maandag, augustus 31, 2015

De Kinderen van Moeder Aarde - “Wij Kwamen voor Gaia” - 30 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Kinderen van Moeder Aarde
“Wij Kwamen voor Gaia”
30 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie
De dingen zijn nu echt aan het opwarmen, “heet”. Alles dat je nu kunt doen is je vasthouden en wachten. Natuurlijk, is het een actief wachten, aangezien wij in onophoudelijk contact zijn met de hogere frequenties van Licht die iedere dag steeds meer lijken te versnellen.
Dan plotseling, schijnt het dat de verbinding stopt - dan is het aan -- dan is het uit. Deze ervaring is gelijkaardig aan een kortsluiting, of een lamp die niet helemaal goed in het stopcontact ingeplugd is.
Ja, dat is het. Wij hebben nog niet volledig ons bewustzijn in de multidimensionale krachtbron voor ons Aarde voertuig ingeplugd. Deze “krachtbron” is ons multidimensionale bewustzijn, onze hogere dimensionale ZELF, en de kern van onze planetaire Moeder, Gaia.
Als wij “inpluggen” op onze multidimensionale kracht, ontdekken wij dat we door de illusies van de 3D heen kunnen kijken. In feite, dat wat zo belangrijk was voor onze fysieke lichamelijke werkelijkheid wordt getransmuteerd in/naar dat wat in toenemende mate belangrijk is in onze Lichtlichaam werkelijkheid.
Wanneer wij uit de 3D vandaan knipperen, is het vaak omdat wij net in het portaal doorheen de 3D knipperden en in/naar Gaia’s Lichtplaneet. Dan, zijn het componenten van onze fysieke wereld die in en uit onze gewaarwordingen knipperen.
Concepten zoals tijd, polariteit, opeenvolging, worden waargenomen als de disoriëntaties van de derde dimensionale werkelijkheid. Terwijl de golf van het hogere bewustzijn bereden wordt, wordt dat wat eens het “normale, fysieke leven” was gebalanceerd door een innerlijk weten dat “iets ECHT belangrijks aan het gebeuren is”.

Aartsengel Michael - Zie Hoe het Lam zich Naast de Leeuw Plaatst, en dat JIJ deze Twee Krachten Bezit - 30 Augustus 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Zie Hoe het Lam zich Naast de Leeuw Plaatst, en dat JIJ deze Twee Krachten Bezit
30 Augustus 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Ik zou graag van je vernemen hoe we uit ons slachtofferschap kunnen stappen. Wilt U ons hier iets over brengen. Daar we onbewust, en soms ook wel bewust denk ik, regelmatig in dit rolletje stappen.
Rolletje mag ik zo niet zeggen, daar het toch een vervelend iets is, moeilijk soms om jezelf hierin "om te switchen". Mijn vraag hier is: hoe kunnen we dan ook o.a. dit gevoel daar mee samengaand, van ons afgooien? Of is dit niet zo simpel te stellen?
Ikzelf als voorbeeld, vind het moeilijk om "alleen" te zijn. Om in het alleen zijn, van iets te kunnen genieten, etc. Daar ik dan steeds het gevoel heb dat ik iets of iemand mis. Ik weet wel waar dit vandaan komt, denk ik, maar niet hoe ik van het vervelende gevoel af kan komen. Het overweldigd mij eigenlijk telkens weer, en dit wil ik niet meer.
Ik ben bewust dat het gevoel (diep verdrietig) wat ik dan telkens ervaar, mij uit mijn kracht trekt en mij zo laat belanden in het "och arme ik". Ik stel dit als voorbeeld. We kunnen soms het slachtofferschap aannemen zonder dat we er degelijk van bewust zijn.
Wilt U ons geliefde Michael hier wat meer over vertellen, waar komt het vandaan? Waarom doen we het onbewust, en hoe geraken er weer vanaf ? Of hoe kunnen we er mee om leren gaan misschien?
Ik dank u geliefde Lord.
****
Geliefden, Lieverds, geliefde GodsHarten,
Inderdaad er zijn velen onder jullie nog aan het "slachtofferen". Het slachtoffer "spelen" is voor sommigen onder jullie een soort van verslaving.
R: Een verslaving Michael?

zondag, augustus 30, 2015

Shekina Rose/De Blauwe Straal - De Violette Roos Vlam 528 Hz DNA Licht Taal Opruimende Transmissie In de Oude Solfeggio Toonschaal - 28.08.2015Shekina Rose/De Blauwe Straal
De Violette Roos Vlam 528 Hz DNA Licht Taal Opruimende Transmissie In de Oude Solfeggio Toonschaal
28 Augustus 2015

De hogere frequentie downloads van de Violette Roos Vlam zijn aan jullie gegeven om toegang te verkrijgen tot het multidimensionale universum van krachtige opruiming van negativiteit, geblokkeerde energieën en transmuterende DNA mutaties. De Violette Roos Vlam in de oude Licht Taal transmissies is Opperste Goddelijke Liefde van transmuterende genezing om je te bevrijden van alles dat je terughoudt.
De Violette Roos Transmissies deden zich voor bij het ‘Cathedral Rock Vortex Portal’ door het hart van Moeder Gaia en het Heilige Goddelijke Vrouwelijke van Shekinah. Zij zullen je helpen met de verschuiving, je frequentie verhogen en je energiegebieden stabiliseren, aldus je jouw Hogere Levensdoel kunt leven en belichamen.
Dit is voor de Blauwe Stralen - de ultra-gevoelige empathische transmuteerders, en de Sterrenzaad Lichtwerkers - die een neiging hebben om energie van anderen en het wereldbewustzijn op zich te nemen, en om te herinneren dat jullie heel en Soeverein zijn!
De Verloren Oude “Solfeggio Toonschaal”.

De Arcturianen - Terugkeren naar de Nieuwe Aarde - 28 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
“Terugkeren naar de Nieuwe Aarde”
28 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie 

Onze Dierbare Ascenderenden,
Wij zijn blij dat jullie in staat zijn geweest om het bewustzijn van Onvoorwaardelijke Liefde te handhaven sinds jullie jullie Doorgang naar de Nieuwe Aarde openden. Het is het onophoudelijke GEVOEL van Onvoorwaardelijke Liefde dat onze ascenderenden verzekert dat zij “in het proces van het creëren van de Nieuwe Aarde” zijn.
Wij weten dat jullie allemaal enige momenten van op angst gebaseerde momenten van driedimensionaal denken zullen ervaren, maar wij willen dat jullie je realiseren dat deze momenten op geen enkele manier een “mislukking” zijn. In plaats daarvan, zijn zij momenten wanneer jullie tijdelijk teruggekeerd zijn naar “gewoonte”.
Gewoonte is het voornaamste overlevingsmechanisme dat jullie gecreëerd hebben om de extreme uitdagende tijd van de afsluiting van de Kali Yuga te overleven (de laatste 2,000 jaren van de derde dimensionale werkelijkheid). Deze gewoontes waren niet slecht, zij waren noodzakelijk. Daarom, oordeel jullie zelf niet.
In plaats daarvan, feliciteer jullie zelf. Bewust te zijn van oude gewoonten is een enorme prestatie omdat gewoontes zich in je onbewuste en diepe onderbewuste geest verbergen. Gewoontes zijn de “voornaamste overlevingsmechanismes” waarop al jullie programma’s van gedrag geschreven werden. Vandaar dat, zij de enen en de nullen van jullie derde dimensionale denken zijn.
Echter, als jij je derde dimensionale denken loslaat, laat je automatisch de basislijn programmering los dat de fundering geweest is van dat denken. Omdat jij je  oude programmering losgelaten hebt, hoef je niet diep in je verleden te graven om het te genezen.
Nu, kan je het eenvoudig vrijelijk liefhebben met de kracht van je Onvoorwaardelijke zelf-liefde, hetgeen de hogere frequentie formaat is van je multidimensionale denken. Het multidimensionale denken is werkelijk de enige manier waarop je volledig je ascentieproces van het creëren van de Nieuwe Aarde kunt begrijpen.

vrijdag, augustus 28, 2015

September Toegangspoort ~ Focus! ~ 28 Augustus 2015 / Méline Portia LafontSeptember Toegangspoort
Focus!
28 Augustus 2015 / Méline Portia Lafont

Zegeningen Geliefden!
We arriveren in de September Toegangspoort ~ Een toegangspoort van FOCUS om te balanceren doorheen de uitdagingen, verschuivingen, ingezaaide creaties die vorm aannemen en de vele breuken die mogen gaan gebeuren. Denk eraan dat het niet is om te focussen op wat er rondom je heen gaande is en wat deze Collectieve wereld je mag laten zien aan ontketenende energieën. Houd in gedachten dat deze allemaal oude energieën zijn die losgelaten willen worden zoals de druk op een kokende kookpot. Neem eenvoudig waar. Laat dit jou niet uit je focus en intentie vandaan trekken om door jouw persoonlijke Toegangspoort heen te gaan.
Deze Toegangspoort gaat over de VOLLEDIGE integratie van je Hogere Lagen naar het niveau dat je kunt verdragen binnenin je fysieke lichaam. Het is om te focussen op de Harmonie, innerlijke balans en het hart terwijl de wervelwind om jou heen veegt. Er is een innerlijke kracht dat naar het Licht komt, je Ware ZELF verlichtend. Je Lichaam neemt een ander niveau van verlichting en begint meer van je Licht uit te stralen. Je cellen heractiveren hun essentiële vibrationale bewustzijn en je ziel komt in/naar die staat van essentie tevoorschijn waar je één bent met Alles Dat Is. Dit zal een intense toegangspoort zijn van krachtige verschuivingen.
De evenwichtigheid binnenin je chakra’s en gebieden is nu prioriteit. Het tevoorschijn komen van je God essentie is aan het gebeuren en de lichamen reageren op die staat. Een transformatie vindt op alle niveaus plaats en brengt ons steeds dichterbij naar een echte metamorfose, dit ook voor de volledige planeet. Deze zijn intens/krachtig op z’n zachts gezegd en graven in de diepste kern van je Wezen. Het is om je binnenzijde ertoe aan te zetten je buitenzijde te worden ~ je innerlijke Licht om je Lichtlichaam te worden.

Aartsengel Zadkiel - Een Licht van Vrede - September 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Een Licht van Vrede"
September 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Wij worden vandaag vergezeld door de Hathors, de Siriërs, de Arcturianen, en een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Wij komen samen met deze Boodschap van Licht om de onderlinge verbondenheid van alle Wezens van Licht te laten zien. Vandaag, wensen wij jullie kans om een Licht van Vrede te zijn te bespreken.
Vele golven van hogere dimensionale energie gaan door met jullie planeet te bereiken. Dit voorziet in doorgaande kansen voor snelle vorderingen aangaande jullie spirituele pad. Het voorziet jullie ook van een kans om van dienstverlening te zijn als een Licht van Vrede op een multidimensionaal niveau.
In je dagelijkse leven, mag je personen ontmoeten die bewust zijn van deze energie verschuivingen alsook van die personen die niet vertrouwd/bekend met hen zijn. De verschuivingen doen zich voor ongeacht van iemands besef van hen. Of diegenen rondom jullie heen nu wel of niet bewust zijn van deze energie verschuivingen, aan jullie wordt de kans gegeven om een Licht van Vrede te zijn door de hogere energie te betreden, zijnde een rustig centrum van energie, en een gevoel van vrede uitstralend.
Deze hogere dimensionale energie kan betreden worden door een zuivere intentie en een wens/verlangen voor het hoogste goede. De intentie die je instelt bereid het stadium voor alles voor dat erop volgt. Het stelt een energetisch patroon in dat gelijkaardige vibrationale energie ernaar aantrekt. Wanneer je intentie voor vrede en voor het hoogste goede is, staat dit altijd de vele Hogere Wezens van Licht toe om binnen te komen en met de manifestatie van je intentie te helpen.

dinsdag, augustus 25, 2015

El Morya - Over de Nieuwe Aarde - 25 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie


Geascendeerde Meester El Morya
“Over de Nieuwe Aarde”
25 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie
 
Dierbare lezers,
Ik vond deze boodschap van El Morya dat jaren geleden geschreven moet zijn geweest. De informatie maakt in de wereld van vandaag de dag veel meer zin dan dat het toen deed. De “waarheid” is dat wat niet verandert. Echter, waarheid wordt gemakkelijker begrepen door een werkelijkheid die op de rand staat van terug te keren naar een hogere dimensionale expressie.
DE NIEUWE AARDE
Boodschap van Geascendeerde Meester El Morya
Velen van onze Aarde meesters voelen de trekkracht van de Nieuwe Aarde want jullie bewegen, inderdaad, in/naar een werkelijkheidsfrequentie die niet klevend is aan zulke lage frequentiepatronen als de derde dimensie. De hogere niveaus van de vijfde dimensie creëren onophoudelijke, circulaire, en eindeloze energiepatronen die uitbreiden en transmuteren.
Aan de andere kant, creëren de lagere frequenties van de derde en vierde dimensies energiepatronen met progressieve onderbrekingen terwijl het energiegebied langs het frequentiebereik omlaag reist in/naar de derde dimensie.
Deze onderbrekingen doen zich voor omdat de gedachtevormen van de mensheid van “de tijd” de illusie van “ruimte” creëren tussen de manifestatie van het Licht. In werkelijkheid, zijn tijd en ruimte ÉÉN en worden alleen waargenomen als twee verschillende dimensies door jullie derde/vierde dimensionale bewustzijn.
Het is alleen via de gewaarwordingen van je Multidimensionale ZELF dat je deze “onderbrekingen” als portalen kunt waarnemen. De reden voor deze tegenstelling is dat je het derde dimensionale bewustzijn buiten je ZELF zoekt en in de 3D Matrix om de “werkelijkheid” te vinden.

Waar Pas Je Rangschikking Toe? - 24 Augustus 2015 / Brenda Hoffman


Waar Pas Je Rangschikking Toe?
24 Augustus 2015 / Brenda Hoffman
 
Dierbare(n),
Je  hebt zeer waarschijnlijk moeilijkheden de behoefte af te schudden om anderen te overtreffen en voorbij te streven.
Toen je van het Oude Tijdperk was, moest jij jezelf ondersteunen. Niet omdat je niet zoals wie dan ook capabel was, maar omdat jullie maatschappij je opzettelijk tegen anderen opzette. Er was altijd een groep die “in” was en diegenen die beschouwd werden lager of minder waardig te zijn dan de “in” groep.
Hoewel de in-groep met de tijden verschoof, bleef de intentie hetzelfde. Iemand was wijs genoeg, sterk genoeg, rijk genoeg of charismatisch genoeg om anderen te overtreffen, totdat zij dat niet meer waren.
Als je school atletiek waardeerde, waren diegenen in de sportteams de in-groep. Als je school de intellectuele bekwaamheid waardeerde, diegenen die iets dergelijks ten toon spreiden werden gewaardeerd. En ga zo maar verder inclusief muzikaal talent of iemands uiterlijk. Binnenin deze groepen was de deelverzameling van de meeste populaire binnenin de groep. Totdat zij dat om uiteenlopende redenen niet meer waren door een verschuiving in de samenklank aangaande de populariteit naar de verkeerde bewegingen of verkondigingen binnen de groep.
Er hoefde noodzakelijkerwijs geen reden te zijn voor iemands populariteit, maar allen wisten dat iets dergelijks zo was omdat in- en uit-groepen noodzakelijk waren aldus sommigen zich beter dan anderen zouden kunnen voelen.

zaterdag, augustus 22, 2015

Blossom en de GFL - “Pilaren van Licht” - 20 Augustus 2015


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
20 Augustus 2015
“Pilaren van Licht”

https://www.youtube.com/watch?v=GcckJAh52cU
Blossom: Ik ben nog steeds in Engeland wat verschuldigd is aan het overlijden van mijn moeder en complicaties met mijn stiefvader. Ik hoop naar Australië terug te keren aan het begin van September. Daarom ... zou ik zeer dankbaar zijn als jullie sites in kennis zouden kunnen stellen enzovoorts, waarvan jullie weten dat zij mijn channelings posten, aangezien mijn mailinglijst niet gebruikt kan worden op het internetplan hier waar ik ben. Dank je wel. Ik kijk ernaar uit om spoedig weer in het normale patroon terug te zijn. Liefs Blossom.
****
Blossom: Hallo mijn vrienden. Het is bijna 2 maanden sinds we contact hadden. Ik hoop dat het vandaag de juiste tijd binnenin mijn energieën is om wederom met jullie te spreken. Ogenschijnlijk, is er veel nieuws dat verspreid wordt betreffende, “De Pilaren van Licht” waar wij over “in onmin” raakten richting het einde van 2011. Er schijnen velen te verschijnen rondom de wereld (van wat ik vergaar van mijn lezers). Zijn deze de “Pilaren” waar jullie ons over vertelden? En zo ja, kunnen jullie meer vertellen over hun doel/reden? Dank je wel.
GFL - Wij ‘arriveren’ in je hoofd met veel mededogen en kracht*. Dat wat jij aanhaalt, is inderdaad dat wat wij aangekondigd hebben dat zou arriveren en toch, vanuit ons gezichtspunt … zijn zij precies op tijd!
Inderdaad! Wel, wat is een paar jaren tussen vrienden!
Steeds meer van dergelijke fenomenen worden/zijn gecreëerd voor het Hogere Goede van allen. Zoals wij eerder spraken … zijn deze Energie Stralen hier om te helpen. Zij creëren een draaikolk binnenin zichzelf dat datgene toestaat wat er door hen heen aankomt … om binnenin jullie Aardse atmosferen te resoneren en te vermengen, om de beweging voorwaarts van jullie Planeet te forceren.
Louter door hun aanwezigheid … sturen zij en bieden zij al Hogere Energieën aan … Niet slechts aan de omliggende gebieden van waaruit zij ontstaan … Doch, de kracht die binnenin hen ligt, stelt hun ‘doel/werk’ in staat om veel verder daarbuiten te verspreiden.
Zij … tot dusver … zijn gepositioneerd in zulke plaatsen die “groei” van binnenuit jullie Aarde toestaan om hen te herladen en op te laden in/naar hun meest-volle capaciteit.
Jullie spraken eerder, over dat er ook kennis binnenin hen ingekapseld is?
Wij zouden het woord “Informatie” willen gebruiken.
Over wat?
Informatie die aan Iedereen gepresenteerd wordt voor de hulp in de voortgang van het Goddelijke Plan.
Hoe ontvangen wij deze informatie?

donderdag, augustus 20, 2015

Matt Kahn - De Eindeloze Uitnodiging - 20 Augustus 2015


Matt Kahn
De Eindeloze Uitnodiging
20 Augustus 2015

 
 

De Meesters van Orion - Acceptatie op Celniveau - 20 Augustus 2015 / Annemiek Coenen


De Meesters van Orion
"Acceptatie op Celniveau"
20 Augustus 2015 / Annemiek Coenen
 
Wij medescheppers van Al Wat Is, groeten jullie,
Het Licht is zich op vele plekken aan het uitbreiden en verspreiden dankzij de 8-8-8 poort. Op wereldniveau gebeurt er evenveel als in ieder van ons.
Onze cellen ZIJN, AL Wat Is, dus iedere cel is verbonden met het wereldse gebeuren. De vraag is, laat je je mind het overnemen of verhoog je je trilling?
Met de donkere gedachten, die er ook mogen ZIJN, ACCEPTATIE van AL Wat Is, met dus ook de acceptatie van al onze gedachten die naar boven komen. Acceptatie en vibratie daar gaat het over.
Laten ZIJN zorgt voor veel rust in lichaam en geest. Je kunt je zelf commanderen op celniveau (dit is liefdevol in je kracht staan) dat je NU naar je hoogste ring van je goddelijke bewustzijn gaat.

Aluna Joy - Langzaam en Gestadig Vervangt Brede Fluctuaties - 19 Augustus 2015


Aluna Joy
Langzaam en Gestadig Vervangt Brede Fluctuaties
Een Volgende Stap Richting Harmonie
19 Augustus 2015
 
Aan het einde van Augustus, beginnen wij een volgende fase in de landingssequenties die door zullen gaan doorheen Oktober 2015. Dit is met een paar nieuwe en vreemde biologische symptomen gekomen.
Het ene symptoom dat mijn aandacht het meeste kreeg was het feit dat sommige dingen die ik buiten mijn oren hoorde klonken alsof het vanuit de tegengestelde richting kwam dan waar het geluid in feite gecreëerd was. We moeten nauw aandacht schenken om dit op te vangen. Het is subtiel. Ik vroeg hierover, en de Ster Ouderen herinnerden mij aan de Ouderen (eLders). De oorspronkelijke Ouderen (eLders) konden dimensionaal verschuiven door een negentig graden wending in het bewustzijn te gebruiken. Dit werd gedaan met totale, absolute pure focus en zonder te proberen, en door volledig los te laten. Dus de letter L, welke een hoek van negentig graden is. Mettertijd, raakte deze kennis verloren of verborgen en dat is waar de benaming ouder vandaan kwam. Zij legden verder uit dat wij (een groot gedeelte van de mensheid) ermee beginnen om deze innerlijke wending te maken binnenin onze biologische ruimtepak! Onze oren zouden de dimensie kunnen horen die wij verlaten; dus, dat is waarom wat wij aan de ene kant van ons horen in feite mogelijk vanaf de tegenovergestelde kant kan komen. Ik veronderstel dat dit door zal gaan totdat wij de andere dimensies beginnen te horen. Dit zou een klein beetje vreemd kunnen worden.
Als wij onze wending beginnen, zullen wij beginnen onze oude dimensie te verlaten (giftig voor onze nieuwe frequenties), en we zouden dit specifiek in onze voeten kunnen voelen als wij onszelf bevrijden van waar we geaard zijn naar waar we naartoe gaan. In het begin, zouden we kunnen voelen dat onze voeten klam aanvoelen, giftig, onguur, smerig enzovoorts…. We zullen golven van ontgifting doen, en het meeste hiervan zal uit de onderzijde van onze voeten zijn. Als jij dit symptoom hebt, week je voeten in een bak met Dode Zeezout en Bentoniet Klei, en voeg daar een paar druppels pepermuntolie aan toe. Week ze vaak, aangezien ik verwacht dat het wat voor andere ontgiftende symptomen dan ook zal vergemakkelijken die je zou kunnen hebben. Het zou moeten helpen.

De Pleiadianen - Jullie Zijn Op Veilige Gronden Geland - 17 Augustus 2015 / Méline Portia Lafont


De Pleiadianen
Jullie Zijn Op Veilige Gronden Geland
17 Augustus 2015 / Méline Portia Lafont
(dank je wel Karl Morfett voor dit plaatje!)
De Libelle: representeert de bewerking van het verjongingsproces.
Het is de fijnafstemming van je besef en het plaatsen van verfijnde energie formaten in je creatieve vaardigheden en bewegingen.
Zegeningen Geliefden,
We zijn net deze BELANGRIJKE 8-8-8 portaal gepasseerd en we kunnen  het er allemaal mee eens zijn dat dit tot nog toe BIJ VERRE de MEEST intense van allemaal was!! Wat een trip het voor het fysieke lichaam geweest is! Heel veel emoties kwamen tot uitbarsting tijdens deze toegangspoort en ik heb nooit, tot nu toe, een dergelijk krachtig effect op alles tot dusverre gezien.
De energieën van de Godin representeerden ons op vele niveaus en wij brengen een sterke energie vanuit dit Godin Portaal naar buiten. Voor mij persoonlijke is het op z’n minst op elk niveau een Godin Portaal geweest en ik heb overvloedige sensaties in die richting ervaren. Ik zal spoedig meer schrijven over deze specifieke passage vanuit mijn perspectief en ervaring, maar voor nu heb ik een boodschap van de Pleiadianen voor jullie allemaal.
Zij hebben mij voelbaar omringd om hen in het laatste uur of zo te zien tijdens één van mijn lezingen, mijn aandacht opeisend aangezien het schijnbaar van grote belangrijkheid voor hen was. Het wat het waard, omdat hun boodschap aldus kristalheldere en sterke intel is!
Zij lieten aan mij zien, om mee te beginnen, een beeld van een libelle en het herinnerde mij aan het ontmoeten van een paar libelle’s tijdens mijn wandelingen een paar dagen geleden. Ik had zelfs de zegen van het nemen van een foto van hen, aldus dichtbij zijnde door te zitten op een tak net boven het meer. Dit is wat de Pleiadianen met mij delen over de betekenis van hun Libelle beeld aan mij, aangezien ik het aan jullie allemaal door moet geven.
Daarna, zal hun boodschap volgen, dus geniet ervan! Houd in gedachten dat deze boodschappen voortkomen vanuit de geen lineaire tijd en dat alles altijd EERST etherisch gebeurt voordat het afdaalt naar het fysieke niveau. Nu is het om te her/erkennen en dit te integreren aldus het onze werkelijkheid op het fysieke niveau kan worden.

woensdag, augustus 19, 2015

Sandra Walter - Verenigde Kosmische Trigger: Hogere Keuzes - 18 Augustus 2015


Sandra Walter
Verenigde Kosmische Trigger: Hogere Keuzes
18 Augustus 2015
 
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Onze aankomende Kosmische trigger van 22-25 Augustus zet de krachten van de laatste Equinox-Bloed Maan Toegangspoort in het spel. Als wij het laatste stadium betreden van een twee-jaar-lang project, wordt de hoge-vibratie sector een belangrijke beslissingmaker in hoe dit ontvouwt. Zoals velen van jullie, ervaar ik een diepgaande mystieke passage van de reis van Meesterschap. Openbaringen verhogen altijd rondom deze Equinox poorten, alsook sluierverdunnende episodes van wisselwerking. Het is een tijd om diep in de ervaring, de verbindingen, de openbaringen en de kansen te graven die voor ons beschikbaar zijn.
Kosmische Triggers, of Op Gang Brengende Tijdlijnen, zijn geplande gebeurtenissen die kosmische krachten gebruiken, op hun plaats gezet door onze Hogere Niveaus, om hogere mogelijkheden te creëren tijdens de Verschuiving. Sommige gebruiken de uitlijning van planeten en sterren om sluizen van energie vanuit andere systemen te openen. Sommige zijn uitnodigingen om de hoogst mogelijke uitkomst te benutten. Klaarblijkelijk deden wij het goed tijdens de Leeuwenpoort (een belangrijke verschuiving in de energieën voor velen op de 12de vorige week voorafgaand aan de Nieuwe Maan), en zijn wij op schema om voordeel te nemen van een hogere ervaring. Hoger Licht verankerd = hogere ervaring beschikbaar voor allen. Magnetische verschuivingen kunnen ervoor zorgen dat de planeet onstabiel aanvoelt; haal adem en creëer stabiliteit binnenin en buitenom.
Hoe meer geactiveerde Meesters we hebben, hoe meer 5D bruggen er gebouwd zijn, en hoe meer stabiliteit we vasthouden terwijl de her-creatie van 3D vervaagt. Dit is waarom velen van jullie je volledig ontkoppeld voelen van de huidige collectieve werkelijkheid. Omdat jullie dat zijn;’jullie belichamen het Nieuwe Licht, de werkelijke werkelijkheid, terwijl de oude werkelijkheid uiteen drijft. Zoals herhaaldelijk gezegd; 3D is gedurende jaren technisch weg geweest. Het collectief, ook werkzaam als Schepper-Ge-In-Carneerd, hercreëert hetzelfde steeds weer opnieuw met de oude energie. Velen van jullie hebben visioenen van het wegzakken; alles ontbindend, Ascenderend, verdwijnend, opstijgend. Ja en daaraan toegevoegd, is het bezig af te breken en heeft één jaar van (zwakke) energetische ondersteuning over.

dinsdag, augustus 18, 2015

Vader/Moeder God & Aartsengel Michael - Jullie Zijn Degenen Die op Aarde Jullie Licht zullen Neerzetten - 17 Augustus 2015 / Rita Pulmans


Vader/Moeder God & Aartsengel Michael
Jullie Zijn Degenen Die op Aarde Jullie Licht zullen Neerzetten
Concentreer Jullie Enkel op het Goede
17 Augustus 2015 / Rita Pulmans
©Emerald Depths
Geliefde Aartsengel Michael,  
We worden rond onze oren geslagen met informatie over donkere krachten, oftewel het "valse licht" of de duisteren, genaamd: Archonten, illuminatie, Anunnaki, de Cabal, en nu hoor ik voor het eerst het woord demiurg. Ook spreekt men hier (in de boodschap die ik las), over "valse aartsengelen, meesters" etc. Eerlijk gezegd, teveel, ik duizel ervan. 
 
Waarom bevatten sommige boodschappen over "de donkere kant" zoveel angst (mochten ze van het licht komen)?. Dit lijkt mij tegenstrijdig. Waarom niet gewoon de liefdevolle kant van alles -zoals de dualiteit- belichten. Gewoon, licht hoort bij donker en donker hoort bij licht. Punt, amen en uit. 
 
We leven nu eenmaal in de dualiteit, dit kunnen we niet ontkennen, en dit wil ik ook niet, we worden er zo wie zo iedere dag mee "geconfronteerd" als het ware. Ik weet en ik geloof ook dat we in een soort "zij-universum" zijn beland, zoals U me weleens verteld hebt. Ik weet ook dat we "gemanipuleerd" zijn of worden door deze wezens die het niet echt helemaal goed met ons voor hebben, niet oké dus .... maar wat ik bedoel te zeggen is dat we steeds meer en meer worden geconfronteerd met artikelen die dit zo sterk in de verf zetten dat wij voorzichtig moeten zijn, moeten oppassen. Voorzichtig moeten zijn, met boodschappen van Aartsengelen en Meesters  die niet van het Licht zijn. 
 
Ik vraag mij af, kan dit op deze manier steeds maar de wereld in? Wellicht zijn deze mensen die ons zo veelvuldig waarschuwen, hierin ook weleens "misleid"? Ik vraag me af, of dit ook een afleidingsmanoeuvre kan zijn vanuit deze "donkere manipulators"? (Zoals ze somtijds worden genoemd.) Wie kent de waarheid -buiten God- hierin?  
 
Ik begrijp, dat het is, zoals U mij geliefde Aartsengel Michael, onlangs zei: Dat we de wereld die we beleven, ervaren als dusdanig, eigenlijk is als een film die geprojecteerd wordt. Net zoals een film waar we naar kijken. Maar dan is hetgeen wat we waarnemen en beleven, "onze film" waar we volop in mee spelen. 
 
Mijn vraag geliefde Michael is: Wat dienen we (nog) te geloven of te doen om onszelf te zijn of überhaupt te kunnen zijn? We worden met van alles om de oren gekletst en vergeten het geheel hierin: Liefde! Ja toch? 

De Arcturianen - “Het Hogere Licht Gebruiken” ~ Deel 2 - 16 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
 “Het Hogere Licht Gebruiken”
Deel 2
16 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie
 
Welkom, wij de Arcturianen zijn hier voor sectie twee van Het Hogere Licht Accepteren. Als je het Hogere Licht accepteert gaat het in/naar je bewustzijn, je aura, je lichaam en je cellen om wat voor overblijvende duisternis dan ook te ontdekken, zodat het genezen kan worden.
Deze “duisternis” zijn “blokkades” binnenin jou die angstig zijn om te veranderen, angstig om te transmuteren. Wanneer jij je eenmaal van deze blokkades die nog niet losgelaten werden bewust bent, kan je deelnemen aan je eigen vrijmaking. Wanneer jij je eenmaal herinnert om jezelf vrij te maken, kan je anderen helpen met hun vrijmaking. Het Hogere Licht arriveert vanuit de dimensies voorbij de tijd. Vandaar dat, het in/naar jullie heden, verleden en afwisselende werkelijkheden gaat.
Wanneer jij je eenmaal herinnert hoe het Licht toe te staan je Aarde voertuig op deze manier binnen te komen, kan je anderen helpen om hetzelfde te doen. Je zult je ook herinneren hoe je Gaia kunt helpen bij het aarden van dit multidimensionale Licht in de Kern van Haar Wezen. Op deze manier, zal je jouw persoonlijke vorm met Gaia’s planetaire vorm vermengen.
Dan, zullen jouw persoonlijke, en Gaia’s planetaire elementalen van aarde, lucht, vuur en water het hogere frequentie Licht met al het leven delen. Omdat dit hogere frequentie Licht doorgaand blokkades vindt en opruimt, kan je gemakkelijker je zelf en je werkelijkheid transmuteren. Met de blokkades ontdekt en losgelaten, breidt je dagelijkse bewustzijn uit in/naar de hogere hersengolven.
Met deze hogere hersengolven, staten van bewustzijn, beginnen jouw gewaarwordingen/inzichten van de werkelijkheid de hogere frequenties van werkelijkheid te omvatten. Terwijl jij je aanpast aan de transmutaties van je voertuig, leer/herinner jij je hoe dat te vinden wat gekwetst, vervormd of uit synchroniciteit is. Met deze uitgebreide gewaarwording/dit uitgebreide inzicht zal je in staat zijn om je werkelijkheid te identificeren, er Onvoorwaardelijk van te Houden en het te transmuteren met het Violette Vuur.
Wat het ook is dat je getransmuteerd hebt binnenin je fysieke of planetaire lichaam is dan in vrijheid gesteld in Gaia’s werkelijkheid om te helpen met het verhogen van Gaia’s resonante frequentie. Geleidelijk, is er steeds meer hoger frequentie Licht en steeds minder driedimensionaal licht.
Begrijpen jullie nu hoe belangrijk jullie, onze menselijke vertegenwoordigers, zijn? Wij herinneren jullie eraan om er zeker van te zijn om wat het ook is dat jullie getransmuteerd hebben los te laten. Op deze manier, is dat wat getransmuteerd werd vrij om diens ervaring van transmutatie bij te dragen aan al het leven.

maandag, augustus 17, 2015

Uit Je Gevangenis Stappen - 16 Augustus 2015 / Brenda Hoffman


 
Uit Je Gevangenis Stappen
16 Augustus 2015 / Brenda Hoffman
 
 
Dierbare(n),
Velen van jullie geloven dat anderen leiders en jullie volgers zijn. Iets dergelijks kan opgemerkt worden in de politieke arena, jullie baan en jullie dagelijkse leven. Niemand is jouw leider. Hoewel je mag kiezen expertise van een ander te verkrijgen of op te merken, zijn zij een informatiebron - niet je leider.
Die gedachte laat velen in een dilemma achter. Als je geen leiders hebt en je voelt je zoals je in 3D deed, wie zijn dan je Aarde ouders? Ben je wijs en/of sterk genoeg om je op je eigen weg te begeven?
Jij bent jouw leider. Maar hoe kan dat zijn? Je bent geen president, premier, kanselier of koning.
Wat je nog niet begrepen hebt is dat je niet langer een leider nodig hebt, want leiders werden gecreëerd om jullie in/naar één gedachte, één actie te scharen. En als deze gedachten verschuiven, zo ook zullen de attributen dat doen van de leiders die jullie eens nodig hadden.
Hoe is het mogelijk om een land of de Aarde te besturen met miljarden leiders? Iets dergelijks is niet jouw zaak. Want als het worden van een politicus jou vreugde geeft, is dat je rol. Maar als de politieke wereld jou kwaad of van streek maakt, behoort jouw vreugde, jouw wezen ergens anders.
Dat is niet te zeggen dat alle politici of leiders uitgerangeerd zijn. Maar dat diegenen van jullie die vreugde in deze arena’s vinden deze openingen zullen vullen - op een ander niveau. In plaats van verkozen te worden door wat jullie kieskring wenst te horen en dan jullie beleid te verschuiven naar dat wat het meest jullie voortgezette verkiezing verzekert, zullen de politici/leiders van morgen hun waarheid spreken zowel voor als na verkozen te zijn. Want het zal niet mogelijk zijn om leugenachtige woorden te uiten.

zondag, augustus 16, 2015

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - Telepathie over Honderden Kilometers


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
Telepathie over Honderden Kilometers
 
Ooit was ik op vakantie naar het Spaanse Mallorca. Op een dag besloten mijn vriend en ik om een brommertje te huren om de bergen in te gaan. Het was een mooie dag en het Spaanse eiland zag er aanlokkelijk uit. We vertrokken in alle vroegte en gingen ergens in een uitgestorven dorpje eten bij een lokale ondernemer, die alleen maar Spaans sprak.
We leefden nog in de tijd zonder internet en mobiele telefoons, even voor de duidelijkheid. Maar het dorpje waar we terecht waren gekomen leek uit de prehistorie te stammen, want daar was nou werkelijk alles historisch. Maar wel des te aantrekkelijker, vind ik. Maar goed, tijdens het eten werd ik misselijk. Behoorlijke aanvallen van kramp in mijn buik. Ik wist dat het niks te maken had met het eten, nee er was iets. Er was iets ongrijpbaars in de lucht. Ik voelde een aanwezigheid van iemand die me met nadruk verzocht om in actie te komen. Ik moest bellen.
Op dit spirituele moment kon ik niet anders dan gehoor geven aan de aandrang om te bellen. Ga er maar aan staan in een uitgestorven bergdorpje waar niemand je verstaat. We betaalden snel, ik had amper twee happen gegeten, en vertrokken. Op de brommer gezeten vroeg mijn vriend wat nu te doen? Ik voelde waar we heen moesten, alsof ik een bepaalde leiding voelde van buiten mezelf. Ik zei tegen mijn vriend dat hij ongeveer 500 meter moest doorrijden, want aan de linkerkant zou een telefoon staan. Hij keek me heel ongelovig aan, sceptisch eigenlijk, maar mijn gezichtsuitdrukking liet hem gewoon doen wat hem werd opgedragen.

zaterdag, augustus 15, 2015

Ann Albers en de Engelen - Je Kunt ‘Houden Van’ Zonder Genegenheid - 15 Augustus 2015


Ann Albers en de Engelen
Je Kunt ‘Houden Van’ Zonder Genegenheid
15 Augustus 2015 
 
Vorige week spraken wij over het vinden van Liefde in alle dingen en alle wezens. (niet vertaald) Wij weten dat dit niet gemakkelijk is, omdat dit niet de manier is waarop de mensheid geprogrammeerd is. Wij zeggen, “geprogrammeerd” omdat wij weten dat jullie werkelijke aard is om het Licht binnenin elke ziel en iedere situatie te zien, maar het is jullie culturele conditionering die jullie leert om jullie zelf te beschermen en te overleven.
Dit is begrijpelijk, en bij tijden, menselijkerwijze noodzakelijk. Kinderen die te goedgelovig zijn zouden zichzelf gemakkelijk in moeilijkheden gewaar kunnen worden, en toch dierbaren, als volwassenen kunnen jullie ontwaren zonder oordeel, liefhebben zonder genegenheid, en kiezen te focussen op het Licht binnenin een individu zelfs als je ervoor kiest om weg te lopen. Je zult een veel gelukkiger en krachtiger leven leven als je ernaar streeft om dat aldus te doen.
Er bestaat grote verwarring tussen oordeel en het onderscheid aanbrengen in. Wij hebben dit eerder gezegd, maar “Oordeel zegt, ‘Geen recht om te zijn’. Onderscheid aanbrengen in zegt, ‘Niet juist voor mij’.” Dus wanneer iemand op een manier handelt waar jij het niet mee eens bent, op alle mogelijk manieren zeggen wij, breng onderscheid aan! Beslis wie en wat er in je leven thuishoort. Ga zo snel als je kunt weg van de aanvallende/onbeleefde individu, of als je niet weg kunt gaan, maak op z’n minst een beslissing om in je eigen positieve energie te blijven in plaats van te bezwijken voor het ziekelijke gedrag van het individu diens verlangen voor gezelschap in diens ellende. Negeer hen, stuur Licht, werk eraan je te herinneren dat zelfs binnenin deze gekwetste of onbewuste ziel er een vonk van goddelijkheid is.
Evenzo, is er een grote hoeveelheid van verwarring tussen “liefde” en “graag mogen” op jullie planeet. Liefde in de Hemelen, betekent eenvoudig het erkennen van de Goddelijke Vonk binnenin een ander. Graag mogen, betekent het hebben van warme gevoelens richting elkaar. Je kunt van de ziel houden zonder ooit de persoonlijkheid of de gedragingen leuk gevonden te hebben. Houd van het Licht binnenin hen, ongeacht hoe gedempt of verborgen het ook is. Kies te geloven in diens aanwezigheid. En toch hoef je geen warme gevoelens te hebben aangaande een individu. Je hoeft niet bij hen in de buurt te zijn. Je hoeft het niet met iemand eens te zijn, je hoeft hen niet te accepteren, of zelf wat dan ook met iemand te maken te hebben die je niet graag mag, maar alsjeblieft dierbaren, haat niet. Houd van het Licht binnenin hen, omdat ongeacht hoe onhandig het ook probeert om tevoorschijn te komen, het hetzelfde Licht is binnenin jullie. Als jullie je op dat Licht focussen, kunnen jullie soms in feite, energetisch, de vlammen van hun ziel doen opvlammen.