woensdag, december 31, 2014

Karen Dover - De WEDERgeboorte van de Goddelijke Man in WAARHEID - 29 December 2014


 Karen Dover
De WEDERgeboorte van de Goddelijke Man in WAARHEID
29 December 2014
Terwijl de energieën ons nu uitbreiden in/naar nieuwe werkelijkheden en nieuwe ervaringen, mogen velen een "zoeken" binnenin ondergaan, een zoeken zo je wilt naar het "ontbrekende" deel van ZELF. Er is veel onjuiste informatie binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid constructie, en niets aldus meer dan de informatie en het materiaal dat gepresenteerd wordt ter ondersteuning van de goddelijke vrouw. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie streeft ernaar om op ALLE niveaus van het BESTAAN af te scheiden en dit wordt gedaan op een veelvoud van verschillende manieren. Het mag bijvoorbeeld toeschijnen dat zowel menselijke mannen als menselijke vrouwen dezelfde taal spreken, maar hun interpretatie ervan is anders. Het is daarom geen WAARHEID om aan te nemen dat een menselijke man de externe wakende wereld op dezelfde manier bekijkt als jij dat doet als je een menselijke vrouwelijke gestalte genomen hebt en andersom. De leringen die aldus diep onderwezen zijn aan de menselijke mannen en de menselijke vrouwen in relatie tot wat het betekent om een menselijke man of een menselijke vrouw te zijn, beginnen zodra wij op deze planeet geboren zijn. Met de leringen onophoudelijk herbekrachtigd door de ongeschreven regels van de externe wakende oude 3D Aarde werkelijkheid constructie.
Aldus is het met "moeder" Aarde, de planeet is noch mannelijk noch vrouwelijk, de planeet IS GEWOON. De vervorming die gepresenteerd is met de lering van 'moeder' en wat het woord impliceert triggert en verankert de leringen verder die aan ons als een ras geleerd werden. Ieder wezen in leven op deze planeet is opgemaakt van zowel mannelijke als vrouwelijk energieën, deze moeten in/naar balans en harmonie BINNENIN ons worden gebracht. Het is het evenwicht dat nu probeert om diep binnenin het menselijke ras te verankeren en dat velen zullen afwijzen. Het "Goddelijke vrouwelijke" wordt gezien als een verzorgende 'liefdevolle' energie terwijl de mannelijke energie als ruw gezien wordt. Dit streeft er wederom naar om de leringen in relatie tot menselijke mannen en de mannelijke energie te verankeren.
Het vrouwelijke wordt gezien als zacht en liefdevol en het mannelijke als agressief. Dit is geen WAARHEID en het evenwicht van de goddelijke man moet omhelst worden. De mannelijke energie werd opzettelijk van deze planeet af gehouden, want de kracht in de fysieke creaties wordt geboren via de MANNELIJKE energieën die binnenin ons zijn. We kunnen nog zo creatief zijn als wij wensen, maar we moeten de MANNELIJKE energie omhelzen om de creativiteit naar buiten de wakende wereld in te duwen. Menselijke mannen zijn "ingesteld" om binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ten val te komen, ons werd geleerd dat het de menselijke man is die oorlogen op deze planeet pusht, het is de menselijke man die stuurloos is, en dat door eenvoudigweg meer vrouwelijke energie te verankeren dit op de één of andere manier zal verzachten.

dinsdag, december 30, 2014

Aartsengel Zadkiel - Zachtaardig Zijn in de Multidimensionale Energie - Januari 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Zachtaardig Zijn in de Multidimensionale Energie"
Januari 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, zouden wij graag het zachtaardig zijn in de multidimensionale energie willen bespreken.
De trilling van de energie verhoogt zich op een zeer snel tempo. Terwijl dit gebeurt, worden de sluiers tussen de dimensies dunner. Je mag het gevoel hebben alsof jij je tegelijkertijd uit kunt strekken van de derde dimensie naar de vierde, vijfde en daaraan voorbij. Je mag het gevoel hebben alsof je in meer dan één dimensie tegelijkertijd bestaat. Je bent bezig een multidimensionaal Wezen te worden vanwaar je zeer gemakkelijk tussen en dwars door de dimensies heen kunt gaan.
Het ene moment werk je aan een 3D project zoals tuinieren in je tuin, en in een ogenblik, vlieg je hoog in de dimensies en loop je met de Meesters. Het volgende moment ben je terug in je tuin en kijkt naar een vlinder die gratievol van het ene naar het andere punt beweegt. Dan voel je een zachte bries die jouw aandacht terugroept naar de hogere dimensies. Dit gemak van bewegen tussen de dimensies voelt net zo natuurlijk aan als het lopen van de ene naar de andere kamer.
Dit gemak van bewegen kan zich voordoen omdat je verschillende aspecten van je Wezen hebt die jou toestaan om dwars door de concepten van tijd en ruimte te bestaan. Iedere keer dat je een dimensie bereist, laat jij je trillingshandtekening daar achter, en incorporeer je iets van de essentie van die specifieke dimensie in je Wezen. Dit staat jouw bewustzijn toe uit te breiden voorbij de grenzen van je voorstellingsvermogen.
Hoe vaker je tussen de dimensies reist, hoe meer je bewustzijn uitbreidt. Je mag bij jezelf gewaarworden lichter te worden als je beseft dat jouw perspectief aan het verbreden en toenemen is. Je bent je bewust dat de hogere dimensies een veel lichtere trilling hebben. Je beseft het belang van het behouden van je eigen energiegebied zo licht en duidelijk als mogelijk is om je thuis te voelen in de hogere trillingsenergie.

Jezus - Normen en Waarden - 29 December 2014 / Annemiek Coenen


Jezus
Normen en Waarden
29 December 2014 /  Annemiek Coenen
Als nieuw geborene ben ik op de Aarde gekomen, met de opdracht om ervoor te zorgen dat iedereen de Christus in zichzelf weer herinnert. Herinneren wie we zijn in al zijn grootsheid.
Ik ben gekomen om tot u allen te spreken, de gehele mensheid.
Er worden offers van u allen gevraagd die u opleveren dat u in de volle waarheid gaat leven. Dit is altijd in alle tijden gebeurd. Heb geen angst, maar kijk ernaar en observeer. Velen zijn u voor gegaan. In waarheid met u zelf leven zal uw hart verwarmen. Met dit doel ben ik ook op de Aarde geweest, om iedereen te laten zien dat de godheid in zichzelf zit en niet erbuiten.
Vele gedachten komen uit het denken, maar dit zijn veelal de patronen van vorige levens. U hoeft alleen te aanschouwen en alles door u heen te laten gaan. Dit zijn de laatste lootjes voor velen onder u.
De Gouden Christus zit al in velen van u, u bent bevrijd. Voel u vreugdevol hierdoor, laat u niet naar beneden halen door uw lagere energieën, bekijk en voel ze met mildheid. Alles is een ervaring, er bestaat geen goed of kwaad deze vormen zijn er door de mensheid aan toe gevoegd. Normen en waarden zijn vaak patronen die los gelaten mogen worden voor het grotere geheel.

Waarom Niet? - 29 December 2014 / Brenda Hoffman


Waarom Niet?
29 December 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Misschien creëerden jouw vakantiefestiviteiten situaties waarop je niet geanticipeerd had of die je waardeerde, inclusief angst en vreugde. Misschien voelde je weinig tot niets. Het is niet van belang want dit is het laatste vakantieseizoen dat de 3D kwesties zal adresseren.
Jullie zijn de brug naar jullie Nieuwe Land overgestoken.
Sommigen van jullie zullen doorgaan jullie 3D wereld opnieuw te bezoeken. Sommigen van jullie mogen zelfs verlangen naar stukjes van jullie 3D wereld na uit jullie cocon vandaan gegaan te zijn. Iets dergelijks is goed en akkoord, want jullie zijn inderdaad eonen van persoonlijke herinneringen aan het reinigen en opruimen; herinneringen van jullie Aarde voorouders en herinneringen van angst die wat voor vreugde dan ook die jullie voelden teniet deden. Sta jezelf toe om op het tempo te verhuizen dat voor jou goed is - en alleen voor jou.
Anderen van jullie die hun cocon verlieten worden een Nieuwe Jij/Nieuwe Aarde speelterrein van opwinding en vreugde gewaar. Het zijn deze entiteiten die wij vandaag adresseren. Want jullie hebben niet als zodanig jullie Nieuwe Aarde "trainingswielen" gecreëerd voor het navigeren van jullie nieuwe ervaringen.
Ongelijk aan jullie 3D wereld, zijn er geen regels, trainingswielen of beperkingen anders dan wat jullie innerlijke wezen vaststelt. De Nieuwe Aarde is "vrij voor iedereen" in termen van ervaringen en plezier.
Werd jou verteld dat je moet genieten van een bepaald spel of een bepaalde ervaring toen je jong was? Of, zoals voor de meesten waar was, probeerde je vele spelletjes of ervaringen uit voorafgaand aan het beklemtonen van sommige op de basis van het plezier en de kameraadschap? Aldus is het dat iets dergelijks is hoe jij je zult voelen als jij de Nieuwe Jij aan het verkennen bent.  

maandag, december 29, 2014

Ann en de Engelen - Adem Je Toekomst In - 27 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Adem Je Toekomst In"
27 December 2014
Adem! Denk aan iets prachtigs dat je graag zou willen creëren in het Nieuwe Jaar! Je bent net begonnen om jezelf en je leven te hercreëren. Je hebt net je prospecten ingesteld op het pad dat je wenst.
Adem wederom. Denk wederom aan iets dat je graag zou willen creëren of ervaren in het Nieuwe Jaar. Verbeeld je nu dat je aan het einde van 2015 bent, terugkijkend, de tevredenheid van de vreugde voelend van het hebben van deze ervaring. Adem die vreugde in. Adem die tevredenheid in. Adem die Liefde in.
Dierbaren, Gelukkig Nieuw Jaar, en Gelukkige Nieuwe Jij. Je hebt net jezelf op een pad geplaatst waar je op wenst te lopen in 2015. Je hebt al gevoeld hoe het aan zal voelen. Je ziet het met je innerlijke ogen, ervaart die mogelijkheid met je ziel.
Lijn jezelf met Liefde uit in 2015 dierbare vrienden. Lijn jullie harten uit met het goede dat jullie wensen te ervaren. Bevrijd jullie zelf van het knechtschap van negatieve wensen, angstige gebeden, en verwachtingen of teleurstellingen. Gebruik het door God-gegeven gereedschap van jullie wonderbaarlijke geesten om je te focussen op wat goed en werkelijk is. Maak van jullie gebeden hoopvolle en vreugdevolle gebeden van geloof-gevulde verwachting. Verwacht dat het goede van alle ervaringen komt en dat liefde ernaar streeft zich in alle dingen tot uitdrukking te brengen.

Vanuit de Akashic Archieven - Januari 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Januari 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Januari 2015 verwachten?
De energie deze maand is zoals een sterke stroming die zich voorwaarts beweegt. Er is een gevoel dat iedere intentie versterkt is. Jullie zullen ontdekken dat de consequenties van jullie gedachten, jullie woorden en jullie acties allemaal sneller en sterker dan gewoonlijk zullen komen.
Dit is een belangrijke tijd om diepgaande verantwoordelijkheid te nemen voor jullie intenties. Streef ernaar om bedachtzaam te zijn over jullie woorden en acties. Niemand is volmaakt, dus niemand zal in staat zijn om de gehele tijd volmaakte intenties te maken. Deze maand, zal het zeer belangrijk voor jullie zijn om vergevend en flexibel te zijn, en ben zeer snel om je te verontschuldigen en ben niet gemakkelijk te ontstemmen. Wanneer onbedoelde consequenties op komen dagen, verzeker je er dan van dat je zeer vergevingsgezind richting anderen en jezelf bent, zodat jij je snel kunt verontschuldigen en verder kunt gaan. Verander de intentie, verschuif de energie met een verontschuldiging, en stel dan je intentie opnieuw in.
Als jij je vasthoudt aan gêne, schuldgevoel, schaamte of probeert anderen te beschuldigen, dan zal je bij jezelf gewaarworden de foute intentie voor zolang vast te houden dat je grote en reeds lang bestaande negatieve terugslagen zult hebben. Aan de andere kant, als jij je snel verontschuldigd en verder gaat, of als je snel zult vergeven en verder gaat, dan kan jij de intentie opnieuw instellen en het proces beginnen van het hebben van jouw positieve intenties die naar het licht komen.

De Engelachtige Gidsen - Wat Komt eraan in het Jaar van 2015 - 28 December 2014


 De Engelachtige Gidsen
"Wat Komt eraan in het Jaar van 2015"
28 December 2014 / Taryn Crimi
Vandaag zouden wij graag jullie aandacht willen focussen op het jaar van 2015. Zoals velen van jullie weten houden wij er niet van om specifieke "toekomstige voorspellingen" te geven, eenvoudig omdat jullie toekomst niet bepaald is; het verandert eerder onophoudelijk wat gebaseerd is op de beslissingen die jullie in het Nu moment maken. Echter, de "toekomstige" energie van het menselijke collectief is veel meer stabiel dan welk enkelvoudig individu ook is. De reden daarvan is dat het gebaseerd is op de beslissingen van de massa's, in plaats van eenvoudigweg op de beslissingen van één persoon. Wij zullen ons niet focussen op gebeurtenissen of voorvallen, maar eerder op de energie en de ervaringen die waarschijnlijk aldoor zullen manifesteren in elk van jullie levens in de loop van dit volgende jaar; jullie kalenderjaar van 2015.
Zoals wij heel vaak gezegd hebben dit jaar, zou 2014 een jaar van vertrouwen en geloof zijn. Velen van jullie hebben nu een veelvoud van omstandigheden ervaren dit jaar die jullie bekwaamheid getest hebben om jullie vertrouwen en geloof in de gewenste uitkomst vast te houden in plaats van jullie zelf te verliezen in de chaos die zich recht voor jullie ontvouwt. Je focus vasthouden ongeacht van wat er rondom jou heen plaatsvindt, is een cruciale en kritieke stap in het leren hoe leiding te nemen over jullie eigen levens. Terwijl een ieder van jullie de bekwaamheid herkrijgt om een meester schepper te worden binnenin het fysieke rijk, heeft een ieder van jullie ongetwijfeld ervaringen gehad van dat jullie in staat waren om gefocust te blijven en succesvol jullie gewenste uitkomst manifesteerden, alsook een veelvoud van uitdagende ervaringen die jullie vertrouwen en geloof in jullie bekwaamheid uittesten om dat aldus te doen. Dit is wat verwacht kan worden; aangezien een ieder van jullie leert om jullie gedachten te stabiliseren en jullie angsten los te laten.

Het Manuscript van Overleving - Deel 431


Het Manuscript van Overleving - Deel 431
Jullie Zullen in Jullie Hart van Harten Weten dat Jullie Gearriveerd Zijn  
27 December 2014 / Aisha North
Voor nu, hebben jullie aldus veel bereikt van dat waarvoor jullie hier kwamen om te doen, het duurt echter nog steeds een poos voordat jullie het volledige bereik kunnen zien van jullie prestaties. Inderdaad, jullie allemaal zullen jezelf gewaarworden rond te wentelen in frustratie in het ene of andere moment in de tijd die er in het verschiet ligt, en de reden daarvoor zal het eenvoudige feit zijn dat jullie alleen op een hoger niveau van jullie wezen weten dat wat jullie rondom jullie heen zien op geen enkele manier de werkelijkheid, waar jullie al energetisch ingestapt zijn, vertegenwoordigd. Met andere woorden, wat jullie ZIEN is niet wat jullie hebben, en als zodanig is de kloof tussen de twee voor velen van jullie er eentje die moeilijk te navigeren zal zijn in de tijd die er in het verschiet ligt.
Want nu is het wanneer de uitdagingen naar boven komen, de uitdagingen die geboren worden vanuit de zekerheid dat jullie al weten dat jullie missie op deze planeet een succes geweest is, maar nochtans mogen de vruchten van jullie werken onzichtbaar voor jullie schijnen te zijn. Daarom zeggen wij tegen allen, bereid jullie zelf voor door die innerlijke kern van jullie toe te staan naar de voorgrond te treden op iedere manier dat jullie kunnen, want zolang als jullie de verbindingen tussen jullie menselijke zelf en jullie eigen ware zelf ongeschonden handhaven, zullen jullie te allen tijden een manier vinden om door wat bij tijden inderdaad zeer woelige wateren zullen zijn te navigeren. Want zie, de effecten van jullie succesvolle energetische inspanningen gedurende deze laatste periode aan tijd zal weldra diens verschijning aan iedereen bekend maken, maar het zal dat aldus doen op wat alleen omgeschreven kan worden als enige onverwachte manieren en op enige schijnbare ongelegen momenten. Want zie, dit is een periode van fluctuaties dat met zich mee zal brengen wat op een oppervlakkig niveau opschuddingen mogen toeschijnen te zijn, in iedere bijbetekenis van het woord, maar zolang als jullie die innerlijke verbinding handhaven, zullen jullie letterlijk in jullie ware beenderen voelen dat dit niet over het uiteen scheuren gaat, dit gaat inderdaad helemaal over te beginnen te settelen in sommige zeer nieuwe patronen. En als zodanig, wat gemakkelijk onjuist geconstrueerd kan worden als verwoesting ter wille van de verwoesting zelf, gaat eenvoudigweg helemaal over het herbevestigen van wat al in beweging werd gezet.
Want nu, zijn de wielen goed en waarlijk in beweging gezet op dit nieuwe speelterrein dat jullie al ontworpen hebben, de plaats waar jullie afkomst een belangrijke rol zal spelen in jullie alledaagse leven op een manier die voorheen niet mogelijk geweest is. Want eerder, werd de mensheid vastgehouden binnenin een energetische omgeving die ontworpen was om zoveel informatie op een dusdanige manier te onderdrukken, dat de frictie en frustratie welke het creëerde jullie allemaal aangestuurd heeft naar ofwel een zoeken naar een innerlijke waarheid of een richting op te gaan welke een hoger terrein scheen te zijn, maar wat erop uitdraaide een eenrichtingsstraat richting vernietiging te zijn. Maar dankzij jullie gelijken, het aantal aan mensen dat de gedachteloze run richting het laatste afwezen, werd de volledige mensheid de kans gegeven om er opnieuw over na te denken, en om dat aldus te doen in een ruimte van energetische liefdadigheid dat een ieder in staat zal stellen om de kans te hebben om hun wagon vast te haken aan deze jubelende groep van onverschrokken onderzoekers die jullie rekenen onder degenen die hun rug al naar de oude wereld toegekeerd hebben, en door de werkelijke handeling van het beslissen om dat aldus te doen heeft de onverkende achterlanden geopend en is de linie overgestoken het bekende afgrenzend van het onbekende, en jullie hebben ervoor gezorgd dat wat eens niet alleen ontoegankelijk maar ook onvoorstelbaar was een feit van het leven geworden is.

zondag, december 28, 2014

Hilarion - Bewuste Creatie is de Volgende Stap in Jullie Spirituele Ontwikkeling - Herplaatsing van Januari 12-19, 2014Hilarion
"Bewuste Creatie is de Volgende Stap in Jullie Spirituele Ontwikkeling"
Januari 12-19, 2014
Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Dierbaren,
De tijden die voor jullie liggen zijn gevuld met energieën van nieuwe aanvangen en dit creëert een gevoel van verwachting terwijl tezelfdertijd alle uitstaande kwesties naar de voltooiing gebracht moeten worden, en er is een gevoel van wachten in een leegte tussen twee werelden in. Het is een vreemde tijd voor diegenen van jullie die er oprecht aan gewerkt hebben om zich met de hogere aspecten van zichzelf uit te lijnen, want jullie weten dat het werk in voltooiing is nochtans worden jullie gewaar dat de weg voorwaarts wazig en ongedefinieerd is. Dit is omdat jullie je wereld creëren terwijl jullie door iedere dag heengaan en jullie er niet aan gewend zijn om bewust te creëren. Dit gevoel zal voorbij gaan en is tijdelijk van aard, alles dat er vereist is is een bereidheid om volledig in ieder moment aanwezig te zijn en dit nieuwe idee van jezelf te integreren. Bewuste creatie is de volgende stap in jullie spirituele ontwikkeling en vereist meer aandacht van jullie.
Creëer een plan voor wat je wenst te creëren en te ervaren in jouw persoonlijke wereld. Maak een lijst van hoe dit er voor jou uit zou kunnen zien inclusief het voelen van de emoties van het hebben van wat je wilt, jezelf voor je ziend terwijl je de ervaring hebt met een gevoel van opwinding en welzijn. Visualiseer ieder detail zoveel als je kunt en zo vaak als je kunt. Dan wanneer je het gevoel hebt dat het volledig is, laat het naar het Universum los en weet dat het voor jou aan het manifesteren is. Deze methode wordt het beste uitgevoerd ten tijde van de nieuwe maan fasen om jouw creatie te beginnen, eraan werkend het te visualiseren en het te bezitten tot de volle maan fase, wat het tijdstip is dat je het naar het universum loslaat wetende dat het voor jou in goddelijke timing gemanifesteerd zal worden. Jullie worden bewuste scheppers in jullie wereld van iedere dag. Sommigen van jullie mogen deze oefening moeten blijven onderhouden totdat het gemakkelijker voor jullie wordt. Herinner je dat niets dat pas opgestart is onmiddellijk komt, maar met een grotere uitoefening en training zal je erin bedreven raken.

Karen Dover - 26 & 27 Dec.2014 - Waarheid aan de Kern Verankeren & Het Ontbinden van Oude 3D Aarde "Tradities"


 Karen Dover
WAARHEID aan de KERN van het Menselijke Voertuig Verankeren
26 December 2014
Terwijl de energieën nu beginnen de illusie te ontbinden welke het menselijke ras in sluiers gewikkeld heeft, is de noodzaak om WAARHEID diep binnenin de kern van onze menselijke voertuigen te verankeren NU. Dit is de rechtstreekse verbinding met de BRON en GOD. Het is belangrijk te her/erkennen dat de menselijke taal vervormd werd en dat de feitelijke frequentie van de menselijke taal opzettelijk veranderd werd. Velen uiten woorden die een andere frequentie hebben dan dat de woorden IMPLICEREN. Aldus is het met het woord GOD waar velen triggeren en ogenblikkelijk aannemen dat GOD dezelfde frequentie is welke onderwezen werd binnenin de uiteenlopende religies die dwars over de planeet heen beschikbaar zijn. De oorlog van woorden rondom "God" en wie "God" is, is beter dan de andere die gedurende een eeuwigheid gewoed hebben en dit is OPZETTELIJK want in de ARGUMENTERING werd de feitelijke verbinding met en ervaring van de frequentie van God gemanipuleerd.
GOD is een ERVARING, deze frequentie creëerde het volledige Universum en aangezien de hoogste frequentie die er bestaat LIEFDE in WAARHEID is, staat dit gelijk aan GOD=LIEFDE in WAARHEID. Wat velen zal tegenhouden van het accepteren of zelfs het proberen van deze verbinding zijn de vervormde leringen die ernaar streven om angst te onderwijzen in relatie met de genoemde frequentie. Je kunt GOD niet vrezen en de frequentie accepteren van de LIEFDE welke IS aangezien zij ÉÉN zijn. Het menselijke ras werd geleerd om dat wat wij zijn te vrezen, WIJ ZIJN LIEFDE IN WAARHEID. Terwijl de argumentering doorwoedt, terwijl uiteenlopende illusies voor ons geplaatst worden om door te gaan met onze referentiepunten voor een creatie welke geen WAARHEID is, zullen dan velen dwars over de planeet heen verloren rondlopen.
WOORDEN zijn belangrijk aangezien zij een trilling zijn. Ik heb persoonlijk lang een probleem gehad met de frase "spiritual warrior" (spirituele strijder) en dit is verschuldigd aan het woord WAR (oorlog) dat daarin zit. Het concept van de spirituele strijder is één ding, de feitelijke frase heeft een frequentie die ANDERS is dan dat het concept impliceert. Dit loopt door de gehele menselijke taal heen en velen gebruiken, en gebruiken herhaaldelijk, frases/zinsneden die anders zijn dan dat zij schijnen te zijn. Dit is waarom het onontbeerlijk is de frequentie van de energieën die wij omhelzen te VOELEN. Het is niet langer voldoende meer om een frase/zinsnede op een pagina te lezen en niet de frequentie te VOELEN, de illusie welke de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is is nu aan het ontbinden, maar dit betekent niet dat de Nieuwe Aarde is wat dan tevoorschijn komt, want de Nieuwe Aarde is al begonnen gedefinieerd te worden. Het kan niet gedefinieerd worden omdat de Nieuwe Aarde eenvoudig dat is wat het altijd geweest is en wat het menselijke ras belemmerd werd om toegang tot te verkrijgen. Het mag "nieuw" zijn voor het menselijke ras maar deze werkelijkheid heeft altijd bestaan.
Dus de illusionisten bereiden zich wederom voor, zij beginnen te manipuleren met gebruikmaking van de menselijke taal, trekkend aan diegenen die nog steeds het menselijke logische verstand gebruiken om de energie te begrijpen welke rondom hen heen bestaat, wat het waarachtige gereedschap is dat in het begin TEGEN het menselijke ras gebruikt werd.
Ik heb geblogd dat de corridor tussen werelden nu gesloten is, velen in het menselijke ras mogen dit opnemen als een aanname dat het werk voltooid is, de geboorte van een Nieuwe Aarde, de opening van het venster dat in het open zicht verborgen was voor het menselijk ras is nochtans deel één van een doorgaande overgang. Want het menselijke ras verhuist nu in/naar de evolutie, maar de evolutie kan niet bereikt worden van het eenvoudigweg opnieuw gebruiken van de gereedschappen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Illusie IS GEWOON, het werd op diens plaats gezet op ALLE niveaus van deze menselijke levenservaring, dat om aan te nemen om op de één of andere manier het woord "ontwaakt" te gebruiken en dan in oordeel te zitten over diegenen die "niet ontwaakt" LIJKEN te zijn is geen EENHEID, het is verdeeldheid dat verenigd LIJKT te zijn. Terwijl wij nog steeds naar onze medemensen kijken als het één OF andere ding, lopen wij dan in de illusie van EENHEID en IS er ILLUSIE op diens plaats.

vrijdag, december 26, 2014

Matt Kahn - To Good To Be True (Te Goed Om Waar Te Zijn) - Video - 24 December 2014Matt Kahn
 To Good To Be True 
(Te Goed Om Waar Te Zijn)
24 December 2014

Voor de liefhebbers van Matt Kahn, plaats ik wederom een video van deze man op de Blog. Terwijl ik deze video plaats ben ik zelf nog maar halverwege de video en vind dat er weer baanbrekend werk verricht wordt door Matt Kahn. Voor mij persoonlijk komt het op het meest geschikte tijdstip. Misschien voor jou/jullie ook wel.
Enkele trefwoorden of zinnen:
The Dimension of Goodness - De Dimensie van Goedheid
Truth doesn't matter - Waarheid doet er niet toe
Truth feels like Goodness - Waarheid voelt aan als Goedheid
Deze wereld zal niet veranderen of transformeren door spirituele wijsheid, maar door de trilling/vibratie van Goedheid.
Goodness = Love Revolution
Het nieuwe paradigma: Luister - ondersteun - complimenteer…

Karen Dover - 23 & 24 Dec.2014 - De Vrees Omhelzen... & Verandering Omhelzen terwijl het "bekende"in WAARHEID Ontbindt


 Karen Dover
De Vrees Omhelzen dat in WAARHEID Liefde Is
23 December 2014
Velen van ons haasten zich op dit moment van hot naar haar om aan diegenen rondom ons heen te bewijzen hoeveel wij van hen houden zonder een besef van wat wij aan het doen zijn. Een wereld welke geleerd werd om liefde te vrezen zal onophoudelijk zoeken naar de genoemde vrees om het te vinden en het te bestrijden. Deze zin mag weinig zin maken totdat we kijken naar wat aan ons als een ras geleerd werd wat liefde is.
Op bepaalde "tijden" van het jaar wordt deze vrees getriggerd door de werkelijkheid waar wij in geboren werden. In deze tijd van het jaar wordt het steeds maar weer opnieuw hoogst getriggerd door het massale adverteren. Als wij als een ras niet getriggerd zouden worden, zou er geen wisselwerking zijn op de niveaus die er nu gezien worden. Iedereen probeert vooruit te komen ter voorbereiding op de ene dag van het jaar waarop het menselijk ras toegestaan is om vrede te voelen. Een gecreëerde dag welke veel energetische belangrijkheid heeft maar niet voor de gegeven reden. Jezus werd niet geboren en stierf niet in deze tijd van het jaar, aan ons wordt echter herhaaldelijk getoond dat hij dat wel deed.
Terwijl de Nieuwe Aarde energieën nu meer sluiers ontbinden zal er dan meer aan ons getoond worden op de persoonlijke en individuele niveaus als tot wat ons geleerd werd en hoe het zich uitspeelt. Het menselijke ras leerde dat zij om liefde moeten zoeken en het moeten geven om te ontvangen, dat is een gigantische vervorming. Deze lering stelt een geef en neem polariteit op dat ernaar streeft om te verblinden. ALLEN zijn LIEFDE in WAARHEID, wij hoeven niet te geven om dat te ontvangen wat wij zijn.
Het EGO welke de ZIEL constructie beschermt zal aangaande dit triggeren en proberen te onderwijzen dat er polariteit moet zijn. Er moet geven en nemen zijn en dit is geen WAARHEID. Want ons werd geleerd om het ontvangen, in dit onze menselijke gestalte, af te wijzen. Ons werd geleerd dat het beter is alleen maar te geven. Dit stelt de energetische onbalans in die nodig is om meer vrees te zaaien, want de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid streeft ernaar om gevoerd te worden. Te begrijpen dat LIEFDE in WAARHEID ons is, is te erkennen dat wij krachtig/machtig zijn, en om diegenen rondom ons heen te helpen hoeven wij slechts onze energie naar buiten de wereld in te stralen. Geen opoffering is er nodig, want opoffering is een gecreëerde constructie welke onderwezen werd om een werkelijkheid te voeden die nu bezig is te ontbinden.
Het Universum is van nature overvloedig dus waarom werd het menselijke ras geleerd dit te negeren? Omdat, als wij ons realiseren hoe overvloedig in LIEFDE in WAARHEID wij werkelijk zijn de leringen in één nacht tijd zouden ontbinden. Machtsspelletjes binnenin families en relaties zouden ophouden te bestaan aangezien er geen vrees of "gebrek' zou zijn.

De Berichtgevingen van God - Het Is Tijd om de Waarheid Op te Eisen (1) - December 2014 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
Het Is Tijd om de Waarheid Op te Eisen (1)
December 2014 / Yael en Doug Powell
Jullie gaan wederom de tijd van de ingehouden adem binnen, geliefden. De tijd van het jaar wanneer de tijd zelf stopt. Wanneer de diepe stilte in afwachting is van de komst van de Christus. Wanneer het leven van de Christos tastbaar en aanwezig is. En in deze ruimte van wachten, van wonder, dit jaar, geliefden, zullen jullie ontdekken dat het geheel van deze creatie, dit leven op Aarde, iedere vonk van leven, iedere expressie van de goddelijkheid met reden trommelt. En die reden is voor jullie in stand gehouden als Mijn hand aanwezig in alle dingen. Om jullie door de deuropening te nemen. Om jullie hart te openen. Om jullie te laten zien dat jullie het wonder zijn, En dat jullie de Christus waar jullie op gewacht hebben zijn.
Jullie hebben dit natuurlijk altijd geweten. Maar nu, geliefden, is alles een spiegel. Overal waar jullie kijken zullen jullie jezelf zien. En alles dat jullie voelen zal de waarheid van deze eindeloze Liefde zijn. En alles dat jullie geloofd hebben dat buiten jullie bestaat zal plotseling binnenin in leven zijn. En jullie zullen ontdekken dat jullie eindelijk vrij zijn. En dat dit jaar, in de opening tussen de Kerst-Mis en het begin van het omwentelen van het wiel van de tijd dat komt met het Nieuwe Jaar, jullie door deze opening heen kunnen stappen, deze draaikolk, en her/erkennen dat de gehele wereld binnenin jullie is. En jullie eindelijk vrij zijn.
Totdat dit moment echter komt, wat is het dat je doet? Je gaat een verbintenis aan met deze wonderbaarlijke conversatie van Liefde. Je her/erkend dat Ik hier Ben en in alle dingen van je houdt. En dat alle manieren waarop het kleine verstand je vastgehaakt heeft in drukte gemakkelijk weg kan vallen in de ruimte van deze ene adem. En plotseling is er niets over om jou hoe dan ook te binden. Alle verhalen die er door de eonen van de tijd heen aan jullie verteld werden eindigen zonder enige moeite. En jullie zijn de volledige expressie van Liefde - en niets anders.
In dit moment wanneer de vrijheid komt, zullen jullie het zangkoor horen. Het stijgende crescendo van de liederen van het Licht. Het eindeloze pulseren van de Glorie van Liefde. En middenin, geliefden, is jullie hart - eindeloos, wonderbaarlijk en prachtig. En niets kan jullie wegsturen van deze deuropening welke komt op het hoogtepunt van het jaar. De deuropening die jullie eindelijk kunnen zien en waar jullie doorheen kunnen stappen.
Op dit moment ligt je hand op de deurknop. Grote stralen van Licht schijnen rondom de opening en overal waar je kijkt is deze boodschap van Liefde. Dat alles dat je gezien hebt in het hart en in de ogen van Jeshua eenvoudig en voor altijd je eigen reflectie is dat op jou wacht om het je te herinneren.
Iedere vonk van leven, iedere quark en elektron vibreert met het doel van jullie ontwaking naar Liefde. En hoe lang het verstand ook pretendeert om dit moment te verlengen, in waarheid is het al aan het gebeuren. Vrijheid is hier. Vrijheid is van jullie. Vrijheid van de tirannie van het geloof in afgescheiden te zijn van Liefde, afgescheiden van de Glorie van God Ik Ben. Het is immer mogelijk geweest. En nu, dierbaren, weten jullie het.
Het moment is al onderweg en alles dat jullie hoeven te doen is je eraan over te geven.

donderdag, december 25, 2014

Aartsengel Michael - Houd Je Doel Goed Voor Ogen - 25 December 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Houd Je Doel Goed Voor Ogen"
25 December 2014 / Rita Pulmans
Geliefde Lord Michael,
Op Kerstdag heb ik deze kaart getrokken uit de reeks "Aartsengel Michael kaarten", "Houd je doel goed voor ogen" zegt de tekst. Met vermelding van het volgende gebed:
"Dankjewel Aartsengel Michael, omdat je mij helpt te focussen op mijn innerlijke visioen en intentie. Ik vraag je om advies hoe ik mijn angsten en twijfels moet loslaten, en dat het mij het vertrouwen en de moed schenkt om actie te ondernemen voor het verwezenlijken van mijn dromen." - tot hier de tekst.
****
Geliefden,
Inderdaad geliefde ziel, geliefde harten, Christuskinderen, deze tekst en vooral de inhoud reik ik Aartsengel Michael jullie vandaag aan.
Niet enkel omdat jullie kerstdag vieren, maar omdat kerstdag een innerlijke openheid mag brengen van hart tot hart, van ziel tot ziel, dit in en voor respect naar elk levend wezen toe.
Kerstmis heeft niet enkel de betekenis van de geboorte van het Christuskind, neen geliefden, Kerstmis heeft ook een diepere betekenis die het Christuskind jullie komt brengen, leren, duidelijk maken.
Deze betekenis is een diepgang naar jullie innerlijke. Naar jullie inner-Christuskind. Deze zijn jullie allen zonder uitzondering!
Zie dit geliefden! Zie de Christus in je medemens. Ontmoet de Christus in jezelf.
Ontmoet het Christuskind en zie de onmetelijke liefde hetgeen het jou/jullie komt brengen.
Voel dit, neem het aan. Ontvang!

De Akashic Archieven - Een Perspectief over de Christus Energie & Lichtwezens - 21 December 2014


De Akashic Archieven
Een Perspectief over de Christus Energie & Lichtwezens
21 December 2014 / Jen Eramith MA
Kunnen jullie spreken over de aard van de Christus energie of het Christus Bewustzijn? Wie is Christus en hoe relateert dit Wezen met betrekking tot de evolutie van de mensheid en de Aarde?
Christus is een uitgesproken energetische entiteit. Het is een bewustzijn. Je kunt de Christus energie of het Christus Bewustzijn visualiseren als een verzameling van vele Goddelijke Wezens wiens primaire doel het Licht van Mededogen is. De groep is immens. In feite, omvat het vele menselijke wezens die nu op de planeet in leven zijn! De Opzichters hebben de reis van de mensheid besproken -- de reis die jullie ondernomen hebben om een illusie van afscheiding tussen de verschillende delen van jullie zelf af te scheiden of te creëren, omvat jullie lichamen, jullie breinen, jullie harten en jullie spirits. Jullie stellen jezelf voor samengesteld te zijn uit deze componenten in plaats van jullie zelf als onaangetast te kennen.
De reis richting die illusie van afscheiding is lang geweest en verschillende beschavingen en verschillende wezens hebben jullie geholpen bij het creëren van die illusie. Zij hielpen de afscheidingen tussen jullie geest en jullie lichaam op te bouwen (dat is wat hielp om de menselijke wezens op de eerste plaats fysiek te maken), tussen jullie breinen en jullie harten, tussen jullie harten en jullie lichamen, en ga zo maar verder. Al deze verschillende componenten van jullie werden gescheiden door de inspanningen van verschillende beschavingen en individuele wezens, inclusief Goddelijke Wezens en mensen.
De Wezens die jullie vandaag de dag kennen spirituele meesters of leraren te zijn, zijn diegenen die geleefd hebben om te dienen als herinneringen dat jullie onaangetast zijn. Elke van deze verschillende leiders of leraren heeft specifieke boodschappen gegeven of bracht een specifieke residentie om te helpen opnieuw te weven of jullie eraan te herinneren dat het mogelijk is om jullie opnieuw terug naar heelheid te weven. Op een eenvoudige manier, zouden wij kunnen zeggen dat al deze leraren en leiders bestaan hebben om jullie eraan te herinneren wie jullie werkelijk zijn: Jullie hoger zelven, jullie Goddelijke Zelven. Wat dat uiteindelijk betekent is dat jullie allemaal van Liefde gemaakt zijn.

woensdag, december 24, 2014

Lord Michael - DNA Is en Wordt Verhoogd - 24 December 2014 / Annemiek Coenen


Lord Michael
DNA Is en Wordt Verhoogd
24 December 2014 /  Annemiek Coenen
Zuiverheid in al diens vormen, dit is wat van u allen gevraagd wordt in deze speciale tijd.
Mijn zwaard heeft altijd twee kanten gekend. Het zwaard zuivert en brengt het kristal bij iedereen weer naar boven. Zeker in deze tijd in de kerstsfeer zijn er vele kristallen die flonkeren.
Laat ieder zijn Licht stralen op de donkere plekken op Aarde. Zet deze plekken of plaatsen in het Licht, verlicht deze plekken.
Een grootse straling is er nu te zien. Er zijn op de 21ste weer vele poorten opengegaan. De kosmos staat in open verbinding met de Aarde.
De energieën stromen in een razendsnel tempo door u allen heen.
DNA is en wordt verhoogd, dit voelt u allen in uw lichaam.

De Elohim van de Grote Centrale Zon via Ute - 23 December 2014


De Elohim van de Grote Centrale Zon
"Hernieuwing van de Hogere Visie"
23 December 2014 / Ute Posegga-Rudel
Geliefden!
Wij zijn hier bij jullie, om jullie dappere en toegewijde werk voor het Licht te ondersteunen en te inspireren! Wij zijn hier bij jullie en wij moedigen jullie aan om om onze ondersteuning te vragen. Aldus wij de strijd gezamenlijk kunnen winnen.
Ja, daar zijn geweest - wat jullie noemen vertragingen - maar zij waren niet bedoeld om jullie spirit te verduisteren. Ten tijde van jullie teleurstelling over de vertragingen stonden jullie jezelf toe ontmoedigd te zijn en jullie trilling te verlagen. Onvermijdelijk begrensden jullie toen jullie visie aangaande de alledaagse verschijningsvormen en dingen in de matrix. En zo velen van jullie voegden extra tijd aan de vertraging toe.
Wij vragen jullie om je te focussen op jullie dienstverlening aan het Licht bij al jullie inspanningen, bij al jullie acties - met jullie gehele hart! Het is nu ten zeerste belangrijk om de Goddelijke Krachten van het Licht te channelen en hen op jullie Aarde te handhaven/onderhouden, om deze Krachten te concentreren, om het in grote duidelijkheid/helderheid en aandachtig voorwaarts te brengen.
Dit is geen tijd om verward te zijn, en om het Licht niet te verstrooien, maar om het te concentreren, het te focussen, zodat het aan kracht, aanwezigheid en onoverwinnelijkheid kan winnen in deze eindtijden waar de strijd op diens hoogtepunt is.
Wij hebben een groot visioen van jullie, de Goddelijke Mens: Het Licht van jullie aandacht is zoals een zwaard en tezelfdertijd is het een ongevaarlijke deken van grote luister en zachtheid, zoals het heldere en stralende oppervlakt van een rustig meer in de ochtendzon.
Jullie vertrekken niet. Jullie laten jullie pad en vastberadenheid nu niet met twijfel, of misschien een poosje met een zijdelinkse blik in/naar de mogelijkheden van een nederlaag, achter. Jullie her/erkennen het Goddelijke Licht dat nu zo krachtig aanwezig op jullie Aarde is, als een goddelijke Machtige Aanwezigheid, als een Eeuwige Aanwezigheid, waarin alles dat er niet van is, sterft, vergaat,verdwijnt.

dinsdag, december 23, 2014

Een Boodschap van Moeder - Ik Stuur Naar Jullie Hart een Vibratie van Liefde… - 23 December 2014


Een Boodschap van Moeder
Ik Stuur Naar Jullie Hart een Vibratie van Liefde…
23 December 2014
Geliefden, Ik ben teruggekeerd om jullie een volgende boodschap te geven vanuit de ware kern van jullie wezen, het deel dat ook een deel van Mij is, de Vrouwelijke Goddelijke Vonk, de Vonk welke in het waarachtige centrum van de gehele Schepping zetelt. Want het is tijd om te jubelen dierbaren, aangezien wat uiteen gescheurd werd wederom compleet is, en wat eens weggescheurd werd naar diens volle glorie hersteld. Want jullie zijn niet langer meer verdeeld, WIJ zijn niet langer meer verdeeld, en dus, kom Ik deze keer met blijde tijdingen aan allen van Allen. Want nu, hebben wij het Nieuwe op een manier verwekt welke door zal gaan te voldoen aan iedere en alle vreugde-gevulde en Liefde-aangestuurde verwachtingen die er zijn, en dus, kunnen wij niet langer als individuen apart zitten, want wij zijn samengekomen om in LIEFDE te ZIJN. En hiervoor, is de dankbaarheid die voort stroomt eindeloos en niet tegen te houden, en jullie zullen allemaal de dankbaarheid voelen welke waarlijk van jullie is. Want jullie hebben het gecreëerd, door jullie bereidheid om wederom ÉÉN te worden, en door jullie bereidheid om niet tegengehouden te worden door wat dan ook bij jullie speurtocht naar deze voltooiing. En aldus is het dat jullie geslaagd zijn bij het je gezamenlijk aansluiten in de heilige vereniging wat wegkwijnde in afgescheiden vaten gedurende zo een lange tijd, maar nu, zal de Nieuwe wijn naar allen voort geschonken worden vanuit deze nieuwe volledige vermengde spirit van Creatie, en het geeft mij veel vreugde om degene te zijn om jullie allemaal de eerste teug van dit bedwelmende liefde-gevulde drankje aan te bieden.
Want weet dat jullie je zullen moeten versterken in de tijden die er in het verschiet liggen, want zelfs terwijl jullie geslaagd zijn in deze gezamenlijke taak van het herenigen van wat gescheiden werd, is het nu tijd voor deze gewaagde onderneming om in/naar een gehele nieuwe geesteshouding te stappen, eentje die toestaat voor zelfs diepere verbindingen en eentje die toestaat voor zelfs een diepere verplichting/toewijding. Want nu, zullen jullie allemaal naar voren geroepen worden om jullie gloednieuwe glinsterende kleuren eruit te laten springen, de nuances van het Licht die zullen helpen om deze volledige planeet te helpen herschilderen en herstellen tot wat zelfs voorbij zal gaan aan diens voormalige glorie. Maar tob niet, want deze taak zal een taak zijn welke jullie geen einde van verwondering en geen einde van vreugde zal geven, en zelfs als het bij tijden vermoeiend mag worden, zal het jullie nimmer en nooit niet anders achterlaten dan je opgetogen te voelen. Want jullie hebben deze volledige planeet volledig in/naar het pad van glorie verschoven, en dus, zullen jullie in de tijd die er in het verschiet ligt doorgaan met wonder na wonder op te dienen in jullie collectieve inspanning om deze volledige procedure te verhaasten. En als zodanig, staan jullie voor een jaar van grote prestaties en heroïsche inspanningen, maar jullie staan ook voor een jaar dat aldus veel verandering met zich mee zal brengen, jullie zullen je allemaal voelen alsof jullie letterlijk opnieuw geboren zijn in een wereld welke niet slechts met beloftes zal sprankelen, maar ook met de vervulling van het eerste van een lange lijst van lang verwachtte wonderen om te zijn.

Karen Dover - 19 en 21 December 2014 - Cellulaire Kwaadheid & Afsluiting van de "Scheiding van Werelden"


Karen Dover
Cellulaire Kwaadheid en de Wortel van Alle Illusie
19 December 2014
Aan velen van ons mag gedurende de laatste 24 plus uren de cellulaire imprint getoond zijn waarnaar verwezen wordt als "kwaadheid". Deze kwaadheid is verankerd op het cellulaire niveau door het gehele menselijke ras heen via de menselijke man maar wordt overgedragen en vervormd door de menselijke vrouw. We hoeven alleen maar naar de tuin van Eden en de cellulaire vervorming terug te gaan welke zich voordeden tussen de mensen waar voor ons naar verwezen wordt als "Adam" en "Eva" en de interferentie van de Neburianen, welke aanspraak maken op de titel van de Nephilim. De Nephilim bewandelden de planeet Aarde en zijn een veel later ONTWIKKELDE uitloper van de Neburianen. Dit is te zeggen dat zij zich genetisch van Planeet X afgescheiden hadden en niet langer meer binnenin hun Universum zijn, zij zijn dimensionaal afgescheiden en hoogst ontwikkeld.  
Het moet herinnerd worden dat de "oorspronkelijke zonde" meer was dan slechts het eten van een appel, het plaveide de weg voor de vervorming welke de AFSCHEIDING tussen de menselijke man en de menselijke vrouw is. Met twee gescheiden en zeer duidelijke talen die voor beide gevormd werden, in die zin dat de menselijke man de wereld en de taal op een ANDERE manier interpreteert dan de menselijke vrouw. Deze cellulaire kwaadheid werd door de eeuwigheid heen doorgegeven en vervormd, menselijke mannen kwaad en menselijke vrouwen kwaad, de kwaadheid van de menselijke man wordt gewoonlijk fysiek ten toon gespreid en de kwaadheid van de menselijke vrouw gewoonlijk passief, maar BEIDE ZIJN VERWOESTEND. De niveaus van de cellulaire kwaadheid binnenin het menselijke ras heeft gepiekt en het is deze cellulaire anomalie die nu losgelaten wordt.
Kwaadheid is het verankerende punt van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en wordt gebruikt om het menselijke voertuig op uiteenlopende manieren te demonteren, ziektepatronen kunnen gelinkt worden aan patronen van kwaadheid, passieve kwaadheid zal beginnen om het DNA en de weefsels van het menselijke voertuig te ontbinden. Het wordt onderwezen dat kwaadheid iets is om je voor te schamen en dit voert druk op de lering uit dat kwaadheid nooit ten toon gespreid moet worden. Zoveel familie structuren en ziektepatronen ziJn op deze vervorming opgebouwd.
De Nieuwe Aarde streeft ernaar om WAARHEID en de LIEFDE welke IS te verankeren in de kern van creatie, in een Universum dat gebouwd is op de LIEFDE welke IS daar is geen verankeringspunt voor wat dan ook dat niet van een hoge frequentie is. In deze tijd wordt aan ons gevraagd om naar onze eigen kwaadheid te kijken en te erkennen dat aan ons kwaadheid geleerd werd als een vorm van afscheiding. Kwaadheid wordt op uiteenlopende niveaus tussen mensen vastgehouden, wanneer wij het gevoel hebben dat ons "onrecht" aangedaan is, wanneer wij het gevoel hebben dat we "aangevallen" werden, en dit kleurt de manier waarop wij uitkijken naar onze externe wakende werkelijkheid. Velen van ons zijn omringd door mensen die uiteenlopende vormen van kwaadheid ten toon spreiden en aan ons werd geleerd om daarvan weg te treden. Hoe uitdagend is het bijvoorbeeld om met een kind die kwaad is te gaan zitten en echt hun kwaadheid te erkennen EN TE LUISTEREN zonder zelf getriggerd te worden?