donderdag, april 30, 2015

Sandra Walter - Goddelijke Afbakening en de ZONopkomst Binnenin - 23 April 2015


Sandra Walter
Goddelijke Afbakening en de ZONopkomst Binnenin
23 April 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Zo vreemd als het mag toeschijnen om afgescheidenheid te ervaren op de weg naar het Eenheidsbewustzijn, hebben wij welzeker een groot gedeelte van het collectief dat verhoogde staten van Bronbewustzijn ervaart welke gloednieuw zijn. Het voelt opmerkelijk en vereist grote innerlijke kracht. Onze Hogere Teams vragen dat alle Lichtdienaren het nieuwe inzicht ervaren, de Christus bewustzijnsbelichaming en de multidimensionale versmeltingssequenties verbinden in deze Goddelijke missie via de hogere gebieden van bewustzijn. Verenig in jullie Meesterschap, geliefden. Ben een zuivere buis en interface voor het Hogere Zelf en de Hogere Rijken om het Kristallijne bewustzijn in/naar dit rijk te stromen en te manoeuvreren. Het neemt een goede hoeveelheid aan focus.
De binnenkomende Lichtgolven (binnenkomend van 23-27 april, stromend in/naar de Mei Verdoving) zouden ervoor kunnen zorgen dat jij je zweverig, gelukzalig, ruimtelijk, ontkoppeld voelt - zelf meer dan voorheen - en wij vragen jullie nederig om het te laten zijn. Kristallijne structuren ervaren de werkelijkheid op een zeer andere manier dan de lagere dichtheid; dat zal duidelijk zijn voor velen op dit moment. Oude staten van bewustzijn ontbinden volledig, als je bewust toestemming toestaat voor dit om te gebeuren. Het is een bewuste keuze, van moment naar moment, en uitlijnen met het Nieuwe Licht is altijd-aanwezig vanwege de sterkere Nulpunt dynamica. Voor diegenen die de Christus belichamen, jullie keuze was om de Hogere Zelven het over te laten nemen. Als de Hogere niveaus het overnemen, verdwijnt het lagere zelf. Eenvoudig genoeg, hoewel de ervaring onderweg luchthartigheid vereist.
Goddelijke Afbakening en de Midden-Christus Crisis
Nu dat we de grote verbrijzeling van het oude Zelf ervaren hebben, compleet met het schoppen en schreeuwen van de lagere niveaus (verstand, ego, emoties) gedurende de laatste decennia, ervaren wij de afrekening: de Waarheid.

De Venusianen - Liefde Portaal - 21 April 2015 / Méline Portia Lafont


De Venusianen
Liefde Portaal
21 April 2015 / Méline Portia Lafont
Zegeningen, wij zijn de Venusianen. Wij komen in Spirit naar jullie toe op deze wereld van de Materie om assistentie te verstrekken in deze luisterrijke dans en subliminale waarnemingen. Wij zijn hier omdat wij van jullie allemaal houden en omdat wij enige veranderingen waarnemen in de houdingen en de gedachtevormen van de mensheid. De mensheid is bezig zich bewust te worden van diens eigen natuurlijke gewaarwordingen/inzichten en wat zij vasthouden als een spiegel van Waarheid voor hen zelf. De mensheid is daarom bezig sterker te worden aangaande hun eigen overtuigingen en wat zij geneigd zijn te zien als hun Waarheid en bestemming.
Dit geloof en een vorm van de gewaarwording van de Waarheid ontwaakt enig spiritueel besef in allen, in de zin van dat de mensen zich bewust worden van het feit dat er meer is in een menselijk wezen dan het verstand geleid is te geloven. Daarom vallen alle structuren en geloofsvormen omlaag, vervagen of de mensheid stapt eenvoudig weg daarvan om in/naar het Hart van het weten te stappen.
Een dergelijk weten ontsteekt het hogere hart van begrip over waar men komt om de vibratie van waarheid binnenin elk resonantiegebied van het bestaan te zien en vast te houden. Aangezien alles bestaat als een vibrationale golf van bewustzijn, vormt de ene de andere om voortgezet te worden. Het wordt gevoed door de eeuwige vlam van iemands ware hart en wat het wenst om te ervaren.
Wij verlenen dat begrip van weten dat onze vibrationale bewustzijn zuivere Liefde en zuiver mededogen is. Wij leiden jullie allemaal voort in/naar de wijsheid van de hogere integriteit, verfijning en Liefde van de eeuwige Moeder en Vader Vlam van het Bestaan. Wij leiden jullie begrip in/naar de golven van de Hogere Octaven zodat jullie je eigen echte Vlam gespiegeld kunnen zien via ons geliefde thuis genaamd Venus.

Aartsengel Zadkiel - Manifestatie en Co-Creatie - Mei 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Manifestatie en Co-Creatie"
Mei 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij met jullie over manifestatie en co-creatie te spreken.
Jullie leven in een tijdperk waar manifestatie zich zeer snel voordoet. Met de hogere vibrationale energie, kan een gedachte veel sneller manifesteren in de fysieke werkelijkheid dan in het voormalige tijdperk, voorafgaand aan 21 December 2012.
Voorafgaand aan die tijd, vibreerde de energie op een lager niveau, en vereiste het een meer geconcentreerde gedachte en inspanning om vorm aan te nemen.
Vandaag de dag manifesteren gedachten met een fijnere en hogere vibrationale energie veel sneller in/naar de werkelijkheid. Een kortere lengte van focus is nu vereist voor de manifestatie om zich voor te doen.
Dit heeft positieve voordelen evenals voorzichtigheden.  
Het positieve voordeel is dat je dromen zich veel sneller in het etherische rijk vormen. Wanneer jij je focust op wat je wilt en geconcentreerde energie aan jouw visioen toevoegt, komen vele krachten tezamen voor de manifestatie om zich voor te doen.

woensdag, april 29, 2015

De Arcturiaanse Groep - Het Spirituele Nieuwe Zal Altijd Manifesteren in Hogere en Betere Vormen - 26 April 2015


De Arcturiaanse Groep
"Het Spirituele Nieuwe Zal Altijd Manifesteren in Hogere en Betere Vormen"

26 April 2015 / Marilyn Rafaelle
Groeten wederom dierbaren, in deze tijd van nieuwe aanvangen. Wij komen om bemoediging en Liefde te brengen aan velen van jullie die schijnbare disharmonie zowel binnenin als buitenom ervaren. Oude ideeën raken snel overbodig en ontbinden, maar de nieuwe ideeën zijn nog niet volledig in staat om te manifesteren (persoonlijk en universeel) en laten jullie verward achter.
Het mag toeschijnen alsof de wereld zoals gewoonlijk functioneert, en toch worden jullie gewaar dat veel ervan niet langer meer met jullie resoneert op de manieren die jullie gekend hebben en verwachten. Dit is de verwarring en brengt bij jullie teweeg om jullie zelf in vraag te stellen. Twijfel of geloof nooit dat je simpelweg de dingen verzint, dat je overdreven moe bent, of gewoonweg gek aan het worden bent als veranderingen binnenin jouw besef plaats beginnen te vinden. Verandering duidt op een bewustzijn dat aan het uitbreiden is -- vaak weg van wat vertrouwd of bekend is.
Je bent je niet opzettelijk bewust van hoeveel er gebeurt op andere niveaus als je slaapt, mediteert, of eenvoudigweg door je dag heengaat. Menselijke wezens zijn geprogrammeerd om te analyseren en mentaal alles uit te vogelen, maar deze benadering werkt niet met wat er nu op diepere niveaus aan het plaatsvinden is.
Het gevoel van afgescheidenheid waar de mensheid levensspanne na levensspanne mee geleefd heeft, heeft een wereld gemanifesteerd van veel onnodig lijden voor velen. De paar die de fout van dit concept her/erkenden werden altijd ruw tot zwijgen gebracht door de onontwaakte meerderheid, en aldus leeft de mythe verder. Dus raakten oprechte zoekers eraan gewend om buiten zichzelf te zoeken naar diegenen die geacht werden meer kennis te hebben van en getraind te zijn in de waarheid, maar vaker dan niet werd aan hen en wordt nog steeds aan hen verteld dat de mens ontluisterd is en diens weg terug moeten werken in/naar de goedgunstigheden van een God die naar het evenbeeld en gelijkenis van de mens gemaakt is door lijden en grote inspanning.
Onjuiste leringen hebben nooit de waarheid beïnvloed, maar door levensspannen heen beïnvloedde het wel jullie acceptatie van de waarheid. Alle ervaringen (vele niet zo plezierig) resulterend uit deze onwetendheid zijn belangrijke facetten van jullie evolutionaire reis en hebben jullie gebracht naar waar jullie nu zijn. Er is geen noodzaak voor vrees en twijfel dierbaren, want jullie zijn op jullie weg of jullie nu denken dat jullie dat zijn of niet. Laat deze leringen achter die jullie vertellen dat jullie op een bepaalde manier moeten geloven, of dat jullie specifieke ceremoniën moeten ondergaan om "gered" te worden of spiritueel te zijn. Het is tijd om te begrijpen dat jullie al gered en spiritueel zijn en op geen enkel tijdstip ooit, zijn jullie dat niet geweest.

Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #4 - 25 April 2015 / Dr. Suzanne Lie


Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #4
"De Stilte voor de Storm"
25 April 2015 / Dr. Suzanne Lie
Transmissie van de Arcturianen en de Galactische Familie.
Het energetische weerbericht voor 25 April 2015 is dat jullie, onze dierbare vrijwilligers, in de "stilte voor de storm" zijn. Wij zullen beginnen door te differentiëren tussen de derde dimensionale definitie van een storm en de multidimensionale definitie van een storm.
Via Suzille haar woordenboek, is de derde dimensionale definitie van een storm, "gewelddadig weer, zware regen- of sneeuwval, sterke wind," of meer menselijke situaties zoals "een uitbarsting van kwade gevoelens, een vlaag van angst voor geweld of iets stormenderhand veroveren". Al deze definities hebben wat jullie zouden noemen een "negatieve" kwaliteit.
In onze frequentie, nemen wij een storm niet als een negatieve gebeurtenis waar, maar eerder als een kans voor transformatie. Wanneer er ook maar een storm is, veranderden personen, plaatsen en/of dingen die de storm ervoeren op de één of andere manier. Diegenen die willen dat alles hetzelfde blijft zullen overstuur zijn over deze verandering.
Echter, diegenen die gereed zijn om een nieuwe versie van hun werkelijkheid te ervaren mogen zeer gelukkig over deze storm zijn. Maar, zelfs diegenen van jullie die gereed zijn, en blij zijn om met hun proces van verandering te beginnen, zijn bezorgd of er veel vernietiging of verlies zal zijn.
Wanneer er een storm in jullie weer is, kunnen planten verloren raken, buiten meubilair en landschaparchitectuur mogen worden beschadigd en jullie dak, woning of auto zouden ook  beschadigd kunnen raken. Daarom, zou een fysieke storm jullie geld kunnen kosten om te vervangen of reparatie werk te verrichten, en dat er misschien getreurd wordt over wat het ook is dat voorbij iedere reparatie beschadigd is.
Echter, wij spreken niet over de stilte voorafgaand aan een 3D fysieke storm. Wij spreken over de stilte voorafgaand aan een energetische storm. Jullie zullen geen informatie vinden over een ophanden zijnde energetische en/of frequentie storm in jullie kranten of op de televisie. Echter, jullie mogen die informatie op jullie Internet vinden.

dinsdag, april 28, 2015

Matt Kahn - Transcript van: De Essentiële Sleutel van de Intentie - 20 April 2015


Matt Kahn
Transcript van: De Essentiële Sleutel van de Intentie
20 April 2015
CobieNou, hier is ie dan, de transcriptie van Matt Kahn's lering van 20 april jl. Deze vertaling werd wederom aan mij door Iris van Loenen van http://ver-p-lichtekost.blogspot.nl/ aangeboden om hier op Denk Met Je Hart te plaatsen, zodat zoveel mogelijk mensen van deze "Verlichte Kost" van Matt kunnen genieten. Pak er wat te drinken en eventueel wat te eten bij, want het is weer lang …  en geniet….
Voor de liefhebbers om de video nogmaals te bekijken - klik hier.
Het geheim van zuiveren en helen, dat wat jullie aan het omzetten zijn, is enkel dat je het moet zien te overleven! Ik durf zelfs te beweren, dat als je wat voor ervaring dan ook hebt overleefd, dat zal bevestigen dat er niets meer is achtergebleven voor jullie om te verwerken of om je zorgen over te maken. Als iets in het verleden ligt, is het geheeld. Maar dat is niet wat je geleerd hebt, zodat je denkt dat er nog dingen op te graven zijn, en dat is waarom je nooit aan het einde ervan zult geraken. Wat je overleefd hebt, is gedaan. Dus de spirituele reis gaat niet over eindeloos zuiveren; we hebben eindeloos zuiveren al ervaren omdat we de overgang maken van een oud paradigma naar een nieuw paradigma, jouw tijd hoeft niet meer gevuld te worden met eindeloos zuiveren. Als je denkt dat er iets in je verleden ligt wat je denkt te moeten opruimen, kijk je naar het verleden, zoekend naar datgene om te zuiveren, en dan vind je ook wat! En als je denkt dat je het opgeruimd hebt, draai je je weer om en dan zal er iets anders zijn; want het leven zegt: het lijkt erop dat je dit spel leuk vindt, dus geven we je heel veel dingen om mee te spelen. Maar je wilt niets meer zuiveren, dus als je niets meer wilt om op te ruimen is hier een eenvoudige tip: als je niets meer wilt om te zuiveren....kijk dan niet achterom!
Want wat je overleefd hebt, is compleet. Op het moment dat iets gedaan is, is het gedaan. Zelfs op het moment dat je zegt "Oh mijn God waarom zei ik dat?" oeps...al gebeurd!
Het is niet de bedoeling dat je je bezighoudt met eindeloos zuiveren en één van de manieren om je weg te vinden door de ingang van de vijfde dimensie naar het vijfdimensionale bewustzijn, is door in plaats van je bezig te houden met het eindeloos verwerken van zuivering, en dat tot in de perfectie te willen verfijnen, je tijd te geven aan de levende praktijk van wat ik de "Essentiële Sleutel van Intentie" noem. Dit is waar het leven oneindig bijzonder wordt! Ik zal uitleggen wat ik bedoel.
Intentie betekent niet dat je probeert een uitkomst te laten gebeuren, daar uitkomsten worden georkestreerd door jullie hoogste goddelijke zelf, omdat er in de toekomst dingen wachten op jullie aankomst en jullie erop voorbereid moeten worden daarmee met 'ease & grace' (alsof het vanzelf gaat) om te kunnen omgaan. Dus er ontbreekt niets. Je intuïtie zegt je dat er dingen zijn die je wilt, maar als je een ego hebt, wil je het juiste ding in het verkeerde hoofdstuk van jullie leven. Jullie stellen je voor wat er op jullie ligt te wachten in hoofdstuk 7 en denken dat het moet gaan plaatsvinden in hoofdstuk 5 en dan raak je in de war. Het is de essentiële sleutel van de intentie die alles samen zal brengen. Als het niet de één of andere superduper hoop is, wat is intentie dan?
Intentie is de betekenis die je geeft aan de symbolen in nabijheid. Elke persoon, plaats of ding kan een symbool worden genoemd. Een symbool van bewustzijn of van een vorm.
En inherent (daarmee verbonden), in de ruimte van bewustzijn, die we dimensies zullen noemen, is er geen enkele betekenis onlosmakelijk verbonden met symbolen, behalve de betekenis die je er zelf aan geeft. De betekenis die je aan een symbool geeft wordt jouw inzicht, die vervolgens in je lichaam wordt vertaald als een ervaring van trilling, afhankelijk van het niveau van bewustwording van waaruit je het beziet. Het is dus de d essentiële sleutel van de intentie die je in staat stelt te gaan co-creëren met het leven, zonder te proberen controle uit te oefenen op de uitkomsten daarvan. Want waarom zou je het nodig hebben controle te willen hebben over een uitkomst, als jij het bent die de regels opstelt?
Het eerste deel van de essentiële sleutel van intentie is één van de meest directe manieren om je trilling omhoog te brengen zonder te proberen je trilling vast te willen houden (...)
Een hoge trilling vasthouden klinkt wat pijnlijk. Dat je trilling wordt verhoogd is iets wat je energetisch voelt en hoe breed je kunt zien als een resultaat of hoogtepunt van hoe intentioneel jij je leven leeft.

Het is Tijd om de Totaliteit van de Nieuwe Jij te Adresseren - 27 April 2015 / Brenda Hoffman


Het is Tijd om de Totaliteit van de Nieuwe Jij te Adresseren
27 April 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Jullie passen je aan de bijna overweldigende energieën aan die jullie ervoeren doorheen Maart en begin April. Misschien voel je weinig tot niets. Misschien is het onmogelijk geweest om gerelateerde fysieke, spirituele of emotionele kwesties te negeren. Het is niet van belang want je verwerkte wat je moest verwerken.
Voor sommigen, blijft hun nieuwe rol wazig en verdoezeld. Voor anderen, vormen stukjes van hun rol een summier inzicht van wie zij zijn of wie zij aan het worden zijn. Hoewel geen van beide sensaties beter dan de andere is, adresseert deze boodschap diegenen die comfortabel aan het worden zijn met hun rollabel(s).
Het meest moeilijke stukje voor jou nu is hoe die rol te bereiken. Driedimensionale technieken zijn niet adequaat om je nieuwe rol te creëren. Maar aangezien je nog niet vertrouwd of comfortabel bent met de Nieuwe Aarde technieken, voel jij je alsof je in een sprookjesland bent. Je weet waar je wilt zijn maar je hebt er geen idee van hoe daar te geraken.
Waarom zou je willen weten waar je naartoe gaat zonder hulpbronnen om dat doel te bereiken? Ah - je rollabel is een beetje zoals een wortel. Hoewel de noodzakelijke technieken om je dromen te vervullen gedurende enige tijd omschreven werden, werden deze technieken genegeerd, niet begrepen of ontkend. Dus werd het proces een beetje vernieuwd om opnieuw te adresseren wat je moet creëren, een pad naar je nieuwe rol.
Jouw pad is zelf-liefde. Hoewel je die zinsnede vaak gehoord hebt, moet je werkelijk zelf-liefde internaliseren voordat je ook maar een centimeter dichterbij naar de Nieuwe Jij gaat. Iets dergelijks is je stopplaats.

maandag, april 27, 2015

Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #3 - 19 April 2015 / Dr. Suzanne Lie


Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #3
"Jij BENT een Stroom van Bewustzijn"
19 April 2015 / Dr. Suzanne Lie
Transmissie van de Arcturianen en de Galactische Familie.
Het energetische weerbericht is "heet" en "bewolkt". Met "heet" bedoelen wij dat heel veel nieuwe ontwikkelingen aan het "verhitten" zijn naar het "kookpunt" toe, en waarin zij geopenbaard zullen worden. Het is "bewolkt" omdat er nog een grote hoeveelheid aan WAARHEID is dat verborgen is achter de wolken van de illusie. Het merendeel van jullie, onze vrijwilligers om Aarde voertuigen te nemen, hebben een aanzienlijke hoeveelheid levenslange opdrachten op de 3D Matrix van Gaia aangenomen.
Sommigen van jullie kunnen zich vele van deze belichamingen herinneren, hetgeen jullie toestaat om beter de wolken van de illusie los te laten. Velen van jullie zijn zich nog niet bewust van jullie andere incarnaties, maar als jullie bewustzijn uitbreidt om hoofdzakelijk te resoneren met de vierde dimensie, zullen jullie ermee beginnen om je te herinneren dat de DOOD één van de grootste illusies op Aarde is.
Zo ongeveer als een heremiet krab op de vloer van de oceaan, moet je een "nieuwe schelp nemen"om door te gaan met jullie LEVENS-lange missies. Daarom, betekent het "sterven" eenvoudig dat je 3D schelp niet langer meer aan je behoeften voldoet, en zal je die schelp los moeten laten om een nieuwe te vinden. Velen van onze dappere vrijwilligers hebben vele eonen doorgebracht op het "Wiel van geboorte/dood" tussen 3D naar 4D naar 3D naar 4D.
Na een bepaalde hoeveelheid van draaiingen van dit Wiel, kozen jullie ervoor om naar Huis terug te keren, naar jullie werkelijkheden in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Natuurlijk, de intense vergeetachtigheid die jullie zielessentie overneemt van teveel fysieke incarnaties, kan die terugkeer naar HUIS moeilijk maken. Echter, het is niet de terugkeer die moeilijk is. Het moeilijke gedeelte van de terugkeer is te herinneren hoe die terugkeer te maken.
Nu is de volledige planeet gereed voor Haar terugkeer naar HUIS in/naar de hogere frequenties, maar velen van Gaia's mensen zijn nog steeds verloren in de mist van vergeetachtigheid. Daarom, geliefde leden van onze Galactische Familie, sturen wij afgezanten in/naar jullie dagelijkse leven. Zoals diegenen van jullie die wakker zijn weten, hebben wij gedurende vele jaren onze afgezanten gestuurd.

Hilarion - Vereenvoudig, Vereenvoudig, Vereenvoudig! - April 26-Mei 3, 2015Hilarion
Vereenvoudig, Vereenvoudig, Vereenvoudig!
April 26-Mei 3, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Veel mensen zijn zich aan het openen jegens diepere niveaus van Liefde binnenin alle gebieden van hun bewustzijn en dit kan voor sommigen een moeilijk proces zijn. De behoeften van anderen kunnen met je eigen intenties wedijveren om voorwaarts in je leven te gaan en het is belangrijk dat je op het spoor blijft aangaande je eigen persoonlijke reis. Je moet met je hogere aansporingen verbonden blijven en moet je eigen ster volgen. Ieder persoon op de Aarde ervaart de hogere instroom van energieën op diens eigen manier op het niveau van diens persoonlijk besef. Het is moeilijk om aan de zijlijn te blijven en een getuige te zijn voor diegenen waar je om geeft terwijl zij de consequenties van hun keuzes ervaren. Iedere ziel heeft een persoonlijk ziel-plan en de vrije wil om het wel of niet te volgen. Hoe moeilijk het ook mag zijn om te accepteren; ieder persoon heeft gekozen om bepaalde paden te volgen om kennis en persoonlijke ervaring van hen te vergaren. Wees beschikbaar voor je geliefden als en wanneer zij je nodig zijn en houd zonder oordeel van hen. Het neemt grote moed om het leven in de fysicaliteit te ervaren. Vele verschuivingen hebben plaatsgevonden en zullen doorgaan plaats te vinden binnenin ieder individu en binnenin de bewegingen van de Aarde. De effecten hiervan zijn verreikend met hun uitwerkingen.
De Aarde is omringd door een Gouden Licht en dit zal assisteren bij het helpen met de veranderingen die gewrocht werden. Vele gebieden van de wereld zijn in behoefte van jullie liefdevolle mededogen en energetische intentie van genezing/herstel en ondersteuning. Stuur jullie Liefde en genezende energieën naar deze gebieden die in de barensweeën van moeilijke veranderingen zijn. De burgers van deze gebieden zijn in behoefte van Liefde, mededogen en praktische ondersteuning. De veranderingen die zich voordoen in elk gebied van de wereld worden energetisch rondom de wereld gevoeld. De liefdevolle harten van de mensheid zijn bij elkaar aangesloten in de hartslag van de wereld waarop zij leven en het is belangrijk om er bewust van en er op afgestemd te blijven. Neem vaak een moment doorheen iedere dag om een hand op je hart te plaatsen en deze verbinding te voelen. Binnenin iedere ziel, is de waarheid van de eenheid met alles bekend, wordt erkend en geëerd. Jullie zijn allemaal zusters en broeders en zo is het altijd geweest. Wend je af van alles dat iets anders zou willen vertellen.

zondag, april 26, 2015

Blossom en de GFL - Jullie Toegangskaartje tot de Gouden Eeuw is om Jezelf LIEF TE HEBBEN - 25 April 2015Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
25 April 2015
Jullie Toegangskaartje tot de Gouden Eeuw is om Jezelf LIEF TE HEBBEN


Hier is de link naar de opname van deze channeling. Je doet er goed aan om ernaar te luisteren met een koptelefoon! http://youtu.be/ZxYi8cn3fPE
HET  TRANSCRIPT
We zijn er klaar voor om deze conversatie te beginnen … alhoewel we moeten zeggen, dat het meeste ervan … natuurlijk van ons komt.. We hebben nagedacht over waarover we op dit moment van jullie tijd zouden willen spreken. Gaan we het hebben over de sportuitslagen? Wij VOELEN dat we dat niet moeten doen.
Dus, waarover zouden we volgens jullie moeten praten? Hebben we jullie niet keer op keer verzekerd dat LIEFDE het enige waardige onderwerp is? Natuurlijk wil jullie onderzoekingsdrang heel veel zaken aan de orde gesteld zien. Echter, het zou veel verwarring geven … wanneer we op bepaalde zaken dieper zouden ingaan.
Wij kiezen ervoor om het op onze manier te doen.
LIEFDE IS WIE WE ZIJN
LIEFDE IS WIE JULLIE ZIJN
LIEFDE IS ALLES … en hoe vaak hebben we dat niet gezegd? Toch lijkt het erop dat LIEFDE voor jullie … in jullie geest, of inderdaad, jullie GEVOELENS, niet altijd op de voorgrond staat.
Dit willen we nu op jullie overbrengen. Om jullie, Liefste Mensen, aan te moedigen … om jullie denkpatronen te veranderen. Wanneer jullie een grafiek op jullie computers zouden kunnen zien … die iedere keer dat jullie een of andere gedachte zouden hebben, jullie Trilling zou meten … dan zouden Jullie zien hoe vaak de grafiek op en neer gaat … alleen maar door een bepaalde gedachte en de inhoud ervan.

zaterdag, april 25, 2015

De Elohim - Respect en Zelfrespect - 23April 2015 / Annemiek Coenen


De Elohim
Respect en Zelfrespect
23April 2015 / Annemiek Coenen
Lieve mensen, wat strijd is wordt omgezet in gelijkwaardigheid. Meerdere krachten zijn aan het werk zodat alles weer in het midden komt. De vernietiging van de niet waarheid is volop aan de gang. Jullie voelen de zuiveringen hiervan die elkaar snel opvolgen. Respect en zelfrespect voor al dat is, is van het hoogste goed in deze tijd. In dit zit de grootste zuivering.
Jullie zijn geschapen voor Liefde en komen weer terug in die Liefde als een wedergeboorte. De twijfel aan jullie zelf hoort hierbij om het weer om te keren naar zelfrespect. Het Universum hoort jullie en reageert op jullie met al zijn Liefde voor al wat is.
Het beoefenen van het stralen, lieve medescheppers, is zo belangrijk. Het uitstralen van je Licht iedere dag maakt jezelf en de wereld lichter. Laat de diamant die je bent schitteren. Als je weet hoeveel Licht je daardoor wegzet. Licht wordt gegeven om lichter te maken, dit is het cadeau. Dit uit te stralen zet het lichtnetwerk van de ander weer aan de gang. Ongezien, misschien vanaf de buitenkant, maar groots zichtbaar aan de binnenkant van een ieder. Over de hele Aarde wordt alles in het Licht gezet. Het donker wordt lichter en lichter. Jullie merken dit door de waarheid die overal naar buiten komt. Hierdoor verandert de wereld, de Aarde en de mensheid. Samen worden ze weer één.

maandag, april 20, 2015

Blossom en de GFL - Visualiseer DE NIEUWE WERELD … In Je Hart- 18 April 2015


Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
18 April 2015
WEES BLIJ MET WIE JE BENT EN WAAR JE BENT
Visualiseer DE NIEUWE WERELD … In je Hart
Blossom: Hallo. Ik vraag me af wat de wijsheid van vandaag ons zal brengen? Wat het ook is, ik ben er zeker van dat het een Goddelijke gift is en ons allemaal moed zal geven en inspireren. Heel veel dank.
GFL: Ook de allerwarmste groeten aan jullie. Het is altijd onze intentie om op zodanige wijze met jullie van gedachten te wisselen dat precies dát gebeurt! Wat betreft de mogelijke onderwerpen voor onze communicatie vandaag … we realiseren ons dat jullie altijd het Hoogste Goed voor allen nastreven … en willen naar voren brengen wat de groei van Jullie kennis bevordert.
Steeds meer mensen beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn. Steeds meer mensen begrijpen dat, wanneer het hun verlangen is om totale vervulling te vinden … dat alleen maar kan worden waargenomen wanneer het gewaarzijn van de activiteit van het zielezelf de binnenin je liggende Waarheid toelaat … om naar buiten te komen.
Hoe zouden jullie willen uitdrukken wat de activiteit van het zielezelf IS?
Dat is wanneer de intentie van het zelf ALTIJD voor Iemands Hoogste Goed is. Wanneer Men leert om te VOELEN WIE MEN IS, in plaats van het te trachten ontdekken! Wanneer Men GEVOELENS volgt, kan … het pad waarop men loopt niet afgeleid worden naar een niet-helpende bestemming.
Om het zielezelf te activeren … moet men zich voortdurend bewust zijn van deze GEVOELENS. Zodat men in een staat van Zijn kan blijven dat het zelf dient … en daardoor op diens beurt Het Geheel dient. Hoe meer mensen de moed vinden om dapper in hun Licht te lopen … des te gemakkelijker wordt het voor de rest om hen te volgen. Want door het voorbeeld te geven van Leven in Jouw Waarheid … kan dit een uitstralingseffect naar buiten hebben … zodat anderen dit kunnen erkennen en hetzelfde gaan doen.
Dat snap ik … ik begin werkelijk een dieper begrip hiervan te krijgen. Maar … is dit alles? Hoeven we alleen maar dit te doen … om een grote verandering te doen plaatsvinden?

Matt Kahn - De Essentiële Sleutel van de Intentie - 20 April 2015Matt Kahn
De Essentiële Sleutel van de Intentie
20 April 2015


Deze laat ik jullie niet ontkomen door mijn zware verkoudheid. Geen verdere zinsneden deze keer om te laten weten wat er allemaal behandeld wordt. Geniet ervan!!!!

zondag, april 19, 2015

Hilarion - April 19-26, 2015Hilarion
Alles is Verbonden met het Web van het Leven dat door Elkeen Manifesteert
April 19-26, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Sinds onheuglijke tijden, heeft een ieder van jullie jullie prachtige planeet bezocht en opnieuw bezocht door een opeenvolging van incarnaties vanuit de wereld van de geest in/naar de menselijke gestalte. Jullie harten zijn vervlochten met dat van de Aarde en jullie streven ernaar om genezing/herstel en restauratie naar Haar te brengen op iedere manier dat jullie als één individu kunnen, maar waar jullie je niet bewust van mogen zijn, is de impact die jullie inspanningen maken op het gebied van bewustzijn dat zoals een reuzenweb is, een netwerk en reservoir van energie dat zich door de tijdperken heen vermeerderd heeft door de bijdrage van iedereen op de planeet. Dit is de energiepoel welke nu gereinigd wordt in een proces wat nu iedereen beïnvloedt maar zeer specifiek diegenen die de energie gevoelige onder jullie zijn. Wanneer je gewaarwordt dat emoties van binnenuit jou naar boven opborrelen, ben je ervan bewust dat dit het collectieve gebied is waar je op intapt. Stuur liefde naar de Aarde wanneer dit zich voordoet, want deze activiteit helpt om de oude energieën uiteen te drijven die nu losgelaten worden; en onthecht er dan zachtjes van door aan iets prachtigs te denken dat de Aarde voor iedereen verstrekt om van te genieten.
De Aarde wordt voorbereid op een volgende verschuiving terwijl de toevloed van kosmische energieën van de recente dagen houvast nemen. Meer wonderbaarlijke voorvallen van de natuur worden opgenomen en gedeeld via het aaneengesloten web van activiteit welke bekend is als het Internet. De mensen van de Aarde en ook de dieren, worden van binnenuit geopend voor Liefde hetgeen hun ware natuur is. Deze verbinding is iedereen op de planeet aan het verbinden in/naar een harmonieuze eenheid van Zijn/Bestaan. Er is een groter gevoel van welzijn dat de ruimtes van de oude energieën opvult die nu geopend werden voor het grotere Licht en losgelaten worden. Er zijn heel veel momenten meer van vreugde, geluk en een gevoel van saamhorigheid dat wortel aan het schieten is binnenin het bewustzijn van de mensheid. Mensen helpen elkaar en vragen om die hulp als ze het zelf nodig zijn. Ze staan zichzelf toe om kwetsbaar te zijn om de genezing die zij nodig zijn te ervaren, wetende dat wanneer veel mensen samenkomen en hun energieën focussen, genezing snel kan komen.

zaterdag, april 18, 2015

Godin Isis - Geheugensteun en Reflectie van het Moment - 15 April 2015 / Méline Portia Lafont


Godin Isis
Geheugensteun en Reflectie van het Moment
15 April 2015 / Méline Portia Lafont
Deze planetaire Ascentie is op het punt van de volledige belichaming van Ascentie, wat betekent dat iedereen op deze Aarde aangespoord zal worden en aangespoord wordt met de ware energieën van de Goddelijke Godin creatie, het Goddelijke Vrouwelijke binnenin jullie allemaal. Er is een Kosmische Bron binnenin jullie eigen besef en Wezen alsook in dit Universum van jullie Zonnevlak.
Deze Kosmische Bron wordt het Oog van Isis genoemd en het is in/naar jullie planetaire besef gekomen alsook in jullie eigen besef door het bewustzijn. Het straalt op jullie Aarde, sinds het begin van het jaar 2006 en heeft een lineair tijdlijn pad van bijna 1 miljoen Aardse jaren gevolgd voordat het weer in jullie besef kon komen en diens Kosmische Goddelijke pulsaties en energieën kon delen.  
Mijn oog functioneert als een Kosmische Poort en grondlegger voor zoveel dingen op jullie geliefde planeet en werkelijkheid, het accentueert alle gebeurtenissen en de waarheid op dit planetaire niveau, het veroorzaakt de Goddelijke Vonk binnenin jullie en helpt bij de uitbreiding van jullie Zonne Kosmische Christus alsook jullie IK BEN. Toen diens Licht op jullie Aardse vlakken scheen, begon er een werkelijke transformatie plaats te vinden binnenin jullie eigen werkelijkheden.  
Heel veel Aardse veranderingen hebben sinds die tijd plaatsgevonden, en nu raakt het Aardse vlak meer verlicht door het Oog van mijn Aanwezigheid, het effect wordt zelfs groter en tastbaarder. Het is dit effect van de Goddelijke energieën van de Godin, wat de waarheid op deze planeet zal verlichten, dat zoveel energieën aanwakkert om uit te barsten. Het onderstreept de verwarring binnenin jullie zelf meer om aldus in/naar overzichtelijkheid, weten en jullie waarheid te transmuteren. Het is hier om alles te laten zien dat jullie vergeten zijn, dat ontkend of gevreesd werd, het is het Licht dat jullie alles brengt waar jullie naar gezocht hebben … en dat is allemaal binnenin jullie.

vrijdag, april 17, 2015

Lord Michael - Manifestatie - 17 April 2015 / Annemiek Coenen


Lord Michael
Manifestatie
17 April 2015 / Annemiek Coenen
Velen van jullie kijken uit naar het moment van manifestatie. De manifestatie wordt gerealiseerd door jullie lieverds. Jullie zijn het die gaan manifesteren tot in het diepste van al jullie cellen.
Licht komt naar boven en naar boven in ieder van jullie, niemand ontkomt hieraan. Een nieuwe celverdeling van waaruit vele nieuwe ideeën naar boven komen. Overal wordt Licht opgezet, zowel letterlijk als figuurlijk, en zo ontstaat de Nieuwe Aarde. De Nieuwe Aarde vertegenwoordigt door jullie. Alle talenten komen naar boven zodat eenieder weer in zijn kracht staat en het leven gaat beginnen waarvoor zij of hij gekozen heeft.
Dit zal langzaam in elkaar overvloeien zodat jullie steeds meer met elkaar verbonden zijn. Een kleurenpalet komt tevoorschijn en ieder toont zijn eigen kleur en zijn eigen geluid.
De Serafijnen spelen op hun klaroenen en gezegend wordt de mens die zich zelf weer ont-dekt. De sluiers vallen weg voor degenen die kunnen en willen zien. Het vrouwelijke element wordt weer beleefd en geleefd. Vele jaren en eeuwen is hier op gewacht, op dit moment dat de mens weer weet wie hij is. Zichzelf herinnert.

woensdag, april 15, 2015

Het Arcturiaanse Weerbericht #2 - 12 April 2015 / Dr. Suzanne Lie


Het Arcturiaanse Weerbericht #2
12 April 2015 / Dr. Suzanne Lie
Dierbare Arcturianen,
Ik ben gereed om jullie boodschap te ontvangen.
Ja, Suzille, dank je wel. In feite wensen wij om JOU en al jouw vele lezers te bedanken die ons gedurende velen jaren, sinds de vroege 1990er jaren, gevolgd hebben. Wij weten dat jullie allemaal moesten wachten, en wachten, en wachten, op ons, de Galactics, om direct in/naar jullie werkelijkheid te komen. Wij begrijpen hoe velen van jullie gefrustreerd en verward raakten dat wij, nog, niet geland zijn.
Echter, Gaia is een planeet van de vrije wil. Daarom, moet er een "overeenstemming van de meerderheid" zijn voordat wij met onze landingen kunnen beginnen. Ook, moeten wij weten dat het veilig zal zijn voor de mensen en voor Gaia. Zoals jullie allemaal weten, zijn er nog steeds vele wezens die een mensachtige gestalte dragen die tegen onze landingen samengespannen hebben.
Deze oplichters hebben egoïstisch jullie wereld gecontroleerd wat ten koste ging van het fysieke lichaam van Gaia, alsook het fysieke lichaam van wie dan ook die tegen hen op zouden staan. Toen, weigerden velen van de mensen die volledig gehersenspoeld waren door de duisteren, te geloven dat er beschavingen voorbij de Aarde zijn.
Vele van deze mensen zijn zozeer overweldigd door de dagelijkse overleving, dat de gedachten van het herstructureren van hun volledige wereld angstaanjagend is. De duisteren creëerden ondernemingen, banen en wereldwijde gebeurtenissen die deze mensen in de "overlevingsmodus" hielden, zodat alles buiten van het hard werken, en enig plezier te hebben, het enige leven was dat zij zich konden voorstellen. Er zijn ook vele dapperen die door de duisteren vermoord werden voor te durven de waarheid aan de mensen van de Aarde te vertellen.  
Natuurlijk, de hersenspoelprogramma's, alsook de armzalige onderwijssystemen die opzettelijk door de duisteren opgestart werden, hielden de mensen in de "overlevingsmodus" van het slechts nauwelijks iedere dag te doorstaan. Want zie, onze geachte vrienden en familie van de Aarde, jullie hebben een verborgen oorlog gevochten voor jullie recht om de waarheid over de echte condities van de Aarde te weten.

dinsdag, april 14, 2015

Ben Jij In Een Leegte? - 13 April 2015 / Brenda Hoffman


Ben Jij In Een Leegte?
13 April 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Laat ons jullie gevoelens van wanhoop adresseren; van niet genoeg; van "waar zijn mijn beloningen?"
Jullie hebben op vele manieren door dit proces heen beloningen ontvangen, maar zeer zeker niet in lijn met de risico's die jullie genomen hebben om de Nieuwe Jij te worden. Jullie verduurden fysieke, emotionele en spirituele eenzaamheid, angst en kwaadheid. Jullie ruimden op en reinigden. Jullie werden bont en blauw geslagen door de Universele energieën. Jullie deden deze chant en die mantra zoals voorgeschreven door anderen of door jezelf. En nochtans wachten jullie op iets groots om aan jullie zelf te bewijzen dat het allemaal de inspanning waard was.
Velen beweren dat jullie beloningen ontvingen van binnenuit jullie wezen - en aldus doen jullie dat. Maar jullie fysicaliteit is in een 3D/4D omgeving hoewel de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Jij dat niet zijn.
Iets dergelijks is aldus omdat jullie wezen een verdeeldheid tussen de werelden ervaart die niet noodzakelijkerwijs verklaard kan worden met chanten, meditaties of woorden.
Jullie hebben een gevoel van, "Is dat alles dat er is?" Zeker moet er het één of andere teken zijn want jullie geloven dat jullie niet geworsteld en jullie wezen niet bezig gehouden hadden voor dit gevoel van niets. Een leegte die aanvoelt alsof jullie 3D wereld tamelijk zonder bedoeling is en jullie Nieuwe Aarde, de Nieuwe Jij niets anders dan een droom.

Het Arcturiaanse Weerbericht - 10 April 2015 / Dr. Suzanne Lie


Het Arcturiaanse Weerbericht
10 April 2015 / Dr. Suzanne Lie
Geliefden wij zijn de Arcturianen.
Wij zijn hier om ons proces te beginnen van jullie deelachtig te maken van het energetische weerbericht. Zoals jullie weten zijn de energiegebieden op Gaia extreem krachtig geweest, en de frequenties lijken iedere dag te stijgen. Echter, tegelijkertijd, zijn er andere plaatsen, situaties en mensen waar de frequenties lagere lijken te worden. Dit is omdat als de frequentie hoger wordt, er mensen zijn die uitvallen.
Dit betekent niet dat deze mensen niet in staat zullen zijn om door te gaan met hun Ascentieproces, maar het betekent in plaats daarvan dat soms onze dierbare Galactische en Hemelse wezens die een menselijke gestalte dragen enige tijd nodig zijn om te rusten. Sommigen van jullie moeten gewoon stoppen en stil zijn, moeten een vakantie nemen, moeten alleen doen wat jullie willen doen, moeten bij vrienden zijn, moeten reizen, moeten in de natuur zijn, moeten schrijven, zingen, dansen - wat het ook is dat vreugde in jullie leven brengt.
Dit is dus belangrijk omdat, zelfs wanneer jullie stil zitten, het lichaam hard aan het werk is. Jullie lichaam moet zich aan de steeds hogere frequenties van Licht aanpassen. Terwijl dit hogere Licht in jullie pijnappelklier beweegt, gaat het in /naar jullie endocriene systeem van al jullie chakra's, jullie beginnen om een andere bio-chemische mix te hebben, zogezegd.
Iets anders dat zich voordoet is dat de tijd in toenemende mate verwarrend aan het worden is, Deze verwarring is omdat als jullie in/naar jullie vijfde dimensionale bewustzijn verhuizen jullie ermee beginnen om je te herinneren hoe het is om in het NU te leven. Vandaar dat, jullie dus betrokken raken in het Nu van wat jullie doen, denken en zijn, en dat jullie alle gevoel van tijd kwijtraken.
Dan kijken jullie terug en zeggen, "Oh kijk, ik heb al mijn tijd verspild." Wij willen dat jullie weten dat er geen verspilling van tijd is. Wij willen dat jullie weten dat het belangrijk is dat jullie jezelf toestaan om je in/aan je ware ZELF over te geven, geef je over in/aan je vijfdimensionale ZELF welke resoneert met de Ene van het NU.

maandag, april 13, 2015

De Arcturiaanse Groep - De Energie van het Conflict - 12 April 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
"De Energie van het Conflict"
12 April 2015 / Marilyn Rafaelle
Welkom naar de lente dierbaren, hoe snel dit jaar voort lijkt te gaan. De tijd zoals jullie het altijd gekend hebben is nu anders omdat, aangezien jullie energie opgetild wordt en evolueert zo ook alle kwaliteiten van de derde dimensie worden opgetild en evolueren. De tijd is eenvoudig een noodzakelijke maatregel zolang als er in de derde dimensie geleefd wordt.
Wij wensen om de energie van het conflict te bespreken. Conflict is de manifestatie van het dualiteits/afscheidingsbewustzijn. Iedereen streeft naar de ervaring van volledigheid en heelheid alsook geliefd te zijn omdat het de enige werkelijkheid is, de echte jij, de essentie van ieder levend ding. Echter, diegenen die deze hunkering niet begrijpen, interpreteren het op manieren die zin maken in overeenstemming met hun derde dimensionale geloofsysteem. "Als ik op een bepaalde manier reageer, me op een bepaalde manier kleedt, er op een bepaalde manier uitzie, heel veel geld verdien, dan zal ik geliefd en beminnelijk zijn."
Velen zoeken het via veelvoudige seksuele partners, verwarren liefde met seks. Wanneer dit geen echte bevrediging brengt, gaan zij verder naar de volgende, en de volgende, altijd dat gevoel van heelheid en volledigheid zoekend dat alleen binnenin gevonden kan worden.
Daar zijn sommigen die liefde en acceptatie via geweld zoeken -- "Als ik deze mensen elimineer die het niet eens zijn met de waarheid zoals ik het begrijp, dan zal er vrede zijn en zal alles perfect zijn. Ik zal een held zijn."
Geloofsystemen gebaseerd op strakke regels van goed en fout, en geïmplementeerd door ego aangestuurde en onontwaakte "leiders" (alsook de volgers), hebben gedurende duizenden aan jaren geresulteerd in de pijn, het lijden en zelfs de dood van diegenen die het niet eens met hen waren. Wat er in het Midden Oosten plaatsvindt, is niet nieuw, het is zeer, zeer oud en hoort niet alleen bij één religie thuis.