dinsdag, maart 31, 2015

Ruim Je 3D Creatie Overtuigingen Op - 30 Maart 2015 / Brenda Hoffman


Ruim Je 3D Creatie Overtuigingen Op
30 Maart 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Je denkt dat je beter verdient, dat de Universums je in de steek gelaten hebben, dat manifestatie een sprookje is, iets dergelijks is niet jouw waarheid - slechts wat je gedurende eonen geloofd hebt is waar.
Er mag voor sommigen een goede fee zijn - voor diegenen die rijk zijn, prachtig, deskundig of wat voor bestemming dan ook die je vaststelt dat aangeeft dat zij beter of gelukkiger dan jij zijn.
Hoewel je comfortabel was met hartzeer; het gaat nooit gebeuren; anderen zijn beter dan jij, ben je nu deze overtuigingen aan het adresseren. Want om waarlijk van jezelf te houden - zoals waar was voorafgaand aan je Aarde entree in dit leven - moet jij je overtuigingen die op zoveel manieren aangeven dat je minder waardig of deskundig bent dan bijna iedereen her/erkennen.
Neem de volgende paar dagen een paar momenten om te her/erkennen hoe vaak je tegen jezelf zegt, "Die persoon is zo gelukkig omdat…….."
Waarom denk je dat een ieder van jullie andere interesses en noden heeft? Merk je niet op dat wat voor één persoon belangrijk, benijdenswaardig of deskundig is, voor een ander helemaal niet interessant is? Iets dergelijks is aldus omdat een ieder van jullie een uniek pad heeft.
Wat is het waar je naar verlangd waarvan je niet geloofd dat je het kunt bereiken - een nieuwe woning, baan, relatie, auto, mobiele telefoon?
Wat je nog niet her/erkend hebt is dat deze stukjes die nu belangrijk zijn of in je leven missen deel uitmaken van je nieuwe pad. Dat is niet te zeggen dat een mobiele telefoon alles is dat je nodig hebt om je nieuwe pad te bereizen. Maar dat de mobiele telefoon je beginpunt/erkenning is dat het tijd is om te creëren wat er nodig is voor je nieuwe pad. En dit eerste stukje is zeer waarschijnlijk iets zeer tastbaars in jouw wereld.

maandag, maart 30, 2015

Aartsengel Zadkiel - Overzichtelijkheid en Jullie Energiegebied - April 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Overzichtelijkheid en Jullie Energiegebied"
April 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, zouden wij graag de overzichtelijkheid en zuiverheid van jullie vibratie en energiegebied willen bespreken.
Jullie energiegebied reflecteert jullie vibratie. Het spiegelt jullie intenties, gedachten, emoties en acties.
Iedere intentie, gedachte, gevoel of actie draagt diens eigen vibratie. Gedachten en gevoelens zoals Liefde en vriendelijkheid dragen een hogere vibratie dan die van kwaadheid en haatdragendheid.
Iedere keer dat je een gedachte of een gevoel ervaart, wordt het opgenomen en gereflecteerd in je energiegebied. Het is een opname van wie je bent, en het verandert wat gebaseerd is op je huidige staat van zijn.
Bijvoorbeeld, als jij je vredig voelt en iets verstoort plotseling je omgeving, zal je energiegebied deze verandering reflecteren tenzij jij je de kunst eigen gemaakt hebt van kalm te blijven tijdens verstoringen.
Hoe meer tijd je in een bepaalde vibratie doorbrengt, hoe groter diens reflectie op je energiegebied. Als je gewoonlijk een vriendelijk en liefdevol persoon bent, is dit de vibratie welke gereflecteerd zal worden in je energiegebied.

De Arcturiaanse Groep - In het Licht daar is Geen Kruisiging meer, Alleen Wederopstanding - 29 Maart 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
In het Licht daar is Geen Kruisiging meer, Alleen Wederopstanding
29 Maart 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, Groeten aan iedereen in dit seizoen van Christelijke feestviering. Weet dat het sterven en de wederopstanding welke herinnerd worden met Pasen bedoeld waren om diepgaande spirituele leringen te verstrekken voor allen, Christelijk alsook niet-Christelijk.
De Lente brengt nieuwe aanvangen met zich mee, zelfs voor diegenen die zeer hard mogen proberen om nieuwe aanvangen te vermijden. Wij spreken nu over diegenen die geloven dan hun leercurve afgelopen is en dat zij nu gerechtvaardigd zijn om achterover te leunen en van de "oude leeftijd" te genieten. Dezen in deze categorie zullen zeer verrast zijn wanneer verandering ermee begint om deze gekoesterde illusie te verstoren. Iedereen moet voorbereid zijn op verandering, zowel binnenin als buitenom ongeacht de menselijke leeftijd en diens manifestaties.
Weiger om blindelings in het bewustzijn de geloven/overtuigingen en angsten te accepteren over ouder worden hetgeen onophoudelijk naar jullie toegegooid wordt door corporaties wiens standpuntbepaling het is te profiteren van jullie angsten over de leeftijd en de verslechtering daarvan. De individuele menselijke leeftijd doet er niet toe in de spirituele reis want in werkelijkheid, is iedereen net zo oud als God.
Wij benadrukken verandering eenvoudig om iedereen nu op de Aarde eraan te herinneren om niet te comfortabel te raken in de illusie, want jullie allemaal maakten de keuze om deel uit te maken van deze krachtige tijd van verandering om spiritueel te ontwikkelen en dan op jullie beurt, anderen te helpen.

zondag, maart 29, 2015

Hilarion - De Wereld is aan het Veranderen omdat Jullie Veranderen - Maart 29-April 5, 2015Hilarion
De Wereld is aan het Veranderen omdat Jullie Veranderen
Maart 29-April 5, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
De winden van verandering blazen immer meer frequent. Alles wat jullie betreft, daar zijn toenemende signalen van de vernieuwing van jullie landen, jullie mensen en jullie zielen, terwijl ieder persoon zich uitlijnt met diens eigen goddelijke essentie en dagelijks diens aanwezigheid binnenin hun fysieke lichaam uitnodigt. Deze veranderingen doen zich in cyclussen voor en jullie zullen het weten wanneer jullie in een cyclus van assimilatie zijn van de kosmische energieën die door jullie Kroon Chakra binnenstromen, aangezien dit de tijd is van het innemen van nieuwe informatie en jullie ten zeerste gestimuleerd, aangescherpt en opgetild worden. Dan komt een volgende cyclus van de assimilatie van deze energieën binnen waardoor jullie, in jullie fysieke lichaam, de noodzaak gewaarworden om te rusten, te slapen, jezelf te verzorgen en om na te denken, en om deze energieën in jullie fysieke lichaam te aarden om hen op en binnenin de Aarde te verankeren. Verdwenen zijn de dagen toen dit proces zich voordeed in termen van decennia; nu vindt het op een veel sneller tempo plaats. Zo zijn de tijden waarin jullie leven.
Wat recht voor jullie verschijnt, is het bewijs van alles dat eens geheim gehouden werd en wat nu niet langer meer ingedamd kan worden door diegenen die ernaar streven om het te onderdrukken. De dageraad van de nieuwe dag komt iedere ochtend op, zowel letterlijk als figuurlijk. Jullie die goed thuis zijn in jullie dagelijkse disciplines voelen deze van binnenuit. Jullie hogere verbinding stuurt jullie altijd in/naar de correcte aanname van het doen en laten van dezen op jullie planeet. Jullie hebben de effecten van de veranderingen gezien die gewrocht werden door het bijeenkomen van vele mensen om een voornemen te onderschrijven om een correctie te creëren voor bewegingen die zich voordoen die jullie en jullie planeet uit de koers zouden brengen. Wij vanuit het hogere perspectief overlichten in toenemende mate jullie zielen, zodat jullie collectief geïnspireerd mag zijn, om dat wat niet voor het hoogste goede van jullie mensen en jullie planeet is af te wenden. Diegenen die dergelijke voornemens hebben zullen niet slagen met hun inspanningen om hun controle te herkrijgen.

De Arcturianen en Jullie Galactische Familie - Het Proces van Ascentie - 26 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen en Jullie Galactische Familie
Het Proces van Ascentie
26 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie
Ongemerkt en introspectief vinden de veranderingen langzaam, doch gestadig in jullie bewustzijn plaats. Jullie beginnen nu "tijd" te verliezen in jullie dagelijkse leven en, tegelijkertijd, hebben jullie korte ervaringen van in het NU te zijn. Binnenin het GEEN-tijd van het NU zijn er geen verwachtingen, teleurstellingen, mislukkingen of zelfs overwinningen, aangezien deze alleen tijdsgebonden concepten zijn. Jullie mogen deze concepten summier in het NU voelen, maar zij "leven" gewoonlijk in het verleden of in de toekomst.
Bijvoorbeeld, "verwachtingen" leven in de toekomst, "teleurstellingen" leven in het verleden, "mislukkingen" zijn een angst die je kunnen achtervolgen vanuit het verleden of je beangstigen in de toekomst, en overwinningen zijn iets waar jij je aan vasthoudt vanuit het verleden of waar je op hoopt voor de toekomst. Echter, in het NU is er geen verleden of toekomst.
Het leven in de derde dimensie heeft jullie getraind om in het verleden of in de toekomst te leven, maar biedt zeer weinig modellen voor in het NU te leven. Daarom, als je begint te ervaren wat bijna aanvoelt als een bevroren moment van het NU, is het moeilijk voor het 3D brein om dat te bevatten.
De verwarring van het 3D brein is belangrijk voor jullie ascentieproces, omdat het jullie eraan herinnert om een beroep te doen op jullie Multidimensionale ZELF. Tijd is zeer aantrekkelijk omdat het vertrouwd is. Ook, is het vrij gemakkelijk om verloren te raken in het concept dat iets "ervoor" of "erna" komt. Jullie 3D brein is gewend aan opeenvolging.
Zonder tijd, co-existeren ontelbare werkelijkheden binnenin het NU. Echter, deze werkelijkheden lijken van elkaar "afgescheiden" te zijn wanneer jullie hen via jullie 3D bewustzijn ervaren. Maar, wanneer we buiten de tijd zijn, zijn er geen vroegere ervaringen of toekomstige verwachtingen. Alle werkelijkheden zijn verweven in/naar het NU van de ENE.
Wanneer je gewaarwordingen beperkt zijn tot de derde dimensie, ben je niet in staat om het sierlijke tapijtwerk van het NU waar te nemen. Gelukkig, terwijl je hogere waarnemingen van helderhorendheid, helderziendheid en heldervoelendheid online komen via je hogere staten van bewustzijn, wordt jij je ervan bewust dat er vele verschillende dimensies zijn, alsook parallelle en afwisselende werkelijkheden, die allemaal binnenin hetzelfde NU lopende zijn.

zaterdag, maart 28, 2015

De Elohim - Hoogste Lichtbron Uit Jezelf - 28 Maart 2015 / Annemiek Coenen


De Elohim
De Hoogste Lichtbron Uit Jezelf
28 Maart 2015 /  Annemiek Coenen
Een ieder stemt zich af op zijn eigen hoogste lichtenergie en op de hoogste trilling van de dag en wordt dan hiermee verbonden. Het hoeft geen moeilijkheden meer op te leveren om je er snel mee te verbinden. Licht in al zijn vormen zal gevoeld worden. Stem je af op de hoogste lichtbron en je zult kunnen spreken. Spreken vanuit het Zelf zal een ieder dan gemakkelijk afgaan.
Luister naar de antwoorden en geloof ze, dit is de waarheid uit jezelf. Geloof de eerste gedachte die naar boven komt en handel hiernaar.
Geloof in jezelf krijgt dan een andere betekenis. Steeds meer mensen staan hiervoor open, door het vele Licht dat naar jullie gestuurd wordt.
Alle ogen zijn op jullie gericht, er gebeuren wonderen die nog niet eerder vertoond zijn.

Aartsengel Michael - De Kristallijnen LichtLichaam Meditatie - 26 Maart 2015 / Rita PulmansAartsengel Michael
De Kristallijnen LichtLichaam Meditatie
26 Maart 2015 / Rita Pulmans
“Geliefden, velen zijn op de goede weg, de weg van Liefde en Barmhartigheid.” 
Rita:
Geliefde Aartsengel Michael, 
Ik heb vragen aan U.
Soms zijn we onbewust over toestanden of zaken die zich aandienen vanuit een negatief gegeven. Ik begrijp, dat wanneer de Nieuwe Aarde zich ontplooit, vele zaken/toestanden die heersen aan het Licht mogen komen. En mede veranderingen ten goede brengen.
Hoe kunnen wij deze veranderingen bewerkstelligen. Hoe doorbreken we barricades van duisternis. Zodat we kunnen leven in en op een mooie en heerlijke zuivere wereld, vrij van pesticide gifstoffen. Vrij van onzuivere luchten water en aarde. Vrij van innerlijke en fysieke vervuilingen. Zodat we onze kinderen de kansen geven en bieden om in een gifvrije wereld te mogen ademen leven en wonen.
Geef ons geliefde Michael uw Heilige helende woorden.
Ik dank u Lord van de Zon.
****
Geliefd kind van de Zon, Geliefde harten,
Ik Aartsengel Michael heb de volgende zeer belangrijke woorden voor jullie allen.
Mag ik jullie geliefden attenderen dat jullie werkelijk het verschil maken?
Geliefden, het zijn inderdaad heftige tijden. Doch wanhoop niet. Er is door ons de Goddelijke Wereld reeds gezien en ingegrepen. Alles maar ook alles zal gezuiverd worden van negatieve manipulerende krachten.

dinsdag, maart 24, 2015

Blossom en De Galactische Federatie van het Licht - Waarheid, Wat is Waar - Wat Niet? - 19 Maart 2015Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
19 Maart 2015
"Waarheid, Wat is Waar - Wat Niet?"

Blossom: Hallo vrienden … zijn we allemaal klaar voor de volgende opwindende episode?
GFL:  Wij zijn natuurlijk ÉÉN met jullie … zoals we met ALLE dingen zijn.
Geweldig! Nou, een paar dingen … en ik ben er niet zeker van of ik er wel in wil duiken … maar wie A zegt, moet ook B zeggen, zoals het gezegde luidt. Zouden we het nu over de essentie van Waarheid kunnen hebben? Ik weet dat we hier eerder uitgebreid over spraken … een aantal jaren gelden … en dat ik totaal in de war raakte en de weg kwijt was. Zouden we het, nu ik zoveel meer verlicht ben … !!!!???? … opnieuw kunnen proberen?
Wij zijn altijd blij als we jullie waar dan ook bij kunnen helpen om het te begrijpen. We zijn ons ervan bewust dat jullie je verward VOELEN waar het gaat om het feit dat jullie … wanneer er iets is gebeurd … wanneer jullie het hebben gezien met jullie ogen/in jullie hart hebben gevoeld … het feit/de Waarheid ervan niet kunnen ontkennen. Maar het is een probleem voor jullie dat een bepaald feit jullie een ongemakkelijk GEVOEL kan geven … alhoewel jullie weten … het een feit is … dat het gebeurde. Het is, zoals jullie zouden zeggen … WAAR.
Dat klopt. Echter, jullie zeggen dat wij, als iets ons een ongemakkelijk gevoel geeft … verder moeten gaan … omdat het niet ONZE WAARHEID is.
Ja, dat doen we … omdat dit het beste advies is. Laten we eens proberen die twee naast elkaar te zetten. Een feit is een feit … binnen de illusie, laten we dat niet vergeten … En wij zeggen dat als een ‘verhaal’ niet met jullie resoneert … het niet JULLIE WAARHEID is.
Ja. Dus, oorlog resoneert niet met mij … en is daarom niet mijn waarheid … echter, voor mij is het een feit dat het maar doorgaat … het is WAAR. Zien jullie wat ik probeer te zeggen?
Zeker. En wat wij willen laten zien is … dat bijvoorbeeld ‘oorlog’ … geen ‘klank van Waarheid’ … voor jullie heeft. Maar voor een ander kan dat wel zo zijn.
Maar het gebeurt absoluut … en is dus waar?
Het is een feit. Het is ook een feit dat dit een zeer gecompliceerde materie is.
Concentreer jij je, Blossom, in jullie wereld … je alledaagse leven … op oorlog?
Nooit.

Het Hemelsblauw Is Niet de Grens - 23 Maart 2015 / Brenda Hoffman


Het Hemelsblauw Is Niet de Grens
23 Maart 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Sommigen van jullie voelden de energieën van de afgelopen paar dagen diepgaand en rechtstreeks. Anderen merkten de angst van velen op, maar voelden weinig. Alles verschoof in overeenstemming met hun behoeften.
Diegenen van jullie die in grote pijn zijn, zijn overstuur omdat jullie dachten dat jullie niet veel zouden ervaren wanneer jullie je berg van de algemene reiniging beklommen hadden. Jullie opruiming/reiniging is nu van jullie individuele paden. Sommige van deze paden hebben vele braamstruiken en anderen zijn relatief geëffend. Het is niet jullie rol of onze rol om te specificeren waarom iedere entiteit wel of niet in pijn was. En diegenen die lijden/leden zijn niet spiritueler, slechts op een ander pad.
Jullie hebben een plaats bereikt in jullie overgang waarin jullie de enige zijn die verklaringen en richtingen voor jullie zelf kunnen verstrekken. Een dergelijke gedachte is voor velen moeilijk. Het is zoals het verwijderen van de trainingswielen van je fiets. De meesten van jullie die op die manier leerden fietsen waren er zeker van dat jullie zouden vallen en jezelf pijn zouden doen toen jullie trainingswielen eenmaal verwijderd waren. Slechts om te ontdekken dat jullie nieuwe fietsvaardigheden jullie voorzagen van meer snelheid en avontuur dan voorheen. En aldus is het voor jullie het laatste uitstapje in/naar jullie nieuwe wereld.
Jullie persoonlijke rol bespoedigen - zoals in de afgelopen paar dagen gebeurde - intensiveerde wat voor braamstruiken of stukjes op jullie pad dan ook waar jullie niet overheen konden springen, onderdoor of er rondom heen konden gaan. Deze braamstruiken zijn jullie boodschappen naar jullie zelf dat deze braamstruik, dit stukje iets is dat jullie moeten adresseren voordat jullie voorwaarts gaan.

maandag, maart 23, 2015

Aartsengel Michael en Aartsengel Faith - De Verlichting en Ontwaking van de Kroon Chakra - 19 Maart 2015 / Natalie Glasson


Aartsengel Michael en Aartsengel Faith
De Verlichting en Ontwaking van de Kroon Chakra
19 Maart 2015 / Natalie Glasson
Door onze liefdevolle engelachtige frequentie brengen wij ons goddelijke bewustzijn van inspiratie en genezing voort om jullie wezen aan te raken en de herinnering van jullie ziel te ontwaken, een herinnering welke voorbij jullie huidige werkelijkheid gaat, voorbij de dimensies en werkelijkheden van bewustzijn van de innerlijke gebieden. Over een dergelijke herinnering kan niet door het verstand nagedacht worden, het kan alleen verteerd worden als een bekende vibratie door de ziel. Jullie ziel is capabel van een immense grootsheid van bekwaamheden en creaties. Als een Aards aspect van jullie ziel is de grootste en meest bekrachtigende manier om jullie ziel te erkennen, als een waarheidsgetrouwe liefdevolle magie. Stel je bewust voor dat je de overtuiging vast zou houden over je ziel zijnde de meest verbazingwekkende en inspirerende magische vibratie, licht en substantie die in staat is om alles te kunnen doen. Dan zou je notitie nemen van je ziel, het bewust in/naar ieder aspect van je werkelijkheid, je creaties, gedachten en ervaringen wevend. Je zou de erkende goddelijke schepper van je werkelijkheid worden; een heilige kracht afgestemd op en stromend vanuit de Schepper. Verbeeld je hoe opwindend en vervullend iedere dag op Aarde zou zijn, het zou een vervullende reis van evolutie, begrip en acceptatie van de Schepper zijn. Jullie ziel is groter dan wat voor magie dan ook die jullie je mogelijk voor zouden kunnen stellen, het is al de waarheid van jullie wezen en er is eenvoudig een behoefte voor jullie erkenning.
Laat de enige beperkingen die jullie kiezen om je aan vast te houden binnenin jullie wezen en werkelijkheid, specifiek wanneer je in harmonie met je ziel bestaat, de beperkingen van Liefde zijn.
Sta jezelf toe te bestaan, te creëren, te denken, te voelen, te ervaren binnen de beperkingen van de Liefde van de Schepper. Natuurlijk de Liefde van de Schepper heeft geen beperkingen en dit is één van de begrippen die wij naar voren wensen te brengen en nochtans, wanneer je binnen de grenzen van Liefde bestaat duidt dit erop dat je altijd in een ruimte van Liefde creëert en ervaart. Je weet Liefde uitbreidend te zijn en aldus is deze ruimte uitbreidend. Wanneer we voorbij de Liefde gaan, gaan we angst, kwaadheid, pijn en lijden binnen wat iedere ziel op de Aarde toestaat zich te ontwikkelen, te begrijpen en te leren, en nochtans is dit proces van leren voor velen niet langer meer volledig tevredenstellend. Wanneer jij jezelf toestaat in een ruimte van Liefde binnenin je wezen, geest, emoties, werkelijkheid, creaties en ervaringen te bestaan, biedt jij jezelf een immer ontwikkelende en inspirerende vrijheid aan. Sta jezelf toe om de barrières los te laten welke de glorieuze magie van je ziel belemmeren; en zou je niettemin één beperking vast moeten houden laat het dan zijn om te blijven binnen de grenzen van Liefde.

zondag, maart 22, 2015

Hilarion - Volg Jullie Eigen Ster! - Maart 22-29, 2015Hilarion
Volg Jullie Eigen Ster!
Maart 22-29, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Er is een gevoel van voltooiing op het innerlijke niveau, terwijl de Kosmische uitlijningen en de menselijke activiteiten op jullie planeet plaatsvinden. Jullie liefdevolle energieën werden gegeven en toegepast waar het het meeste nodig is, en ieder deeltje werd gebruikt voor het hoogste goed van allen met liefdevolle dankbaarheid en waardering voor jullie inspanningen. Er wordt aldus zeer veel van jullie gehouden door jullie Familie van het Licht! Ieder deeltje van Licht breidt uit en vult alle plaatsen en ruimtes die aan het verschuiven zijn, terwijl de schaduwen zich terugtrekken, en groeien op deze manier exponentieel. Het raakt de harten van iedereen op de planeet aan, en zelfs van diegenen die blijven proberen om de Heilige Vlam uit te doven die binnenin hun eigen hart brandt. Het is een tijd voor een diepgaande overdenking aangaande dat wat nog steeds gezuiverd en losgelaten moet worden uit de ziel van ieder persoon, en om diepgaand binnenin zelf te kijken is een bewuste keuze welke volledige oprechtheid en moed vereist. Het vuur binnenin jullie eist een dergelijk nauwkeurig onderzoek en jullie zijn er tot toe in staat terwijl jullie doorgaan met jullie eigen ster te volgen!  
Het volgen van je eigen ster betekent te kiezen om je eigen beste vriend te zijn. Het betekent overvloedige vriendelijkheid, mededogen en Liefde aangaande je eigen wezen, en te herinneren dat je een openhartige ziel bent die geïncarneerde goedheid is. Laat de vroegere ervaringen los waar misbruik gemaakt werd van die goedheid door anderen die niet het hogere pad namen zoals jij dat doet. Laat de kwetsuren binnenin je los die deze acties op je ziel plaatsten. Jij was en bent onschuldig en je bent niet verantwoordelijk voor de zielen die ervoor kozen om te blijven in de oude paradigma niveaus van klein te blijven. Laat de behoefte los om hen van zichzelf en hun eigen keuzes te 'redden'. Zorg voor jezelf en loop rechtop op jullie wereld, want jouw Licht en jouw goedheid worden ten zeerste gewaardeerd, net zoals je bekwaamheid om dat Licht in immer verbredende cirkels van radius uit te breiden. Vroeger of later, zal dit alle harten op een openende en uitbreidende manier aanraken.

Het Portaal Openen - Deel 4 - 18 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie


Het Portaal Openen
Deel 4
18 Maart 2015 /  Dr. Suzanne Lie
HET BESEF
Met dat besef dat deze duisternis mij alleen zou kunnen aanvallen door mijn eigen innerlijke duisternis, nam de strijd gedurende een moment af, net lang genoeg voor mij om mezelf bijeen te brengen aangaande mezelf. Ja, ik. Er was meer aangaande mij dan deze duisternis. Daar was Liefde en wijsheid en macht/kracht. Langzaam, begon mijn geest alle prachtige herinneringen van mijn leven te herinneren en mijn hart hield vanuit mijn ware kern van hen.
Met die Liefde vond ik de kracht en wijsheid om ook van de duisternis te houden. Het was ook slechts een deel van mij. Het was echter een deel van mij waar ik altijd afgeschermd van was geweest, alsook een deel dat voor mij verkend moest worden om een compleet wezen te worden.
Met mijn hart open, begon ik Liefde te sturen naar alle kwade en doodsbange entiteiten die ernaar streefden om met mij strijd te voeren. Sommigen van hen keerden zich van het Licht af en gingen mokkend weg zoals een wild beest dat diens dode prooi verloren had. Anderen omhelsden het Licht en stegen op naar de hogere dimensies. Als zij opstegen, deed ik dat ook.
Uiteindelijk was ik in het hogere astrale gebied. Alle feeën, kabouters en kleine mensen verwelkomden mij en feliciteerden me met mijn overwinning. Zij leiden mij door de prachtige groene velden van het bovenste astrale gebied. Overal waren wezens van schoonheid die aura's van de Lente droegen. Ik herkende sommigen van hen en ontdekte sommigen die ik nog niet ontmoet had.
Ik ging verder in/naar het mentale gebied. Ik was zorgvuldig om mijn iedere gedachte en gevoel te bewaken, wetende dat zij ogenblikkelijk voor mij zouden manifesteren. Uiteindelijk, werd ik mezelf gewaar bij het portaal naar het oorzakelijke gebied. Al mijn levens op de planeet Aarde haasten zich om mij te ontmoeten om me eraan te herinneren dat energie naar buiten energie terug was.
Ik reisde toen in/naar het spirituele gebied en zag het moment van mijn individualisatie vanuit de Schepping. Ik omhelsde mijn monade, het gedeelte van mezelf dat eeuwig een vlekje van de Schepping is. Toen ging ik in/naar de grote leegte. Alles was volledig zwart. Ik zocht de corridor naar de vijfde dimensie, en uiteindelijk vond ik het.

zaterdag, maart 21, 2015

Boodschap van God - Indalen ChristusLicht - 21 Maart 2015 / Rita Pulmans


Boodschap van God
Indalen ChristusLicht
21 Maart 2015  / Rita Pulmans
Rita: Vanmorgen om een uur of half negen hebben mijn zus en ik het verblindende witte ChristusLicht wat indaalt mogen ervaren. De tranen liepen van verblind zijn over mijn wangen zo sterk! Nog nooit heb ik dit Licht op Aarde zo waargenomen als nu.
Dit is wat ik doorkreeg van God:
***
Dit verblindend witte Licht is de instroom van het Diamanten VaderLicht verstrengeld in het Gouden MoederLicht. In Eenheid verstrengeld, Barend het witte zuiverende en helende ChristusLicht.

De Elohim - Het Goddelijke Geschenk, Het Hart - 20 Maart 2015 / Annemiek Coenen


De Elohim
Het Goddelijke Geschenk, Het Hart
20 Maart 2015 /  Annemiek Coenen
Wonderen gebeuren, er wordt zoveel Licht verspreid. Houd jullie aan je eigen waarheid bij alle gebeurtenissen die komen gaan. Jullie zijn het Licht en jullie verspreiden het Licht.
Een nieuwe vloedgolf van Licht is over jullie heen gekomen, velen hebben dit gevoeld en voelen dit nog. Waarheid komt in al zijn vormen naar boven, dit alles in dienst voor het Gouden Tijdperk. Zoveel veranderingen ook voor degene die op hun liefdestijdlijn verblijven. Het sprankelt, spettert en straalt, expansie voor een groot gebied, overgave voor het grotere geheel, overgave voor het totale plaatje.
Blijf voelen lieve mensen, blijf voelen bij je Hart. Het Hart, het Goddelijke geschenk, het Gouden Hart, het Kristallen Hart, het Zuivere Hart waar de mens op gewacht heeft. Zoveel liefde wat er naar boven komt bij iedereen, het raakt elkaar. Het raakt elkanders snaren en beïnvloedt elkaar. Jullie raken elkaar aan op een manier die niemand overziet. Houden van voor het Grotere Geheel heeft een betekenis die jullie Nu gaan ont-dekken.

vrijdag, maart 20, 2015

De Goddelijke Moeder - Equinox 20 Maart - 20 Maart 2015 / Rita PulmansDe Goddelijke Moeder
Equinox 20 Maart en Zonsverduistering
20 Maart 2015 / Rita Pulmans


De Goddelijke Moeder Spreekt;
Geliefde kinderen, verbind je met de grote "opening" vandaag, Mijn Goddelijke Matrix.
Geliefden, Ik de Grote Moeder, de Grote Kosmische BaarMoeder zal jullie levensbrengende energieën schenken.
Laat je doordringen door Mijn Heilige "input".
Laat je instromen met Mijn Heilig Kosmische Stralen, zodat jullie je kunnen opvullen met levend-gevende, levensbrengende, Heilige en Helende Eenergieën.
Vandaag en verder nog een hele tijd kunnen en mogen jullie je verder en verder laten indalen in Mijn Heilige Kosmische Baarmoeder.
Zie hoe Zuster Maan haar verzachtende energie aanbiedt aan Vader Zon, (Zonsverduistering) zodat de intense ejaculaties van/met intens krachtig VaderLicht jullie niet kunnen deren, maar jullie oneindige warme intense Liefde en Levenskracht schenken. Jullie dienen nu vanuit het grote Kosmische kloppende Hart.
Verbind je in de blauwe Heilige energie van Zuster Maan en laat toe dat zij de stralen van Vader Zon verzacht.

Het Portaal Openen - Deel 3 - 17 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie


Het Portaal Openen
Deel 3
17 Maart 2015 /  Dr. Suzanne Lie
LIEFDE VINDEN
De wonderschone vrouw haar ogen waren lief en helder, en zij keek rechtstreeks in mijn hart. Ik kon haar blik niet weerstaan en opende de kraam weer. Ze kocht waarvoor ze gekomen was en draaide zich om om te vertrekken.
"Wacht," riep ik naar haar. "Alsjeblieft ga nog niet weg. Laat mij afsluiten en ik zal met je mee naar huis lopen. Het is bijna donker, en het is niet veilig voor een vrouw zo wonderschoon als jij."
"Hoe weet ik dat het veilig zal zijn om bij jou te zijn?" vroeg ze, met een schittering in haar diepe bruine ogen.
"Wel, ik ben van de Koninklijke Familie. Natuurlijk ben je veilig bij mij."
Ik was geschokt en in verlegenheid gebracht met wat ik had gezegd, maar een lang vergeten herinnering begon zich in mijn geest te vormen. Het was het gezicht van een ander kind. Ja, het was het gezicht van mijn zuster, degene die we in vrijheid hadden moeten stellen. Ik keek naar de vrouw voor mij.  
Zou mijn zuster eruit gezien hebben zoals zij, als zij haar verkenningen van de derde dimensionalen overleefd had? En toen, alsof een bliksemschicht in mijn geest was ingeslagen, herinnerde ik het mij. Ik herinnerde me niet alles, maar de mist begon op te lossen, en ik kon visioenen van zuiverheid zien, wachtend aan de randen van mijn geest.
Ik keek naar de vrouw. Hoelang had ik weg gestaard in mijn mijmeringen van het herinneren? Haar gezicht vertoonde een lichte bezorgdheid, maar zij maakte mijn verklaringen niet belachelijk.
"Dan kom, mijn Heer, en zie mijn woning," glimlachte zij vriendelijk, bijna alsof ze mij geloofde.

donderdag, maart 19, 2015

Het Portaal Openen - Deel 2 - 15 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie


Het Portaal Openen
Deel 2
15 Maart 2015 /  Dr. Suzanne Lie
ONZE INITIATIES
Het was het NU voor onze initiaties om te beginnen. Hoewel we nooit veel wisselwerking gehad hadden met de samenleving van de Maya, was het het Land van onze Moeders. Onze Arcturiaanse vaders hadden toespelingen gemaakt over onze "bestemming, maar wilden welke van de vragen dan ook die wij aan hen stelden niet beantwoorden.
"Jullie moeten de antwoorden binnenin jullie zelf vinden," zeiden ze altijd.
Onze vaders kwamen nu zeer vaak naar ons toe en namen ons mee naar Venus, Arcturus en/of het Moederschip. Zij lieten ons zien hoe tijd en ruimte te buigen en om Portalen te vinden waar wij doorheen zouden kunnen reizen. We waren geen kinderen meer op een avontuur, maar interdimensionale piloten in training. Soms maakten we onze reis in een voertuig en soms maakten we de reis in onze geest.
Om de reis in onze geest te maken was zeer moeilijk omdat we ons trillingstempo moesten verhogen naar de zevende dimensie om zonder een voertuig te reizen. Alleen Hopenakaniah en ik konden het doen zonder de hulp van onze vaders. Dit was de eerste keer dat wie van ons dan ook anders was dan de anderen, en het verontruste ons aanzienlijk.
"Vrees niet," sprak mijn Arcturiaanse vader, "Er zijn sprinters die zeer, zeer snel rennen, maar zij kunnen niet een zeer lange tijd rennen. Dan zijn er anderen die niet zo snel kunnen rennen, maar zij hebben een groot uithoudingsvermogen en kunnen een stabiel tempo vasthouden voor een lange afstand. Tutenakqua en Hopenakaniah zijn de sprinters. Hegsteomen en Leatunika zijn de lange afstand renners. Alles is zoals het zou moeten zijn. Jullie vieren zijn een team, zoals altijd."
Mijn vaders woorden stelden ons gerust, maar ons team van vier werd geleidelijk twee teams van twee. De sprinters en de renners hadden andere lessen. En dan was daar de seks. Hoewel seks aan ons uitgelegd was toen wij kinderen waren, begrepen wij het niet echt. Maar nu, was het een drang geworden, een honger. Wederom was het twee teams van twee, maar er was geen rivaliteit of jaloersheid.
Zoals gewoonlijk, was Sackatukeneon de eerste die het opmerkte. Wij alle vier waren bij hem en, zoals gewoonlijk, sprak hij in raadselen.

Het Portaal Openen - Deel 1 - 14 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie


Het Portaal Openen
Deel 1
14 Maart 2015 /  Dr. Suzanne Lie
De Arcturiaanse Corridor werd eerder geopend, dus laat ons terug in/naar het verleden gaan om een kijkje in onze toekomst te nemen. Niets is Nieuw in het NU van de ENE. We hebben allemaal ontelbare levens op vele werelden, werkelijkheden en dimensies gehad. Terwijl onze gewaarwordingen ontwaken om de energiegebieden te zien die eens onzichtbaar waren, beginnen we ons te herinneren hoe we portalen in/naar hogere dimensies openden, zodat we het dus weer kunnen doen. De Corridor van Ascentie wacht op ons. Hoe openen we onze persoonlijke portalen om het te accepteren?
****

Mijn naam is Tutenakqua, Ik ben een Hoge Priester van de Heilige Maya. Ik spreek vandaag met jullie om jullie de missie van mijn leven te vertellen dat ongeveer 520 jaren geleden bestond (zoals jullie hen tellen) voorafgaand aan jullie tijd van 1995 AD. Ik voel dat het geschikt is om nu tegen jullie te spreken, aangezien mijn bijdrage in mijn tijdskader niet ongelijk is aan die van jullie in jullie tijdskader. Onze spirit loopt onophoudelijk door de derde dimensionale tijd en ruimte via de eenheid van onze zesde dimensionale bewustzijn.
DE KINDERTIJD
Ik zal mijn verhaal met mijn vroege kindertijd beginnen. Ik was specifiek uitgekozen om een bestemming voor mijn mensen te vervullen. De Priesters hadden gewacht op het teken van mijn entree in de belichaming gedurende vele jaren. Uiteindelijk, kwamen de voortekenen uit. Het Moederschip was gekomen en de Zonen van de Hemel hadden de Dochters van de Aarde uitgekozen om lichamen voor mij en voor mijn medereizigers te creëren. Toen de vrouwen allemaal in verwachting waren, keerden de Schepen van Thuis terug naar de hemelen.
Het is zeer moeilijk voor een driedimensionale vrouw om te paren met en succesvol een kind van een zesdimensionale man te dragen. De mannen moesten het grote risico nemen van het verlagen van hun vibraties, en de vrouwen moesten zeer zuiver blijven en gedurende vele jaren mediteren om hun vibraties te verhogen. Het resultaat, als het succesvol was, zou een kind zijn die gemakkelijk zou kunnen bestaan in de derde, vierde en zelfs de vijfde dimensies op hetzelfde moment. Drie anderen en ikzelf werden op deze manier geboren en overleefden het naar de volwassenheid.
We leefden het meest van onze levens binnen de grenzen van de tempel. Dit mag toeschijnen een streng leven te zijn, maar aangezien wij gemakkelijk in de innerlijke werelden konden reizen, was het offer minimaal. Ook, kwamen onze vaders met regelmatige intervallen om ons naar ons Arcturiaanse Moederschip te brengen. Want zie, onze Arcturiaanse vaders waren voor deze missie uitgekozen omdat Arcturianen vanuit een Sterrenpoort wereld ontstonden.
Als een Sterrenpoort Wereld, kan er tot vele verschillende dimensionale werelden toegang verkregen worden in de regionen van de Bootes (Ossenhoeder) Constellatie, waar Arcturus in de hemelen ligt. Onze vaders functioneerden in feite in hogere dimensies dan de vijfde als zij van de Aarde weg waren en het Universum bereisden. Echter, wanneer zij naar de Aarde kwamen moesten zij zichzelf beperken tot een vijfdimensionaal Lichtlichaam.

woensdag, maart 18, 2015

Je Bent in een Konijnenhol Gesprongen - 16 Maart 2015 / Brenda Hoffman


Je Bent in een Konijnenhol Gesprongen
16 Maart 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Je anticipeerde op een toekomst van doorgaande vreugde wanneer je eenmaal jouw berg van algemene angsten meester was geworden. Iets dergelijks is niet noodzakelijkerwijs waar geweest gedurende de laatste paar weken. Gezien alles dat er gebeurd is met en rondom jou, kan je alleen concluderen dat deze overgang geen werkelijkheid is of jij hebt je niet zo snel geavanceerd als diegenen die voorop lijken te racen.
Deze overgang is werkelijkheid en niemand is wijzer of beter dan jij. Natuurlijk, jou werd iets dergelijks in de laatste paar maanden verteld, maar nog steeds vraag jij je af - waarom je niet ogenblikkelijk manifesteert wat je wenst, waarom je geen Liefde, een gemeenschap of andere stukjes gevonden hebt die belangrijk voor jou zijn.
Het is niet logisch voor jou dat je gedurende jaren ijverig aan de Nieuwe Jij gewerkt hebt en nochtans niets ervaart of wat dan ook nieuws voelt - inclusief de grote en doorgaande beloofde vreugde door zo velen van de kanalen.
Misschien geloof je dat je nog ongeveer hetzelfde bent zoals je altijd was - misschien een beetje wijzer, maar die wijsheid zou net zo gemakkelijk het resultaat kunnen zijn van de leeftijd als alles wat de kanalen beloofden.
Jij BENT anders en je breidt je vaardigheidsset op warp snelheid uit. Maar dat doe je aldus op een afgestudeerde manier - ongeveer zoals dat waar is voor het bakken van een cake. Voorafgaand aan het definitieve product - de cake is een cake - moet je de vereiste ingrediënten in de correcte volgorde combineren.

maandag, maart 16, 2015

De Arcturiaanse Groep - Waarheid en Diens Energie in de Wereld - 15 Maart 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
Waarheid en Diens Energie in de Wereld
15 Maart 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, wij groeten jullie in deze tijd van nieuwe aanvangen -- de tijd van het voorjaar. Velen van jullie zijn uitgeput, werden overspoeld met de kwesties van het winterse weer en zuchten van opluchting als jullie meer van de verwarmende Zon zien welke krachtige nieuwe energieën met zich meebrengt. Ben voorbereid om enig verschuiven binnenin te ervaren alsook het te observeren in het algemene besef van de wereld, hetgeen vergezeld zal gaan door enige weer gerelateerde kwesties.  
Een nieuw en krachtig bewustzijn is bezig geboren te worden en zoals met alle geboortes wordt het vergezeld door enige pijn en moeilijkheden, veel van wat afhankelijk is van een bereidheid of niet-bereidheid om verandering te omhelzen. Velen ontdekken bij zichzelf niet langer in staat te zijn om blindelings de politieke nonsens te accepteren met diens begeleidende regels en voorschriften. Het zelfdienende en adolescente gedrag van vele zogenaamde "leiders" helpt mee om de ogen van velen te openen. Het is een tijd van ontwaking en de opgestapelde oogkleppen waar zovelen mee geleefd en deze voor lief genomen hebben, gaan eraf.
Wij wensen te spreken over waarheid, en diens energie in de wereld. Concepten en overtuigingen over waarheid stromen van en manifesteren door het individuele bewustzijn, alsook worden zij vastgehouden in het onpersoonlijke Universele overeenstemmende bewustzijn. Bepaalde ideeën die in stand gehouden worden waarheid te zijn binnenin het meerderheidsbewustzijn worden steeds meer afgewezen in het persoonlijke bewustzijn. Ieder beetje van Licht dat jullie omhelzen wordt dan een deel van het algemene wereldbewustzijn en deze vermenging en de verlichting van het wereldbewustzijn is wat de ongeïnteresseerde en onontwaakte massa's toestaat te ontwaken.