zondag, november 30, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 29 November 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
29 November 2014
Vraag en Antwoord - Deel II
Blossom: Hoi vrienden. In de vorige channeling kwam iets naar voren wat ik graag opgehelderd zou zien. Geheel ‘onze’ schuld, daar ik VOEL dat ‘wij’ wisten wat we bedoelden, maar voor de lezers, door hoe zij het lezen, was het wat minder helder. Het gaat over de Grijzen die onder één hoedje spelen met degenen die over de planeet heersen. Je kon het lezen alsof de Grijzen het E.T.-ras waren die gevangen waren genomen. Echter, ik geloof niet dat dit het geval was. Ik had het gevoel dat een ander ras van E.T.’s wordt vastgehouden. Kunnen jullie dit voor me verhelderen, alsjeblieft?
Federatie van Licht: Welkom, Liefste Zielen, bij de schone zaak, waarin de planeet Aarde in haar Hogere positie wordt gebracht. We zijn ons bewust van het genoemde issue, Blossom, vanwege jouw gedachten. Veel lezers voelen veel verdriet door wat zij hoorden over de gevangenschap van de E.T.’s die kwamen helpen. We zullen hier later op terugkomen, maar laten we eerst de situatie die nu speelt verhelderen.
Het zijn niet De Grijzen die gevangen worden gehouden … ofschoon … dit niet helemaal klopt … omdat ‘sommigen dat wel worden’. Kijk, net zoals in jullie wereld … zijn er ‘afscheidingen’ van hen die graag goed willen doen en hen die alleen op eigen winst uit zijn. Dit is het geval binnen het ras van De Grijzen. Sommige zijn ‘overgestapt naar de duistere kant’ en sommige blijven in hun oorspronkelijke Waarheid van Liefde. Dat is op veel planeten geen zeldzaamheid. Echter vergeleken met het totaal aantal planeten zijn het er … heel weinig.
Dus ja … er zijn een aantal, ten opzichte van de wensen van de duistere zijde ‘non-conformistische Grijzen’, die zijn ‘gebruikt en mishandeld’ en er zijn van datzelfde ras anderen die … zoals wij zeggen … meegaan met hen die kwaad willen doen … zodat aan hun behoeften wordt voldaan.
Wij zijn ons ZEER bewust Blossom, dat jij ervoor gekozen hebt om niet te ver in deze zaken te graven. Wij respecteren dit, doch we zullen een klein beetje informatie geven zodat de vragen over onze vorige channeling beantwoord worden.
Dank je wel. Ik wil niet kinderachtig zijn … maar ik denk dat het wijs is om niet in te zoomen op dit soort materiaal. Velen doen dat al … en dat is oké … maar niet hier. Persoonlijk voel ik niet dat dit bijdraagt aan het omhoog gaan van de trilling, waarvoor we per slot van rekening hier zijn. Kunnen jullie ons dus vertellen wie de E.T.’s zijn die in gevangenschap zitten?
Het zijn non-conformistische gezelschappen van verschillende ‘komaf’. Dat wil zeggen … zij zijn een mix van Wezens van vele plekken … die waren ‘uitgezocht’ vanwege hun talenten en die, toen hen gevraagd werd om te helpen … natuurlijk daarmee instemden. Dus konden we niet zeggen dat ze allemaal van een bepaalde plek kwamen.
Zoals jullie je wel kunnen voorstellen, was het een omvangrijke missie.
Die verkeerd uitpakte, zo te horen.

Ann en de Engelen - Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie - 29 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie"
29 November 2014
Wij weten dat velen van jullie net jullie Thanksgiving vakantie gevierd hebben, maar in waarheid is iedere dag een dag voor het geven van dank. Met iedere ademtocht die jullie ademen, ontvangen jullie in jullie wezen het kostbare geschenk van het leven. Of je leven nu moeilijk of gemakkelijk, prachtig of uitdagend is, het is nog steeds een kostbaar leven. Het is nog steeds een geschenk. Het is nog steeds een ervaring waar de ziel naar verlangt, omdat daar op jullie Aarde, jullie een kans hebben om je Liefde eigen te maken. Op jullie Aarde, kunnen jullie Liefde zelf in/naar de meest moeilijke ruimtes brengen. Jullie hebben een kans om de Liefde welke jullie zijn te belichamen, en door dat aldus te doen, het weefsel van de mensheid verlichten.
Dus wij in de hemelen leven in een staat van dankbaarheid voor jullie moed, jullie standvastigheid, jullie hart, jullie liefde, jullie mededogen, en ja zelfs deze dingen die jullie "mindere" of "negatieve" emoties noemen omdat wij weten, dat onder elke emotie een poging is om lief te hebben.
Liefde eigen maken gaat niet over wat je voor anderen "doet". Het gaat niet over wat je voor jezelf "doet" … hoewel deze dingen zeker expressies van Liefde kunnen zijn. Liefde eigen maken is echt een avontuur in het jezelf toestaan te "zijn" wie je bent in ieder gegeven moment, anderen toe te staan te "zijn" wie zij in ieder gegeven moment zijn, en jouw weg door het leven vinden aangereikt door deze werkelijkheden. Het gaat over diepgaand en mededogend oprecht met jezelf en het leven te zijn, wetende dat jullie allemaal in een staat van volmaaktheid bestaan, zelfs als je meer aan het worden bent. De knop is volmaakt net zoals de roos dat is. Het ei is volmaakt net zoals de kip dat is. Het zaadje is volmaakt net zoals de volle bloeiende plant dat is. Er is volmaaktheid in alle dingen.

Hilarion - November 30-December 7, 2014Hilarion
Neem Niets Persoonlijk en Probeer om het Hogere Perspectief te Zien
November 30-December 7, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Deze zijn moeilijke tijden, aangezien jullie doorgaan om alles los te laten dat jullie eens dierbaar was. Vele van jullie verwachtingen van hoe jullie levens hadden moeten zijn zijn nu verstrooid door de winden van verandering. Overal waar je staart, is er een keuze die gemaakt moet worden - liefde of angst. Voor liefde kiezen opent je hart voor de pijn van het loslaten van je dierbaarste en diepste dromen en uit te breiden in/naar het onbekende. Dit is een nieuwe grens van bewustzijn en jullie zijn de dragers van de nieuwe droom. Niettemin houden jullie je vast aan diegenen waar jullie van houden en kunnen de ontbinding van de banden welke jullie vastgehouden hebben niet toestaan. En dit is hoe het bedoeld was om te zijn, want wat is liefde zonder verplichting/toewijding, zonder loyaliteit, oprechtheid en eer. Jullie sterke integriteit kan het niet toestaan om dezen achter te laten en jullie maken herhaalde inspanningen om hen te doen laten ontwaken. Dit doen jullie vanuit de hogere dimensies waar het hogere bewustzijn van iedereen de overhand heeft. Wij zeggen tegen jullie, volg jullie hart altijd en temper het met de innerlijke wijsheid van de wijsgeer binnenin jullie.
De banden van liefde hoeven niet verbroken te worden met het oog op het feit dat jullie je missie kunnen vervullen, want het zijn de banden van liefde die ervoor zorgen dat alles dat je doorstaan hebt de moeite waard is. Laat jullie harten gevuld zijn met de genezende kracht van deze machtige kracht, heb geen angst voor Liefde. Zie de schoonheid binnenin ieder persoon die binnenin het gebied van jouw beïnvloeding is en stuur hen je zegeningen en voorspoed. Laat de kracht van Liefde jouw nieuwe identiteit vormgeven terwijl je zachtjes maar op overtuigende wijze op jullie wereld loopt. Vul de ruimte welke je bezet met meer van jouw ware goddelijke essentie en laat het een genezend balsem worden voor diegenen die het nodig zijn. Je mag hun weerstand en hun uitdagingen met vreedzaamheid, acceptatie en kalmte ontmoeten, je vloeibaar aan de behoeften van het uur aanpassend. Neem niets persoonlijk en probeer om het hogere perspectief te zien. Iedereen is aan het worstelen met iets gedurende deze tijden en zij moeten de kracht en de duidelijkheid binnenin hen vinden om voorwaarts op hun pad te gaan. Houd de ruimte vast van de hoogste uitkomst en het hoogste goede voor allen.

Méline Portia Lafont - December Toegangspoort: Versnelde Energieën Gutsen naar binnen - 29 November 2014


Méline Portia Lafont
December Toegangspoort: Versnelde Energieën Gutsen naar binnen
29 November 2014
Ik begin een soort van spanning te voelen, niet noodzakelijkerwijs een negatieve spanning, van iets groots dat onze kant op komt, jullie ook? Ik weet dat jullie waarschijnlijk zullen zeggen: "Hier gaan we weer, zoals zo vele keren eerder", maar dit gevoel komt wederom sterk naar boven en wij weten allemaal dat deze energiestromingen in golven komen wanneer wij gereed zijn voor een volgende verschuiving. En dit is wat deze gevoelens van spanning of opwinding van iets groots dat er gaat gebeuren representeren, een volgende kans om de dingen diepgaand in deze staat van het collectief te verschuiven en te veranderen. Maar deze keer voelt het zeer tastbaar voor mij en ik kan dingen rondom mij heen zien gebeuren die van een krachtige trilling zijn.
Plotseling ontbranden mensen of situatie heel snel en is er geen tijd om na te denken over hoe te reageren. Het is alsof je getest wordt om te zien hoe geaard en gebalanceerd je bent bij het in staat te zijn hoe neutraal en onthecht te blijven van dat wat er zich aan het ontvouwen is. Het is alsof je in de maling genomen en uitgenodigd wordt om je aan te sluiten bij en deel te nemen aan het collectieve drama dat zich aan het ontvouwen is terwijl wij spreken, want mensen zijn aan het ontwaken en rebelleren tegen hun eigen oude cultuur en lagen van werkelijkheid. Wel, voor sommigen is dit de alledaagse werkelijkheid en wij nodigen jullie daarom uit om weg te blijven van dat wat zich aan het ontvouwen is, om jezelf geaard te houden en gefundeerd te blijven in je hartruimte werkelijkheid. Het zal niet baten deel te nemen aan dat wat moet vallen en verschuiven, het is beter om deze verschuivingen toe te staan te ontvouwen en te bidden voor de beste en hoogste uitkomst voor alle betrokkenen.
Wij, als menselijke wezens, moeten leren hoe onszelf te onthechten van wat er gaande is in deze wereld, aangezien het onze geesten bezighoudt met gedachten, opinies, kwaadheid, frustraties en emoties. Het probeert om precies deze aan ons te voeren en ons als een deel te houden van het collectief dat druk bezet is met dit alles. Het is veel beter om uit deze illusionaire creatie van je oude zelf vandaan te treden en je eigen lagen van illusie te transcenderen om het collectief te helpen om de oude lagen van drama en chaos te transcenderen die op het punt staan om een waarschijnlijke werkelijkheid voor hen te worden. Je creëert je eigen werkelijkheid en zo ook doet het collectief dat. Een deel zijnde van het collectief staat jou toe om ook voor de collectieve werkelijkheid te beslissen, dus houd jezelf in je hart gecentreerd en je zult het collectief helpen om meer op het hart gebaseerde beslissingen te maken.
Denk eraan het begint allemaal eerst vanuit jou, dus is het noodzakelijk om je ogen en je focus op je eigen proces van ascentie te houden en om gewoon dat te laten zijn wat niet jouw pad is: bedoelend andermans keuzes. Dit is niet egoïstisch, het betekent dat je beseft dat jij een Meester Wezen bent die een God Schepper in de belichaming is, aangezien jullie ALLEMAAL stukjes van de puzzel zijn die jullie God noemen of Moeder/Vader God in bewustzijn. Dus je begint binnenin te leven en vanuit die plaats van Zijn en weten te werken, te creëren vanuit dit centrum en dit collectieve gebied te bezielen met jouw besef van Zelf zijnde God=Liefde.

zaterdag, november 29, 2014

Aartsengel Michael - "Tweede Fase Hart Chakra Ascentie" - 28 November 2014 / Natalie Glasson


Aartsengel Michael
"Tweede Fase Hart Chakra Ascentie"
28 November 2014 / Natalie Glasson
Voel jij je hartchakra transformeren? Voel jij jouw capaciteit om lief te hebben en geliefd te zijn verbeteren? Ervaar je dat het lijden van je verleden wederom naar boven komt via jouw hartchakra om ervaren en losgelaten te worden?
Dit is een zeer heilige tijd op de Aarde en de innerlijke gebieden, specifiek terwijl jullie van 2014 in/naar 2015 verhuizen, en de hartchakra van de Schepper, welke de diepste zuiverste kern van Liefde is is aan het uitbreiden, grotere volumes van Liefde in/naar de trillingen van allen pompend. Alles wat zich binnenin de Schepper voordoet doet zich voor binnenin iedere ziel op de innerlijke gebieden en de Aarde. Voor sommigen is het oncomfortabel dat de zuiverste kern van Liefde binnenin hun hartchakra en ziel aan het uitbreiden is, en met hun volledige wezen vermengt en samenvoegt. Dit veroorzaakt een diepe genezingsactivering. De zuivere trilling van Liefde kan soms aanvoelen als een indringer, en veroorzaakt binnenin de wezens van velen chaos, onevenwichtigheid en een zuivering van de energieën, gedachten, emoties en het bewustzijn. Als je kiest om bewust of onbewust de stijgende zuivere trillingen van Liefde binnenin je wezen te weerstaan, dan, natuurlijk, begint er een strijd. En toch als je in staat bent om je zicht in te stellen op de goddelijke waarheid binnenin je wezen, daardoor alles vanuit dat perspectief bekijkend, dan zal de zuivere Liefde als een bonus, een wonder en een genezing aanvoelen. Een diepe uitbreiding van de hartchakra zal ervaren worden, jullie capaciteit ontwikkelend om te zijn en Liefde tot uitdrukking te brengen alsook de wereld rondom jullie heen te erkennen als Liefde.
Dit is meer dan eenvoudig een grotere golf van Liefde die naar jullie toe gestuurd wordt om jullie trillingen en ascentie te verbeteren. Het is verwant aan een diepe ontwaking binnenin jullie wezen van waarheid. Voor iedere ziel op de Aarde zal de ontwaking van Liefde een unieke en uiteenlopende invloed op diens wezen en werkelijkheid hebben. De waarheid wakker gemaakt binnenin zielen en hartchakra's zal ook uiteenlopend zijn, gevuld met magie en een diepere essentie van jullie ziel.
Als je aan het zoeken geweest bent naar jouw ware zelf, jouw essentie of jou doel, dan zal de activering binnenin jouw wezen in deze tijd alles zijn dat je nastreeft. Diens trilling en energie is van waarheid, geboren vanuit Liefde, het is precies wat jullie ziel gelooft dat jullie op dit moment van jullie ascentie nodig zijn. Er is een kans van grotere vervulling; de enormiteit van deze vervulling hangt af van jouw capaciteit om te accepteren en van de uitbreiding van jouw perspectief. De waarheid geboren vanuit Liefde geactiveerd vanuit je ziel zal voor jou als een geleidelijke energie naar voren komen, en trilling en bewustzijn activeren een geleidelijk proces van belichaming voorafgaand aan diens complete manifestatie in jouw werkelijkheid. De activering mag ook aan jou vragen om de onnodige energieën binnenin je wezen of werkelijkheid los te laten om jouw trilling aan te moedigen op te stijgen en ruimte te maken voor de nieuwe energieën welke meer uitgelijnd zijn met jouw ziel.

Sandra Walter - Mini-Update - 29 November 2014


Sandra Walter
Mini-Update
29 November 2014
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Het is koud en regenachtig terwijl een storm over Shasta heengaat vandaag. IK BEN gezegend met een comfortabele stoel bij de open haard dit weekeinde, na een drukke toegangspoort week. Volgende week BEN IK aan het huis-springen (verhuizen) naar een lieflijke kamer voor de winter; een goede plek voor het werken aan nieuwe creaties.
Terwijl onze lichamen zich aanpassen aan de huidige Lichtgolf welke op het brein, de pijnappel en het zenuwsysteem gericht is, mag je hier en daar gedurende een paar uren een diepe uitgeputheid voelen. Wij verhuizen in/naar een snelle escalatie van ons pad, wat betekent dat wij rust in zullen moeten voegen wanneer dat nodig is, en moeten trainen/bewegen om de code activering in onze bloedstroom en beenderen te helpen.

Aartsengel Michael - Hoe de Volmaaktheid van het Leven te Ervaren - 26 November 2014 / Meredith Murphy


Aartsengel Michael
Hoe de Volmaaktheid van het Leven te Ervaren
26 November 2014 / Meredith Murphy
Hallo prachtige vrienden.
Wij sluiten ons vandaag bij jullie aan in een gebied van openheid en Liefde.
En aldus is het, dat jullie aanwezig zijn voor ieder moment. Realiseren jullie je dit volledig?
Vind jij jezelf in staat te reageren op wat zich op een manier presenteert welke vrij en spontaan is? Zonder het met je denken te overschrijven? Kan jij jezelf toestaan, en jezelf vertrouwen, om rechtstreeks en openlijk naar het leven te relateren? Deze zijn subtiele dingen om in je leven te voelen, maar zijn het waard om te observeren.
Betoog je een idee, een benadering gecreëerd in je geest, op het moment? Kan je in/naar je hart verschuiven en meer ruimtelijkheid, meer openheid, meer stroom, meer aanwezigheid creëren?
Laat jij je deelname omhoogstijgen vanuit het tegemoet getreden te worden door het moment en het leven dat zich ontvouwt? Kan jij erop vertrouwen dat jouw eigen energiegebied een perfecte opeenvolging creëert, ongeacht van hoe het tevoorschijn mag komen, of wat je ervan verwacht, en één te zijn met het leven door te omhelzen wat is?
Wat wij voor jullie wensen om te zien in dit alles, is dat het moment zich aan jullie presenteert voor het besef. Het komt in/naar jullie bewustzijn, aldus jullie bewust zou kunnen zijn van het gewaarworden. Voor ieder moment om gerealiseerd en bekend te zijn zoals het is: compleet, heel, volmaakt.
Het is voor jou om aanwezig te zijn als de Bron Creatie, ontvankelijk voor het leven dat je ontvouwen hebt. Het is een kans, in essentie, voor jou om jou te kennen, en om van jezelf te houden. Want wat is ieder moment anders dan een "deel" van jou? Wat is alles dat er gebeurt, anders dan iets dat jij bent, jou reflecterend, naar jou? In dit weten van jouw leven, sta jij jezelf toe om vollediger her/erkend te zijn. Meer gerealiseerd, meer compleet, meer heel, meer vervuld, meer geliefd.
Jij houdt op eindeloze manieren van jezelf en op iedere manier dat je aandacht schenkt aan het leven dat jij gecreëerd hebt. Je kunt dit doen door volledige openheid voor jouw ervaring.
Velen van jullie zijn aarzelend geweest, of zelf angstig om zich te openen. Jullie hebben je gevoeld alsof jullie kwetsbaar zijn of waren. Alsof, jullie zelfs capabel waren, van vernietigd te worden, of beschadigd als jullie in een staat van openheid waren.

vrijdag, november 28, 2014

Karen Dover - Verhuizen in/naar Uitbreiding en VERWEZENLIJKING - 27 November 2014


 Karen Dover
Verhuizen in/naar Uitbreiding en VERWEZENLIJKING
27 November 2014
Voor diegenen van jullie die luisterden naar de "Beyond the Looking Glass Radio Show" gisterenavond, zullen jullie mij hebben horen uitleggen dat het geheel van de menselijke levenservaring nu in/naar de uitbreiding aan het verhuizen is. Het gaat niet over wie wat heeft of wie wie kent, het gaat niet over het "controleren" van de menselijke levenservaring van diegenen waar wij deze planeet mee delen. De evolutie van het menselijke ras gaat over het verhuizen in/naar een UITGEBREID BESEF van het Universum terwijl zij in een menselijke gestalte zijn.
De bekwaamheid die zich binnenin jullie ontvouwt intensiveert om de frequenties te decoderen die rondom jullie heen zijn, in deze tijd mogen velen van jullie aan het proberen zijn om de uitbreiding te balanceren van het in staat te zijn om de wereld rondom jullie heen te voelen met wat jullie geleerd werd te geloven over de wereld. De menselijke wisselwerking is aan het veranderen terwijl elk menselijk voertuig in diens capaciteit aan het uitbreiden is om de frequenties te decoderen die nu deze planeet overstromen.
Om in/naar evolutie te verhuizen moet je de uitbreiding TOESTAAN die nu zoekende is naar een expressie binnenin jullie, jullie moeten ZELF toestaan om te laten gaan en jullie zelf toestaan om de "menselijke ervaring" te ervaren. Voor velen van jullie is het in deze tijd een intense emotionele ervaring. Als het Universum jou in een ruimte heeft waar niet veel mensen zijn, wordt je niet "gestraft" door op de één of andere manier "uit de beurt gehouden te worden" van het menselijke ras, inderdaad, je bent in een overgangsperiode terwijl jij je aanpast aan de nieuwe uitbreidende dimensionale ruimte waar het menselijk ras nu naartoe aan het lopen is.

Geïnspireerde Actie - 27 November 2014 / Jamye Price -


De Wekelijkse Licht Explosie
"Geïnspireerde Actie"
27 November 2014 / Jamye Price
Je hart volgen is aangeleerd gedrag op Aarde. De meeste maatschappijen en ouders onderwijzen het niet. Om het proces te begrijpen, beginnen de meesten met het te leren om de ware stem van het hart te vinden. Het hart spreekt krachtige Liefde. Liefde zelf is van nature onvoorwaardelijk, het is het menselijke rijk dat het geconditioneerd heeft. Deze condities zijn waardevol en verstrekken de noodzakelijke ervaringen om in/naar onvoorwaardelijkheid te vooruit te gaan.
Om de ware stem van het hart te vinden, van Liefde, moet je binnenin luisteren en met mededogen voor het zelf luisteren. Liefde moet ontdekt worden, want het is de rustige kans te midden van luidere opties. Pijn in jullie fysieke lichaam is "luider" dan gemak. Het is hetzelfde met jullie hart (in deze betekenis het emotionele lichaam), het zal het in angst uitschreeuwen, veel luider dan dat het zal fluisteren, "Alles is Goed". Op deze manier, zien jullie dat het grote moed neemt om het rustige gefluister van de Liefdevolle kans te vinden. Niettemin is het het pad naar bekrachtiging. Het is deze rustige maar krachtige Liefde binnenin die jou naar Geïnspireerde Actie leidt in plaats van herhaalde actie of gedwongen actie. Met je door Liefde Geïnspireerde Actie, kies je een nieuw pad, welke niet zo gevestigd hoeft te zijn als andere paden, maar het is op Liefde gebaseerd. De moed om de raadgevingen van het hart uit te voeren is een nieuw spoor dat erop wacht om met het vuur van jouw passie, de vlam van jouw inspiratie, het Licht van jouw Liefde uitgestraald te worden. Actie begint met een innerlijke keuze. Actie door Liefde Geïnspireerd onderhoudt/handhaaft die fundering van, "Alles is Goed".

IlliaEm, Arcturiaanse Elohim - Binnenin de Violette Vlam - 23 November 2014 / Dr. Suzanne Lie


IlliaEm, Arcturiaanse Elohim
Binnenin de Violette Vlam
23 November 2014 /  Dr. Suzanne Lie
Dierbare lezers,
In Oktober van dit jaar postte ik het proces van "Reis naar de Centrale Zon met IlliaEm"
En kort daarna postte ik "De Violette Vlam Binnengaan,"
Beide werden op het één of andere tijdstip van 1997 ontvangen. Ik wist dat er meer was dat ik opgeschreven had, maar ik kon het niet vinden. Gisterenavond vond ik het en post het nu dus.
Aangezien ik dit in 1997 ontving, wist ik nog niet veel af van het Multidimensionaal zijn, dus spreek ik in termen van "Ziel" in plaats van het "Hogere Dimensionale Zelf." Ik zal het op deze manier houden, zodat jullie, de lezers, mijn proces van herinnering kunnen zien.
Binnenin het Violette Vuur
Dierbaren, Ik Ben IlliaEm.
Aangezien een gedeelte van jullie bewustzijn in de Violette Vlam is, wat zesdimensionaal en daaraan voorbij is, wens ik met jullie enige informatie te delen over de zesde dimensie. Binnenin de zesde dimensie zijn er golven van mogelijkheid die eruit zien als sinusoïde golven in de ruimte. Deze sinusoïde golven bewegen door de zesde dimensie op een golvende manier zoals de golven in de oceaan.
De sinusoïde golven zijn in lagen, en iedere laag representeert een andere dimensionale versie van dezelfde werkelijkheid. Alle dimensies zijn gerepresenteerd zodat je ziel het octaaf van de werkelijkheid kan kiezen die jij "de geïncarneerde" ervaart. Daarom, houdt de zesde dimensie de blauwdruk vast van alle mogelijke werkelijkheden in de lagere gebieden.
Bijvoorbeeld, laat ons zeggen dat in jouw werkelijkheid je met een nieuwe baan begonnen bent. Als de resonantie van jouw bewustzijn uitermate laag is, zal je waarschijnlijk een positie kiezen die "niet in synchronisatie is" met jouw Ziel en je gebonden bent aan de behoeften van jouw ego.
Vanwege deze keuze, zal je waarschijnlijk het lage niveau ondergaan van de menselijke "angst voor overleving" en mag je ook competitie met anderen in jouw werkplaats ervaren, alsook onzekerheid en verontrusting/angst. Deze werkelijkheid zal verdergaan op een moeilijke en lastige manier.
Als, aan de andere kant, je een nieuwe baan binnengaat en jouw resonantie is zeer hoog, zal je meer waarschijnlijk een positie kiezen waarin je de grootste kans voor succes hebt omdat het resoneert met je Ziel. Je zult gemakkelijk overweg kunnen met je collega's en in staat zijn om een gevoel van gemeenschap en kameraadschap te voelen.
Als je alleen vanuit je ego leeft en geen verbinding hebt met jouw Ziel, is het "normaal" om de illusies en leugens van jullie maatschappij te leven. Hoewel je "uit synchronisatie" bent met je Ziel, mag je inderdaad, groot succes gewaarworden terwijl je weinig verbinding hebt met jouw hogere bewustzijn. Echter, als je deze boodschap ontvangt, is het onwaarschijnlijk dat jij die persoon bent.

donderdag, november 27, 2014

Aisha en de CC's - Korte Energie Update - 27 November 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
27 November 2014
En aldus is het gebeurd dat jullie wederom een nieuw stadium zijn binnengegaan van dit altijd ontvouwende proces van het jullie zelf en deze planeet opnieuw geboren te laten worden, en als zodanig zouden wij jullie graag wederom willen feliciteren voor de inspanningen welke jullie klaargespeeld hebben om hier in te zetten gedurende de laatste paar dagen. Want zij waren niets anders dan formidabel, en dus, zijn jullie wederom omhoog geschoven in/naar de volgende bocht van de spiraal zo je wilt. Want wederom heeft de horizon zich uitgebreid en hebben jullie het klaargespeeld om door één van deze corridors heen te drukken die op zoveel manieren vergeleken kunnen worden met het geboortekanaal, en dus, wagen wij het te veronderstellen dat jullie allemaal op de één of andere manier voelen hoe de beperkingen ietwat verminderd lijken te zijn. Want zie, deze "beperkingen" zijn louter het equivalent van persweeën, en dat is er een energetische vergelijking van, eentje die helpt om jullie allemaal voorwaarts te duwen. En dus, zal het licht wederom toenemen en aldus ook jullie bekwaamheden om meer vrijelijk adem te halen. Wij hopen dat dit gedurende de volgende paar dagen voor jullie allemaal waarneembaar zal worden, en zelfs als het gevoel van gevoeligheid binnenin jullie fysieke lichaam nog ten zeerste aanwezig mag zijn voor sommigen van jullie, zal het ook weldra beginnen te vervagen als de energetische lagen rondom jullie heen ietwat beginnen te kalmeren. Zoals altijd, zal ook dit tijdelijk zijn, want ook dit is ten zeerste een doorgaand proces, maar voor nu, denken wij dat jullie je allemaal zullen voelen alsof jullie de kans hebben om een klein beetje achteruit te stappen van alles en te genieten van het kleine respijt dat aan jullie gegeven zal zijn.
Wij weten dat dit zal dienen om meer dan een paar kreunen van wanhoop teweeg te brengen van diegenen van jullie die zich nog steeds niet lekker voelen van deze laatste gigantische duw voorwaarts, maar wederom, zullen jullie allemaal meer dan gereed zijn om die volgende beslissende stap te zetten wanneer het eenmaal aan jullie gepresenteerd wordt. En ja, deze woorden zullen weinig comfort bieden aan diegenen die al naar hun ware limieten geduwd zijn door deze laatste ronde van toegevoegde spanning, maar wederom, weet dat jullie allemaal voortdurend in de gaten gehouden worden, en dus, kunnen wij zeggen dat jullie goed uit de beurt gehouden worden van het oversteken van die limiet op wat voor manier dan ook. Want zelfs als het aan mag voelen alsof jullie fysieke lichaam gereed is de handdoek in de ring te gooien in het één of andere stadium tijdens dit alles, weet dat het inderdaad veel, veel geavanceerder en inderdaad veerkrachtiger is dan dat jullie je misschien voor kunnen stellen. En dus, zal het fysieke lichaam kreunen en steunen en een heleboel herrie maken de gehele weg door dit alles heen, maar het zal niet uiteen vallen. Want het werd hier goed op voorbereid, en aldus werden jullie dat ook, en zelfs als je er geen herinnering van hebt, werden jullie beide goed getraind om de energetische voortstuwingen op jullie te nemen die ver voorbijgaan aan degenen die jullie recentelijk op jullie genomen hebben. En dus zeggen wij, weet dat alles goed is, en jullie zijn goed onderweg om deze volledige procedure af te ronden. En wat jullie nu klaargespeeld hebben te voltooien, is één van deze gigantische sprongen die omhoog gehouden zullen worden als onder de meer grotere bravourestukken die ooit ondernomen werden.

Karen Dover - De "Modelvorm" van het "Mens" Zijn Kapotmaken - 26 November 2014


Karen Dover
De "Modelvorm" van het "Mens" Zijn Kapotmaken
26 November 2014
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie diende om de menselijke levenservaring te "modelleren" in/naar een variëteit van patronen en daarom "ervaringen", het is onontbeerlijk om te begrijpen dat alle ervaring binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie een resultaat was van de frequenties die verankerd waren en niet andersom. Alles is een spiegel en wanneer je in een spiegel kijkt is het een reflectie die omgedraaid moet worden, alles ik achterstevoren.
In deze tijd mogen velen van jullie op een variëteit van manieren uitgedaagd worden om volledig te begrijpen wat genoemd wordt de "menselijke levenservaring", de modelvorm is afgebroken en ontbonden. Pogingen door jouw ZIEL om wat voor patroonvorming dan ook te herschikken en te hervestigen zullen niet mogelijk zijn, want er is niets binnenin het oude 3D Aarde gecreëerde constructie ENERGIEGEBIED over om de ZIEL constructie te handhaven/onderhouden. Velen van jullie mogen energieschommeling ervaren en de deconstructie van jullie creaties als de ZIEL probeert de 'autoriteit' in te stellen over jullie menselijke levenservaring en dit wederom ontbindt.
De energieën van de planeet zelf zijn hoog in deze tijd om jullie uit het oude 3D Aarde gecreëerde inzicht van de menselijke levenservaring en in/naar WAARHEID te verhuizen, wat nooit eerder op een menselijk niveau ervaren werd. Altijd waren diegenen die de menselijke gestalte op deze planeet namen ingedamd en onderdrukt, wat verschuldigd was aan het moeten hebben van een ZIEL constructie om de Planeet Aarde te ervaren.

De Raad - “Dank Geven en Dankbaarheid” - 27 November 2014 / Ron Head


De Raad
“Dank Geven en Dankbaarheid”
27 November 2014 / Ron Head
Vandaag is de dag dat het land van ons kanaal gelabeld heeft als Thanksgiving. Wij weten dat het geven van dank de dagelijkse, zelfs voortdurende, uitoefening is van velen van diegenen die onze boodschappen lezen en ernaar luisteren. En wij weten verder dat diegenen van jullie die dit doen geen herinnering nodig hebben van de immense kracht van dit bewustzijn van dankbaarheid in jullie levens. Wij wensen, echter, om het aan te bevelen aan wie dan ook die begint aan wat jullie benoemen "het pad".
Het werd gezegd dat als je slechts één gebed had, en dat gebed zou zijn "Dank je wel", het alles zou zijn dat je ooit nodig zou hebben. Wij bevestigen dat dat inderdaad ten zeerste waar is. Als een affirmatie hiervan, vragen wij jullie om jezelf in de plaats te zetten van degene die bedankt wordt. Verbeeld je hoe jij je zou voelen. Zou je dan niet alles doen dat je zou kunnen voor diegene die aldus gedienstig is als tot jou te bedanken voor wat je gedaan had?
Welnu, terwijl het waar is dat jullie Schepper, alsook diegenen van ons die jullie gidsen noemen, engelen, meesters en ga zo verder, nooit op zullen houden met onze inspanningen ten gunste van jullie, waarderen wij ten zeerste jullie erkenning van deze inspanningen. En als het mogelijk is om je ons voor te stellen het Licht, de Liefde en de hulp te verdubbelen die wij jullie sturen, ben er dan verzekerd van dat wij precies dat doen.

Aartsengel Zadkiel - "Authentiek Zijn in de Nieuwe Energie" - December 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Authentiek Zijn in de Nieuwe Energie"
December 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij te bespreken het authentiek en oprecht tegen jezelf zijn terwijl je in bewustzijn ascendeert.
De trilling of frequentie van de energie is zeer snel aan het verhogen. Dit verstrekt vele kansen voor jullie op jullie pad van ascentie.
Je bent authentiek wanneer je in ere houdt wat je echt voelt en wilt, en je acties overeen komen met wat je voelt en zegt.
Authentiek en oprecht tegen jezelf zijn kan het gemak verbeteren waarmee je de nieuwe energie assimileert. Als de frequentie van de energie verhoogt, worden je gedachten, intenties, gevoelens en acties geïntensiveerd.
Iedere gedachte, intentie, gevoel of actie draagt een trilling. Het is belangrijk dat jouw gedachten, intenties en gevoelens dezelfde boodschap dragen als je een actie onderneemt. Je zult in staat zijn om gemakkelijker toegang te verkrijgen tot de hogere dimensionale energie wanneer de gedachten, intenties, gevoelens en acties dezelfde boodschap en trilling dragen.
Authentiek zijn begint met je te focussen op je hart en je intenties instellen. Denk na over hoe jij je voelt als je een aanpak in overweging neemt. Als jij je gelukkig voelt en de actie is voor het grootste goed van allen, dan zullen de trillingen van de intenties, gedachten, gevoelens en acties overeenkomend en harmonieus zijn. Dit resulteert in het authentiek en oprecht tegen jezelf te zijn.

Djwhal Khul - "Dank Geven" - 27 November 2014 / Terri NewlonDjwhal Khul
"Dank Geven"
27 November 2014 / Terri Newlon

Djwhal Khul hier. Tashi Delek.
Prima. Dank geven is ons onderwerp omdat het zo een breed gevierde tijdsperiode is en natuurlijk één van de dingen die ik allereerst naar voren wens te brengen zou zijn dank te geven aan de Schepping of de Schepper voor de waardevolle ervaring van al het bestaan. Gewoon om het echt diep te waarderen en daarvoor dank te geven.
Natuurlijk is het tellen van al jouw zegeningen zeer belangrijk en om hen te herbekrachtigen en voor zelfs meer zegeningen te vragen omdat je echt niet teveel van deze kunt hebben.
Ik zou ook willen zeggen, laat ons dank geven aan de inlandse mensen, overal rondom de planeet. Een soort van teruggaan door de afstamming en de wortelen van het fysieke bestaan hier op Moeder Aarde waarderen, en dan natuurlijk Moeder Aarde zelf voor de overvloed die Zij versterkt.

El Morya - Afstemming op de Dag-Energie - 26 November 2014 / Annemiek Coenen


El Morya
"Afstemming op de Dag-Energie"
26 November 2014 / Annemiek Coenen
Lieve broeders en zusters het heel-al  is opengegaan in uzelf. Er gebeuren mooie wonderlijke openbaringen voor wie er voor openstaat. U hoeft er gewoon om te vragen en u erop af te stemmen, vreugde al-om, ga naar de vreugde in uzelf en geniet ervan, dit kan als u in uw rust bent. De poorten zijn weer verder geopend, blijf dit voelen en stem u iedere dag af op de energie van die dag. Begin hier iedere ochtend mee, stem u af op de lichte energie en vraag hierom. Voel het in al uw cellen, het speelveld wordt groter en groter voor wie dat wilt. Vraag en het wordt u gegeven. Moeiteloos kan gevraagd worden en wordt u gegeven. Zo wordt u moeiteloos lichter en lichter en valt het zware van u af.
Wij staan met velen voor u klaar, vraag en u wordt geholpen. Wees niet streng voor uzelf maar liefdevol, daar alles een ervaring is. Het gaat om de waarneming en deze is te bezien langs vele kanten. U bent op een doorreis naar het Licht en wordt lichter en lichter. Dit kan alleen als u door het donkere gevoel heen gaat, ook dit gevoel hoort bij u en mag er zijn. Zodra u dit beseft en omarmt is het alleen een kwestie van waarnemen. Laat het gevoel er zijn, maar ga hier niet in zitten. Voel uw lichaam en als u dit doet zullen uw gedachten minder worden. Dit is te trainen, zoals alle meesters hebben gedaan.

woensdag, november 26, 2014

Karen Dover - Scheiding van Werelden - 25 November 2014


Karen Dover
Scheiding van Werelden
25 November 2014
Ik heb lang geblogd over de persoonlijke en unieke werkelijkheden waar elk menselijk wezen op de planeet binnenin leeft. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie zal proberen om jou op alle momenten van alle momenten te onderwijzen dat je een werkelijkheid deelt met diegenen rondom jou heen maar dit is geen WAARHEID. Hoe jij de wereld waarneemt is persoonlijk en uniek. Bekijk alsjeblieft deze YouTube Video (Engelstalig), gemaakt door een dierbare vriendin, welke volmaakt illustreert hoe mensen informatie interpreteren.
De Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden zijn de ondersteunende dimensionale ruimtes waarin je met het Universum van 3 co-creëert. Jullie bevolken deze dimensionale ruimtes met dat wat je in WAARHEID hier in jouw menselijke gestalte op de planeet wenst te ervaren. De scheiding van werelden is louter een scheiding van de beïnvloeding van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en diens corresponderende frequenties.
In de blog van gisteren omschreef ik de rol van de ZIEL in relatie met de genoemde oude 3D Aarde gecreëerde constructie. De ZIEL is volledig uitgelijnd met de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, je zou het leven op deze planeet niet ervaren kunnen hebben zonder de constructie welke de ZIEL is, echter het evolutieproces dat nu vol onderweg is heeft de uitbreiding toegestaan die noodzakelijk is om het Universum tot de vereiste niveaus te begrijpen die nu de ZIEL en diens frequentie patronen teniet doen.

Aartsengel Gabriel - Het Leven in het Geven van Dank Leven - 25 November 2014 / Shanta Gabriel


Aartsengel Gabriel
Het Leven in het Geven van Dank Leven
25 November 2014 / Shanta Gabriel
Dierbaren,
Het is bijna Thanksgiving in de V.S., dat het officiële begin markeert van het vakantie seizoen. Weet dat er in deze unieke tijd van het jaar een ontwaking in jullie is van de Spirit van Dankbaarheid. Het is de werkelijke essentie van Thanksgiving. Wanneer jij jezelf onder kunt dompelen in de stroom van pure Dankbaarheid, katalyseert het nieuwe overvloed in ieder gebied van je leven. Dankbaarheid kan een nieuw insluitingsgebied voor je hart verstrekken om in te openen. Het is een waar geschenk voor jezelf wanneer je in Dankbaarheid leeft. De kracht van het geven van dank kan helpen om jou boven de verschijningsvorm van disharmonie te verheffen zodat een nieuw leven binnenin jou tevoorschijn komt, deuren opent naar verbazingwekkende mogelijkheden die jij je nooit voorstelde.
Je diepste dromen worden nu wakker gemaakt en je hart wordt een kans aangeboden om de manifestatie te creëren van de diepste verlangens van jouw Ziel. Wanneer jij je opent voor deze verlangens die het potentieel hebben om jou op kolossale manieren te vervullen, begint een energie in jou te werken welke je nog nooit eerder ervaren hebt. Het is zoals het ontsluiten van de toegangspoort naar een nieuwe dimensie met het geven van dank als de sleutel.  
De creatie van nieuwe houdingen van het geven van dank in jouw leven trekt nieuwe stromen aan van licht-gevulde energie om alles te zegenen dat op deze manier geëerd wordt. Wanneer een zegen van het geven van dank in wat voor moment dan ook gemaakt is, verleent het licht-gevulde Goddelijke energie aan de persoon die het stuurt, alsook wordt de situatie gezegend. In beproevende tijden mag het moeilijk schijnen te zijn om iets te vinden om dankbaar voor te zijn. Ondanks deze moeilijkheid, is één manier om een positieve verandering in je leven te creëren het geven van dank voor wat je nu hebt. Je kunt zelfs dank geven op voorhand voor wat je wilt creëren. Dit staat een verschuiving in jouw gewaarwordingen toe zodat je begint om nieuwe gunstige energie in/naar jouw leven aan te trekken.
Dankbaarheid is een houding dat je bewustzijn diepgaand kan veranderen. Wanneer jij je leven in het geven van dank leeft, kan het jouw wezen op een biologisch niveau beïnvloeden, je geest en lichaam trainen om in een hogere staat van gezondheid en welzijn te leven.

dinsdag, november 25, 2014

Aluna Joy Yaxkin - Een Volgende Opleving in de Ascentie Bandbreedte! - 24 November 2014


Aluna Joy Yaxkin
Een Volgende Opleving in de Ascentie Bandbreedte!
24 November 2014
Er is een keerpunt waar de overgangsdruk zo sterk wordt -en wij hebben iedere hoop verloren om er ook maar enige controle over te hebben- dat wij in en zonder controle uitbarsten in onbezonnen gelach over alle dingen die ons zoveel pijn hebben veroorzaakt. Het kosmische ontluchtingsventiel komt eraan! En wanneer het dat doet, kunnen wij alle uitdagingen omhelzen en alle overwinningen vieren die wij bereikt hebben terwijl wij door dit moeras van transformatie heen reisden.
De energie in de afgelopen weken heeft zeer verwarrend, gefragmenteerd, onsamenhangend en doezelig aangevoeld. Comfortzones zijn alles behalve verdwenen terwijl wij achteraf bijna alles wel weten, omdat wij nog steeds niet onze handleiding hebben. Niets voelt vertrouwd terwijl de oude referentiepunten aan het vervagen zijn. We kunnen emotioneel en fysiek ongemak voelen. We zullen ofwel zinken of zwemmen. Angst zal ervoor zorgen dat je zinkt. Liefde zal je drijvende houden. Het is vrij eenvoudig als je die focus vast kunt houden en jezelf niet be/veroordeelt als je dat niet kunt.
Onze manifestatie uitrustingen synchroniseren nog niet helemaal naar behoren. We voelen ons alsof we zonder controle rondtollen en verpulveren, terwijl onze pas gedownloade jetmotor programma's op een nieuwe frequentie en op warpsnelheid actief en werkend zijn. Terwijl het stuurloze gevoel onze levens doordringt, voelen wij ook een enorme grote innerlijke push om de dingen gedaan te krijgen. Maar terwijl we werken, worden we gewaar dat deuren dichtslaan, of dat we enorme koerscorrecties moeten maken. We zouden over een paar dingen na kunnen denken en aan een paar kunnen werken, en zijn dan stomverbaasd wanneer het allemaal in diens sporen stopt. Nochtans worden ongewone dingen voltooid … gewoonweg niet op de manier waarom wij het ons voorgesteld hadden. Welkom naar de Nieuwe Wereld Programmering 101! We hebben een volgende enorme grote opleving in onze bandbreedte.
Stap na stap verhuizen we in/naar een nieuwe werkelijkheid, terwijl we ook de oude loslaten. Yep … allemaal tegelijkertijd. Verwarrend huh? Stel je onze wereld als een reusachtig zenuwstelsel voor met een ontelbare matrix van zenuwen. De hoofdzenuwen zijn zeer groot en zijn verbonden met ontelbare, middelmatige en haarachtige zenuwen. Net zoals een kolossale boom. Elke van deze haarachtige zenuwen zijn verbonden met elke en iedere gedachte die we hebben, en met ieder gemanifesteerd ding, idee, programma en geloofsysteem op Aarde.

Lady Nada - Een Nieuw Hoogtepunt van Jullie Ontwaking - 23 November 2014 / Fran ZepedaLady Nada
Een Nieuw Hoogtepunt van Jullie Ontwaking
23 November 2014 / Fran Zepeda

Hallo, mijn dierbaren. Het is een tijdje geleden sinds ik via dit kanaal gesproken heb, maar desalniettemin strek ik altijd mijn altijd-aanwezige aanvaardende Liefde naar jullie uit. Ik neem jullie nu wederom in dit moment in mijn "armen" van Liefde.
Jullie hebben veel moeilijke keerpunten bereisd voort op het ascentie pad, een ieder op jullie eigen manier en doel en timing. Er zijn enige diepe spelonken voor velen van jullie geweest, maar desalniettemin zijn jullie ermee begonnen om de beklimming terug omhoog te maken en zijn voorbij gegaan aan waar jullie in het verleden alleen maar over gedroomd zouden kunnen hebben.  
Ondertussen gedurende een korte tijd in deze "spelonken van duisternis" levend, leerden jullie om jullie eigen licht te maken - om jullie eigen lantaarn op een manier aan te steken waartoe jullie eerder niet in staat waren. Jullie creëerden binnenin jullie zelf een pad naar het licht, en in het proces hebben jullie vele vuren van opschudding en chaos en vrees en tijdelijk verlies uitgemaakt, om slechts een opening te openbaren naar het werkelijke diepere deel van jullie waar je bemoediging/troost, vrede, enthousiasme en hoop vindt.
Jullie, met je dippen in soms lijden en soms diepe openbaring, één en hetzelfde voor alle betekenissen en doeleinden, hebben het Licht van jullie immer aanwezige Ziel naar de oppervlakte getrokken en hebben een onbevattelijke kracht, moed en creativiteit ontdekt welke ongeëvenaard in jullie ervaring blijft.
Want jullie hebben de diepe creatie bekwaamheden van de Liefde welke jullie essentie is ontdekt. In het jullie zelf toestaan van Mededogen en Liefde, zelfs in jullie diepste donkere momenten, herinneringen, betreurnissen of negativiteit, hebben jullie een ongefundeerde nieuwsgierigheid en onschuld en hunkering voor betere tijden gecreëerd, voor betere ervaringen, voor hoogstaande intenties, mijn dierbaren, want jullie zijn de meest verheven schepselen in het hele Universum, gemaakt van materiaal dat ongeëvenaard in diens potentieel is.