zondag, februari 28, 2016

Blossom en de GFL - Energie Is Eeuwigdurend … en Bevat ALLES Wat Er Is - 27 Februari 2016


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
27 Februari 2016
“Energie Is Eeuwigdurend … en Bevat ALLES Wat Er Is”

Blossom: Hallo daar. Nu ik weer op de planeet terug ben, na op Hawaii te hebben gezwommen met de dolfijnen … voel ik me nogal ‘zwemmerig in het hoofd’. Die dolfijnen zorgen zonder twijfel voor een upgrade van het zielezelf en het kost inderdaad wat tijd om naar de Aarde terug te keren na in hun aanwezigheid te Zijn geweest. Daarom … laat ik het aan jullie over, mijn vrienden, om tot de ‘Orde van de Dag’ over te gaan … met jullie goedvinden.
Federatie van Licht: Welkom terug! Natuurlijk genoten wij ook van het ‘Zijn’ met jou in de wateren van dat Eiland, de oceaangolven je te laten omhullen en je in een Lichtere gezindheid te brengen.
De Dolfijnen hebben absoluut wat om zich heen. Alleen maar het zo dichtbij/nabij hen zijn in het water geeft een verheffende boost aan iedere ziel. Ik ben er ECHT dankbaar voor dat ik de kans heb gehad en ik ga het mogelijk maken dat ik hen op zekere dag nogmaals mag ervaren. Welnu, terug naar het ‘normale’. Moeten we het misschien eens hebben over de ‘vele Aardes’, waarover jullie in de laatste channeling spraken?
Als je dat wilt. Wij begrijpen echter, dat velen zich hiervan al bewust zijn, vanwege de inmiddels vergaarde kennis over het gegeven dat ALLES mogelijk is. Hoe zouden er beperkingen kunnen zijn … in deze uitgestrekte levensruimte … op alle Planeten, Universums, Sterrenstelsels en nog verder? Wanneer je derhalve de ‘mogelijkheid’ van ontelbare parallelle levens beschouwt … dan kan het toch niet zo zijn dat er geen parallelle Aardes bij zouden horen?
Ja. Dat snap ik absoluut. Misschien kunnen jullie dan praten over de focus met betrekking tot deze parallelle materie?
Begrijpen we je goed, dat je vraagt hoe je je meer bewust kunt worden van zulke parallellen?
Ja.
Waar je ook met je aandacht bent … daar ben jij. Dus ook, wat je ook denkt … dat ben je.
Maar ik kan toch denken aan de dolfijnen bij Hawaii en toch ben ik in deze kamer in Noosa?
Toch … als je je volledig zou focussen … je ogen sluiten en je volledig richten … dan zou jouw HELE WEZEN daar in het water kunnen zijn.

Aartsengel Zadkiel - “De Rust Binnenin” - Maart 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“De Rust Binnenin”
Maart 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst. Wij worden vergezeld door een Schare van het Engelachtige Rijk van het Licht en de Hathors. Vandaag, wensen wij te spreken over de rust binnenin.
Jullie worden gepresenteerd met vele kansen om voorwaarts te gaan op jullie pad van Ascentie. Iedere golf van binnenkomende energie brengt nieuwe kansen voor paden om te onderzoeken en manieren om te dienen.
Bij tijden mogen deze energiegolven en kansen sneller te lijken komen. Je mag je voelen alsof je niet de tijd hebt om één energiegolf te verwerken voordat de volgende arriveert. Wanneer dit zich voordoet, mag je wensen om in overweging te nemen om je naar de rust binnenin te keren om je opties te overdenken.
Velen van de grote wijsgeren en leraren gingen vaak op een retraite wanneer zij over hun opties nadachten of wanneer zij geconfronteerd werden met een grote taak die er voor hen in het verschiet lag. Zij gingen weg van de massa’s en gingen in/naar de stilte om met de Schepper en hun gidsen en leraren in de Hogere Rijken te communiceren. Gedurende deze tijd, ontvingen zij begeleiding en focusten dan hun energie en intentie op de aankomende taak.
In de maatschappij van vandaag de dag, mag het nemen van een lange retraite niet voor iedereen mogelijk zijn. In plaats daarvan, mag je een wandeling in het park, een wandeltocht op het strand, of enige tijd in je favoriete vredige plaats in overweging nemen. Een paar minuten in een vreedzame locatie kan helpen om je gedachten te verhelderen en nieuwe inzichten te brengen.

donderdag, februari 25, 2016

Sandra Walter - De Versnellende Fases van Onze Ascentie - 24 Februari 2016


Sandra Walter
De Versnellende Fases van Onze Ascentie
24 Februari 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Zoals ik in het voorafgaande artikel aanhaalde aangaande de Herrijzenisfase, zullen wij ons in de eerste weken van Maart in diepe lichamelijke voorbereiding gewaarworden. In midden-Maart zal, de volgende golf van versterkt Licht gericht op de versnelling - en specifiek de belichaming - beginnen te arriveren. Dit betekent dat de volgende paar weken belangrijk zijn voor de Herrijzenisfase, de bewuste vermenging van het Hogere en Lagere Zelf. Voor sommigen stijgt het voort verwelkomen van de Gechristende staat van bewustzijn naar een gloednieuw niveau. De dingen gebeuren snel dit jaar; schenk aandacht.
Christelijke Ascentie - Zuivere Eenheid of Kristallijnen Bewustzijn
Onze Christelijke Ascentie op Gaia is een uniek Ascentieproces. Wij zijn wezens die opgesloten kunnen worden in de dichtheid, volledig schoongeveegd van hun hogere vaardigheden, en herenigen ons met de Bron terwijl we nog steeds in de vorm zijn. Het maakt ons buitengewone sterke Schepperwezens; we worden capabel van te verbinden met, en te handhaven, het Bron Bewustzijn in iedere situatie.
De ervaring van de werkelijke Gechristende staten overschrijft het multidimensionale bewustzijn in/naar Eenheid met de Zonne/Solar Zijnheid, en dan de Bron. Dit reikt voorbij de eenheid van het Hogere en het Lagere Zelf; er is een diepgaande eenwording met het Zonne aspect van onze gefractaliseerde natuur. Velen van ons zijn gereed om zich aan dit niveau over te geven als de Herrijzenisfase tot een afsluiting komt gedurende de volgende twee maanden voor de eerste belichamers. Velen ontvangen dagen van deze staat om hun energiegebieden en bewuste gewaarwording van die werkelijke Gechristende staat uit te strekken.

woensdag, februari 24, 2016

ALuna Joy & De Ster Ouderen - Symptomen van de Dimensionale Verschuiving ~ Fase Eén is Compleet! - 22 Februari 2016


­Aluna Joy Yaxkin & De Ster Ouderen
Symptomen van de Dimensionale Verschuiving ~ Fase Eén is Compleet!
22 Februari 2016

Hoe vaak hebben jullie nagedacht over het doen van iets, jij je omdraaide en je voornemen als sneeuw voor de zon verdween? Je kunt je niet herinneren wat je op het punt stond om te gaan doen. Het eenvoudige feit is dat met de handeling van je om te draaien, je de werkelijkheid waarin je was verschoof. Dan, draaide jij je weer om, in frustratie, en het komt terug! Je bent het niet aan het verliezen. Wij worden voorbereid op het dimensionale reizen.
Zelfs zover terug als de tachtiger jaren, werd ik door de Ster Ouderen (Star Elders) onderwezen over de dimensionale verschuiving. Terug in de vroegere tijdperken, in de OUDE-re (ELder) dagen, kon één 90 graden draai van het fysieke lichaam (aldus de letter L, waar de term Elder vandaan komt) de OUDE-re (ELder) meester een andere dimensie binnengaan. Helemaal over de Maya wereld heen, is er bewijs van deze leringen in beeldhouwwerken in steen. Toen de wereld in/naar de dichtere energie viel, zoals het doet bij de opkomst en ondergang van de tijdperken, raakte deze oude wijsheid verloren. In dichtere periodes op de Aarde, waren de OUDEren (Elders) nog steeds in staat met 90 graden draaiingen van de fysiek vorm te verschuiven.
Nu betreden wij een lichtere, minder dichte periode van de fysieke werkelijkheid, en deze bekwaamheid om dimensies te verschuiven zal beginnen naar ons terug te keren. In de Inca wereld, begrijpen zij dat in lagere, dichtere dimensies er meer wetten van de natuur zijn. Deze wetten beperken ons, maar beschermen ons ook totdat wij zelfbewust genoeg zijn om zelfverantwoordelijk te zijn. Terwijl vele van deze wetten opgetild worden, met het stijgen van onze frequenties door het zuiveren van onze oude gewoontes, gedachtevormen en overtuigingen niet langer in uitlijning met onze Hogere Zelven, hebben wij minder beperkingen in de fysieke werkelijkheid, maar hebben wij ook de last van veel meer zelfverantwoordelijkheid.
Sommige wetten van de natuur beginnen langzaam opgetild te worden uit onze dimensie in de laatste paar jaren. Als zij opgetild worden, zullen wij vele symptomen voelen die wij vele keren in het verleden meegedeeld hebben. Deze symptomen zijn vele, maar degene die wij willen adresseren vandaag zijn disoriëntatie en het korte termijn geheugenverlies.

Energie Update - 24 Februari 2016 / Jenny Schiltz


Energie Update
24 Februari 2016 / Jenny Schiltz

Is er nog iemand anders die het gevoel heeft een spirituele kater te  hebben vandaag? Ik dacht dat het was omdat ik het weekeinde doorgebracht had met een sjamanistische workshop, maar aan mij werd door mijn gidsen verteld dat velen hetzelfde voelen.
De Volle Maan energieën waren bijzonder sterk, omdat hun doel is om mensen te helpen uit te lijnen met wat er voorwaarts verhuist moet worden. Voor sommigen wordt dit gezien als een samenkomen van dingen, AH-HA momenten, een gevoel van in uitlijning te zijn en dat alles goed is. Voor anderen, kan deze uitlijning eruit zien zoals een vernietiging, als alles dat jou niet dient diens gezicht laat zien. Het is zoals een schreeuwend kind dat gewoon luidruchtiger wordt wanneer het genegeerd wordt. Neem een kijkje en zie wat voor jou gewerkt heeft en wat niet.
Je mag gewaarworden dat velen om jou heen weerspiegelen wat er binnenin jou aan het plaatsvinden is op dit moment. Alles dat je binnenin een ander ziet dat uit de uitlijning is, is een kans om te kijken naar wat er binnenin jou uit de uitlijning is. Je mag gelijksoortige thema’s in het spel zien. Schenk aandacht aan het advies dat je geeft en zie waar je dezelfde informatie op jezelf toe zou kunnen passen.
Het weerspiegelen wordt vaak zeer sterk gevonden in onze kinderen. Wanneer zij rusteloos en verveeld zijn en wij zeggen “ga naar buiten!”, is dit ook een prachtig advies voor onszelf. We onderschatten vaak de impact van de energie op kinderen, specifiek die kinderen waarvan wij weten dat zij hoog vibreren. Doch, het zijn deze hoog vibrerende zielen die de disharmonie in de wereld zelfs dieper voelen. Zij voelen wanneer de spanningen hoog zijn en mensen aan het opruimen/reinigen zijn. Ik heb ontdekt dat in tijden zoals deze, routine zeer belangrijk in het leven van mijn 7-jarige is. Afwijkingen in de routine veroorzaken ongerustheid omdat hun systeem al overladen is van alle wervelende veranderingen.  

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Intentie - 20 Augustus 2013 / 24 Februari 2016 - Linda DillongHemelse Zegeningen
20 Augustus 2013 / 24 Februari 2016 / Linda Dillon
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Intentie

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Hier in de tweede aflevering van onze serie bij het verkennen van de Universele Wet zullen wij de Wet van Intentie met Sanat Kumara bespreken. De uitlijning van al onze gedachten, acties en de relatie met ons heilige doel is waar de Wet van Intentie helemaal over gaat.
Ik kijk ernaar uit om mijn eigen begrip uit te breiden van wat de macht van onze intentie is, specifiek wanneer wij onszelf dienstverlenend aanbieden. Ik kan me niet voorstellen dat er op dit punt velen zijn die niet hun intentie opzettelijk op een gewenste uitkomst geplaatst hebben, maar door dat te doen mag slechts het tipje van de ijsberg voor ons zijn.
Ik heb uitgekeken naar dit onderwerp om te zien hoe het meeste werk waar wij mensen momenteel bij betrokken zijn onze intenties als een collectief daarbij betrekt. Goedemorgen, Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi. Het is goed hier te zijn. Ik wilde op deze ochtend met onze lezers delen, en ook om jou te bedanken, dat ik met de post, na een waanzinnig weekeinde van onderwijs, het meest prachtige geschenk van een kobalt blauwe, zulk een zeer ongebruikelijk blauw, walvisstaart (amulet) ontving. En het is gewoonweg schitterend. Dus, dank je wel, heel veel dank. Wat een onverwachts geschenk en het is gewoon een verrukking om te hebben. Ik vertel het jullie jongens, iedereen daarbuiten die luistert, dat dit - ik wil het geen sieraad noemen want het is als een heilig object, zoveel energie draagt. Dus, moedig ik jullie sterk aan om een kijkje op Suzi's site te nemen en te zien wat tegen jou spreekt.
SM: Ik ben blij dat je dit aanhaalt want er zijn een aantal verschillende fantastische mensen die feitelijk op zoek gingen om de website te vinden omdat zij ons er op de radio over hadden horen praten, dus ik noem het even snel. Het is www.whaletailsbysuzi.com. Dus, ga eens kijken. Dat is geweldig en dank je, Linda.
LD: Graag gedaan. En wat echt interessant was; ik wil een klein beetje meedelen over het weekeinde dat ik net gehad heb, welke fenomenaal was. Het was een genezend weekeinde, het dertiende Octaaf La Ho Chi onderwijzend aan een prachtige kleine groep mensen van overal vandaan - we hadden zelfs één gast die helemaal uit Nieuw Zeeland vandaan kwam, een andere vanuit Colorado, California, verschillende delen van Florida - dus het was echt een prachtige groep.
Nu, de geschiedenis van de Raad van Liefde bijeenkomsten is geweest dat wij altijd een speciaal geschenk ontvangen. En dat is waarom wij in Hemelse Zegeningen spreken over de aanzienlijke schare van geschenken die allemaal doorgekomen zijn, het meest door deze uiteenlopende klassen. Dus iedere klas die door de Raad ooit onderwezen is heeft een uniek geschenk gehad.

dinsdag, februari 23, 2016

De Arcturiaanse Groep - Je Bent naar Nieuwe Niveaus van Bewustzijn Verhuisd - 21 Februari 2016 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“Je Bent naar Nieuwe Niveaus van Bewustzijn Verhuisd”
21 Februari 2016 / Marilyn Rafaelle

Dierbaren, groeten van de Arcturiaanse groep. Wij zien jullie aldus iedere dag meer enthousiast en bewust worden. Het is een tijd van feestviering aan deze zijde, aangezien wij het Licht van de mensheid waarnemen immer helderder te worden. Naar deze tijden werd begerig uitgekeken door allen aan deze zijde die samen met Gaia en Haar mensen werken. Weet dat jullie immens geliefd en geëerd worden voor de moed en de dapperheid die jullie tonen te midden van zoveel onrust en worsteling hetgeen in deze tijd opkomt om opgeruimd te worden.   
Wij wensen te spreken over de grote winsten die jullie op jullie reis gemaakt hebben, omdat velen geloven dat er niets veranderd is. Dit is, omdat zonder dat jullie het je realiseren, jullie ontwikkelende bewustzijn jullie alledaagse geworden is. Neem een moment om de jij van tien, vijf of zelfs één jaar geleden te onderzoeken, en je zult zien hoeveel je gegroeid en veranderd bent in houding en overtuigingen. Kwesties die belangrijk, geldig en onveranderlijk voor je schenen te zijn, lijken niet langer zelfs de inspanning van belangstelling waard te zijn. Je bent naar nieuwe niveaus van bewustzijn verhuisd.  
Sommigen van jullie geloven nog steeds dat een krachtige religieuze ervaring plaats moet vinden of je bent je niet werkelijk aan het ontwikkelen. Nee, dierbaren, de spirituele reis, bestaat uit één voetstap per keer (waarvan sommige “bloedige” voetstappen mogen zijn), elke voetstap brengt je altijd voorwaarts in/naar een nieuwe en hogere staat van bewustzijn. Sommigen zullen krachtige innerlijke ervaringen hebben en anderen zullen dat niet, maar zoek hen niet als bewijs van jullie spiritualiteit of geloof dat zij noodzakelijk zijn.
Oordeel je spirituele waarde nooit gebaseerd op verhalen van de “heiligen” en wijsgeren. Hun miraculeuze ervaringen werden vaker dan niet overdreven en verfraaid door diegenen die indruk op anderen wensen te maken en hun eigen persoonlijke overtuigingen wensen te valideren. De geest vormt energie. Als een serieus religieus individu onophoudelijk rond zou moeten blijven hangen bij de kwetsuren van de kruisiging, is het zeer wel mogelijk dat hij/zij hen voor zichzelf zou kunnen manifesteren. Slechts een gedachte om over na te denken.
De Arcturiaanse groep wenst te spreken over besef -- fysiek, emotioneel en mentaal besef. Waar ik bewust van ben op elk van deze niveaus? Besef dient om het geloofsysteem te verlichten -- de ideeën die je nog steeds vast mag houden die resoneren met oude en afgelopen energie.

Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht - 22 Februari 2016 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
22 Februari 2016 / Yael en Doug Powell


Overal waar jullie je omdraaien, dierbaren, zullen jullie het verhaal van de dualiteit zien spelen op het canvas van het collectieve bewustzijn van de mensheid, als een diavoorstelling van onstabiliteit terwijl het allemaal naar voren gebracht wordt om gezien te worden. Het zien wordt dan de mogelijkheid om het te veranderen. Dus, kunnen jullie precies aan andere harten tonen hoe het hart te gebruiken om recht door de illusie van de dualiteit heen te kijken, om de eenheid van Liefde te ervaren en dus om het Echt in ieders leven te maken. Het betekent het voort te brengen, het beschikbaar aan anderen te maken … want jullie bewustzijn is verweven met dat van hen en de vibratie van jullie Liefde tilt de vibratie van allen op. Jullie gemeenschap met Mij brengt gemeenschap met iedere enkelvoudige elektron, iedere stroom van bewust leven binnenin de levende werkelijkheid.
En aldus worden jullie je bewust van de grootsheid van jullie wezen en hoe jullie hart deze Liefde tegelijkertijd in/naar alles brengt. Dus, doet de verandering voor de vibratie van Liefde zich voor en het leven in de wereld wordt in/naar het centrum gebracht. De doorgang van het hart brengt een wereld van schoonheid voort, bedoeld om de waarheid van God aan iedereen als ervaring te tonen.

zaterdag, februari 20, 2016

Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht - 18 Februari 2016 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
18 Februari 2016 / Yael en Doug Powell
Het is tijd om de afscheiding te beëindigen, de afscheiding, geliefden, van jullie eeuwige goede, van de eindeloze voorraad van alles dat jullie nodig zijn om het hart van God Ik Ben te zijn in een onophoudelijke feestviering van dit volmaakte geschenk van het leven, altijd in gemeenschap met Mij geleefd.
Jullie focus is nu kritiek aan het worden omdat de wereld van de dualiteit omhoog rijst voor verandering. Jullie zijn het bewuste hart van Liefde, dat, door diens focus, dat opeist wat als de wereld gecreëerd is. Alleen door de erkenning en de ervaring van de waarheid van Liefde kunnen jullie de waarheid herkennen welke doorheen de illusie leeft en dat voor jullie geplaatst werd door het ego verstand. Jullie hart kan de waarheid van Liefde zien en het voelen en de vibratie vasthouden van wat Echt is … dat de ervaring van deze eenheid, dit onophoudelijke geschenk van Alles Dat Is het ontwakende hart van de Liefde welke Ik Ben bereikt dat jij is.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
18 -02-2016 | Circle of Light www.circleoflight.net

Energie Update - 19 Februari 2016 / Jenny Schiltz


Energie Update
19 Februari 2016 / Jenny Schiltz

Houd vol jongens, deze energie is zo krachtig. Vandaag waren er uitbarstingen van energie, opgevolgd door gigantische loslatingen. Mijn jongste klom op mijn schoot en huilde deze middag. Een uur later werd ik bij mezelf gewaar ook te huilen, maar ik kon niet uitleggen waarom … alleen dat het naar buiten moest komen. Toen kwam deze zachtaardige energie binnen en nu koester ik me in de kalme energie van het diepe weten dat alles oké zal zijn. Wat een ongelooflijke reis J
Fysiek is er heel veel aan het gebeuren. Tand en kaakpijn, gewrichtspijn, onderrug en heuppijn terwijl het lichaam worstelt om deze hogere frequenties te aarden. Je zou enige duizeligheden kunnen ervaren, dus ben voorzichtig op trappen, in de badkuip en met het autorijden. Rust wanneer je dat moet en ga naar buiten als je dat kunt.

vrijdag, februari 19, 2016

Sandra Walter - Herrijzenis: De Nieuwe en de Volgende Golf - 15 Februari 2016


Sandra Walter
Herrijzenis: De Nieuwe en de Volgende Golf
 15 Februari 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Neem een moment om te luisteren naar de radioshow met Suzanne Maresca welke op ZONdag uitgezonden werd. Wij bespraken de recente Gechristende activeringen die naar voren treden in de Wegwijzers, en de aankomende golf waarvan verwacht wordt dit een permanente staat van bewustzijn voor velen te maken. Het is beschikbaar als een video op het Ascension Integration youtube channel, of is te downloaden als een mp3 op InLightUniversal.com
Ascentie Doel: De Zonne/Solar Kosmische Christus
Eén van de eerste stappen in het Ascentieproces is het instellen van je intentie voor wat je graag zou willen bereiken. Je doel zou kunnen verschuiven als je ascendeert. Sommigen vinden de energieën, uitoefeningen en openbaringen overweldigend, dus stijgen zij net voldoende om het hart te openen, om van zichzelf en anderen te houden, om over de bagage van vroeger heen te komen en te genieten van de reis. Een wonderbaarlijk/prachtig pad.
Anderen zijn durf-engelen die tegen hun grenzen aanduwen om permanent een nieuwe staat van bewustzijn binnen te gaan. Zij omhelzen de Zonne Logos welke gereflecteerd wordt in het Universum, de Galaxy, de Zonnesystemen, planeten en het Menselijke DNA. De Gechristende staat van zijnheid is een Zonne-staat van zijnheid, dat is waarom het toepasselijk de Zonne/Solar Kosmische Christus genoemd wordt. Het is het sjabloon voor een Zonne Zijnheid die zich als vorm tot uitdrukking brengt. Deze zijn de Wegwijzers, die paden voor anderen creëren om te volgen en die het collectieve bewustzijn als gevolmachtigde dramatisch verhogen. Duizenden Wegwijzers hebben deelgenomen aan de Herrijzenisfase gedurende bijna een jaar, en het resultaat van die toewijding staat op het punt om voor velen overduidelijk te worden.
Herrijzenisfase
Vorig jaar stond het Meesterschap op de agenda; het pad van diep inwendig werk, diep spiritueel werk, deze laatste angsten onder ogen komend en altijd onze vibratie verhogend. Toen dompelden wij onszelf onder in de Herrijzenisfase; de permanente vermenging van Hogere en Lagere Zelven, het huwelijk met de Goddelijke Moeder in het Nulpunt. De Goddelijke Moeder/het Goddelijke Vrouwelijke is niet het dualistische mannelijke-en-vrouwelijke; Moeder is de substantie van waaruit alles gecreëerd wordt, de achtergrond energie, hetgeen alles dat bestaat het leven schenkt en penetreert. Door de Hogere en Lagere Zelven te huwen dwars door de dimensies heen, de Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke aspecten van de Schepping, herverbinden wij ons met het kosmische aspect van de Zonne/Solar Kosmische Christus.

donderdag, februari 18, 2016

Energie Update; Vagus Zenuw Activering - 16 Februari 2016 / Jenny Schiltz


Energie Update; Vagus Zenuw Activering
16 Februari 2016 / Jenny Schiltz

De energie is nog steeds zeer hoog en zoveel komt naar boven om doorheen gegaan te worden. Afhankelijk van waar je bent in dit proces, zou je echte grote veranderingen in je leven kunnen ervaren, die ervoor zorgen dat je alles in vraag stelt. Voor anderen, kan het een opleving zijn van oude patronen, gedachten en gevoelens. Hoe dan ook, het is de mogelijkheid voor ons om te zien wat het is dat ons terughoudt, wat het binnenin is dat niet resoneert en om Anders te KIEZEN.
Wanneer de oude gedachten, angsten en patronen naar boven komen, kunnen wij kiezen om hen te overschrijven door anders dan voorheen te reageren. Het kan zeer frustrerend zijn om dat, waarvan wij eerder dachten genezen te hebben, opnieuw naar boven te zien komen. Op deze momenten kunnen wij ofwel naar onszelf kijken alsof we gefaald hebben, alsof we achterwaarts gegaan zijn, iets verkeerds gedaan hebben OF we kunnen zien dat we een nieuw niveau bereikt hebben, een nieuw begrip en vanuit deze nieuwe plaats moeten genezen. Kunnen jullie voelen hoe anders de energie (vibratie) is in de verschillende opties? Besef dat iedere keer dat onze thema’s naar boven komen, het een kans is om het anders te bekijken, om in onze kracht te lopen en anders te kiezen.
Kijk naar de gedachten die opnieuw naar de oppervlakte blijven komen (twijfel, gebrek, zelfwaarde kwesties enzovoorts) als een computerprogramma die constant op de achtergrond lopende is. Er zijn Lichtcodes aan het binnenkomen die helpen om dit achtergrondprogramma naar de voorgrond te brengen, zodat je kunt zien dat het nog steeds bestaat. Het is op dat moment dat je de CTRL-ALT-DELETE in kunt tikken, door te kiezen om anders te reageren dan dat je eerder gedaan hebt. Kijk naar je patronen. Hoe reageer je normaal gesproken wanneer deze ego-aangestuurde gedachten naar boven komen? Scheld je op jezelf? Word je kwaad en humeurig? Haal je naar anderen uit omdat je niet in staat bent om je emoties te verwoorden en te verwerken? Trek jij je terug en krimp je binnenin ineen? Kijk en ben meedogenloos eerlijk met jezelf. Wanneer je eenmaal ziet hoe je normaal reageert, ben je in de prachtige positie om anders te kiezen.

Aartsengel Michael - Sterven is "Afscheid" Nemen van dit Leven als Overgang naar de Andere Dimensie - 16 Februari 2016 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Sterven is "Afscheid" Nemen van dit Leven als Overgang naar de Andere Dimensie”
16 Februari 2016 / Rita Pulmans

Geliefde Aartsengel Michael,
Tijdens ons leven op Aarde worden we meermaals geconfronteerd met de dood. Mensen, geliefden die ons verlaten door het sterven, overgaan naar die andere dimensie. Wij weten of vermoeden dat de dood geen sterven is -dit als bewuste mens- maar een overgang naar een ander leven. Overgaan naar een andere bewustzijnsvorm, toch zitten we met vragen hier rond. Over het stervensproces en het overgaan naar die andere dimensie of "de dood".
Het lijkt zo mooi, zoals we het in sommige verhalen lezen over de overgang van dit leven naar het andere leven, zoals bijna-doodservaringen beschreven worden. Wilt U geliefde Lord ons hier wat meer over vertellen, wat inzicht geven in en naar de overgang van dit leven, naar dat andere leven. Het gaan naar de andere dimensie. Even hierover wat verduidelijking graag. Is het de dood op zich die bij sommigen angst inboezemt, niet wetende wat het is (We hebben het - geloof ikzelf althans- al meermaals beleefd doorheen het reïncarnatie proces, maar zijn het vergeten.)
Wilt U voor ons geliefde Michael hier onze/de sluier van onwetendheid een beetje oplichten, of liever nog, helemaal graag, zodat we een beter beeld krijgen over/bij dit toch niet makkelijk benaderend onderwerp. Zodat we zonder angst en in overgave, het uur van sterven kunnen tegemoet treden indien onze tijd daar gekomen is.
Ik dank u wederom geliefde Engel van de Zon.
Rita
*****
Geliefden, geliefde kinderen van Moeder Aarde, geliefde kinderen van de Hemel. Wat bedoel ik Aarsengel Michael te zeggen met geliefde kinderen van de Hemel. Hemel is een woord wat jullie gebruiken voor de sfeer die niet van de Aarde is en jullie kijken hierbij ook steeds de hoogte in (Al glimlachend).
Jullie Hemel bevindt zich niet enkel in de "Hoogte", de Hemel bevindt zich midden in jullie, alsook "binnen" in jullie, in jullie Zelven. Deze uitspraak zal voor velen niet helemaal begrijpbaar zijn, maar dat geeft niet.
Ik Aartsengel Michael tracht jullie te zeggen geliefden, als jullie "de overgang" maken dat jullie deze feitelijk naar binnen toe doen, voorafgaande aan het overgaan zelf, dit via biologische en chemische processen van o.a. de hypofyse. (1) Moeilijk te begrijpen misschien, toch de waarheid.

woensdag, februari 17, 2016

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Heilige Wet van het Doel - 13 Augustus 2013 (Herplaatst op 17 Februari 2016)Hemelse Zegeningen
13 Augustus 2013
(Herplaatst op 17 Februari 2016)
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Heilige Wet van het Doel

Opmerking van Cobie: De Universele Wetten zijn in deze tijd zeer zeker geschikt om opnieuw onder de aandacht te brengen. Er zijn inmiddels vele nieuwe lezers bij gekomen die een tijdje geleden of recentelijk ontwaakt zijn. Maar ook voor degenen die deze boodschappen van Sanat Kumara (Die de Planetaire Logos tot en met 2012 was en opgevolgd werd door Meester Kuthumi) in 2013 gelezen hebben, zal een 'opfrissen' van het geheugen geen slechte zaak zijn aangaande al deze Universele Wetten. Vandaar dat ik besloten heb om wekelijks één van deze wetten opnieuw op de Blog te plaatsen. Lees het aandachtig, laat het op je inwerken en werk ermee.
*******
Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Vandaag lanceren wij onze serie van het verkennen van de Universele Wet, beginnend met de Heilige Wet van het Doel. Sanat Kumara zal zich bij ons aansluiten om ons begeleiding aan te bieden aangaande deze eerste wet welke gedefinieerd wordt als 'De vrijheid om onze heilige zelven te belichamen en om ermee in uitlijning te zijn'. De Universele Wet is een reflectie van de goddelijke gedachte en het bestaan. Of in principe, hoe de dingen werken. Ik stel me zo voor dat wij behoorlijk wat aanpassing te doen hebben met betrekking tot de manier waarop de dingen op Nova Aarde werken als in tegenstelling tot wat waar wij aan gewend zijn geraakt in de lagere dichtheid van de 3D illusie. 
Ik kijk uit naar deze conversatie omdat Sanat Kumara iemand is waar ik slechts een klein beetje bekend mee ben; misschien zal het zijn als het ontmoeten van een oude vriend. Het is fijn om met jou in de uitzending te zijn Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen, en goedemorgen allemaal. Wel, ik ben echt opgetogen voor ons om deze serie op te starten. En jij en Ik, Suzi, hebben hier gedurende een tijd over gesproken. En het is een deel, en ik benadruk het woord deel, van het Nieuwe Jij werk waar wij over gesproken hebben.
Wij hebben enig werk gedaan in "Lift Your Spirit" met Stephen Cook, dus dit gaat iets worden van - Ik weet niet, veertien of vijftien weken, dat is wat ze mij vertellen als we door elke van de Universele Wetten heengaan en echt in onszelf dat diepere begrip van de Universele Wet verankeren. En zoals je zei, op diens meest elementaire, de Universele Wet is hoe de dingen werken. En niet slechts op de Aarde, maar door het gehele Universum heen - vandaar, de referentie.
Gisterenavond, zei Steve Beckow tegen mij, "Wel, is de Universele Wet niet eenvoudig Gods idee; Hij krijgt een idee en hij stuurt het uit?" En ik aarzelde en zei toen, "Ja, ik denk het wel." Maar het is meer dan dat.
Het is niet slechts een idee. Het is het raamwerk welke de Bron - Moeder/Vader/ Eén - neergelegd heeft zodat wij kunnen begrijpen hoe de dingen werken; dus het is onze elementaire opererende systeem. En dat is belangrijk - dat we niet alleen leven naar, maar er ook mee uitlijnen in termen van begrijpen hoe te creëren. Dus dat is zo'n beetje het achtergrondverhaal in termen van hoe en waarom wij deze serie van de Universele Wet betreden. Het is niet alleen dat wij goede kleine werkers kunnen zijn, het is aldus dat wij dat grotere raamwerk en dat begrip hebben, dat raster van de wet, welke volledig anders is dan het driedimensionale.
Dus, ik ben opgetogen.
SM: Ik ben ook opgetogen. Tijdens de shows over de goddelijke kwaliteiten, was ik altijd verrast met de nieuwe definitie die binnen zou komen en het was niet precies, zeker niet tegengesteld tot wat ik gewoon was te denken, maar het was een uitgebreide versie van wat ik gewoon was om te denken. En de duur van vijftien weken, gaat ons gedurende een tijdje bezig houden.


dinsdag, februari 16, 2016

Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht - 15 Februari 2016 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
15 Februari 2016 / Yael en Doug Powell

Geliefden, wat betekent het om het hart van God te zijn? Wat betekent het om volledig alles dat je werkelijk bent te omhelzen? En wat betekent het om dit hier te midden van deze ervaring te omhelzen, als de Mensheid levend, in deze wereld levend?
Wat het betekent is zo belangrijk dat alles erop rust, het succes van de transformatie van deze wereld van de dualiteit, van het ware idee van de mogelijkheid van afgescheiden van Mij te zijn … het transformerend in/naar de ervaring van de her/erkenning dat alle Liefde Echt is en dat jullie het voertuig van deze Liefde zijn. Dit is wie jullie zijn. Dit is jullie doel … om het hart van God te zijn, volledig open, totaal betrokken, hier en nu volledig functioneel … dat doorheen jullie en als jullie, Liefde mag komen om de wereld op een geheel nieuwe manier te openbaren.

maandag, februari 15, 2016

Meester Saint Germain - “Manifestatie” - 14 Februari 2016 / Méline Portia Lafont


Meester Saint Germain
“Manifestatie”
14 Februari 2016 / Méline Portia Lafont

Groeten, Saint Germain hier. Laat ons over manifestatie spreken.
Dus, hoe komt het dat jullie zogenaamd altijd in afwachting zijn van dingen voor jullie om te komen en om gemanifesteerd te worden? Omdat jullie verwachten dat de dingen in de toekomst gebeuren in plaats van in het heden. Dus wachten jullie en zijn jullie in afwachting, focussen jullie gedachten op en houden hen bezig met de gedachte dat het in jullie toekomst zal gebeuren. Dus brengen jullie je focus naar dit toekomstige heden op zo een manier, dat jullie vergeten om te zien wat daar in het Nu is en wat zich al in dit Nu aan het ontvouwen is.  
Alle dingen verblijven altijd in het Nu moment, en te zijn in ieder Nu moment lijnt jullie uit met het grotere potentieel van iedereen. Het staat ook toe om voor alles tevoorschijn te komen en in dit krachtige momentum te zijn en zichzelf aan jullie te presenteren als jullie eigen creatie draaikolk. Maar dan, staan jullie jezelf eenvoudig toe om de vertraging ervan te ervaren, omdat jullie erop wachten alsof het nog steeds moet komen terwijl het al hier in het Nu is. Dus vertragen jullie, in die zin, je eigen creatie door je te focussen op jullie tijdlijnen alsof het alleen daar in de toekomst is.
Zien jullie het creatiepatroon en het gedrag van jullie menselijke zelf?! De enige reden voor de vertraging van jullie creaties is, vanwege jullie overtuiging dat het in de eerste plaats vertraagt kan worden en vanwege jullie gewoonte van je altijd te focussen op jullie toekomstige heden in plaats van het Nu heden. Jullie plaatsen jezelf in het toekomstige Nu en aldus zijn jullie in afwachting van wat er moet komen. Zien jullie hoe jullie altijd de dingen ver weg van jullie plaatsen in een tijdsafstand, welke doorgaat “onbereikbaar” te blijven, zogezegd, voor zolang als jullie dit doen?!  Uit te lijnen met het Nu is al je creaties toestaan in dit Nu te bestaan. Uitlijnen met je toekomst is je creatie te vertragen om te bestaan, net zoals het in afwachting zijn van iets dat voor jou doet. En jullie zouden altijd in dit Nu moeten zijn en erin moeten blijven, mijn vrienden, want alleen dat zal jullie meer van die manifestatie vaardigheid brengen. Dan zullen jullie hiervan zeer tastbaar de vruchten oogsten.

zaterdag, februari 13, 2016

Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht - 11 Februari 2016 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
11 Februari 2016 / Yael en Doug Powell

Kom! Onderzoek, dierbaren, wat het leven is. Laat jezelf beslissen om zo vrij te zijn dat jullie Mij kunnen vertrouwen, vertrouw Liefde om jullie volmaakt in/naar het volle bewustzijn te verhuizen van dat wat jullie Werkelijk zijn als het open, glorieuze en gevende hart van God. Ik Ben bij jullie en in deze gemeenschap, vallen de misvattingen weg, en herkennen jullie de volmaakte Liefde die wij delen, dat waarlijk deze relatie is zoals de ene ademhaling dat ons in/naar elkaar ademt en ons weer uitademt in/naar het geschenk van het volledige besef van alles dat in het geheel van Liefde beweegt.
En zo komen jullie ieder moment tot jullie beslissing waar jullie Liefde vertrouwen en loslaten, waar jullie jezelf toestaan gekatapulteerd te worden in/naar het Universum dat wacht op het open hart van God om het bewustzijn van Liefde naar elk dynamisch gedeelte van Alles dat Ik Ben te brengen. Jullie weten, natuurlijk, dat, terwijl de gewaarwording van de afscheiding bestaat en dus dit afgesneden deel van jullie zelf creëert dat jullie “mens” noemen, jullie volledig in leven zijn in jullie gehele Zelf aangaande de volledige ervaring van het zijn van het hart van God, altijd de boodschap van Mijn ontwaking voort pulserend.

De Wekelijkse Lichtstraal - "Eenheid Zijn" - 11 Februari 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
"Eenheid Zijn"
11 Februari 2016 / Jamye Price

Je hart volgen is voor heel veel mensen een grote stap, omdat de informatie onbekend is. Het hart gaat om met potentiëlen, mogelijkheden, de verbinding met anderen en het Leven. Dit is een ongemakkelijke eraring voor velen die niet een innerlijke kracht hebben, of die afhankelijk zijn van een omstandigheid van buitenaf om zich goed te voelen.
Het is een Aardse dualiteit paradox - dat je bedraad bent om verbinding met het Leven na te streven, maar dat je die verbinding niet nodig moet zijn om werkelijk een diepgaande, diepe en betekenisvolle verbinding te verkrijgen. In essentie, moet die verbinding vanuit je innerlijke kracht komen in plaats van zwakte of gebrek. Verwar zwakte niet met een verkeerde staat van zijn. Je kwetsbaarheden zijn jouw doorgangen naar nieuwe kracht.
Het rijk van het hart - de uitbreiding van verbinding - is wat jullie huidige tijd mogelijk maakt.
Als jij je hart opent, kan het overweldigend zijn aangezien je de pijn van anderen voelt. Als je innerlijke kracht groeit, herken je deze pijn als de kansen van anderen om hun eigen innerlijke kracht te vinden, soms met de hulp van iemand anders, soms zonder hulp.
Je verbinding maakt deel uit van je zijnheid, het is gewoon niet het gehele verhaal.

Energie Update - 12 Februari 2016 / Jenny Schiltz


Energie Update
12 Februari 2016 / Jenny Schiltz

De energie is erg intens en het gaat door te verhogen tot na de volle Maan op 22/2. Gedurende deze tijd zullen wij DNA opwaarderingen ondergaan. Vermoeidheid en je onrustig en overweldigd voelen is normaal met dit. Verzeker je ervan om tijd voor jezelf te nemen. Neem overvloedig veel water, elektrolyten en kalium. Je lichaam zal reageren alsof je net een marathon gelopen hebt. Gezonde vetten zoals kokosnootolie en avocado helpen ons om ons niet van binnenuit “opgebrand” te voelen. Vitamine D ofwel natuurlijk van de Zon of in vloeibare vorm zal helpen deze overgang te vergemakkelijken. Zout baden zullen ook helpen om het lichaam gehydrateerd te houden. Het is belangrijk om naar je aansporingen te luisteren, als je slaap nodig hebt, slaap. Als jij de behoefte voelt om te schrijven, schrijf. Als jij je ongerust, gevangen en depressief voelt - ga naar buiten. De natuur heeft een manier van onze energieën in evenwicht te brengen en ons te geven wat wij nodig zijn, we moeten gewoon luisteren.
Wanneer we door DNA opwaarderingen heengaan, moet alles dat vastgehouden wordt in onze cellen dat ons niet langer meer dient gezuiverd worden. Dit loslaten zal in onze droomtijd en/of wakkere momenten gevoeld worden. Velen van ons zijn oude contracten en vroegere levensemoties aan het opruimen die in ons cellulaire lichaam vastgehouden werden.

woensdag, februari 10, 2016

Quan Yin - Aan Jullie worden Gebieden Binnenin Getoond die Liefde Nodig Zijn - 9 Februari 2016 / Jenny Schiltz


Quan Yin
Aan Jullie worden Gebieden Binnenin Getoond die Liefde Nodig Zijn
9 Februari 2016 / Jenny Schiltz

Groeten! Wij zijn verheugd om in staat te zijn te rapporteren dat enorme vooruitgang gemaakt is binnenin al diegenen die ontwaakt en aan het ontwaken zijn. Voor sommigen zal dit als een verrassing komen, omdat zij het gevoel hebben alsof zij op een nooit eindigende rit zijn die alleen maar in intensiteit escaleert. Wij willen dat jullie dat vanuit ons perspectief begrijpen, en dat wij in staat zijn om te zien hoe deze energie veel naar de oppervlakte gebracht heeft voor genezing, en aspecten van jullie zelf toegestaan heeft om eenvoudig achtergelaten te worden, als je dat kiest. Terwijl velen het gevoel hebben dat zij teruggekeerd zijn naar waar zij eens waren, moeten zij begrijpen dat het aldus zo is dat zij de mogelijkheid hebben anders te kiezen, om een nieuw pad voor zichzelf te creëren.
In deze tijd vindt er veel in jullie droomtijd plaats. Aan jullie mogen mogelijkheden in jullie leven getoond worden, gebieden die geadresseerd moeten worden, en zeer belangrijk dat jullie mogen werken aan het genezen van voorbije levens. Als je ontwaakt en jij je dromen niet herinnert, is dit geen oorzaak voor alarm en in sommige gevallen is het voor je bescherming zodat je het ervaren trauma niet voorwaarts brengt. Voor diegenen die gereed zijn, worden zeer belangrijke voorbije levens naar de oppervlakte gebracht, levens die men zou kunnen beschouwen als duister of het tegengestelde van je ziel. Begrijp dat jullie allemaal beide hebben gehad, jullie hebben levens gehad die gevuld waren met vreugde en Licht, en jullie hebben levens gehad die gevuld waren met duisternis. Beiden zijn waardevol voor de zielgroei. Hoe kan je het ene waarderen zonder het contrast van de andere. Echter, de meest belangrijke les voor jullie om te begrijpen is dat jullie alle dingen zijn, het Licht, het duister en alles daar tussenin. Er is geen oordeel over deze levens, aangezien zij je toegestaan hebben te groeien en de ascenderende ziel te worden die je vandaag de dag bent. Velen van jullie, wanneer geconfronteerd met jullie duistere leven, zijn in/naar zelfhaat of zelfverwijt gegaan. Zelfs diegenen die onbewust zijn van wat er aan hen getoond werd ontdekken dat hun zelfwaarde en zelfrespect geleden hebben. Velen ervaren intense twijfels, wat verschuldigd is aan deze kwesties die opnieuw naar de oppervlakte komen. Begrijp dat het doel voor jou niet is om te zien wat er ondeugdelijk is bij jou, maar dat het voor jou is om van alle aspecten van jezelf te houden en deze te vergeven. Het is voor jou bedoeld om te zien waar de dualiteit jou gediend heeft en jou toegestaan heeft om veel te ervaren.