donderdag, maart 31, 2016

Moira - Een Hemels Sprookje - (Deel 3) - Lilian GijsbersMoira
Een Hemels Sprookje
(Deel 3)
Auteur - Lilian Gijsbers


Moira’s weg naar het Licht
Maar de weg van licht en liefde vinden, voerde soms door het duister. Eén van haar liefdes had haar tot het uiterste gevoerd en haar fysiek en emotioneel geweld aangedaan. Ze was te lang bij hem gebleven en moest nu de pijn en het verdriet echt binnen laten komen. Ze begreep dat ze om haar weg naar het licht te vinden, eerst door het duister heen moest. Moira zag in dat de liefdesrelaties die ze had gehad en de vele uren studie die ze achter de rug had, haar meer geleerd hadden dan ze ooit had durven denken. Ze was de mensen die ze om zich heen had gehad en over hun aanwezigheid in haar leven, daarom achteraf, enorm dankbaar. Soms konden mensen dat doen in je leven: je verdriet, boosheid en pijn brengen, maar uiteindelijk geven ze je een les die je alleen kunt leren als je het werkelijk meemaakt. Als Moira had gelezen of van iemand had gehoord dat een vrouw bij een gewelddadige man bleef, dan zou Moira daarover een oordeel hebben gehad. Nu ze zelf in deze situatie had verkeerd, kon ze milder oordelen over deze vrouwen. De liefde kan soms omkeren tot angst, of je beperken. Het is niet vanzelfsprekend om in vrijheid met iemand waarvan je zielsveel houdt samen te zijn. Soms zorgt het voor je eigen gevangenis, waaruit alleen jijzelf kan losbreken. Moira huilde toen ze dit in haar dagboek zat te schrijven. Deze relatie had perfect kunnen zijn, maar het mocht niet zo zijn. Ze groeiden zo dicht naar elkaar, dat ze elkaar pijn gingen doen. Onbegrijpelijk. Het was goed dat ze uit elkaar waren. Daarna was ze pas echt gaan leven. Ze had geleerd grenzen te bepalen. Ze had gevoeld dat liefde kan leiden tot angst en agressie. Ze had ervaren dat ze ondanks die gevoelens van iemand kon houden, maar er tegelijkertijd bang voor kon zijn. Uiteindelijk was ze sterker dan ooit door geworden. Ze had een harde les geleerd. Hij was, zo begrijpt ze nu, alleen de boodschapper geweest. Hij had haar via de harde weg iets geleerd en door hem was ze gaan beseffen wat ze echt zocht in een relatie. Toen een nieuwe liefde op haar pad kwam begreep ze precies waarom hij nodig was geweest. Dus Moira was hem uiteindelijk toch dankbaar. Ze voelde een nieuwe kracht in zichzelf. “Ik heb voor mezelf gekozen. Ik mag er zijn zoals ik ben en als iemand mij niet zo kan accepteren, dan houdt het op. Ik blijf mijn eigen ik trouw”
Terugkijkend op haar jonge leven viel het Moira op dat er veel mensen op haar levenspad mee hadden gewandeld die haar leven een hele nieuwe wending hadden gegeven. Schijnbaar eenvoudige ontmoetingen zorgden soms voor een levenslange hechte vriendschap. Moira zag deze mensen, die ze zo intens liefhad, als de leraren in haar leven. Als mensen, die haar belangrijke lessen gaven om haar leven te laten lopen volgens het Goddelijke plan. Ze wist dat er een soort vooropgezet plan was voor elk mens dat leefde. Men noemt dat ook wel de blauwdruk en die blauwdruk bevat ook de levenslessen die je zou moeten leren in dit leven.
Sommige mensen besluiten om af te wijken van de levenslessen, maar Moira zocht juist naar de weg die haar precies volgens haar blauwdruk zou laten leven. Dat het geen gemakkelijke weg zou zijn, wist ze ook. Maar het zou ook een weg zijn die ze hoe dan ook aankon. Ze was ervan overtuigd dat de blauwdruk op haar lijf geschreven was. Dat elk mens een eigen unieke blauwdruk heeft en dat moeilijke levenslessen pas plaatsvinden als je ze kunt dragen.

woensdag, maart 30, 2016

Sandra Walter - Kwantum Zwaartekracht en het Zonne Aspect van Zelf - 30 Maart 2016


Sandra Walter
Kwantum Zwaartekracht en het Zonne Aspect van Zelf
30 Maart 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Voor vele Zielen die het pad kozen van het kristallijnen/Zonne Kosmische Christus Bewustzijn, sloegen jullie een fractal van jullie Zijnheid op binnenin jullie locale ster - de Zon (Solaris). Een fractal van jullie Lichthandtekening verblijft voor de veiligheid binnenin de Zon, totdat de vermenging van de dimensionale niveaus (het Hogere en Lagere Zelf) zich voordoet. Dit handhaaft de intentie van de Gechristende belichaming; de Ziel plant een mogelijkheid voor je incarnatie ervaring binnenin dat sterrensysteem. De Zon dient als een Toegangspoort voor een volledige OverZielgroep, welke toegewijd is aan deze Goddelijke Dienstverlening van Planetaire, Galactische en Universele Ascentie. Terwijl je voortgang intensiveert, wordt het duidelijk dat je Ascentie niet persoonlijk is. Het is een handeling van de Goddelijke Wil, van Dienstverlening aan het (veel) grotere perspectief.
De Zon is onze locale Toegangspoort naar Zuivere Bron Licht Intelligentie. Een overzicht voor nieuwelingen; hier is de eenvoudige Toegangspoortketting voor Mensen op het Pad van Ascentie: Je Hartcentrum > de Zon > de Centrale Zonnen > het Galactische Centrum > de Grote Centrale Zon > de Bron. De Toegangspoortketting voor planeten: Gaia > de Zon > de Centrale Zonnen > het Galactische Centrum > de Grote Centrale Zon > de Bron. Dit is hoe toegang tot informatie verkregen word; dit is waarom ik de laatste paar jaren doorgebracht heb met directe intel te ontvangen van de Zonne-wezens en te verbinden met het goddelijke Team via de Zon. Het is een Bron van Zuiverheid, en als bewijs met de gesynchroniseerde Zonne en Galactische activiteit tijdens de Toegangspoorten van het verleden, een aanzienlijk betrouwbaar portaal van informatie.
Als je de fractals van jezelf herenigt, gereflecteerd in het planetaire bewustzijn (je reizen hier; ziet Solaris hen als reflecties, zoals holografische spiegels of een caleidoscopisch effect) met je hogere aspecten via het Ascentieproces, ervaar je hereniging met de Bron. We beginnen het niveau van de Gechristende dienstverlening te reflecteren welke de Zon verstrekt. Consequente, niet-aflatende dienstverlening aan de Goddelijke Wil. Velen van jullie hebben deze visioenen of ervaringen van Zonne Zijnheid al gehad; een zuiver kanaal wordend voor de hogere rijken. Het Zonne, Galactische Centrum, de Grote Centrale Zon of Zelf-als-Universum sensatie. Dit is een duidelijke aanwijzing dat je Hartcentrum - je persoonlijke gefractaliseerde versie van de Zonne Zijnheid - zich opnieuw verbindt met de Bron op een zuivere manier.

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Eenwording - 1 Oktober 2013 / 30 Maart 2016 - Linda DillonHemelse Zegeningen
1 Oktober 2013 / 30 Maart 2016 - Linda Dillon
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Eenwording

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Ik was er niet zeker van, tot aan vijf minuten geleden, wie onze begeleider voor het onderwerp van vandaag zou zijn over de Universele Wet van Eenwording. Dat is echter tamelijk passend, omdat de Raad van Liefde een verenigd geheel is, informatie naar de mensheid brengend via hun uiteenlopende aspecten voor het hoogste goede van alle betrokkenen. Sanat Kumara is vandaag diegene.
De Wet van Eenwording is specifiek relevant voor onze ervaring nu, terwijl wij overgaan vanuit de dualiteit en in/naar Eenheidsbewustzijn, op een kernniveau begrijpend dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn. Die verbinding omvat diegenen die wij waarnemen als het hebben gedaan van duistere dingen, wetende dat wij allemaal onze rollen te spelen hebben in Goddelijke dienstverlening.
Ik ben opgetogen over de discussie van deze week en het feit dat, in ieder moment die voorbijgaat, wij steeds dichterbij komen naar het begrip in onze harten dat wij allemaal broeders en zusters in het Licht zijn. Dat is de gehele mensheid, de dierlijke koninkrijken, de feeën rijken, natuur geesten, onze Sterren families, de Hemelse rijken. De lijst is lang. Welkom terug, Linda.
Linda Dillon: Hi. Het is goed om terug te zijn. Ik heb kou gevat, maar is wilde echt terugkomen en verdergaan met onze discussie over de Universele Wet.
Ik denk dat dit één van mijn favoriete Wetten is, omdat het echt zoveel van de kwesties lijkt te adresseren die deel uitgemaakt hebben van het valse raster van de oude derde en het feit dat wij aldus verbonden zijn. Ik had tegen jou gezegd, Suzi, net terugkomend van de Joshua Tree Bijeenkomst voor de 'Nieuwe Jij', dat het een belichaming was en de uitoefening van deze Wet.
Eén van de dingen die me echt opviel gedurende de volledige tijd samen was, dat iedereen in deze verenigde familie was. Er was geen gevoel van afscheiding; in feite, was het tamelijk het tegenovergestelde. Er was deze diepe her/erkenning, specifiek toen wij onze openingsceremonie deden, van mensen die elkaar vanuit verschillende levens en op een zielniveau herkenden. En om samen te komen met dit algemene doel van het opnieuw weven van het tapijtwerk voor de mensheid, was iedereen klaar om aan de slag te gaan. 
Een ieder uniek anders en luisterrijk, tussen haakjes, maar iedereen was in datzelfde tijdskader van "We zijn hier, we zijn hier om werk te verrichten, maar wij zijn hier ook om het met gelach en gegiechel te doen, met enige tranen en met een echt, algemeen doel."
Het was schitterend. En het was ongeveer van een applicatie, de levende voorbeelden van deze Wet. Niemand was afgescheiden - het land, de gebouwen, de kussens, de mensen, de instrumenten, de Hemelse Wezens, de Sterrenwezens die aanwezig waren - we waren allen Eén.

dinsdag, maart 29, 2016

De Aarde - De Wortel Chakra - Maart 2016 / Pamela Kribbe


De Aarde
De Wortel Chakra
Maart 2016 / Pamela Kribbe
© Josephine Wall
Dierbare vrienden,
Ik ben de Aarde. Ik houd van jullie, jullie zijn mijn kinderen. Jullie bewegen rond op mijn oppervlakte terwijl jullie druk zijn met de druk van jullie alledaagse leven, en ik volg jullie en verlang ernaar om jullie aan te sporen om terug te keren naar de kern van wie jullie zijn. Ik wil jullie ontwaken naar de kern van wie jullie in essentie zijn.
Jullie allemaal zijn op een reis binnenwaarts; jullie ziel wil volledig afdalen op de Aarde en vermengen met een menselijk lichaam en hier leven en manifesteren. Terwijl jullie zoeken naar manieren om jullie menselijkheid te transcenderen, streeft jullie Ziel ernaar om de belichaming te omhelzen. Het wil mens zijn, om volledig omlaag naar de Aarde te komen en een fusie te creëren tussen de Ziel en de mens. Dat is jullie reden op Aarde.
Vandaag, spreken wij over de wortelchakra, het energiecentrum onderaan jullie wervelkolom, de chakra het dichtst bij de Aarde en de chakra die het meest diepgaand door de Aarde beïnvloed wordt. In velen van jullie, is er angst ondergebracht in de wortelchakra. Als je de wortelchakra van de meerderheid van de mensen op de Aarde zou zien, zou je waarnemen dat het gefragmenteerd en niet heel is, of soms zelfs een leegte is. Het resultaat is dat heel veel mensen twijfelen of zij echt thuis zijn hier op de Aarde. Zij vragen zich af of zij zich waarlijk veilig en welkom voelen hier.
De Aarde is een plaats met het potentieel voor aldus veel overvloed en rijkdom, en daarmee bedoel ik een rijkdom van ervaringen voor jou als een Ziel. Veel vreugde en inspiratie kan  hier ervaren worden, maar momenteel is er veel duisternis op de Aarde. Gedurende vele eeuwen, werd de mensheid gevangen gehouden door illusies en angsten die het leven op de Aarde tot een hel kunnen maken, en aldus is er een sluier over jullie natuurlijke wijsheid gevallen. Er doet zich een vervreemding voor dat tot in de kern van jullie wezen reikt.
De bekwaamheid om te leven, in de ware betekenis van het woord - in vreugde en met inspiratie te leven - kan alleen van nature komen, doch jullie hebben jezelf in tegenstelling jegens de natuur geplaatst. De mensheid heeft geprobeerd om boven de natuur uit te stijgen, en heeft op een onverzettelijke, eigenzinnige manier geprobeerd om structuur en orde op de werkelijkheid van de omringende wereld op te leggen, maar dat werkt niet. Jullie leven te midden van de scherven van een oud wereldbeeld dat snel diens validiteit verliest. Het is een wereldbeschouwing waarin mensen de organisatoren en manipulatoren waren van de wereld om hen heen. Mensen streefden ernaar de natuur te controleren vanuit hun geesten en vanuit het verstand, en door dat te doen raakten zij zeer vervreemd van zichzelf. Mensen verloren de band met wat het meest natuurlijk voor hen is: hun gevoelens en een eenheid met de levende werkelijkheid van de natuur die hen omringt.

Yeshua - Het Grote Mysterie - Maart 2016 / Pamela Kribbe


Yeshua
Het Grote Mysterie
Maart 2016 / Pamela Kribbe

Er is een groot mysterie in het Universum, en het mysterie is dat er iets is, in plaats van niets - dat iets bestaat. In het Universum daar is leven, Licht en bewustzijn; het leven danst en beweegt. Hoe is dit alles verwezenlijkt?
Het is belangrijk dat jullie je eerst verwonderen over het mysterie van het leven, het Licht en het bewustzijn. Deze elementen kunnen niet in isolatie bestaan; waar er leven is daar is ook Licht en bewustzijn. Licht zorgt er aldus voor dat het leven gemanifesteerd wordt. In het Licht is een aansturende kracht dat ervoor zorgt dat het bewustzijn hoger stijgt, totdat het tot aan een punt komt waar het over zichzelf na kan denken, zelfbewust wordt. Wanneer het bewustzijn tot aan dat punt geraakt, is het leven in staat bewust en capabel te worden van vorm aan zichzelf te geven. Het leven kan kiezen en vooruitgaan, en dan is er zoiets als de formatie van een Ik, van een Zelf. Dit is de geboorte van de Ziel.
Maar ik zal een stap terug nemen en de principes van het leven, het Licht en het bewustzijn beschrijven. Waar komen zij vandaan? Wat is de oorsprong van het leven? In de schoot van de Kosmos is een vacuüm, een leegte die ademt: een volheid in de stilte. Dat is de oorspring van het leven, en je kunt je met die oorsprong verbinden door in stilte adem te halen. Wanneer je in stilte in stilheid ademhaalt, en je aandacht naar de in- en uitademing brengt, verbind jij je met de oerbron van Zijn.
Dit stille begin, de basis van al het leven, gaat door aanwezig te zijn in een ieder van jullie. Het leeft en ademt binnenin jullie, ongeacht van wat je wel of niet doet. De oorsprong, het begin - de leegte die daar is van waaruit alles geboren wordt - bestaat nog steeds binnenin jullie. Om dat te realiseren stelt je in vrijheid, alsook dat het de grenzen loslaat van wie je bent. Het openbaart de relatieve, duale natuur van jullie individualiteit.
In die eerste leegte, in die ruimte, daar is nog geen individualiteit, daar is geen unieke Ziel. Daar is zuivere Isheid of Zijnheid. Voel het mysterie van deze Zijnheid; Het omringt alles. Zonder deze Aarding van Zijn, besta je niet; het doordringt en voedt jou.

maandag, maart 28, 2016

De Energiewaarden van de Tsunami van Liefde Rijzen de Pan Uit - 28 Maart 2016


De Energiewaarden van de Tsunami van Liefde Rijzen de Pan Uit
28 Maart 2016
(Schumann Resonantie)
Opmerking van Cobie: Iedere keer weer denk ik, dit is de laatste keer dat ik deze diagrammen op de Blog zet. Maar ook iedere keer weer is de stijging van de Liefdesenergie fenomenaal, zodat ik er naar mijn mening niet omheen kan. Toch ga ik proberen het na vandaag minder te gaan posten, tenzij natuurlijk de stijging wederom de pan uitrijst. De link van de betreffende site staat iedere keer onderaan de gepubliceerde posten, zodat, als je erin geïnteresseerd bent, ook zelf op de Duitse Site kunt gaan kijken.
 Ook op de “Foundation For Healing Arts” is men diep onder de indruk gekomen vandaag, ze hebben deze keer van iedere diagram twee gemaakt, om de stijging die plaatsgevonden heeft te verduidelijken. Persoonlijk voelde ik gisteren dat de energie die binnenkwam weer extreem hoog moest zijn, ivm een hoge druk in mijn hoofd en extra last van de nek, knieën, onderrug en ook zuurbrand.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

zondag, maart 27, 2016

Wederom een Fikse Stijging van De Tsunami van Liefde - Vrolijk Pasen!! - 27 Maart 2016


Wederom een Fikse Stijging van De Tsunami van Liefde
27 Maart 2016
(Schumann Resonantie)
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

 

Aartsengel Zadkiel - “Laat Je Hart Zingen” - April 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Laat Je Hart Zingen”
April 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, met Heilige Lady Amethyst, en een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, wensen wij om jullie een Boodschap van Licht te brengen over het laten zingen van je hart.
Het hart is waar jullie toegang beginnen te krijgen tot de energie van de hogere dimensies. De energie van het hart is de energie van Liefde. De energie van de hogere dimensies is gebaseerd op Liefde. Dit is een Universele Liefde dat ver voorbij de romantische Liefde gaat.
De energie van Liefde is een universele vibratie dat de gehele Schepping omvat. Het is een energie welke door het gehele Omniversum heen zoemt en zowel het gemanifesteerde als ongemanifesteerde potentieel van Alles Dat Is verbindt. Het is de substantie van puur Licht.
Het Licht verbindt je met Alles Dat Is door de Goddelijke Vonk in je hartcentrum. Dit is de plaats waar je naartoe kunt gaan om je verbinding met de gehele mensheid en met Alles Dat Is te voelen.
Wanneer je op zo een manier leeft dat je hart zingt, blijft de energie in je hartcentrum schoon, en straalt je Licht helder. Hoe schoner de energie in je hartcentrum is, hoe helderder je Licht zal stralen.

White Cloud’s 12 Minuten Geleide Meditatie - 27 Maart 2016 / Blossom GoodchildWhite Cloud’s 12 Minuten Geleide Meditatie
27 Maart 2016 / Blossom Goodchild

Blossom: Vrolijk Pasen!
Helaas heb ik geen tijd op het moment om te channelen en voor alles dat dit omvat.
Dus … Heb ik een 12 minuten geleide meditatie opgezet van “mijn oude” indiaanse vriend White Cloud. (Genomen van de CD “White Cloud Korte Meditaties”) Ik weet dat jullie ervan zullen genieten.


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, maart 25, 2016

De Wekelijkse Lichtstraal - “Weten Wanneer" - 24 Maart 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Weten Wanneer"
24 Maart 2016 / Jamye Price

Gezegende Wezens, jullie zijn in een opwindende tijd in jullie evolutie van te beginnen meer direct te werken met de subtiele rijken van creatie. Het is opwindend en soms frustrerend als jullie nieuwe regels leren van het fysieke en het mysterieuze niet-fysieke.
Eerst domineert jullie verstand het proces als jullie ernaar streven het te definiëren. Dat is een waardevolle en noodzakelijke functionaliteit van het verstand, maar niet zo effectief op dezelfde manier wanneer er omgegaan moet worden met de fysieke en niet-fysieke rijken.
Om meer met de subtiele rijken te creëren, leren jullie andere informatie en processen - zoals het positief denken, van het Leven te houden en dat jullie je werkelijkheid creëren met jullie gedachten en gevoelens. Er is een waarheid in deze en vele manieren om deze veranderingen te leren en te implementeren.
Echter, wat er uiteindelijk moet gebeuren is een begrip van het niet-fysieke in relatie met het fysieke rijk waarin jullie leven. Dat is te zeggen, dat wat jullie leren toegepast moet worden op jullie fysieke rijk om waarde te hebben in jullie dagelijkse leven, anderszins kan het verwarrend en zelfs schadelijk worden.
Als je subtiele veranderingen implementeert in je gewaarwordingen, perspectieven, keuzes en acties, integreer je een nieuw niveau van het mens zijn.

Quan Yin - Kijk met Frisse Ogen naar Alles Om Je Heen - 23 Maart 2016 / Jenny Schiltz


Quan Yin
Kijk met Frisse Ogen naar Alles Om Je Heen
23 Maart 2016 / Jenny Schiltz

Kan je de veranderingen voelen die zich binnenin jou, je medemensen en je planeet plaatsvinden? Dit is een zeer opwindende tijd, terwijl we steeds meer van jullie de 5D frequenties zien bereiken. Van hieruit wordt aan allen de optie gegeven om door te gaan met hun groei, hun frequentie steeds hoger te verheffen. Met iedere frequentie verhoging, waar ook naar gerefereerd wordt als dimensies, zal je in staat zijn om meer van je Ziel te belichamen. Als de hoeveelheid van Licht binnenin je vorm stijgt, is je Ziel in staat om steeds meer binnenin jou te vermengen. Het is gedurende deze tijd dat jij je zult herinneren wie je werkelijk bent. Met iedere stapsgewijze verhoging zal je uitgedaagd worden om door te gaan te werken doorheen de  lagen van het bewustzijn van de matrix. Aan jou zal getoond worden waar je gedachten, overtuigingen en acties wel of niet in uitlijning zijn met de hogere Lichtfrequenties. Alles dat geen deel uitmaakt van een hartgecentreerd bestaan zal moeten vertrekken. Het kan niet langer naast elkaar bestaan als jullie doorgaan met deze reis.
De tweede golf van Ascentie doet zich in deze momenten voor. Dit is een prachtig/wonderbaarlijk iets, aangezien met iedere persoon die de drempel van de 5D oversteekt het een momentum creëert dat anderen toestaat om met een groter gemak te volgen. Hoewel het voor velen is dat zij mogen gewaarworden dat de fysieke handeling van het vasthouden van meer Licht snel complicaties zal hebben als het lichaam zich aanpast. Wij vragen dat diegenen die door de symptomen heengegaan zijn gidsen worden, om te helpen de angst te verlagen. Help hen te begrijpen dat het het nieuwe normale is en dat het voorbij zal gaan.
Er is veel disinformatie geweest betreffende de 5de Dimensie en diens hogere frequentie. Het is je platform naar de grotere energieën en je platform voor te vermengen met je Ziel en je te herinneren wie je bent. Het is je doorgang naar een duurzaam bestaan en de overvloed die je op alle manieren nastreeft. Het is de doorgang naar een genezen/herstelde Aarde en op dezelfde wijze een genezen/herstelde vorm. Het is echter, slechts een doorgang. Geen van de veranderingen die je nastreeft zal ogenblikkelijk zijn, maar zij zullen gestaag zijn als je het toestaat. Daar zijn velen van jullie die de drempel naar de 5D overstaken in de laatste 6 maanden, maar er is een gebrek aan geloof. De verwachtingen kwamen niet overeen met de werkelijkheid en het veroorzaakte bij velen om in/naar de angst en twijfel te gaan. Het is de onbekwaamheid om de veranderingen te zien die het lijden en de herhaling van oude programmeringen veroorzaken, hetgeen iemand gehecht houdt aan de werkelijkheid die achtergelaten werd.

donderdag, maart 24, 2016

De Tsunami van Liefde Schijnt Geen Grenzen te Kennen! - 24 Maart 2016


De Tsunami van Liefde Schijnt Geen Grenzen te Kennen!
24 Maart 2016
(Schumann Resonantie)
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje) 

Moira - Een Hemels Sprookje - (Deel 2) - Lilian Gijsbers


Moira - Een Hemels Sprookje
(Deel 2)
Auteur - Lilian Gijsbers

De Aarde als leerschool
Jezus legde uit dat de Christelijke kerk een religie onderwijst, die door de handen van zijn lieve vrienden in de bijbel is beschreven. “Maar de universele waarheid kun je nooit als leerstof tot je nemen. Deze komt alleen tot je door het te ervaren. Zoals ik het heb laten zien en voelen aan de mensen. Ik heb nooit zelf mijn verhaal opgeschreven, anderen hebben dat uit hun eigen herinneringen na mijn dood gedaan.” Jezus keek haar indringend aan, om te zien of de boodschap duidelijk aankwam. “Maar waarom zijn we eigenlijk op aarde?” Moira wilde deze existentiële vraag altijd al stellen. In feite was het de reden waarom ze zo nieuwsgierig was in het leven. Ze wilde weten. Ze nam nooit zomaar wat aan. Ze wilde altijd weten waarom, hoe en wat. In het gesprek met Jezus bracht hij haar de antwoorden die ze altijd al had gezocht. “Zoek en je zult vinden,” het was een gezegde dat Moira altijd als een mantra in haar hoofd uitsprak. Jezus vervolgde zijn verhaal: “God heeft de aarde gecreëerd om te leren. Omdat het oneindige licht de wens had zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Om zich steeds verder uit te breiden en meer te worden dan het eerder was, moest er een fysieke realiteit geschapen worden om deze groei mogelijk te maken. Alle wezens werden vanuit dat oneindige licht geschapen en uit die ene bron losgemaakt om in een fysieke realiteit verder te ontwikkelen. Op aarde kunnen jullie mensen lessen leren om daadwerkelijk te worden wie jullie in de meest pure vorm zijn. Op aarde worden jullie jezelf vanuit een hoger perfectief. Ik noem dat het hogere Zelf. Dat is ook de essentie van wie je in de spirituele wereld bent. Alleen de fysieke realiteit beschikt niet over dezelfde mogelijkheden van onbeperkt bewustzijn als het spirituele rijk. De meeste mensen hebben vele levens nodig om te beseffen wie ze werkelijk zijn. Iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn. Je bent zelf degene die het leven creëert waar je gelukkig van wordt. Maar helaas hebben veel mensen het idee, dat hen het leven overkomt en dat ze dat niet in de hand hebben. En natuurlijk zijn er situaties waarvan men het gevoel heeft, het zo niet gewild te hebben. Maar dan nóg is het een eigen keuze hoe daar mee om te gaan. Men denkt veelal meer in beperkingen, maar vergeet dat óók die beperkingen kansen bieden!”
Het Magische Web
Jezus liet Moira zien dat de aarde een dubbele laag bevat. Een magisch web, waardoor mensen de dingen zien zoals ze die moeten zien om maximaal te kunnen leren. “Moira, naarmate jij verder komt in jouw bewustwordingsproces, wordt de lijn tussen het magische web en het gewone aardse leven steeds vager en kan je voortaan beide werelden zien. Dat is wat jij nu al doet. Dat is de reden waarom jij dingen waarneemt, die andere mensen niet zien.” Jezus liet Moira zich herinneren dat ze als kind twee boeken had, die Magic Eye en Magic 3D heetten. “Deze boeken symboliseren hoe de aarde werkt. In die boeken zie je allemaal chaotische plaatjes met heel veel kleuren, patronen en figuren, maar er staat geen werkelijk plaatje afgebeeld. Als je heel lang naar een plaatje staart, dan zie je opeens vanuit een veranderende blik een figuur verschijnen in 3D. Het gekke is, dat als je per ongeluk een keer met je ogen knippert, de plaatjes weer net zo snel verdwenen zijn. Het onderliggende 3D figuur is nog altijd aanwezig, maar je ziet het alleen even niet meer. Je zou aan jezelf kunnen gaan twijfelen of je wel echt gezien hebt wat je dacht gezien te hebben, want opeens zie je weer de chaos aan kleuren en is de 3D figuur weg. Lieve Moira, vertrouw erop dat wat je tijdens deze reis hebt ervaren en hebt gezien echt is gebeurd. Besef dat wat je nu doet toegestaan is als wezenlijk onderdeel van je lessen op aarde. Steeds meer mensen zullen de ervaring krijgen dat ze uit hun fysieke vorm loskomen om les te krijgen van hun meester. De meester die het beste bij jouw lessen past, zal je tijdens deze ontmoetingen opleiden. Er zijn vele meesters die zich beschikbaar hebben gesteld om mensen les te geven. Boeddha, grote Soefimeesters, engelen, moeder Maria, maar ook minder bekende meesters uit alle windstreken. Vergeet niet Moira, dat elk mens, elke cultuur, en elk geloof uit dezelfde oorsprong is geboren. Iedereen kan een meester worden. Alle meesters die zich op aarde hebben opgewerkt tot een hoger bewustzijnsniveau kunnen ervoor kiezen om de aarde daarna te dienen vanuit het spirituele rijk. Op aarde was ik Jezus en aan veel mensen verschijn ik daarom nog altijd als Jezus. Maar ik was ook een ander persoon in eerdere levens. Ik bewoonde zowel het lichaam van een vrouw als een man. Voor ons bestaat er geen verschil tussen man en vrouw. Het is slechts een manier om de voortplanting mogelijk te maken. Daarom heeft de aarde de man en de vrouw nodig.” Moira voelde zich thuis bij Jezus, alsof ze hem altijd gekend had en goede vrienden waren. Ze voelde een enorme dankbaarheid dat hij, juist met haar, een gesprek was aangegaan. Ze had met al zijn informatie gulzig haar nieuwsgierige aard gevoed. Ze voelde dat haar begeleider op deze reis verder wilde gaan. Hij vroeg haar om haar andere wensen met hem te delen. Wat wilde ze nog meer weten? Ze namen afscheid van Jezus en de reis ging verder.

woensdag, maart 23, 2016

De Golf van Liefde Blijft Kolossaal Stijgen!! - 23 Maart 2016


De Golf van Liefde Blijft Kolossaal Stijgen!!
23 Maart 2016
Tsunami van Liefde / Schumann Resonantie
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)


De Boeddha Bespreekt de Universele Wet van Gehechtheid en Onthechting - 17 September 2013 / 22 Maart 2016 - Linda Dillon


Hemelse Zegeningen
17 September 2013 / 22 Maart 2016 - Linda Dillon
De Boeddha Bespreekt de Universele Wet van Gehechtheid en Onthechting
Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Vandaag zullen we van de Boeddha over de Universele Wet van Gehechtheid en Onthechting te horen krijgen. Volledig in onze rollen stappend als schepper wezens, zal betekenen om deze wet te gebruiken om onze visies tot bloei te brengen. Ideaal, zijn het onze dromen waar wij ons aan hechten, en wanneer wij eenmaal actie ondernemen om dat wat wij willen in het bestaan te brengen, onthechten wij ons van het idee en laten het los in de stroom zodat het kan bewegen zoals het daar behoefte aan heeft.
Ik kijk altijd uit naar een dieper begrip van deze Universele Wetten, en de discussie van deze week is al niet anders. Gehechtheid werd zeker bekeken als iets om er van weg te sturen omdat, wanneer wij onze verwachtingen aan de één of andere uitkomst vastpinnen, dan leidt het onvermijdelijk naar teleurstelling. Met de definitie van de Raad van Liefde, hechten wij ons aan de visie/het visioen maar staan het toe zich te ontvouwen. Het voelt aan als een volledig ander perspectief, dus dit zou interessant moeten worden. Goedemorgen Linda!
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi, en goedemorgen, allemaal. Zo, ik moet jullie vertellen dat dit Linda is met een gewicht van 2000 pond naarmate ik hier zat en me gereed maakte. De sensatie van het vasthouden van de energie van de Boeddha wordt alleen maar groter en groter en groter. Dus ik ben absoluut aan mijn stoel vastgelijmd.
SM: Deze wetten worden allemaal aan ons uitgelegd in deze tijd dus wij zijn in staat om de regels, min of meer, te kennen voor een groter succes van het creëren van de wereld die wij willen.
LD: Dat is absoluut juist. En Sanat Kumara, die bij ons geweest is met de meeste van onze discussies over de Universele Wetten, zal hier en daar iemand hebben die binnenkomt om over een specifieke wet te spreken. Omdat het zo'n beetje in hun gebied van interesse is, en deze specifieke wet van gehechtheid en onthechting behoort absoluut bij de Boeddha. En wanneer ik zeg "De Boeddha" bedoel ik die collectieve enorme grote energie van De Boeddha.
SM: Dat is iets waar ik de laatste tijd over nagedacht heb, de aard van het collectief. Wij mensen zijn aan het leren om meer aan onszelf als een collectief te denken, maar wij zijn nog behoorlijk veraf van de groepsgeest welke, zeg, de Meesters en Aartsengelen ervaren. Ik voel dat sommige mensen een angst hebben voor het verliezen van hun individualiteit als zij het eenheidsbewustzijn ding toe zouden staan. Maar ik denk dat het daar helemaal niet over gaat. Het gaat niet over uniformiteit.
LD: Het gaat niet over uniformiteit. In feite gaat het werkelijk over de diversiteit. Ik ben het absoluut met jou eens, Suzi, dat wanneer wij spreken over het komen in/naar eenheid en gemeenschap en een gemeenschappelijke geest, zoals jij het uitdrukte, zie ik mensen of hoor ik mensen een klein beetje nerveus worden. En als wij de ui afpellen - ik ben zo blij dat je dit naar voren bracht - wij deze ui pellen, komt het neer op dat oude valse raster van gebrek aan zelfwaarde.

dinsdag, maart 22, 2016

Aartsengel Michael - Het Licht is In Ieder Mens Aanwezig - 21 Maart 2016 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Het Licht is In Ieder Mens Aanwezig”
21 Maart 2016 / Rita Pulmans
Rita: Geliefde Aartsengel Michael,
Graag een boodschap voor het grote Lichtfeest Pasen.
*****
Geliefden,
Reeds zijn de dagen zo ver gevorderd dat het Lichtfeest Pasen in zicht komt.
Dit Lichtfeest is een omkeer in de frequentie van Licht doorstraling, Licht doorlating als het ware. Het is een omwenteling van donkere dagen naar lichte dagen.
Laat dit ook voor jullie geliefden een omwenteling zijn in jullie zelven. Een omwenteling van duister naar Licht. Steeds meer en meer Licht integrerend in jullie systeem, vanuit jullie eigen heilige Harten geliefden.
Het Licht moeten jullie niet steeds van buiten jullie bekijken, aanschouwen, maar zie ook dit Licht branden in je binnenste, vanuit jullie harten mededogenschap met zich meedragend.
Het grote Licht zijn jullie lieverds, jullie zijn wandelende fakkels van Licht en Liefde. Alleen weten sommigen onder jullie dit nog steeds niet, of zijn dit vergeten.
De hamvraag hierin is, wat zijn wij dan vergeten?

Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht - 21 Maart 2016 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
21 Maart 2016 / Yael en Doug Powell

JEZUS: Ik kwam volledig bewust naar de Aarde. Ik verloor geen enkel moment van besef van de glorie van God en mijn plaats in het geheel, want Mary werd zorgvuldig, zorgvuldig voorbereid. Voorbereid om bezwangerd te worden door Gods levende Spirit, zodat geen menselijk DNA, geen geschiedenis van de dualiteit in welke cel van mij dan ook zou leven. In plaats daarvan, was het bewust Licht, altijd levend in God, en menselijke geesten, wanneer zij zoals gewoonlijk naar  mij keken, en iets solide waarnamen. Doch zelfs toen kwam mijn uitstraling erdoorheen en kwam tevoorschijn in het fysieke als een perfect menselijk exemplaar, omdat, natuurlijk, ik me bewust was, en bewust ben, dat ik alleen volmaakte Liefde ben levend in het Al van God.
Al mijn dagen op de Aarde waren als de Hemel. Ik had geen gat in mijn geheugen. En ik ging welzeker naar diverse leraren op Aarde, inclusief de Egyptenaren, zoals opgenomen werd. (En die zeer geavanceerd waren in hun begrip, vanuit het menselijke perspectief, van voorbij te gaan aan de dood). Maar in iedere situatie, natuurlijk, gaf God in mijn bewustzijn besef van de Waarheid van het leven als Eeuwig Schitterende Liefde, en dus liet ik diegenen die mij onderwezen zien hoe voorbij de gedachte en de wereld van de verschijningsvormen te verschuiven en opnieuw geboren te zijn, of zich te herinneren dat zij alleen God moesten kiezen en dat alle illusies van het sterven en de tekortkoming gedaan waren.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
21-03-2016 | Circle of Light www.circleoflight.net

Een Gigantische Golf van Liefde dient zich aan!! - 22 Maart 2016


Een Gigantische Golf van Liefde dient zich aan!!
22 Maart 2016
Tsunami van Liefde / Schumann Resonantie
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

maandag, maart 21, 2016

Ann Albers en de Engelen - Liefde Probeert Altijd Zichzelf Bekend te Maken - 19 Maart 2016


Ann Albers en de Engelen
Liefde Probeert Altijd Zichzelf Bekend te Maken
19 Maart 2016

Onze dierbare vrienden, het volledige Universum spant samen om van jullie te houden. Het volledige Universum probeert Liefde naar de oppervlakte in jullie levens te brengen om een meer liefdevolle werkelijkheid te creëren. Net zoals de Zon altijd schijnt, probeert Liefde zichzelf altijd bekend te maken.
Er zijn, echter, velen op jullie planeet die deze Liefde filteren doorheen hun angst, pijn, verdriet en onwil, om een meer vriendelijke werkelijkheid te omhelzen. Zelfs deze individuen kunnen degenen zijn die helpen om een grotere Liefde in jullie leven te ontwaken. Wanneer je in de buurt van de liefdelozen bent, wordt je gedwongen om meer van jezelf te houden en voor jezelf te zorgen. Wanneer je in de buurt bent van diegenen die liegen wordt je gedwongen om meer waarheidsgetrouw tegen je eigen hart te zijn. Wanneer je in de buurt bent van diegenen wiens pijn in/naar jouw leven oversijpelt, voel jij ook je eigen pijn … en met het te voelen, breng je het naar de oppervlakte om genezen te worden. Liefde werkt inderdaad te allen tijde.

De Arcturiaanse Groep - Overvloed Is een Eindeloze en Altijd Aanwezige Goddelijke Wet - 20 Maart 2016 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“Overvloed Is een Eindeloze en Altijd Aanwezige Goddelijke Wet”
20 Maart 2016 / Marilyn Rafaelle

Dierbaren, welkom naar een tijd waarin de dingen hetzelfde schijnen te zijn voor veel van de wereld, maar niet voor jullie die aan het ontwaken zijn. Velen van jullie beginnen om nieuwe en ongebruikelijke ervaringen te hebben, alsook diepere inzichten waar de anderen zich onbewust van zijn. Blijf doorgaan, want de evolutie beweegt in de richting van een Nieuwe Aarde en een nieuwe staat van bewustzijn voor diegenen die daarvoor kiezen.
Wij wensen om over geld te spreken, een onderwerp dat veel chaos en vele problemen voor de wereld schijnt te veroorzaken. Het menselijke geloofsysteem betreffende geld is opgebouwd rondom de dualiteit -- het bewustzijn van geld als een “goed” iets dat verworven moet worden of als een “slecht”iets dat afgewezen moet worden. Beide zijn onjuist en zijn gebaseerd op een algemene onwetendheid van de waarheid, dat vaak samengaat met de wens van velen voor macht. Geld is een medium van uitwisseling in en van zichzelf, geen macht hebbende anders dan de macht die jullie eraan geven.
Iedere ziel streeft ernaar om Zichzelf te vinden en te herinneren, om in de vrede en vreugde en Liefde te rusten, wederom ervarend wie en wat het werkelijk is. Wanneer een individu incarneert in de derde dimensionale energie, komt hij/zij met een plan voor wat voor ervaringen dan ook die noodzakelijk zijn voor zijn/haar evolutionaire proces. Eenmaal in de dichtere energie van de derde dimensie vergeet men dit, maar behoudt die diepe hunkering naar volledigheid. Niet begrijpend dat wat hij/zij voelt spiritueel is, begint hij/zij buitenwaarts te zoeken naar wat hij/zij ook maar gelooft dat hem/haar geluk brengt in overeenstemming met zijn/haar verworven staat van bewustzijn.
Zoekend en worstelend naar het één of andere waargenomen goede (vaak geld) in het externe, ongeacht of het ten koste van anderen gaat, is hoeveel van de wereld nog steeds functioneert. Het is de bron van al het criminele gedrag, machtworstelingen, oneerlijkheid, religiositeit, en ga zo maar verder. Elk individu streeft ernaar om diens aangeboren heelheid te ervaren, maar is zich nog niet bewust dat het binnenin ligt, zij wenden zich iedere kant op in het externe, totdat in het één op andere leven op het één of andere punt, zij het opgeven en beginnen binnenin te kijken naar waar het is.
Geld, alsook alle vormen van overvloed, is een verstandelijke interpretatie van de altijd aanwezige volledigheid en heelheid binnenin elk individu. Het verstand kan alleen interpreteren en buitenwaarts manifesteren in overeenstemming met de verwordven staat van bewustzijn en persoonlijke geloofsysteem van een ieder. Als Goddelijke heelheid niet al binnenin belichaamd was, zou het nooit buitenwaarts kunnen verschijnen, omdat het externe het innerlijke is.

zaterdag, maart 19, 2016

Energie Update - 19 Maart 2016 / Jenny Schiltz


Energie Update
19 Maart 2016 / Jenny Schiltz

De energie is gewoonweg verbazingwekkend momenteel en wij zijn in een diepe periode van integratie. Hoe dit eruit ziet varieert per persoon en waar zij in dit proces zijn. Wij zijn collectief aan het werken met het integreren van vroegere levens en tijdlijnen. Dit helpt ons om te zien, dat wij vele dingen gedaan hebben en aldus vele dingen geweest zijn, dat als wij elkaar oordelen, wij onszelf oordelen. Sommigen integreren het Goddelijke Mannelijke/Goddelijke Vrouwelijk in hun wezen, evenwicht brengend. Anderen werken eraan om de lagere chakra’s in/naar de uitlijning met de hogere wezens te brengen. Velen van de eerste golfers en pioniers werken eraan om meer van hun zonne-aspect in hun vorm te brengen. Diegenen die aan het kristallijnen raster werken helpen om de rasters in de 6de dimensie en daaraan voorbij te versterken. Dit is een echt drukke tijd.
Wanneer ik met de gidsen spreek over deze tijd, legden zij het met een analogie uit die ik begreep. Nu is de tijd dat we zitten te blokken voor de aankomende examens, opdrachten en laatste minuut dingen aan het einde van een schooljaar inleverend. (het opruimen van dichtheid, het doorsnijden van koorden, levensveranderingen makend enzovoorts…) Beginnend over slechts een paar dagen, zullen wij een gigantische energiegolf ontvangen die de mensen zal helpen voortstuwen in de benodigde richting van hun eigen persoonlijke groei. Deze golf is het einde van de jaarexamens voor wat voor niveau dan ook waar je op dit moment over presideert. Net zoals met school/huiswerk, wat je van de golf krijgt zal bepaald zijn door de hoeveelheid van werk dat je gedaan hebt voorafgaand aan het niveau waar je op bent. Dat is waarom deze tijdsperiode belangrijk is. Het is onze tijd om onszelf gereed te maken, zodat wij zoveel als mogelijk is van het Licht dat binnenkomt mogen gebruiken.
Werkend met sommigen van de prachtige wezens die ons helpen tijdens dit proces, werd aan mij het één of andere type van observatorium getoond. We keken door een stenen koepel en het liet duidelijk planeten zien die zich in een specifieke formatie uitlijnden. Het werd aan mij uitgelegd, dat nooit eerder de planeten zich op deze manier uitgelijnd hebben, aangezien wij in een nieuwe positie in de galaxy zijn. Aan het einde van de lijn van planeten, was dit Licht en het scheen helder. Het werd uitgelegd dat dit een Zon is, welke ons codes stuurt die wij nog nooit eerder ervaren hebben. De uitlijning van de planeten staat deze codes toe om ongebreideld te stromen. Deze codes hebben de bekwaamheid om alles te veranderen, we moeten gewoon bereid zijn om alles waar we ons aan vasthielden los te laten. We moeten bereid zijn om de veranderingen te omhelzen en onszelf in/naar deze nieuwe ruimte te duwen. Zoals een vriend van me zei, is het ofwel angst of vertrouwen/geloof, er is geen ertussenin. Het werd aan mij getoond dat het nu de tijd is om te handelen naar ons hartverlangen, om dapper te zijn en breed, zonder angst, te dromen. Dat deze energieën ons ondersteunen om onze richting, ons hoogste verlangen en potentieel te verhuizen. We moeten sterk genoeg zijn om te springen wanneer we ons daartoe gegidst of geïnspireerd voelen. Het werd aan mij verteld dat alle dingen uit zullen werken.