vrijdag, september 30, 2016

Aartsengel Zadkiel - “Stijgen naar een Hoger Bewustzijn” - Oktober 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Stijgen naar een Hoger Bewustzijn”
Oktober 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij om het stijgen naar een hoger bewustzijn te bespreken.   
Jullie leven in een tijd waar er heel veel mogelijkheden zijn om naar een hoger bewustzijn te stijgen. Er is veel hogere vibrationale energie dat jullie planeet in een constante stroom bereikt. Deze hogere vibrationale energie nodigt jullie uit om het te omhelzen en het in jullie persoonlijke energiegebied te incorporeren. Het vraagt aan jullie om jullie huidige manier van bestaan/zijn te onderzoeken, zodat jullie gemakkelijker deze verfijnde energie toe mogen staan om zich met jullie huidige energie te combineren. Wanneer jullie deze nieuwe energie omhelzen, stijgt jullie bewustzijn naar een hoger niveau.
De hogere vibrationale energie bevat een vibratie van pure Liefde. Dit is een vibratie dat streeft naar het hoogste en beste voor iedereen, want het beseft dat iedereen komt vanuit dezelfde Bron en een Goddelijke Vonk bevat dat hen verbindt aan de Bron.
Deze hogere vibrationale energie bevat een boodschap dat het huidige kostuum, dat jullie in deze incarnatie dragen, een kans is om specifieke lessen te leren en om van dienstverlening te zijn op jullie eigen specifieke manier. Niettemin, is de huidige incarnatie slechts een oogknipper. Wanneer het bekeken wordt vanuit een hoger perspectief, is het een kans voor vooruitgang. Als je beseft dat er een hogere orde aan het werk is in je leven, kan je gemakkelijker naar de lessen zoeken waarvoor je kwam om te leren of de manieren waarop je van dienstverlening wilde zijn. Je kunt pauzeren voordat je reageert of nadenkt over je volgende manier van  handelen.

Aartsengel Michael - Het Goddelijke Geschenk van de Wil Begrijpen - 20 September 2016 / Linda DillonAartsengel Michael
Het Goddelijke Geschenk van de Wil Begrijpen
20 September 2016 / Gastheer: Steve Beckow - Kanaal: Linda Dillon

Steve Beckow: Vandaag gaan wij Aartsengel Michael verwelkomen en wij hopen om echt in het onderwerp van de wil te geraken. Wat is de wil? En, is er een collectieve wil? Als die er is, hoe genereren wij het, hoe focussen wij het en hoe houden we het tegen van betreurenswaardige wegen in te slaan; zoals waar de dictators van de wereld ons op gestuurd hebben. Hoe temperen wij de wil, enzovoorts? Hiermee verwelkom ik Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: En ik verwelkom jullie, want ik ben Michael, Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws, en zal ik zeggen, brenger van de discussie aangaande dit omstreden onderwerp van de wil. En ik hoop, en ik heb de bedoeling - merk mijn woorden op dierbare vrienden - om een dieper begrip, Licht en wijsheid te brengen om jullie harten en geesten en jullie wil te activeren, om te begrijpen wat dit concept, en derhalve wat deze werkelijkheid, van jullie Goddelijke Macht, geboren uit Liefde, in/naar actie, wat dit onderwerp van de wil betekent? Want heeft deze wil niet, zoals jij aangehaald hebt dierbare Steve, een moeilijke geschiedenis gehad in termen van het gebruik, of misbruik, of oneigenlijk gebruik van de wil in de koers van de menselijke aangelegenheden. En er zijn vele die het gebruik van de wil zullen betreuren, omdat dat is waar zij aan denken, dat is waar zij angstig van zijn. 
Maar, in feite, het juiste gebruik van de wil is toch een Goddelijk Geschenk. Niet zozeer waar jullie aan zouden denken als een Goddelijke kwaliteit, omdat de wil gebaseerd is op actie. Er zijn heel veel dictators geweest - en wij zullen deze discussie beperken tot de planeet van Gaia, van de Aarde - maar er zijn heel veel dictators geweest, martelaars, dezen die groot en klein zijn, bekend en onbekend, die de toepassing van hun menselijk wil gebruikt hebben om werkelijk rustverstoring, chaos, haat, hebzucht, controle, agressie, oorlog, uitroeiing te bewerkstelligen jegens deze planeet en ook jegens het menselijke ras.
Toen de Moeder in/naar de vorm het oorspronkelijke Schepper Ras voort bracht - en zelfs dat heeft soms een negatieve bijklank - en wij spreken niet over het Meester Ras, mijn vrienden, wij spreken over het Schepper Ras. En, wat dit betekende voor diegenen die zuiver energie waren of Engelachtigen van uiteenlopende vormen, en zelfs enige hybriden, die vorm voort brachten. En, de Moeder haar intentie, zeer eenvoudig gezegd, was om een plaats te hebben van zo een schoonheid en diversiteit, waar Haar Engelen zouden kunnen spelen, waar zij de ervaring zouden kunnen hebben van in de vorm te zijn en de verrukking van in de vorm te zijn, dat het niet omvatte, en nog steeds niet omvat, van de menselijke wezens, die mensachtige vorm, van mensen die klem zitten in de fysicaliteit. 
Welnu, een deel van dat oorspronkelijke ras, van deze eerste wezens op de planeet, was dat zij de bekwaamheid hadden om te creëren. En, jullie hebben enige monumentale voorbeelden gehad van enige kleinere voorbeelden van deze bekwaamheid om te creëren doorheen de menselijke geschiedenis. En misschien zijn de Lemurianen een perfect voorbeeld, want die konden creëren vanuit pure denkbeelden of gedachte. Maar zelfs dat was niet in perfectie.

donderdag, september 29, 2016

De Raad - Wat In De Wereld Is Er Gaande? - 27 September 2016 / Ron HeadDe Raad
“Wat In De Wereld Is Er Gaande?”
27 September 2016 / Ron Head

Wij hebben jullie via heel veel boodschappers verteld dat er een grote toevloed zou zijn, en nu is, van Licht in/naar jullie systeem. Wij hebben jullie verteld dat er niemand of niets zou zijn dat niet beïnvloed zou worden door deze Lichtgolf. Wij hebben jullie zelfs verteld dat jullie waarlijk goed in dit proces zijn in deze tijd. En wij wensen om jullie nu te informeren, dat terwijl dit alles inderdaad het geval is, de intensiteit door zal gaan te verhogen.
De reden dat wij dit vandaag adresseren is, dat het zo een grote verandering veroorzaakt binnenin elk van jullie, dat zelfs sommigen van diegenen die zich goed bewust geworden zijn van wat wij aan jullie verteld hebben gedesoriënteerd, verward en zelfs bij tijden ontmoedigd raken. Het is één ding om de waarschuwingen van naderende chaos en verwarring te begrijpen, maar het is nogal anders om te ervaren om met dat soort van energie te leven.
Vandaag zouden wij jullie graag een andere manier willen geven van te zien wat er allemaal om jullie heen is, zodat jullie door mogen gaan de schitterende bakens te zijn die jullie zijn.

dinsdag, september 27, 2016

Blossom en de GFL - Door Hier te Zijn, Laten Jullie Je Stempel op de Energie van de Aarde Achter - 27 September 2016


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
27 September 2016
Door Hier te Zijn, Laten Jullie Je Stempel op de Energie van de Aarde Achter

Blossom: Wel, het is interessant. Ik heb het twee keer eerder geprobeerd en het is niet dat jullie niet in de buurt waren … het was meer, dat mijn hoofd, toen we eenmaal begonnen, gewoonweg niet in de juiste ruimte was om met jullie te praten … het is moeilijk om uit te leggen. Misschien, was het te moeilijk met alle codes enz. en wilde ik het uitstellen. Dus, probeerde ik om JULLIE te laten stromen, doch, het scheen hetzelfde oude terrein te zijn … met alle respect voor jullie. Niettemin, voel ik me veel beter vandaag, dus dacht ik om eens te zien wat er zou gebeuren. Wat denken jullie ervan?
GFL: Welkom aan jou Dierbare Blossom. Het schijnt dat je breincapaciteit eenvoudigweg niet in het stromen was om met de woorden te werken die wij naar voren brengen.
En toch, waar jullie de laatste tijd over gesproken hebben was zeer interessant. Let wel, ik moet toegeven me een beetje verloren te voelen in mijn ziel de laatste tijd … Ik weet niet zeker waarom.
Mogen wij een suggestie maken?
Ga je gang.
De veranderingen die zich momenteel voordoen zijn de Energieën die zich zowel in als rondom jullie in/naar een Hoger Niveau aan het transformeren zijn. Dit is niet nieuw. Nochtans, wat nieuw IS, is dat er een optillen is in/naar een Hoger Niveau om jullie heen. Een feitelijk optillen. Een overdracht van jullie Energiegebied in/naar dat van een Hogere graad. Wat voorheen niet mogelijk geweest is. Deze overdracht laat iemand ongemakkelijk/rusteloos achter, aangezien het “het verlies” is van de oudere Energieën welke goed gediend hebben, en nu echter losgelaten moeten worden.
De Hogere energieën waar men letterlijk instapt, zijn nu van een grote dienstverlening en jullie zullen je een klein beetje voelen alsof jullie benen onder je vandaan gehaald werden. Alsof je op lucht loopt … wanneer het Nieuwe Zelf zich eenmaal gesetteld heeft in dit nieuw gevonden niveau.

maandag, september 26, 2016

Informatie om Ons Door de Aankomende Tijdsperiode Heen te Helpen - 23 September 2016 / Jenny Schiltz


 “Informatie om Ons Door de Aankomende Tijdsperiode Heen te Helpen”
23 September 2016 / Jenny Schiltz

Gisteren zat ik met de Equinox energieën en voelde deze overweldigende behoefte om te reizen.  De reden van mijn reis was om informatie te verkrijgen over wat er nodig is om ons door de aankomende tijdsperiode heen te helpen. Ik vond enige geweldige drummuziek, en gaf mezelf een vol uur over aan het loslaten van mezelf.
Ik werd mezelf lopend gewaar in mijn vertrouwde omgeving en zag de vrouw waar ik bekend mee ben die mij vertelde om haar eenvoudig grootmoeder te noemen, terwijl wij om een enorm groot vuur zaten. Ik zat op een steen bij het vuur en precies toen verscheen er een strijder en deze begon te dansen. Hij was in volle uitrusting gekleed, inclusief beenwindsels. Zijn optreden was ongelooflijk en hypnotiserend. Hij komt naar mij toe en smeert zwart op mijn gezicht en vertelt me dat ik een strijder moet worden. Ik protesteer en zeg, “Ik wil niet vechten! Ik houd er niet van om te vechten!” Hij glimlachte en zei dat een echte strijder diens toevlucht niet hoeft te nemen tot geweld.
Hij vertelde me dat een echte strijder ook een leider is. Dat zij naar alle zijden luisteren en vaak kiezen om niet te antwoorden/reageren, maar eenvoudig waarnemen. Strijders vertrouwen ook op hun team. Hij keek naar me en zei, “Vertrouw jij je team?” Het team waar hij naar refereerde waren mijn gidsen, degenen hier in de vorm op de Aarde en degenen in het etherische. Hij vroeg of ik erop kan vertrouwen dat ik altijd voorzien zal zijn, dat er voor me gezorgd wordt? Kan ik mijn team vertrouwen, ongeacht van wat voor chaos overal om mij heen schijnt te zijn? Hij vertelde me dat dit vertrouwen belangrijk is om mijn energie en vibratie te handhaven.

De Arcturiaanse Groep - Verandering is Onvermijdelijk, omdat het Wereldbewustzijn aan het Veranderen is - 25 September 2016 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“Verandering is Onvermijdelijk, omdat het Wereldbewustzijn aan het Veranderen is”
25 September 2016 / Marilyn Rafaelle

Wij spreken in vreugde tegen jullie, want heel veel veranderingen komen naar jullie wereld toe. Nieuwe gebeurtenissen zullen weldra gebeuren, maar probeer niet op hen te anticiperen met het driedimensionale denken en oplossingen. Verandering ontvouwt zich vaak op zeer subtiele manieren, en laten het toeschijnen alsof er niets aan het gebeuren is.
De meerderheid van de nieuwsbronnen in deze tijd presenteren alleen maar drie dimensionale concepten van “nieuws” -- bijna altijd negatief en in uitlijning met de oude energie. Voor het merendeel hebben de nieuwsbronnen nog steeds geen besef van of interesse in de hogere manieren van zien en weten.
Verandering is onvermijdelijk, omdat het wereldbewustzijn aan het veranderen is. Jullie zullen dit herkennen als jullie vele tot nu toe geaccepteerde concepten en overtuigingen observeren in  politieke, religieuze, medische, wetenschappelijke, onderwijzende enz., gebieden, en zij beginnen te ontbinden en zich openen voor nieuwe en hogere niveaus van gedachte.
Jouw taak als een ontwaakte ziel is om een waarnemer te zijn, rustend in waarheid ongeacht wat zichzelf presenteert als je door je dag heengaat. Als je leert om in de wereld te zijn maar er niet van, herken je spoedig dat alles dat aangedaan of gedaan wordt door anderen een reflectie is van hun staat van bewustzijn, maar niet het feit verandert, dat ongeacht de verschijningsvormen, hun ware essentie Goddelijk is, want er is niets anders.
God alleen Is. Dit besef is de sleutel voor de spirituele evolutie. Het is waar iedere ziel naar gezocht heeft in alle verkeerde plaatsen, levensspanne na levensspanne. Veel van de wereld is nu spiritueel gereed om op te houden God in het externe te zoeken en te beseffen dat alles waar zij naar gezocht hebben al binnenin aanwezig is.  
Ascentie is de verwezenlijking van een hoger niveau van bewustzijn van waaruit je dan begint de wereld en alles daarin vanuit een plaats van weten te zien en dat er slechts ÉÉN is, en dat DIEGENE eeuwig Zichzelf tot uitdrukking brengt in eindeloze vormen en variëteiten. Iedere ziel zal vele ascenties ervaren.

zondag, september 25, 2016

De Wekelijkse Lichtstraal - “Een Frisse Focus” - 22 September 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Een Frisse Focus”
22 September 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, je besef en focus zijn een krachtige katalysator van creatie. Je bewustzijn is een voertuig van het Leven, en als je het leven waarneemt, ontvang je het. Wat voor verwachtingen heb je die jou op een pad zetten van het hercreëren van patronen uit het verleden? Als jij je hart en geest opent voor een Frisse Focus, sta je een nieuwe creatie toe zich gemakkelijker te vormen.
Wij willen je meenemen naar voorbij het positieve denken, want zoals je waargenomen hebt is het geen volledig systeem van verandering. Het is belangrijk om je geest richting positieve focus te gebruiken, niettemin moet je de vibrationale resonantie ermee op een fundamenteel niveau vinden.
In plaats van positief te denken, begin te denken in mogelijkheden en potentiëlen.
Voor sommigen, zal het positieve denken een patroon van vermijding creëren, aangezien zij het vermijden om inwendige en gedragsveranderingen (uitwending) te maken. In plaats van vergiffenis en vrede met een situatie te vinden, zullen zij verandering vermijden en proberen de geest te focussen op positieve gedachten erover. Dit creëert een patroon van inwendige controle dat ernaar streeft om de uitkomst met de kracht van de gedachte te manipuleren en te verwachten. Dit is een patroon van het vermijden van persoonlijke verandering. Het leven zal je altijd richting groei roepen.

zaterdag, september 24, 2016

De Ster Ouderen - De Kosmische Pauze is Nu Voorbij! - 22 September 2016 / ­Aluna Joy Yaxkin


De Ster Ouderen
De Kosmische Pauze is Nu Voorbij!
22 September 2016 / ­Aluna Joy Yaxkin

Zoals ze in Engeland zeggen … “Good morning Lovelies”. Jullie allemaal prachtige zegeningen sturend op deze Equinox ochtend, vanuit de Gepluimde Slang Leylijn en de hart/keel chakra van Sedona. We zijn geland en zijn net begonnen onze verzamelde energie van de Regenboog Slang (draak) Leylijn in Engeland te verankeren aan de Gepluimde Slang Leylijnen hier in de Amerika’s. Dit Leylijn project werd een veel groter werk dan waar we eerst op geanticipeerd hadden. Toen ik hiernaar vroeg, ontving ik een korte boodschap voor ons allemaal vanochtend …. LEES VERDER VOOR DE BOODSCHAP VAN DE STER OUDEREN.
De Kosmische pauze is nu voorbij….
Wat je dacht dat je spirituele werk is of was, gisteren en vandaan, zal zeer snel groeien en zich verder ontwikkelen nu in/naar iets veel meer diepgaands dan jij je voorgesteld zou kunnen hebben. Als je de omvang van je werk te snel geweten had, zou je overweldigd geweest kunnen zijn en de missie afgebroken kunnen hebben. Dat is aldus waarom jij voor jezelf koos dat de reis een stap na stap proces moest zijn, jou in het altijd tegenwoordige Nu werkzaam houdend.  
Jullie zielen zijn gegroeid en werden gehard met enorme tests en grote zegeningen. Jullie werden vervolgd, verraden, ondersteund en geliefd. Jullie kunnen meer energie, Licht en spirituele alchemie bevatten dan jullie eerder konden. Jullie zijn je nu aan het voorbereiden om van het grote plateaus af te lanceren tussen enorme cyclussen van tijd in (De Ster Ouderen zeiden in het verleden dat wij in 2017 zouden beginnen te lanceren). Jullie zijn op dit plateau geweest sinds de aankomst van deze kosmische pauze die in 2013 begon. Deze pauze is zoals een oceaangolf. Wij zijn in de ruimte geweest tussen toen een golf binnen komt en een golf naar buiten gaat. Het is een kosmisch plateau.

vrijdag, september 23, 2016

St. Germaine - Urgentie, Evenwicht van Actie en het Rustpunt, Snelheidstempo en de Uitlijning - 22 September 2016 / Linda Dillon


St. Germaine
Urgentie, Evenwicht van Actie en het Rustpunt, Snelheidstempo en de Uitlijning
22 September 2016 / Linda Dillon

Linda: Zelden krijgen wij de mogelijkheid om een persoonlijke lezing te delen; maar, dat is waar deze post over gaat. Dit prachtige Lichtwezen heeft ermee ingestemd om de Liefde en Wijsheid van St. Germaine met ons te delen! Wij zijn in dankbaarheid jegens jou geliefde ziel.
St. Germaine: Groeten, Ik ben St. Germaine. Ik stap naar voren om je te omhelzen, om je vast te houden, om jou neer te leggen en dat je de zachte genezing mag ontvangen, de nectar en zoetheid van het leven, de nectar en zoetheid van de Moeder. De nectar en zoetheid van de bloemen, van de otter, van de rivier, van de velden, van de vallei, van de laagte. Dierbare engel van Liefde, je hebt geleerd en verankerd en hebt het goed gedaan in het evenwicht van actie, van het rustpunt, van deelnemer/waarnemer. Je bent nooit iemand geweest die vreugdevol achterover leunt en toekijkt. En mijn vriendin, je hebt het oprecht als één van mij geleerd, als één van de Moeder, als één van Michael. Op heel veel manieren ken je niet de betekenis van stil te zitten. En je zegt, “Afgezien daarvan, is zat vorig jaar genoeg stil om een levensspanne van mij te duren!” Geliefde vriendin, ik plaag je, omdat je weet dat dat niet is hoe het werkt. En ik zeg dit op geen enkele manier, in geen enkele vorm van kritiek.
Toen ik de wereld bewandelde, en dat heb ik dus heel vaak gedurende honderden aan jaren gedaan, voelde ik nog steeds, “Er is geen tijd genoeg. Er is zoveel dat ik moet doen. Er zijn zoveel mensen die ik moet transformeren, onderwijzen, helpen, assisteren. Er is zoveel dat ik wil doen aangaande de vervulling van het Plan van de Moeder. Er is niet genoeg tijd.” En natuurlijk was elk en ieder tijdstip in goddelijke perfectie - niet noodzakelijkerwijs in mijn perfectie, maar in de perfectie van de Moeder/ Vader/Ene.

Equinox Liefdesenergie Stijging!! - 23 September 2016


Equinox Liefdesenergie Stijging!!
(De Laatste 3 Dagen zijn zij Gigantisch Gestegen)
23 September 2016
Ben in Liefde, Blijf in Liefde. Doe het opruimingswerk en VOEL de Stijging. De Hogere Rijken doen er ALLES aan om ONS bij te staan met onze ASCENTIE.
 (Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

donderdag, september 22, 2016

Jeshua - De Belichaming - September 2016 / Pamela Kribbe


Jeshua
De Belichaming
September 2016 / Pamela Kribbe

Dierbare vrienden, ik ben zeer verheugd om bij jullie te zijn en om mijn energie met die van jullie te vermengen.
Jullie zijn stralende wezens van Licht en jullie hebben geen idee van de kracht en schoonheid die jullie dagelijks in jullie leven demonstreren. Hoewel het vooruitzicht bij tijden donker is, en jullie je soms uitgeput voelen van te proberen voorwaarts te gaan in jullie leven, zijn jullie immer dapper. Jullie moeten je bewust zijn van de ongelooflijke moed en kracht die jullie dag na dag demonstreren. Jullie brengen voortdurend steeds meer Licht op/naar de Aarde, gewoon doordat jullie hier zijn. Door jullie zelf in jullie lichaam te verankeren, verspreiden jullie Licht op de Aarde. Jullie zijn het levende Licht op de Aarde, en jullie lichaam maakt deel uit van die belichaming.
Jullie incarneerden hier met een doel/reden, met een diepe intentie. Jullie zijn hier voor jullie zelf, om binnenwaarts tot bloei te komen, en om diepgaand ieder deel van jezelf te ervaren. Maar jullie zijn hier ook voor de Aarde, voor deze planeet en om Haar met jullie Engel-Licht te inspireren en te voeden. Jullie lichaam is samengesteld van dezelfde elementen als de Aarde en de koninkrijken, als de planten en de dieren. Dat is wat jullie met hen delen; jullie zijn niet afgescheiden van het leven om jullie heen.
Het lichaam is een wonder op zichzelf. Denk na over al deze piepkleine cellen in je lichaam en hoe zij hun afgescheiden rollen kennen, alsook hoe samen te werken als een verenigd geheel. Zij geven uitdrukking aan een hogere macht, en die hogere macht ben jij, de ziel-zelf die in je lichaam leeft. Je ziel is degene die inspireert en de gever van je leven is. Dankzij je ziel diens keuze, is het lichaam dat het gekozen heeft voor dit leven in/naar het bestaan gekomen: dit specifieke lichaam met alles dat jou genoegen geeft, alsook alles dat pijnlijk en belastend is.

woensdag, september 21, 2016

Sandra Walter - Goddelijke Focus: De Derde Golf Verwelkomen - 20 September 2016


Sandra Walter
Goddelijke Focus: De Derde Golf Verwelkomen
20 September 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Onze derde golf van 2016 begint te toppen, met diens eerste frequenties die het Nieuwe inluiden. Poortwachters en Rasterwerkers zijn wekenlang druk geweest, Gaia en de nieuwe raster reageren al, en wij zijn voorbereid op de nieuwe aankomst van volgende week.
Dit is een toevloed van hoog opgeladen zuiver Licht, wat ons naar een gloednieuw niveau brengt. Zoals altijd, is vibrationale overeenkomst belangrijk voor je ervaring ervan, hoewel deze frequenties gericht zijn op het helpen van een versnelde tijdlijn. Voor de Ascentie Stam, de sluiers zijn weer bezig dunner te worden en onze werkelijkheden voelen meer onwerkelijk dan geaard aan. Zoals we van de twee eerdere golven geleerd hebben, is dat typisch voor deze golf toevloeden van dit jaar. Deze golf omvat een tijdlijnverschuiving, dus onze focus is meer dan ooit nodig.
Gaia is voortdurend, en zal dat blijven doen, codes aan het loslaten doorheen de nieuwe rastersystemen, welke van een Solar-kristallijnen natuur is. Het wordt tot actie aangezet door het binnenkomende Lichtniveau, en Gaia reageert erop net zoals onze lichamen en DNA tot actie aangezet worden om sluimerende codes tijdens Ascentie te activeren. Dit is voorbereiding op het ontvangen van veel hogere niveaus van Solar Licht. De September golf is een grote sprong in dat proces, en wij ontvangen een versnelde tijdlijn om dat proces te complementeren, eenvoudig omdat wij capabel zijn en er bewust om vragen.

dinsdag, september 20, 2016

Mary Magdalene - “Twee Diepe Angsten” - September 2016 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
“Twee Diepe Angsten”
September 2016 / Pamela Kribbe

Ik ben Mary Magdalene. Ik kniel voor  jullie neer met bewondering en respect voor wat jullie op de Aarde doen. Jullie zijn bezig nieuwe paden van bewustzijn te openen en jullie doen dat terwijl jullie nog steeds de lasten van het verleden binnenin met jullie meedragen. Oude pijn en verontrusting komen gedetailleerd naar boven, omdat nieuwe manieren van bewustzijn jullie besef, jullie lichaam en jullie emoties binnenkomen.
Met het feitelijk creëren van nieuwe paden van bewustzijn, genezen jullie de oude pijn. Het schijnt alsof dit had moeten gebeuren in het verleden - jullie zijn zo vaak eerder op de Aarde geweest - maar het was niet mogelijk om toen nieuwe paden te creëren. Er was nog steeds teveel bewustzijn dat verstrikt zat in de oude instituten van macht en autoriteit, en mensen werden gevangen gezet door hun angst voor overleving - door ongerustheid op het fysieke vlak - of door de angst van maatschappelijk verbannen te worden.
Deze angsten lopen zeer diep in de mensen. Als je niet weet wie je bent, als je ondergedompeld bent in de structuren van het onbewustzijn die door de maatschappij gehandhaafd worden, dan geloven jullie dat jullie je lichaam zijn, en angst voor overleving raakt jullie in jullie diepste kern: te sterven betekent vernietigd te zijn. Dan komen er zeer diepe impulsen naar boven om tegen te werken, en dat kan jullie ertoe leiden om een ander persoon te vernietigen, als dat noodzakelijk is, om je overleving te verzekeren. Het is een fundamentele primitieve angst. Dan is daar ook de angst van maatschappelijk verbannen te worden, of niet langer meer bij de groep te behoren. Dat, ook, is een zeer diepe angst in mensen.
Als jij je niet bewust bent van je ziel-zelf, je goddelijke kern, dan denk je dat: a) jij je lichaam bent, en dat b) je een maatschappelijk gevormde persoonlijkheid in dat lichaam bent. De persoonlijkheid, welke gevormd wordt door maatschappelijke invloeden vanuit het verleden, was en wordt nog steeds gevormd door angst. Je wilt bij een groep horen; je wilt geaccepteerd worden door andere mensen. Er is een hulpeloos deel in ieder persoon dat ondersteund, goedgekeurd en omhelsd wil worden. Dit is het deel van jou dat erbij wil horen, en dat deel is nog steeds zeer sterk in ieder persoon.

Sananda - “Een Ongelooflijke Kans Verderop” - 19 September 2016 / Jenny Schiltz


Sananda
“Een Ongelooflijke Kans Verderop”
19 September 2016 / Jenny Schiltz

Het is belangrijk dat jullie begrijpen door wat voor een verbazingwekkende tijdsperiode jullie heen leven. Dit is de tijdsperiode wanneer al jullie levens, jullie lessen en bereikte groei in/naar één laatste hoogtepunt komen. Voor diegenen die gekozen hebben om te ascenderen, dit is jullie afstudeertijd. Wat afstuderen voor ieder persoon betekent zal er anders uitzien en aanvoelen. Niettemin, is het uitgangspunt voor iedere ziel hetzelfde. Het is tijdens dit leven dat jullie alles zullen verwijderen dat jullie belemmerd van jullie ziel op de Aarde te belichamen. Het is in deze prachtige vermenging dat jullie de reden zullen begrijpen voor jullie incarnaties op de Aarde en alles dat jullie verkregen hebben.
Op dit moment, wordt de versnelde tijdlijn in jullie wereld verankerd en dit staat elk van jullie toe om er toegang tot te verkrijgen. Met de naderende Equinox, hebben jullie elk de kans om het oude achter te laten en in/naar het nieuwe te lopen. Het is om deze reden dat zo velen van jullie het diepe loslaten ervaren hebben van het fysieke en emotionele. Het komt voor jullie naar voren om het te zien, het te voelen en te kiezen om het in het verleden achter te laten. Terwijl dit overweldigend aan mag voelen en je het even niet meer mag weten aangaande hoe los te laten en voorbij te gaan aan wat was, is het antwoord tamelijk eenvoudig. Wanneer jij je belast voelt door je angsten, je verleden of je patronen, ga zitten en vraag je hartchakra om zich tot het maximale te openen. Vraag dat je alle Liefde ontvangt welke de Bron aan te bieden heeft en dat deze Liefde jou helpt alles los te laten dat binnenin jou niet in evenwicht is. Sta deze Liefde toe jou volledig te vullen en met dat aldus te doen, jou de weg te wijzen. Want er is slechts één weg naar de nieuwe Aarde, slechts één pad naar Ascentie en dat is met dezelfde frequentie van Liefde te zijn en ermee te resoneren welke de Bron jou geeft. Als je dit steeds meer doet, zal je gewaarworden dat al het andere onbelangrijk is, al het andere verdelend is, dat de enige waarheid binnenin dit grote gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde is. Dit is niet te zeggen, dat er slechts één pad is om deze Bronenergie te voelen, want er zijn vele en oordeel van iemand anders diens pad zal jou alleen maar wegleiden van je eigen pad.
Wij vragen dat elk van jullie de overtuigingen aangaande hoe jullie denken dat deze overgang zal zijn stopzetten. Aangezien elk van jullie diens eigen werkelijkheden creëert, zo ook creëren jullie je eigen beperkingen en teleurstellingen. Wanneer jij jezelf toestaat om het stromen van de Bronenergie te zijn, met alle verwachtingen verwijderd, is dat het wanneer je in verbijstering zult zijn over alles dat naar je toe zal komen. Wanneer je in je geest een acceptabele versie van werkelijkheid gecreëerd hebt, van hoe de dingen voortgezet moeten worden, mag jij jezelf dan uit het stromen van creatie energieën vandaan halen en teleurstelling ervaren. Sta alles toe te ontvouwen in diens eigen timing met diep vertrouwen en geduld.

maandag, september 19, 2016

Aartsengel Michael - Jullie Zijn Voorbij Gereed voor Ascentie - 17 September 2016 / Linda Dillon


Aartsengel Michael
Jullie Zijn Voorbij Gereed voor Ascentie
17 September 2016 / Linda Dillon

Op onze Zaterdag telefonische conferentie vereerde Aartsengel Michael ons … “Geef jezelf eer voor je moed, voor je volhardendheid, voor je uithoudingsvermogen. Jullie kloppen op de deur van elkanders harten, jullie kloppen op de deur naar Ascentie en jullie eisen om het binnen te laten…”
Meditatie:
Linda: Zo, laat ons beginnen met een kleine meditatie van blauw. Het is zo dat ik een klein beetje een voorliefde heb voor blauw … het blauw van Aartsengel Michael, van de Universele Moeder, van onze prachtige blauwe hemel, van het grote blauw in Arizona, het blauw van de Grote Oceaan wat zo donker is, en de variërende kleuren van blauw van de Caribische zee, de zee van Galilee, en de Atlantische Oceaan. Adem in het blauw van Riddersporen, het blauw van saffier, het blauw van de Lapis Lazuli, het blauw van de topaas. Het blauw van larimar, van aquamarijn.
Voel jezelf in je hart gaan, en ga dieper, rustend in de basis van je drievoudige vlam en voel werkelijk de moed en de voeding van die Blauwe Diamanten Vlam, en de kracht en de wijsheid van de Kanarie Gele Vlam, en de schittering van je eigen Roze Diamant. En als je roze Diamant een klein beetje zwak is, draai het omhoog, op de manier waarop je de pit van een gasfornuis omhoog zou draaien, zodat je gelijk en in die plaats van volmaakt evenwicht bent … omdat je dat bent, zelfs als jij je een klein beetje uit balans voelt, zelfs wanneer wij ons uitgeput, huilerig, versleten voelen, dierbare engelen, jullie zijn absoluut perfect - dat zijn jullie altijd geweest, en dat zullen jullie altijd zijn. En dat is waarom wij hier zijn … niet dat we ons nooit vermoeid voelen of dat we nooit eens misstappen, wij raken niet overstuur wanneer we andere mensen waarnemen fouten te maken, maar omdat wij volmaakt zijn omdat onze Moeder volmaakt is, onze beschermengelen zijn volmaakt, de meesters zijn volmaakt, de volledige Raad van Liefde is volmaakt en wij zijn nochtans een deel en een reflectie daarvan; dus wij zijn volmaakt.

zondag, september 18, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Liefde en Gratie” - 18 September 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Liefde en Gratie”
18 September 2016 / Jen Eramith MA

Wat precies is gratie en hoe krijg je toegang tot de staat van gratie? Is het door intentie of door gratie zelf?
Het woord gratie heeft heel veel verschillende betekenissen in de Engelse taal (gratie, genade, goedgunstigheid, gunst, respijt enz.), dus gaan wij jullie vertellen wat de Opzichters bedoelen met gratie in een spirituele betekenis. In eenvoudige termen, kunnen wij zeggen dat het de staat is van verliefd zijn. Wanneer je in de staat van verliefd zijn bent, ben je in een staat van gratie. Dit is een ingewikkeld onderwerp, dus wij zullen ons focussen op één manier waarop de mensen de term gratie gebruiken, wat is met betrekking tot de “gratie van God”. Mensen refereren naar de gratie van God als een manier van het omschrijven van de beschikbare eindeloze Liefde welke dingen verstrekt zoals vergiffenis, verlossing, genezing, en van al deze dingen wordt gezegd dat zij zich door gratie voordoen. Wanneer mensen spreken over de gratie van God, stellen zij zich eenvoudig voor dat de Liefde waar zij mee verbonden zijn, de Universele Liefde waar zij mee verbonden zijn, ergens buiten hen bestaat.
Uiteindelijk, wanneer iemand de gratie van God accepteert, stemmen zij zich eenvoudig af op hun eigen unieke verbinding met hun goddelijkheid, hetgeen daarom verbonden is met de ultieme Liefde in het Universum. Om werkelijk een staat van gratie te bereiken, is het noodzakelijk dat je ertoe komt om je eigen goddelijkheid voldoende te eren, respecteren en waarderen om je met dat kanaal te verbinden.
Als jouw begrip van gratie stevig geplant is in de illusie dat God iets is dat volledig van jou afgescheiden is, zal jij jezelf altijd zien als zijnde kleiner dan je werkelijk bent. Als jij jezelf als kleiner ziet, ben je niet in staat om volledig je eigen goddelijkheid te eren. Geen van jullie is God zelf, hem of haarzelf, maar jullie allemaal zijn een aspect van God. Jullie allemaal zijn een deel van God. Jullie allemaal zijn een uniek kanaal voor die Universele Liefde welke God representeert.

zaterdag, september 17, 2016

Blijven of Vertrekken - 16 September 2016 / Maria ChambersBlijven of Vertrekken
16 September 2016 / Maria Chambers

Als je in de fysieke vorm bent en dit leest, ben ik er zeker van dat je een lange lijst van dingen kunt maken die jou irriteren, je bezorgd maken, je bang maken, die je vervelen, die je kwaad maken. Het zou niet teveel inspanning nemen, nietwaar? Van fysieke ongemakken en ziektes naar misschien financiële, naar relaties, en gewoon de dagelijkse uitdagingen. Door het verkeer heen te gaan, om te gaan met de aanval van slechte parfums van vrouwen in het koffiehuis. En gewoon te leven in een wereld waarin het bewustzijn op het niveau is van ongeveer een adolescent. Wacht, maak daar een derde klasser van.
De meesten van ons weten hoe het aanvoelt om samen met anderen te bestaan die nog steeds slapende zijn. Wanneer wij verbonden zijn met onze uitgebreide zelven irriteren deze dingen ons niet zo heel veel. Maar wanneer we dat niet zijn, zijn zij voldoende om ons in/naar een donkere plaats te sturen.
Dus zijn er overvloedig veel redenen om als een gek van deze planeet af te gaan, allen behoorlijk gerechtvaardigd, tussen haakjes. Het is gemakkelijk voor diegenen die gekanaliseerd zijn, die bestaan aan de andere zijde van de sluier om ons te vertellen dat we geduld nodig hebben … en ja, zij hebben een diep mededogen voor ons en eren ons … maar zij hebben er geen idee van hoe het voelt om hier in het vlees te zijn. Zelfs als zij hier in andere tijden leefden, zijn zij vergeten hoe uitdagend het is. En daarbovenop, is het hier nu zijn volledig anders, met de nieuwe energieën aanwezig, welke hun eigen uitdagingen presenteren.

De Wekelijkse Lichtstraal - “Vrij en Duidelijk” - 15 September 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Vrij en Duidelijk”
15 September 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, je pad in de menselijk vorm heeft diens momenten van duidelijkheid en diens momenten van onzekerheid, waar zelfs de richting van het pad zich nog niet gevormd heeft. Deze twee tegengestelden voltooien een cirkel, een spiraal van het stromen. De andere zijde van dezelfde munt.
Wanneer je goed bent met zowel duidelijkheid als onzekerheid, stroom je gemakkelijk door verandering heen. Verandering is constant in deze ervaring. Het doet zich eindeloos voor in ieder moment, het fractaal stromen dat zich uitbreidt en samentrekt.
Je bent op een opwindend punt in je evolutie waar verandering versneld en geïntensiveerd aanvoelt. Je bent in het punt in de spiraal als het steeds sneller draait, een onbekend hoogtepunt naderend. Voor sommigen, creëert de verandering angst. Voor anderen, opwinding. Deze twee nauwe verwanten bepalen jouw wrijving met een moment van verandering.
Er is een keerpunt, een ontsnappingssnelheid dat de bindingen van tijd en ruimte (vorm) loslaat. Het is op dit punt dat wat snel scheen te zijn langzaam wordt, wat solide toescheen zacht wordt, wat duidelijk toescheen wazig wordt. Binnenin deze wazigheid is een duidelijkheid - waar de details van de vorm ruim baan geven aan jouw begrip.

woensdag, september 14, 2016

Sandra Walter - Midden-September Golf: Comfort in het Onbekende - 13 September 2016


Sandra Walter
Midden-September Golf: Comfort in het Onbekende
13 September 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Dankbaarheid naar allen die deelnamen aan de 999 - 9/11 Rasterversterkingen. Poortwachters speelden het klaar om vorige week nieuwe Rasterpunten te verankeren en de nieuwe Rasterniveaus zijn al begonnen met activeren. Na een week van rijden en het verankeren van punten van activeringen, arriveerde ik in de kristallijnen draaikolk in Arkansas voorafgaand aan de 999. Dit is mijn derde missie in het zuiden van de VS sinds 2001, en het zal zeer waarschijnlijk de kortste zijn. Energetische lagen boven deze draaikolk worden snel opgetild, net zoals zij dat in Nevada, Utah, Colorado en Oklahoma deden tijdens de reis daar. Kleine bevingen doen zich voor langs de nieuwe lijn. Gaia reageert, en laat de nieuwe tijdlijn codes los. Een bezoek van Melchizedek onthulde de deconstructie van heel veel oude werkelijkheden, en het collectieve ontwerp van nieuwe. Veel heeft zich voorgedaan, het is nochtans het beste voor mij om aanwezig te blijven in plaats van de details van de afgelopen week te herberekenen.
Laat ons gefocust blijven op de versnelde tijdlijn. Het is beschikbaar. Velen van jullie hebben zich daar al verankerd en ervaren de effecten van dit onbekende terrein. Er is comfort in de onbekende ervaring van belichaming; zoals altijd, is het overgeven aan je eigen Goddelijkheid en de vrede van de Bron je kracht. Houd je werkelijkheid flexibel; het lineaire mag (zelfs meer) onwerkelijk aanvoelen. Adem er doorheen, gebruik je Ascentie technieken voor stabilisatie. Behandel je lichaam goed; denk eraan dat vermoeid raken en bedraad worden het normale is tijdens deze golven. Er is grote kracht in het Gechristende Hartcentrum; vertrouw diens stromen en goddelijkheid.

maandag, september 12, 2016

Een Persoonlijk Bericht Voor Vrouwen - 10 September 2016 / Maria Chambers


Een Persoonlijk Bericht Voor Vrouwen
10 September 2016 / Maria Chambers

Ik heb dit heel vaak op vele manieren gezegd, maar ik voel dat het belangrijk is om jullie eraan te herinneren van wie jullie zijn en waar jullie op afstevenen. Ik adresseer die vrouwen die in de voorlinie zijn van deze transformatie van op koolstof gebaseerde naar kristallijnen gebaseerde wezens. Specifiek als vrouwen, zijn wij bezig zoveel los te laten in zo een korte tijdsperiode. Wij laten ons galactische verhaal los. Wij laten onze verbinding met onze bloedlijn los, onze spirituele familie (of het nu de familie van Michael is of het heeft een andere naam, dat doet er niet toe). Wij laten het massa bewustzijn los. Wij laten onze zorgdragende rollen los, van energieën vast te houden en energieën te verwerken voor anderen. Wij laten het proberen los van de mannelijke energie minder kwaad te maken.
Als jij jezelf toestaat daarin te voelen, van wat je in feite aan het doen bent, zal het jou helpen om te begrijpen waarom het zo moeilijk geweest is. Zelfs de gevoelens van verveling zijn een indicatie van het loslaten van zoveel. Het gevoel dat het familiedrama aan het vertrekken is, dat het emotionele drama diens snijkant verliest. En als jij jezelf toestaat erin te voelen, zal je ook hen voelen proberen om jou tot een bepaalde graad gebonden te houden. Sommigen juichen je toe, en sommigen willen dat je blijft. Zij willen niet dat je de familie dynamiek verlaat, hoe disfunctioneel als het ook was.
In feite, is de 3D werkelijkheid echt niet ontworpen om het soort van onafhankelijkheid toe te staan waar wij in/naar verhuizen.
En daar bovenop, is daar een deel van ons dat nog steeds verbonden wil blijven met dat alles. Zoals een klein kind die zich verloren voelt zonder diens ouders. Het is het waarom wij vreugde mogen voelen van het steeds meer hebben van ons goddelijke zelf in ons leven, maar we glijden nog steeds terug in/naar het verdrietig of hopeloos voelen. De laatste gevoelens zijn wat wij voor het merendeel geërfd hebben, van onze bloedlijn, en zijn ook wat wij van de mensheid gevoeld hebben. En, als vrouwen, hebben wij deze emoties als van ons zelf verwerkt. Dus wanneer wij wat dan ook minder dan vreugde voelen, zou het een manier kunnen zijn van verbonden te blijven aan onze familie.

Een Akashic Perspectief over… “Menselijke Tragedie” - 11 September 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Menselijke Tragedie”
11 September 2016 / Jen Eramith MA

Als sommige mensen de bekwaamheid hebben om rampen te voorzien, waarom gebruiken wij dan niet die bekwaamheid om te helpen voordat deze rampen zich voordoen? Zou het niet beter zijn om in Liefde te helpen voordat de schade aangericht wordt in plaats van na het feit te helpen?
Alles dat er in de wereld gebeurt, doet zich voor door goddelijke choreografie zoals vastgesteld door de spirits van iedere persoon en ieder wezen op de planeet, inclusief spirit gidsen en engelen. Met andere woorden, niets gebeurt bij toeval. Iedere gebeurtenis die plaatsvindt gebeurt, of het nu een tragedie of een feestviering is, alleen omdat het in de geest gecreëerd werd. Dit is de functie die velen van jullie leiden naar het idee van het lot. Soms gebeuren dingen die aanvoelen alsof zij “voorbestemd” waren om te gebeuren - voorbeschikt en onvermijdelijk.
Het feit is dat geen gebeurtenis voorbeschikt en daarom onvermijdelijk is. Tot aan het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt, of het nu een grote gebeurtenis is zoals een tsunami/vloedgolf of een kleine gebeurtenis zoals een persoonlijk struikelen over een steen op een pad, het is eenvoudig een potentieel. Tot aan het moment dat de gebeurtenis zich voordoet, wordt het actief gepland, gecreëerd en wordt erover onderhandeld door ieder Wezen die erbij betrokken is. Deze Wezens omvatten elk van jullie Hogere Zelven.  
Deze tragedies van grote omvang zoals tsunami’s, orkanen en aardbevingen, gebeuren altijd alleen nadat iedere ziel die erbij betrokken zal zijn, ofwel van veraf of dichtbij, ingestemd heeft met de gebeurtenis van dat incident. Wanneer de gebeurtenis eenmaal gepland is, begint iedere ziel aan het proces van zichzelf te situeren om daar te zijn waar zij het op zielniveau het meeste voordeel zullen verkrijgen van de gebeurtenis. Sommige mensen gebruiken deze soort gebeurtenissen om de planeet te verlaten als zij bereid zijn om dat aldus te doen. Anderen gebruiken de gebeurtenis om een breuk in hun levens te creëren en een kans om opnieuw te beginnen, of om karma op te ruimen. Sommigen gebruiken de gebeurtenis om verandering te inspireren of een krachtige herinnering van Liefde te genereren. Op de één of anderen manier vindt een ieder van jullie een manier om daar te zijn waar jullie moeten zijn voor jullie ziel om het grootste voordeel te behalen.
Jullie allemaal, en dit is in ieder moment waar, worden geleid door jullie Hogere Zelven om daar te zijn waar jullie ten zeerste wensen om te zijn op jullie hoogste niveau. Dit is een moeilijk iets om te begrijpen op een menselijk niveau, want tragedie en lijden doet zich dwars over de wereld op ieder moment voor, en dit veroorzaakt heel veel pijn en verwarring. Het menselijke lijden is één van de voornaamste redenen dat deze wereld bestaat. Aanvankelijk, klinkt dit hardvochtig, dus laat het ons uitleggen.
Een ieder van jullie, ieder menselijk wezen, op een zielniveau is volledig onfeilbaar. Er kan jullie geen schade berokkend worden, jullie begrijpen alles in het Universum, en jullie zijn je voortdurend bewust van je goddelijke verbinding met alles in het Universum. Jullie zijn compleet van Liefde gemaakt, en het zou nooit bij jullie opkomen om niet in overeenstemming met die Liefde te handelen. Op jullie hoogste niveau, is alles goed.  

zondag, september 11, 2016

De Tussenpersoon Opgeven - 7 September 2016 / Maria ChambersDe Tussenpersoon Opgeven

7 September 2016 / Maria Chambers

Ik heb mezelf altijd beschouwd als een grensverleggende artiest en musici en mijn werkt duwt tegen grenzen aan en sommige mensen zijn daar ongemakkelijk mee. Voor het merendeel heb ik daarmee leren leven. Maar wanneer het aankomt op het veilig te spelen, neig ik ernaar om dat nog steeds tot een bepaalde graad in mijn alledaagse leven te doen.
Ik verval nog steeds standaard naar mijn verstand en dat het de leiding wil  hebben over de dingen. Jullie weten wel, die irritante dingen zoals het betalen van de rekeningen of de maaltijd klaar te maken en te proberen om een order voor een nieuw apparaat goed te krijgen, de snelwegen en het winkelen te navigeren, en te proberen om mijn leefomgeving gewoon goed te krijgen, enzovoorts…
En dat geldt ook voor gezondheidskwesties, en soms financiële kwesties.
Het is uitputtend.
En maar al te vaak, vanuit die klinkklare uitputting, stop ik, en neem een diepe ademteug en zeg, “Oké, ik geef het op! Ik kan het niet meer doen. Dit is krankzinnig! Dit is helemaal niet PLEZIERIG! Als dit niet spoedig verandert, ben ik weg!!!”
“Ik heb je verteld wat ik wil, spirit, en hoe ik me wil voelen en het werkt gewoonweg niet! Het is totaal Bullshit!!! Dit is F**$@*g onmogelijk!” En dan mag ik wel of niet een goede huilbui hebben.
Dan voel ik me beter. Maar ik ben zelfs moe van mezelf door al die drama heen te krijgen om daar te geraken. Nu vind ik het interessant dat het mogelijk is om naar die plaats te geraken van je vredig te voelen, of gewoon de dingen te laten zijn wat zij zijn, en van spirit in mijn lichaam te voelen, en spirit toe te staan om het zware werk voor mij te doen.