ondersteunend aanvoelt.
Je mag aan jezelf vragen, wat zou ik graag willen creëren, ervaren of voelen? Gebruik dan je gedachten om je die gebeurtenis voor te stellen. Het je voorstellen maakt deel uit van het oefenen van je geest. Het creëert een sterk innerlijk dialoog met het zelf, in plaats van een monoloog van oncontroleerbare gedachten.
Jullie zijn in een opwindende tijd van verandering die jullie oproept naar meer innerlijke focus, zodat de wisselwerking met het subtiele rijk meer bewust is. Jullie gedachten en emoties zijn jullie subtiele brug. Als jullie evenwichtig blijven en een duidelijke intentie handhaven, zullen jullie ermee beginnen de synchroniciteiten op te merken te gebeuren, jullie indicatie van uitlijning. Synchroniciteit is jullie eerste antwoord vanuit het subtiele rijk dat de dingen zich uitlijnen gewoon doordat jij op komt dagen, in plaats van slechts actie te creëren.
Jullie zijn een groot momentum aan actie aan het toevoegen als jullie eerst in jullie subtiele brug werken. Het is net zo gemakkelijk als meer naar jezelf te luisteren, en je gedachten en emoties toe te staan tegen jou te spreken om de onbewuste keuze in/naar bewuste keuzes te brengen. Het is net zo uitdagend als het handhaven van je focus voorbij de omstandigheden om je heen. Kies eerst je innerlijke focus, dan zal de verbinding met de buitenwereld volgen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2017 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten