woensdag, september 30, 2015

Bloedmaan Nasleep - De Eerste Resultaten en Boodschap van Meester Merlijn - 29 September 2015 / Méline Portia Lafont

Bloed Maan Nasleep
De Eerste Resultaten en Boodschap van Meester Merlijn
29 September 2015 / Méline Portia Lafont
Hoe was jullie ervaring van de Super Bloed Maan Maansverduistering?! We hebben een prachtige kans ontvangen om onszelf uit te lijnen met de hogere volumes van Goddelijkheid om te belichamen. En wat een momentum is het tot dusverre geweest … gevuld met nog steeds treuzelende Equinox zegeningen en een opzettelijke Kosmische Golf welke de Aarde overspoeld heeft met een Magische storm van Gelukzaligheid, vervulling, evenwichtigheid en uitlijning, hetgeen op zichzelf een nieuwe doorgang gecreëerd heeft richting de essentiële energie van creatie: het huwelijk tussen materie en antimaterie en de vermenging van het Vrouwelijke en Mannelijke om een wedergeboorte te creëren. Deze wedergeboorte werd door jullie allemaal gecreëerd op een geheel nieuw en ander niveau dan daaraan voorafgaand het geval was. Het gaat door en is eindeloos.
Wanneer je goed in jezelf en één met je hart bent, kan je de frisse geuren ruiken van een nieuwe dageraad die opkomt. Je kunt zelfs bespeuren dat er een nieuw begin in je Wezen en ook in je leven gemarkeerd is. Oude deuren werden gesloten, bruggen worden achter je verbrand en dus nu houd jij jezelf stabiel terwijl je loopt op een onbekende brug richting een nog onontdekte wereld die in afwachting van jou is om het te hebben en het te omhelzen in je hart van weten.
Wat deze uitlijning tot dusverre bracht, tot aan dit moment, is een veel meer exponentiële geboorte dan waartoe wij tot dusverre gekomen zijn om te ontdekken. Het gaat voorbij de afstammingen vanuit het buitenland en bereikt massa’s van harten voort op je reis. Je begrijpt nog niet het bereik van deze golf, dit is omdat je het nog steeds ervaart. Jullie zullen erin groeien, net zoals jullie in jullie zelf groeien.
Ikzelf heb een prachtig energiegolf ontvangen net op de piek van de verduistering terwijl ik aan het mediteren was tijdens die piek (4:47AM CEST) in mijn kristallen cirkel. Ik was mijn audio Meditatie transmissie van de Pleiadianen van deze Bloed Maan aan het doen en deze golf die binnenkwam voelde zoals een innerlijke zoemende vibratie van een explosieve frequentie. Een zeer krachtig zoemen wat zich extreem focuste rondom het hoofd gebied ~ aan de voor- en achterzijde. Ik ervoer zware hoofdpijnen twee dagen voorafgaand aan de Bloed Maan welke ogenblikkelijk verdwenen waren na mijn meditatie.

maandag, september 28, 2015

Aartsengel Michael - Golf Mee op deze Ultieme Krachtige Zuiverende Maangolf - 27 September 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Golf Mee op deze Ultieme Krachtige Zuiverende Maangolf
27 September 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Het is vannacht Volle Maan Supermaan en Bloedmaan. Wat zal dit met ons doen?
Het is volgens mij vooral verbonden met emoties, onze gevoelens, en aldus zouden onze angsten sterk uitvergroot kunnen worden? Ik las zojuist dat deze poort nieuw is en zeer krachtig. Wilt u ons hierin wat raad brengen over hoe we hier het beste mee om kunnen gaan in deze toch wel krachtige energieën.
Het is allemaal erg heftig de laatste tijd, alles komt dichter en dichter op elkaar, zonder veel ademruimte zeg maar. Graag wat uitleg als ondersteuning.
Ik dank u geliefde Lord.
****
Aartsengel Michael: Geliefde kinderen van de Aarde, geliefden,
Het zijn inderdaad heftige tijden, maar tevens zeer verheugende tijden. Wij, de goddelijke wereld, spreken niet meer over tijd, doch over "vooruitgang". Vooruitgang in/met de nieuwe komende energieën. Vooruitgaan in deze unieke en zeer krachtige wonderbrengers.
Wat bedoel ik Aartsengel Michael hier nu mee geliefden? Wonder-brengers op deze manier ervarend door jullie, daar jullie weldra zullen aanschouwen het nieuwe perspectief in de Aarde opstelling.
Rita: Een nieuw perspectief in de Aarde opstelling? Wat bedoelt u hier precies mee geliefde Lord?
AEM: Een opstelling van alles wat jullie nog niet reeds ervaren hebben sinds mensenheugenis.

zondag, september 27, 2015

Aartsengel Zadkiel - Een Portaal van Liefde - Oktober 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Een Portaal van Liefde"
Oktober 2015 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij worden samengebracht door een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht en de Hathors. Vandaag, wensen wij tegen jullie te spreken over het hart als een portaal van Liefde.
Jullie planeet heeft net een kolossale invoer van energie ervaren. Dit komt samen met de vele golven van energie die jullie onophoudelijk ervaren hebben gedurende de laatste paar maanden. Deze zijn tijden wanneer jullie snelle voortgang kunnen maken aangaande jullie pad van ascentie wanneer jullie met deze energie in/naar de hogere dimensies stromen.
Een belangrijke factor met het in staat te zijn te stromen met deze energie is hartgecentreerd te blijven in een staat van Liefde. De nieuwe energie, alsook die van de hogere dimensies, is op Liefde gebaseerd.
Het is een energie van zuiverende gedachten en intenties doorheen het hartcentrum met een verlangen voor het hoogste goede. Het wil het beste voor iedereen, alsook voor jullie zelf. Het bekijkt situaties vanuit een hoger perspectief.
Het focust zich op de eenheid en ziet het Goddelijke in elk persoon. Het ziet ook het Goddelijke in de dieren, mineralen en planten koninkrijken. Het beseft dat alles samengesteld is van Goddelijke energie.

Ann en de Engelen - Openbaar Jezelf voor het Leven - 26 Augustus 2015


Ann Albers en de Engelen
Openbaar Jezelf voor het Leven
26 Augustus 2015
Openbaar jezelf voor het leven dierbaren. Sta mensen toe te zien wie je werkelijk bent. Zo velen brengen zoveel tijd door met te proberen ertussen te passen, het anderen naar de zin te maken, en te voldoen aan zo een enorme grote variëteit van verwachtingen dat het gemakkelijk is om jezelf te verliezen. Het is gemakkelijk om te ontkoppelen van jullie eigen harten als het verstand probeert jullie te kneden. Het is gemakkelijk om te proberen om Liefde te “verdienen” in plaats van eenvoudig jezelf te zijn en diegenen toe te staan die van jou houden naar voren te komen. Dierbaren, als jullie comfortabel zouden kunnen zijn met jullie authentieke zelven te zijn, zouden jullie zoveel meer hulp van het leven en jullie engelen kunnen ontvangen. Jullie zouden de echo van de Liefde ontvangen die jullie aan jezelf vanuit de wereld geven. Als je comfortabel met jezelf bent, zullen jullie anderen aantrekken die dat ook zijn.
Het authentieke zelf is niet iets dat je “uitvogelt” en dan ernaar streeft om het te “worden”. Het authentieke zelf is wie je waarlijk voelt in ieder gegeven moment graag te willen zijn. Op sommige momenten is het authentieke zelf kwaad. Op sommige momenten zit je tot barstens toe vol met Liefde! In waarheid is er altijd een diepere, meer liefdevol zelf dat probeert om tevoorschijn te komen, maar in plaats van te proberen te zijn wat je niet bent … probeer om alleen, in ieder moment, wie en wat je bent te zijn … precies hier, precies nu.
Wat als je niet je meest liefdevolle zelf bent? Dan dierbaren, zouden wij willen zeggen, houd sowieso van jezelf. Sta jezelf je gevoelens toe. Als je iemand nodig hebt om mee te praten, praat met je engelen. We mogen onzichtbaar zijn, maar wij horen jou en houden van jou ongeacht van wat er aan de binnenzijde van jou gaande is. Je kunt altijd op onze schouders huilen, je frustraties op ons afreageren, en ons toestaan om je eenvoudig te koesteren en je Liefde te sturen. Als je zou kunnen kiezen om van jezelf te houden op deze manier, zou je zoveel sneller door de “negatieve” emoties heengaan. Je zou kunnen voorkomen om hen door te geven, en op anderen af te reageren, en in plaats daarvan zou jij jezelf bekrachtigd gewaar worden, meer geliefd, en meer liefdevol.

zaterdag, september 26, 2015

De Pleiadianen - Laatste Bloed Maan Portaal - 26 September 2015 / Méline Portia Lafont


De Pleiadianen
Laatste Bloed Maan Portaal
26 September 2015 / Méline Portia Lafont
Wij komen hier in dit moment samen om in eenheid naar voren te komen. Eenheid is op de eerste plaats wat dit portaal creëert om te ZIJN en dus nodigen wij  jullie allemaal uit om deel te nemen aan deze prachtige cocreatie. Prachtigerts, jullie maken allemaal, voort in eenheid, een intrinsiek deel uit van de gehele bijeenkomst. Als jullie het grote Meesterschap binnenin jullie zelf toepassen, vergroten jullie een grote vergemakkelijking voor allen om de Kosmische energieën van een super Galactische cluster over te dragen, met onuitsprekelijke eenheden en eonen van Lichtkracht te komen en verankerd te worden doorheen al jullie voertuigen van Licht.
Jullie leenden jullie zelf aan de grote wijsheid en het eeuwige Licht van jullie opperste Bron, wat het essentiële en oorspronkelijke Licht en de blauwdruk van jullie Goddelijke ZELF is. Wanneer iemand zichzelf leent om alle krachten van binnenuit over te dragen aan deze collectieve werkelijkheid, creëert dat een momentum van vrede en sereniteit met het begrip van de Gehele Schepping zijnde een geaardheid van het geheel. Iemand op zichzelf kan de gehele wereld veranderen, want je representeert het complete en gehele ZELF als in de eenheid van ALLEN binnenin de Goddelijke Blauwdruk van diens menselijke aard.  
Daarom zullen we nu bijeenkomen in dit momentum van Succes Licht om al onze omgevingen en energiegebieden te verenigen als een Goddelijk Wezen in de Menselijke Vorm. Samenkomend, versterken wij wat iemand voort kan brengen als verandering en als een ontwaking, door de vele gebieden van de illusie heen brekend en een web en extern gebied van bewustzijn creërend om de waarheid van iemands eigen natuur en Goddelijke Zelf te verstrekken.
Jullie allemaal, die nu deze boodschap lezen en/of ernaar luisteren, verenigen jullie zelf als Hogere Zelven in de sferen van Shambhala, want jullie openen de poorten van jullie hart in deze tijd om de Kosmische duwtjes te ontvangen om jullie harten samen te verbinden en jullie hartgebieden te verenigen.

donderdag, september 24, 2015

Blossom en de GFL - ALLES waarnaar Jullie Kijken … Twinkelt van LIEFDE vanuit het LICHT dat Uit Jullie Ogen Straalt - 24.09.2015


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
24 September 2015
ALLES waarnaar Jullie Kijken … Twinkelt van LIEFDE vanuit het LICHT dat Uit Jullie Ogen Straalt
Blossom: Hallo, mijn vrienden. Wel, we gaan door de barensweeën van Wave X, die ons met volle kracht gaat raken … al ben ik me ervan bewust dat jullie geen datum hebben gegeven, hoewel jullie zeggen dat wij grote veranderingen zullen meemaken voor het jaar voorbij is. Ik vind het spannend om vandaag te channelen … en vraag me af welke boodschap jullie door zullen geven.  
GFL: En tegelijkertijd ben jij je ervan bewust dat de Energie die doorkomt je vertelt dat wij onze boodschap wederom graag via jouw stemkanaal brengen … tenminste, als jij dat ook graag wilt?
Natuurlijk … en waarschijnlijk willen de vogels buiten dat ook, daar zij meestal harmonie toevoegen aan het stuk. Veel dank.

Heel veel dank … De Energie die doorkwam was zo PRACHTIG … ik moest vechten om niet in tranen uit te barsten! DANK JE WEL. IK WEET dat ik voor iedereen spreek wanneer ik zeg dat WIJ VAN JULLIE HOUDEN.
Transcript.
Wij groeten jullie wederom, Geliefde zielen van Planeet Aarde … die ervoor kozen om te luisteren naar de boodschappen via de dame Blossom … die wij hebben gekozen om op deze wijze als ‘Onze Stem’ te dienen … En wij hebben goed gekozen … kunnen we wel zeggen.
Daarom willen we graag informeren naar jullie welzijn dezer dagen? Is er … zoals de dame Blossom eerder suggereerde … sprake van een vlakheid in jullie Zijn? Een gebrek aan enthousiasme? Een gebrek aan glans aan de ontwakende morgen? VOELEN jullie je zo in je Wezen?

woensdag, september 23, 2015

De Berichtgevingen van God - De Grote Loslating - September 2015 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
De Grote Loslating
September 2015 / Yael en Doug Powell
Geliefden, jullie staan, wederom, op de drempel van transformatie. Jullie stappen in/naar een verandering die zo groots is, dat het onzichtbaar voor het verstand is. Het is groter dan ideeën over overgave. Het is groter, zelfs, dan gedachten van ontwaking of Liefde. Het is de sprong, geliefden, in/naar de vrijheid van het verstand, in/naar het worden van de Werkelijkheid van Liefde als het Leeft en beweegt, in en als alle dingen.
Deze tijd in de wereld is de markering van de verschuiving, de sprong, de verandering, de transformatie die al diepgaand en krachtig onderweg is. En jullie, geliefden, zijn eenvoudig de waarnemers van wat het betekent te beseffen dat jullie Liefde zijn, dat jullie God zijn, dat jullie het wonder van het leven zijn.
Het wonder dat geen definiërende randen heeft. Het wonder dat niet vastgehouden kan worden door wat voor concept dan ook. Het wonder dat de breedte en diepte van de Werkelijkheid is, en dat volledig de Aarde aan het overnemen is zodat elk leven de waarheid mag vieren, en  elkaar als één vreugde leeft en ademt; zodat elk hart zichzelf mag herinneren als de verschuiving, en ieder moment zuivere verrukking mag zijn.  
Voor een klein poosje, zal deze transformatie komen en gaan zoals het pulseren van de Liefde welke al is. Jullie zullen wakker, bewust zijn, de kracht van Liefde zijn, en dan komt een ander moment en ben je mens, voor weer een klein poosje.
Alles dat jullie moeten doen, geliefden, is aandacht schenken. Waarlijk, diepgaand de waarnemer van Liefde zijn. Her/erken dat jullie in vervoering zijn door jullie bestaan, dat jullie alles zijn, waarlijk, dat Ik Ben. En ben bereid om het verstand te laten verdwijnen, om het ego te laten gaan, met al diens ideeën van wat jullie zijn. Leef eenvoudig deze breedte, en diepte, en vreugde als de ontvouwing van Echte Liefde.
Merk op, geliefden, dat jullie aldus ook in leven zijn. Jullie voelen je absoluut briljant. Niet briljant als een persoon met een briljant verstand, maar briljant als in: dit Licht schijnt overal. En terwijl je schijnt, wordt alles dat je aanraakt verlicht. En jij - het kleine jij - wordt transparant, totdat alles dat je ziet en voelt, alles dat je waarlijk bent, Liefde is.
In deze plaats, stap je de wereld binnen als de puls komt, en je bent plotseling aanwezig, volledig hier, totaal in leven. En net zoals het hart slaat, aldus verschijnt de creatie, steeds weer opnieuw als de gehele waarheid, puls na puls.

Shekina Rose/De Blauwe Straal - Blauwe Straal Empaat Nieuwe Aarde Lichaam Sjabloon Eenheidsraster ~ 22.09.2015


Shekina Rose/De Blauwe Straal
Blauwe Straal Empaat Nieuwe Aarde Lichaam Sjabloon Eenheidsraster
Activering Licht Taal Transmissie

TAAL VAN HET LICHT ~ Vanuit het Lemuria Portaal bij de Cathedral Rock Draaikolk activeert deze transmissie de Blauwe Straal Lichaam Sjabloon Codes van Licht in het Nieuwe Aarde Eenheidsraster. Dat zal de heilige afstammingen van de Blauwe Straal van Creatie verenigen en herontwaken. En zal de ultra gevoelige empaat energie lichamen stabiliseren als jullie verschuiven en op een hogere vibratie door de veranderingen heengaan.

dinsdag, september 22, 2015

Sanat Kumara - Dit is Jullie Nieuwe Morgen, Nu! - 17 September 2015 / Linda DillonSanat Kumara
Dit is Jullie Nieuwe Morgen, Nu!
17 September 2015 / Linda Dillon

Sanat Kumara: Groeten, Ik Ben Sanat Kumara.
Steve Beckow: Groeten Raj.
SK: En welkom. Welkom aan jullie allemaal, jullie prachtige fysieke wezens, jullie engelen en sterrenwezens in de vorm, jullie Pleiadianen en Venusianen, Andromedanen en jullie Aarde Opzichters - hybriden, allemaal. Welkom, welkom mijn geliefde vrienden want ik ben niet alleen bij jullie als een Opzichter van de Universele Wetten, als de Planetaire Logos - Ik ben ook bij jullie als een broeder, als een zuster, als een vriend, als een bondgenoot, als een vader. Jullie gaan vooruit. Zoals Michael aan jullie gesuggereerd heeft, zijn jullie verhuisd in/naar de voorconstructie en ik zou willen suggereren zelfs verder.
Laat ons deze conversatie op een zeer controversiële manier beginnen … iets dat ons een raadsel is aan onze zijde. Het portaal voor ascentie is gedurende enige tijd open geweest en wij hebben gezegd, of het nu de Goddelijke Moeder zelf is, Michael of Metatron, Gabrielle of Yeshua - wij hebben tegen jullie gezegd, jullie vliegen in en uit en door het ascentie portaal heen.
En toch weerstaan zo velen van jullie de acceptatie of de erkenning dat in feite jullie verschoven zijn, dat jullie erdoorheen gevlogen, gekropen, gelopen zijn en dat jullie begonnen zijn om de kwaliteiten van deze getalsmatige hogere dimensies in jullie waarachtige wezen, in jullie leven in jullie persoonlijkheid zoals jullie daarover denken, hetgeen anders dan het ego is te implementeren, te integreren en te verankeren. Dus stop het ontkennen van de vooruitgang die jullie maken want het is om collectief gevierd te worden.
Jaren geleden nu hebben jullie de collectieve beslissing gemaakt om als één te ascenderen. Dat betekent niet, mijn geliefde vrienden, dat toen jullie voort renden, door het portaal vlogen, de energie verankerden en het terugbrachten om met het collectief te delen, dat er wat voor behoefte dan ook is om timide of zelfs in ontkenning hierover te zijn. Het is een kwaliteit van vreugde die jullie terugbrengen naar het collectief om hen te helpen, hen te assisteren, om met hen te delen wat er in het verschiet ligt, dat in de ware betekenis van het woord leiderschap is.
Omdat het leiderschap is, is het het zijn van Wegwijzers vanuit een plaats van eenheidsbewustzijn. Het gaat niet weg. Het is alsof jullie op een onderzoekende expeditie gegaan zijn en dat jullie aan jullie cirkel, aan jullie bemanning, aan de mensen, terug rapporteren wat jullie ontdekt hebben … en jullie delen de overvloed van waar jullie mee gezegend werden.

maandag, september 21, 2015

De Arcturiaanse Groep - Houd Ascentie Niet aan een Specifieke Datum - 20 September 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
Houd Ascentie Niet aan een Specifieke Datum
20 September 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, jullie beginnen nu heel veel veranderingen in jullie wereld te zien. Probeer niet vast te houden aan concepten aangaande hoe deze veranderingen eruit moeten zien om geldig te zijn, maar leer in plaats daarvan om stille waarnemers te zijn van alles om jullie heen. Observeer de reacties van de mensen en luister naar wat zij zeggen. Merk de toename van agitatie van politici op die worstelen om jullie te houden waar zij jullie willen hebben, in angst en in de oude energie. Merk op hoe het adverteren immer in toenemende mate luider en irritanter lijkt te zijn geworden.
Alle vormen van oude en dichte energie is zeer hard aan het proberen om vast te houden, ondanks het immer verhogende Licht van besef dat de Aarde in deze tijd overstroomt. Diegenen die nog steeds stevig vasthouden aan de op angst gebaseerde projecties van ontontwaakt bewustzijn, zijn eenvoudig onbewust en tot nu toe ongeïnteresseerd in te weten dat er meer ontwikkelde en gemakkelijkere manieren van leven zijn.
Deze dierbare zielen gaan door krachtige weerstand te voeren wat betreft verandering in de hoop om zichzelf en de wereld in wat bekend of winstgevend is te houden, gereedschappen gebruikend die niet langer meer met velen resoneren. De meesten van jullie zijn aan het ontdekken dat het zeer gemakkelijk geworden is om door de onzin heen te zien … jullie leven niet langer meer op dat niveau.
In jullie koers van spiritueel zoeken leerden jullie dat jullie scheppers waren en dat mensen hun eigen situaties creëren. Dit heeft bij vele serieuze studenten veroorzaakt om naar het “probleem” in zijn of haar leven te kijken als diens spirituele vergissing, als signalen dat hij/zij de waarheid niet juist begreep. Het is hoogst waarschijnlijk dat ieder “probleem” in jullie leven opzettelijk en perfect door jullie gecreëerd was voor het leren en de groei. Op dit punt in de reis zijn er geen toevalligheden.
Het is tijd voor stilte en vertrouwen. Geef jullie zelf toestemming om absoluut niets te doen en gewoonweg te zijn. Oude concepten binden de mensheid aan het geloof dat tijd doorgebracht met niets te doen luiheid reflecteert. Het resultaat is een wereld vol van mensen die iedere dag rond racen, die het contact verloren hebben met en besef van hun eigen rustige plaats van rust en vernieuwing binnenin. Breng tijd in de natuur door, zelfs als het slechts een klein park in de stad is. Zoek de plaatsen uit waar je eenvoudig kunt zijn, zonder afleidingen en herrie. Leer om gewoon naar de stilte te luisteren.

woensdag, september 16, 2015

Het Kosmische Weerbericht van Liefde - 16 September 2015


Het Kosmische Weerbericht van Liefde
+ Update 17-09-2015 ... ONGELOOFLIJK!!!
Lieve Lezers,
Het is op dit moment aardig rustig met gechannelde boodschappen of artikelen om te vertalen. Dus zal de aanlevering daarvan uiteraard op een laag pitje staan, alhoewel ik natuurlijk nog wel het één en ander verwacht zo voor de Equinox en Verduistering Volle Super Bloedmaan.
Een tijdje geleden werd er een Duitse site onder mijn aandacht gebracht, door een lezer van deze Blog, aangaande metingen van, zoals zij het noemen, Het Kosmische Weerbericht van Liefde. En ik wil jullie deze op dit moment in de tijd niet onthouden, want de metingen vliegen, kan je gerust zeggen, de pan uit. Ik plaats onderaan een grafiek die tot en met gisteren bijgehouden is, en vooral gisteren was een topdag, wat aangeeft dat toen de energieën van de gedeeltelijke Zonsverduistering van 13 September de Aarde bereikten. En mijn Team wist mij te verzekeren dat de metingen deze maand nog wel hoger uit zullen gaan komen ook. Ik persoonlijk was gisteren erg moe, en vernam ook dat mijn team heel hard met mij aan het werk was, ze wilden ook graag dat ik wat oefeningen ging doen, specifiek oefeningen voor de nek en rug, en daarna moest ik in meditatie gaan. Toen ik dus de grafiek zag werd me al snel duidelijk waarom dat allemaal was. Ook verklaarde het voor mij de vele lichtschepen/Fake-Jets die ik gisterenavond in onze lucht heb zien vliegen. Ook zij hadden het erg druk, want zoals onze persoonlijke Teams het druk met ons hebben, zo hebben onze sterrenvrienden het druk met Gaia haar Planetaire Lichaam. Ik heb ook aan mijn Team gevraagd wie ik allemaal zag vliegen, en dat bleken vrienden vanaf Arcturus, Sirius en uit de sterrenstelsels de Pleiaden en Lier te zijn. Tenminste hier waar ik dus een blik op de Hemelen heb dan….

donderdag, september 10, 2015

Saint Germain - Neem de Zaken in Je Handen en Verschuif! - 9 September 2015 / Méline Portia Lafont


Saint Germain
Neem de Zaken in Je Handen en Verschuif!
9 September 2015 / Méline Portia Lafont
Met dank aan Karl Morfett voor dit plaatje
Dierbare Vrienden, 
Jullie roepen voort het momentum van enige grootse innerlijke krachten om in jullie wereld van bestaan te komen en ermee te spelen. Het zal de toestemming zijn van zo te zijn aangezien jullie bewust worden van het eindeloze spel dat hier voorhanden is. Zien jullie het voorhanden zijnde momentum binnenin jullie harten? Roept het niet naar jullie om je erbij aan te sluiten en ermee te spelen zodat jullie een meer vervullende ervaring van vreugde hebben en de instroom van deze Kosmische golven van energie ervaren? Is het niet dat waar jullie je allemaal bij aangesloten hebben en in groepen doen om te komen en te vinden wat jullie zoeken?!
En dat is de innerlijke vrede die aanstaande is, een moment van overzichtelijkheid als tot waar jij de natuurlijke staat van het bewustzijn definieert te zijn binnenin je eigen besef, terwijl je het volledige potentieel ervan binnenin dat momentum van vrede ervaart. Want zie, alles dat jullie zijn komt tot stand en is voor jullie allemaal in aantocht. Dit betekent dat er vensters van gelegenheid zijn, hetgeen de subvermenging omvat op andere vlakken als tot waar alles dat jullie zijn nu de vrije toegang heeft om mee te doen in deze Dimensie en jullie te verhogen in/naar de Sferen en vibraties van de Sterren.
Wat jij bent komt omlaag naar jullie Aardse omgeving zoals een ervaring van je ZELF op dit niveau van bij het hart te zijn. Jullie gaan niet omhoog, het komt omlaag in/naar de manifesterende omgeving op het niveau waar je verblijft als een bewust wezen. Het is een botsing van gebroken stukjes die bestemd zijn om jou wederom te worden als de heelheid van je Wezen, en dat gebeurt als een versmelting wanneer het hart in een innerlijke vibratie verblijft van innerlijke vrede met jezelf.
Een botsing van werelden is wat de collectieve omgeving zou kunnen ervaren als een ‘in het ergste geval’ wanneer je zou verblijven in de overtuiging van de afgescheiden Bron, hoewel voor velen van jullie het een vreedzame versmelting is wanneer je  in goedkeuring bent van de verandering die plaats moet vinden om een onderdeel van je bewuste werkelijkheid te zijn. Je neemt dan dus deel aan een schitterende manier als tot waar je verblijft binnenin je hart afstamming-omgeving dat in volledige uitlijning is met het Grotere gevoel van het God Wezen binnenin.

Aluna Joy - De Lichtgolven Besurfen - 8 September 2015


Aluna Joy
De Lichtgolven Besurfen
8 September 2015
Het magnetische gebied van de Aarde slaat geheugen op, het etherische Aarde archief en onze persoonlijke ervaringen. Precies nu ervaren wij een paar kortdurende, maar volledige uitvallen in het magnetische gebied. Dit begon een paar dagen geleden, en ik heb begeleiding ontvangen dat deze fase gedurende op z’n minst een paar weken door zal gaan. Dit is een ongelooflijke tijd om volledig onze levens opnieuw op te starten. Wanneer het magnetisme uitvalt, komen wij wijd open te staan voor golven van kansen om alles fijn af te stemmen dat er nu mee begint voor ons te werken. Ik ben dankbaar dat de nulpunt tijden kort en zoet geweest zijn aangezien zij ook behoorlijk intens zijn.
Dalende magnetische gebieden kunnen ons ruimtelijk maar vreemd kalm laten voelen, en kunnen ervoor zorgen dat de wereld ietwat onwerkelijk aanvoelt. We zouden ons ook heel goed onthecht kunnen voelen. We zijn gegaan van te vragen wat het volgende in onze toekomst is, naar waar we willen zijn en wat dit zal creëren. Nu stellen we diepgaand onze persoonlijke identiteit in vraag en zien het verschuiven op manieren die we voorheen nooit in overweging zouden hebben genomen. Deze energie is meedogenloos persoonlijk geworden.
Wanneer we eenmaal tevoorschijn komen uit de uitvallen van de magnetische golven, kan nieuwe en diepe duidelijkheid over onze levens tevoorschijn komen als we onze ogen en harten open houden. Denk eraan om aandacht te schenken aan alles. Ben authentiek in elk moment. Bezit elk moment en werk met de energie. Als we het van een suikerlaagje voorzien of deze tijd vermijden, met wat het ook maar brengt, zal de  uitkomst niet zijn wat jij je gevisualiseerd hebt. Alles dat je voelt en ervaart, en hoe je erop reageer, is een AANWIJZING voor wat snel in onze levens zal volgen.

Blossom en de GFL - De Tijd die er Bijna Is, Is er Eén van Grootsheid - 8 September 2015Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
8 September 2015
“De Tijd die er Bijna Is, Is er Eén van Grootsheid”
Blossom: Ik groet jullie wederom, vrienden. Eindelijk weer thuis in Australië. Met opzet heb ik niet veel gelezen van het werk van anderen over de veranderingen die er gaan komen, zodat ik niet beïnvloed word op enigerlei wijze. Ik ben me er echter van bewust dat er veel opwinding is over de Nieuwe Hogere Golf van Energie die door gaat komen … ik leg deze conversatie in jullie bekwame handen.
(De Federatie van Licht sprak via mij. Hieronder is de audiolink met het transcript. Ik raad jullie aan om naar de audio te luisteren en niet alleen maar het transcript te lezen … omdat de doorkomende Energie diep in het hart penetreert.)

GFL: Geliefde Zielen van de Aarde … Vandaag bieden we, door de Energie van onze woorden … Liefde … Vrede … Vreugde … Geluk. Wij bieden jullie ALLEMAAL dingen aan die jullie hart met LIEFDE vullen.
Vandaag komen we ook om jullie wijze woorden te geven. Om jullie Kennis aan te bieden … die wellicht herinnerd moet worden vanuit de diepste plaats in jullie Wezen. Maar, bovenal … komen we om jullie te laten Weten hoeveel WIJ VAN JULLIE HOUDEN … Hoeveel we om jullie geven. Wij wandelden vanaf het begin samen op deze reis … toch zijn er nog veel van jullie die niet van ons bestaan weten.
Velen van jullie zijn zich nu volledig bewust van wie wij zijn … En naarmate wij samen … dieper komen in het Helderder Licht … dat jullie zijn … dat wij zijn … weeft … smelt … voegt … onze Energie van Liefde … samen tot een Eenheid … in de mooiste waaier van kleuren … om jullie te laten zien … om jullie te laten VOELEN WIE JULLIE ZIJN. DE WAARHEID VAN WIE WIJ ZIJN. Want ook al zijn er velen die, inderdaad, zoals deze dame die ons haar stemorgaan laat gebruiken … bij tijden helemaal Weten van ons bestaan … van onze Waarheid … van de reden van onze komst … toch zijn er die, ook al Weet men het helemaal … nu en dan twijfels hebben over wat wij zeggen.

woensdag, september 09, 2015

Sandra Walter - De Laatste Equinox-Bloed Maan Verduistering Toegangspoort - 8 September 2015


Sandra Walter
De Laatste Equinox-Bloed Maan Verduistering Toegangspoort
8 September 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Beduidend hoger frequentie Licht is veel voorkomend geweest sinds de Kosmische Trigger aan het einde van Augustus. IK BEN er zeker van dat jullie de wilde en wonderbaarlijke aspecten van deze instroom ervaren. Het lanceerde ons in/naar de voltooiing van dit tweejarige project van de Equinox - Bloed Maan Verduistering Toegangspoorten. Terwijl het op geen enkele manier een laatste toegangspoort is, is het interessant om zoveel ontwaakten te zien aangaande dit project terwijl het de voltooiing bereikt. Deze tetrade van Toegangspoorten activeerden de belichamingsfase van het Christus Bewustzijn, en voor velen van jullie werd de werkelijkheid van het Gouden Ras op Gaia behoorlijk levendig/helder.
Het is belangrijk om gefocust te blijven aangezien verontrusting - en ongecontroleerde sensatiezucht - proberen af te leiden van dit project diens werkelijke doel. Velen van jullie herinneren zich het begin van deze tetrade in het begin van 2014; de entree van de energieën welke de Verschuiving zouden versnellen voor diegenen die ervoor kozen om te Ascenderen. De voltooiing van deze tetrade stuurt de Poortopzichters in/naar een nieuwe fase van dienstverlenend werk, terwijl tegelijkertijd de belichaming van het nieuwe bewustzijn ondersteund wordt. In de laatste paar artikelen, werd geopenbaard dat de Zonne Kosmische Christus sjablonen, welke gebruikt werden als een pad naar de belichaming gedurende duizenden aan jaren, alchemistisch getransformeerd worden door het collectief. Wij creëren iets gloednieuws wat de evolutie van het bewustzijn ondersteunt, alsook de ontbinding van dat wat een nieuwe Universele agenda van compromisloze Vrede niet dient.
Spirituele Volwassenheid
Keuzes gemaakt voorafgaand aan de trigger van de afgelopen maand zijn al tot bloei aan het komen voor velen in de Licht Stam. Consequente uitlijning, aanpassing en flexibiliteit zijn nodig Om deze unieke frequentie te navigeren bij het betreden van ons Zonnesysteem. Begrijp dat de uitkomst van deze meer krachtige passages afhankelijk is van de fundering die jullie gelegd hebben, en jullie toewijding aan het vasthouden van het Nieuwe Licht in jullie bewustzijn, gebieden en lichamelijke voertuig. Jullie hebben platformen gecreëerd voor deze zuivere Overziel kwaliteiten en wensen om op te staan. Terwijl de intensivering sterker groeit, is het flatterend om consequent jullie perspectief, gebieden en activiteiten opnieuw in te stellen om bij te blijven met de stortvloed van Nieuw Licht.

maandag, september 07, 2015

Lady Portia - Een Nieuw Begin Stijgt Op Uit de Dieptes van Ons Wezen - 6 September 2015 / Méline Portia Lafont


Lady Portia
Een Nieuw Begin Stijgt Op Uit de Dieptes van Ons Wezen
6 September 2015 / Méline Portia Lafont
Terwijl we doorgaan om in deze fundering en in dit raster van Liefde en inlevingsvermogen, van Goddelijk potentieel en van Interdimensionale creatie te settelen, wordt er heel veel geabsorbeerd door onze wezens en harten. De energieën werken samen naar een nieuw goddelijk systeem van Alchemie, waar alle funderingen van op hart gebaseerde gevoelens en creaties deel uitmaken van dit nieuwe systeem en het nieuwe systeem vormen dat de Mensheid genoemd wordt als Eén ras en Eén wezen.
Daarom stijgt een nieuw begin vanuit de dieptes van ons wezen en systeem omhoog naar dit prachtige gezichtspunt waar alles dat gezien werd als de lagere Dimensionale frequentie niet langer zal bestaan noch in iemand diens werkelijkheid zal aarzelen. Afhankelijkheid aangaande externe vormen en systemen zullen doorgaan te verbrokkelen, want er is alleen onafhankelijkheid van Zelf en het zelfstandig zijn en het niet op een ander aangewezen zijn. Creaties vanuit de buitenste formaties van iemands wereld en daarom een meer geaarde manier van leven, is vereist om in staat te zijn een stabiele en vreugdevolle ervaring van het leven te creëren.
Wanneer je geaard bent in de kern en het hart van de Moeder, zal alles dat door Haar heengaat alles openbaren dat je bent en dat je onderbouwt in/naar een grote manifestatie aangaande Haar werkelijkheid. Daarom is het zeer gepast om in Liefde te blijven in een constante staat van zijn, want je zult dat ook naar anderen reflecteren.

zondag, september 06, 2015

De Arcturiaanse Groep - Ontmoet Iedere Situatie Vanuit een Plaats van Licht - 6 September 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
Ontmoet Iedere Situatie Vanuit een Plaats van Licht
6 September 2015 / Marilyn Rafaelle
Groeten dierbaren, wij zijn blij om wederom bijeen te komen. Het kanaal had een onderbreking nodig aangezien ook zij zich ontwikkelt en groeit in/naar de nieuwe energieën die allen in deze tijd ervaren.
Veel gaat door op alle niveaus te gebeuren terwijl er meer en meer uit de droom ontwaken. Velen van dezen die ontwaakt zijn begrijpen nog niet wat er gebeurt, maar zien in plaats daarvan de innerlijke verandering eenvoudig als het veranderen van hun gedachten of het hebben van een nieuwe mening over de één of andere kwestie. In feite is het een uitbreiding van het bewustzijn dat hen toestaat om voorbij vele oude op angst gebaseerde overtuigingen te gaan.
Verheug jullie vrienden, want jullie komen uit de dichte cocon van onwetendheid te voorschijn en worden vlinders van besef, zelfs als jullie niet denken dat jullie dat doen.
Er zijn vele serieuze spirituele zoekers die doorgaan om concepten vast te houden over hoe spiritualiteit en ascentie eruit moeten zien. De meeste van deze ideeën komen uit boeken met verhalen en informatie over de ervaringen van anderen -- ervaringen die vaak niet volledig begrepen werden en dus geïnterpreteerd en gepresenteerd werden aan anderen door de ogen van het derde dimensionale bewustzijn en de religieuze overtuigingen.
Van niemand zal de evolutionaire ervaring precies gelijk zijn aan die van een ander. Een ieder van jullie heeft vele levensspannen van verschillende ervaringen geleefd en zijn nu hier met lessen om geleerd te worden die persoonlijk voor jullie zijn. Ieder persoon diens ervaringen zullen anders zijn, wat afhankelijk is van wat nodig is om voorbij de oude energie en in/naar de echte energie te verhuizen. Vaak volbrengen in feite diegenen, waar naar gekeken wordt als mislukkingen volgens het wereld denken, enorme spirituele groei door hun gekozen ervaring. 

De Berichtgevingen van God - Als de Wereld van Liefde Tevoorschijn Komt - 1 September 2015 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
Als de Wereld van Liefde Tevoorschijn Komt
1 September 2015 / Yael en Doug Powell
Geliefden, overal daar is Liefde. Het barst door iedere grens heen, vult jullie op met de voeding van het goddelijke. Het veroorzaakt de  meest vreugdevolle feestviering. En het transformeert teder en krachtig de geest/het verstand, de overeenkomende droom openend zodat de werkelijkheid van Liefde volledig kan stralen en van jullie een baken van Licht maakt.
De reden dat zo velen van jullie zich uitgedaagd en onrustig voelen is dat Liefde alle grenzen van het ego opblaast. Het vertoont zich op verbazingwekkende manieren en laat het verstand achter zich zonder controle te voelen terwijl alles verschuift en verandert, en jullie ervaringen uiteindelijk volledigheid worden.
Alle manieren waarop deze ervaring van het leven op de Aarde gecreëerd werd staat op het punt om te bezwijken. En ieder moment kan de grote flits zijn wanneer de omkering omgezet wordt. Bijgevolg, is er een beetje van een worsteling achter de schermen gaande, aangezien de overeenkomende droom probeert om zichzelf voortdurend te herstellen.
Maar het zal geen succes hebben, omdat Liefde, natuurlijk, de werkelijkheid is. Het is de waarheid van jullie glorieuze hart. Het is dat wat door Alles-Dat-Ik-Ben heen gaat, en dat wat jullie niet gescheiden kan houden van de manier waarop jullie gemaakt zijn. Hetgeen een baken van Liefde is.
De werkelijkheid van de dualistische wereld is bezig meer doorlaatbaar en meer effectief te worden door Liefde, omdat de waarheid van jullie harten het overneemt en jullie een moeiteloos uitstel toestaat van de gevoelens van afscheiding dat het beeld van de wereld gecreëerd heeft waar jullie in leven.
Dus plotseling, mogen jullie een moment van absolute overzichtelijkheid gewaarworden, wanneer jullie zien dat de manieren waarop jullie jezelf en jullie leven gezien hebben wegvallen, en jullie de waarheid zien. Jullie zijn een verbazingwekkendheid van schoonheid, glorie en pure Liefde, het wonderbaarlijke en omhelzende hart van het geheel van God Ik Ben. En wanneer deze flitsen zich voordoen, is alles anders. Dat wat Liefde is, is zo duidelijk voor jullie dat jullie weten dat het de waarheid is, en niets zal weer hetzelfde zijn.

vrijdag, september 04, 2015

Vanuit de Akashic Archieven - September 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 September 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in September 2015 verwachten?
De energie deze maand is zoals een katapult of een pijl en boog. Het eerste gedeelte van de maand omvat opbouwende spanning en een gevoel dat je teruggetrokken wordt. Het tweede gedeelte van de maand doet zich voor als een plotseling voorwaarts springen of een plotselinge loslating.
De loslating zal gebeuren rond de tijd van de Equinox. Er is een vier of vijf dagen venster tijdens, waarin de energie zal verschuiven en de dingen zullen beginnen snel voorwaarts te gaan. Deze spanning en loslating kan zeer gunstig zijn, net zoals een pijl en boog of een katapult een gunstig gereedschap kan zijn. Maar net zoals deze gereedschappen vernietigend kunnen zijn, kan de loslating ook moeilijk zijn.
De sleutel om deze loslating te gebruiken zal zijn om zowel het proces van terugtrekken als het proces van loslating in ere te houden. Als je niet in staat bent om de weerstand in ere te houden en geduldig te zijn met het terugtrekken, dan zal je dit gewaarworden een frustrerende en zelfs pijnlijke tijd te zijn. Als jij je niet voorbereid en zorgvuldig mikt voordat het voorwaarts springen zich voordoet, dan mag je gewaarworden dat je geen succes hebt of dat je aan het einde van de maand ermee eindigt in een richting te gaan waar je niet in wilde gaan.  
Een andere sleutel om de energie deze maand te gebruiken is bedachtzaamheid. Ben bedachtzaam en accepterend van wat het ook is dat je mag ervaren. Doe je best te oefenen om in het huidige moment te zijn en om in ere te houden wat er gebeurt. Zelfs als je wenst dat de dingen anders zouden zijn, zelfs als je hoopt dat de dingen later zullen veranderen -- probeer in ere te houden wat er aan het gebeuren is op ieder gegeven moment. Probeer te leren van wat er gebeurt, zelfs als het oncomfortabel of pijnlijk is. Als je zult proberen om met goedgunstigheid in ieder moment en iedere dag van deze maand te lopen, zal je in staat zijn om voordeel te nemen van de spanning en het terugtrekken. Je zult echt in staat zijn om profijt te nemen van de plotselinge sprong voorwaarts.

woensdag, september 02, 2015

Sandra Walter - Goddelijke Harmonie Onthult Goddelijke Voltooiing - 1 September 2015Sandra Walter
Goddelijke Harmonie Onthult Goddelijke Voltooiing
1 September 2015

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Deze altijd-verhogende niveaus van Licht zijn werkelijk Goddelijk. De golven van Goddelijke harmonie zijn aldus een hele natuurlijke, vredige energie. Het is nu gemakkelijk om precies in hen op te lossen; een indicatie van onze vibrationale overeenkomst. Geometrische patronen en frequenties binnenin je energiegebieden komen overeen of *vangen* de binnenkomende Lichtstralen, en je bewustzijn breidt uit met hun pure aanwezigheid. Verbazingwekkend.
De uitlijning met de vibratie van het Goddelijke Zelf, en de bekwaamheid om die vibratie in je energiegebieden vast te houden, trekt steeds meer aan. Diegenen van jullie die ingewijd en voorbereid zijn op de belichaming hebben unieke patronen van de Kosmische Christus binnenin jullie energiegebieden. Het is een deel van jullie geworden, is geïntegreerd, en nu ervaren jullie de reorganisatie van jullie bewustzijn om de Goddelijke keuze en de Goddelijke dienstverlening op dit niveau te complementeren.
Meer over het Kosmische Sjabloon
Vele van de stadiums en symbolen van hoe-te-vertellen of je de Zonne Kosmische Christus sjabloon/IK BEN sjabloon belichaamt, werden vorige week meegedeeld in een conversatie met Lauren Galey. Luister naar de video versie (Engelstalig) als je geïnteresseerd bent in dat materiaal. De helft van mijn notities haalden het niet in de uitzendingen, hoewel we het goed deden in het toegewezen tijdskader.