maandag, november 30, 2015

De Arcturiaanse Groep - De Desintegratie van Waarden - 29 November 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
De Desintegratie van Waarden
29 November 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, wederom zoeken wij liefdevol jullie aandacht. De zaken op de planeet Aarde zijn in toenemende mate in vele richtingen meer intens geworden -- perfect de energie van dualiteit en afscheiding reflecterend. Velen zijn aan het ontwaken maar velen weerstaan het nog steeds. Laat het beducht zijn los dat het duister weg zal zijn, want ascentie is een gegeven ondanks alles dat jullie horen en zien via de media.
Wanneer je verleid wordt beducht te zijn, herinner je dat vrees de energetische inhoud is van deze manifestaties en meer vrees alleen maar energie aan de illusie toevoegt. Kies om de tijd te beperken die je doorbrengt met het absorberen van het reguliere nieuws, de gezondheidsadvertenties, en andere beschikbare kletspraat 24/7. Blijf geïnformeerd maar niet ondergedompeld.
Allen die gereed zijn en kiezen om te ascenderen in/naar de hogere dimensionale energie zullen dat aldus doen, en diegenen die kiezen om te blijven in wat zij altijd gekend hebben zullen dat aldus ook doen. Ascentie is geen kwestie van intellectuele kennis maar is een verworven staat van bewustzijn. Er zijn velen die geen interesse schijnen te hebben in de spiritualiteit, maar die leven vanuit een hoogst ontwikkelde staat van bewustzijn dat verworven werd in voorafgaande levensspannen. Deze schijnbare ongeïnteresseerde individuen verhuizen ook in/naar nieuwe energieën omdat zij de kwalificaties hebben, zogezegd.
Wij wensen te bespreken wat de wereld noemt een desintegratie van waarden, wat eenvoudig betekent dat vele concepten en tradities over het algemeen ondersteund worden als zijnde noodzakelijk voor geluk of zelfs “verlossing”. Deze waarden zijn begonnen te veranderen, verdwijnen, of worden platweg van de hand gedaan door velen, specifiek door het grote aantal van zeer geëvolueerde zielen die in deze tijd naar de Aarde komen.
Individuele waarden gebaseerd in achterhaalde concepten vormen nog steeds de basis van vele geloofsystemen en diegenen die doorgaan de strikte waardesystemen vast te houden, welke alleen kwesties toestaan op één manier gezien te worden, ervaren verdriet, kwaadheid en zelfs paniek in de overtuiging dat hun “echte” waarden aan het verdwijnen zijn.
Het is specifiek moeilijk wanneer gewetensvolle ouders proberen om hun kinderen waarden te onderwijzen en gewaarworden dat de kinderen de waarden van de ouders niet accepteren. Vele van de kinderen die nu geboren worden, zijn al goed geëvolueerd voorbij wat de ouders en de leraren proberen aan hen op te dringen.

Aartsengel Michael - Jullie Allen zijn Goddelijke Wezens met een Gods Gegeven Geschenk - 30 November 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Jullie Allen zijn Goddelijke Wezens met een Gods Gegeven Geschenk
30 November 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Als we spreken over healing, healing geven en/of healing krijgen, dan gaat dit gepaard met energie die we doorgeven en/of ontvangen. Ik zie dit soms ook als Lichtstralen. Ook via bepaalde oefeningen, inwijdingen en handelingen kan men healing geven. Men spreekt ook bij sommige inwijdingen over bv. codes en DNA activering etc.
Kunt u mij wat meer vertellen over hoe het allemaal in zijn werk gaat. Er zijn verscheidene manieren om healing te geven, zo ook kan men healing ontvangen op afstand. Hoe werkt dit precies als je bv. via Skype of FaceTime een bepaalde healing ontvangt. Werkt dit even goed dan als dat men "life" aanwezig is tegenover elkaar?
Is het zo dat men enkel healing kan geven nadat je de een of de andere inwijding hebt gehad? Of is dit niet de oprechte manier tot helpen naar en voor elkaar? Zouden we dit alles gratis mogen doen?
Graag uw advies hierin geliefde Michael.
*****
Geliefde Healers, Lieverds,
Weet dat velen geroepen zijn en weinigen uitverkoren.
Wat bedoel ik Aartsengel Michael hier nu mee? Dat vele nieuwe-tijd mensen, zo zal ik jullie noemen, graag anderen willen helpen en bijstaan op de een of andere manier. Mooi is dit, doch veel mooier zou zijn geliefde harten als jullie eerst en vooral aan jullie zelf willen werken. Eerst jullie eigen blokkades healen en op deze wijze als een redelijk vrij mens van dit alles, te starten met healing.
Healen betekent niet zomaar je handen opleggen of wat dan ook. Neen geliefden, het houd veel meer in dan schijnbaar deze simpele handeling. Healen, healing geven, betekent jezelf eerst in evenwicht brengen en vanuit je evenwicht voeling hebben met de Universele liefdestrilling, zodat je de ander vrijblijvend kunt instralen, en zonder voorbehoud kunt werken.
Teveel wordt er gekeken naar diploma's en of certificaten. Hier komt het helemaal niet op aan. Wat niet wegneemt dat inzicht, begrip en kunde noodzakelijk is. Waar het dus wel op aan komt is dat je inderdaad de handeling bekwaam en met kennis uitvoert.

zaterdag, november 28, 2015

Aartsengel Zadkiel - Jij Bent een Multidimensionaal Wezen van Licht - December 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Jij Bent een Multidimensionaal Wezen van Licht"
December 2015 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij worden vergezeld door een Schare van het Engelachtige Rijk en de Hathors. Vandaag, wensen wij jullie multidimensionaliteit als een Wezen van Licht te bespreken.
Jullie leven in een opwindende tijd waar nieuwe ervaringen gebeuren. Terwijl jullie Aarde ascendeert en jullie verdergaan op jullie pad van ascentie, komen meer aspecten van jullie totale Wezen in/naar jullie besef, en worden nieuwe energetische paden geopenbaard.
Jij, als een Wezen van Licht, hebt doorheen vele dimensies gereisd gedurende de eonen van tijd, en je hebt vele verschillende situaties ervaren. Elke incarnatie die je ervaren hebt werd in je Akashic archief opgeschreven, en je draagt elk aspect in je energetische handtekening.
Terwijl de sluier tussen de dimensies dunner wordt, herinner jij je meer van je verschillende aspecten in dit en in andere levensspannen. Zeer vaak gebeurt dit wanneer je een specifieke locatie bezoekt, of je ontmoet iemand die bekend lijkt te zijn. Je mag het gevoel hebben dat je naar een bepaalde locatie geweest bent, je weet echter dat je daar in dit leven nooit geweest bent. Je mag het gevoel hebben alsof je de persoon die je net ontmoet hebt altijd gekend hebt.
Wanneer deze situaties zich voordoen, ervaar je het fenomeen van te beseffen dat alle tijd gelijktijdig bestaat. De lineaire tijd is een aspect van de derde dimensie. Echter, wanneer je naar de hogere dimensies opstijgt, ben jij je bewust van het gelijktijdige aspect van gebeurtenissen en de zogenaamde tijd.

De Wereld Bekijken - 28 November 2015 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
"De Wereld Bekijken"
28 November 2015 / Jamye Price
De sterkte van de passieve kracht is in het onzichtbare rijk. Je passieve kracht is de onzichtbare kracht van Liefde binnenin jou. Omdat de sterkte van de passieve kracht inwendig en onzichtbaar is, werd het niet gezien als waardevol op het Aardse vlak.
De sterkte van de actieve kracht is in het zichtbare rijk. Je observeert dit als een actie, gevormde creatie. Omdat de actieve kracht zichtbaar is, wordt het als waardevol gezien op het Aardse vlak. Dat is het inderdaad. Doch, het is slechts een gedeelte van het plaatje. Terwijl het het meest duidelijke gedeelte is, is het in feite het kleinste gedeelte van het plaatje.
De passieve, inwendige kracht werd met machteloosheid geassocieerd aangezien het uitwendige overheerste. Terwijl de mensheid zich focuste op diens fysieke zintuigen, was het een vanzelfsprekende aanname, en de sterkte van de passieve kracht raakte onbekend.
Jullie zijn nu in een tijd waar velen zich openen voor de kracht van de intuïtieve zintuigen. Jullie zijn dat potentieel aan het leren, het onbekende - het maakt deel uit van de equatie van creatie. Jullie ontdekken dat het kneedbaar is, ongevormd en daarom benaderbaar voor de passieve kracht, de onzichtbare kracht - jullie emoties en gedachten.

vrijdag, november 27, 2015

Mary Magdalene - Het Ervaren van de Boeddha Energie - November 2015 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
Het Ervaren van de Boeddha Energie
November 2015 / Pamela Kribbe
Dierbare vrienden, dierbare zusters en broeders, Ik ben Mary Magdalene, jullie vriendin. Ik ben verheugd hier bij jullie te zijn vandaag. Jullie zijn prachtige wezens, elk van jullie. Ik wens dat jullie je eigen pracht door mijn ogen zouden kunnen zien. Jullie zouden er minder om geven wat andere mensen over jullie denken, en jullie zouden je meer vrij voelen. Jullie zijn de gehele tijd zo bezorgd over jullie zelf. Jullie vragen je af of jullie het juiste doen, of dat jullie de juiste kennis hebben, maar alles dat jullie echt hoeven te doen is jullie pad in het leven binnenin jullie zelf te vinden. Jullie hebben een radar binnenin jullie eigen wezen en deze radar, deze innerlijke gids, is binnenin jullie onderbuik.
Ik zou vandaag graag willen spreken over het belang van het afdalen in jullie onderbuik en op dat niveau echt aanwezig te worden. Het is een tragisch feit dat vele vrouwen zich niet thuis voelen binnenin hun eigen onderbuik, hetgeen, in lichamelijke termen, de zetel van de emoties is. De onderbuik is ook de zetel van de intimiteit en seksualiteit, en het is waar baby’s ontvangen en ontwikkeld worden. Dus het gebied van de onderbuik is diepgaand gerelateerd aan en verstrengeld met het leven op Aarde.
Als een vrouw, wordt je verteld dat het belangrijk is om te geven en om je hart voor andere mensen hun behoeften open te moeten hebben. In feite, is heel veel van de spiritualiteit gecentreerd op de ontwaking van het hart. Maar ik zie velen van jullie, specifiek vrouwen, die lijden aan een te open hart, in plaats van een te afgesloten hart. Jullie hart is zeer open en reikt gemakkelijk uit naar wezens en energieën rondom jullie heen, maar jullie onderbuik is relatief afgesloten. In jullie onderbuik verblijft een grote kracht; het is de kracht van het schenken van leven, de kracht van waarlijk en diepgaand te verbinden met Moeder Aarde en de grote ritmes van het leven.
Mensen in het algemeen, en jullie als een cultuur, zijn angstig geworden voor deze grote krachten van het leven, omdat zij voorbij gaan aan de controle van de geest of de wil. Vrouwen weten instinctief hoe de golven van deze krachten te berijden, maar jullie zijn vervreemd geraakt van de bekwaamheid om jullie zelf op hen af te stemmen. Vrouwen zijn inderdaad zeer sterke wezens, en ik wens dat jullie je meer diepgaand met jullie eigen kracht zouden verbinden.

woensdag, november 25, 2015

Blossom en de GFL - STOP met te Doen alsof Jullie iets Anders zijn dan WIE JULLIE ZIJN! - 25 November 2015


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
25 November 2015
STOP met te Doen alsof Jullie iets Anders zijn dan WIE JULLIE ZIJN!
Het is tijd om te …
BEGINNEN MET WETEN DAT JULLIE VREUGDE ZIJN …
Blossom: Hallo, hier ben ik weer! Ik verlang ernaar om weer met jullie te praten, nadat ik onverwacht 14 dagen weg was om op mijn kleinzoon te passen! Hoe gaat het met jullie?
GFL: Het kan natuurlijk niet anders dan buitengewoon goed met ons gaan en we zijn zeer verheugd om, in deze zeer spannende tijden, degenen die willen luisteren naar wat wij nodig vinden om uit te dragen, te helpen.
Heerlijk! Ik wil erg graag verder praten over ‘De Illusie’ … iets waarop ik probeer meer grip te krijgen, omdat ik VOEL dat het absoluut DE SLEUTEL is die iedere deur opent. Ik vroeg me echter af of jullie ten behoeve van de lezers een paar zaken zouden willen aankaarten? Daarbij in gedachten houdend dat ik de laatste dagen helemaal afstand hou … omdat ik VOEL dat het ‘verwachte tijdsaspect’ bij ons altijd verkeerd afliep en zal blijven lopen! Vandaar … Jullie hebben gezegd dat er, voor iedereen zichtbaar, omvangrijke veranderingen zullen plaatsvinden voor het jaar ten einde is en er ook steeds meer Zuilen van Licht zullen verschijnen, waarvan sommige zelfs als felgekleurde regenbogen. Het einde van het jaar nadert snel en mensen beginnen weer vragen te stellen … waar zijn die zaken waarover jullie spraken?
Wij danken jou voor het aan de orde stellen van deze zaken … omdat we absoluut niet VOELEN dat wij verantwoordelijk zijn voor wat al dan niet in jullie hemel of waar ook ‘verschijnt’.
Geliefde Vrienden … De enige verantwoordelijkheid die Een Ziel heeft … of ze op Aarde leven of ergens anders … is, om TE WORDEN WIE ZE ZIJN … IN WAARHEID. Door zo te ZIJN … zal ALLES waarop men hoopt … wat men verwacht … verlangt … nodig heeft … gewoon wegsmelten. Want als men in de volheid van zijn Ware Werkelijkheid IS … doet niets daarvan er nog toe … niets.
Maar, met alle respect … en ik zeg dit Luchthartig (aangezien sommige lezers, afhankelijk van hun innerlijke verblijfplaats, mijn woorden vanuit een andere ‘stemming’ zouden kunnen lezen) … ALS niets ervan ertoe doet … o.m. Zuilen van Licht … Lichtschepen … De Gebeurtenis, enz. … Waarom noemen jullie ze dan? Jullie waren het toch, die mij op 14 oktober 2008 vroegen om de boodschap te verspreiden, die jullie overigens op de kaart heeft gezet?

dinsdag, november 17, 2015

De Arcturiaanse Groep - Die Verbindende Energie Binnen de ENE is Liefde - 15 November 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
Die Verbindende Energie Binnen de ENE is Liefde
15 November 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbare vrienden, wij nemen nu velen waar gevuld met Licht en hoop ondanks de uiterlijke verschijningsvormen. De “toekomst” is hier en alles gaat te werk in overeenstemming met het plan. Sta het proces toe, wat betekent een loslaten van de overblijvende weerstand en concepten betreffende wat er “zou moeten” gebeuren of wanneer en hoe het “moet” gebeuren. Ga eenvoudig door het Licht vast te houden dierbaren, want jullie zijn een nieuwe wereld aan het creëren.
Allen die gereed zijn, beginnen ermee om hogere dimensionale inzichten en ervaringen te hebben. Overbodige concepten en overtuigingen doorheen levenspannen meegedragen, ondergaan een radicale evaluatie door velen en worden her/erkend als het representeren van ontgroeide staten van bewustzijn. Sommige dingen zullen permanent uitgeroeid worden, terwijl andere dingen eenvoudig in hogere vormen zullen beginnen te manifesteren.
Gedurende levensspannen werd aan de mensheid beperkende overtuigingen onderwezen door onontwikkelde leraren gebaseerd op onwetendheid en controle. Aan jullie werd geleerd dat mensen bezoedeld en onwaardig zijn en alleen waardig kunnen worden door bepaalde rites, rituelen, uitoefeningen en wetten uit te oefenen. De meeste van deze geloofsystemen worden nog steeds gepromoot door “spirituele leiders” die ingesloten zijn in het derde dimensionale geloofsysteem van dualiteit en afscheiding. Vanwege dit, zijn hun leringen niet in staat om anderen ook maar iets hoger op te tillen dan hun eigen beperkte staat van bewustzijn.  
Onontwikkelde staten van bewustzijn zijn regels en voorschriften nodig, aangezien zij nog niet in staat zijn om hun intuïtie te horen of altijd de goede keuzes te maken. De tien geboden werden in een tijd gegeven toen de meerderheid regels nodig had. Jullie hebben je ontwikkeld voorbij de behoefte voor gestructureerde regels, want hun essentie is jullie staat van bewustzijn geworden. Jullie zijn doorheen en voorbij de stadiums verhuisd van iemand of iets nodig te zijn om jullie te vertellen wat te geloven, en zijn nu in staat om van binnenuit gegidst te worden.
De meesten van jullie hebben levensspannen gehad in nonnen- en mannenkloosters en houden nog steeds een resonantie vast van gehoorzaamheid aan de regels en oprecht gemaakte geloften van armoede, onschuldigheid, en  gehoorzaamheid in het cellulaire geheugen reflecterend. Totdat dat opgeruimd is, kan dit het heden vaak beïnvloeden en doet dat ook, wat vaak de seksuele overtuigingen en overvloed beïnvloedt en een Liefde voor regels reflecteert, omdat regels resoneren met een vroeger comfortabel gevoel van “op schema” te zijn of “het juist te doen”.  

maandag, november 16, 2015

Sandra Walter - Helder Besef: Gemak en Gratie - 15 November 2015


Sandra Walter
Helder Besef: Gemak en Gratie
15 November 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De ervaring van de vermengende opeenvolgingen in dit Nieuwe Licht intensiveren, specifiek tijdens de Toegangspoort passages. November 16-18 en 23-28 zijn onze Poortopzichter focus; sluit je bij ons aan met een open hart en duidelijke intenties voor meer Licht, Liefde en Vrede.
De Hogere rijken merkten op dat iets unieks zou gebeuren op de 13de. Zoals met al deze datums en instromingen, blijf ik eenvoudig door wat zich ontvouwt wanneer het hogere vibrationale Licht binnenkomt. Ik voel dat de reactie van de Licht Stam, op het laatste wereldwijde geweld, een Verschuiving in het hogere vibrationale collectieve bewustzijn aangeeft. Negatieve progamma’s hebben hun invloed verloren op de Hoge-Vibratie Stam, en het grotere collectief reflecteert dit. Goddelijke neutraliteit gaat over het neutraliseren van het effect van de illusie op ons bewustzijn, zowel persoonlijk als wereldwijd. Met die vaardigheid in het hart, intensiveert de externe expressie van Liefde, en wordt de nieuwe norm. Liefde is aan het uitbreiden, ondanks de mindere agenda’s. Het Fotonisch Licht en de Verschuiving verzekeren dat wij krijgen wat er ook nodig is om ons collectief in onze harten te bewegen, om onszelf als het collectief te bekrachtigen. Sommigen halen uit zoals in de hoek gedreven wilde katten, naar de grens geduwt door het dreigende Licht wat hun uitsterven belooft. Sommigen roepen voort het nieuwe paradigma met hun acties, woorden, hart en energie gebieden. Het test het geloof en het geduld van vele Meesters om tegelijkertijd te weten, waar te nemen, weg te wijzen en deel te nemen aan de versnelling.

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - De Strijd


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
De Strijd
Maandag 16-11-2015: Een dag van grote stappen, diepe dalen en hevige inzichten die wereldveranderend en –omvattend zijn. Dat allemaal in de ochtend, dat ik inzichten verwerf, die me eeuwenlang voor de voeten lagen, maar ik kon of wilde ze niet zien.
De angst was groter en de moed zonk me in de schoenen, maar als ik dat nu weer laat gebeuren, kan ik mijn levensmissie niet volbrengen en blijf ik geblokkeerd staan waar ik nu ben. Dat wilde ik niet, maar tegelijkertijd moest ik kijken naar hetgeen me dan afleidde van datgene dat ik moest doen.
Woede van mensen in de wereld, een oorlog, een strijd die niet de mijne is, maar toch mij raakt alsof het om mij gaat. De woede die weer een woede in “het slachtoffer” doet ontwaken, vergelding is wat volgt. Wederom vervallen we in oude patronen, er wordt gevochten, er is oorlog. Eeuwen en eeuwen houdt dit patroon ons in de macht, wie gaat het doorbreken? Wat is nodig om het eens werkelijk anders te doen?
Het besef…. Dat we allen één zijn, dat is het enige wat ons dichterbij elkaar kan brengen. Het weten dat er een leven is na dit leven, dat we opnieuw geboren worden als we zijn gestorven. Je bent nu eens een man, dan weer een vrouw. De ene keer woon je in het Westen, dan weer in het Oosten. De ene keer woon je in een gezin van aanzien en macht en de keer daarop in een gezin van armoede en wanhoop. Jij bent telkens diezelfde mens en je blijft meedoen met dat wat jouw familie in dat leven acht de waarheid te zijn, maar het is niet de waarheid, want jij hoort de ene keer bij deze familie en de andere keer bij de familie die je nu wellicht haat.
Snap je niet, dat je uiteindelijk alleen maar tegen jezelf vecht? Begrijp je niet, dat je na dit geleefde leven ook ondergaat wat je in dit leven een ander hebt aangedaan? Zolang je voor dit weten je ogen sluit, ervaar je pijn en lijden. Totdat je beseft dat wat in jou huist ook in de ander is. Ook hij/zij is op zoek naar liefde, ook de ander wil er mogen zijn. Iedereen heeft dezelfde wens, dezelfde droom, streeft naar gelijkwaardigheid en respect.

Aartsengel Michael - Krachtig Licht Gebruiken ter Heling van Al Onze Wonden en Gekwetstheden - 15 November 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Krachtig Licht Gebruiken ter Heling van Al Onze Wonden en Gekwetstheden
15 November 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Vandaag trok deze kaart mijn aandacht. (zie hierboven) Ik vind deze tekst heel toepasselijk in deze donkere tijd van de angst die nu heerst. Wil je ons hier een boodschap over geven.
Terwijl ik deze vredesmantra beluister gaat mijn hart helemaal open en een prachtig roze Licht van Liefde omhult moeder Aarde en al wat leeft.
Ik wil graag wat meer inzicht en ook wat uitleg over het gebruik van het Roze Licht van Liefde, de Violette Vlam en Uw Lichtzuil geliefde Aartsengel Michael.
Hoe kunnen we dit krachtige Licht gebruiken ter heling van al onze wonden en gekwetstheden.
Ik dank u geliefde Lord.
*****
Geliefden, geliefde harten,
Graag wil ik jullie meer vertellen over de Roze Vlam van Liefde, de ongelooflijk krachtige liefdesvlam, rechtstreeks uit het Hart van de Goddelijke Moeder. (Die vele namen kent zoals Shakti, Tara, Parvati, Lakshmi, Isis, Durga, Kali, Kuan Yin, Maria).
Deze helende Kracht is doordrongen van de hoogste onvoorwaardelijke liefde, die vergeving en mededogen inhoudt voor alle levende wezens. Alle dwaalwegen zullen verlicht worden door het Hart van deze intense Godinnenstraal.
Het is een krachtige inbreng van Liefde op jullie planeet. Herstel van de vrouwelijke onderdrukking en in evenwicht brengend de mannelijke doekracht. Gebruik deze vlam, dit goddelijke licht veelvuldig.

donderdag, november 12, 2015

De Ster Ouderen willen Jullie een Vraag Stellen - Jullie Tijd Is NU - 11 November 2015 / Aluna Joy


De Ster Ouderen willen Jullie een Vraag Stellen
Jullie Tijd Is NU
11 November 2015 / Aluna Joy
Wij worden steeds nieuwsgieriger over dat jullie belangrijkheid plaatsen op datums en tijden die geen deel uitmaken van jullie normale en natuurlijke ritmes. Normale ritmes in jullie menselijke ruimtepak zijn deze: de opkomende en ondergaande Zon, de Maan cyclussen, de 4 seizoenen, jullie Zonnejaar, grotere cyclussen zoals de voortgang van de Equinoxen, en een kosmische cyclus die imiteert doorheen de natuur en de kosmos (Eentje zijnde de Maya kalender - Tzolk’in). En voor een mens, zijn jullie persoonlijke normale ritmes jullie geboortedatum, vele planetaire terugkeren en jullie 52ste en 104ste jaar vuur ceremonie tijden. Deze zijn slechts een paar van de echte natuurlijke tijden die onmiskenbaar duidelijk en bewijsbaar zijn in jullie universum, in de natuur en in jullie menselijke evolutie.
De Gregoriaanse kalender werd gecreëerd om de mensheid uit synchroniciteit met de natuurlijke tijd te gooien. Dus waarom geloven jullie dat 11-11 of wat voor ander nummer dan ook belangrijk is? De 24 uur klok werd ook gecreëerd om de mensen in het gareel te houden, op tijd, en zelfs gecontroleerd en geknecht. Slechts een paar oorspronkelijke culturen (inheems) leven nog steeds met de natuurlijke tijd (Indiase tijd)
Dus wij zijn nieuwsgierig, waarom denken jullie dat welke gegeven Gregoriaanse datum of digitale klok tijd meer krachtig is dan elk en ieder moment in jullie levens? Wij zijn bezorgd dat jullie enorme grote secties van jullie levens weggooien, ondertussen wachtend en uitkijkend naar een speciale datum of tijd? Deze tijden, die jullie belangrijk maken, zijn bedacht en niet gebaseerd op de natuurlijke tijd of de natuur zelf. Iedere hartslag en iedere ademteug die jullie nemen is net zo belangrijk als de laatste en de eerste, en degene die jullie vervolgens nemen. Wij begrijpen niet waarom jullie wachten op het volgende vermeende belangrijke moment wanneer het moment waar jullie in zijn net zo krachtig is en een levensveranderaar zou kunnen zijn. Jullie roepen om hulp en vragen om in vrijheid gesteld te worden, maar jullie zetten jezelf gevangen met jullie vrije wil om valse tijden en datums te kiezen.
Wanneer jullie 11-11 (of 12-12, enz…) opmerken, betekent het in dat moment niet dat jullie door engelen, of bewakers bekeken worden of een goddelijke synchroniciteit hebben. Jullie worden overzien door jullie engelen en bewakers iedere enkelvoudige milliseconde van de dag. Als jullie 11-11 op jullie digitale klok zien herinnert dit jullie hieraan, en missen jullie het onbegrensde potentieel van de andere 1,339 minuten in jullie zeer heilige en kostbare dag! Elk moment heeft het potentieel om een goddelijke synchroniciteit te manifesteren als jullie het gewoon de erkenning en aandacht gaven welke het verdient.

Sandra Walter - De Herrijzenis Fase: Deel Eén - 10 November 2015


Sandra Walter
De Herrijzenis Fase: Deel Eén
10 November 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Dit is een moeilijk onderwerp om via een schrijven te adresseren; misschien kan je in de Lichtcodes voelen die hier gepresenteerd worden. De fase van het herrijzen van het Werkelijke Zelf beïnvloedt duizenden in de Licht Stam op dit moment, en wij begrijpen nu waarom het over het algemeen niet besproken wordt met het collectief. Aangezien wij het mysterie uit de Meesterschap school vandaan halen, proberen wij om het onbeschrijflijke in lineaire termen te beschrijven.
De Herrijzenig Fase
De Herrijzenis fase presenteert op een natuurlijke, organische manier gedurende het Ascentieproces. Zoals met iedere stap, is het een keuze, getriggerd door de uitbreiding van het bewustzijn en het Lichtlichaam. Na een grote hoeveelheid van fundamenteel werk, is het lagere Zelf open om de Hogere niveaus van Zelf - in de vorm - te ontvangen. Dit wordt grotendeels ondersteund door de energieën in dit gebied van de ruimte die wij bereizen. Wanneer wij uitlijnen met de vibrationale kwaliteit van puur fotonisch licht - de grote toepasser van orde en harmonie - worden wij capabel van het volledig versmelten van het hogere bewustzijn met het lagere bewustzijn. In vroeger dagen, werd dit bereikt met uitgebreide voorbereiding, hetgeen leidde naar onze huidige Ascentie/Meesterschap stappen. In het oude Licht paradigma, omvatten de definitieve stappen langdurige grote, geluidsfrequenties, natuurlijke boventonen, planetaire uitlijningen, verhoogde elektromagnetische stromingen (gebruik makend van heilige plaatsen en leylijnen), zintuiglijke afbraak, of een variëteit van natuurlijke planten en mineralen substanties. Voor diegenen die prioriteit gaven aan de spirituele verkenning boven al het andere, zou het kunnen leiden naar het ultieme doel van Ascentie: Goddelijke Zelf-Realisatie. De ervaring kon ook de psyche uiteen scheuren, dus werd het door velen beschouwd een gevaarlijke uitoefening te zijn. De resultaten waren diep persoonlijk; en niet om met de buitenwereld gedeeld te worden. Niet omdat het elitair was; maar omdat het een heilige uitoefening was om in ere gehouden te worden in plaats van dat het opzien baarde of misbruikt werd door mindere agenda’s.  
In ons moderne proces, worden wij begeleid om de lagere niveaus van het ego, het verstand, de emoties, het lichaam en de levenstroom voor te bereiden en te zuiveren (en vermijd substanties aldus het lichaam en het bewustzijn op de juiste manier transformeren). Wij studeren, leren, gaan in niveau omhoog, activeren en studeren iets meer. We lijnen de torus gebieden uit en activeren hen, en ook de Ascentie kolom, en blijven uitbreiden, verhogen ons lichtquotiënt, worden meer bewust. Onze hogere vaardigheden komen tevoorschijn, we verliezen onze angsten en onze reis wordt duidelijker. We volgen de stappen van het meesterschap en stappen in/naar de dienstverlening. Liefde, Mededogen en Vrede worden onze nieuwe norm. Dan presenteren de uitdagingen van de belichaming zich; het verenigen van ons lagere Zelf met het Hogere Zelf, het multidimensionale Bron-Zelf, in een permanente binding van de egale Zonne Kosmische Christus, of de Gechristende Zijnheid.

dinsdag, november 10, 2015

Meester Saint Germain - De Nieuwe Niveaus en Manieren van Communicatie Belichamen - 9 November 2015 / Méline Portia Lafont


Meester Saint Germain
De Nieuwe Niveaus en Manieren van Communicatie Belichamen
9 November 2015 / Méline Portia Lafont
Wel, Saint Germain spreekt hier! Zegeningen aan jullie en alle eeuwigheid. IK BEN altijd verrukt om tegen jullie te spreken via deze vorm van communicatie, hoewel het nog steeds van een ouderwetse manier is. Het is duidelijk geworden dat het spoedig zal gaan veranderen in jullie vorm van werkelijkheid, en het is al begonnen om zo te zijn, nietwaar?! Hiermee spreek ik van en bedoel ik dat er andere manieren en vormen van communicatie zijn die de ervaring van deze vereniging zullen wijzigen. Wij zouden het graag willen omschrijven als, een taal van Vibrationale tonen en golven van kleuren.
Aangezien jullie zesde zintuig informatie ontleent uit de hogere rijken voor de Planetaire Ascentie, zullen ook jullie je vibratie samen met de Aarde optillen en dus rond bewegen in jullie sferische lichamen en in/naar landen van gewijzigde manieren van communicatie en “harmonie”. Dus jullie zesde zintuig zal een zevende zintuig en een achtste zintuig worden, enzovoorts terwijl jullie doorgaan spiraalsgewijs te gaan binnenin het spiraal van Ascentie en Alles Dat Is. Dus al jullie zintuigen, welke al vibreren als inwendige portalen naar de hogere dimensies, beginnen binnenin jullie menselijke voertuigen van dit rijk te activeren en zelfs te infiltreren. Niet alleen de activering ervan voort brengend, maar ook een bepaald niveau van belichaming van dat soort, wat bij jullie de markering achterlaat om iets dergelijks binnenin jullie rijk van Licht te ervaren.  
Binnenin de sferische lichamen van jullie “systemen” zoals jullie deze voor nu mogen noemen, houden jullie bepaalde facetten en informatie vast om te aanschouwen wanneer de tijd gekomen is voor jullie om deze sferische vibratie door de beweging van jullie zintuigen te bevrijden. Jullie zintuigen zijn daarom alles waar jullie in en mee zouden moeten deelnemen, aangezien zij jullie geëvolueerde en belichaamde ervaringen zijn ingebed binnenin de rijken van het licht. Deze zijn niet alleen jullie bondgenoten, maar ook jullie ware gewaarwordingen en manieren van de dingen te zien zoals zij zijn, omdat deze voorbij de fantasie gaan.
Daarom, neem de dingen niet licht maar serieus op, wanneer iets aan jullie doorgegeven wordt als vibrationale informatie via jullie eigen zintuigen, want deze zijn een samenhangend deel dat aan jullie reis toebehoort, zo niet alles van het ZELF. Anderszins waarom je druk maken als dat niet het geval zou zijn, maar ik vertel jullie dat het ten zeerste het geval is, zodat binnen alles dat jullie pad of gebied van vibratie doorkruist een deel IS van jullie vibrationale gebied of het zou niet naar boven naar de oppervlakte komen om gezien te worden als een resultaat van de dingen.

Shekina Rose/De Blauwe Straal - 11 11 Sterrenzaad Toegangspoort Kolossale Ontwaking Licht Alliantie van Universele Vrede - 09.11.2015Shekina Rose/De Blauwe Straal
11 11 Sterrenzaad Toegangspoort Kolossale Ontwaking Licht Alliantie van Universele Vrede
9 November 2015
De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden door Spirit aan Shekina Rose gegeven om deze transmissie te activeren.
Het 11 11 Ontwaking’ fenomeen is een vooraf gecodeerde triggerende sequentie om een kolossale “wake-up call” voor Sterrenzaden te activeren naar een hogere missie om in jullie verbinding samen te bereiken.
Het 11 11 11 Portaal bestaat door tijd en ruimte heen en is niet een eenmalige bijeenkomst; het kan als een draaikolk en straalzender van geconcentreerde energie gebruikt worden, zoals jullie kerken en krachtplaatsen van de wereld.
Denk eraan, deze synchronistische code configuratie, dat energie portalen creëert, bestaat voorafgaand aan de 11 11 11  en zal doorgaan om energetisch opnieuw te configureren wat gebaseerd is op de directe samenwerking van het bewustzijn in de tijd en ruimte die daarop ingeprent zijn.
Jullie hebben grote onbegrensde en onaangesproken goddelijke kracht, om samen in het in de heilige matrix te verenigen, het lichtgebied bewustzijn. Je gids is via je aangeboren intuïtieve inlevende besef en telepathische bekwaamheden. Kom uit het hartcentrum of hogere hart, en vermeng in het lichtbewustzijn met andere wezens in de plaats van de hogere bron van je ziel. Dit lichtbewustzijn bestaat binnenin iedere cel van je lichaam waar je intapt op en online komt uit naam van de goddelijke heilige Krachtige Vrede! Vrede is een waarachtige kracht die jullie zullen gaan kennen als een schitterend en wonderbaarlijk resonantiegebied dat een deel is van jullie, de mensheid en de Opperste Schepper. 333

vrijdag, november 06, 2015

Aluna Joy Yaxkin - De Sluier Doorprikken - 2 November 2015


Aluna Joy Yaxkin
De Sluier Doorprikken
2 November 2015
Net toen we dachten dat we eindelijk een plafond van gekheid en intensiteit raakten, nam het gewoon een volgende stap naar meer gekte. Het voelt alsof ons niet toegestaan wordt om comfortabel te raken met oncomfortabel te zijn voordat het volgende niveau op ons neerdaalt. Net zoals we een opschorting en we onze voeten geaard krijgen, filtert het spelplan, en zijn we wederom ankerloos. Niettemin, is er met alles dat wij ervaren, een groter doel, en wij willen de sluier betreffende dit doel doorprikken.
Wij zijn diep in de verwarrende barensweeën van het legen van de heilige kelk binnenin ons. Dit is een noodzakelijk proces om voor de schitterende toekomst die we gevisualiseerd hebben op te ruimen en ruimte te maken. We laten alle dingen los die we niet met ons mee zullen nemen en onthechten ons ervan. Ja, er is nog steeds meer te dumpen en op te ruimen! Dit omvat ouderwetse of onnodige manieren van rond te kunnen komen (zelfs in zeer succesvolle bovennatuurlijke en genezingsgebieden), ongezonde relaties, en we werden onszelf zelfs gewaar te verhuizen uit de huidige geografische locaties of op z’n minst wilden we dat.  
Dit proces is niet gemakkelijk geweest. We kunnen ons depressief voelen, met alles ophouden, voelen ons hopeloos en voelen ons alsof we lang de rand van onze geestelijke gezondheid slippen. Het meeste van de tijd zijn er geen externe of persoonlijke redenen voor deze golven van verlammende gevoelens. Zelfs als we verantwoordelijkheid willen nemen voor deze gevoelens en emoties, lijkt hun oorsprong zelfs de beste sjamanistische of helderziende spoorzoeker voor de gek te houden. We verwerken nu als ÉÉN. Het is niet meer persoonlijk.
We zijn diep in een Matrix van ontelbare waarschijnlijke uitkomsten. Dus, welkom naar het sferische manifesteren … het volgende niveau in onze evolutie. Er zijn zoveel mogelijkheden, dat wij ons volledig verloren en overweldigd kunnen voelen. Sommige van deze uitkomsten in de matrix zijn depressief en kunnen zelfs diepe ongegronde kernangst, verwarring, depressie, verontrusting en een doordringend gevoel van hopeloosheid veroorzaken. Andere uitkomsten in deze matrix zijn waar wij (diegenen die dit lezen) voor gepland hebben en verwacht hebben … gelukzaligheid, gebalanceerd, voedend/koesterend/gezond en als je groot gedroomd hebt … eenvoudigweg miraculeus, magisch en verbijsterend verbazingwekkend! De grote kwestie is deze … We voelen ALLE waarschijnlijke uitkomsten tegelijkertijd nu. Geen wonder dat we zo omgekeerd en verward zijn. We gaan nu het centrale kernpunt binnen waar wij nu onze stem in kunnen zetten aangaande in welke uitkomst wij arriveren. Maar ik ontving ook het inzicht dat het pad verderop en onze uitkomst een verrassing zullen zijn en voorbij alles dat we ons tot datum voorgesteld hebben.

donderdag, november 05, 2015

Blossom en de GFL - Jullie Zijn Geest Die in een Lichaam Zit ~ VOELEN is de Monitor van Jullie WAARHEID - 5 November 2015


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
5 November 2015
Jullie Zijn Geest Die in een Lichaam Zit
VOELEN is de Monitor van Jullie WAARHEID
Blossom: Nou, ik was me aan het afstemmen voor een channeling met jullie en in plaats daarvan dommelde ik zeker 40 minuten weg! Laten we het nog eens proberen, hè? Ik las iets heel gecompliceerds* over die ‘Illusie en Eénheid’ … (Moet ik er wel ‘enz.’ aan toevoegen?) Het is echt onvoorstelbaar! Toch VOEL ik ergens in mezelf … dat het klopt. Hoewel ik er op dit moment nog geen logica in kan ontdekken! Kunnen wij vandaag dit traject volgen of moet ik weer gaan slapen?
GFL: En is dat niet, liefste Blossom, PRECIES wat je al doet … ook al ben je wakker?
Uh … Yep, ik denk dat ik maar ga slapen! Ik bid u, ga door.
Dat willen we heel graag. Want onze hulp aanbieden … bij het helpen … in het helpen … is waarvoor we komen. Zo’n ‘illusie van het verstand’ … zulke ‘misverstanden’ … laten je geheel perplex staan en zelfs het beginnen met die kluwen te ontrafelen kan, voor IEMAND … verbijsterend zijn. Echter, we zullen doorgaan … want wij spreken … of willen graag spreken … vanuit ÉÉN GEEST.
Hoe vaak hebben we niet gezegd … Jullie zijn Eén? Hoe vaak hebben we niet gezegd ‘Jullie zijn LIEFDE?’ … en dit, Liefste Blossom, is in feite … alles wat wij moesten zeggen. Want het is alles dat er is.
Echter, dit speciale boek spreekt van ‘vergeving’ als de allerbelangrijkste voorwaarde om die illusie te doorbreken/doorzien.
En wij zouden zeggen dat ‘Zuivere Liefde’ vergeving IS … zou jij niet hetzelfde zeggen?
Ja … en veel van wat ik lees spreekt van hetzelfde als waarover JULLIE spreken. ‘Niets doet ertoe’ bijvoorbeeld. Dat lucht me wel enigszins op. Te Weten dat de Hogere kennis die door Wezens van Hogere Trilling, zoals jullie, doorgegeven wordt, hoewel voor velen van ons niet helemaal helder … de ECHTE WAARHEID is. Nou ja, zo lijkt het althans voor mij.

woensdag, november 04, 2015

De Arcturiaanse Groep - IEDEREEN is een Goddelijk Wezen op de Aarde in Deze Tijd - 1 November 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
IEDEREEN is een Goddelijk Wezen op de Aarde in Deze Tijd
1 November 2015 / Marilyn Rafaelle 
Geachte studenten van de waarheid wij komen in Liefde naar jullie toe, dat brengend waarvan wij weten dat jullie gereed zijn om te begrijpen en te integreren terwijl jullie helpen een nieuwe wereld voort te brengen.
Het leven op de Aarde is een wilde rit voor velen geworden, met ontregelde levens en comfort zones alles behalve weg. Dit is waar jullie je vrijwillig voor aangemeld hebben. Jullie wisten het en kozen toch om al het noodzakelijke te ervaren voor de persoonlijke alsook de collectieve evolutie van de mensheid. Jullie waren je er goed bewust van dat deze tijden turbulente tijden zouden zijn, terwijl uitgeharde wereldovertuigingen en oude energieën begonnen te ontbinden, en een kolossale tegenwerking binnenin de oude wereldorde creëerde.
De wereld is middenin vele grote overgangen als een resultaat van de altijd meer intense hogere frequenties van Licht die nu de Aarde overstromen en voor allen beschikbaar zijn. Diegenen die kiezen om met de stroom van verandering mee te gaan zullen minder pijnlijke kwesties ervaren dan diegenen die tegenwerken.
Jullie worden herboren dierbaren, en zoals jullie weten, een geboorte is niet altijd gemakkelijk. De taak van het accepteren van nieuwe manieren te zien en te zijn kunnen voor deze nog steeds solide gemaakt op de oude manieren wringend zijn. Deze dierbaren gaan door om strijdend compleetheid te zoeken buiten zichzelf via mensen, plaatsen en dingen, ondertussen in angst voor het onbekende levend, omdat een bewustzijn van dualiteit alleen als dualiteit kan manifesteren -- slecht/goed, ziekte/gezondheid, gebrek/overvloed, goed/fout.
Zeker en comfortabel alleen binnen de grenzen van wat bekend is en geaccepteerd wordt door het collectieve bewustzijn, en onwetend van hun eigen aangeboren kracht en identiteit, gaan deze dierbaren door met te kijken naar de regels en overtuigingen van anderen voor aansturing totdat op het één of andere punt deze benadering niet langer meer werkt en zij gedwongen zijn hun reis van ontwaking te beginnen.

dinsdag, november 03, 2015

Vanuit de Akashic Archieven - November 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 November 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in November 2015 verwachten?
De energie deze maand is zoals dik, zoet sap. Er is een gevoel dat de dingen langzaam zullen bewegen en kleverig mogen zijn, echter, deze energie is ook zeer voedend. Dit is een tijd om te vertragen en goed zorg te dragen voor je lichaam. Het is een tijd om aandacht te schenken aan de diepere kwesties in jullie relaties.
Het gevoel van kleverigheid wijst naar een gevoel dat de dingen niet zo snel zullen gaan als dat jullie denken dat zij zouden moeten, of dat zij niet zo gemakkelijk zullen gaan als jullie wensen dat zij zouden. Het zal belangrijk zijn om te herinneren dat alles goed is in het grote plaatje, zelfs als je klem lijkt te zitten in het moment. Alle gebeurtenissen en veranderingen gaan door met voorwaarts te stromen.
Wanneer jij je deze maand klem voelt zitten, herinner je dan dat dit de kleverigheid is van het hebben van sinaasappelsap aan je handen. Het is niet echt een bedreigende kleverigheid. Je zit niet klem. Er is geen barricade. Het is slechts dat de dingen meer gecompliceerd schijnen te zijn, of dat jij je meer afwachtend mag voelen. Er is een gevoel van afwachtendheid gedurende de maand. Dit bestaat aan de oppervlakte in plaats van diep ingesteld te zijn.
De sleutel aangaande goed te werken met de energie deze maand is om te vermijden “de dingen groter te maken dan zij zijn”. Zorg ervoor dat als iets een klein beetje kleverig is, je het toestaat om zachtjes te bewegen. Keer een moment van afwachtendheid niet in/naar een groot probleem. Omhels de vertraging. Ben geduldig en werk ermee. Wiebel de dingen rond en probeer iets nieuws. Vaak, wat het ook is dat er klem lijkt te zitten zal zichzelf tamelijk vlot losmaken deze maand.

Meester Saint Germain - De Goddelijke Menselijke Blauwdruk - 30 Oktober 2015 / Méline Portia Lafont


Meester Saint Germain
De Goddelijke Menselijke Blauwdruk
30 Oktober 2015 / Méline Portia Lafont
Groeten in het meest verfijnde moment van deze Ascentie reis. Waarom Ik dit moment het meest verfijnde moment van alles noem, is omdat jullie jezelf inwortelen in jullie zelven alsook in de vereniging inwortelen met jullie Heilige partners en delen van Zelf.
Ja, de eenwording van de Goddelijke Menselijke Blauwdruk is begonnen sneller in de geesten, jullie wereld en werkelijkheden te stromen, omdat een groots momentum van een exponentiële graad daar is om verbeterd te worden doorheen en door jullie Wezens van Liefde-uitstraling. Jullie meubelen werden op de één of andere manier vervangen door nieuwe meubelen en jullie zijn nu naar voren aan het stappen in/naar een nieuwe wereld, ondertussen de Goddelijke sjablonen van transformatie, verhoging, wederopstanding, Goddelijke eenheid en onsterfelijkheid accepterend.
Al deze sjablonen zullen min of meer definiëren wie jullie zijn in dit nu, en beginnen jullie bewustzijn te verhogen in/naar een meervoudigheid van Stralen en Stellaire uitbarstingen van allerlei omvangen. Houd in gedachten dat jullie nu middenin de grootste omvang ooit zitten en dat jullie bescheidenheid/nederigheid de sleutel is! Jullie worden bij jezelf gewaar meer bescheiden/nederig richting aan ander te zijn, misschien zelfs bewust van waar allerlei soorten van intelligenties doorheen gaan. En hoewel jullie allemaal andere karakters en manieren hebben om de dingen in jullie leven te zien en te definiëren, zijn jullie allemaal in het midden van dezelfde gebeurtenissen, wat voor iedereen aangeeft de grootste overgang ooit te zijn.
Van Menselijke Wezens op deze Aarde hebben jullie jezelf nu getransformeerd in/naar Goddelijke Menselijke Wezens door eenvoudig Zelfbesef. Het begon allemaal door het hart te ontwaken en door bewust te worden van wie jullie allemaal zijn voorbij de menselijke schelp, en nu, eindelijk, lopen jullie met dit weten in veel meer vertrouwen dan ooit. Jullie worden nu de Goddelijke Menselijke Wezens van Terra genoemd, deze Meesters die hun Goddelijk potentieel op nieuwe manieren en in vormen van werkelijkheden ontwaken.