woensdag, december 30, 2015

Sananda & De Galactische Witte Broederschap - Vermengen met Jullie Hoogste Aspect - 29 December 2015 / Jenny Schiltz


Sananda & De Galactische Witte Broederschap
Vermengen met Jullie Hoogste Aspect
29 December 2015 / Jenny Schiltz
Jenny - *Het is onder mijn aandacht gekomen dat sommigen twijfelen aan de term Galactische Witte Broederschap. Begrijp dat wit alle kleuren van de regenboog bezit en een zeer hoge frequentie van vibratie is die alle kleuren in zich opneemt. De Galactische Witte Broederschap is samengesteld uit zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten van overal uit het Universum, ieder ras, iedere planeet, ieder zonnesysteem. Het is een groep van meesters die met de gehele mensheid werkt om te ascenderen.*
Wij komen vandaag naar jullie toe met belangrijke informatie betreffende dit proces en wat er energetisch aan het plaatsvinden is. De opeenstapeling van energieën duwt tegen ieder persoon aan om diens vibratie te verhogen en meer volledig met diens ziel-bron te vermengen; hun Hogere Zelf. Ieder wezen op de Aarde in deze tijd wordt door deze verschuiving beïnvloed, allen in variërende gradaties. Niemand wordt buiten deze energetische veranderingen gelaten, dit omvat de Aarde, het Elementalen Koninkrijk, jullie planten en dierenrijk, aangezien alle wezens ermee ingestemd hebben om deel te nemen aan deze ongelooflijke reis van zielgroei. Hoe een ieder van jullie ermee beïnvloed wordt hangt af van het werk dat voorheen gedaan werd.
In deze tijd beginnen velen van diegenen die voorheen onbewust waren de roerselen van ontevredenheid te voelen, van het willen van meer betekenis en vrede in hun levens. Het is tijdens dit stadium dat je grote verstoringen in je leven mag ervaren. Voor sommigen kan dit zijn in de vorm van het verlies van de baan, een verhuizing, verandering van relatie, zelfs het verlies van geliefden. Terwijl dit moeilijk mag zijn voor de persoon om te begrijpen, helpen deze veranderingen om alle lagen, geloofsystemen en imago’s te verwijderen die geadopteerd werden terwijl op de Aarde geleefd werd. Alles dat niet in uitlijning is met het authentieke zelf moet vertrekken. Het is door drastische veranderingen dat men alles om hen heen in vraag begint te stellen. Hoelang deze groeifase duurt hangt alleen af van de persoon en hoe gemakkelijk men in staat is om alle weerstand los te laten. Sommigen zijn in staat om de geringste zielfluisteringen te horen en op die impuls te handelen, anderen mogen veel meer aanmoediging nodig zijn. Begrijp dat er geen goede of verkeerde manieren zijn voor iemand om te ontwaken. Elk pad, iedere keuze is een ervaring die zielgroei verstrekt. Voor diegenen van jullie die ontwaakt zijn, vragen wij dat jullie helpen jullie broeders en zusters te leiden, door ondersteunend en meedogend te zijn. Dit is een tijd waarin genezers in alle vormen bijzonder nodig zijn.

Ann en de Engelen - Met Iedere Ademteug - 26 December 2015
Ann Albers en de Engelen
Met Iedere Ademteug
26 December 2015

Haal adem, dierbaren. In iedere ademteug wordt jullie leven opnieuw geboren. In iedere ademteug heeft het Christus Licht, dat in/naar de wereld kwam in de vorm van een klein kind zoveel jaren geleden, een kans om weer geboren te worden, binnenin jullie. In iedere ademteug, groeit een Licht dat nooit uitgeblust kan worden binnenin jullie hart, jullie geest verlichtend, jullie emoties vertroostend en naar buiten toe uitstralend via jullie iedere gedachte, woord en daad in/naar een wereld die in behoefte van Liefde is.
Binnenin een ieder van jullie bestaat de energie van de kribbe en de energie van het Christus Licht. Binnenin een ieder van jullie bestaat de energie van de lampen die helder branden. Binnenin een ieder van jullie bestaat de vonk van Goddelijke Liefde welke jullie leven geeft! Vier feest dierbaren! Jullie zijn de dragers van dit Licht! Jullie zijn de afgezanten van deze Liefde! Jullie zijn de lichten op onze boom, de sterren in onze hemel, en de dierbare zielen die incarneerden om, voor eens en altijd, te herinneren dat jullie nooit ontkoppeld zijn van dit Licht. Jullie zijn nooit afgescheiden van deze Liefde.
Onze wens voor jullie in het Nieuwe Jaar is dat jullie je herinneren dat Liefde eeuwig van jullie is. Liefde leeft binnenin jullie. Liefde bestaat in onze harten voor elk en iedereen van jullie. Met iedere ademteug die jullie bewust en diep nemen, trekken jullie dit Licht naar jullie aan! Jullie breiden het binnenin jullie uit! Wanneer jullie een wens hebben, adem het in en sta de Liefde toe voor deze wens om binnenin jullie uit te breiden. Wanneer jullie een uitdaging hebben, haal adem, en weet dat jullie oplossingen en hulp inademen. Wanneer jullie om iemand geven en niet weten wat te doen, haal adem, wetende dat als jullie jezelf met Liefde vullen, het het niet kan helpen anders dan over te stromen in/naar de levens van diegenen waar jullie van houden.

maandag, december 28, 2015

Sandra Walter - Deze Transformatie zal Al Jullie Focus nemen. Nu. - 27 December 2015


Sandra Walter
Deze Transformatie zal Al Jullie Focus nemen. Nu.
27 December 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De verhalen van deze Herrijzenis Fase zijn iets waar wij echt van zullen genieten om te delen - later. De boodschap om stil te gaan heeft zich weer gepresenteerd, precies wanneer de dingen verrukkelijk onwerkelijk werden. Ik raad ten hoogste aan dat iedereen die de multidimensionale vermenging frequenties, transformatie activeringen of openbarende kosmische belichamingservaringen ervaren, (ook bekend als de Herrijzenis Fase van Ascentie) hun best doen om vreemde activiteiten terzijde te zetten, zoveel als mogelijk te vereenvoudigen en te focussen op deze monumentale ontvouwing van de Gechristende belichaming.
Wij zijn verscheidene lagen aan het belichamen in een volledig bewust proces, en ja, - de dingen worden ongelooflijk en prachtig intens. Blijf goed zorgen voor je psyche, hart en lichaam, Geliefden. Schrijf de ervaringen, wisselwerkingen, verschillende rassen, boodschappen en begeleiding voor later op. Wij zullen de volgende golf later assisteren. De Stam zal oké zijn, en wij moeten ons verenigen door hen te laten zien dat dit niet zoals gewoonlijk zaken doen is. Want nu, zegt iedereen boven aan de trap om weg te stappen en te focussen. Zij adviseren ook om weg te gaan van interferentie (uitgebreid internet/draadloze blootstelling, digitale media, enzovoorts). Dit is een organisch Meesterschap proces; pas die wijsheid zoals noodzakelijk is toe. Als jij in deze fase bent, snap je het.

De Arcturiaanse Groep - “De Tweede Komst Is Gearriveerd” - 27 December 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“De Tweede Komst Is Gearriveerd”
27 December 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbare vrienden, wij komen met vreugde en de beste wensen in dit vakantieseizoen.
Wij nemen waar dat sommigen van jullie verdriet ervaren en een beetje verwarring omdat jullie niet het seizoen ervaren zoals jullie dat gewend zijn. Voor diegenen van jullie die zich zo voelen, verheug je in het begrip dat jullie bewustzijn veranderd is en de vakantie aldus niet langer meer op dezelfde manier resoneert. Sinds het laatste Kerstfeest, zijn velen van jullie gegroeid en hebben meer Licht geïntegreerd wat op diens beurt de manier beïnvloedt waarop jullie ieder aspect van het dagelijkse leven ervaren, begrijpen en leven van het alledaagse naar het meest diepgaande.
Op de één of andere manier klinkt de muziek van het seizoen waar jullie in het verleden van hielden nu een beetje schel. Uitzinnige promoties voor koopjes van allerlei soorten zijn vaak gewoon platweg irritant en bezitten niet langer macht over jullie. Sommigen, die het nooit eerder opgemerkt hebben, worden bij zichzelf pijnlijk bewust van hoe commercieel Kerstmis geworden is. Alles voelt anders aan dit jaar, maar het heeft niets te maken met leeftijd of verantwoordelijkheden. Het heeft te maken met het feit dat jullie meer verlicht geworden zijn.
Vanwege jullie toenemende aandacht voor intuïtie, is het nu veel gemakkelijker een commerciële bedoeling te herkennen achter de hype van nostalgie en vals sentiment van het seizoen. Jullie zien gemakkelijk dat het meeste ervan niets te maken heeft met de ware liefdevolle essentie van kersmis en alles te maken heeft met jullie koopkracht. Jullie zijn aan het leren om het gordijn van “Oz” terzijde te trekken en erachter te kijken.

zondag, december 27, 2015

Aartsengel Zadkiel - "Een Oproep Voor Liefde" - Januari 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Een Oproep Voor Liefde"
Januari 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, publiceren en verzoeken wij om een oproep voor Liefde.
Jullie en jullie planeet gaan door met vele golven van krachtige energie te ontvangen. De resultaten van de impact van deze energie zal gereflecteerd worden op de manier waarop jullie je gedachten en acties geleiden. Daarom, verzoeken wij om een oproep voor Liefde.
Deze oproep voor Liefde begint met het individu en rimpelt naar buiten in/naar de massa’s van de mensheid en in/naar de ethers. Jullie zijn allemaal verbonden in een groot web van het leven en de eeuwigheid. Jullie mogen wensen het je te verbeelden als een groot web van zijden draden waarin ieder kruisend punt de Ziel en Spirit bevat van een individu. Dit is een groot web en verspreidt zich ver voorbij de verbeeldingskracht. Het bevat een punt voor elk Wezen, inclusief diegenen in alle dimensies van het universum, zowel zichtbaar als onzichtbaar. De zijden draden verbinden de punten, en deze mogen beschouwd worden als draden van Licht of energie.
Stel je een zachte bries voor die zich in één van de kruisende punten voordoet. Deze bries rimpelt doorheen het web en elk kruisend punt of Wezen voelt de bries. Dit mag zich bewust of onbewust voordoen, maar het wordt gereflecteerd in het algehele weten van elk Wezen.
De effecten van de gedachten en acties van een individu kunnen vergeleken worden met de effecten van de bries. Wat één individu doet beïnvloedt het geheel. Jullie en alle Wezens zijn verbonden in de Eenheid van de Schepping. Wij, in de ongeziene rijken, zijn ook met jullie verbonden. Daarom, kan iedere gedachte of actie, ongeacht hoe klein, een grote impact hebben als het naar buiten in/naar het web van Creatie rimpelt.

donderdag, december 24, 2015

Kerstgroet 2015
De Berichtgevingen van God - In Het Licht Stappen - December 2015 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
In Het Licht Stappen
December 2015 / Yael en Doug Powell
Geliefden, terwijl jullie in/naar de tijd van het jaar komen, de tijd wanneer het Licht helder en zuiver is, de tijd wanneer de droom terzijde gegaan is, kunnen jullie in het Licht staan en overal in het moment zien waar het hart besef van jullie vrijheid creëert. Kom, geliefden, en herinner je dat de glorie van de Christus jullie is.
Deze zuivere Liefde is wat jullie zijn. Er is niets dat het kan verhinderen. Als je hart dit glorieuze stromen accepteert, herinner jij je dat je al één met Mij bent. Eén met Mij, één met Liefde. Jij bent de Christos, de geïncarneerde Christus.
Maar dit betekent alleen maar dat je vrij bent van de droom van de afscheiding. Er is niets dat anders is, niets om het ego toe te staan om nog langer onophoudelijk voorbij oordelen te gaan.
Terwijl jullie in/naar dit moment van ontwaking stappen wat aan de gehele mensheid toegestaan is, geliefden, neem het in en maak het van jullie zelf. Dat jullie mogen kiezen om er nooit weer uit vandaan te stappen, maar in plaats daarvan te leven als Liefde.
Zuiver Licht is dat wat zichzelf kent als compleet en heel naar voren komend. Zuivere Liefde is dat wat beweegt, en geeft, en de eeuwige gemeenschap van het hart leeft. Pure vreugde is immer het resultaat.
Stap voort en ben Mijn handen, ben Mijn hart, ben Mijn Liefde. En je zult vrij zijn van de droom van een afgescheiden ego en jezelf kennen als het hart van God.

Shekinah Rose & Mary Angelico - AVE Maria Licht Taal Lied vanuit de Sedona Draaikolk Moeder Mary’s Rozen Straal GeschenkShekinah Rose & Mary Angelico
AVE Maria Licht Taal Lied vanuit de Sedona Draaikolk Moeder Mary’s Rozen Straal Geschenk
Een belangrijke gebeurtenis deed zich voor, voor de Mensheid en Gaia. De Rozen Straal van Creatie werd terug op de planeet verankerd, in Sedona AZ, in de Cathedral Rock Vortex/draaikolk.
De Moeder Mary Geestverschijningen deden zich voor op Kerstavond in 2011, om de Rozen Straal van het Heilige Hart te verankeren via de Heilige Geest van Shekinah. Dit brengt het Hart van de Wereld van de Moeder om de droefenis van het menselijke lijden te transformeren dat het Engelachtige Menselijke DNA en Christus Belichaming ontwaakt.

Anta Claus & The Elves - Gelukkige Heilige Feestdagen - 24 December 2015


Anta Claus & The Elves
Gelukkige Heilige Feestdagen
24 December 2015
Gelukkige Feestdagen aan jullie allemaal die feestvieren en Gelukkige Heilige Dagen naar allen, Want in waarheid dierbaren, is iedere dag heilig. Een ieder van jullie is heilig. Een ieder van jullie is een incarnatie van het ware zelfde Licht dat in de kribbe in de vorm van het Christus kind geboren werd, het ware zelfde Licht dat helder in jullie Zon brandt, en inderdaad binnenin en onder de gehele Schepping.
Kunnen jullie dit bevatten? Jullie zijn niets minder dan de sterren, in jullie hart is de kribbe, de geboorteplaats van het Licht in/naar deze wereld. In jullie hart is het Licht dat nooit uitgeblust wordt. In jullie ware eigen hart is de Liefde die niet uitgewist of uitgeroeid kan worden door een chaotische wereld … want Liefde dierbaren, leeft eeuwig binnenin jullie.
Dus deze Kerstmis, deze Hanukkah, herinner je dat JULLIE, dierbaren, degenen zijn die wij vieren. Het is jullie Licht dat geboren wordt met iedere bewuste ademhaling, jullie Licht brandt helder met iedere vriendelijke gedachte, dat wij in de hemelen zo opmerkelijk, zo miraculeus, zo prachtig vinden. In een wereld die vaak vergeet wat van waarde is, herinneren jullie het je. In een wereld die vaak vergeet dat wij allen Eén zijn in de Goddelijke Liefde, streven jullie ernaar om het je te herinneren. In een wereld die vaak voelt dat worstelen de enige manier is om te overleven, streven jullie ernaar om te herinneren dat, In Liefde, jullie tot bloei komen.

maandag, december 21, 2015

Sandra Walter - Zonnewende Toegangspoort: Sterke Energetische Verschuivingen - 20 December 2015


Sandra Walter
Zonnewende Toegangspoort: Sterke Energetische Verschuivingen
20 December 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Onze Zonnewende Toegangspoort (21-25 December) is voor ons aanstaande. Dit is een verbazingwekkend jaar van Meesterschap dat zal eindigen met een diepe innerlijke verschuiving voor velen. Sta dit toe, maak er tijd voor, zegen deze planeet en de gehele Schepping terwijl wij (zachtjes, langzaam) een volledige werkelijkheid naar de Gechristende rastersystemen migreren. Merk de tevoorschijn komende vrede op, de tevoorschijn komende 5/6D helderheid als dit zich ontvouwt.
Fotonische, Gechristende energieën hebben altijd een zuiverend effect. Het is wat het is. We hadden dramatische verschuivingen tijdens de Toegangspoort vorige week, wat velen van de Licht Stam veraste. Verfris je methodes als je één van hen was; dit is een passage voor begrip, wijsheid en spirituele volwassenheid. Dit is onze driejarige Meesterschap markering, Geliefden; De voorspelde passage van transformatie voor de Wegwijzers doorheen midden-Januari. Wij zijn op de plaats in de hogere Ascentie tijdlijn wanneer de volledige belichaming zich begint voor te doen, laten we ons met gemak en gratie verenigen in diens Goddelijke doel.
Focus op het Nieuwe Licht, en houd jullie multidimensionale torusgebied uitgelijnd met jullie Ascentie kolom voor fysieke, emotionele en mentale balans. Rasterwerk met kristallen helpt waarlijk; Poortopzichters werk met iedere kristal die geplaatst is op deze planeet door een Lichtwerker. De Scharlakenrode Toegangspoorten van het 5/6D Eenheidsbewustzijn, en de Gouden-kristallijnen Christus Toegangspoorten leveren nu een zeer hoog frequentie Licht af. Sommigen van jullie kunnen doordringende tonen horen, welke gewoon weer versterken. (Jullie horen hen omdat jullie vagus zenuw, welke deze frequenties ontvangt, zich achter jullie oren wikkelt) Het Lichtniveau is gigantisch; probeer niet te obsederen over de fysieke implicaties op de ZON, de planeet of jezelf. Focus op de uitbreiding van het bewustzijn, de terugkeer van je Gechristende Zelf. Voel wat de binnenkomende energieën doen; dit leidt je naar het zijn van een goede Poortopzichter - het is het innerlijk weten van wat te doen wanneer deze golven arriveren wat voor de versnelling van iedereen toestaat.

zondag, december 20, 2015

White Cloud en De Federatie van Licht via Blossom Goodchild - Kerst Groeten van Niet van de Planeet - 20 December 2015White Cloud en De Federatie van Licht via Blossom Goodchild
20 December 2015
Kerst Groeten van Niet van de Planeet
Gesprekje en Channeling


Blossom in haar nieuwsbrief: Gelukkig Kerstmis aan IederEen. Ik hoop dat jullie ‘A chat and channel 4’ (‘Een gesprek en een channeling 4’) kunnen waarderen.
Een mooie Kerstboodschap van White Cloud … met meer passie dan ik ooit van hem hoorde.
De Federatie van Licht, die graag doorkwam … met wat ‘Licht Taal’ (neem ik aan) aan het eind. Ik heb geen idee wat ze zeiden!
Deel deze link alsjeblieft met vrienden en op jullie facebookpagina’s, enz. … zodat er meer van ons zijn die elkaar de hand vasthouden in Liefde … samen het Nieuwe Jaar gevend … en onze Planeet in een Hogere positie brengend … zoals we kwamen doen.

zaterdag, december 19, 2015

Shekina Rose/De Blauwe Straal - Moeder Mary Roos Straal Transmissie DNA Sjabloon van de Allerhoogste Goddelijke Liefde - 18 December 2015


Shekina Rose/De Blauwe Straal
Moeder Mary Roos Straal Transmissie DNA Sjabloon van de Allerhoogste Goddelijke Liefde
18 December 2015
De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden door Spirit aan Shekina Rose gegeven om deze transmissie te activeren.
De Roos Straal in de Violette Vlam van de Allerhoogste Goddelijke Liefde is terug op de planeet.
De Moeder Mary Verschijningsvormen en Verschijningen van de Rozen Straal van Creatie deden zich voor bij de Cathedral Rock Vortex, in Sedona, AZ.
Op Kerstavond, verscheen Moeder Mary met doorgaande verschijningsvormen. Zij kwam om de heilige harten van de mensheid te ontwaken en om de allerhoogste goddelijke kracht van het transformerende Liefde van de Rozen Straal Sjabloon voor de Nieuwe Aarde te geven.
Foto door Shekina Rose bij de Cathedral Rock Vortex, AZ. USA  
Wat jullie hier zien is de ethische brug van de Rozen Straal van Creatie via de Zonne Christus Zon in gemeenschap met de Aarde. Ondersteunend zijn alle stralen van creatie die naar beneden komen naar de Rozen Straal sfeer van Licht dat vanuit de Aarde opstijgt.
De Rozen Straal verschijningsvormen verschenen toen het Rozen Straal Wonderwater geplaatst was op de 11:11 heilige cirkel om de Aarde en de harten van de mensheid bij Cathedral Rock Vortex in Sedona te zuiveren. Met één van de bezoeken, vroeg Moeder Mary om foto’s te maken aangezien zij transmissies en testamenten zouden zijn van het Rozen Straal Hart van Creatie terug op de planeet. 444

donderdag, december 17, 2015

Sanat Kumara - Begrijpen Wat in dit Nu Gebeurt - 16 December 2015 / Jenny Schiltz


Sanat Kumara
Begrijpen Wat in dit Nu Gebeurt
16 December 2015 / Jenny Schiltz
Groeten! Wij komen vandaag naar jullie toe om veel uit te leggen van wat er gebeurd is en wat er in dit nu aan het gebeuren is. Velen van jullie voelen dat jullie onmogelijk verder kunnen gaan aangezien er geen tijd is om op adem te komen terwijl deze energieën jullie Aarde overstromen en alles om jullie heen veranderen. Deze veranderingen vinden in opstappen plaats binnenin het kleinste aspect naar het grootste aspect. Overal om jullie heen, alles dat jullie creëren, en alles dat jullie zijn wordt in deze momenten gekneed en veranderd. Verandering is niet gemakkelijk wanneer je niet begrijpt wat er binnenin en buitenom gebeurt, onze hoop is om duidelijkheid en vrede binnenin te brengen.
Begrijp dat er overeenkomsten gemaakt werden met iedere ziel op de Aarde om een onderdeel van dit proces te zijn, alle zielen, zelfs diegenen wiens rol het is om de dualiteit te vergroten en de duisternis te intensiveren. Deze zielen, zoals met allen die negativiteit in jullie naar boven brengen, helpen jullie waar gedachten, overtuigingen en acties te zien, die niet in uitlijning zijn met de Bron. Wat er binnenin jullie gebeurt in deze momenten gebeurt ook in de wereld om jullie heen. Terwijl een ieder van jullie eraan werkt om jullie zelf schoon te maken van alles dat niet overeenkomt met de hoogste frequenties, zo ook doet het collectief dat. Dit proces kan net zo gemakkelijk en net zo moeilijk zijn als iemand diens bekwaamheid om los te laten en toe te staan. Dat wat diep geworteld is in alles aspecten van iemand diens wezen of binnenin jullie collectief zal zeer moeilijk zijn om op te ruimen en zal ook grotere intensiveringen nodig zijn, zodat alle facetten onderzocht en dat wat niet in uitlijning is afgedankt mogen worden. Eenvoudig gezegd, alles dat jullie vanuit Liefde beweegt, Liefde voor jezelf, Liefde voor je medemens en Liefde voor de Bron moeten naar de oppervlakte komen om her/erkend te worden zodat jullie in staat zijn om in ieder moment te kiezen. Daar zullen diegenen zijn die weigeren om te zien wat er getoond wordt, ook dit is een onderdeel van hun pad aangezien zij naar grotere ervaringen in de dichtere energieën verlangen. Wanneer jij jezelf toestaat om de waarnemer te zijn en oordeel te verwijderen, zal je zien dat alles perfect en alles samenspannend is om jou te helpen voorwaarts te gaan in je zielgroei in ieder moment.

Vanuit de Boodschappen van God - 14 December 2015 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
14 December 2015 / Yael en Doug Powell
Alles dat Echt is is van jou. Alles dat nodig is is jouw bereidheid om het te ontvangen. Dus trek ik je terug naar je hart, wat is, waar wij elkaar op iedere manier ontmoeten. Het is waar de Rivier, de beweging van Liefde jou als bewustzijn wordt. Het is waar je Mij op je eigen unieke manier reflecteert - het doorgaande moment van Creatie als Tweeling Vlammen reflecterend. Het verlangen reflecterend om van Mijn Liefde te geven. De schoonheid van Liefde in relatie te reflecteren. Want voor de graad dat je naar de waarheid terugkeert van wie je bent, naar die graad keer je naar je hart terug - en tot die graad accepteer je het Leven dat aan jou gegeven is.
Houd dit, dierbaren, in jullie harten vast. Alles dat Liefde is, Leven is, werd al aan jullie gegeven. Dit, ook, is een feit van jullie creatie. Alles. Jullie hart is een opening voor de Rivier van het Leven, waar de Liefde doorheen komt om doorgegeven te worden - om gegeven te worden, om versterkt te worden, om gecreëerd te worden, door jullie, Tweeling Vlammen toegevoegd aan. Dus hoe meer je naar je leven in het hart terugkeert hoe meer wij Eén zijn, hoe meer Alles Dat Ik Ben beschikbaar is voor jullie (en doorheen jullie). Hoe meer jij je herinnert dat dit jouw identiteit is, deze glorieuze expressie van de beweging van Liefde, hoe meer je terugkeert naar een eenheid van Leven waar je waarlijk voelt dat wij Eén zijn.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
14-12-2015 | Circle of Light www.circleoflight.net

maandag, december 14, 2015

De Arcturiaanse Groep - “Over Genade” - 13 December 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“Over Genade”
13 December 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, het is met vreugde dat wij communiceren en ons bij jullie aansluiten terwijl jullie immer dieper in/naar verlichting reizen.
Wij wensen over genade te spreken, een onderwerp dat frequent onjuist begrepen wordt. Genade wordt beschouwd de uitoefening te zijn van tegemoet te komen aan de één of andere behoefte -- het geven van tijd, geld, of dienstverlening door de één of andere groep of individu zonder persoonlijke consideratie. De USA wordt beschouwd een natie van genade te zijn vanwege de spirituele principes waarop het gefundeerd werd, en de meeste religies van de wereld geloven dat genade de afgevaardigde van spiritualiteit is. Specifiek het vakantieseizoen promoot genade als de boodschap van Kerstmis.
Ware genade is liefdevolle actie dat zonder druk, schuldgevoel, kracht, vooroordeel of schaamte stroomt, zonder agenda of verlangen of beloning uitgevoerd. Het is eenvoudig een ander facet van Onvoorwaardelijke Liefde voor iemand die een bewustzijn van eenheid verworven heeft.
Genade wordt misleid wanneer het voorrang neemt over iedere consideratie voor de gever om zich “spiritueel” te voelen. Dit soort van genade kan gemakkelijk, en doet dat vaak, in staat stellend maken. Velen van de oprechte zoekers hebben de vergissing gemaakt van te geloven dat het bevoorraden naar anderen Liefde is en aldus hen (de gever) meer spiritueel maakt.
Wij hebben gekozen om vandaag over genade te spreken, omdat vele serieuze spirituele zoekers verward raakten terwijl zij oprecht probeerden om Onvoorwaardelijke Liefde te leven. Dit is omdat zij vergeten om eerst naar binnenin te gaan en begeleid te zijn, vaak wordend in plaats van menselijke poppen die de aansturingen van anderen dienen ondertussen gelovend dat zij vanuit Onvoorwaardelijke Liefde leven.

zaterdag, december 12, 2015

Blossom en de GFL - Er is Alleen Maar het Geven en Ontvangen van Liefde - 12 December 2015

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
12 December 2015
Er is Alleen Maar het Geven en Ontvangen van Liefde
Blossom: Goedemorgen vrienden. Ik kan gelukkig zeggen dat ik me nu veel helderder voel en zin heb in ons vertrouwde gesprek!
Federatie van Licht: Wij zijn ook blij dat jouw Energie weer op pijl is en je verdriet minder zwaar op je drukt. Wanneer jij je ertoe in staat voelt, zouden we heel graag … zoals je al dacht en je erop instelde … met jou ‘spreken’.
Natuurlijk! Ik zet mijn koptelefoon op!
(Aangeraden wordt om naar de audio te luisteren, zodat je de Hoge Trilling van de Energie van het geluid kunt ontvangen. Hieronder staat ook de transscriptie.)

TRANSSCRIPTIE
Welkom aan IederEen die zich geroepen voelde om met/vanuit hun hartruimte te luisteren naar de woorden die we deze dag willen brengen.
Wat is het, vragen wij ons af … dat jullie Waarlijk … van ons verwachten? Wij zijn ons ervan bewust dat er mensen zijn … dankzij hun schrijven aan de Dame Blossom … die zich inderdaad nogal wanhopig voelen.
Jullie wensen dat wij met openbaringen komen. Laat ons nu spreken vanuit de Hoge Energie van Zuiverste Liefde … waarvan het ons verlangen is dat jullie harten erdoor geraakt worden.

vrijdag, december 11, 2015

Sandra Walter - Evolutie van de Wegwijzers - 9 December 2015


Sandra Walter
Evolutie van de Wegwijzers
9 December 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De veranderingen op de manier waarop de ZON informatie interpreteert zijn goed onderweg. Natuurlijk is er meer hitte en helderheid, wat voor de meesten opmerkzaam is. Denk eraan dat dit een verandering is op de manier waarop Solaris informatie interpreteert, wat op diens beurt de frequenties beïnvloedt welke naar de planeet komen. De veranderingen van de zwaartekracht veroorzaakt door dit gebied van ruimte zal veel ontsluieren in de komende maanden, en een Meesterschap-pad-specifieke verandering in de komende weken. In jullie Meesterschap, merk het verschil op in de manier waarop het Licht aanvoelt. Merk de manier op hoe het Zonlicht in het hart aanvoelt. Laat de lift van het verstand in/naar het hart vallen; dit is jullie nieuwe centrum van interpretatie, Geliefden. Alles moet vanuit dit niveau waargenomen worden om alles dat is te zien. Veranderingen in de Zon veranderen de manier waarop Gaia, onze lichamen, energiesystemen en Lichtlichamen-informatie zullen interpreteren. Herinner je de drie niveaus van deze boodschappen, Geliefden.
We zijn gearriveerd in een krachtig tijdsgewricht in onze reis. De passage tussen nu (de 12-12 toegangspoorten openen op deze dag) en 17 Januari zal een hoogst transformerende passage zijn voor diegenen die de Herrijzenisfase voltooien. Het is een grote verschuiving ondersteund door talrijke kosmische factoren, en wat een elegante inspanning het is. Dit alles ontvouwt zich zo naadloos; de blauwdrukken zijn inderdaad van een goddelijk ontwerp. Dit is de voorspelde evolutie van de Wegwijzers.
Wegwijzers zijn Bescheiden, Godvruchtige, Vreedzame en krachtige Wezens
Poortopzichters, Wegwijzers, Rasterwerkers en Lichtwerkers van het Echte Licht zijn toevertrouwd met de Goddelijke dienstverlening; het heilige pad om Bewakers van het Nieuwe Licht te worden. Op een geaard niveau kunnen de uitdagingen jegens die kracht, vrede en dienstverlening overvloedig zijn om kracht en twijfelloze toewijding aan de Bron voor jou te vinden; een diepe innerlijke toewijding aan Liefde.

donderdag, december 10, 2015

Aartsengel Gabriel - Goddelijke Eenheid en Intentie (transcript) - December 2015 / Méline Portia Lafont


Aartsengel Gabriel
Goddelijke Eenheid en Intentie
December 2015 / Méline Portia Lafont
Mijn prachtige harten,
Er is een hogere frequentie vermenging gaande door jullie allemaal heen, om de vermenging van de Nieuwe Aarde sjablonen mogelijk te maken binnenin jullie frequenties van de Aarde. Wat er moet gebeuren zijn fantastische ijkingen van het Nieuwe Aarde sjabloon met de oude sjablonen van Nieuw Lemuria. Wat er gevormd wordt is een organisatie van Licht met Bron activeringfrequenties die voorbij jullie controle gaan. Deze bronactiveringen zijn Lichtfrequenties welke jullie menselijke bewustzijn aanwenden met de Goddelijke Bron van Alles Dat Is op een meest hoogst en verfijnd energieniveau ooit gezien en ervaren door menselijke harten.
Het is om voorbij de controle van bereidheid te gaan en om in het moment van vertrouwen binnenin het oneindige te zijn wat binnenin het eeuwigdurende verblijft. Vertrouwen verblijft niet binnenin het hart van iedereen op het moment, want velen zijn bezield met angst van belemmering en vernietiging. Wat jullie zullen moeten begrijpen is dat het is om voorbij de controle van verwoesting en rampspoed te gaan en dan in/naar het moment van vertrouwen te stappen binnenin alles van jullie zelf. Want het Zelf is in controle van wat jullie kant op komt, en dit door de intentie van Liefde zelf te zijn dat doorheen allen binnenin genereert.
Want waar jullie op vertrouwen wat binnenin jullie ligt zal de controle van jullie altijddurende Aanwezigheid binnenin allen overzien. Dit stromen van leven en Liefde is dan te komen naar jullie rijk van leven en allen te bezielen die een deel uitmaken van het collectief met de meest essentiële kracht die er is. Het is eeuwigdurend en altijd aanwezig binnenin jullie harten en het vraagt niets anders dan geliefd te zijn en om omhelst te worden binnenin allen en door alle acties.
Jullie zouden in overweging kunnen nemen om maatregelen tegen de acties te nemen, maar zijn jullie ooit tot de consideratie gekomen van wanhoop zijnde de aansturing achter dit alles? Want wanhoop is de actie in de vorm geworden en het leidt de gehele wereld voorbij consideratie. Wanneer wanhoop tot leven komt is het een signaal van de laatste strijd zijnde overschaduwd door het Licht. Waar men controle over wil hebben is ook een vorm van wanhoop. Wanhopig te zijn en om dat vast te houden wat eens was en nu niet meer, door de veranderingen die op gang komen als jullie allemaal in/naar een nieuw rijk van de tijd uit de illusie vandaan stappen. Want dat is wat het precies nu is, te midden staande van wanhoop om vast te houden aan iets dat gloednieuw aan het worden is in diens expressie en golf van zijn/bestaan.

maandag, december 07, 2015

Aartsengel Michael - “Wees Sterk en Krachtig in Uw Licht!” - 6 December 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Wees Sterk en Krachtig in Uw Licht!”
6 December 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Naar aanleiding van de woorden van Blossom Goodchild die me diep geraakt hebben, zie de tekst, graag een liefdesbrief van u aan ons.
Tekst van Blossom:
"Blossom: Lieve Liefde … in de Hoogst Zuivere vorm van zichzelf.
Ik vroeg me af of wij even kunnen praten? Zoals u zich zeker bewust zult zijn, is onze Planeet Aarde in een staat van enorme chaos … dankzij sommige van de Menselijke Wezens die erop leven … en er alles van afpakken wat zij kunnen, hoewel daaraan absoluut geen behoefte is! Diezelfde Menselijke Wezens lijken elkaar zonder reden te doden en ik wil U vragen … wat denken ze ermee te winnen? Er zijn wel duizend andere vergrijpen die ik zou kunnen noemen, maar ik neem aan dat u, omdat u bent Wie U Bent … zich hier al bewust van bent? Vanuit mijn hart … ik vraag U niet om ons te redden … ik vraag om hulp!"
Tot hier een stukje uit de tekst van Blossom Goodchild.
*****
Aartsengel Michael: Lieverds, het is een tijd van in begrip gaan voor het onoverkomelijke.
Rita: Onoverkomelijke Lord?
AE Michael: Onoverkomelijk in de zin van nodig tot zuivering en inbreng tot Licht.
Dit alles gaande, is een gegeven wat zich verder zal/dient uit te werken in de stof. Het is bittere ernst dat het onderbewuste van de mensheid gezuiverd zal/dient te worden. Het negatieve op Aarde zal niet langer stand houden, dit verzeker ik Aartsengel Michael jullie.
Ik wil jullie geen stroop om de mond smeren geliefden, doch ik blijf steeds herhalen dat het einde in het zicht komt. Doch eerst dienen er nog wat zuiveringen te gebeuren, en hoe kan dit geliefde harten anders dan dat het ondergedoken negatieve vuil naar boven moet komen/komt?

Sandra Walter - De Dimensionale Doorgang Is Open - 4 December 2015


Sandra Walter
De Dimensionale Doorgang Is Open
4 December 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Een grote dimensionale doorgang opende met deze Toegangspoort (December 1-4). Het gaat door uit te breiden en is prachtig om te aanschouwen. Energetische uitlijningen werden op hun plaats gezet met de tijdelijke verschuiving van de afgelopen maand en een ongeëvenaarde hoeveelheid van fotonisch Licht stroomt doorheen het Zonnesysteem. Velen van jullie voelden de tastbare verschuiving in de energieën voorafgaand aan de dramatische instroom van kosmische stralen tijdens de November Toegangspoort (November 23-28). Die fotonische Lichtinstroom initieerde de verandering in de ZON, hetgeen besproken werd in “Healing Conversations” de afgelopen maand (de replay is op YouTube)
Dit verandert de manier waarop Solaris informatie interpreteert, wat op diens beurt de frequenties beïnvloedt welke naar de planeet komen. Het is een indicatie dat wij een zeer sterk gebied van de fotonengordel binnengaan, en dat wij op schema zijn voor een paar zeer transformerende maanden op Gaia terwijl zij zich aanpast aan dit Nieuwe Licht. Als de zwaartekrachtgebieden van de ZON gewijzigd zijn, wijzigen aldus ook die van Gaia, en zij helpen bij de ontvouwing van onze dimensionale verschuiving. Velen van jullie voelen de zwaartekracht veranderingen in jullie lichamen als jullie met de hogere vibrationale energieën resoneren; de sensaties van dramatische optillende, zwevende duizeligheid. Er mogen tijd-verbuigende-draaiende sensaties zijn als je hogere uitkomsten kiest, alsook de wegvallende/opruimende effecten van oude werkelijkheden die niet langer meer opnieuw gecreëerd kunnen worden. Laat het hartcentrum transformeren; focus op de verschuiving in het bewustzijn en het lichamelijke voertuig zal volgen. Het zal zichzelf corrigeren met de juiste ondersteuning.
De eerste Poort van December verwelkomt een gloednieuw niveau van Licht intelligentie. Vanuit het gezichtspunt van de Poortopzichter, zijn het schitterende, levendige heldere, ongeëvenaarde openingen in onze dimensionale structuur. Zoals de schoonste lucht die je ooit in zou kunnen ademen, samengaand met het helderste diamanten Licht; verfrissend, nieuw, verjongend. Houd jullie hart verbonden aan het Gechristende Menselijke hartraster, Geliefden. Stuur Liefde, Licht, Vrede, harmonie wanneer het ook is dat jullie je afgeleid voelen. Het lagere bewustzijn mag naar comfort streven; ben voorzichtig van het te ver heen en weer laten zwaaien van de slinger tussen werkelijkheden. Balanceer met het hart, en voel onmiddellijk de her-uitlijning. De ware kracht van het menselijke Licht Bewustzijn is tevoorschijn aan het komen; oefen, focus, voel het in plaats van te proberen om er oud-licht zin van te maken.

vrijdag, december 04, 2015

Blossom Goodchild - Een Brief aan de Liefde - 3 December 2015


Blossom Goodchild - 3 December 2015
Een Brief aan de Liefde
Een Verjaardagsverzoek
Ik groet jullie allemaal.
Deze week is klaarblijkelijk heel apart. http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG262dec3.html
Wanneer jullie moeite hebben met afgebroken links of woorden, dan kan ik slechts zeggen … dat ik niet verrast ben! Dit is zo’n bericht dat me uren kostte, vanwege een aantal ‘correcties’ die moesten worden aangebracht, maar die ik gewoon niet kon vinden. Daarom ben ik er aardig zeker van dat ik ermee moet stoppen! Het is wat het is, gaan met die banaan!
Veel dank.
Blossom: Vanwege het verlies van iemand die me zeer na was en als reactie op de vele emails die ik de laatste tijd ontving is er vandaag geen channeling, omdat de Energieën niet op de juiste plaats waren. Dit echter, komt uit mijn hart.
Blossom: Lieve Liefde … in de Hoogst Zuivere vorm van zichzelf.
Ik vroeg me af of wij even kunnen praten?
Zoals u zich zeker bewust zult zijn, is onze Planeet Aarde in een staat van enorme chaos … dankzij sommige van de Menselijke Wezens die erop leven … en er alles van af pakken wat zij kunnen, hoewel daaraan absoluut geen behoefte is!
Die zelfde Menselijke Wezens lijken elkaar zonder reden te doden en ik wil U vragen … wat denken ze ermee te winnen?
Er zijn wel duizend andere vergrijpen die ik zou kunnen noemen, maar ik neem aan dat u, omdat u bent Wie U Bent … zich hier al bewust van bent?
Wij hebben veel channelaars op deze planeet … die, vanuit de diepste plaats in hun Wezen, VERTROUWEN dat zij dit doen voor het Grotere Goed van allen. Niet om beroemd te worden en duidelijk niet om hun fortuin te maken … slechts om Het Geheel te dienen met de gave die hen geschonken is. Echter, steeds weer voelen de meeste channelaars zich te kijk komen staan als fraudeurs of gewoon als oerstom, omdat ze boodschappen uitbrengen met soms daarin informatie … dat de mensen eerder lijkt te helpen om hun geloof  en moed te verliezen. Het tegenovergestelde van wat hun doel is!
Vanuit mijn hart … ik vraag U niet om ons te redden … ik vraag om hulp!