dinsdag, maart 31, 2015

Ruim Je 3D Creatie Overtuigingen Op - 30 Maart 2015 / Brenda Hoffman


Ruim Je 3D Creatie Overtuigingen Op
30 Maart 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Je denkt dat je beter verdient, dat de Universums je in de steek gelaten hebben, dat manifestatie een sprookje is, iets dergelijks is niet jouw waarheid - slechts wat je gedurende eonen geloofd hebt is waar.
Er mag voor sommigen een goede fee zijn - voor diegenen die rijk zijn, prachtig, deskundig of wat voor bestemming dan ook die je vaststelt dat aangeeft dat zij beter of gelukkiger dan jij zijn.
Hoewel je comfortabel was met hartzeer; het gaat nooit gebeuren; anderen zijn beter dan jij, ben je nu deze overtuigingen aan het adresseren. Want om waarlijk van jezelf te houden - zoals waar was voorafgaand aan je Aarde entree in dit leven - moet jij je overtuigingen die op zoveel manieren aangeven dat je minder waardig of deskundig bent dan bijna iedereen her/erkennen.
Neem de volgende paar dagen een paar momenten om te her/erkennen hoe vaak je tegen jezelf zegt, "Die persoon is zo gelukkig omdat…….."
Waarom denk je dat een ieder van jullie andere interesses en noden heeft? Merk je niet op dat wat voor één persoon belangrijk, benijdenswaardig of deskundig is, voor een ander helemaal niet interessant is? Iets dergelijks is aldus omdat een ieder van jullie een uniek pad heeft.
Wat is het waar je naar verlangd waarvan je niet geloofd dat je het kunt bereiken - een nieuwe woning, baan, relatie, auto, mobiele telefoon?
Wat je nog niet her/erkend hebt is dat deze stukjes die nu belangrijk zijn of in je leven missen deel uitmaken van je nieuwe pad. Dat is niet te zeggen dat een mobiele telefoon alles is dat je nodig hebt om je nieuwe pad te bereizen. Maar dat de mobiele telefoon je beginpunt/erkenning is dat het tijd is om te creëren wat er nodig is voor je nieuwe pad. En dit eerste stukje is zeer waarschijnlijk iets zeer tastbaars in jouw wereld.

maandag, maart 30, 2015

Aartsengel Zadkiel - Overzichtelijkheid en Jullie Energiegebied - April 2015 / Linda Robinson



Aartsengel Zadkiel
"Overzichtelijkheid en Jullie Energiegebied"
April 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, zouden wij graag de overzichtelijkheid en zuiverheid van jullie vibratie en energiegebied willen bespreken.
Jullie energiegebied reflecteert jullie vibratie. Het spiegelt jullie intenties, gedachten, emoties en acties.
Iedere intentie, gedachte, gevoel of actie draagt diens eigen vibratie. Gedachten en gevoelens zoals Liefde en vriendelijkheid dragen een hogere vibratie dan die van kwaadheid en haatdragendheid.
Iedere keer dat je een gedachte of een gevoel ervaart, wordt het opgenomen en gereflecteerd in je energiegebied. Het is een opname van wie je bent, en het verandert wat gebaseerd is op je huidige staat van zijn.
Bijvoorbeeld, als jij je vredig voelt en iets verstoort plotseling je omgeving, zal je energiegebied deze verandering reflecteren tenzij jij je de kunst eigen gemaakt hebt van kalm te blijven tijdens verstoringen.
Hoe meer tijd je in een bepaalde vibratie doorbrengt, hoe groter diens reflectie op je energiegebied. Als je gewoonlijk een vriendelijk en liefdevol persoon bent, is dit de vibratie welke gereflecteerd zal worden in je energiegebied.

De Arcturiaanse Groep - In het Licht daar is Geen Kruisiging meer, Alleen Wederopstanding - 29 Maart 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
In het Licht daar is Geen Kruisiging meer, Alleen Wederopstanding
29 Maart 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, Groeten aan iedereen in dit seizoen van Christelijke feestviering. Weet dat het sterven en de wederopstanding welke herinnerd worden met Pasen bedoeld waren om diepgaande spirituele leringen te verstrekken voor allen, Christelijk alsook niet-Christelijk.
De Lente brengt nieuwe aanvangen met zich mee, zelfs voor diegenen die zeer hard mogen proberen om nieuwe aanvangen te vermijden. Wij spreken nu over diegenen die geloven dan hun leercurve afgelopen is en dat zij nu gerechtvaardigd zijn om achterover te leunen en van de "oude leeftijd" te genieten. Dezen in deze categorie zullen zeer verrast zijn wanneer verandering ermee begint om deze gekoesterde illusie te verstoren. Iedereen moet voorbereid zijn op verandering, zowel binnenin als buitenom ongeacht de menselijke leeftijd en diens manifestaties.
Weiger om blindelings in het bewustzijn de geloven/overtuigingen en angsten te accepteren over ouder worden hetgeen onophoudelijk naar jullie toegegooid wordt door corporaties wiens standpuntbepaling het is te profiteren van jullie angsten over de leeftijd en de verslechtering daarvan. De individuele menselijke leeftijd doet er niet toe in de spirituele reis want in werkelijkheid, is iedereen net zo oud als God.
Wij benadrukken verandering eenvoudig om iedereen nu op de Aarde eraan te herinneren om niet te comfortabel te raken in de illusie, want jullie allemaal maakten de keuze om deel uit te maken van deze krachtige tijd van verandering om spiritueel te ontwikkelen en dan op jullie beurt, anderen te helpen.

Karen Dover - 26 & 28 Maart'15 - Vervormde "Geloof" Systemen & In WAARHEID Verankeren om het Schip van "Ontdekking" te Varen


Karen Dover
Het Begrijpen en Verwijderen van Vervormde "Geloof" Systemen
26 Maart 2015
Velen nemen aan dat zonder een "geloof" in iets, dat dan "iets" niet zou bestaan en aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. ALLES IS GEWOON en dit wordt eruit gefilterd door diegenen die de frequenties lopende hebben van waaruit de vervormde geloofsystemen manifesteren.
Laat het mij met een voorbeeld uitleggen, we hoeven niet in WAARHEID te geloven want WAARHEID bestaat, WAARHEID bestaat al en wij breken de barrières af die onderwezen werden om ons weg te houden van de genoemde WAARHEID.
De lagere dimensionale frequenties welke onderwezen worden binnenin de oude 3D Aarde constructie lijken bij de eerste aanblik ondersteunend te zijn, maar zij werken tegen ons en creëren de persoonlijke gevangenissen waarvan velen nu begrijpen dat die bestaan. Geloofsystemen worden vanaf het moment dat wij onze eerste ademteug nemen verankerd en worden onophoudelijk versterkt terwijl wij onze levens leven. Aangezien het menselijke verstand ongeveer 90% van alle beschikbare informatie eruit filtert en alleen dat vasthoudt wat overeenkomt met de lopende geloofsystemen, is het gemakkelijk om te zien hoe wij uitbreiding tegenwerken door de lopende overtuigingen.
Het zijn de overtuigingen die op het onbewuste niveau binnenin ons zitten die onze menselijke levenservaring besturen. We mogen bewust verkondigen dat wij X geloven op een menselijk wakend geestesniveau, maar als we een lagere dimensionale frequentie verankerd hebben welke een onbewuste overtuiging genaamd y manifesteert, dan zal y altijd prioriteit hebben boven x ongeacht hoe ferm wij x ook verkondigen.
Menselijke mannen en menselijke vrouwen hebben onbewuste geloofsystemen lopende die specifiek op het geslacht afgestemd zijn en verankerd worden in de eerst 7 jaren van het menselijke leven. Deze zijn de funderingen van waaruit wij onze levenservaring opbouwen. Wat het betekent om een "man", "vrouw", "vader", "moeder", enzovoorts te zijn, daar wordt allemaal naar verwezen vanuit deze vroege jaren.

zondag, maart 29, 2015

Hilarion - De Wereld is aan het Veranderen omdat Jullie Veranderen - Maart 29-April 5, 2015



Hilarion
De Wereld is aan het Veranderen omdat Jullie Veranderen
Maart 29-April 5, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
De winden van verandering blazen immer meer frequent. Alles wat jullie betreft, daar zijn toenemende signalen van de vernieuwing van jullie landen, jullie mensen en jullie zielen, terwijl ieder persoon zich uitlijnt met diens eigen goddelijke essentie en dagelijks diens aanwezigheid binnenin hun fysieke lichaam uitnodigt. Deze veranderingen doen zich in cyclussen voor en jullie zullen het weten wanneer jullie in een cyclus van assimilatie zijn van de kosmische energieën die door jullie Kroon Chakra binnenstromen, aangezien dit de tijd is van het innemen van nieuwe informatie en jullie ten zeerste gestimuleerd, aangescherpt en opgetild worden. Dan komt een volgende cyclus van de assimilatie van deze energieën binnen waardoor jullie, in jullie fysieke lichaam, de noodzaak gewaarworden om te rusten, te slapen, jezelf te verzorgen en om na te denken, en om deze energieën in jullie fysieke lichaam te aarden om hen op en binnenin de Aarde te verankeren. Verdwenen zijn de dagen toen dit proces zich voordeed in termen van decennia; nu vindt het op een veel sneller tempo plaats. Zo zijn de tijden waarin jullie leven.
Wat recht voor jullie verschijnt, is het bewijs van alles dat eens geheim gehouden werd en wat nu niet langer meer ingedamd kan worden door diegenen die ernaar streven om het te onderdrukken. De dageraad van de nieuwe dag komt iedere ochtend op, zowel letterlijk als figuurlijk. Jullie die goed thuis zijn in jullie dagelijkse disciplines voelen deze van binnenuit. Jullie hogere verbinding stuurt jullie altijd in/naar de correcte aanname van het doen en laten van dezen op jullie planeet. Jullie hebben de effecten van de veranderingen gezien die gewrocht werden door het bijeenkomen van vele mensen om een voornemen te onderschrijven om een correctie te creëren voor bewegingen die zich voordoen die jullie en jullie planeet uit de koers zouden brengen. Wij vanuit het hogere perspectief overlichten in toenemende mate jullie zielen, zodat jullie collectief geïnspireerd mag zijn, om dat wat niet voor het hoogste goede van jullie mensen en jullie planeet is af te wenden. Diegenen die dergelijke voornemens hebben zullen niet slagen met hun inspanningen om hun controle te herkrijgen.

De Arcturianen en Jullie Galactische Familie - Het Proces van Ascentie - 26 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen en Jullie Galactische Familie
Het Proces van Ascentie
26 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie
Ongemerkt en introspectief vinden de veranderingen langzaam, doch gestadig in jullie bewustzijn plaats. Jullie beginnen nu "tijd" te verliezen in jullie dagelijkse leven en, tegelijkertijd, hebben jullie korte ervaringen van in het NU te zijn. Binnenin het GEEN-tijd van het NU zijn er geen verwachtingen, teleurstellingen, mislukkingen of zelfs overwinningen, aangezien deze alleen tijdsgebonden concepten zijn. Jullie mogen deze concepten summier in het NU voelen, maar zij "leven" gewoonlijk in het verleden of in de toekomst.
Bijvoorbeeld, "verwachtingen" leven in de toekomst, "teleurstellingen" leven in het verleden, "mislukkingen" zijn een angst die je kunnen achtervolgen vanuit het verleden of je beangstigen in de toekomst, en overwinningen zijn iets waar jij je aan vasthoudt vanuit het verleden of waar je op hoopt voor de toekomst. Echter, in het NU is er geen verleden of toekomst.
Het leven in de derde dimensie heeft jullie getraind om in het verleden of in de toekomst te leven, maar biedt zeer weinig modellen voor in het NU te leven. Daarom, als je begint te ervaren wat bijna aanvoelt als een bevroren moment van het NU, is het moeilijk voor het 3D brein om dat te bevatten.
De verwarring van het 3D brein is belangrijk voor jullie ascentieproces, omdat het jullie eraan herinnert om een beroep te doen op jullie Multidimensionale ZELF. Tijd is zeer aantrekkelijk omdat het vertrouwd is. Ook, is het vrij gemakkelijk om verloren te raken in het concept dat iets "ervoor" of "erna" komt. Jullie 3D brein is gewend aan opeenvolging.
Zonder tijd, co-existeren ontelbare werkelijkheden binnenin het NU. Echter, deze werkelijkheden lijken van elkaar "afgescheiden" te zijn wanneer jullie hen via jullie 3D bewustzijn ervaren. Maar, wanneer we buiten de tijd zijn, zijn er geen vroegere ervaringen of toekomstige verwachtingen. Alle werkelijkheden zijn verweven in/naar het NU van de ENE.
Wanneer je gewaarwordingen beperkt zijn tot de derde dimensie, ben je niet in staat om het sierlijke tapijtwerk van het NU waar te nemen. Gelukkig, terwijl je hogere waarnemingen van helderhorendheid, helderziendheid en heldervoelendheid online komen via je hogere staten van bewustzijn, wordt jij je ervan bewust dat er vele verschillende dimensies zijn, alsook parallelle en afwisselende werkelijkheden, die allemaal binnenin hetzelfde NU lopende zijn.

zaterdag, maart 28, 2015

De Elohim - Hoogste Lichtbron Uit Jezelf - 28 Maart 2015 / Annemiek Coenen


De Elohim
De Hoogste Lichtbron Uit Jezelf
28 Maart 2015 /  Annemiek Coenen
Een ieder stemt zich af op zijn eigen hoogste lichtenergie en op de hoogste trilling van de dag en wordt dan hiermee verbonden. Het hoeft geen moeilijkheden meer op te leveren om je er snel mee te verbinden. Licht in al zijn vormen zal gevoeld worden. Stem je af op de hoogste lichtbron en je zult kunnen spreken. Spreken vanuit het Zelf zal een ieder dan gemakkelijk afgaan.
Luister naar de antwoorden en geloof ze, dit is de waarheid uit jezelf. Geloof de eerste gedachte die naar boven komt en handel hiernaar.
Geloof in jezelf krijgt dan een andere betekenis. Steeds meer mensen staan hiervoor open, door het vele Licht dat naar jullie gestuurd wordt.
Alle ogen zijn op jullie gericht, er gebeuren wonderen die nog niet eerder vertoond zijn.

Aartsengel Michael - De Kristallijnen LichtLichaam Meditatie - 26 Maart 2015 / Rita Pulmans



Aartsengel Michael
De Kristallijnen LichtLichaam Meditatie
26 Maart 2015 / Rita Pulmans
“Geliefden, velen zijn op de goede weg, de weg van Liefde en Barmhartigheid.” 
Rita:
Geliefde Aartsengel Michael, 
Ik heb vragen aan U.
Soms zijn we onbewust over toestanden of zaken die zich aandienen vanuit een negatief gegeven. Ik begrijp, dat wanneer de Nieuwe Aarde zich ontplooit, vele zaken/toestanden die heersen aan het Licht mogen komen. En mede veranderingen ten goede brengen.
Hoe kunnen wij deze veranderingen bewerkstelligen. Hoe doorbreken we barricades van duisternis. Zodat we kunnen leven in en op een mooie en heerlijke zuivere wereld, vrij van pesticide gifstoffen. Vrij van onzuivere luchten water en aarde. Vrij van innerlijke en fysieke vervuilingen. Zodat we onze kinderen de kansen geven en bieden om in een gifvrije wereld te mogen ademen leven en wonen.
Geef ons geliefde Michael uw Heilige helende woorden.
Ik dank u Lord van de Zon.
****
Geliefd kind van de Zon, Geliefde harten,
Ik Aartsengel Michael heb de volgende zeer belangrijke woorden voor jullie allen.
Mag ik jullie geliefden attenderen dat jullie werkelijk het verschil maken?
Geliefden, het zijn inderdaad heftige tijden. Doch wanhoop niet. Er is door ons de Goddelijke Wereld reeds gezien en ingegrepen. Alles maar ook alles zal gezuiverd worden van negatieve manipulerende krachten.

donderdag, maart 26, 2015

Karen Dover - Het Openen van "Kwetsuren" om in WAARHEID te Genezen - 23 Maart 2015


Karen Dover
Het Openen van "Kwetsuren" om in WAARHEID te Genezen
23 Maart 2015
Voor velen in deze tijd mogen de energieën van de afgelopen paar lineaire dagen intens aangevoeld hebben. Op een Menselijk bewust wakend niveau wordt de verklaring als "zonnevlammen" gegeven en deze moeten gezien worden in de context zoals zij verschijnen. Alles is frequentie in het Universum en deze uitbarstingen van energie werken eraan om het menselijke voertuig uit de dichte patroonvorming vandaan te verhuizen, die gedurende een eeuwigheid binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwezen werd. Zoals ik herhaaldelijk geblogd heb zijn er uiteenlopende aspecten van het evolutieproces, daar is de opwaardering en de uitbreiding van onze menselijke voertuigen op het cellulaire niveau, de uitbreiding van onze spirit welke binnenin het menselijke voertuig zit en de bredere planeet Aarde waar wij op leven. Alles is bezig in uitlijning te komen met het bredere Universum, dus op ieder specifiek moment breiden wij op elke/alle van deze niveaus uit, en aangezien deze voor de blote menselijke ogen verborgen zijn wordt deze uitlijning er vaak uitgefilterd.
In deze tijd brengen de verhoogde energieën de lagere dimensionale frequenties die binnenin ons bestaan naar de oppervlakte. Deze manifesteren als emoties en "herinneringen" welke de genoemde emoties aansturen. Het menselijke ras werd herhaaldelijk onderwezen dat "liefde pijn doet" en dit is geen WAARHEID. In deze tijd zullen uiteenlopende scenario's en "vroegere kwesties' naar boven komen om losgelaten te worden via genezing.
Zij mogen intense pijn naar boven brengen en mogen de vraag naar boven brengen van waarom het scenario opnieuw bezocht moet worden. Dit is om de genezing toe te staan wat alleen bereikt kan worden door los te laten en de hogere dimensionale energieën toe te staan door ons heen, rondom ons en binnenin ons te stromen.

woensdag, maart 25, 2015

Aartsengel Michael - De Opstijgende Feniks: Equinox en Verduisteringen Maart/April 2015 - Celia Fenn


Aartsengel Michael
De Opstijgende Feniks: Equinox en Verduisteringen Maart/April 2015
18 Maart 2015 - Gepubliceerd op 24 Maart 2015/ Celia Fenn
Geliefde Familie van het Licht, dis is een zeer krachtige en ontzagwekkende tijd in jullie Planetaire Evolutie! Jullie zijn aan een periode begonnen van intense en dimensionale verandering dat de aard van jullie Planeet diepgaand aan het veranderen is. Met dit Equinox moment van de Lente voor het Noorden en de Herfst voor het Zuiden, wordt de energie van Vernieuwing en Regeneratie krachtig geactiveerd in de manifestatie van de Nieuwe Werkelijkheid en de Nieuwe Aarde.
De Feniks is het symbool voor deze krachtige energie van Vuur dat op de Aarde opstijgt en diens werk van Transmutatie en Transformatie doet. Vanuit het As van het Oude, wordt het Nieuwe ingezaaid en is opkomend!
De Feniks Energie is specifiek sterk met de Equinox van Maart, samen met de Zonsverduistering en de Nieuwe Maan. De Nieuwe ZonneLichtcodes worden geïnstalleerd, en een Nieuw Begin ligt klaar voor de Planeet.
Dit zal opgevolgd worden op 4 April met een Volledige Maansverduistering en Volle Maan, waar het Water element het dominanie transformationele element zal zijn. De Maan Codes zullen ingeprent worden op de Kosmische Wateren en de Wateren van de Aarde om een "Nieuwe creatie" en een "Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde" voort te brengen.
Tezelfdertijd, is er een grootse opening op de Galactische Niveaus, en de Aarde verankert niet alleen in de 6de en 7de dimensies van het Hogere Bewustzijn, maar herverbindt zich ook direct met de Galactische Leraren en Meesters van Sirius en Orion, die gereed staan om wederom de Wijsheid van Ascentie en het Hogere Bewustzijn te delen met diegenen die open zijn om deze leringen en wijsheid te ontvangen.
Zonne Verschuiving: De Nieuwe Zonne Codes en de Wedergeboorte van de Feniks op de Equinox/Nieuwe Maan in Vissen

dinsdag, maart 24, 2015

Blossom en De Galactische Federatie van het Licht - Waarheid, Wat is Waar - Wat Niet? - 19 Maart 2015



Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
19 Maart 2015
"Waarheid, Wat is Waar - Wat Niet?"

Blossom: Hallo vrienden … zijn we allemaal klaar voor de volgende opwindende episode?
GFL:  Wij zijn natuurlijk ÉÉN met jullie … zoals we met ALLE dingen zijn.
Geweldig! Nou, een paar dingen … en ik ben er niet zeker van of ik er wel in wil duiken … maar wie A zegt, moet ook B zeggen, zoals het gezegde luidt. Zouden we het nu over de essentie van Waarheid kunnen hebben? Ik weet dat we hier eerder uitgebreid over spraken … een aantal jaren gelden … en dat ik totaal in de war raakte en de weg kwijt was. Zouden we het, nu ik zoveel meer verlicht ben … !!!!???? … opnieuw kunnen proberen?
Wij zijn altijd blij als we jullie waar dan ook bij kunnen helpen om het te begrijpen. We zijn ons ervan bewust dat jullie je verward VOELEN waar het gaat om het feit dat jullie … wanneer er iets is gebeurd … wanneer jullie het hebben gezien met jullie ogen/in jullie hart hebben gevoeld … het feit/de Waarheid ervan niet kunnen ontkennen. Maar het is een probleem voor jullie dat een bepaald feit jullie een ongemakkelijk GEVOEL kan geven … alhoewel jullie weten … het een feit is … dat het gebeurde. Het is, zoals jullie zouden zeggen … WAAR.
Dat klopt. Echter, jullie zeggen dat wij, als iets ons een ongemakkelijk gevoel geeft … verder moeten gaan … omdat het niet ONZE WAARHEID is.
Ja, dat doen we … omdat dit het beste advies is. Laten we eens proberen die twee naast elkaar te zetten. Een feit is een feit … binnen de illusie, laten we dat niet vergeten … En wij zeggen dat als een ‘verhaal’ niet met jullie resoneert … het niet JULLIE WAARHEID is.
Ja. Dus, oorlog resoneert niet met mij … en is daarom niet mijn waarheid … echter, voor mij is het een feit dat het maar doorgaat … het is WAAR. Zien jullie wat ik probeer te zeggen?
Zeker. En wat wij willen laten zien is … dat bijvoorbeeld ‘oorlog’ … geen ‘klank van Waarheid’ … voor jullie heeft. Maar voor een ander kan dat wel zo zijn.
Maar het gebeurt absoluut … en is dus waar?
Het is een feit. Het is ook een feit dat dit een zeer gecompliceerde materie is.
Concentreer jij je, Blossom, in jullie wereld … je alledaagse leven … op oorlog?
Nooit.

Het Hemelsblauw Is Niet de Grens - 23 Maart 2015 / Brenda Hoffman


Het Hemelsblauw Is Niet de Grens
23 Maart 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Sommigen van jullie voelden de energieën van de afgelopen paar dagen diepgaand en rechtstreeks. Anderen merkten de angst van velen op, maar voelden weinig. Alles verschoof in overeenstemming met hun behoeften.
Diegenen van jullie die in grote pijn zijn, zijn overstuur omdat jullie dachten dat jullie niet veel zouden ervaren wanneer jullie je berg van de algemene reiniging beklommen hadden. Jullie opruiming/reiniging is nu van jullie individuele paden. Sommige van deze paden hebben vele braamstruiken en anderen zijn relatief geëffend. Het is niet jullie rol of onze rol om te specificeren waarom iedere entiteit wel of niet in pijn was. En diegenen die lijden/leden zijn niet spiritueler, slechts op een ander pad.
Jullie hebben een plaats bereikt in jullie overgang waarin jullie de enige zijn die verklaringen en richtingen voor jullie zelf kunnen verstrekken. Een dergelijke gedachte is voor velen moeilijk. Het is zoals het verwijderen van de trainingswielen van je fiets. De meesten van jullie die op die manier leerden fietsen waren er zeker van dat jullie zouden vallen en jezelf pijn zouden doen toen jullie trainingswielen eenmaal verwijderd waren. Slechts om te ontdekken dat jullie nieuwe fietsvaardigheden jullie voorzagen van meer snelheid en avontuur dan voorheen. En aldus is het voor jullie het laatste uitstapje in/naar jullie nieuwe wereld.
Jullie persoonlijke rol bespoedigen - zoals in de afgelopen paar dagen gebeurde - intensiveerde wat voor braamstruiken of stukjes op jullie pad dan ook waar jullie niet overheen konden springen, onderdoor of er rondom heen konden gaan. Deze braamstruiken zijn jullie boodschappen naar jullie zelf dat deze braamstruik, dit stukje iets is dat jullie moeten adresseren voordat jullie voorwaarts gaan.

De Raad - De Echte Wonderen, en de Echte Wonderwerkers, Zijn Jullie Zelf - 23 Maart 2015 / Ron Head



De Raad
"De Echte Wonderen, en de Echte Wonderwerkers, Zijn Jullie Zelf"
23 Maart 2015 / Ron Head

Verandering. Laat ons de verandering onderzoeken waar jullie in deze tijd middenin zitten.
Is het niet ietwat onvoorstelbaar dat een verandering van de zee in de systemen van de planeet grotendeels verzwegen wordt in de media? Zou je niet verwachten dat de één of andere discussie van wat dan ook van deze omvang zou gebeuren? Is een dergelijk iets niet belangrijker dan een jaarlijks basketbal toernooi of een realityshow op TV?
De volledige financiële structuur van jullie wereld wordt radicaal gemodificeerd. Jullie staan op het punt om dat uit te gaan vinden of jullie nu wel of niet deze dingen gevolgd hebben. En de resulterende effecten op jullie alledaagse levens zal gigantisch zijn. Dat alleen al zou voldoende moeten zijn om iedereen te doen laten opleven. Maar wij vertellen jullie wederom dat het echte wonder is, dat de veranderingen in jullie bewustzijn, jullie frequenties zo jullie willen, de echte veranderingen zijn. Alles dat jullie buiten jullie zelf zien is illusie. Alles, ongeacht hoe echt het ook lijkt te zijn, is voorbestemd te veranderen, om op het één of andere punt op te houden te bestaan. Waarom? Omdat jullie zullen veranderen, jullie zullen groeien, jullie door zullen gaan te creëren. Jullie ware natuur is om altijd te streven naar meer en beter. En jullie zullen altijd slagen. Dat hebben jullie altijd gedaan.

maandag, maart 23, 2015

Mary Magdalene - Zuivere Liefde Activering - 22 Maart 2015 / Fran Zepeda


Mary Magdalene
Zuivere Liefde Activering
22 Maart 2015 / Fran Zepeda
Opmerking van Fran: Dit is een Activering' boodschap welke een poosje geleden aan mij gegeven werd door Mary Magdalene, en ik werd begeleid om te wachten en om het nu met jullie te delen. Deze boodschap inspireerde ook een Meditatie/Activering MP3* die ik op mijn website aanbied, om de ervaring en het effect van de Actievering te verdiepen en te intensiveren. Ik heb de link daarvan onder deze boodschap gezet* … Geniet ervan!
****
Groeten, Ik ben het, Mary Magdalene, je ware Wezen infiltrerend met zuivere zachte Liefdesenergie, het uitbreidend door al je cellen heen en het incorporerend in je Gehele Wezen. IK BEN de zachtheid van zuivere energie waar jij een overeenkomst mee hebt - De Liefde van de Schepper in iedere cel van je Wezen - De Liefde breidt uit met zuivere, zachte zingende essentie dat je ware Wezen overneemt - De zuivere zachte kleur van Goud en Magenta geplant en verankerd en uitbreidend naar eindeloze mogelijkheden.
Voel het nu terwijl ik je ware Eindeloze Essentie incorporeer met Liefdesenergie welke zo zuiver en compleet is dat je het met iedere cel voelt, met iedere molecule van iedere cel, en ieder atoom, en ga zo maar verder, voor altijd, naar het kleinste deeltje van je Wezen, in die zin dat het alle onzuiverheden absorbeert, en met alchemistische precisie, verdrijft en transmuteert het alle onzuiverheden in/naar de zuivere zachte Liefde die je bent, door slechts je intentie om de onzuiverheden in/naar je ware essentie te absorberen en te verwelkomen terwijl het tegelijkertijd transmuteert naar de Goddelijke essentie die je bent - Zuivere Gouden Energie met vele kleuren van de regenboog infiltreren en verblijven in iedere cel terwijl de kristallijne natuur (van jou) duidelijker wordt.  

Het Team - Projectie van Jullie Bewustzijn - 18 Maart 2015 / Peggy Black


Het Team
Projectie van Jullie Bewustzijn
18 Maart 2015 / Peggy Black
Wij zijn hier om jullie te ondersteunen bij het herinneren van de toekomst. Deze zijn opwindende alsook uitdagende tijden voor jullie planeet. Er is een enorme toename van kosmische energie activiteiten die de mensheid voorbereiden op een krachtig keerpunt. Jullie zijn aan het verschuiven van ingestelde programma's, patronen en sjablonen naar een meer holistisch intuïtief partnerschap en wisselwerking met het kwantumgebied, waar vaak naar verwezen wordt als het verenigde gebied. De krachtige galactische energieën die jullie paneet nu overspoelen activeren veranderingen in jullie DNA. De mensheid is in een krachtig proces van evolutie.
Jullie interfacen, wisselwerken, vermengen altijd met dit kwantumgebied. Julie reageren op deze verhoogde hemelse vibraties, zoals het zou moeten zijn. Het doel is een ontwaakte, verlichte mensheid.
Daar zullen altijd diegenen zijn die wat voor type van verandering dan ook weerstaan, zelfs wanneer het aangeboden wordt in het werkelijke energiegebied waar zij leven en bewegen en hun ervaringen hebben. Dan zijn daar diegenen die uitgebreide verandering in het bewustzijn dat aangeboden wordt uitnodigen, omhelzen en het vieren.
Jullie zijn dit nieuwe besef aan het verankeren, een zaaien in en versterken deze toekomstige werkelijkheid.
Iedere bewuste actie, iedere verschuiving in gewaarwording/inzicht, iedere keer dat jullie een beperkend patroon van gedrag loslaten, doen jullie je transformationele werk.
Jullie beginnen te beseffen dat jullie deze kwantumenergie zijn. Jullie worden je bewust dat dit kwantumgebied reageert op wat jullie aanbieden. Dit neutrale trillingsgebied is in afwachting van jullie invoer en jullie vibrationale wisselwerking.

Aartsengel Michael en Aartsengel Faith - De Verlichting en Ontwaking van de Kroon Chakra - 19 Maart 2015 / Natalie Glasson


Aartsengel Michael en Aartsengel Faith
De Verlichting en Ontwaking van de Kroon Chakra
19 Maart 2015 / Natalie Glasson
Door onze liefdevolle engelachtige frequentie brengen wij ons goddelijke bewustzijn van inspiratie en genezing voort om jullie wezen aan te raken en de herinnering van jullie ziel te ontwaken, een herinnering welke voorbij jullie huidige werkelijkheid gaat, voorbij de dimensies en werkelijkheden van bewustzijn van de innerlijke gebieden. Over een dergelijke herinnering kan niet door het verstand nagedacht worden, het kan alleen verteerd worden als een bekende vibratie door de ziel. Jullie ziel is capabel van een immense grootsheid van bekwaamheden en creaties. Als een Aards aspect van jullie ziel is de grootste en meest bekrachtigende manier om jullie ziel te erkennen, als een waarheidsgetrouwe liefdevolle magie. Stel je bewust voor dat je de overtuiging vast zou houden over je ziel zijnde de meest verbazingwekkende en inspirerende magische vibratie, licht en substantie die in staat is om alles te kunnen doen. Dan zou je notitie nemen van je ziel, het bewust in/naar ieder aspect van je werkelijkheid, je creaties, gedachten en ervaringen wevend. Je zou de erkende goddelijke schepper van je werkelijkheid worden; een heilige kracht afgestemd op en stromend vanuit de Schepper. Verbeeld je hoe opwindend en vervullend iedere dag op Aarde zou zijn, het zou een vervullende reis van evolutie, begrip en acceptatie van de Schepper zijn. Jullie ziel is groter dan wat voor magie dan ook die jullie je mogelijk voor zouden kunnen stellen, het is al de waarheid van jullie wezen en er is eenvoudig een behoefte voor jullie erkenning.
Laat de enige beperkingen die jullie kiezen om je aan vast te houden binnenin jullie wezen en werkelijkheid, specifiek wanneer je in harmonie met je ziel bestaat, de beperkingen van Liefde zijn.
Sta jezelf toe te bestaan, te creëren, te denken, te voelen, te ervaren binnen de beperkingen van de Liefde van de Schepper. Natuurlijk de Liefde van de Schepper heeft geen beperkingen en dit is één van de begrippen die wij naar voren wensen te brengen en nochtans, wanneer je binnen de grenzen van Liefde bestaat duidt dit erop dat je altijd in een ruimte van Liefde creëert en ervaart. Je weet Liefde uitbreidend te zijn en aldus is deze ruimte uitbreidend. Wanneer we voorbij de Liefde gaan, gaan we angst, kwaadheid, pijn en lijden binnen wat iedere ziel op de Aarde toestaat zich te ontwikkelen, te begrijpen en te leren, en nochtans is dit proces van leren voor velen niet langer meer volledig tevredenstellend. Wanneer jij jezelf toestaat in een ruimte van Liefde binnenin je wezen, geest, emoties, werkelijkheid, creaties en ervaringen te bestaan, biedt jij jezelf een immer ontwikkelende en inspirerende vrijheid aan. Sta jezelf toe om de barrières los te laten welke de glorieuze magie van je ziel belemmeren; en zou je niettemin één beperking vast moeten houden laat het dan zijn om te blijven binnen de grenzen van Liefde.

zondag, maart 22, 2015

Karen Dover - De “Christus” in WAARHEID Accepteren - 18 Maart 2015


 Karen Dover
De “Christus” in WAARHEID Accepteren
18 Maart 2015
Zoals ik geblogd en ook besproken heb in de "Beyond the Looking Glass Radio Show" is er slechts één manier om te verbinden met de BRON en God en dit is door de Christus. Velen van jullie die deze woorden lezen mogen al de angel voelen van de emotionele trigger die binnenin het menselijke voertuig zit. Velen mogen visioenen hebben over religieuze leringen en kindertijd herinneringen van klaargemaakt te worden om naar de kerk te gaan, en het zijn deze leringen die ernaar streven om ons tegen te houden van het accepteren en erkennen van de WAARHEID. Want WAARHEID IS gewoon en WIJ ZIJN.
Zoals ik ook verklaard en besproken heb in het radioprogramma toen ik over de Christus en God sprak, spreek ik niet over religie. Er is helemaal geen vereiste om hen beide via de religie te zoeken, aangezien religie door de mens gecreëerd werd en zoals alle door de mens gecreëerde leringen hoogst vervormd is. Het moet opgemerkt worden dat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te allen tijde zal proberen om de hartruimte af te sluiten en een optische illusie voor onze menselijke ogen te plaatsen, en religie is één van de diepste optische illusies. Het is niet voldoende om eenvoudigweg te verklaren dat wij in God geloven want er zijn vele spirits die ernaar streven om die titel te gebruiken. In onze menselijke gestalte worden wij vaak verblind door onze menselijke ogen, inderdaad, de oude 3D Aarde gecreëerde constructie gebruikt dit onophoudelijk tegen ons. Wij leven in een wereld van de illusie met alles dat niet is zoals het toeschijnt te zijn voor onze blote menselijke ogen.
Laat ons allereerst begrijpen waarom de Christus de enige route naar God is. Wij zijn spirit in/naar een menselijk voertuig gegoten, niet alles van onze spirit aangezien het te groot is voor het menselijke voertuig. De rest van onze spirit blijft bij de BRON en is verbonden met God die het volledige Universum creëerde. Aan ons in onze menselijke gestalte wordt gevraagd om onze spirit in onze menselijke gestalte te verbinden met onze spirit buiten onze menselijke gestalte.
God stuurde de Christus naar de Aarde om ons in staat te stellen dit te doen. De Christus nam een MENSELIJKE gestalte op de planeet en leefde als een man, maar was volledig met God verbonden. Iets dat wij niet zijn wanneer wij in/naar onze menselijke gestalte incarneren omdat het menselijke voertuig een te lage vibratie is om dit toe te staan. De Christus daarom is de link tussen de MENS en God, hij is in staat om onze spirit op het menselijke bewuste wakende geestesniveau te verbinden met onze spirit in de BRON en door deze verbinding kunnen wij toegang tot God verkrijgen.

Hilarion - Volg Jullie Eigen Ster! - Maart 22-29, 2015



Hilarion
Volg Jullie Eigen Ster!
Maart 22-29, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Er is een gevoel van voltooiing op het innerlijke niveau, terwijl de Kosmische uitlijningen en de menselijke activiteiten op jullie planeet plaatsvinden. Jullie liefdevolle energieën werden gegeven en toegepast waar het het meeste nodig is, en ieder deeltje werd gebruikt voor het hoogste goed van allen met liefdevolle dankbaarheid en waardering voor jullie inspanningen. Er wordt aldus zeer veel van jullie gehouden door jullie Familie van het Licht! Ieder deeltje van Licht breidt uit en vult alle plaatsen en ruimtes die aan het verschuiven zijn, terwijl de schaduwen zich terugtrekken, en groeien op deze manier exponentieel. Het raakt de harten van iedereen op de planeet aan, en zelfs van diegenen die blijven proberen om de Heilige Vlam uit te doven die binnenin hun eigen hart brandt. Het is een tijd voor een diepgaande overdenking aangaande dat wat nog steeds gezuiverd en losgelaten moet worden uit de ziel van ieder persoon, en om diepgaand binnenin zelf te kijken is een bewuste keuze welke volledige oprechtheid en moed vereist. Het vuur binnenin jullie eist een dergelijk nauwkeurig onderzoek en jullie zijn er tot toe in staat terwijl jullie doorgaan met jullie eigen ster te volgen!  
Het volgen van je eigen ster betekent te kiezen om je eigen beste vriend te zijn. Het betekent overvloedige vriendelijkheid, mededogen en Liefde aangaande je eigen wezen, en te herinneren dat je een openhartige ziel bent die geïncarneerde goedheid is. Laat de vroegere ervaringen los waar misbruik gemaakt werd van die goedheid door anderen die niet het hogere pad namen zoals jij dat doet. Laat de kwetsuren binnenin je los die deze acties op je ziel plaatsten. Jij was en bent onschuldig en je bent niet verantwoordelijk voor de zielen die ervoor kozen om te blijven in de oude paradigma niveaus van klein te blijven. Laat de behoefte los om hen van zichzelf en hun eigen keuzes te 'redden'. Zorg voor jezelf en loop rechtop op jullie wereld, want jouw Licht en jouw goedheid worden ten zeerste gewaardeerd, net zoals je bekwaamheid om dat Licht in immer verbredende cirkels van radius uit te breiden. Vroeger of later, zal dit alle harten op een openende en uitbreidende manier aanraken.

Het Portaal Openen - Deel 4 - 18 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie


Het Portaal Openen
Deel 4
18 Maart 2015 /  Dr. Suzanne Lie
HET BESEF
Met dat besef dat deze duisternis mij alleen zou kunnen aanvallen door mijn eigen innerlijke duisternis, nam de strijd gedurende een moment af, net lang genoeg voor mij om mezelf bijeen te brengen aangaande mezelf. Ja, ik. Er was meer aangaande mij dan deze duisternis. Daar was Liefde en wijsheid en macht/kracht. Langzaam, begon mijn geest alle prachtige herinneringen van mijn leven te herinneren en mijn hart hield vanuit mijn ware kern van hen.
Met die Liefde vond ik de kracht en wijsheid om ook van de duisternis te houden. Het was ook slechts een deel van mij. Het was echter een deel van mij waar ik altijd afgeschermd van was geweest, alsook een deel dat voor mij verkend moest worden om een compleet wezen te worden.
Met mijn hart open, begon ik Liefde te sturen naar alle kwade en doodsbange entiteiten die ernaar streefden om met mij strijd te voeren. Sommigen van hen keerden zich van het Licht af en gingen mokkend weg zoals een wild beest dat diens dode prooi verloren had. Anderen omhelsden het Licht en stegen op naar de hogere dimensies. Als zij opstegen, deed ik dat ook.
Uiteindelijk was ik in het hogere astrale gebied. Alle feeën, kabouters en kleine mensen verwelkomden mij en feliciteerden me met mijn overwinning. Zij leiden mij door de prachtige groene velden van het bovenste astrale gebied. Overal waren wezens van schoonheid die aura's van de Lente droegen. Ik herkende sommigen van hen en ontdekte sommigen die ik nog niet ontmoet had.
Ik ging verder in/naar het mentale gebied. Ik was zorgvuldig om mijn iedere gedachte en gevoel te bewaken, wetende dat zij ogenblikkelijk voor mij zouden manifesteren. Uiteindelijk, werd ik mezelf gewaar bij het portaal naar het oorzakelijke gebied. Al mijn levens op de planeet Aarde haasten zich om mij te ontmoeten om me eraan te herinneren dat energie naar buiten energie terug was.
Ik reisde toen in/naar het spirituele gebied en zag het moment van mijn individualisatie vanuit de Schepping. Ik omhelsde mijn monade, het gedeelte van mezelf dat eeuwig een vlekje van de Schepping is. Toen ging ik in/naar de grote leegte. Alles was volledig zwart. Ik zocht de corridor naar de vijfde dimensie, en uiteindelijk vond ik het.

zaterdag, maart 21, 2015

Zonsverduistering/Equinox Combo Opent Portaal van Goddelijk Potentieel - 20 Maart 2015 / DL Zeta


Zonsverduistering/Equinox Combo Opent Portaal van Goddelijk Potentieel
20 Maart 2015 / DL Zeta

We staan op een kruispunt van het oude en het nieuwe. Dit is een kruispunt die de kans voor ontwaking en hergeboorte aanbiedt door een portaal van goddelijk potentieel die zich voor ons geopend heeft. Dit portaal strekt zich ver uit in/naar de rest van 2015 en zal ons in/naar de volgende fase van onze persoonlijke en collectieve evolutie transporteren.
Dit krachtige en unieke portaal opent zich met de zonsverduistering van vandaag (de 20ste) in de laatste graad van Vissen dat nauw opgevolgd wordt door de Lente Equinox. Astrologisch gesproken, is dit de meest krachtige periode van 2015 en vandaag is de meest intense dag van deze periode. Je mag een krachtige loslating en gevoel van voltooiing ervaren gedurende deze tijd, opgevolgd door het gevoel van nieuwe opengaande doorgangen in het bewustzijn.
Patriarchaal vs. het Goddelijke Vrouwelijke
De taal van beëindigingen en aanvangen is zeer duidelijk in dit Verduistering/Equinox combo. Het destructieve, ziel verpletterende patriarchale perspectief dat deze planeet gedurende millennia geregeerd heeft is aan het wegvallen terwijl het tijdperk van het goddelijke vrouwelijke een tijd van grotere Liefde, mededogen en intuïtie inluidt. Spiritualiteit en creativiteit zijn grote/belangrijke thema's van deze verschuiving, welke een verdere beweging representeert in/naar de nieuwe tijd op de planeet Aarde. Wij ervaren de hogere frequenties van deze verschuiving en de nieuwe, meer vriendelijke kwaliteiten dat het brengt naar de omvang van dat wij onze vrouwelijke zijde omhelzen.
Totale Zonsverduistering/Equinox Combo
De totale Zonsverduistering in 29° Vissen wordt door de Lente Equinox vergroot. Een Zonsverduistering handelt als een super opgeladen Nieuwe Maan. Een Vissen Nieuwe Maan, specifiek eentje aan de grens van Ram, representeert beëindigingen en nieuwe Aanvangen. Een verduistering in de laatste graad van Vissen in de laatste graad van de zodiak brengt volledige cyclussen van tijd naar de voltooiing en luidt grote/belangrijke levensveranderingen in. De laatste graad van wat voor zodiak teken dan ook is een belangrijk punt dat unieke potentiëlen aanbied alsook energieën destabiliseert.