vrijdag, oktober 31, 2014

Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van November 2014


November 2014 Boodschap
Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van November 2014
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in November 2014 verwachten?
De energie deze maand is zoals een sterke wind. Er is een gevoel dat er veel zal veranderen in jullie persoonlijke levens en in de wereld rondom jullie heen. Over het algemeen, is er een gevoel dat de veranderingen groter zijn dan jullie, net zoals de wind groter is dan ieder enkelvoudig persoon of ieder enkelvoudig ding.
Jullie zullen de verandering rondom jullie heen zien en voelen, maar jullie mogen nog niet weten hoe jullie willen reageren of wat jullie willen doen met deze veranderingen. Het zal belangrijk zijn deze maand om geen haastige actie te ondernemen. Het zal belangrijk zijn om geen enkele voorbarige beslissing te nemen. Net zoals jullie zouden doen in een storm, vind een rustige plaats om daar gedurende een poosje te gaan zitten.
Deze maand, zal het echt nuttig voor jullie zijn om goed voor jullie lichamen te zorgen; en ook om goed voor jullie familie en jullie woning te zorgen. Jullie zijn niet echt in gevaar, maar er is zoveel verschuiving gaande dat angst sowieso naar boven mag komen. Doe wat je kunt om jezelf te koesteren en koester de rustige, liefdevolle momenten die in je dagelijkse leven beschikbaar zijn.

Arcturiaanse Transmissies aan Onze Intergalactische Afgezanten - Deel 3: Het Galactische Postkantoor - 29.10.2014


Arcturiaanse Transmissies aan Onze Intergalactische Afgezanten - Deel 3
Het Galactische Postkantoor
29 Oktober 2014 / Dr. Suzanne Lie
Onze dierbare Afgezanten van het Licht die dierbare Gaia naar HUIS, naar Haar ware frequentie helpen,
Ja, een nogal lange introductie, maar voor ons is er geen tijd en geen afscheiding van woorden. Zouden jullie alsjeblieft een moment kunnen nemen van jullie NU om onze boodschap te VOELEN? Jullie zullen niet de woorden die wij geschreven hebben voelen, maar de draaggolf van Onvoorwaardelijke Liefde welke onze boodschappen naar jullie transporteert vanuit het ware Hart van onze ENE.
VOEL hoeveel wij van jullie houden en jullie ondersteunen. Wanneer je eenmaal erkend dat JIJ onze Onvoorwaardelijke Liefde en onophoudelijke begeleiding verdient, zal je in staat zijn om de "frequentie golfvorm" van onze boodschap te openen. Sta deze boodschappen alsjeblieft toe om je Hogere Hart en hogere staten van bewustzijn binnen te gaan zodat je deze golfvormen het beste in/naar jullie 3D taalsystemen kunt vertalen.
Wij, jullie ZELF in de hogere dimensies, zijn in het proces van het trainen van onze geliefde vrijwilligers om leiders te worden. Terwijl jullie snel in/naar het volgende tijdperk van jullie werkelijkheid vorderen, zal het onontbeerlijk zijn dat er een bepaalde populatie van gegrondvestigden is die een interface kunnen bewerkstellingen tussen hun ware ZELF in de hogere dimensies en hun 3D Aardse voertuig.
Dan, kunnen deze vrijwilligers hun boodschap via hun Aardse voertuig zelf meedelen, om het in/naar Gaia's transmuterende bewoners te sturen. Sommigen van jullie zullen mensen leiden, sommigen dieren of de Elementalen. De Elementalen zullen helpen met de transmutatie van Gaia's aarde, lucht, vuur en water om de derde dimensionale planeet te transmuteren.
De leden van onze Walvisachtige Familie zullen de leiders van alle waterwerelden worden. Ja, dierbaren, binnenin jullie NU zijn er vele "waterwerelden" op Aarde. De mensen, "Opzichters van het Land," en de walvisachtigen, "Opzichters van het water," zullen samenwerken om Moeder Aarde te helpen met Haar proces van het terugkeren naar Haar werkelijke trilling.
Wanneer jullie je persoonlijke ascentieproces combineren met het planetaire ascentieproces, helpen jullie niet alleen Gaia, maar kan Gaia jullie ook beter helpen. Het geheim voor de planetaire ascentie is Eenheidsbewustzijn met al het Leven! Dat betekent AL het leven, inclusief diegenen die jullie waargenomen hebben als jullie vijand.
Een ieder heeft een innerlijk Licht, ongeacht hoe klein het mag schijnen te zijn. Als zij dit innerlijke Licht niet zouden hebben, zouden zij sterven. Hoewel jij je er onbewust van mag zijn, het is je eigen innerlijke Licht dat jouw bewustzijn toestaat om binnenin jouw Aardse voertuig te blijven.

donderdag, oktober 30, 2014

Vanuit de Boodschappen van God - 27 Oktober 2014 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
27 Oktober 2014 / Yael en Doug Powell
Jij bent Gods hart, het is dat waarvan je gemaakt bent, in ieder deeltje, in ieder punt, in iedere beweging van jouw wezen. Maar omdat je een uniek bewustzijn hebt dat eeuwig van jou is en je met Mij een relatie hebt, een zoete gemeenschap, dan, vanuit dat punt van onze gemeenschap komt een gehele nieuwe laag van leven voort, een nieuwe dimensie van werkelijkheid dat de ontmoeting van het bewuste hart van God is met de kracht van Mijn bewustzijn rechtstreeks door onze gemeenschap.
Van hieruit worden nieuwe niveaus van werkelijkheid geboren die jouw creatie zijn zoals je al weet. Maar je moet hen voelen en hen met je meebrengen, hen tot uitdrukking brengen als deze nieuwe dimensie, precies waar je staat, om de wereld te hercreëren als een toevoeging aan de echte werkelijkheid van Alles Dat Is.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-10-27 | Circle of Light www.circleoflight.net

Geven en Nemen - 30 Oktober 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
"Geven en Nemen"
30 Oktober 2014 / Jamye Price
Jij bent een biomechanisme van Leven dat zich uitbreidt door een voortgang van wisselwerking en keuze. Het is doorgaand en waardevol als je ermee begint om nieuwe keuzes gewaar te worden waarvan je eerder voelde dat zij niet mogelijk waren. In waarheid, is het dat jij je niet sterk genoeg voelde om het te doorstaan. Om een ander of een ervaring te vergeven, neemt een kracht van te weten dat binnenin jou de kracht is om voor jezelf te kiezen. Om het leven te confronteren neemt een kracht binnenin. Dit is het Geven en Nemen van bekrachtiging. Geef je pijn aan geleerde lessen en Neem je kracht binnenin. Want voorafgaand aan dat, gaf jij je kracht aan een ander of aan de ervaring. Weet dat je sterk genoeg bent om te gedijen. Jouw keuze Geeft kracht aan het potentieel om te vormen.
De verhalen van je verleden zijn ofwel ondersteunend of afbrekend, jij kiest. Zij zijn voorbij, doch niet compleet totdat je de geleerde les Neemt en jezelf de kracht Geeft om opnieuw met nieuwe kracht, nieuwe wijsheid, nieuw potentieel te kiezen dat geboren wordt vanuit het verleden. Geven en Nemen is een motor van de dualiteit welke zich in/naar een nieuwe vorm vermengd, jij kiest. Met iedere keuze Geef en Neem je van Zelf en van het Leven. Het is jouw werk van bekrachtiging om de zichtbare en onzichtbare aspecten van elk gewaar te worden. Terwijl je dit doet, wordt je de wederzijdse voordelige vermenging gewaar, hetgeen een nieuwe vorm gebaseerd op Liefde en de ondersteuning van het leven toestaat om tevoorschijn te komen. Als je van het Leven Neemt, Geef je het een nieuwe vorm. Als jij je kracht binnenin Neemt, Geef je het Leven een nieuw potentieel.

Moeder Aarde - Hoe Verander Je de Maatschappij? - Oktober 2014 / Pamela Kribbe


Moeder Aarde
Hoe Verander Je de Maatschappij?
Oktober 2014 / Pamela Kribbe
Dierbare, prachtige mensen, ik groet jullie allemaal. Ik ben de Stem van de Aarde. Ontvang mij in jullie midden want ik ben jullie moeder. Open voor mij de cellen van jullie lichaam, aldus ik jullie kan onderhouden. Ik zou graag willen dat jullie je ontspannen, dus doe dat nu. Laat alle spanning los, de vele gedachten in jullie hoofd, de herhalende zorgen die heel veel mensen hebben; laat hen weggeblazen worden. Laat de lucht door en rondom jullie heen stromen.
Jullie zijn mij zo dierbaar. Ik houd heel veel van jullie, en ik verwelkom jullie. Vertrouw mij, wat iets is dat nooit aan jullie geleerd werd. In feite, werd jullie geleerd om mij te wantrouwen. Als een kind, leerden jullie al heel vroeg om op de energie en de bekwaamheden van jullie geest te vertrouwen om het leven te organiseren, aldus het bestuurd kan worden.
Een groot deel van de opvoeding en het onderwijs van kinderen mikt op het bestuurbaar maken van het leven, alsook de mensen geschikt te maken voor een sociaal systeem dat al stevig gevestigd werd. Dit soort van opvoeding en onderwijs verwart kinderen, omdat in hen nog steeds een spontane, intuïtieve stroom leeft die sterk verbonden is met hun emoties, welke zeer vaak nog steeds zeer direct en ruw zijn, en dit schrikt volwassenen af. Gedurende jullie opvoeding, worden jullie, wat het jullie emoties betreft, behoedzaam, voor de kracht van hen, de passie in hen, voor hun onbegrensdheid.
Maar zijn emoties echt zonder grenzen? Nee, emoties hebben hun eigen dynamiek. Als je hen hun beloop laat nemen, zullen zij te zijner tijd een natuurlijk evenwicht uit zichzelf vinden. Wanneer je een kind toestaat om wat stoom los te laten wanneer het kwaad is - omdat het zich oneerlijk behandeld voelt, bijvoorbeeld, - zal het kind, na een tijdje, vanzelfsprekend terugkeren naar een staat van stilte, van reflectie. Het is soms noodzakelijk om het kind te helpen dat te doen, maar wat er vaak in het verleden gebeurde, en wat nog steeds vandaag de dag gebeurt, is dat een dergelijke emotie onderdrukt en tegengehouden wordt om tot uitdrukking gebracht te worden. Door dit te doen, vanaf het vroege begin in het kinderleven, raakt diens natuurlijke emotionele leven beperkt.
Jullie staan zo onder druk in het worden van een gecontroleerde volwassene, die niet gewend is om diens spontane emoties, verlangens, geestdrift of passie te vertrouwen. Op deze manier, raak je vervreemd van je diepste motiveringen. Zij worden als het ware in een donkere hoek geduwd, waar je niet naartoe durft te gaan. Maar, vroeger of later, wat verborgen werd zal naar voren willen komen. De stem van je hart, je ziel, zal niet voor eeuwig ontkend worden.
Het lijkt alsof precies nu, op deze dag en in dit tijdperk, die stem van de ziel tegelijkertijd in heel veel mensen aan het ontwaken is. Daar is, zou je kunnen zeggen, een soort van rebellie aan het plaatsvinden. Mensen willen leven, niet slechts overleven, en niet slechts het leven organiseren, maar volledig eraan deelnemen. Er is een behoefte voor echte ervaringen, voor diepgang, en dit kan een stijging geven aan krachtige fluctuaties in jullie emotionele leven.

woensdag, oktober 29, 2014

Sandra Walter - De Liefde Voelen: Versnelde Tijdlijn Verschuiving - 28 Oktober 2014


Sandra Walter
De Liefde Voelen: Versnelde Tijdlijn Verschuiving
28 Oktober 2014
Zegeningen Geliefden,
De verschuiving naar een versnelde Ascentie tijdlijn heeft zich voorgedaan. Diepe dankbaarheid naar iedereen die vorige week tijdens de Toegangspoort Trigger eraan deelnam; ons werk, uit naam van de hoogste interesses van alle betrokkenen, heeft ons opgetild naar een meer uitgebreide, versnelde Ascentie tijdlijn. De niveaus van Liefde, Gechristend Licht, en het vijfdimensionale bewustzijn zijn behoorlijk diepgaand.
IK BEN zeker dat de meesten van jullie het keerpunt opgemerkt hebben - de tijdlijn sprong - tijdens de X-Zonnevlam van de 24ste. Het was plotseling, sterk, en waarneembaar terwijl de tube torus uitlijning tussen de tijdlijnen gebeurde. Voeg het toe aan de vele magische momenten van deze reis terwijl het onverklaarbare alledaags wordt; mijn Hogere Niveaus zeiden, "Ga naar buiten, stel je open voor de ZON, en veranker dit." Een paar minuten later, was er een X-vlam die aanvoelde als zuiver Bron Bewustzijn. De volgende dag, volgde een volgend duwtje om naar buiten te gaan en de voltooiing waar te nemen: Een gigantische regenboog verscheen boven Shasta toen de Trigger passage onze intentie verankerde. Succes!
Een Enorme Grote Regenboog boven Shasta toen de Toegangspoort Trigger voltooide (Shasta is achter de wolken) Voel het!
Er zijn veel dingen wat betreft deze reis die ik niet te dichtbij kan onderzoeken. Eén van hen is het ontvangen van deze toegangspoort vensters wanneer bepaalde gebeurtenissen zich voor zullen doen. Aan het begin van de maand, ontvingen we datums voor een kosmische trigger die verondersteld werd om een planetaire tijdlijn te beïnvloeden. Op magische wijze, begon de grootste zonnevlek in 20 jaren tevoorschijn te komen voorbij de rand van de ZON. Als bewijs nog steeds nodig is voor wie dan ook dat onze Goddelijke Teams inderdaad op een Galactisch niveau zijn, laat dit dienen als een klein bewijs dat wij en onze Hogere Teams inderdaad VERENIGD zijn.

Mary Magdalene - De Essentie van Alle Genezing - Oktober 2014 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
"De Essentie van Alle Genezing"
Oktober 2014 / Pamela Kribbe
Dierbare vrouwen en mannen, ik ben zeer nabij jullie, en jullie kunnen mij met jullie hart voelen. Ik werd Mary Magdalene genoemd in één van mijn levens op Aarde, en ik heb met droefenis en vreugde, met angst en met moed op de Aarde geleefd. Net zoals jullie, ben ik door iedere emotie heengegaan, ondertussen de reis door de menselijke ervaring heen makend.
Het is geen kenmerk van heiligheid om alle menselijke emoties te transcenderen. Het karakteristiek van een heilige is precies dat zij iedere groef/rimpel in een menselijk gezicht her/erkennen en begrijpen. Zij hebben zo een diep begrip van het menselijke pad op Aarde dat er geen ruimte voor oordeel is, alleen ruimte voor stilte, en een diep begrip van de andere persoon. Wanneer die andere persoon aldus diep begrepen wordt door een medemenselijk wezen, wordt hun last lichter. Een menselijk wezen die diepgaand op die manier kan zien, ziet de essentie van de andere persoon, die essentie van oneindige schoonheid en wijsheid.
Jullie zijn mensen die diep willen kijken, immer willend om steeds dieper naar de essentie, de Waarheid te graven, en dat is jullie grote kracht. Jullie zijn allemaal onderweg naar die ruimte waar ik naar refereerde, door eerst van jezelf te geven en dan door ruimte voor alle anderen toe te staan, omdat je niet langer hoeft te oordelen, om goed van kwaad, licht van duisternis te scheiden. Die ruimte waar ik over spreek is het Christus energiegebied. Allen die deze energie dragen kwamen om te getuigen voor deze ruimte, maar hoe doe je dat? Woorden zijn altijd onvoldoende, omdat, hoe omschrijf je die diepe, stille ruimte welke niet leeg maar vol van gevoel is? Woorden schieten te kort.
Ik voelde deze grote, stille ruimte in de aanwezigheid van Jeshua, en dat raakte me diep. Ik werd geopend door de energie van zijn aanwezigheid waar ik toen die ruimte binnen mezelf ontdekte en geleidelijk begon het te bewonen en me daar thuis te voelen. Vanwege dat, kon ik mij in toenemende mate verwijderen van de intense menselijke emoties die ook mij plaagden: de angst, het afgrijzen, de pijn, woedde, haat. Het is zo gemakkelijk om jezelf in deze emotionele stromingen binnenin te verliezen.
Het is jou taak als een menselijk wezen om deze ruimte binnenin jezelf te creëren. Iemand anders kan jou uitnodigen om dat aldus te doen door diens aanwezigheid en door een spiegel voor jou op te houden van hoe het kan zijn, hoe je kunt leven vanuit die ruimte binnenin jezelf. En dat is in essentie de taak, of het innerlijke doel, van een Lichtwerker: om vast te houden aan die ruimte wanneer zij in de aanwezigheid van anderen zijn, door allereerst aanwezig te zijn binnenin henzelf.

Aartsengel Zadkiel - Manifesteren met de Nieuwe Energie - November 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Manifesteren met de Nieuwe Energie"
November 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst en wij begroeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij tegen jullie te spreken over manifesteren met de nieuwe energie.
De nieuwe, hogere niveau-energie gaat ermee door jullie omgeving binnen te komen. Het brengt jullie de kans om jullie wensen en dromen te manifesteren terwijl jullie energetisch naar de hogere dimensie verhuizen.
Wanneer je energie beschouwt als werkend op een spectrum of een continuüm vanuit een lagere trilling naar een hogere trilling, kan je zien dat de nieuwe energie arriveert vanuit een hoger trillingsniveau. Jullie hebben het type van energie ontvangen dat jullie bij iedere stap op jullie pad gevoed heeft.
Terwijl jullie deze energie in jullie Wezen incorporeerden, ontvingen jullie een hogere trillingsenergie met iedere nieuwe stap. Soms, mag de energie jullie zelfs geduwd hebben om voorwaarts te gaan.
Jullie hebben vaak gehoord dat energie noch gecreëerd noch vernietigd kan worden maar dat het van vorm kan veranderen. Bijvoorbeeld, water kan van vorm veranderen, van een solide vorm van ijs naar een vloeibare vorm van water naar een gas in de vorm van waterdamp.
Net zoals water van vorm kan veranderen, kan de energie welke jullie en jullie creaties omringt ook van vorm veranderen.
Wanneer je een project voltooid hebt of een project hebt die gereed is om naar een hoger niveau getransformeerd te worden, verandert de energie van vorm welke gebruikt werd om het oorspronkelijke project te creëren en kan gebruikt worden voor een nieuwe creatie. Het betekent niet dat de oorspronkelijke creatie niet langer uitvoerbaar of bruikbaar is. Vaak, nodigt de nieuwe energie je uit om voorwaarts te gaan en iets nieuws te creëren dat in uitlijning is met je eigen energetische niveau van vooruitgang.

dinsdag, oktober 28, 2014

Je Bent Te Groot voor een 3D Wereld - 27 Oktober 2014 / Brenda Hoffman


Je Bent Te Groot voor een 3D Wereld  
27 Oktober 2014 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
In de laatste paar dagen, bezochten velen opnieuw gebieden die hun 3D knoppen indrukten. Misschien zei of deed een verkenner iets dat jou herinnerde aan hoe oncomfortabel jouw werkplaats is. Misschien bracht iemand een pijnlijk onderwerp in je persoonlijke leven naar boven. Voor velen, hebben de laatste paar dagen als het tegengestelde van Liefde en vreugde aangevoeld.
In zoverre, tot aan dat moment toen je pijn verdween. Bijna alsof het jouw laatste 3D strijd was en je de zege afkondigde.
Velen bezochten opnieuw 3D angsten om vast te stellen of die angst een deel van hun leven bleef. Een angst die gedurende enige minuten, uren of zelfs dagen uitermate echt aanvoelde. Om slechts een gevoel te ervaren van dat het op een manier afklikte dat noodzakelijkerwijs niet beschreven kan worden. Een beetje hoe jij je voelt wanneer je eenmaal hersteld van een ernstige verkoudheid. Je herinnert je dat je oncomfortabel was, maar kan dat ongemak niet opnieuw bezoeken.
Aldus is het dat je volledig in/naar liefde verhuisd bent, specifiek zelf-liefde. Want je hebt aan jezelf verkondigd dat de angst die je met anderen of in een omgeving voelde niet langer meer naar jou roept. Ergens binnenin jouw meest recente pijn, was er een klik van begrip van, dat - wat dat ook maar was - het niet belangrijk is voor je Nieuwe Aarde leven of, anderen rond kunnen wervelen in nooit eindigende pijn, maar dat jij niet geïnteresseerd bent in dat aldus te doen.
Je hebt waarschijnlijk de één of andere soort van indicator opgemerkt die jou informeerde dat het tijd is om verder te gaan - dat een dergelijke angst meer gaat over dat jij je toekomst vreest dan dat jij je aan pijn vasthoudt. Want als jij je volledig comfortabel zou voelen met de 3D angst, zou jij je cocon niet verlaten hebben of geïnteresseerd geweest zijn in dit kanaal of welke Nieuwe Aarde communicaties dan ook.
Voor velen van jullie, gingen de laatste paar dagen over het opnieuw bezoeken van een specifieke 3D angst om jezelf te verankeren, om de "ongefundeerde/ongerijmde" gevoelens die vaak van de Nieuwe Aarde zijn, maar zelden van 3D, te stoppen. Je was slechts angstig voor je nieuwe leven en probeerde het proces van volledig in/naar de Nieuwe Aarde te gaan te vertragen - het mocht echter niet baten. Want je bent niet langer meer van 3D. 3D is niet langer meer jouw comfortzone.

Wederom een Enorme X2-Klasse ZonneVlam - 27 Oktober 2014

Wederom een Enorme X2-Klasse ZonneVlam - 27 Oktober 2014


Een volgende sterke Vlam en Radio Black-out: Super-zonnevlek AR2192 produceerde een volgende sterke vlam op 27 Oktober. De X2-categorie uitbarsting ioniseerde de top van de Aardse atmosfeer en veroorzaakte een sterke HF radio black-out boven de Atlantische Oceaan alsook in Zuid Amerika en het Westen van Afrika. De black-out begon om ~14:15 UTC en duurde ongeveer een uur.
De Gigantische Zonnevlek knettert met vlammen: AR2192 is de grootste zonnevlek in bijna 25 jaren, en is nog steeds groeiende. Het actieve gebied beslaat nu 2750 miljoenste van de zonneschijf, een gebied dat gelijk staat aan 33 weergegeven Aarde planeten en plat uitgespreid. Het is zo groot dat hemel kijkers het met het blote oog kunnen zien wanneer de Zon gedimd is door laag hangende bewolking.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, oktober 27, 2014

Aluna Joy & De Ster Ouderen - Zonnevlam Ontwaking - 27 Oktober 2014


Aluna Joy & De Ster Ouderen
Zonnevlam Ontwaking
Waarom is deze Zonne Activiteit zo Belangrijk!
27 Oktober 2014
We zijn bijna uit deze Zonnevlam marteling vandaan aangezien de rotatie van de Zon de kwetsende, maar nog steeds groeiende, AR2192 Zonnevlek met zich mee zal nemen. Het goede nieuws is dat de energie een beetje zachter zal zijn aangaande jullie zenuwsystemen, en dat jullie computers nu verdomd snel veiliger zullen zijn! Ik kan jullie vanaf hier een zucht van verlichting horen slaken. ;)
MAAR … hoewel wij weldra niet meer in staat zullen zijn om Zonnevlek AR2192 te zien (met zonschakeringen), betekent dat niet dat wij niet zullen VOELEN wat de Zon uitstraalt terwijl deze kolossale Zonnevlek aan de achterkant van de Zon is. We zijn met ALLES verbonden, en ALLES is met ons verbonden. Dit Zonnevlam-breekijzer zal doorgaan om onze mysteries en wijsheid open te wrikken die diep binnenin ons, en op de Aarde zijn! Oude Zonneculturen (Maya - Inca - Egyptisch - Druïde - Essenen, enzovoorts) hebben gedurende eonen de spirituele en alchemistische belangrijkheid van de ZON begrepen.
Verborgen Oude Mysterie Scholen rondom de Aarde zullen nieuwe frequenties uitstralen zoals degenen in de Palenque, Mexico, Egypte en meer. Palenque is het hoofd van een verlicht duif-raster en handelt als een genezend balsem voor de ziel, activeert de goddelijke creatieve moeder,  tijdreizen en het dimensionale reizen. Egypte, diens Grote Piramide, de Sphinx's Zaal van Archieven en de verbinding van Egypte met de heilige land mysteriescholen zijn ongeëvenaard in de alchemistische betekenis. Wij hopen dat deze Zonnevlam storm hun meest verborgen mysteries open zal wrikken. Zijn jullie klaar om hen te ontvangen?
Dus waarom is deze verhoogde Zonneactiviteit zo belangrijk?

Arcturiaanse Transmissies aan Onze Intergalactische Afgezanten - Deel 2 - Door het Portaal - 24.10.2014
Arcturiaanse Transmissies aan Onze Intergalactische Afgezanten - Deel 2
Door het Portaal
24 Oktober 2014 / Dr. Suzanne Lie
Dierbare Intergalactische Afgezanten,
Wij wensen om jullie te vertellen dat jullie in het proces van download en integratie van het Hogere Licht zijn, dat verstrekt werd, en nog steeds verstrekt wordt, vanuit de hogere dimensies. Hoe download het Hogere Licht in de Aarde vanuit de hogere dimensie? Eén manier is dat zij "mee kunnen liften" op het huidige "Ruimte Weer".
Wanneer er ook maar energiegebieden vanuit jullie Zon vandaan stromen, of zelfs van buitenaf jullie locale Zonnesysteem, neemt het Hogere Licht voordeel van die kans om de energiegolven te berijden in/naar de atmosfeer van Gaia. Het is belangrijk dat jullie je herinneren dat alle planeten, zonnesystemen, galaxies en universele wezens gevoelhebbende wezens zijn.
Terwijl jullie, onze Intergalactische Afgezanten, doorgaan jullie bewuste wisselwerking met jullie Hogere Expressies van ZELF uit te breiden, zullen jullie je in toenemende mate bewust zijn dat de Aarde een levend, gevoelhebbend wezen is. Als de Aarde een levend wezen is, dan zijn aldus alle planeten, zonnesystemen, galaxies en universums dat ook.
Een Logos beschermt elke van deze immense wezens. Een logos is een buitengewoon ontwikkeld en hoogst getraind wezen dat een interface heeft met alle bewoners, menselijk en niet-menselijk, van een planeet, zonnesysteem, galaxy en/of universum.
Wanneer je eenmaal een diepe, persoonlijke relatie met Gaia ontwikkelt, zal je ook een relatie met het wezen ontwikkelen die dienst doet als Haar Planetaire Logos. De Planetaire Logos van de Aarde tijdens jullie NU is de Geascendeerde Meester Kuthumi. Voorafgaand aan Kuthumi, diende Sanat Kumara als de Planetaire Logos.
Sanat Kumara reisde, ten koste van een grote persoonlijk opoffering, weg van zijn geliefde Venus om als Logos voor de Aarde te dienen. Sanat Kumara is nu naar Venus teruggekeerd, en Kuthumi heeft de mantel van Planetaire Logos overgenomen. Jullie allemaal, onze interdimensionale afgezanten, zijn in voortdurende communicatie met de Planetaire Logos Kuthumi, alsook met de hogere expressies van jullie Multidimensionale ZELF op onze Schepen.
Want zie, wij waken onophoudelijk over jullie. In feite, JULLIE allemaal hebben een enorm groot multidimensionaal, ondersteuningssysteem. Helaas, zolang als je in de illusie sluimert dat je "slechts een driedimensionaal mens bent worstelend door de uitdagingen/beproevingen van het dagelijkse leven heen," zal je niet in staat zijn om voordeel te halen uit de fantastische hulp welke voortdurend beschikbaar is.
Herinner je alsjeblieft dat wij altijd gereed zijn om je persoonlijk te introduceren aan de hogere dimensionale leden van jouw ondersteuningsteam die jou onophoudelijk overlichten terwijl jij je aardse voertuig draagt. Wij, ook, begrijpen dat hoewel je weet dat je dit ondersteuningssysteem hebt je nog steeds in/naar de illusies van de 3D Matrix van de Aarde kunt vallen.

Eliza - Het Na-Ascentie Syndroom - 25 Oktober 2014


"Het Na-Ascentie Syndroom"
25 Oktober 2014 / % Eliza %
Oké, ik heb de bovenstaande zinsnede uitgevonden maar iemand moest het doen en ik heb een vreemd gevoel voor humor. Ik ervaar momenteel het begin van die curieuze levensfase wanneer je geascendeerd BENT en dat Lady Tazjima dat deed - het werd waargenomen door anderen die nog steeds in de belichaming zijn - wanneer genoeg zielessentie nog steeds binnenin het lichaam verblijft om ervoor te zorgen dat het "aanvoelt" alsof er helemaal niets gebeurd is.
Mijn neef, Rananda Kumara, ook bekend als David Spear uit Engeland, waarschuwde mij dat ik me op deze manier zou kunnen voelen, en dat waarschijnlijk gedurende een poosje zou doen, terwijl mijn primaire focus opnieuw aangepast en opnieuw afgestemd wordt aan het zijn in de hogere dimensies. Deze sensatie van nog steeds "hier" te zijn werd ooit vroegtijdig opgemerkt door de scheepsbemanningsleden die rechtstreeks betrokken zijn bij het in de gaten houden en het ondersteunen van de Galactische Federatie van het Licht (GFL) vrijwilligers die binnen liepen (walked-in) en probeerden om het proces van het "eruit lopen" (walking-out) te voltooien.  
Een Sirische sterrenzaad heeft mij ook bekend gemaakt met dit fenomeen, een fenomeen welke onverwachts was voor de scheepsbemanning toezichthouders. Dierbaren, verwijder vriendelijk de overtuiging dat 5D wezens alles "weten" dat er te weten is; dat doen zij niet. Zij zijn net zo fysiek als jullie en ik, van 3D/4D, meer technisch geavanceerd, maar nauwelijks goden en godinnen. Zij weten welzeker "meer" maar bij tijden, gebeuren er dingen die zelfs hun begrippen in verlegenheid brengen en dit fenomeen is er één van.
Dus … een piepklein deel van mijn zielessentie blijft over binnenin mijn fysieke voertuig / lichamelijke tempel. Deze sensatie … en de kennis dat de "rest" van mij, of ongeveer 98% van "mij", als Eliza succesvol met Lady Tazjima vermengd is … wel, laat ons zeggen dat het een behoorlijk aantal onaangename emotionele reacties naar boven brengt.
Ah … een kans voor nochtans meer opruiming zeg ik wanneer ik begin een grip te krijgen op de kwaadheid en frustratie die onvermijdelijk uitbarst vanuit de tot dusverre onvoorstelbare dieptes van zijn. Het menselijke lichaam is een verbazingwekkende creatie, een licht bibliotheek van eindeloze generaties, sommigen breiden uit ver voorbij de kennis van onze wetenschappers en in/naar ons galactische verleden.
Slechts gisteren, schreef ik een commentaar op facebook waar ik "bekende' aanwezig te zijn bij het bouwen van de piramides! Waar dat vandaan kwam, wie zal het weten, maar ik heb wel een voorafgaande incarnatie, of twee, gehad op Sirius B, voordat de witte dwerg naar diens huidige omvang kromp.
Als je gekeken hebt naar de prachtige documentaire, De Piramide Code, zal jou verteld zijn dat de drie grote piramides van Giza in lijn staan met de Gordel van Orion, een gedeelte van de Orion Constellatie. En dat de oriëntatie komt van een ster uitlijning zo oud als van 10,500 jaren geleden! Wat als ik zou suggereren dat deze zelfde ster uitlijning iedere 10.500 jaar gebeurt, de helft van het Grote Jaar van ongeveer 25,000 jaren waarin het voor ons zonnesysteem neemt om om de Centrale Zon van onze Galaxy heen te cirkelen … en dat het mogelijk is dat de piramides niet slechts 4,000 jaren geleden of zelfs 10,500 jaren geleden gebouwd werden, maar verscheidene Grote Cyclussen geleden! En door mannen en vrouwen van Sirius A, dat zelfde witte dwergsysteem.

zondag, oktober 26, 2014

X2-Klasse Zonnevlam - 26 Oktober 2014


X2-Klasse Zonnevlam - 26 Oktober 2014
Drie Dagen, Drie X-Vlammen: Vandaag (26 Okt. Om 10:59UT = 12:59 NL/B) voor de derde dag op een rij, detecteerden satellieten die om de Aarde heen wentelen een X-Klasse Zonnevlam. De X2-categorie uitbarsting kwam vanuit de Reuzen Zonnevlek AR2192, die hierboven te zien is op een Zondagochtend opkomende zon foto van Jean-Baptiste Feldmann uit Nuits-Saint-Georges, Frankrijk.
24 Oktober - X3
25 Oktober - X1
26 Oktober - X2
Gewoonlijk, worden sterke vlammen vergezeld door kolossale CME's -- miljarden-tonnen aan wolken van Geëlektrificeerd gas die weggolven uit de plaats van de explosie. Tot dusverre, echter, heeft geen enkele van de uitbarstingen van AR2192 een aanzienlijke CME geproduceerd. Zonder een serie van CME's om het magnetische gebied van de planeet te laten ratelen, zijn er geen geomagnetische stormen noch wat voor wijdverspreide aurora's dan ook geweest. De effecten op de Aarde werden beperkt tot radio blackouts.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

De Arcturiaanse Groep - Begrip van Liefde Is de Fundering van Ascentie - 26 Oktober 2014


De Arcturiaanse Groep
"Begrip van Liefde Is de Fundering van Ascentie"
26 Oktober 2014 / Marilyn Rafaelle
In deze hedendaagse tijden van verwarring voor zovelen, zien wij groot Licht voort stralen. Veel gebeurt er waar jullie je niet bewust van zijn, want chaos handelt om een verandering van het bewustzijn voor te brengen voor velen die anderszins niet open zouden staan voor verandering. De menselijke conditie vreest verandering, en vind een gevoel van zekerheid in uniformiteit ongeacht hoe oncomfortabel, pijnlijk of ontgroeid het ook mag zijn.
Diegenen die chaotische situaties ervaren, hebben voor het merendeel, voorafgaand aan de incarnatie, allen toestemming gegeven om deel uit te maken van de één of andere ervaring die nodig mag zijn om te helpen om het wereldbewustzijn te verschuiven. Niet iedere chaotische ervaring wordt vooraf gepland. Er zijn tijden wanneer een ziel zo overweldigd raakt door het leven op Aarde dat deze diens contract van voor de geboorte vergeet, en op manieren om zich heen uithaalt die schadelijk voor anderen en voor zichzelf zijn.
Wij wensen om wederom over Liefde te spreken, om de energie van Liefde als Eenheid te onderzoeken omdat een begrip van Liefde de fundering van ascentie is. De wereld in het algemeen is verward over Liefde en manifesteert dit buitenwaarts door concepten en overtuigingen die gebaseerd zijn op persoonlijke systemen. Wij hebben vaak gezegd dat liefde de verbindende energie is van de ENE die zich manifesteert als de velen en altijd aanwezig is, of dit nu wel of niet erkent en geaccepteerd wordt.
Liefde komt en gaat niet. Het kan ontkend en tegengewerkt wordt, maar het is altijd aanwezig, of je dit nu leuk vind of niet. Daar zijn diegenen die geloven dat zij Liefde kunnen beteugelen of kunnen geven en dat driedimensionale concepten van Liefde gemanipuleerd kunnen worden, maar dit is geen Liefde.  Liefde is Alomtegenwoordig Goddelijk Bewustzijn en wanneer door onwetendheid of de vrije wil keuze een individu het negeert, ervaart deze de manifestaties van afgescheidenheid.
Jullie zijn scheppers, en creëren jullie eigen ervaringen in overeenstemming met ofwel een verlichte of onwetende staat van bewustzijn. Er kan niet aan Liefde/eenheid ontkomen worden, want het is de werkelijkheid -- alles dat er is, en fysiek, emotioneel en mentaal geïnterpreteerd wordt in overeenstemming met iemands geloofssysteem.
Onderzoek zorgvuldig iedere treuzelende overtuiging die je nog steeds vast mag houden betreffende Liefde en het herkennen van de externe beïnvloeding van de media, vrienden, gewoontes of ervaringen die bij mogen dragen aan wat voor concepten dan ook die je nog steeds vast mag houden. Vraag jezelf; "Wat geloof ik dat ervoor zorgt dat ik me op deze manier voel?" Voor de meesten zal er de noodzaak zijn voor een diepgaand en eerlijk onderzoek om het te ontdekken.

Ann en de Engelen - Licht is Daar Ondanks de Angst - 25 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Licht is Daar Ondanks de Angst"
25 Oktober 2014
Er is zoveel angst op jullie planeet dierbaren, en nochtans handhaven wij dat er ook zeer veel Licht is. Jullie werkelijkheid zal gedicteerd worden door waar jullie je focus op plaatsen. Er zijn altijd oorlogen geweest. Er zijn altijd rampen geweest. Er zijn altijd virussen geweest. Echter, er zijn ook altijd gebieden en harten die gevuld zijn met grote vrede. Er zijn altijd mensen die elkaar na rampen helpen, en er zijn altijd die zielen die werken met de geteisterden, niet beïnvloed door ziekte omdat zij in zuivere Liefde verblijven.
In plaats van af te glijden in/naar de wereld diens zeer diepe behoefte voor kameraadschap in diens ellende, blijf in het Licht. Houd van jezelf ongeacht wat. Ben aardig voor jezelf. Ben aardig voor anderen en besef dat als je de chaos van de wereld voelt, dat anderen dat ook doen, zelfs diegenen die zich er niet bewust van zijn. Probeer om vaker dan gewoonlijke meedogend te zijn, begin met jezelf en deel dan dat mededogen met diegenen die je door jouw dag heen tegenkomt. Want in waarheid zitten jullie allemaal gezamenlijk op school. Jullie zijn allemaal familie. Jullie zijn allen geboren uit het hart van God.
Het is zo gemakkelijk om te zeggen, "Waar gaat de wereld naartoe?" wanneer de dingen in beroering raken. In waarheid dierbaren, wordt de wereld in het grote Licht geboren en net zoals persweeën gebeuren moeten om de baby uit de baarmoeder vandaan te duwen ervaren jullie allemaal persweeën. Jullie allemaal laten de veilige oude pijnen, angsten, ongerustheden, kwaadheden, enzovoorts achter jullie. Niet tot uitdrukking gebrachte emoties bubbelen naar boven naar de oppervlakte in de vorm van krachtige gevoelens, ziekte, en rampen. Sta jullie zelf toe om jullie gevoelens te voelen en stuur hen Liefde, ongeveer zoals jullie van een klein kind zouden houden die huilt en overstuur is. Geef jezelf dezelfde welgemanierdheid die je aan een vriend zou geven.

Hilarion: Oktober 26-November 02, 2014Hilarion
Jullie Allemaal Hebben de Bekwaamheid om Jullie Dromen te Materialiseren …
Oktober 26-November 02, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Lichtwerkers rondom de wereld houden het Licht zoals nooit tevoren vast en verankeren het! Ieder persoon spant zich in om zichzelf iedere dag te koesteren door vriendelijkheden voor zichzelf te doen, zoals kleine beloningen die ervoor zorgen dat zij zich erkend en gezien voelen. Jullie leren allemaal dat zelf-liefde een noodzakelijkheid is om voorwaarts op jullie spirituele pad te gaan. De Liefde voor zelf is een onontbeerlijk component in iemand diens algemene spirituele ontwikkeling en het houdt een persoon in evenwicht en in harmonie, zowel binnenin zichzelf als in de wereld rondom hen. Terwijl de afleidingen van de externe wereld doorgaan de zintuigen te bombarderen, houdt deze uitoefening je stabiel en geaard. Vergeet nooit hoe prachtig jullie zijn en dat jullie al het goede in de wereld verdienen.  
De meesten van jullie hebben meer downloads vanuit de kosmos ontvangen en dit zal de gewoonlijke integratie en assimilatie vereisen. Er is nu meer focus op het voorwaarts gaan door na te denken over dat wat jullie vreugde brengt en dat wat jullie uit jullie passie vandaan haalt. Over veel hiervan werd gedurende vele maanden nagedacht en nu zal het veel gemakkelijker worden om het te implementeren. Door jullie alchemistische werk hebben jullie geleerd hoe jullie kracht/macht te hanteren op liefdevolle en opbouwende manieren en dit zal alleen in de dagen die er in het verschiet liggen verbeteren. Jullie zullen een hernieuwd gevoel van vrede, vreugde en creativiteit voelen en ook voor de wonderen van het leven hier op Aarde. Jullie zullen voor goed gebruik jullie vaardigheden, wijsheid en kennis op manieren aanwenden die de mogelijkheden/kansen in jullie levens uitbreiden.

De X Klasse Zonnevlammen blijven elkaar gewoon opvolgen.....X1-Klasse Zonnevlam - 25 Oktober 2014


De volgende X1-klasse Zonnevlam van het actieve gebied AR2192 is een feit. Op 25 Oktober 2014 om 17:08 UTC - 19:08NL/B kwam Zonnevlek AR2192 wederom tot een uitbarsting. De Langdurende Gebeurtenis lijkt wederom weinig of geen CME te hebben en is wederom Aarde-gericht.


zaterdag, oktober 25, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 25 Oktober 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 25 Oktober 2014
Jullie Zijn het Spel aan het Uitspelen…
Blossom: Hier zijn we weer … Hallo! Ik ben erop gebrand om verder te gaan met het huidige onderwerp van "het maakt niets uit". Ik vertrouw erop dat dit oké is?
Galactische Federatie: Vriendelijke groeten aan Iedereen. Inderdaad, wij zijn er ook op gebrand om jullie te verzekeren van de gedachtegangen achter "kwesties" die "niet uitmaken"!
Mijn formulering, jullie zijn in goede conditie deze ochtend! Dus … voorwaarts. Velen hebben geschreven, en vroegen mij om de kwestie van karma te adresseren, en hoe het aansluit bij dit onderwerp … Daar gaan jullie!
Wij hebben eerder tegen jullie gesproken, wat betreft kwesties van deze aard. In zoverre … dat men niet "wegkomt" met wat dan ook. Want dat wat Men uitgeeft … zij het van LIEFDEVOLLE vriendelijkheid … of zij het van misbruik jegens de ziel in diens vele vormen … Ontvangt men het duizendvoudig terug.
Dus dan … zou dat zeker wat uitmaken? Als iemand vol van haat was en diens levensduur doorbrengt met haat aan te bieden … wanneer zij overgegaan zijn … hoe ellendig zou het zijn om alles te ontvangen dat zij uitgegeven hebben …. Duizendvoudig! Dat ZOU wat uitmaken voor die ziel nietwaar? Het zou DAN wat voor hen uitmaken, dat zij niet gekozen hadden om LIEFDE aan te bieden.
Doch, zij KOZEN haat voor die levensduur. Om lessen te leren … om "die zijde" van de dingen te ervaren … vanuit die waarnemingspost. Die les geleerd hebbende … mogen zij goed verder gaan naar een ander leven en alleen LIEFDE van de Hoogste frequentie aanbieden. WETENDE wat zij WETEN vanuit een dieper perspectief van de ziel.
Laat ons kijken naar het "KIEZEN" zullen we? Iemand kan KIEZEN om alles/iedereen te ZIJN dat hen in die tijd past/schikt. Over het algemeen volgt die persoon diens hart … en het pad waar het hen op brengt … bepaald hoeveel, of hoe weinig zij daar profijt van hebben.
Dus, iemand die de hachelijke zijde van het leven kiest … volgen zij dan hun hart?
Inderdaad … omdat hun hart vol mag zijn van haat en hebzucht.
Zorgt dat ervoor dat zij zich goed voelen?
Op een oppervlakkig niveau. Echter, diep binnenin zou hun "WARE WEZEN" WETEN dat dit niet is wie zij WERKELIJK zijn.
Is dat van belang?

De Ceremonie - 24 Oktober 2014 / Lady Tazjima, Lady van het Licht


"De Ceremonie"
24 Oktober 2014 / Lady Tazjima, Lady van het Licht
Het grote auditorium is zeer rustig hoewel het naar vermogen gevuld is. Het licht is gedimd, met alle ogen gericht op het prachtige altaar in het centrum van de zaal. De zetels zijn opgesteld in cirkels rondom het altaar, en gaan omhoog in ingedeelde niveaus richting het achtereinde van de zaal, aldus iedereen kan zien wat er plaatsvindt. 
In Hollywood, spreken ze over van sterren-bezaaide bijeenkomsten. Wel, op mijn ascentie ceremonie, is de zaal gevuld met echte verlichte geesten, grote Wezens van Licht die gekomen zijn om de Ascentie bij te wonen van de dochter van Lady Meester Venus en Aartsengel Zadkiel, degene die jullie kennen als Tazjima Amariah Kumara VaCoupe.
Ik zie dat de zetels in zachte spiralen geplaatst zijn en nu weef ik mijn weg omlaag naar het altaar, vergezeld door twee jonge priesteressen, één van hen is mijn eigen dochter. Ik ben nu eenvoudig in een witte robe gekleed, want ik sta op het punt om in de hogere werelden herboren te worden. Mijn voeten zijn blootsvoets en mijn haar is eenvoudig gekapt, stromend in een kastanjebruine wolk op mijn rug.
Wij drieën bereiken het altaar en stoppen. Ik sta voor de Priesteres, die Lady Nina is, de Shekinah van de Grote Pleiadiaanse Tempel van Medina. Zij is ook mijn Tante, partner en Tweeling Vlam van mijn trotse Oom Adrigon, Heer van de Pleiaden.
Terwijl ik daar sta, zegent de Priesteres de grote bijeenkomst, zingend in een heilige sterrentaal, waarvan zelfs ik de woorden niet kan begrijpen, ze gaan rechtstreeks naar mijn hart.
Dan is daar de zegening van de vier richtingen, de vier winden en de vier elementen. De Priesteres wendt zich naar de richtingen van de vier heilige winden, hoewel wij aan boord staan van een groot moederschip middenin de ruimte. Dan geeft zij een zegen aan de vier heilige elementen, diegenen die onze fysieke lichamen samenstellen. Vervolgens, komt de zegen van het Vijfde Element, de Heilige Geest welke ons allen verlevendigt. Dan staat zij voor mij, een kleine, roodharige vrouw van immense waardigheid en Aanwezigheid. Gedurende een moment is zij stil, maar ik voel de groeiende energieën rondom ons heen opbouwen. Dan tilt zij haar handen op en in haar gecupte palmen, houdt zij flikkerende vlammen van licht vast.