zaterdag, februari 28, 2015

Lord Michael - Structuren Blijven Veranderen - 28 Februari 2015 / Annemiek Coenen


Lord Michael
Structuren Blijven Veranderen
28 Februari 2015 /  Annemiek Coenen
DNA structuren blijven veranderen. De mens krijgt opnieuw zijn oorspronkelijke staat van zijn. Er wordt hierdoor veel aan hem gesleuteld, zodat ook fysieke klachten naar voren komen.
Velen van jullie voelen een leegheid, een leegheid zowel fysiek als geestelijk. Dit is nodig mijn lieve harten, vertrouw hierop. Onderhoud kost tijd, daarom wordt er van jullie gevraagd in je rust te blijven. Laat alles gebeuren zodat het lichtlichaam en het fysieke lichaam de rust krijgen zich te herstellen en aan te passen.
Wees lief voor jezelf, ben zacht voor jezelf en omhels jezelf. Ben aanwezig in jezelf, in je lichaam. Geniet van je rust. Er wordt gestaag aan jullie verder gewerkt tot de kristalwezens die jullie zijn. Vele voordelen zal dit hebben voor jullie, een totaal ontgonnen gebied dat zich weer opent voor jullie.

vrijdag, februari 27, 2015

Welkom bij de Maart Bijeenkomst Rondom de Vijver, Zondag 1 Maart


Aisha North en de Constant Companions
Welkom bij de Maart Bijeenkomst Rondom de Vijver, Zondag 1 Maart
Aisha North ©
Lieve familie van het Licht!
De tijd lijkt steeds sneller voorbij te gaan, en deze aankomende zondag is het al 1 maart, en om 21:00 Oslo tijd zullen wij wederom onze maandelijkse Bijeenkomst rondom de Vijver hebben. Dit is wat de CC's hierover mee willen delen:
"En aldus is het voor jullie allemaal tijd om wederom samen te komen om een pad door de ethers te banen op de manier van het organiseren van jullie eigen energetische gebieden op een dusdanige manier, dat de gecombineerde effecten ervan wederom voldoende zullen zijn om bergen te verzetten, niet alleen voor jullie maar voor Iedereen. Laat het ons uitleggen. Jullie zijn nu gewend geraakt aan het feit dat deze taak die jullie op jullie genomen hebben, er eentje is die zoveel meer omvat dan wat jullie over jullie zelf in jullie dagelijkse leven zien. Want jullie zijn niet slechts hier om jullie zelf te bevrijden van het oude beulswerk van het zijn van een driedimensionaal mens, nee, jullie zijn hier om ALLEN te verheffen, en dat omvat zelfs diegenen die jullie planeet of jullie dimensionale gestalte op wat voor manier dan ook niet bewonen.   
Met ander woorden, de energetische rimpelingen die vanuit deze Vijver uitgestuurd worden reiken wijd en zijd, verder en dieper dan wat jullie je misschien voor kunnen stellen in dit stadium van jullie eigen evolutie, maar desalniettemin, is het een impact dat gevoeld wordt in de gebieden waar jullie op het moment misschien geen bewuste verbinding mee hebben. Maar al deze ongenoemde gebieden en onzichtbare krachten hebben een diepe verbinding met jullie, en al het werk dat jullie doen om letterlijk de lading van de mensheid te verlichten, zal ook een voordelige impact hebben ver van deze wonderbaarlijke kusten af die jullie bewonen. Dus ja, wanneer wij het woord ALLEN zeggen, bedoelen wij welzeker dat, aangezien jullie taken om te doen alleen staan in een vacuüm, eerder zijn zij een intrinsiek component in het gehele bestaan. En als zodanig, jullie tamelijk kleine bijeenkomst die jullie wederom zullen ensceneren dit weekeinde, zal wederom een groot aantal zielen bereiken, een aantal dat het eerdere kleine aantal zielen overtreft dat momenteel gehuisvest is binnenin een menselijk lichaam die eraan deel zullen nemen.   
Dus wederom zeggen wij weet dat jullie inderdaad veranderaars zijn in iedere betekenis van het woord, want wat jullie bereiken wanneer jullie samenkomen zoals dit, heeft nergens in de Schepping diens gelijke. Wederom dit wordt niet gezegd om ervoor te zorgen dat jullie je verheven voelen boven de zee van de mensheid of ieder ander in dat opzicht, het is eenvoudig om het feit te verklaren dat zonder jullie, er zoveel niet plaats zou vinden, en hiervoor, zullen wij wederom onze diepste dankbaarheid aanreiken. De woorden die ons ter beschikking staan zullen wederom minder zijn dan wat het is dat jullie deze ronde zullen bereiken door jullie genereuze inspanningen met het genereren van aldus een krachtig collectief krachtveld, want het zal letterlijk sterker zijn dan wat dan ook dat jullie ooit eerder gecreëerd hebben, dus wederom zullen jullie aan jullie eigen voorafgaande prestaties voorbijgaan. En zoals wij jullie al verteld hebben bij talrijke gelegenheden, is jullie bekwaamheid om steeds maar weer aan jullie zelf voorbij te gaan niets minder dan verbijsterend, en wij voorzien dat ook deze ronde welzeker een volgende enorme grote voortgang gemaakt gaat worden.

De Arcturianen - Het NU van de ENE - De Boodschap Verborgen Binnenin het LICHT - 25 Februari 2015


De Arcturianen
Het NU van de ENE
De Boodschap Verborgen Binnenin het LICHT
25 Februari 2015 / Dr. Suzanne Lie
Dierbare Arcturianen,
Is er vandaag een boodschap voor mij?
Ja, dierbare, Aarde Afgezant,
Er is iedere dag een boodschap voor jou, ieder uur en iedere minuut. Er is, in feite, een gestadige stroom van Licht Taal energiepakketten die eindeloos vanuit onze dimensie, ons Moederschip en onze collectieve harten in/naar de harten van onze zeer dappere vrijwilligers stromen.
Jullie familie en vrienden aan boord van het Schip houden jullie allemaal in grote hoogachting. Onder hen is je eigen hogere expressie van ZELF die een component van de heilige essentie opgeofferd heeft om binnenin jouw Aarde voertuig te leven.
Wij komen vandaag naar jullie allemaal om jullie te helpen herinneren hoe jullie Licht Taal Pakketten te lezen. Wij weten dat jullie voelen dat deze boodschappen binnenin jullie hart zijn, maar jullie Aarde voertuig zelf mag zich niet realiseren dat dat korte gevoel van Liefde en innerlijke vrede is omdat je net een volgende Licht Taal pakket ontvangen hebt, waar wij nu naar zullen refereren als Pakketten van Thuis.
Op het Schip sturen wij een gedachtevorm naar elkaar wanneer wij gewaarworden dat onze menselijke vertegenwoordiger gereed is voor en/of een volgend Lichtpakket nodig is. Meer en meer van jullie beginnen zich hun hogere dimensionale ZELF op het Schip en/of dienend in de hogere dimensies te herinneren en te erkennen. Velen van jullie worden zich ook bewust van de JIJ die op de Vijfde Dimensionale "Nieuwe Aarde" dient.
In feite is de "Nieuwe Aarde" veel ouder dan de 3D Aarde welke jullie Aarde voertuig bewoont. Zoals jullie je beginnen te herinneren, stroomt creatie vanuit de hogere dimensies omlaag in/naar de lagere dimensies. Daarom, net zoals jullie allemaal een component van jullie persoonlijke multidimensionale essentie omlaag gestuurd hebben in/naar jullie persoonlijke Aarde voertuig, heeft Gaia een component van Haar planetaire multidimensionale essentie in/naar haar planetaire voertuig gestuurd.
Het is belangrijk binnenin dit NU dat jullie je allemaal herinneren dat Gaia een levend, planetair wezen is. Deze herinnering voltooit de cirkel van incarnatie. Toen velen van jullie voor het eerst een incarnatie op Gaia namen, zoals wat jullie nu noemen de "inheemse mensen", wisten jullie dat Gaia een levend wezen was. Jullie wisten ook dat jullie in diepe eenheid waren met alle leden van jullie stam.

SaLuSa - Jullie Bevrijding van de Lagere Trillingen is Voorbij Iedere Twijfel - 27 Februari 2015 / Mike Quinsey


SaLuSa
Wij Weten dat Velen van Jullie Moe zijn … Wanhoop Niet … Jullie Bevrijding van de Lagere Trillingen is Voorbij Iedere Twijfel
27 Februari 2015 / Mike Quinsey
Jullie leven in dramatische tijden wanneer de veranderingen zeer snel plaats gaan vinden. Zij gaan jullie introduceren aan het Nieuwe Tijdperk dat uiteindelijk vrijwel alle aspecten van jullie leven zal veranderen. Zij mogen tijd nemen om te manifesteren maar zij zijn al bezig vorm aan te nemen, terwijl het oude bestel ontmanteld wordt. Het was specifiek bedoeld om jullie in het donker te houden en te voorkomen van het beseffen van jullie ware potentieel. De Duisteren verdoezelden opzettelijk de waarheid van jullie werkelijke erfenis, maar die tijd is nu bezig tot een einde te komen en deze zielen die verlicht zijn leiden de weg voorwaarts. Het betekent dat diegenen die zichzelf niet kunnen bevrijden van hun oude geloofsysteem, geleidelijk meer geïsoleerd zullen raken. Er is geen schande of vergelding wat het hen betreft, maar het betekent wel dat hun volgende ervaring een voortzetting zal zijn van wat zij al gekozen hebben. Ben ervan verzekerd dat vele helpers bij dergelijke zielen zijn, hen aanmoedigend om de wens te hebben om zichzelf te verheffen. Aangezien tijd een illusie is doet het er niet toe hoe lang het voor hen neemt om te ontwaken.  
Beperk je visie van de toekomst niet aangezien dit een tijd is wanneer alles mogelijk is. Open je hart voor het Licht en sta je Liefde toe om alle zielen te omhelzen, aangezien jullie in werkelijkheid allen Eén zijn. De grootste les die je kunt leren welke het meest belangrijk is voor je toekomst is vergiffenis, en het zou überhaupt op geen enkele manier beperkend moeten zijn. Alle zielen hebben op verschillende tijden zowel de energieën van het Licht als van het duister ervaren in de loop van het vergaren van de benodigde ervaring om te evolueren. Dus zoals je ziet herinneren andere zielen zich vandaag dat zij werkzaam zijn om karma los te laten, waarvoor hun rollen uitgespeeld mogen worden in zowel het Licht als het duister. Oordeel wordt daarom gemaakt zonder een volledig begrip van de betrokken kwesties en het is het beste om dergelijke zielen je liefde te sturen.
De toekomst zal de opkomst zien van zielen die zich al ontwikkeld hebben en anderen zullen helpen om op te stijgen. Je mag er daarom volledig geloof/vertrouwen in hebben en voor wat het vasthoudt, aangezien de toekomst gewaarborgd en voorbestemd is om jullie in/naar het Nieuwe Tijdperk te brengen. Jullie nieuwe cyclus zal jullie snel in/naar de hogere trillingen verhuizen en Vrede en tevredenheid zullen weldra naar jullie allemaal toekomen.  Het zal een tijd zijn wanneer jullie niet langer teruggehouden zullen worden door de Duisteren die van de Aarde verwijderd zullen zijn. Inderdaad, er zal geen ziel in staat zijn om in/naar de hogere dimensies te verhuizen tenzij zij van de hogere trillingen zijn. Al deze vorderingen zijn voor jullie gepland, maar ben geduldig en sta voor hen de tijd toe om te manifesteren. Wij vertellen jullie eenvoudig het goede nieuws om aldus jullie spirits op te tillen, aangezien wij weten dat velen van jullie moe zijn en er zeer happig op zijn om verder te gaan. Jullie bevrijding van de lagere trillingen is voorbij iedere twijfel, dus wanhoop niet maar blijf op een positieve manier voorwaarts gaan.

donderdag, februari 26, 2015

Karen Dover - De "Impasse" Navigeren van het Menselijke Logische Verstand - 24 Februari 2015


 Karen Dover
De "Impasse" Navigeren van het Menselijke Logische Verstand
24 Februari 2015
Er zijn vele leringen die ernaar streven te onderwijzen dat door eenvoudig de manier te veranderen waarop wij denken in onze menselijke gestalte het antwoord is op het creëren van een Nieuwe Aarde werkelijkheid. Onze gedachtepatronen zijn een resultaat van de frequenties die wij lopende hebben binnenin onze menselijke energie handtekeningen, de lering van "verander je gedachten/verander je leven" is daarom verwant aan het proberen te verwijderen van het zout uit de oceanen. Het zout uit de oceaan verwijderen zou resulteren in drinkwater maar het water komt met het zout al aanwezig.
Op dit moment op de planeet Aarde is er een enorme grote Tsunami frequentie loslating. Voor diegenen die zich niet bewust zijn van hoe dit de menselijke energie handtekening beïnvloedt, laat mij een moment nemen om het uit te leggen. Wanneer een frequentie losgelaten is, wordt het gedurende een korte tijdsperiode opnieuw in diens volledige vorm ervaren, in die zin dat de volle kracht van het frequentiepatroon opnieuw ervaren wordt als het opstijgt vanuit het cellulaire niveau en losgelaten wordt vanuit de cellen van onze menselijke voertuigen. Dit zorgt voor een tijdelijke verblinding en op een menselijk wakend bewust geestesniveau ziet het erop toe dat wij herinneringen herleven alsof zij op dat moment gebeuren. Dit mag resulteren in een enorme grote chaos aangezien de externe wakende wereld de ene situatie mag toeschijnen te zijn en wij nochtans reageren alsof wij op/in een andere plaats/tijd/scenario zijn.
Ik heb dit geblogd en in de podcasts geadresseerd waar er een periode van overgang is wanneer het innerlijke landschap overeen moet komen met de externe wakende levenservaring. Dit mag uitdagend zijn op tijden van massale loslating, want als wij niet bewust zijn van hoe de energie handtekening van het menselijke voertuig werkt mogen wij proberen om dat wat losgelaten werd door diegenen rondom ons heen opnieuw te verankeren. Alles is een frequentie en wij bewandelen de Aarde omringd door miljoenen en miljoenen aan frequenties, maar als deze niet door onze menselijke ogen gezien worden neigen wij ernaar om deze eruit te filteren. Op dit moment op de planeet wanneer ontwaakt wordt vanuit de droomtijd, mogen wij in/naar chaos duiken. Ontwaakt zijnde het moment dat wij ons opnieuw verbinden op een fysiek niveau met onze menselijke voertuigen. We verhuizen uit de droomtijd platvorm waar wij ons onthecht hebben van het fysieke menselijke voertuig en dan verbinden wij ons opnieuw. Dus we gaan van één reeks aan frequenties in/naar een volledige andere reeks aan frequenties in een ogenblik.
Dit is waarom velen van jullie bij de ontwaking je "niet helemaal hier" mogen voelen, of "uitgeput" of "verontrust", jullie pikken op van de algemene achtergrond frequentiepatronen van het gehele menselijke ras en de planeet Aarde. Denk eraan het mag toeschijnen dat wij in afgescheiden menselijke voertuigen zijn, maar alles is een frequentie en alles in onderling met elkaar verbonden.

Aartsengel Zadkiel - Een Kalm Centrum in het Uitgebreide Bewustzijn Handhaven - Maart 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Een Kalm Centrum in het Uitgebreide Bewustzijn Handhaven"
Maart 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij om een kalm centrum te bespreken in de hogere frequenties van Licht en om het uitgebreide bewustzijn te handhaven.
De hogere Lichtfrequenties blijven doorgaan in golven van energie naar de 3de dimensie te komen die jullie op jullie pad van Ascentie kunnen helpen. Terwijl dit zich voordoet, beïnvloedt het de bestaande patronen van energie op het fysieke, mentale, emotionele en op de spirituele niveaus. Wanneer je ervan bewust blijft dat deze hogere frequentie rondom jou heen is, ben je in staat het te gebruiken voor het uitgebreide bewustzijn en het hoogste goede.
De hogere frequentie energie brengt kansen om op nieuwe manieren naar bestaande patronen en situaties te kijken. Huidige patronen van activiteit kunnen opnieuw onderzocht worden in dit nieuwe Licht van uitgebreid bewustzijn. Het is alsof oude energie losgeslagen en naar voren gebracht wordt voor een herevaluatie. Soms mag het geleidelijk gebeuren, of het mag een snellere gebeurtenis zijn wanneer het allemaal in één keer gebeurt.
Dit besef kan zich in vele gebieden van je leven voordoen. Het mag zo eenvoudig zijn als te realiseren dat je voedselvoorkeuren aan het veranderen zijn. Je mag gewaarworden dat activiteiten van interesses die voorheen zeer belangrijk waren voor jou niet langer meer je aandacht vasthouden. Je mag je bewust worden van nieuwe activiteiten die naar jou roepen om te gaan verkennen. In dit onderzoek, mag je ontdekken dat sommige huidige activiteiten ten zeerste je voorwaarts gaande beweging op je pad van ascentie ondersteunen.

Aartsengel Gabriel - Activeer de Pilaar van Gouden Licht - 23 Februari 2015 / Shanta Gabriel


Aartsengel Gabriel
Activeer de Pilaar van Gouden Licht
23 Februari 2015 / Shanta Gabriel
Aan jullie worden golven van Goddelijke Verlichting binnenin het Gouden Licht gegeven. Jullie taak is om deze frequenties te dirigeren en jullie leven in diens stroom te bekrachting!
Dierbaren,
De Aartsengelen zijn hier om de kracht van ontwakende energie op de Aarde te initiëren terwijl het Gouden Licht nu door jullie gehele wereld heen stroomt. Dit Licht van pure goddelijkheid bevat alle elementen van bewustzijn die zo gewenst zijn door diegenen die op de Aarde leven zoals Vrede, Liefde, Vreugde, Creativiteit, Vrijheid en Overvloed.
In harmonie met de Zonne Straal van Goud, is er een aanwezigheid die jullie aan kunnen roepen als de verlichting van de Hemelse Strijdkrachten integreren met de mens. Het is een prachtige Pilaar van Gouden Licht die de Gechristende aanwezigheid draagt, aldus jullie je innerlijke wezen kunnen vullen met de gouden essentie van Goddelijke Liefde.
De machtige Pilaar van Gouden Licht bevat al deze kwaliteiten van goddelijkheid welke ieder persoon moet leven als een vermengd wezen, je meest Goddelijke Zelf in/naar je fysieke lichaam brengend. Als je in dit Licht leeft, activeer je deze kwaliteiten in/naar het weefsel van je fysieke lichaam en verhoog jij je bewustzijn, aldus een brug tussen Hemel en Aarde wordend.
Als je de Gouden Pilaar van Lichtfrequenties uitnodigt om jouw wezen te overstromen, activeer je de aanwezigheid van Goddelijke Liefde in iedere cel. Deze vezels van Goddelijk Licht veranderen jullie DNA door een lichaam te bouwen met nieuw kristallijne structuren die resoneren met de hogere trillingen. Deze kwaliteiten zijn levende frequenties van energie die gebruikt kunnen worden om deze energieën binnenin jullie lichaam te activeren. Als je opzettelijk het Gouden Licht in je wezen brengt, activeert het de cellulaire structuren aangezien het je DNA transformeert.

woensdag, februari 25, 2015

Het Manuscript van Overleving - Deel 434


Het Manuscript van Overleving - Deel 434
Jullie Rol is om de Nieuwe Mens te Worden
24 Februari 2014 / Aisha North
Op dit moment zal er veel onomkeerbaar binnenin jullie allemaal veranderd zijn, en zoals gewoonlijk, mag het buitenste fenomeen dat deze innerlijke ommekeer vergezeld moeilijk waar te nemen zijn. Maar wederom, wat jullie door deze openingen in jullie hoofd zien, die jullie ogen noemen, telt voor alleen een klein percentage van wat er in feite is om waargenomen te worden, dus wederom zullen wij jullie eraan herinneren dat wat jullie zien niet alles is dat jullie krijgen. Want er is een manier om voorbij deze kleine vluchtige presentatie van de "werkelijkheid" te kijken, en dat is op de manier van jullie hart, om een zinsnede te gebruiken waar jullie nu meer dan vertrouwd mee zijn. Maar zoals jullie al weten, refereren wij niet naar dat feitelijke orgaan, deze cellen wiens hoofdzakelijke functie het is om letterlijk deze show te besturen welke jullie fysieke voertuig is. Nee, waar wij naar refereren, zijn al deze delen van jullie die in feite niet binnenin het genoemde fysieke voertuig horen, maar die ervoor gekozen hebben om er op zo een manier mee te beginnen te wisselwerken, dat jullie ook voorbij de fysieke grenzen zullen beginnen te zien.
En wat is het dat wij proberen om aan jullie over te dragen op deze zeer eromheen draaiende manier? Slechts om jullie eraan te herinneren dat nu, aan jullie de taak gegeven zal worden om letterlijk zo vaak als mogelijk voorbij de grenzen van jullie eigen lichaam te gaan, en op zoveel momenten als jullie maar kunnen bedenken. Want zien jullie, deze begrenzingen die op jullie opgelegd zijn door jullie verstand zijn nog steeds ten zeerste beperkt voor deze vleselijke grenzen, maar tenzij jullie het klaarspelen om dat te transcenderen, zullen jullie nog steeds bestuurd worden door deze kleine oppervlakte aan ruimte toegewezen aan jullie door middel van dit voertuig. En wat bedoelen wij daarmee? Allereerst, dit is op geen enkele manier een aanmoediging om te beginnen te denken dat het ware idee van transcendentie een volledige ontkoppeling impliceert van de meer tastbare delen van jullie, want daar zijn nog steeds diegenen die nog steeds ingesteld zijn dat dit het geval is. Want voor hen, is er niets dat zij graag meer zouden willen dan deze moeilijkheden van het dagelijkse leven voor eens en voor altijd achter zich te laten en eenvoudigweg weg te drijven omhoog de ethers in.
Wel, laat ons simpel zeggen dat dit in feite een bovenmatige onjuiste representatie is van waarom jullie hier op de eerste plaats zijn. Want jullie zijn niet hier om dit verlengde proces te voltooien, om eenvoudigweg jullie zelf toe te staan dit fysieke voertuig voor eens en voor altijd af te schudden en terug te keren naar die plaats waar jullie eens vandaan kwamen voordat jullie begonnen te manifesteren binnenin zo een lichamelijk bestaan zoals jullie gekozen hebben om hier deel van uit te maken op de Aarde. Nee, jullie zijn in feite hier om hier te ZIJN in dat fysieke voertuig, en het uitsluitend te transcenderen VOORBIJ de grenzen van dat voertuig terwijl jullie er nog steeds binnenin vertoeven.

Karen Dover - SERENITEIT Vinden, De Brug naar het Hogere Bewustzijn in WAARHEID - 23 Februari 2015


 Karen Dover
SERENITEIT Vinden, De Brug naar het Hogere Bewustzijn in WAARHEID
23 Februari 2015
Terwijl de wereld diens countdown naar de finaliteit begint binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, roepen velen om wereldvrede en zijn onbewust dat vrede de tegengestelde kant van de munt van oorlog is. Zij zijn polaire tegengestelden, in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wordt ons herhaaldelijk geleerd om "ofwel/of" te zijn. Dus hebben we polariteit, zwart en wit, omhoog en omlaag enzovoorts. Het is niet anders met oorlog en vrede, beide zijn extremen (tegengestelde zijden van de wip-wap) en beide werken om ons uit de hartruimte te houden. Hiermee bedoel ik dat het eenvoudig onthechten van "oorlog" er niet voor zorgt dat het niet bestaat, net zoals het verbinden met "vrede" er niet voor zorgt dat "oorlog" oplost.
Velen binnenin het menselijke ras streven ernaar om één ding op te lossen door zich te verbinden met het polaire tegengestelde van wat zij wensen om op te lossen. Dit houdt louter de cyclische recycling van de frequentie werkzaam, het is zoals het spelen van een schaakspel met dezelfde zetten die gespeeld worden door elke speler, als de ene naar het ene vierkant beweegt, beweegt de tegenstander, bij gebrek aan een beter woord, naar een andere, schaakmat is een PATSTELLIN, het is geen "winnen", er is inderdaad binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie geen winnen of verliezen, wederom een polariteit welke onderwezen wordt om de lus in het bestaan te houden. Velen geloven dat zij het één of andere evenwicht van macht verschuiven en dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie zijn de frequentie bandbreedtes op een dusdanige manier geconstrueerd dat er niets gewonnen noch verloren is door het recycling van één ogenschijnlijke zijde naar de andere. Het moet herinnerd worden dat de oude 3D Aarde constructie geconstrueerd werd om STILSTAND te creëren, om een pauze te creëren bij gebrek aan een betere menselijke benaming. Niets verhuist door van de ene polaire ruimte naar de tegenoverliggende te verhuizen. Het menselijke ras werd louter geleerd om in cirkels rond te lopen. (het symbool om naar te verwijzen is de oneindigheidsLUS).
Dit wekt bij velen frustratie op, en wanneer het in WAARHEID gezien kan worden LIJKT er geen weg uit de chaos en frustratie vandaan te zijn, maar er is altijd een keuze anders dan dat wat er gepresenteerd wordt. De gehele polariteitsleer wordt onderwezen om deze keuze voor het menselijke ras te verbergen. Ik heb herhaaldelijk over het Universum van 3 geblogd en de ondersteunende dimensionale ruimte dat dit is. Er zijn nooit slechts twee keuzes zoals ons onderwezen is - "ofwel/of" - er zijn ontelbare andere keuzes.
Op dit moment is er op de planeet een extra boost van Nieuwe Aarde frequenties, en ik wil nu duidelijk maken wat ik bedoel met "Nieuw Aarde" want velen mogen aannemen dat ik uitwijk naar een geloof binnenin de "New Age beweging", de Nieuwe Aarde frequenties worden als zodanig benoemd om hen te differentiëren van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en dat is alles. Deze energieën zijn een resultaat van de dimensionale ruimte waar de planeet nu binnenin verblijft en het evolutionaire proces dat onderweg is. Je hoeft niet in wat voor New Age religie of beweging dan ook te geloven om deze energieën te ervaren, en zij zijn zeer zeker niet "alleen" voor diegenen die de genoemde New Age beweging volgen.

dinsdag, februari 24, 2015

Je Bereidt Je voor op De Rol van Je Leven - 23 Februari 2015 / Brenda Hoffman
Je Bereidt Je voor op De Rol van Je Leven
23 Februari 2015 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Misschien voel jij je alsof je zenuwen bovenop je huid liggen, dat je kwesties opnieuw adresseert waarvan je dacht hen lang geleden al geadresseerd te hebben, of je bent kwaad voor schijnbaar een kleine of helemaal geen reden. Weet dat jullie in deze tijd een grote/belangrijke overgang ondergaan.
De gehele Aarde is nu onder de beïnvloeding van de opbouwende energieën in jullie leefomgeving.
Diegenen van jullie die jullie berg beklommen zijn zeer zeker kwaad. Waar is de pret? Waar is de vreugde?
Ah, jullie begrijpen nochtans niet dat jullie een specifieke rol selecteerden om in dit 'nu' te spelen en jullie zijn je ijverig aan het voorbereiden op die rol.
Misschien zou een analogie kunnen helpen zodat jullie het beter begrijpen. Laten we pretenderen dat je geselecteerd was voor een toneelrol in 3D die je jarenlang begeerde (je voltooide je bergbeklimming). Nu moet jij je tekst leren en je voorbereiden op de feitelijke rol - en aldus doe je dat. Hetgeen betekent dat je ieder stukje loslaat dat jou zou kunnen hinderen - en nieuw type van reiniging zo je wilt.

En je doet dat aldus toegewijd omdat jij je fel begeerde rol veroverde. Niets is nu belangrijker voor jou dan je voor te bereiden op die rol inclusief - zoals vele 3D acteurs doen - je prachtige haren afknippen, aan gewicht winnen of gewicht verliezen, iemand schaduwen met een gelijkaardig leven, je tekst en fysieke plaatsing leren en ga zo maar verder. Niets hiervan is noodzakelijkerwijs vreugdevol, maar voor jou vereist om de rol naar het beste van je vermogen te spelen.
Wederom, zoals zalmen stroomopwaarts zwemmen.

Meester Kuthumi - In Jullie Nieuwe Rollen Stappen en de Schepper van JULLIE Wereld Zijn - 23 Februari 2015 / Méline Portia Lafont


Meester Kuthumi
In Jullie Nieuwe Rollen Stappen en de Schepper van JULLIE Wereld Zijn
23 Februari 2015 /  Méline Portia Lafont
Groeten Meester Wezens van het Licht, mijn medereizigers en berijders van de golven van de oneindigheid. Ik kom naar jullie toe met Vrede en met begeleiding aangaande wat komt en wat IS. Ik roep jullie allen voort om deel te nemen aan deze wereld en deze verschuiving van de tijdperken met doorzettingsvermogen en met inspanning, want wat jullie gebied op het punt staat om te zien is een fata morgana van veranderingen, evenementen en mogelijkheden om het Menselijke Bewustzijn te verschuiven in/naar het Licht Bewustzijn.
En aldus representeren jullie, elk en iedereen van jullie, deze kracht van Gods Wil zijnde de uitvoerders van de Goddelijke blauwdruk welke op deze Aarde gezaaid werd. Jullie zullen in gedachten houden dat jullie allemaal, die bedoeld zijn het Licht in een ander en in het Zelf te zien, opzichters zijn van de Nieuwe Aarde en de zaden zijn van deze nieuwe fundering. Dus laat dit duidelijk zijn dat jullie allemaal de verantwoordelijkheid dragen om dat Licht en deze vibratie te allen tijde binnenin jullie vast te houden. Ik spreek over de geavanceerde Lichtfrequentie en kennis welke één is met het Gechristende Licht.
Ofschoon jullie welzeker het belang van dit alles begrijpen … geeft de trillingsverschuiving van de Aarde een gevoel van onrust en zoveel opruiming dat men het begrip gewaar mag worden te begrijpen om dit gebied/vlak te verlaten en het te laten voor wat het is. Het voelt als teveel voor velen en het vereist al jullie inspanningen en aandacht. Dit is aldus omdat jullie de grote verandering inderdaad aanschouwen, en dit op het innerlijke niveau alsook op het uiterlijke niveau. Het is alsof alles jullie kant op komt en door jullie heen wil gaan aldus het in vrijheid gesteld kan worden. Wel, op een bepaalde manier is dat zo mijn dierbare vrienden, en het is een taak waar jullie je allemaal voor aangemeld hebben. Maar voor niet al te lang meer, want de dingen staan op het punt om te veranderen.

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht - 21 Februari 2015Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
21 Februari 2015
Door de Kracht van de Geest … de Kracht van de Ziel … wordt Wel-Zijn Voortgebracht
Blossom: Hallo vrienden. Wel, om een of andere reden was deze week ‘’em niet’ voor mij. Maar vandaag voel ik me ‘helder’ genoeg om te channelen en wil ik dat ook graag.
Federatie van Licht: Met warme groeten … heten we jou welkom en allen, die zich aangetrokken voelen tot onze woorden. Iedereen kent tijden waarin men weinig energie voelt … maar, zoals jullie weten … wanneer de geest weer opspringt … wat het zonder twijfel zal doen … is er een frisheid in je stap … die Men niet zou voelen, wanneer men die tijd van lagere energie niet had ervaren. 
Ja, dat ben ik me bewust … en ik ben altijd blij wanneer ik me meer afgestemd voel op mezelf, dat staat vast. Dus wat zal het onderwerp van vandaag worden?
Wat je … redelijkerwijs … maar wilt.
En die redelijkheid houdt in?
Het gegeven dat er thema’s zijn die we liever niet bespreken. Want wij VOELEN ons verlangen om alleen maar opwekkend te zijn …
In plaats van verwarring te scheppen …
Wij zitten absoluut op één lijn met elkaar.
Oké … omdat ik zie wat jullie aanbieden … ik heb de laatste tijd veel over onze Planeet nagedacht … over andere Planeten … eigenlijk over ‘Het Geheel’. Jullie zeggen dat wij werden geschapen als experiment … wie ‘ontwierp’ ons in feite? Hoe draaide het erop uit dat die lichamen van ons werken zoals ze doen … en … hoe komt de ziel zo’n lichaam binnen? Ik ga voor goud.
We verwachten dat je ons antwoord zal horen.
Bedoelen jullie dat jullie willen spreken? Het nu vertrouwde gevoel van van mijn stuk gebracht zijn, is over me gekomen.
Als het … en ALLEEN als het goed voelt voor jou.
Ik wil er zeker voor gaan … Het regent niet … wat me verbaast, daar we nog een staartje meemaken van een passerende cycloon. Oké, zullen we?

Sterrenzaad Transmissies 2015 - De Sirius Transmissie en de Opwaardering van het Multidimensionale Lichtlichaam - 23 Februari 2015 / Celia Fenn


Sterrenzaad Transmissies 2015
De Sirius Transmissie en de Opwaardering van het Multidimensionale Lichtlichaam
23 Februari 2015 / Celia Fenn
Februari is een zeer intense maand geweest in termen van Energie verschuivingen en transformaties. Dit schijnt een nieuw patroon te zijn, aangezien Februari 2014 ook intens en krachtig was. Het jaar dat de energie intensiveerde door deze maand, het toppunt bereikend op 22 Februari 2015. Dit is niet alleen maar een Zonne fenomeen geweest, hoewel de Zon ook in het proces geweest is van het activeren van een nieuw Lichtlichaam structuur, maar de voornaamste bron van deze transmissies is het Sterrensysteem van Sirius.
Sirius heeft deel uitgemaakt van de creatie en evolutie van de Aarde gedurende vele sterrencyclussen. Er is een "partnerschap" tussen de Sirische Raad van het Licht en De Aarde Raden die vernieuwd werd om de Sirische Meesters en Leraren toe te staan door te gaan hun expertise en begeleiding te verstrekken aangaande kwesties van de evolutie van het Lichtlichaam en diens ontwerp. De Sirische Meester Leraren, handelend via de Atlantische en Egyptische Heilige Scholen, deelden een begrip aan de Aarde mee van de aard van de creatie technieken die gebruikt worden door de Elohim en de Aartsengelen, alsook het ontwerp en de functie van het Menselijke Engelachtige Lichtlichaam en diens relatie tot Tijd en Ruimte binnenin verschillende Dimensionale Raamwerken.
In dit zeer recente partnerschap, hebben de Sirische Meesters geholpen bij het verzenden in/naar de Nieuwe Aarde Diamanten Rasters de Lichtcodes voor de eerste Grote/Belangrijke opwaardering van het Diamanten Lichtlichaam. Deze opwaardering is bedoeld om het Lichtlichaam fijn af te stemmen voor diens nieuwe functie als een Multidimensionaal Voertuig van Licht. Krachtige golven van Licht worden vanaf Sirius verzonden die de golfpatronen en frequenties dragen van de nieuwe Lichtlichaam kalibraties.
Dit is één van de redenen geweest waarom er zoveel sneeuw geweest is in de noordelijke hemisfeer. De Lichtcodes worden vastgehouden en verzonden in de kristallijne vormen van de sneeuwkristallen. Deze trilling en dit patroon wordt dan in/naar de Aarde verzonden waar het een deel wordt van de Geheugenbank van de Aarde dat vastgehouden wordt in de Kristallijne Diamanten "Databank" in het centrum van de Planeet.
De informatie wordt hoofdzakelijk verzonden en ontvangen door de Pool Sterrenpoorten in de Arctis (gebied rondom de Noordpool) en Antarctica (gebied rondom de Zuidpool). Dit betekent hoofdzakelijk dat transmissies door Lapland en Noord Rusland, alsook Canada, en door de Zuidelijke landen van Nieuw Zeeland, Australië, Argentinië en Zuid Afrika ontvangen worden. Krachtige golven van binnenkomende Lichtcodes worden door Lichtstrijders en Lichtwerkers in deze plaatsen geaard, alsook door anderen in strategische Heilige Oorden en Steden op de Aarde.

maandag, februari 23, 2015

De Raad - Waarom Wachten? - 22 Februari 2015 / Ron HeadDe Raad
Waarom Wachten?
22 Februari 2015 / Ron Head

Laat ons vandaag deze assemblage verder bespreken. Laat ons de reden verkennen voor en de opmaak van wat wij noemen deze Raad.
Velen van jullie, zoals wij onlangs aangehaald hebben, hebben dromen gehad, visioenen of meditaties waarin jullie jezelf gezien hebben te kijken naar of te spreken voor een bijeenkomst van een Raad. Sommigen hebben een bestuursvergadering gezien, en auditorium, een stadium, enzovoorts. Wij hebben ook daarover gesproken. Wij zullen, voortaan, verzekeren dat dit de ervaring is van velen meer van jullie. Het is niet dat jullie geen deel uitgemaakt hebben van zoiets, zie je, maar dat jullie het je niet herinneren bij het wakker worden. Vraag voor dat om verholpen te worden als je dat wenst.
De ervaring is zeer gelijkaardig, maar niet voor iedereen identiek. Echter, sommigen zijn in staat om een meer accuraat terugroepen te accepteren dan anderen. Laat ons jullie verzekeren dat de waarheid van de Raad is, dat voor een ieder van jullie er, te allen tijde, ieder beetje van informatie en begeleiding beschikbaar is dat jullie nodig zijn in jullie huidige leven. Dat betekent, in jullie termen, dat dit lichaam bestaat uit gidsen, engelen, lichtwezens waarvoor jullie geen andere naam hebben, geliefden, leraren, wat wij genoemd hebben de leraren van de leraren, en  iedere bron van begeleiding en liefdevolle zorg en hulp die jullie mogelijk nodig zouden kunnen hebben. Jullie eigen hoogste zelf is altijd aanwezig.
Wij hebben ook gezegd dat jullie Raad nooit stop gezet wordt. Het is altijd in sessie geweest en het zal dat altijd zijn. Diens leden zullen variëren zoals jullie behoeften variëren. Frequent zullen andere versies van jullie aanwezig zijn.

Karen Dover - 20 & 21 Febr'15 - Onze Route naar Huis Kiezen & De Cellulaire Herstructurering van het Menselijke Voertuig


 Karen Dover
Onze Route In WAARHEID naar Huis Kiezen
20 Februari 2015
Voor velen in het menselijke ras is dit een tijd van grote chaos, waar overleving de enige beschikbare optie SCHIJNT te zijn. Velen kijken uit naar de bredere wakende wereld en zien niets anders dan dood en vernietiging en zijn zo overweldigd door de opbouwende energieën dat zij dan ontkoppelen van de hartruimte gelovend dat er niets is dat zij kunnen doen om wat dan ook te wijzigen. Dit is een enorme grote vervorming, het is inderdaad alleen door in de hartruimte te blijven en te verbinden met de BRON dat zowel stabiliteit als balans bereikt kunnen worden.
In de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd aan ons te allen tijde geleerd om onze menselijke levenservaring te valideren via diegenen om ons heen. Bevestiging zoekend door de woorden en acties van diegenen waar wij ons menselijke leven mee delen. Dit is geen WAARHEID en werkt om onze energie handtekeningen in te dammen en werkt om onze bekwaamheid te reduceren om onze menselijke levenservaring in WAARHEID te valideren. Inderdaad, velen zijn in grote chaos en verontrusting, en proberen dit als de validatie ofwel niet verankert of als het volledig en herhaaldelijk weerlegd wordt.
Op een bepaald frequentiepunt (want alles is frequentie wat dan in/naar een "vorm" manifesteert) komt er een beslissend "punt" om ermee uitgelijnd te zijn, dit beslissende punt wordt door velen in deze tijd bereikt maar men onthecht zich er bijna onmiddellijk weer van. Per slot van rekening kan het in een maatschappij waar wij geleerd werden wie wij op alle momenten verondersteld zijn te zijn intimiderend zijn om te accepteren en te erkennen wie wij in WAARHEID zijn. Om "afgescheiden" te staan mag overweldigend schijnen te zijn maar het is vervorming om te geloven dat wij op wat voor moment dan ook "afgescheiden" zijn. Het mag voor velen van jullie in deze tijd zijn, dat jullie manier van het ervaren van jullie leven, niet in staat is te zijn om door wat dan ook of door wie dan ook gevalideerd te zijn, je mag op dit moment voelen dat je een energetische "stenen muur" van de één of andere soort geraakt hebt en dit mag hoogst verwarrend en frustrerend zijn.
Het punt dat we bereikt hebben is wat ik noem het "beslissende punt", het is het lopen naar het kernpunt van de frequentie waar wij in staat zijn om de verbinding met onze spirit te bereiken. Dit is het punt waar wij in staat zijn om zowel de noodzaak te begrijpen en te accepteren om voorbij onze menselijke gestalte te reiken en opnieuw te verbinden met onze spirit en met GOD in WAARHEID. Het moet opgemerkt worden dat GOD buiten de religie zit, GOD creëerde de religie niet, het werd gecreëerd VOOR het menselijke ras. In deze tijd beginnen velen meer volledig de equatie te begrijpen voor de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden wat is, 1 plus 1 = 3. Terwijl we in/naar een nieuwe manier van leven en van zijn/bestaan op deze planeet verhuizen, accepteren en integreren wij wie we op een menselijk bewust wakend geestesniveau zijn, het ondertussen validerend via onze verbinding met onze spirit en met de BRON welke GOD in WAARHEID IS.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie zou ons in verschillende kampen hebben, het zou onze spirit OF het menselijke voertuig laten kiezen. Velen verblijven nog steeds binnenin deze keuze, ervoor te kiezen om te onthechten van de wereld rondom hen heen is te kiezen om alleen energetisch te wisselwerken, en anderen die de keuze maken om puur te focussen op het menselijke voertuig kiezen alleen het voertuig waarin spirit gegoten is. De verborgen optie voor velen is de vermenging van beide, spirit en het menselijke voertuig verenigd. Deze keuze kan niet alleen door ons gedaan worden, want wij zijn niet alleen, we werden door GOD geschapen, inderdaad, het volledige Universum werd door GOD geschapen en het is GOD die ons herenigd in het kernpunt. GOD moet aanwezig zijn wanneer wij de spirit met het menselijke voertuig vermengen, de afwezigheid van GOD ziet erop toe dat wij eenvoudig proberen opnieuw te verbinden aan dat waar wij uit vandaan gaan en dat wordt niet ondersteund. Aangezien GOD het Universum en alles er binnenin creëerde, dan is de enige weg om de 528mhz basisfundering frequentie te bereiken om met GOD uit te lijnen, om GOD te accepteren en met GOD te werken.

zondag, februari 22, 2015

Sandra Walter - De Diepte van de Equinox Trekkracht in/naar het Licht - 20 Februari 2015


Sandra Walter
De Diepte van de Equinox Trekkracht in/naar het Licht
20 Februari 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Velen van jullie ervaren de dramatische verschuiving in de energieën sinds vorige week. We betraden officieel de trekkracht van de Equinox golf, en het brengt ons in/naar een verhoogde staat van de multidimensionale vermenging. Je mag opgemerkt hebben dat de vermenging ver voorbij het Hogere Zelf en het Lagere Zelf gegaan is, en vele niveaus en dimensionale expressies van Jou, Je Goddelijke Team en het Hogere dimensionale bewustzijn omvat. Sterkere golven worden weer van 22-25 Februari verwacht.
De Equinox Verduistering' passage
Het is een krachtige fase, en ietwat mysterieus terwijl we paden door het onbekende heen kappen. Poortopzichters zijn druk geweest en IK BEN diep bewogen door hoe dit zich aan het ontvouwen is. Het is briljant om de unieke expressie waar te nemen van de terugkeer van de Christus wat oplicht door het Menselijke hartraster. We gaan vele geloofsystemen, religieuze patronen en herhalende activiteiten uiteen breken - zelfs binnenin het ontwaakte collectief - met deze volgende fase.
Terwijl de grote kosmische trigger een Zonsverduistering/Equinox op 20 Maart presenteert (de piek van de Verduistering is om 2:45am PT (Pacific time), Equinox om 3:45pm PT), en de Bloed Maan Maansverduistering op 4 April (Volle Maan/Verduistering piekt om 5:06am PT, en dit is ook de dag voor Pasen), verschuift al onze aandacht naar het vermengen met de hogere niveaus van het bewustzijn. Kosmische factoren, inclusief sterke golven van fotonisch plasma, sturen momenteel vele ingewijden in/naar hogere ervaringen van de vermenging. Poortopzichters die energetisch verbonden zijn met de poorten ervaren een diepgaande fusie met deze energieën. Je mag je als een schelp voelen die in en uit op de kustlijn golven rolt, terwijl de Poorten zich aanpassen en ademen met dit nieuwe Licht.
Wat is er in het NU aan het gebeuren?
Voor mij persoonlijk is lineaire communicatie moeilijk. Mijn lagere zelf loopt zoals een holgrafische invoeging op de automatische piloot om zorg te dragen voor de geaarde drukte, korte conversaties, of kortdurende taken. IK BEN me zeer bewust van hoe dat nu functioneert, en ik leer hoe mijn aandacht te focussen op/in vele dimensies in één keer. De dagen vliegen als een droom voorbij, in en uit de vermenging sequenties stappend. Als de ZON begint op te komen, bereid ik mezelf op het werk voor. Meditaties, Poortwerk en de Hogere 4D Droomstaat zijn zeer helder. Het is een complete toewijding aan het onbekende.

Hilarion - Jullie Zijn Degenen die de Morfogenetische Gebieden Beïnvloeden! - Februari 22-Maart 1, 2015Hilarion
Jullie Zijn Degenen die de Morfogenetische Gebieden Beïnvloeden!
Februari 22-Maart 1, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Terwijl jullie op het kruispunt zitten en je afvragen welke weg de mensheid zal uitkiezen om te gaan, weet dat jullie niet hulpeloos zijn - jullie hebben de bekwaamheid om veranderingen betreffende de morfogenetische gebieden te beïnvloeden (gebieden welke het patroon of de vorm van de dingen beïnvloedt) die alle situaties omringen. Deze zijn gebieden van gewoontepatronen die alle mensen aan elkaar linken, gebieden welke de gewoontes van alle mensen beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden, ofwel door kennis, gewaarwording/inzicht of gedrag. Het is een gebied dat bestaat waar elk individu een collectief geheugen erft van vroegere leden van de soort, en eentje welke ook bijdraagt aan het collectieve geheugen welke andere leden van de soort in de toekomst beïnvloedt. (1) Dit is waarom wij jullie vertellen dat jullie krachtiger zijn dan dat jullie weten en waarom bedachtzaamheid in jullie gedachten, woorden en daden aldus zeer belangrijk is. Het is door jullie gefocuste intentie, jullie Liefde, jullie intuïtieve overzichtelijkheid en jullie Licht dat veranderingen aan de huidige patronen in deze gebieden plaatsvinden. Jullie zijn degenen die hen beïnvloeden!
Het is allemaal een kwestie van perspectief als je via deze gebieden werkt. Een inschatting maken van iedere ondervonden situatie en alles erover te leren dat je kunt, te kijken naar alle voordelen en nadelen om te beslissen welke weg te nemen die aan jou aangeboden wordt, kies je dan de beste optie voor jou. Vertrouw jezelf, maak die beslissing en geloof dat je de beste optie in het huidige punt van de tijd kiest. Misschien zal het jou, met het voorbijgaan van de tijd, laten zien dat het niet de beste weg om te gaan was, als dat het geval is, ben dan voorbereid om de consequenties onder ogen te zien en maak de nodige aanpassingen en leer van de ervaring. Het leven gaat helemaal over het te leven in plaats van een omstander of een passieve waarnemer aangaande je eigen leven te zijn. Teveel mensen werden geconditioneerd te wachten op de andere persoon om te doen wat er gedaan moet worden. Deze conditionering moet nu veranderd worden. Het vereist jullie vastberadenheid en besef hiervoor om te gebeuren. Jullie kunnen het doen.  

El Morya - Negatief naar Positief Omdraaien - 17 Februari 2015 / Julie Miller


El Morya
Negatief naar Positief Omdraaien
17 Februari 2015 / Julie Miller
Soms, kan het gebrek aan geloof in jezelf gedurende een vrij lange tijd doorgaan voordat een levensveranderende situatie langs komt en verandering forceert om te gebeuren. Een gebrek aan geloof in je bekwaamheden te hebben kan een grote bijdragende factor zijn bij vele inspanningen die je probeert om ofwel te implementeren of te voltooien voor het niet succesvol zijn. Door niet te geloven in je gehele zelf als een persoon die in staat is van vele grote dingen, plaats je een grote spanning op het nastreven van een vervullende carrière, het handhaven van betekenisvolle relaties en zelfs grote moeilijkheden creërend met te proberen om aan bepaalde spirituele zoektochten tegemoet te komen. Wanneer je denkt het niet te kunnen, mag je van de ene goede gewoonte naar de andere gaan, nooit lang genoeg bij eentje blijven plakken om het met discipline te versterken om het beter te laten werken. Het is belangrijk om assertief in het leven te zijn, maar zonder agressief te zijn. Dit betekent comfortabel te zijn met het ongemakkelijke, voorbij je comfortzones duwend en om dapper wat nieuw en goed is te omhelzen. Verandering is niet alleen maar slecht. Zonder verandering, zou je weinig groei hebben en zou je niet je eigen persoonlijke potentieel zien of de kracht die je altijd gehad hebt ervaren, waarover jij je nooit druk maakte deze te gebruiken.
Ongeacht hoe zelfverzekerd een persoon mag zijn, zij zijn nooit de gehele tijd, 24/7, volmaakt in het positief zijn. Twijfel zal binnen sluipen, zoals een irritant onkruid dat je dacht kwijt te zijn die plotseling ergens anders opduikt wanneer je niet kijkt. Je kunt meer zelfverzekerd worden en minder twijfelachtig wanneer je wat voor vergissingen dan ook die je gemaakt hebt als staptegels richting succes accepteert. Iedere gemaakte vergissing verstrekt jou met een frisse kans om het opnieuw te proberen, door andere keuzes te maken die jou naar andere uitkomsten zullen dirigeren. En terwijl je ronddoolt, stel je gewoon voor hoeveel meer inzichtelijker en goed geïnformeerd over jezelf en de wereld om je heen, je zult worden. Je bent meer ongelooflijk dan waar jij jezelf eer voor geeft.
Denk eraan, niet iedereen is de gehele tijd volmaakt. En wij moedigen volmaaktheid niet aan omdat met volmaaktheid er geen groei is, er is geen duwen voorbij de comfortzones. Wat wij wel aanmoedigen is dat jullie meer compleet en heel worden met alles dat jullie doen en hoe jullie over jullie zelf denken. Wanneer je in staat bent om het leven volwassen in je intellect en in je emoties te begroeten, begrijp je dat niet iedereen de dankbaarheid en het mededogen zal teruggeven omdat je onvoorwaardelijk geeft en beseft dat iedereen op andere niveaus van acceptatie en begrip is en dat groei voor alle mensen in verschillende stadiums komt.