zondag, november 30, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 29 November 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
29 November 2014
Vraag en Antwoord - Deel II
Blossom: Hoi vrienden. In de vorige channeling kwam iets naar voren wat ik graag opgehelderd zou zien. Geheel ‘onze’ schuld, daar ik VOEL dat ‘wij’ wisten wat we bedoelden, maar voor de lezers, door hoe zij het lezen, was het wat minder helder. Het gaat over de Grijzen die onder één hoedje spelen met degenen die over de planeet heersen. Je kon het lezen alsof de Grijzen het E.T.-ras waren die gevangen waren genomen. Echter, ik geloof niet dat dit het geval was. Ik had het gevoel dat een ander ras van E.T.’s wordt vastgehouden. Kunnen jullie dit voor me verhelderen, alsjeblieft?
Federatie van Licht: Welkom, Liefste Zielen, bij de schone zaak, waarin de planeet Aarde in haar Hogere positie wordt gebracht. We zijn ons bewust van het genoemde issue, Blossom, vanwege jouw gedachten. Veel lezers voelen veel verdriet door wat zij hoorden over de gevangenschap van de E.T.’s die kwamen helpen. We zullen hier later op terugkomen, maar laten we eerst de situatie die nu speelt verhelderen.
Het zijn niet De Grijzen die gevangen worden gehouden … ofschoon … dit niet helemaal klopt … omdat ‘sommigen dat wel worden’. Kijk, net zoals in jullie wereld … zijn er ‘afscheidingen’ van hen die graag goed willen doen en hen die alleen op eigen winst uit zijn. Dit is het geval binnen het ras van De Grijzen. Sommige zijn ‘overgestapt naar de duistere kant’ en sommige blijven in hun oorspronkelijke Waarheid van Liefde. Dat is op veel planeten geen zeldzaamheid. Echter vergeleken met het totaal aantal planeten zijn het er … heel weinig.
Dus ja … er zijn een aantal, ten opzichte van de wensen van de duistere zijde ‘non-conformistische Grijzen’, die zijn ‘gebruikt en mishandeld’ en er zijn van datzelfde ras anderen die … zoals wij zeggen … meegaan met hen die kwaad willen doen … zodat aan hun behoeften wordt voldaan.
Wij zijn ons ZEER bewust Blossom, dat jij ervoor gekozen hebt om niet te ver in deze zaken te graven. Wij respecteren dit, doch we zullen een klein beetje informatie geven zodat de vragen over onze vorige channeling beantwoord worden.
Dank je wel. Ik wil niet kinderachtig zijn … maar ik denk dat het wijs is om niet in te zoomen op dit soort materiaal. Velen doen dat al … en dat is oké … maar niet hier. Persoonlijk voel ik niet dat dit bijdraagt aan het omhoog gaan van de trilling, waarvoor we per slot van rekening hier zijn. Kunnen jullie ons dus vertellen wie de E.T.’s zijn die in gevangenschap zitten?
Het zijn non-conformistische gezelschappen van verschillende ‘komaf’. Dat wil zeggen … zij zijn een mix van Wezens van vele plekken … die waren ‘uitgezocht’ vanwege hun talenten en die, toen hen gevraagd werd om te helpen … natuurlijk daarmee instemden. Dus konden we niet zeggen dat ze allemaal van een bepaalde plek kwamen.
Zoals jullie je wel kunnen voorstellen, was het een omvangrijke missie.
Die verkeerd uitpakte, zo te horen.

Ann en de Engelen - Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie - 29 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie"
29 November 2014
Wij weten dat velen van jullie net jullie Thanksgiving vakantie gevierd hebben, maar in waarheid is iedere dag een dag voor het geven van dank. Met iedere ademtocht die jullie ademen, ontvangen jullie in jullie wezen het kostbare geschenk van het leven. Of je leven nu moeilijk of gemakkelijk, prachtig of uitdagend is, het is nog steeds een kostbaar leven. Het is nog steeds een geschenk. Het is nog steeds een ervaring waar de ziel naar verlangt, omdat daar op jullie Aarde, jullie een kans hebben om je Liefde eigen te maken. Op jullie Aarde, kunnen jullie Liefde zelf in/naar de meest moeilijke ruimtes brengen. Jullie hebben een kans om de Liefde welke jullie zijn te belichamen, en door dat aldus te doen, het weefsel van de mensheid verlichten.
Dus wij in de hemelen leven in een staat van dankbaarheid voor jullie moed, jullie standvastigheid, jullie hart, jullie liefde, jullie mededogen, en ja zelfs deze dingen die jullie "mindere" of "negatieve" emoties noemen omdat wij weten, dat onder elke emotie een poging is om lief te hebben.
Liefde eigen maken gaat niet over wat je voor anderen "doet". Het gaat niet over wat je voor jezelf "doet" … hoewel deze dingen zeker expressies van Liefde kunnen zijn. Liefde eigen maken is echt een avontuur in het jezelf toestaan te "zijn" wie je bent in ieder gegeven moment, anderen toe te staan te "zijn" wie zij in ieder gegeven moment zijn, en jouw weg door het leven vinden aangereikt door deze werkelijkheden. Het gaat over diepgaand en mededogend oprecht met jezelf en het leven te zijn, wetende dat jullie allemaal in een staat van volmaaktheid bestaan, zelfs als je meer aan het worden bent. De knop is volmaakt net zoals de roos dat is. Het ei is volmaakt net zoals de kip dat is. Het zaadje is volmaakt net zoals de volle bloeiende plant dat is. Er is volmaaktheid in alle dingen.

Méline Portia Lafont - December Toegangspoort: Versnelde Energieën Gutsen naar binnen - 29 November 2014


Méline Portia Lafont
December Toegangspoort: Versnelde Energieën Gutsen naar binnen
29 November 2014
Ik begin een soort van spanning te voelen, niet noodzakelijkerwijs een negatieve spanning, van iets groots dat onze kant op komt, jullie ook? Ik weet dat jullie waarschijnlijk zullen zeggen: "Hier gaan we weer, zoals zo vele keren eerder", maar dit gevoel komt wederom sterk naar boven en wij weten allemaal dat deze energiestromingen in golven komen wanneer wij gereed zijn voor een volgende verschuiving. En dit is wat deze gevoelens van spanning of opwinding van iets groots dat er gaat gebeuren representeren, een volgende kans om de dingen diepgaand in deze staat van het collectief te verschuiven en te veranderen. Maar deze keer voelt het zeer tastbaar voor mij en ik kan dingen rondom mij heen zien gebeuren die van een krachtige trilling zijn.
Plotseling ontbranden mensen of situatie heel snel en is er geen tijd om na te denken over hoe te reageren. Het is alsof je getest wordt om te zien hoe geaard en gebalanceerd je bent bij het in staat te zijn hoe neutraal en onthecht te blijven van dat wat er zich aan het ontvouwen is. Het is alsof je in de maling genomen en uitgenodigd wordt om je aan te sluiten bij en deel te nemen aan het collectieve drama dat zich aan het ontvouwen is terwijl wij spreken, want mensen zijn aan het ontwaken en rebelleren tegen hun eigen oude cultuur en lagen van werkelijkheid. Wel, voor sommigen is dit de alledaagse werkelijkheid en wij nodigen jullie daarom uit om weg te blijven van dat wat zich aan het ontvouwen is, om jezelf geaard te houden en gefundeerd te blijven in je hartruimte werkelijkheid. Het zal niet baten deel te nemen aan dat wat moet vallen en verschuiven, het is beter om deze verschuivingen toe te staan te ontvouwen en te bidden voor de beste en hoogste uitkomst voor alle betrokkenen.
Wij, als menselijke wezens, moeten leren hoe onszelf te onthechten van wat er gaande is in deze wereld, aangezien het onze geesten bezighoudt met gedachten, opinies, kwaadheid, frustraties en emoties. Het probeert om precies deze aan ons te voeren en ons als een deel te houden van het collectief dat druk bezet is met dit alles. Het is veel beter om uit deze illusionaire creatie van je oude zelf vandaan te treden en je eigen lagen van illusie te transcenderen om het collectief te helpen om de oude lagen van drama en chaos te transcenderen die op het punt staan om een waarschijnlijke werkelijkheid voor hen te worden. Je creëert je eigen werkelijkheid en zo ook doet het collectief dat. Een deel zijnde van het collectief staat jou toe om ook voor de collectieve werkelijkheid te beslissen, dus houd jezelf in je hart gecentreerd en je zult het collectief helpen om meer op het hart gebaseerde beslissingen te maken.
Denk eraan het begint allemaal eerst vanuit jou, dus is het noodzakelijk om je ogen en je focus op je eigen proces van ascentie te houden en om gewoon dat te laten zijn wat niet jouw pad is: bedoelend andermans keuzes. Dit is niet egoïstisch, het betekent dat je beseft dat jij een Meester Wezen bent die een God Schepper in de belichaming is, aangezien jullie ALLEMAAL stukjes van de puzzel zijn die jullie God noemen of Moeder/Vader God in bewustzijn. Dus je begint binnenin te leven en vanuit die plaats van Zijn en weten te werken, te creëren vanuit dit centrum en dit collectieve gebied te bezielen met jouw besef van Zelf zijnde God=Liefde.

zaterdag, november 29, 2014

Sandra Walter - Mini-Update - 29 November 2014


Sandra Walter
Mini-Update
29 November 2014
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Het is koud en regenachtig terwijl een storm over Shasta heengaat vandaag. IK BEN gezegend met een comfortabele stoel bij de open haard dit weekeinde, na een drukke toegangspoort week. Volgende week BEN IK aan het huis-springen (verhuizen) naar een lieflijke kamer voor de winter; een goede plek voor het werken aan nieuwe creaties.
Terwijl onze lichamen zich aanpassen aan de huidige Lichtgolf welke op het brein, de pijnappel en het zenuwsysteem gericht is, mag je hier en daar gedurende een paar uren een diepe uitgeputheid voelen. Wij verhuizen in/naar een snelle escalatie van ons pad, wat betekent dat wij rust in zullen moeten voegen wanneer dat nodig is, en moeten trainen/bewegen om de code activering in onze bloedstroom en beenderen te helpen.

vrijdag, november 28, 2014

Geïnspireerde Actie - 27 November 2014 / Jamye Price -


De Wekelijkse Licht Explosie
"Geïnspireerde Actie"
27 November 2014 / Jamye Price
Je hart volgen is aangeleerd gedrag op Aarde. De meeste maatschappijen en ouders onderwijzen het niet. Om het proces te begrijpen, beginnen de meesten met het te leren om de ware stem van het hart te vinden. Het hart spreekt krachtige Liefde. Liefde zelf is van nature onvoorwaardelijk, het is het menselijke rijk dat het geconditioneerd heeft. Deze condities zijn waardevol en verstrekken de noodzakelijke ervaringen om in/naar onvoorwaardelijkheid te vooruit te gaan.
Om de ware stem van het hart te vinden, van Liefde, moet je binnenin luisteren en met mededogen voor het zelf luisteren. Liefde moet ontdekt worden, want het is de rustige kans te midden van luidere opties. Pijn in jullie fysieke lichaam is "luider" dan gemak. Het is hetzelfde met jullie hart (in deze betekenis het emotionele lichaam), het zal het in angst uitschreeuwen, veel luider dan dat het zal fluisteren, "Alles is Goed". Op deze manier, zien jullie dat het grote moed neemt om het rustige gefluister van de Liefdevolle kans te vinden. Niettemin is het het pad naar bekrachtiging. Het is deze rustige maar krachtige Liefde binnenin die jou naar Geïnspireerde Actie leidt in plaats van herhaalde actie of gedwongen actie. Met je door Liefde Geïnspireerde Actie, kies je een nieuw pad, welke niet zo gevestigd hoeft te zijn als andere paden, maar het is op Liefde gebaseerd. De moed om de raadgevingen van het hart uit te voeren is een nieuw spoor dat erop wacht om met het vuur van jouw passie, de vlam van jouw inspiratie, het Licht van jouw Liefde uitgestraald te worden. Actie begint met een innerlijke keuze. Actie door Liefde Geïnspireerd onderhoudt/handhaaft die fundering van, "Alles is Goed".

donderdag, november 27, 2014

Aartsengel Zadkiel - "Authentiek Zijn in de Nieuwe Energie" - December 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Authentiek Zijn in de Nieuwe Energie"
December 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij te bespreken het authentiek en oprecht tegen jezelf zijn terwijl je in bewustzijn ascendeert.
De trilling of frequentie van de energie is zeer snel aan het verhogen. Dit verstrekt vele kansen voor jullie op jullie pad van ascentie.
Je bent authentiek wanneer je in ere houdt wat je echt voelt en wilt, en je acties overeen komen met wat je voelt en zegt.
Authentiek en oprecht tegen jezelf zijn kan het gemak verbeteren waarmee je de nieuwe energie assimileert. Als de frequentie van de energie verhoogt, worden je gedachten, intenties, gevoelens en acties geïntensiveerd.
Iedere gedachte, intentie, gevoel of actie draagt een trilling. Het is belangrijk dat jouw gedachten, intenties en gevoelens dezelfde boodschap dragen als je een actie onderneemt. Je zult in staat zijn om gemakkelijker toegang te verkrijgen tot de hogere dimensionale energie wanneer de gedachten, intenties, gevoelens en acties dezelfde boodschap en trilling dragen.
Authentiek zijn begint met je te focussen op je hart en je intenties instellen. Denk na over hoe jij je voelt als je een aanpak in overweging neemt. Als jij je gelukkig voelt en de actie is voor het grootste goed van allen, dan zullen de trillingen van de intenties, gedachten, gevoelens en acties overeenkomend en harmonieus zijn. Dit resulteert in het authentiek en oprecht tegen jezelf te zijn.

El Morya - Afstemming op de Dag-Energie - 26 November 2014 / Annemiek Coenen


El Morya
"Afstemming op de Dag-Energie"
26 November 2014 / Annemiek Coenen
Lieve broeders en zusters het heel-al  is opengegaan in uzelf. Er gebeuren mooie wonderlijke openbaringen voor wie er voor openstaat. U hoeft er gewoon om te vragen en u erop af te stemmen, vreugde al-om, ga naar de vreugde in uzelf en geniet ervan, dit kan als u in uw rust bent. De poorten zijn weer verder geopend, blijf dit voelen en stem u iedere dag af op de energie van die dag. Begin hier iedere ochtend mee, stem u af op de lichte energie en vraag hierom. Voel het in al uw cellen, het speelveld wordt groter en groter voor wie dat wilt. Vraag en het wordt u gegeven. Moeiteloos kan gevraagd worden en wordt u gegeven. Zo wordt u moeiteloos lichter en lichter en valt het zware van u af.
Wij staan met velen voor u klaar, vraag en u wordt geholpen. Wees niet streng voor uzelf maar liefdevol, daar alles een ervaring is. Het gaat om de waarneming en deze is te bezien langs vele kanten. U bent op een doorreis naar het Licht en wordt lichter en lichter. Dit kan alleen als u door het donkere gevoel heen gaat, ook dit gevoel hoort bij u en mag er zijn. Zodra u dit beseft en omarmt is het alleen een kwestie van waarnemen. Laat het gevoel er zijn, maar ga hier niet in zitten. Voel uw lichaam en als u dit doet zullen uw gedachten minder worden. Dit is te trainen, zoals alle meesters hebben gedaan.

dinsdag, november 25, 2014

Aluna Joy Yaxkin - Een Volgende Opleving in de Ascentie Bandbreedte! - 24 November 2014


Aluna Joy Yaxkin
Een Volgende Opleving in de Ascentie Bandbreedte!
24 November 2014
Er is een keerpunt waar de overgangsdruk zo sterk wordt -en wij hebben iedere hoop verloren om er ook maar enige controle over te hebben- dat wij in en zonder controle uitbarsten in onbezonnen gelach over alle dingen die ons zoveel pijn hebben veroorzaakt. Het kosmische ontluchtingsventiel komt eraan! En wanneer het dat doet, kunnen wij alle uitdagingen omhelzen en alle overwinningen vieren die wij bereikt hebben terwijl wij door dit moeras van transformatie heen reisden.
De energie in de afgelopen weken heeft zeer verwarrend, gefragmenteerd, onsamenhangend en doezelig aangevoeld. Comfortzones zijn alles behalve verdwenen terwijl wij achteraf bijna alles wel weten, omdat wij nog steeds niet onze handleiding hebben. Niets voelt vertrouwd terwijl de oude referentiepunten aan het vervagen zijn. We kunnen emotioneel en fysiek ongemak voelen. We zullen ofwel zinken of zwemmen. Angst zal ervoor zorgen dat je zinkt. Liefde zal je drijvende houden. Het is vrij eenvoudig als je die focus vast kunt houden en jezelf niet be/veroordeelt als je dat niet kunt.
Onze manifestatie uitrustingen synchroniseren nog niet helemaal naar behoren. We voelen ons alsof we zonder controle rondtollen en verpulveren, terwijl onze pas gedownloade jetmotor programma's op een nieuwe frequentie en op warpsnelheid actief en werkend zijn. Terwijl het stuurloze gevoel onze levens doordringt, voelen wij ook een enorme grote innerlijke push om de dingen gedaan te krijgen. Maar terwijl we werken, worden we gewaar dat deuren dichtslaan, of dat we enorme koerscorrecties moeten maken. We zouden over een paar dingen na kunnen denken en aan een paar kunnen werken, en zijn dan stomverbaasd wanneer het allemaal in diens sporen stopt. Nochtans worden ongewone dingen voltooid … gewoonweg niet op de manier waarom wij het ons voorgesteld hadden. Welkom naar de Nieuwe Wereld Programmering 101! We hebben een volgende enorme grote opleving in onze bandbreedte.
Stap na stap verhuizen we in/naar een nieuwe werkelijkheid, terwijl we ook de oude loslaten. Yep … allemaal tegelijkertijd. Verwarrend huh? Stel je onze wereld als een reusachtig zenuwstelsel voor met een ontelbare matrix van zenuwen. De hoofdzenuwen zijn zeer groot en zijn verbonden met ontelbare, middelmatige en haarachtige zenuwen. Net zoals een kolossale boom. Elke van deze haarachtige zenuwen zijn verbonden met elke en iedere gedachte die we hebben, en met ieder gemanifesteerd ding, idee, programma en geloofsysteem op Aarde.

maandag, november 24, 2014

De Arcturiaanse Groep - "Ik Heb Omdat Ik Ben" - 23 November 2014


De Arcturiaanse Groep
"Ik Heb Omdat Ik Ben"
23 November 2014 / Marilyn Rafaelle
Groeten dierbaren, wij zijn hier om te helpen bij het verhuizen van de energie van de wereld van het oude (dicht/zwaar) en in/naar het nieuwe (Licht). Het mag toeschijnen alsof de wereld in stukken uiteen aan het vallen is maar nee, jullie zien slechts de storm voor de stilte. Behoud jullie vreedzaamheid dierbaren, terwijl jullie niet te betrokken raken bij de verschijningsvormen. Probeer te allen tijde en in alle omstandigheden te herinneren en te leven vanuit waarheid. Dit is hoe je het uitoefent.
De wereld leert dat leven gemakkelijk is wanneer alles "perfect" is in overeenstemming met drie dimensionale concepten van perfect, en velen streven er nog steeds naar om het menselijke gevoel van een "perfect"leven te bereiken. Zelfs diegenen die bereikt hebben wat de wereld succesvol acht, gaan door te zoeken naar "iets"om een innerlijke leegte te vullen die nooit van buitenaf bevredigd kan worden. Echter, in de begin stadiums van de spirituele ontwaking, zijn mislukking en teleurstelling onontbeerlijk, want zij resulteren in een dieper zoeken en graven voor antwoorden, wat op diens beurt zielgroei brengt. Dit is het verhaal van de Heilige Graal -- men zocht er tevergeefs over de gehele wereld heen naar en vonden het terug thuis hangend in een boom.
Iedere ziel verlangt ernaar om ZICHZELF te kennen en te ervaren, maar wanneer een individu onwetend hiervan is, zoekt hij het in de buitenwereld van de dingen, mensen, macht, geld en seks. Het is niet bedoeld dat levens geen vreugde hebben, want de energie van vreugde is het meest nabij aan het Goddelijke. Omhels die dingen waar je van geniet, heb plezier en breng tijd door met het doen waar je van houdt, maar kijk niet naar deze dingen voor dat gevoel van voltooiing dat alleen kan komen door het verkrijgen van een staat van bewustzijn dat weet dat het al heel en compleet is.
De spirituele evolutie omvat kennis en dan uitoefening, iedere verschijningsvorm vertalend in/naar de spirituele werkelijkheid erachter totdat het je bereikte staat van bewustzijn wordt. Dit betekent te beseffen dat alles dat je ziet, hoort, proeft, aanraakt of ruikt een interpretatie van het verstand is van een spirituele werkelijkheid vertaald in overeenstemming met jouw bereikte staat van bewustzijn, en het vereist van het tot uitdrukking brengen van dat wat je weet (walking the walk) in plaats van er slechts over te praten (talking the talk).

zondag, november 23, 2014

Ann en de Engelen - Nooit Zonder Liefde - 22 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Nooit Zonder Liefde"
22 November 2014
Er is nooit, nooit een moment wanneer je van Liefde ontkoppeld bent. Dat kan je niet zijn. Het is onmogelijk, omdat je van precies dezelfde snit bent. Jij bent geïncarneerde Liefde, Liefde die een gestalte aangenomen heeft, een vorm gegeven is, en vrije wil toegestaan werd op jullie planeet de Aarde. Je kunt kiezen om Liefde wel of niet te ervaren, nochtans is het er altijd. Je kunt kiezen je wil met Liefde uit te lijnen, of niet, niettemin is het er altijd.
De bron van alle genezing, alle oplossingen, van vrede dat voorbijgaat aan alle begrip is daar en wacht op jou om het te erkennen, om er een beroep op te doen om de kwalen en de illusies in jullie levens te genezen. Liefde kan jou niet verlaten.
Dus dierbaren, wanneer jullie met een uitdaging geconfronteerd worden, wend je tot Liefde. Wat is de meest liefdevolle gedachte die je kunt denken? Wat is de meest liefdevolle actie die je kunt ondernemen, voor jezelf of een ander? Wat voor een geringe verschuiving van het negatieve naar het omhelzen van het positieve kan je binnenin jouw bekwaamheid om te kiezen gewaarworden?
In ieder moment heb je de ongelooflijke macht om je leven te transformeren. Waarom wachten? Begin nu. Kies Liefde. Liefde wacht op jou om je over te geven aan diens omhelzing, waar het jouw voorwaarts zal dragen op stromen van goedgunstigheid.

Sandra Walter - November 25 - 26: Niveau Verhoging - 22 November 2014


Sandra Walter
November 25 - 26: Niveau Verhoging
22 November 2014
Zegeningen Geliefden,
Een korte update: November 25-26 is onze volgende golf van versterking. Poortopzichters, we openen vandaag (je mag dit al voelen). We focussen ons op openbaring en een gemakkelijk, gratievol optillen van de sluier in de hoogste interesse van alle betrokkenen. Harmonie, Balans, Ascentie.  
Aantekeningen aangaande de Disclosure Versnellingsintentie
Onze intentie met het disclosure gereedschap (zie het laatste artikel) is om onze verenigde acties te gebruiken om een energie te creëren welke harmonie, vrijheid en de Ascentie voor iedereen versnelt, in de hoogste interesse van de planeet, de koninkrijken, elementalen en de Mensheid.
Transparantie is eenvoudig bereidheid om met een open hart deel te nemen aan de cocreatie. Ik heb nooit een gevoel van geïsoleerde Ascentie gevoeld; het proces gaat niet slechts over mij, wat ik bereikt heb, mijn eigen Ascentie. Eerder voel ik de keuze van de Bron om als een collectief in/naar Eenheidsbewustzijn te Ascenderen. Daar is een kracht en vrede in verenigde intentie, we hebben dat steeds weer opnieuw bewezen. Deze passage voelt aan zoals de volgende stap; een werkelijke Niveau Verhoging van onze vaardigheden.
Sommigen zeggen dat verenigde intentie niet van belang is; zij hebben gekozen om zich te ontkoppelen van de externe wereld terwijl zij dieper binnenwaarts gaan. Dat is hun keuze en ik eer alle paden naar de verlichting, zowel verenigd als geïsoleerd. Voor mij, is het pad gezamenlijk, hart naar hart, om de Verschuiving in Bewustzijn te verkennen en de hoogst mogelijke uitkomst voor iedereen te creëren. Er zijn geweest, en dat gaat door te zijn, vele passages van innerlijk werk om niet-aflatende Onvoorwaardelijke Liefde te bereiken. In het verleden, was innerlijke vrede alles dat een incarnatie ons kon bieden. Deze passage biedt ons Ascentie en een dimensionale Verschuiving, dus de mogelijkheden worden veel meer uitgebreid.

zaterdag, november 22, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 22 November 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
 22 November 2014
"Vraag en Antwoord" 

Blossom: Blossom Goodchild meldt zich voor dienst … Kaptein! Ik wil graag doorgaan bij waar we vorige week gebleven waren …
Federatie van Licht: Warme groeten aan Ieder Een, nu we verdergaan op onze/jouw onderhoudende manier. We hebben al veel over humor geleerd … naarmate de boodschappen zich door JULLIE jaren heen bleven ontwikkelen. Welkom.
Ik heb me nu verzoend met mijn positie. Laten we dus maar voortvarend van start gaan! Allereerst, zijn jullie in staat om uit te weiden over, zoals jullie het noemden, de vele communicaties die onze regeringen hebben gehad met E.T.’s (in levende lijve) en dat de regeringen hebben verzaakt wat betreft hun beloften?
Wij kunnen hier slechts in beperkte mate over spreken … want, zoals jij eraan werd herinnerd toen je je vanmorgen ging afstemmen … er is veel dat we VERKIEZEN niet te onthullen, omdat het nadelig kan zijn voor jouw veiligheid. Hierom moeten we ervoor waken om niet al te dicht in de buurt te komen van bepaalde WAARHEDEN … voor degenen die ‘een oogje houden’ op dat waarover wij praten. Met degenen bedoelen we … hen die deze boodschappen niet lezen voor de ‘groei van hun ziel’ … maar om te ‘checken’ wat er gezegd wordt en ervoor te zorgen dat het niet teveel onthult.  
Dat kan ik begrijpen … en om je de waarheid te zeggen … ik dank jullie ervoor dat jullie me op deze wijze beschermen. Wat kunnen jullie ons dus wel hierover vertellen?
Wij zijn ons bewust van de Kennis die door mensen in hoge posities op jullie wereld is uitgewisseld. Kennis die tot verbetering van technologie kan leiden en veel zaken kan omzetten van een lagere naar een hogere trilling. Over deze uitwisseling van informatie werd niet ogenblikkelijk beslist, doch het werd heel zorgvuldig overwogen voor dat gebeurde … IN VERTROUWEN.
Het aandeel van degenen van Aarde was dat zij zouden toestaan dat ‘veel’ van deze Kennis ‘over de wereld uitgedeeld’ zou worden om het te helpen GROEIEN … Letterlijk! Maar toen puntje bij paaltje kwam … hielden wij ons aan de afspraak … wellicht is het woord ‘geschenk’ beter op zijn plaats … en deden jullie ‘Aardlingen’ dat niet. Ze hielden namelijk de informatie voor zichzelf en gebruikten het voor geheime operaties en ‘omkoperij’ … en om er zelf winst uit te behalen. Veel van de gegeven Kennis wordt zeer geheim gehouden … want wederom … het had moeten worden gedeeld … de burgers van jullie wereld zouden niet hebben hoeven vertrouwen op dat wat jullie regeringen zeggen dat noodzakelijk is … om orde en rust te bewaren. Want dat wat werd geschonken zou jullie planeet bij heel veel vooruitgang hebben kunnen helpen … in een korte tijd.
Daarom is er besloten dat dergelijke ‘uitwisselingen’ niet meer zouden worden overwogen … want WIJ waren in de steek gelaten … en hebben begrepen dat wat iemand belooft … althans wat door deze mensen wordt verstaan onder beloften … niet bepaald is wat zij bedoelen. Hun agenda was heel anders dan wat ons verteld was.

El Morya - Ik Ben Licht, Ik Ben Liefde - November 2014 / Annemiek Coenen


El Morya
"Ik Ben Licht, Ik Ben Liefde"
November 2014 / Annemiek Coenen
Vele wegen komen weer tezamen. Er gebeurt veel op dit moment.
De uitlijning van de Aarde is bezig. Verbinding na verbinding wordt herbedraad. Dit geldt ook voor ons, zo binnen zo buiten zou je kunnen zeggen. Ons systeem is zich constant aan het veranderen. De uitlijning van ons systeem is volop bezig. Hierin worden we begeleid door vele hulptroepen, vele liefdevolle blikken zijn op ons gericht.
Blijf in het midden mensen, blijf bij u zelf, bemoeit u niet met een ander, dit zorgt ervoor dat de ander zijn proces niet krijgt op dit nu moment. Verbeter de wereld en begin bij jezelf zou ieders eerste gedachte mogen zijn.
Blijf vertrouwen in uzelf hebben en het zal lichter en lichter worden. De woorden stromen door elkaar, zoals ook alle gedachten op dit moment van de gehele mensheid. Hoe meer liefdevolle gedachten omhelst worden hoe lichter het op de wereld wordt.

'Geëlektrificeerd Leven - Vrede Ligt in de Diepte van de Oceaan - 21 November 2014 / Lee Harris


Energy Update
'Geëlektrificeerd Leven - Vrede Ligt in de Diepte van de Oceaan'
21 November 2014 / Lee Harris
Deze afgelopen 2 weken, heeft de energie heel veel van ons diep-duikend gezien.
Duikend in/naar de diepten van onszelf - onze gevoelens, onze gedachten, onze overtuigingen, onze patronen, onze levensreis.
Zielduiken.  

Het is alsof een elektrische stroom door je lichaam heen pulseert, jou bekabelend en aanvurend om te ontwaken, ontwaken, ontwaken.
Meer en meer en meer.
Om af te schudden en te reinigen, om los te laten en van plan te zijn.
Vrede komt, overzichtelijkheid komt, opgevolgd door uitdaging, afleiding, emotie, desoriëntatie, rusteloosheid.
Een gevoel dat de dingen verkeerd gegaan moeten zijn, of veranderd moeten worden en snel.
Nochtans heb je niet de energie om de veranderingen in de tijdschaal te maken waarop je het gevoel hebt dat je dat moet.  

Dit is elektriciteit, door jouw energiegebied en het gebied van het collectief heengaand.
Dit is het geëlektrificeerde leven van deze tijden, ons allemaal naar het opruimen brengend. 

Het kan ongenadig/volhoudend zijn - het kan je kwaad maken, je droefheid brengen, en dan, kan het je in/naar een moment van verblindende helderheid optillen.
En nog blijven de golven van innerlijke-verandering komen, soms van brandstof voorzien door externe impulsen.
Moeilijke of op angst-gebaseerde dromen gebeuren ook om ons te zuiveren. 

En als je dieper in hen duikt, voel je het meer dan ooit tevoren.
Je ziet wat de gedachten in jou zijn als zij meer naar boven komen dan je jouw gedachten ooit eerder kon zien. 

Je staat de chaos van deze gehele ervaring toe om in jou naar boven te komen, want je hebt geen keus.
Je leert dit snel.
Want als je het controleert of ertegen vecht, voelen de dingen slechts moeilijker aan en meer "tegen" jou.
Dus geef je over. Het is de enige keus.
En het laat jou achter op de bodem van jouw oceaan.

vrijdag, november 21, 2014

Perspectief Aanpassen - 20 November 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
"Perspectief Aanpassen"
20 November 2014 / Jamye Price
Als je een volwassene wordt, begin jij je verleden, je heden en jouw idealen te observeren tegen die idealen waar je mee omringd geweest bent gedurende je volledige leven. Van je familie, vrienden en culturen, evalueer je wat nog steeds waar voor jou aanvoelt en waar jij je van wilt ontdoen. Sommigen komen niet tot deze conclusie of keuze, anderen doen dat gedeeltelijk. Als een Lichtwerker op een pad van Ascentie, reis je door de energie op de Aarde heen en focus jij je trillingsdata op nieuwe beschikbare oplossingen. De schoonheid van de onderbewuste geest is dat het jouw innerlijke focus en jouw intentie nodig heeft om voorbij de wemelende massa te kiezen. Als een jong kind, wordt jouw veiligheid en groei merendeels door anderen geleid. Als een volwassene, heb je een keuze. Keuze is een functionaliteit van het perspectief. Als jij jouw Perspectief ten gunste van jezelf Aanpast, maak je een nieuwe keuze zelfs als je nog niet jouw handelingen verandert. Keuze is je eerste actie.  
Het Aanpassen van je perspectief verandert jouw trilling. Met een veranderde trilling dat geconcentreerd is op het ondersteunen van de trilling van Zelf, straal je een grote kracht naar buiten de wereld in. Als je bezit neemt van jouw perspectief, in plaats van de gemoedsstemming en keuzes van anderen toe te staan om dat voor jou te bezitten, houd jij je grenzen van bekrachtiging in eigen bezit. Dit biedt jou te bekwaamheid aan om in de vrede te blijven dat voorbij gaat aan al het voorafgaande gekende begrijpen, om in/naar een nieuwe oplossing te verhuizen.

woensdag, november 19, 2014

Maria - Vreugde in Zachtheid - 6 November 2014 / Annemiek Coenen


Maria
Vreugde in Zachtheid
6 November 2014 /  Annemiek Coenen
De zachtheid van de energie stroomt door iedereen heen.
Dit is de Liefde, Liefde in zijn puurheid.
Laat dit Licht in u binnenkomen, sta hiervoor open.
Hoe meer u het Licht binnen laat komen en stromen, hoe meer u beschermd bent tegen de chaos. De chaos die nodig is voor de zuivering van het geheel.
Oude patronen dienen overboord te worden gezet anders kan er geen Licht in het voertuig komen. Het voertuig, uw lichaam, wordt lichter en lichter naarmate het oude verwijderd wordt.
Laat de stroom van zachtheid en Liefde door u heen gaan als een kabbelende beek. Laat hem doorstromen van uw kruin, door uw voeten. En laat deze lieflijke energie doorstromen naar de Aarde.

Sandra Walter - Micro naar Macro: De Versnelling Helpen - 18 November 2014


Sandra Walter
Micro naar Macro: De Versnelling Helpen
18 November 2014
Zegeningen Geliefden,
De versnelde tijdlijn welke de MENSheid en Gaia vorige maand activeerden, tot actie aangezet door een kosmische uitlijning voor een Zuivere Bron Licht-Intelligentie Toegangspoort, verstrekt nieuwe lagen van mogelijkheid voor de Ascentie van de MENSheid. Terwijl wij vele jaren geleden verschoven naar de primaire tijdlijn van de Ascentie, kiezen wij onophoudelijk secundaire tijdlijnen van onze collectieve ervaring. Wij doen dit als een collectief, met het leiderschap van Wegwijzers en diegenen die een 5D/6D trilling in hun energiegebieden dragen, om de collectieve ervaring omhoog te trekken in/naar een versnelde Ascentie ervaring.
Het is een hoogst creatieve passage; de tijdlijn Verschuiving van Oktober bracht creatieve stimulatie en een actieve energie voort. Het is een geweldige voortstuwing aangaande het volume van de Verschuiving, en als Wegwijzers nemen wij de leiding in het deelnemen aan deze nieuwe dynamica.
Versnelde Tijdlijn: Hogere Keuzes
Zoals altijd, is onze Ascentie ervaring afhankelijk van het Micro (persoonlijke keuze) niveau, en Macro (planetaire) niveau als collectieve activiteit. Deze reflecteren de grotere Keuzes van de Macrokosmos van de Bron, het Universum en de Galaxy, maar laten we ons gedurende een moment op onze locale omgeving focussen.
Onze versnelde tijdlijn voorziet in een sterke ondersteuning voor actie in uitlijning met het Nieuwe Licht. Dit gaat verder door de gehele Verschuiving heen, echter de recente tijdlijn sprong mag jou de go, go, go voor creatieve activiteit geven. Tegelijkertijd, hebben wij een paar zeer fysieke effecten van de tijdlijn versnelling.
Gouden Ras DNA sjabloon activering. Sjablonen opgeslagen als holografische indrukken binnenin de planeet werden tijdens deze tijdlijnsprong van afgelopen Oktober versterkt. Technisch gezien, activeerden zij tijdens de Verduisterings-Bloed Maan toegangspoorten welke afgelopen Maart begon, en doorgaat tot en met September 2015. De Verduisterings-bloed Maan toegangspoorten handelen zoals een zeef voor energieën, iedere toegangspoort wordt korter, meer precies, meer gefocust aangaande het nastreven en vinden van voorbereide voertuigen voor de Goddelijke MENSelijke Gouden Ras belichaming. Deze sjablonen dienen nu als een rastersysteem, in harmonie werkend met het 5D/6D  kristallijne raster. Het is nochtans een ander ondersteuningssyteem voor onze ascentie naar een meer multidimensionaal DNA.

dinsdag, november 18, 2014

Vanuit de Boodschappen van God - 17 November 2014 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
17 November 2014 / Yael en Doug Powell
Dierbaren, jullie zijn allemaal vlinders die op dit moment tevoorschijn komen uit de pop, en het leven dat jullie kenden als rupsen is zo anders van het leven dat jullie nu zullen hebben dat de enige manier waarop jullie deze ervaring kunnen navigeren is om in zuiver Nu Moment gemeenschap met Mij te zijn. Het is de enige manier om uit de pop vrij te breken, want de oude ideeën van het beperkte verstand en de meevoering van de ego droom van de instemmende werkelijkheid -- wat natuurlijk diens eigen magnetische resonantie aangenomen heeft en miljarden sterk is -- zuigen je er welzeker in terug.
Maar op het moment dat je naar het hart verschuift, komt dan jouw meevoering vanuit het hart van God, de waarheid van je eigen wezen en jouw ervaring van jezelf als de geboorte van bewuste eeuwige Liefde, de essentie van de Creatie welke jij bent, de levende Helix van de Schepping. Dus wanneer je nu voortgaat om over Begeleiding te spreken, is dit waar je elk hart naar oproept … het besef dat de wereld aan het veranderen is en dat het leven van een vlinder zo anders is dat een nieuw instrument het waar moet nemen en dat instrument is het hart.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-11-17 | Circle of Light www.circleoflight.net

maandag, november 17, 2014

De Akashic Archieven - De Fysieke en Onstoffelijke Wetten - Jen Eramith MA


De Akashic Archieven
De Fysieke en Onstoffelijke Wetten
Jen Eramith MA
Als het proces van Ascentie zich voordoet, is er een wet dat ermee verandert of verschuift, zoals de Wet van de Zwaartekracht of de Wet van de Dualiteit?
Het is niet dat de fysieke wetten veranderen - jullie allemaal zijn het die veranderen. Daarom zijn jullie in staat om buiten de fysieke wetten te werken. Er is een hele reeks aan fysieke wetten die door jullie natuurkundigen onder woorden gebracht worden. Deze fysieke wetten zijn echt voor deze wereld. Voor diegenen van jullie die beperkt zijn aan de derde dimensie, zijn deze fysieke wetten echt, onweerlegbaar en bewijsbaar. Zij bestaan welzeker. Zij zijn wetten. Jullie allemaal, zelfs terwijl jullie in de derde dimensie bestaan, bestaan ook in de hogere dimensies. Jullie allemaal zijn multi-gelaagd. Ieder enkelvoudig menselijk wezen bestaat in alle hogere dimensies op precies hetzelfde tijdstip. Daarom, zijn er delen van jou die niet verplicht zijn aan de fysieke wetten: jouw ziel of jouw spirit, deze zijn de woorden die jullie doorgaans gebruiken, zijn niet verplicht aan de fysieke wetten. Wanneer je bidt of een zegen naar iemand stuurt, reist de energie van jouw spirit in feite door tijd en ruimte of transcendeert de wetten van  tijd en ruimte om die zegen af te leveren om te verbinden met iemand ver weg.
Er is een gevoel dat zo ongeveer ieder mens binnenin zichzelf tegengekomen is van het transcenderen van de fysieke wetten, van het op de één of andere manier verbonden te zijn met iemand buiten jullie tijd en ruimte, of zijn zich op de één of andere manier bewust van iets dat zich buiten jullie tijd en ruimte voordoet. Sommigen van jullie hebben profetische dromen gehad, sommigen hebben gevoeld alsof zij het verleden bezocht hebben, en andere van dergelijke ervaringen. De meesten van jullie hebben het één of andere experimentele bewijs voor jullie bestaan buiten de fysieke wetten die jullie wetenschappers onder woorden gebracht hebben. In het grotere Universum, zijn er enige wetten die onstoffelijke wetten genoemd kunnen worden, maar er zijn veel minder van hen dan dat er zijn in deze wereld van de fysieke wetten. Bijvoorbeeld, in deze wereld, hebben jullie uitgevogeld dat lichtenergie getransformeerd kan worden in/naar materie; dat energiegolven getransformeerd kunnen worden in/naar materie of in/naar atomen of subatomaire deeltjes. Jullie weten dat fysieke wetten licht en materie besturen. Eén daarvan is dat in deze wereld energie/materie eindig is. Dat als het één of andere pakket van energie in/naar materie omgezet wordt, die energie niet langer in de energie vorm bestaat, het is in de vorm van de materie en vice versa. Bijvoorbeeld, er is een wet die jullie vertelt dat energie niet vernietigd kan worden, het kan alleen getransformeerd worden. Dit is waar in de derde dimensie.
Buiten deze wereld, zegt de onstoffelijke wet van het Universum dat energie getransformeerd kan worden in/naar materie maar dat energie eindeloos is -- het is niet eindig. Wanneer één pakket van energie gebruikt is om één vorm van materie te maken, kan een ander pakket van energie vanuit de ethers tevoorschijn komen, zogezegd. Er is een eindeloze bron van energie in het Universum. Dat is één voorbeeld van een gelijksoortigheid en een verschil tussen de fysieke wetten van deze wereld en de onstoffelijke wetten van het Universum. Dat wat er aan het gebeuren is voor diegenen van jullie die door Verlichting heengaan, is dat als een menselijk wezen in de derde dimensie jullie verplicht zijn aan de derde dimensionale wetten, of de fysieke wetten. Maar er is altijd een deel van jullie dat niet verplicht is aan deze wetten. Jullie ziel of jullie spirit is altijd buiten hen en leeft alleen met de onstoffelijke wetten, welke wederom veel minder en veel uitgebreider zijn. Terwijl je door Verlichting heengaat, bestaan al deze fysieke wetten nog steeds op de Planeet Aarde uitgezonderd jullie bewustzijn, en daarom is de manier waarop jullie als een menselijk wezen bestaan aan het verschuiven naar een ruimte waar jullie je kunnen verbinden en kunnen leven met de onstoffelijke wetten. Eén van de manieren waarop jullie dit zouden kunnen zien gebeuren is in deze mensen die spirituele en fysieke uitoefeningen ontwikkeld hebben waardoor zij toegang hebben tot de oneindige energie. Op een zeer extreem niveau hebben jullie het gezien in sommige mensen die niet eten maar doorgaan energie te hebben zonder fysieke brandstof in te nemen. Dat is een buitengewone versie maar het is verlichtend, wat aantoont dat er een bron van energie is buiten van wat jullie begrijpen als jullie fysieke wetten.