zondag, juli 31, 2016

Ann Albers en de Engelen - Jullie Werden Ontworpen om in Harmonie Binnenin Jullie Zelf te Leven - 30 Juli 2016


Ann Albers en de Engelen
“Jullie Werden Ontworpen om in Harmonie Binnenin Jullie Zelf te Leven”
30 Juli 2016

De Schepper had nooit de bedoeling voor jullie om te worstelen. Jullie werden nooit ontworpen om een uitdaging aan te pakken of jullie menselijke levens alleen klaar te spelen. Aan jullie werden geen dromen gegeven om jullie te beschimpen, noch werd aan jullie de macht van de hogere gedachte gegeven om jullie te controleren. In plaats daarvan waren jullie bedoeld om het Hart te erkennen, om jullie geesten te gebruiken uit te vogelen hoe jullie dromen te ondersteunen, en om in een prachtige dans te bestaan tussen de twee. Jullie werden ontworpen om in harmonie binnenin jullie zelf te leven … en met de rest van de Schepping.
Droevig genoeg, is dit vaak niet het geval op jullie planeet Aarde. Het verstand heeft zich de macht van het Hart toegeëigend. Zoals een slecht huwelijk, waarin de ene partner van zichzelf denkt van meer waarde te zijn dan de ander, een relatie met jezelf waarin het hoofd het Hart ontkent is nooit plezierig. Noch tegenovergesteld, is een relatie waarin het hart droomt maar het hoofd negeert, ook productief. Jullie waren bedoeld om in een prachtig evenwicht tussen de twee te leven.
Dus wanneer je een droom hebt, leer dan toch vooral wat je moet leren! Doe wat je weet om te doen! Maar dan dierbaren, wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie de volgende stap niet weten, wanneer jullie “zonder opties” zijn komen te zitten, zoals jullie graag zeggen, wanneer jullie beginnen het vertrouwen/geloof in jullie zelf te verliezen, of wanneer jullie vermoeid beginnen te raken, of de passie verliezen voor wat jullie aan het doen zijn … Stop. Dit is niet de tijd of de plaats voor het verstand om de leiding te nemen, omdat het nu eenvoudig zal beginnen om zichzelf druk te maken door redenen te vinden om te vrezen, redenen om jou te pushen, of redenen om te falen. In plaats daarvan, is dit de tijd, wederom, om in het hart te vallen.
Stel aan jezelf een eenvoudige vraag, “Hart wat wil je dat ik nu doe?” of “God wat wilt u voor mij in dit moment?” Het antwoord zal bijna altijd eenvoudig en haalbaar zijn gezien de werkelijkheid om je heen.

zaterdag, juli 30, 2016

De Energie van de Leeuwenpoort Tilt de Sluiers Op - 29 Juli 2016 / Jenny Schiltz


De Energie van de Leeuwenpoort Tilt de Sluiers Op
29 Juli 2016 / Jenny Schiltz
© Art by Trosik

Zoveel is er energetisch aan het gebeuren in deze tijd. De ongelooflijke krachtige Leeuwenpoort energieën zijn aan het opbouwen. Voor sommigen slaat deze energie hen omver. Men moet overvloedig veel slapen aangezien het lichaam deze opwaarderingen aan het verwerken is. Sommigen worden zichzelf gewaar in een complete detox-modus met een maag die van streek is, misselijkheid, hoofdpijnen en pijnen door het gehele lichaam heen. Sommigen, zoals ikzelf, worden zichzelf geaard gewaar zodat we stil zijn. Ik viel van mijn fiets af en de opvolgende knie kwetsuur heeft me aanzienlijk vertraagd. Terwijl het vervelend is, staat het me toe om me te “excuseren” om te rusten en te integreren, iets dat ik niet genoeg doe. Het kan niet genoeg gezegd worden dat pijn ons soms helpt om in het lichaam te aarden. Het weerhoudt ons van te ver erboven te zweven door onze focus op/in het lichaam te houden. Wanneer we volledig in het lichaam geaard zijn, is de integratie van de codes veel gemakkelijker.
Er is een component van actie aan deze energie. Een stappen in/naar je kracht. Het pusht ons om te DOEN. Voor sommigen zal deze push hen de moed geven om alle gedragen zaken los te laten die eenvoudigweg niet overeenkomen met de vibratie van de Ziel. Voor anderen, zij worden gewaar dat ideeën en inspiratie stromen en openen (eindelijk!). Voor sommigen is de actie eenvoudig de wens om te spelen, te lachen, om pure vreugde te zijn.
Deze energie verwoest ook de sluiers die ons in deze werkelijkheid ondergedompeld houden. Contact wordt op zoveel niveaus gemaakt. Iets daarvan is echt overduidelijk maar voor de meesten is het subtiel en moeten wij ons er bewust van zijn om de boodschappen te krijgen. Hoewel ik de bekwaamheid heb om gidsen en engelen te horen en te zien, krijg ik geen antwoorden tenzij ik daarom vraag. Om mij alles te vertellen wat ik wil weten zonder dat ik het vraag, schendt mijn Vrije Wil en aangezien ik mijn tijd niet wil spenderen aan non-stop vragen te stellen, sturen zij me ook boodschappen en aanwijzigen op anderen manieren. Mijn taak is om voldoende aanwezig en bewust te zijn om hen te zien.

Sandra Walter - Tijdlijn Verschuiving: De Derde Golf van 2016 - 29 Juli 2016


Sandra Walter
Tijdlijn Verschuiving: De Derde Golf van 2016
29 Juli 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De energieën voor de September golf, onze derde versterking van 2016, arriveren al. Om te recapituleren: de eerste golf (laat December - Januari) was gericht op het ontbinden van lusvormende programma’s welke tussenbeide kwamen met de Menselijke waarneming van de Verschuiving in het bewustzijn. Deze programma’s, welke de mensen dezelfde dingen liet blijven doen, dezelfde gedachten liet denken, dezelfde overtuigingen herhaalde werden ontmanteld. Zoals altijd, creëert het collectief oude patronen vanuit gewoonte, dus is er een vertraging tussen wat zich voordoet en wat het collectief waar kan nemen, wat verschuldigd is aan onze ervaring van de lineaire tijd. Dat is de Vrije Wil keuze van Schepper-geïncarneerde Mensen, met krachtig DNA die in staat zijn om collectief werkelijkheden te creëren.
De tweede golf (Maart-April) was gericht op de schaduw; de niet-complimenteuze wezens, programma’s, gedachtevormen, emoties en overtuigingen welke diep ingeworteld zijn in het collectieve onderbewuste. Dit niveau van Licht was (en is) een beetje martelend voor onharmonieuze wezens, zowel Mens als niet-Mens. Vele Lichtwerkers voelen de impact van deze wereldwijde zuivering van disharmonie, omdat de effecten van toepassing zijn op ieder op zichzelf staand wezen op deze planeet. Geen steen is onomgekeerd gelaten tijdens een dimensionale verschuiving. Dankbaarheid naar de Lichtwerkers die het inzicht en de intuïtie hadden om zich voor te bereiden op deze fase. Jullie hebben de gereedschappen, het mededogen en het begrip om in jullie kracht te staan, ongeacht hoe moeilijk het wordt om deze reiniging van het collectieve bewustzijn waar te nemen en te ervaren.
Herinner je dat deze golven een diepe reden hebben met de voorbereiding en het lanceren van ons in/naar het Nieuwe. Deze energieën zijn een meer zuivere frequentie van het fotonische Licht; frequenties die doorgaans ervaren worden door de hogere werkelijkheden. Werkelijkheden gebaseerd op bandbreedtes van vibratie. Jouw resonantie bepaalt je uitwendige geprojecteerde werkelijkheid - je persoonlijke werkelijkheid, alsook het collectieve. (Vibratie = vibratie). Fotonisch Licht gericht op ontbindende bandbreedtes die niet langer meer de Goddelijke Wil dienen (het Universele herschrijven) gaan door ons Zonnesysteem, Gaia en ons individuele bewustzijn te penetreren.

Aartsengel Zadkiel - “Je Inwendige Centrum van Begeleiding” - Augustus 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Je Inwendige Centrum van Begeleiding”
Augustus 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, wensen wij om jullie inwendige centrum van begeleiding te bespreken.  
Als een Soeverein Wezen van Licht, heb je een inwendig centrum van begeleiding. Je bent begiftigd met dezelfde attributen als deze andere Wezens van Licht die in het niet-fysieke rijk zijn.
Heel vaak is het gemakkelijk voor je om dit te vergeten met de vele energie verschuivingen en de wereldwijde gebeurtenissen die zich voordoen. Je mag bij jezelf gewaarworden in de dagelijkse gebeurtenissen ondergedompeld te raken en het zicht van het grotere plaatje te verliezen. Het is gelijkaardig aan het gezegde dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien.
Als jij je op wat voor punt dan ook jezelf gewaar bent geworden in deze situatie, wanhoop niet. Je bent in staat om uit deze gefocuste staat vandaan te gaan met slechts een verandering van perspectief. Zodra jij je realiseert dat jij je alleen maar gefocust hebt op de aardse details en het grotere plaatje genegeerd hebt, is je perspectief verschoven. Je bent dan gereed om je soevereiniteit te herinneren.
Je inwendige centrum van begeleiding is een belangrijk aspect van deze soevereiniteit. Dit inwendige centrum van begeleiding te hebben staat jou toe om uit te stijgen boven de strijd van de aardse gebeurtenissen. Je bent in staan om je bewust van hen te zijn zonder in hen ondergedompeld te raken. Je kunt hen als een waarnemer met mededogen bekijken, net zoals je iets zou bekijken waar je naar kijkt vanuit een ander niveau. Dit betekent niet dat je niet geeft om wat er gebeurt op het aardse vlak. Het betekent eerder, dat je een bewuste beslissing gemaakt hebt om je eigen energiegebied niet verstrikt te laten raken in deze situaties en je bekwaamheid om voorwaarts te gaan met het hoogste goede niet machteloos laat maken. Wanneer je in de positie blijft van een meedogende waarnemer, ben je in staat om Liefde te sturen naar allen die betrokken zijn, alsook Liefde naar de volledige planeet en naar de gehele mensheid te sturen. Je dient een belangrijke rol van Liefde en Licht te delen wanneer je dit doet. Je brengt een baken van hoop en kalmte naar diegenen om je heen.

vrijdag, juli 29, 2016

Ik Verander Mijn Leven Wanneer Ik Mijn Denken Verander...


De Wekelijkse Lichtstraal - “Duidelijk Zijn” - 29 Juli 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Duidelijk Zijn”
29 Juli 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, je vibrationale resonantie is een tijdloze, grote bibliotheek van informatie. Op vele manieren ben je deze grootsheid aan het ontdekken, terwijl je meer begint te wisselwerken met je subtiele brug - je mentale en emotionele data, je wensen/verlangens, je verleden, heden en toekomst.
Deze wisselwerking met je subtiele brug is bij tijden opwindend en bij tijden frustrerend. Je bent aan het leren om te “communiceren” met subtiele, ongedefinieerde informatie wat in afwachting is van de wisselwerking om werkelijk te vormen.
Het subtiele rijk heeft andere regels dan het fysieke rijk, terwijl er ook enige gelijkheid is. Er zijn uiteenlopende lagen binnenin elk rijk dat een andere beschikbaarheid van wisselwerking heeft gebaseerd  op jouw resonantie. Je werk in deze tijd is om je innerlijke actie en je wisselwerking met het subtiele rijk te ontdekken, dan te creëren met geïnspireerde actie in het fysieke rijk.
Je bent aan het leren om te onderscheiden tussen wat behulpzaam voor jou is in een moment, en wat niet. Je bent aan het leren om het rustige gefluister van je krachtige hart te horen, de passieve kracht van Liefde welke een dwingen aanbiedt in plaats van overheersing. Je bent aan het leren om de gedachten gerust te stellen in/naar het genezen van het “negatieve” en te focussen op nieuwe creatie (het “positieve”). Dit creëert bekrachtigde controle van je soevereine domein, wat je innerlijke wereld is, je subtiele brug.

donderdag, juli 28, 2016

Aartsengel Michael Verduidelijkt Ascentie - 28 Juli 2016 / Steve Beckow


Aartsengel Michael Verduidelijkt Ascentie
28 Juli 2016 / Steve Beckow

Steve: Het programma Een Uur met een Engel van vandaag* kwam tevoorschijn uit deze verduidelijkende discussie die Aartsengel Michael en ik, via Linda Dillon, hadden in mijn laatste lezing van 22 Juli 2016.
Hier erkent hij dat Lichtwerkers moe zijn en dat velen mogelijk over zullen gaan om eenvoudigweg aan het zogenaamde-eindeloze wachten te ontsnappen.
(* Cobie - Het transcript van dit programma is nog niet verschenen.)
*****
Steve Beckow: Ik ben een klein beetje verward over Ascentie, en raak meer verward terwijl we voort gaan.
Aartsengel Michael: Goed!
Steve: Ik snap dat het geleidelijk is en dat er dan een plotselinge klik is, of vele klikken. Bijvoorbeeld, Brahmajnana (1) zou beschouwd kunnen worden als een klik. Maar voorheen, op de manier dat ik het zag was het dat wij eenvoudig op een geleidelijke manier voorwaarts zouden gaan en dan Sahaja Samadhi zouden ervaren en dat het dan voorbij is. Wij zijn dan geascendeerd.
AEM: Nee.
Steve: Maar nu zullen we door Brahmajnana heengaan in 2017 en ik neem aan dat wij dan nog steeds niet geascendeerd zijn? Dus, ik besef dat ik niet werkelijk begrijp waar wij naar kijken op de manier van Ascentie.
AEM: Denk er op deze manier aan. Je hebt vooruitstrevende periodes van eenheid ervaren, van transformatieve Liefde, van extase, van gelukzaligheid waarvan je voelt (en ik benadruk, voelt) dat het komt en gaat.
Maar iedere keer, dat je deze ervaring gehad hebt heeft het je een niveau omhoog geschoven. Zodat je nu tegen mij zegt, “Michael, ik voel dat ik een nieuwe basislijn heb. Ik heb een nieuwe fundering van geluk.”
Maar je hebt ook een nieuwe fundering van wetendheid, van begrip, van wijsheid, van bescheidenheid, van tolerantie, van vriendelijkheid. Dit alles heeft je naar een uitgebreid gevoel van zelf gebracht en een uitgebreid gevoel van niet alleen hoe wij te werk gaan, maar ook hoe het collectief te werk gaat.

De Liefdesenergie Blijft Stijgen - De Resultaten van de Afgelopen 10 dagen - 28 Juli 2016


De Liefdesenergie Blijft Stijgen
~~Bekijk de Resultaten van de Afgelopen 10 dagen~~
28 Juli 2016
Ben in Liefde, Blijf in Liefde. Doe het opruimingswerk en VOEL de Stijging. De Hogere Rijken doen er ALLES aan om ONS bij te staan met onze ASCENTIE.
 (Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)
 

woensdag, juli 27, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Psychische Relaties” - 24 Juli 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Psychische Relaties”
24 Juli 2016 / Jen Eramith MA

Zijn er zulke dingen als psychische relaties? Kunnen wij intieme relaties hebben met mensen op een psychisch niveau, zelfs als wij niet met hen spreken in de derde dimensie?
Jullie allemaal hebben psychische relaties die de gehele tijd plaatsvinden, maar het is niet mogelijk om een intieme relatie te hebben zonder een driedimensionale verbinding. Intimiteit is uniek menselijk, en zijn in de derde dimensie is een noodzakelijk component van het mens zijn.
Jullie hogere zelven zijn voortdurend in relatie met mensen die je in persoon ontmoet hebt en sommigen die je niet in persoon ontmoet hebt. Er zijn mensen die bestaan in de wereld met wie je een ziel verbinding hebt of waar je het één of andere zielpotentieel mee hebt maar die je nog niet in de derde dimensie ontmoet hebt. Je onderbewuste geest tapt in op deze conversaties en brengt het soms naar je bewuste geest. Zo nu en dan zul je bij jezelf gewaarworden na te denken over iemand of je zult een droom hebben die zeer levendig is over een persoon die je nooit eerder ontmoet hebt. Er zijn verschillende manieren waarop je onderbewustzijn het naar boven zal brengen naar je bewuste geest en je zult je er bewust van worden dat deze conversaties en relaties de gehele tijd gaande zijn.
Deze soorten van psychische relaties zijn zeer, zeer algemeen en zeer bruikbaar. Je ziel kan met andere zielen onderhandelen om vast te stellen wanneer elkaar te ontmoeten of hoe elkaar te dienen. Als je deel uitmaakt van een gedeelde zielgroep, zou je hetzelfde werk kunnen doen maar in andere delen van de wereld. Dus jullie zielen coördineren gezamenlijk voortdurend over hoe jullie boodschap naar een ander deel van de wereld te brengen, wetend dat op een hoger niveau iemand anders die boodschap brengt of dat werk voor een ander deel van de wereld doet.
Maar de vraag over intieme relaties brengt een andere dynamiek en een ander antwoord. Intieme relaties zijn inherent driedimensionaal. Intimiteit is gebaseerd op het maken van een diepe en diepgaande verbinding met iemand anders. De definitie van intimiteit is dat. Die definitie is gebaseerd op de ervaring van afgescheiden te zijn en de ervaring van afgescheiden te zijn is het meest duidelijk in het feit dat jullie in verschillende fysieke lichamen bestaan. Om intimiteit te hebben, wat gebaseerd moet zijn op afscheiding, ervaar je intimiteit zeer intens wanneer je een lichamelijke ervaring hebt met iemand. Wanneer je bij elkaar zit en praat en jullie hart met elkaar deelt. Het is een inherente driedimensionale ervaring om intimiteit te hebben.

Aartsengel Michael - “Laat Jullie Vertrouwen Nooit Los” - 26 Juli 2016 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Laat Jullie Vertrouwen Nooit Los”
26 Juli 2016 / Rita Pulmans

Vraag van een persoon: “Er is zoveel beroering in de wereld Aartsengel Michael. Er is zoveel terreur en geweld in de wereld. Kunt u ons helpen misschien?”  
Rita: Geliefde Michael u hoort de vraag. Kunt u ons hierin wat raad brengen, bijstaan ook. 
Ik dank u geliefde Michael.
***** 
Geliefde kinderen van het Licht. 
Velen onder jullie zijn gevoelsmensen en hierdoor ook erg "aanwezig" in het leed en het rumoer dat nu plaatsvindt op Aarde.
Mag ik jullie geliefde aardekinderen aanraden, om alles maar dan ook alles in vertrouwen over te laten aan het Licht. Heb vertrouwen in God, de Goddelijke Bron geliefden, ondanks wat er gebeurt, hoe moeilijk dit ook voor jullie is.
Daarmee wens ik Aartsengel Michael te zeggen, dat jullie enkel en alleen dienen te "leven" geliefde harten, in het moment van het nu en bij jezelf aanwezig te blijven.
Ik Aartsengel Michael vraag jullie krachtig: laat jullie vertrouwen nooit los.

vrijdag, juli 22, 2016

donderdag, juli 21, 2016

De Wekelijkse Lichtstraal - “Focus en Afleiding” - 21 Juli 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Focus en Afleiding”
21 Juli 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, je vrijheid is een aspect van de onvoorwaardelijke natuur van het Leven. Je bent vrij in een moment Liefde of haat te kiezen, en het leven omhelst je volledig. Je bent vrij om binnenin je subtiele brug te kiezen, en het Leven reageert op je keus zonder oordeel. Je werk in dit fysieke rijk van condities is om je subtiele keus te vermengen met je fysieke actie en Leven te creëren.
Deze tijd van Ascentie is jullie evolutie in/naar een soort dat de fysieke focus vermengt met het subtiele, het onbekende, het ongeziene potentieel - de inspanning van het onzichtbare versterkend. Dit staat jullie toe zonder fysieke inspanning te creëren, met meer synchronistische verwondering. Dit begint jullie begrip van het onbekende, jullie verbinding met de kosmos, en jullie wisselwerking met de niet-lineariteit van de tijd te vestigen.
Als je begint te wisselwerken met het onbekende, mag het eerst meer bezorgdheid aansturen over niet voorbereid, capabel te zijn of de juiste actie te kennen. Het mag eerst overweldigend toeschijnen, alsof er zoveel onbekend is dat je gewoon meer informatie nodig hebt voordat een actie gekozen kan worden. Het mag overweldigend voelen als je begint te focussen op je ongecontroleerde gedachten, ernaar strevend om alleen positieve gedachten toe te staan, en niet zeker zijnde over wat te doen met je vage frustratie met het systeem, aangezien het niet schijnt te werken.

Ascentie Samenvatting: Wat Is Er Gaande? - 20 Juli 2016 / Michele Cornacchia


Ascentie Samenvatting: Wat Is Er Gaande?
20 Juli 2016 / Michele Cornacchia

Cobie: Onderstaand artikel heb ik vertaald omdat het vaak ‘to the point’ is. Ik ben het echter niet helemaal met de schrijfster eens, en ik zal dit uitleggen helemaal onderaan het artikel. Let wel! Het artikel is de waarheid van deze schrijfster, mijn uitleg hierover is mijn waarheid. Het is aan jou om uit te maken welke waarheid met jou resoneert.
In dit Universum is alles energie en dit is een feit. Het betekent dat wij in een oceaan leven van tijdloze/ruimteloze energie - Licht - dat zichzelf als jou, mij, alle zielen in de wereld, de bomen en de vogels buitenshuis, de planeet, de sterren en alles dat in het Multiversum bestaat manifesteert. Alles is ÉÉN en verbonden. Alles is onderling afhankelijk omdat niets kan bestaan in een geïsoleerde staat, zonder een doel, een reden om er te zijn. Een boom heeft aarde nodig om te groeien, water en licht. Het kan niet zonder één van hen bestaan. Wij hebben voedsel nodig om onze lichamen te onderhouden en het voedsel heeft ons nodig om te groeien. Een walvis heeft vis nodig om te leven, de vissen hebben, bijvoorbeeld, plankton nodig en het plankton heeft zonlicht nodig.
Het leven in de 3D kan onder alleen bepaalde condities bestaan, zoals de afstand welke de Aarde van de Zon scheidt. Te dichtbij, te heet, geen leven. Te veraf, te koud, geen leven. We kunnen zeggen dat alles is zoals het zou moeten zijn, alles en iedereen is precies geplaatst waar zij bedoeld zijn te zijn; waar zij kiezen te zijn. Alles is in Goddelijke Orde, zelfs in wat toeschijnt te zijn als chaos bestaat een niveau van orde welke nodig is om geboorte te geven aan bepaalde gebeurtenissen. Denk na over de dood van een ster in/naar een supernova; een gigantische explosie, vaak vele lichtjaren groot. Stukjes gas, moleculen en materie  de kosmos ingegooid zonder een overduidelijke orde - chaos - en van daaruit, kan een nieuwe generatie van sterren gecreëerd worden met dezelfde “bouwstenen” die de levende ster samenstelden, welke dezelfde “bouwstenen’ zijn die de atomen van onze lichamen opmaken! Was die explosie chaos of was daarin een verborgen orde? Op één niveau was het chaos, maar op het hoogste niveau was het orde.
Kijk naar de Rij van Fibonacci; alles is ontworpen onder mathematische regels, alles is perfect in diens individuele expressie. Inderdaad het is een individuele expressie van de gehele “IK BEN” en het geheel dat jij bent (IK BEN) zoals andere facetten van een enkele diamant. Allen zijn unieke expressies van dezelfde steen, zoals jij en ik. Dan geven we het een naam en labels, we ervaren het leven door de ogen van de 3D werkelijkheid, we scheiden het individu van de Eenheid welke dat wezen is, en we vergeten dat we de eeuwigheid zelf zijn. Dit gebeurt omdat, wanneer wij op een planeet incarneren met een dergelijke extreme dualiteit en dichtheid, zoals de Aarde, wij onze frequentie zozeer verlagen om in een fysieke omgeving te bestaan.

maandag, juli 18, 2016

De Stijgende Liefdesenergie van de Afgelopen Week - 18 Juli 2016


De Stijgende Liefdesenergie van de Afgelopen Week
18 Juli 2016
Ben in Liefde, Blijf in Liefde. Doe het opruimingswerk en VOEL de Stijging. De Hogere Rijken doen er ALLES aan om ONS bij te staan met onze ASCENTIE.
De Uitschieters waren op 13 & 16 en vandaag 18 Juli.
 (Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

 

zaterdag, juli 16, 2016

Ann Albers en de Engelen - We Hebben Allemaal een Uniek Recht om te Zijn! - 16 Juli 2016


Ann Albers en de Engelen
“We Hebben Allemaal een Uniek Recht om te Zijn!”
16 Juli 2016

Precies nu is er een zeer liefdevolle energie in de wereld, welke jullie allemaal aanmoedigt om jullie harten naar de oppervlakte te brengen. Voor sommigen is het gemakkelijk. Jullie hebben hard gewerkt om authentiek te zijn, om oprecht met jezelf te zijn, en om met oprechtheid met anderen te communiceren.
Voor een groot aantal zielen echter, is dit niet zo gemakkelijk. Als een persoon nog niet geleerd heeft om binnenin diens eigen hart te kijken en te vinden wat werkelijk daar is, mogen de gevoelens tot uitbarsting komen, zoals een vulkaan dat doet, in vlagen en spurten, en zelfs op manieren naar buiten komen welke niet direct de diepere waarheid binnenin reflecteert.
Bijvoorbeeld; zeg, een persoon vraagt diens partner om te helpen en de partner explodeert in kwaadheid. In werkelijk is hij of zij eenvoudig gefrustreerd, overweldigd, en wil wel helpen maar voelt zich uitgeput. Als zij dit met liefde zouden communiceren - “Ik zou je graag willen helpen maar ik ben nu uitgeput. Kan ik dit later doen?” - dan zou een grotere intimiteit bereikt kunnen worden.
Of neem een ander voorbeeld. Je deelt je hart of gezichtspunt met iemand en zij vallen je onmiddellijk aan of stellen je in het ongelijk. In werkelijkheid proberen zij om hun mening kenbaar te maken maar zijn bang om het eenvoudig te delen. Misschien werden zij als een kind niet gehoord. Misschien werden zij ertoe aangezet zich “dom/dwaas” te voelen. Misschien hebben zij wanhopig iemand nodig om het met hen eens te zijn om zich waardevol te voelen op deze Aarde. Als zij hun werkelijke gevoelens zouden kunnen verwoorden in plaats van eenvoudig hun gedachten, dan als jij het er niet mee eens bent, zouden jullie een dieper begrip van elkaar hebben.

vrijdag, juli 15, 2016

De Wekelijkse Lichtstraal - “Voorspellende Toekomsten” - 14 Juli 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Voorspellende Toekomsten”
14 Juli 2016 / Jamye Price

Gezegend wezen, zoals altijd, ben je op een hoogtepunt en een punt van focus de toekomst aan het creëren. Dit multidimensionale tijdstromen is de waarheid van jullie lineariteit. Het verleden is binnenin Alles, Al het verleden is binnenin jou. De toekomst vormt zich in je Nu moment, echter nog niet zichtbaar - diens volledige hoogtepunt in/naar de vorm is afhankelijk van heel veel momenten. Je resonantie is altijd culminerend en altijd creërend. Welke Toekomst zal je resonantie Voorspellen?
Dit is een opwindende tijd. Je bent aan het culmineren in/naar een verlicht wezen dat zich verbindt, dat zich informeert met een versterkt Licht van Liefde.
Je empathische (inlevende) natuur is je aanwijzing voor verbinding. Ben je sterk genoeg geworden om te voelen en te transformeren? Ben je sterk genoeg geworden om verandering te begrijpen en toe te passen? Wat is je comfortniveau met je verbindende natuur, dat je verbonden bent met diegenen die niet van jouw zelfde Liefdevolle focus zijn? Culmineert het zich in/naar een punt van focus dat voorbij het punt kijkt naar het geheel?
Je bekrachtigde Liefde is je resonantie welke jouw Toekomst Voorspelt.
Angst ontkoppelt, het dimt. Het is luid, maar niet verlicht. Volmaakt zoals het is, want het is een mechanisme van resonantie dat een individu creëert die kiest om eraan voorbij te evolueren. Alle ervaring biedt een keuze van evolutie of devolutie aan, van verbinding of ontkoppeling. De details hiervan moeten echter in een moment gekozen worden door een individu. In één moment mag een “ja” jou evolueren, in een andere - het tegenovergestelde. Vrees het “onjuiste” antwoord niet, want alle antwoorden creëren en gaan door jou op te roepen naar een meer bekrachtigde Liefde. Het is de natuur van de evolutie. Beweging creëert.

donderdag, juli 14, 2016

Mijn Unieke Ascentieproces ~ Over de Ontwikkelingen en Ontdekkingen in het Begin…Mijn Unieke Ascentieproces: Over de Ontwikkelingen en Ontdekkingen in het Begin…

Lieve Lezers van Denk Met Je Hart,
Hier is dan al het volgende deel van mijn unieke proces van Ascentie, waarin ik heel veel leerde. Ja inderdaad, sneller dan ik zelf verwachtte. Ik wil jullie vragen geen al te streng oordeel te krijgen over hoe er met mij omgegaan werd. Dit heeft allemaal een reden, en de meeste redenen kunnen op dit moment in de tijd nog niet verteld worden. Ik kies er ook zelf voor om dit voor nu stil te houden.
Ja, het is waar, dat ik in het begin er totaal geen benul van had waar ik in terecht zou komen, maar het dient allemaal een hoger doel. Geleidelijk aan werd mij het één en ander duidelijk, en via dit proces wordt de weg geplaveid om de Ascentie van de Aarde en haar Mensheid naar 5D, soepel te laten verlopen. Hoewel het in het begin van dit hele proces zeer zeker geen pretje voor mij geweest is, wil ik er ook met nadruk bij vermelden dat hoe ruw of grof het ook mag schijnen te zijn dat er met mij omgegaan werd, vanaf het moment dat ik mijn eigen leven toebedeeld kreeg men er altijd voor zorgde dat als ik, of zij, pijn of ongemak in mijn lichaam registreerde(n), zij zich meteen terugtrokken en er alles aan deden om die pijn of het ongemak te doen laten verdwijnen.
Voor dit proces van 3D/4D met de hogere dimensies uit te lijnen, is dus dit alles opgestart, om ons alsook degenen in de hogere dimensies wakker te schudden aangaande zaken die moeten veranderen. Zaken die men moet gaan begrijpen, weten, onderkennen enzovoorts. Zowel persoonlijk als collectief in het hele 13 Dimensionale systeem.
Lees ook nogmaals het inleidende stukje dat ik bij het eerste deel geschreven heb ... het zal je helpen het één en ander in een juist perspectief te plaatsen.
Ik wil dan ook nog met nadruk zeggen dat jullie proces totaal niet zal lijken op mijn proces. Jullie proces zal veel soepeler in z’n werk gaan, bijna onopgemerkt en ook veel meer geleidelijk durf ik wel te zeggen. Want de Hogere Zelven zullen zeer zeker hun leringen trekken uit het proces waarin ik terechtgekomen ben.
Dit tweede deel gaat uiteraard grotendeels over zaken die wel verteld kunnen worden … Wanneer ik verder zal gaan met de rest dat blijft nog even een vraagteken. Ook zullen omstandigheden in de wereld of dingen die in de boodschappen vanuit de Hogere Dimensies verteld worden of mijn contact met mijn Team een soort van barometer zijn over wanneer ik daarmee naar buiten zal komen.
Klik hier om het eerste deel te lezen: Mijn Unieke Ascentieproces, over Wie en Wat ik Ben
En hier is het tweede deel….
*****
Diezelfde week op vrijdag zou ik nogmaals een initiatieproces ondergaan, via een andere leerling. Dat had te maken met het kristallijnen lichaam, maar ik kan niet precies boven water krijgen wat er toen precies moest gebeuren. Het ging er in ieder geval om, dat ik steeds meer en meer licht in mijn lichaam zou kunnen vasthouden…. Deze leerling, was nogal kortaangebonden. En ik was ook niet in mijn beste doen, want ik zag alweer een nacht van slaap verloren gaan aan een langdurige initiatie.
Het was belangrijk dat ik mijn focus op mijn hart gericht hield, ik weet niet meer precies waarom dat was. Maar omdat mijn zuster in mij was, was dit alles geen probleem, iets dat ze de leerling probeerden duidelijk te maken en hij niet snapte. Ik kreeg steeds een kort tikje van hem dat ik me moest concentreren om mijn focus op mijn hart gericht te houden, en mijn gedachten/focus dwaalde natuurlijk voortdurend af. Ik moest het uiteindelijk zelfs opzettelijk doen, en ik deed dat trouw.

dinsdag, juli 12, 2016

Sandra Walter - Onberispelijke Gewaarwording: De Lens van het Nieuwe Zelf - 11 Juli 2016


Sandra Walter
Onberispelijke Gewaarwording: De Lens van het Nieuwe Zelf
11 Juli 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Terwijl de tweede golf van 2016 stabiliseert, zijn wij in staat om adem te halen, te hergroeperen en onszelf aan te passen aan dit nieuwe niveau van Licht, en het nieuwe niveau van Zelf. Veel wordt er met deze golfen geopenbaard; de keuzes van ons hoogste pad, hoogste vreugde en hoogste integriteit. Volg de energie, geliefden. Het doel van deze frequenties is om de hogere waarheid te onthullen, om disharmonie te zuiveren, en volledig de Ascentie te ondersteunen. Inwendige disharmonie of moeilijkheden in je levensstroom kunnen niet weg verklaard worden zoals bedoeld om het duistere/negatieve te onthullen. Dit gaat over het collectieve alsook het persoonlijke zuiveren van wat niet uitlijnt met de hogere dimensionale expressie van Gaia. Zoals altijd, wanneer je persoonlijk opruimt wat jou niet langer meer dient, door actief keuzes van een hogere vibratie te maken, beïnvloed je de bekwaamheid van het collectief om los te laten, bloot te leggen en te ascenderen.
De integratie van de vermenging tussen de lagere en hogere zelven wordt nu gemakkelijker. De tweede golf bracht een krachtige heruitlijning, en openbaringen van het hogere vibrationale gemak van het hogere 5D/6D Zelf. Wij ervaren dit in onze Eenheidsmeditaties iedere woensdag; het gemak en de goedgunstigheid van het Christus Bewustzijn, versterkt door de collectieve trigger van de intentie. Als wij ons hartcentrum kompas vertrouwen om deze reis aan te sturen, hebben de agenda’s van het lagere zelf/oude zelf geen kracht/macht. Dit jaar wordt aan ons een groot geschenk gegeven; de bekwaamheid om te vermengen met ons Hogere Zelf op een sterkere, duidelijkere en meer samenhangende manier dan ooit tevoren. Voor velen zal dit jaar een permanente verschuiving brengen naar het Hogere Bewustzijn; de Solar/Zonne Kosmische Gechristende staat van onze Hogere niveaus. Onze focus is op dat nieuwe inzicht; het inzicht van het Hogere zelf is onberispelijk, zuiver, niet beïnvloed door de lagere tijdlijnen. Dit Onberispelijke Inzicht is ons veiligheidsnet, onze activering, en een Toegangspoort naar  een permanente verschuiving van het bewustzijn.
Hartcentrum Kompas: Het Pad van Onvoorwaardelijke Liefde Volgen
Eén van de meer diepgaande aspecten van deze fase, en er zijn vele, is de consequente uitbreiding van het hartcentrum. In mijn ervaring, overschrijft de overweldigende Licht Intelligentie van Liefde alle lagere-niveau constructies. Ongeacht wat de dag brengt, ongeacht wat het lagere zelf/oude zelf voor uitdagingen presenteert, er is een consequente Liefde, vrede en harmonie binnenin. Terwijl dit Licht toeneemt, wordt het hart een fotonische generator voor de Solar/Zonne Zijnheid; de Gechristende staat van het Kristallijnen Bewustzijn.

zaterdag, juli 09, 2016

Mijn Unieke Ascentieproces, over Wie en Wat ik Ben...


Mijn Unieke Ascentieproces, over Wie en Wat ik Ben...

Lieve Lezers van Denk Met Je Hart,
Het is alweer drie weken geleden dat ik me ‘terug trok’ van het vertalen (18-6-2016). Inmiddels weten jullie dat ik dat dus niet helemaal voor elkaar weet te krijgen J. Het proces waar ik in zit duurt nu dus ook al 40 weken.
Ik heb besloten, om de sprong in het diepe te maken en jullie wat ‘inzage’ te geven van het begin van dit proces. Hoe het allemaal begonnen is, maar voordat ik dat kan doen, moeten er enige dingen begrepen worden.
Mijn proces van Ascentie is zonder meer uniek. Geheel anders dan de meeste processen, en dit drong langzaam tot mij door tijdens dit proces. En deze uniekheid klinkt door in vele aspecten, die ik hier niet allemaal even op kan noemen zonder verder in detail te treden, dus dat zal ik niet gaan doen. Het verhaal op zich zal duidelijkheid geven aangaande dat.
Ik en mijn Team, zoals ik het noem, zitten in een proces dat samengesteld of ‘bedacht’ is door Moeder God en mijn Goddelijke Zelf. Moeder God legde de Taak bij mijn Goddelijke Zelf neer, en zij maakte daar een plan van dat zij tot uitvoering bracht. Het gehele proces op zich kan in de breedste zin van het woord bekeken worden als het in uitlijning brengen van de 3de en 4de dimensie met de rest van het 13 dimensionale systeem.
Ik dacht altijd dat we in een 12 dimensionaal systeem leven, maar onlangs is duidelijk geworden dat dit niet het geval is. Onze Goddelijke Zelven leven in de 13de dimensie welke uit één niveau bestaat. Dit in tegenstelling tot de rest van het dimensionale systeem, waarvan iedere dimensie uit 12 niveaus bestaat.
Mijn proces begon een aanvang te nemen in 2015, toen mijn Ik Ben Aanwezigheid contact met me begon te zoeken via het bewegen van mijn hoofd, wat uiteindelijk resulteerde in het beantwoorden van vragen van mij. Vanaf het begin heb ik altijd vragen moeten stellen over allerhande zaken, waarop zij dan als antwoord mijn hoofd heen en weer schudden of er ja mee knikten. Geleidelijk werden ook mijn schouders opgehaald, en vandaag de dag, kan mijn hele lichaam gebruikt worden om iets tot uitdrukking te brengen. Ook wordt mijn stem gebruikt om iets te zeggen. Maar tot nu toe nog nooit om iets uit te leggen. Tijdens ‘koetjes en kalfjes’ gesprekken word er wel het één en ander gezegd, maar dan zijn het ook nog steeds meer iets van bevestigingen of ontkenningen en dergelijke. Deze ‘belabberde’ communicatie van Ja en Nee is opzettelijk en staat in verband met het proces waar ik in zit. En ook is het één van de redenen dat ervoor gezorgd heeft dat het gehele proces aanzienlijk vertraagd werd … Tenminste dat heb ik begrepen van Moeder God toen ik haar vroeg of bepaalde zaken al plaats hadden moeten vinden en dat dit alles veel meer tijd in beslag nam dan vooraf aangenomen of voorzien was. Zij antwoordde hier dus bevestigend op…

Een Kolossale Stijging van de Liefdesenergie in de Afgelopen 2 Dagen - 9 Juli 2016


Een Kolossale Stijging van de Liefdesenergie in de Afgelopen Twee Dagen
9 Juli 2016
Ben in Liefde, Blijf in Liefde. Doe het opruimingswerk en VOEL de Stijging. De Hogere Rijken doen er ALLES aan om ONS bij te staan met onze ASCENTIE.
 (Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

Cobie: Iedere kolossale stijging geeft aan dat we de energieën die vanuit het Galactische Centrum naar ons toegestuurd worden, steeds sneller weten te integreren. We zouden deze stijgingen niet zien en krijgen als we ze niet aan zouden kunnen. Deze energieën bezitten intelligentie en we zullen nooit zoveel krijgen dat het ons schade zal berokkenen. We zijn allemaal uniek en de één bevindt zich in een ander stadium van ontwikkeling dan de ander. Wat voor de één teveel is kan voor de ander precies genoeg zijn. Maar het teveel zal voor die ene aan diens ‘deur’ voorbij gaan.
Je hoeft er dus ook niet over in te zitten dat je het zult missen, want zodra jij je verder gereinigd en ontwikkeld hebt, bewust of onbewust, komt er meer ruimte vrij en kan je meer licht/energie in je opnemen en krijg je precies dat wat je nodig hebt.

donderdag, juli 07, 2016

Quan Yin - “De Resultaten Hebben Zich Versneld” - 6 Juli 2016 / Jenny Schiltz


Quan Yin
“De Resultaten Hebben Zich Versneld”
6 Juli 2016 / Jenny Schiltz

Wij komen naar jullie toe vandaan om jullie aanmoediging en begrip te geven van wat er in deze tijd energetisch aan het plaatsvinden is. De energiegolven die in/naar jullie planeet stromen zullen doorgaan en zij zullen niet verminderen. Niettemin, als jullie vorm zich aanpast aan de hogere frequenties zullen jullie verlichting voelen. Wij begrijpen dat velen zich vermoeid voelen en willen dat dit voortdurende stromen stopt, specifiek diegenen die snel ontwaakt zijn en door de lagen binnenin heen ploegen. Kijk diep en oprecht binnenin jezelf en vraag of je gelukkig zou zijn om dit proces uit te strekken of dat je het type bent om snel te willen gaan. Vertrouw erop dat je ziel/Hogere Zelf weet wat het beste is en hoeveel je aankunt, zelfs wanneer je denkt dat je geen enkele dag extra verder kunt gaan. De ware kracht en het doorzettingsvermogen dat binnenin een ieder van jullie ligt is verbazingwekkend en moet gevierd worden.
Tijdlijnen zijn aan het vervliegen en ineen aan het storten om te verzekeren dat jullie persoonlijk en collectief in de hoogst mogelijke tijdlijn zijn. Jullie zullen beginnen te zien dat de resultaten van jullie gedachten en acties veel sneller gezien worden. Sommigen zullen dit ogenblikkelijke karma noemen, maar het is veel dieper dan dat. Begrijp dat dit jullie tijd is om het verschuiven van jullie energie en de frequentie waarin jullie verblijven uit te oefenen. Als iets niet gaat zoals jij wilt en je treedt dit tegemoet met zelf-veroordeling , oordeel of andere negatieve gedachten, zal je zien dat het patroon van dingen die verkeerd gaan door zal gaan. Echter, als je een ongemakkelijkheid met humor en vertrouwen tegemoet treedt dat alles in orde zal zijn, zal je dan zien dat het inderdaad in orde is, misschien zelfs beter dan waarop je anticipeerde. De snelheid waarop je de resultaten van je innerlijke gedachten en gevoelens ziet is verhoogd, zodat je de wisselwerking duidelijk mag zien. Een ieder van jullie heeft de kracht om diens inzicht/gewaarwording te veranderen en daardoor de frequentie te veranderen welke door je energetische lichaam verstuurd en ontvangen wordt. In een hogere frequentie of het stromen te zijn betekent niet dat het leven naadloos of perfect zal zijn. Wat belangrijk is, is je reactie wanneer gebeurtenissen niet gaan zoals jij wilt of dat het lijkt dat alles om je heen aan het instorten is. Het neemt oefening om de hoogst mogelijke frequentie binnenin te handhaven en het kan niet getest en versterkt worden zonder de hobbels of bergen die op je pad tevoorschijn komen.

Heer Merlijn - “De 5de Dimensie” - 7 Juli 2016 / Méline Portia Lafont


Heer Merlijn
“De 5de Dimensie”
7 Juli 2016 / Méline Portia Lafont

De 5de Dimensie is een vreedzame geestesgesteldheid. Te zijn in de 5de dimensie betekent dat je in vrede met jezelf bent, op je gemak met wie je bent en wat je in dit Nu representeert. Dit zal ook in je geestesgesteldheid reflecteren, in je gewaarwording van emoties en het gevoel van jezelf op veelvoudige niveaus. Dat is waar de 5de dimensie voor staat en waar het collectief als een groep in/naar aan het groeien is.
Het is geen andere wereld of planeet; het is eerder een staat van Zijn: een vibratie van bewustzijn. Dus er is niets te vrezen aangaande deze Dimensie, zelfs als het voor velen onbekend is. Het is het onbekende dat jou het meest beangstigt als je denkt dat je weg zult gaan en ergens anders naartoe gaat. Je blijft precies waar je bent, je zult alleen in en doorheen het bewustzijn reizen en aldus beginnen de dingen anders te zien door andere ogen en met andere inzichten/gewaarwordingen. Je zult meer op je gemak zijn en in vrede met je werkelijkheid en de externe werkelijkheid, zelfs als het zeer verstorend en tegenstrijdig is.

woensdag, juli 06, 2016

De Raad - “Alles Dat Je Wilt Is Beschikbaar Voor Jou” - 6 Juli 2016 / Ron HeadDe Raad
“Alles Dat Je Wilt Is Beschikbaar Voor Jou”
6 Juli 2016 / Ron Head

Velen van jullie brengen iedere dag grote hoeveelheden van jullie tijd door met te zoeken naar, te hunkeren naar, te vragen naar dingen waarvan jullie zeker zijn dat zij jullie levens beter zullen maken. Velen van jullie vragen om dingen die jullie begrijpen als in staat te zijn jullie zelf meer compleet te maken. En jullie denken dat je misschien iets fout doet of misschien dat je nog niet de magische sleutel ontdekt hebt.
Wij zullen tegen jullie zeggen dat het hunkeren een groot deel is van een weten van wat mogelijk is voor je. Wij zullen zeggen dat wat het ook is dat je nodig hebt van jou zal zijn wanneer het nodig is. Is er iets verkeerd met te wensen het te hebben voorafgaand aan een dergelijke tijd? Nee, dat is er niet. In feite, zou minder waarschijnlijk een betere uitdrukking zijn dan verkeerd. Betekent dat, dat je het niet mag hebben? Nee, natuurlijk betekent dat het niet. Toen je jong was, had je toen niet een fiets, hoewel je het zonder de fiets had kunnen doen? Dus, wat is er gaande?
Je bent aan het leren. Je bent aan het leren wie je bent. Je leert waartoe je in staat bent. Je leert nu wat je aan het worden bent - een ander klein toegevoegd stukje van de puzzel van je leven. Aan jullie werd onlangs verteld dat jullie nu bezig zijn multidimensionale wezens te worden. Jullie hebben nieuwe gereedschappen, nieuwe bekwaamheden. Wat ter wereld betekent dat?
Zoals gewoonlijk, zullen wij uiteenzetten dat het verschillende dingen zal betekenen voor elk van jullie, hoewel er vele overeenkomsten zullen zijn.