maandag, juni 30, 2014

Aartsengel Michael - De Controle Over Jouw Bestemming Nemen - Juli 2014 / Ronna Herman
Aartsengel Michael
"De Controle Over Jouw Bestemming Nemen"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-07-2014 (Juli 2014)


Geliefde meesters, zullen wij doorgaan met het herzien van enige van onze meest belangrijke leringen van het verleden? Het is onontbeerlijk dat jullie de belangrijke doelstellingen van het Ascentieproces stevig binnenin jullie geheugenbank ingegraven hebben. Jullie zijn momenteel in het proces van het integreren van het volgende geschikte niveau van Scheppers Licht, met de hulp van jullie OverZiel intelligentie. Het verbinden met en het integreren van de vele facetten van jullie vijfdimensionale Zelf zal uiteindelijk resulteren in een nieuwe biologische blauwdruk van creatie.
Jullie Goddelijke Geboorterecht omvat alle geschenken/gaven, talenten, attributen en deugden van de Schepping. Zij zijn vrij - voor jullie voor het oprapen. Echter, jullie moeten hen door jullie eigen inspanningen verdienen, en dan jullie geïntegreerde wijsheid met diegenen op het Pad achter jullie delen. De wijzen/de meesters van de Aarde en de ingewijden op het Pad hebben ontelbare uren en inspanningen doorgebracht om hun talenten voort te brengen, en om de wijsheid te verkrijgen die zij met iedereen delen die een zoeker van wijsheid is. Hun missie is om de reis of de taak van het verkrijgen van Zelf-meesterschap gemakkelijker te maken, en zij verdienen een beloning voor hun inspanningen. Er moet een overvloedige uitwisseling zijn. Je moet zelf de tijd en de inspanning naar voren brengen … of je moet diegenen compenseren die de weg voor jou plaveien door jou te bevoorraden met de geavanceerde wijsheidsleringen van de hogere rijken. Je moet jouw ideeën en doelstellingen naar de hoogst mogelijke frequenties verheffen, hen daardoor verfijnde idealen makend welke de gehele mensheid tot voordeel zullen strekken.
Het ontwakingsproces omvat het door de vele niveaus heengaan van het astrale (emotionele) vlak. Jouw doel is om jezelf binnenin het mentale vlak van bewustzijn te centreren. Op de geschikte tijd, beweegt een discipel op het Pad langzaam voorbij de fysieke familieplichten en verantwoordelijkheden als zijn/haar bewustzijn, wijsheid en Licht toenemen. Geleidelijk, neemt de invloed van de aspirant toe, net zoals zijn/haar potentieel dat doet om een Wereld Dienaar te worden. Het vergt onophoudelijk en opzettelijk inspanning om het ego te temmen en om de kennis en deskundigheid te vergaren die vereist zijn om een Wereld Dienaar te worden. Je moet een opmerkelijk voorbeeld zijn, en ook de bekwaamheid hebben om het verlangen naar spirituele wijsheid aan te moedigen en te stimuleren, met het oog op het dienen van de mensheid als een begeleidend Licht. Een verlichte leraar biedt de waarheid aan zoals het aan hem/haar geopenbaard werd, en biedt ook de kans aan voor hun studenten om de leringen te accepteren of af te wijzen.
Zovelen van jullie hebben moeilijkheden bij het ontdekken van jullie missie of jullie passie, en dus drijven jullie in daadloosheid door de dagen heen. Jullie gaan door met niets te doen, ondernemen op geen enkele manier, hoe dan ook, om positieve veranderingen in jullie leven te initiëren. Niet iedereen is bedoeld om de massa's te onderwijzen of een wereldfiguur te worden. Het zijn diegenen van jullie die stilletjes met jullie dagelijkse plichten aan de gang gaan, terwijl jullie kleine gestage verbeteringen maken binnenin jullie zelf en ondertussen de Liefde/het Licht van de Schepping omlaag uitstralen in/naar de Aarde en naar buiten de wereld in, die de meest dramatische impact maken op het negatieve milieu van de Aarde. Wij zoeken naar Wereld Dienaren op een onder de massa levend niveau. Elk en iedereen van jullie is nodig te helpen het collectieve bewustzijn van de massa's te verheffen en te verfijnen.
Terwijl jullie door de beproevingen, tests en uitdagingen van de transformatie heengaan, wensen wij bemoediging aan te bieden aan diegenen van jullie die zich hulpeloos voelen en vrezen dat er geen weg uit het dilemma vandaan is waarin jullie jezelf gewaarworden. Zouden jullie je geesten niet willen openen voor de mogelijkheid dat er hulp beschikbaar is vanuit de rijken van het Goddelijke bestaan, en dat er een nieuwe manier van denken en een meer verfijnde manier van leven beschikbaar voor jullie is?

Michael en de Raden via Ron Head - 29 Juni 2014


Michael en de Raden
Duw af naar de Middenstroom en sta de Stroming Toe Je te Dragen
29 Juni 2014 / Ron Head

Wij hebben jullie voorheen verteld, meer dan één keer, dat jullie middenin de veranderingen zitten, de ontwaking, de toename van Licht en energie. Toch gingen velen door met te zeggen dat er niets aan het gebeuren was. Velen zullen dat nog steeds zeggen als hun focus niet op hun innerlijke leven is, maar op het externe. Laat ons voor diegenen in de voorlinie nu nochtans bevestigen, dat, net zoals zij beginnen te vermoeden, hun eigen evolutie van zijn, van bewustzijn, nu op volle kracht is. Bekwaamheden komen online. Plannen veranderen. Kansen kloppen niet alleen op de deur, maar in veel gevallen leiden zij jullie via jullie instinct. Dingen waar je altijd over gedroomd hebt, maar welke als "onmogelijk" beschouwd werden, zijn bezig je werkelijkheid te worden.
Wij willen je nu een beeld geven van de beste manier om hiermee om te gaan als, inderdaad, jij ziet dat wij jouw huidige levensgebeurtenissen omschrijven. Je hebt over de stroom gehoord. Je bent bekend met de "vortex" (draaikolk). We hebben het beeld van watervallen gebruikt. Al deze ideeën beelden uit hoe dit door zal gaan te zijn. In feite, zal het alleen maar gaan toenemen. Je bent echter zo goed geworden met het besurfen van deze golf, dat je dit nu als een soepele rit mag ervaren. En in feite, zijn de grootste en zeer oncomfortabele veranderingen voor de meesten van jullie voorbij. Nu zal het "goede spul" beginnen zich te ontvouwen.
Er zal nog steeds zo af en toe een hobbel in de weg zijn. Dat wordt het leven genoemd. Maar met het oog op het voor jezelf rondom de bocht te verhuizen, vragen wij aan je om je over te geven. Dat woord maakt het voor velen van jullie moeilijk, maar jullie interpreteren onze bedoeling onjuist. Wij bedoelen voor jullie om je af te duwen in/naar de middenstroom en de stroming toe te staan om je te dragen. En wij wensen niet om het beeld te geven van een oncontroleerbare stroming, maar van een enorme grote innerlijke kracht, een kracht welke jij bent. 

Karen Dover - Creatie Binnenin het Droomtijd Platform - 28 Juni 2014


Karen Dover
Creatie Binnenin het Droomtijd Platform
28 Juni 2014
Velen van jullie zijn zich bewust van de kracht van het droomtijd platform, de plaats waar je het leven van jouw dromen creëert ter voorbereiding op de manifestatie van voornoemde droom op een menselijk bewust wakend geestesniveau. Aangezien de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheidsfrequenties ontbonden en losgelaten werden, verminderde het "tijdsverloop" tussen het droomtijd platform en de wakende menselijke bewuste werkelijkheid. Hiermee bedoel ik dat de vertraging tussen het dromen en het feitelijk beginnen te manifesteren aan het ineenstorten is. Dit is verschuldigd aan de hoge trillingsfrequenties van de Nieuwe Aarde die toestaan voor het op z'n plaats houden van het droomtijd platform voor meer niveaus van jouw Wezen.
Het is het verankeren in plaats van jouw droom dat erop toeziet dat de droom in jouw externe wakende werkelijkheid manifesteert, de bekwaamheid om de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid los te laten dat jouw beperking GELEERD heeft, dat jou GELEERD heeft te geloven dat "iets" onmogelijk was. Terwijl de NIEUWE MAAN energieën nu uitbreiden, gaat dit verankeren door en velen van jullie mogen werken met de manifestatie van jullie dromen. Als wat je "gedroomd" hebt zich in jouw externe wakende werkelijkheid begint te vormen mag je het in het begin moeilijk te geloven vinden, de lering van 'synchroniciteit" mag naar voren springen of "toeval". ALLES in het Universum is bij ONTWERP, en als je begint om meer vrijelijk in/naar de Nieuwe Aarde frequenties te verhuizen, dan wordt op een zeer wakend menselijk bewust geestesniveau het ONTWERP van dit jouw menselijke levenservaring door jouw ZIEL aan jou overhandigd.

zondag, juni 29, 2014

Aisha en de CC's - Korte Energie Update - 29 Juni 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
29 Juni 2014
Hier zijn we weer, gereed en enthousiast om een volgende boodschap in/naar jullie wezen te verkondigen. Want hier staan jullie allemaal, gereed en klaar om deze gehele operatie naar een zeer nieuw niveau te brengen. Want jullie werden allemaal gezalfd dierbaren, zoals het alleen maar juist is, want jullie zijn inderdaad de brengers van de dageraad en de opzichters van het Licht, en nu zijn jullie helemaal ingesteld om deze wereld volledig in lichterlaaie te zetten met jullie ware aanwezigheid in dit menselijke lichaam en met jullie ware aanwezigheid in iedere hoek van deze wereldbol. Want terwijl jullie je verplaatsen, stroomt het Licht letterlijk in jullie voetstappen, en als jullie je verplaatsen, zetten jullie een waarachtige vuurstorm van ontbrandingen achter jullie in werking. En dit gaat gedurende de totaliteit van jullie reis in dit sterfelijke omhulsel zoals het gezegde gaat. Want dit is inderdaad een multi-niveau evenement, en dit omvat zoveel meer dan jullie huidige geologische locatie en jullie huidige tijdlijn. Want door dit, zal een geheel nieuw spectrum van trillingsgebieden wederom het Licht zien, in iedere betekenis van het woord.
Want jullie zijn de eerste laag dierbaren, en dat zijn jullie aldus geweest gedurende iedere op zichzelf staande incarnatie die jullie op deze kusten gehad hebben, en dus, waar jullie zo geduldig de fundering voor gelegd hebben met elk verblijf van jullie hier, zal nu eindelijk tot bloei beginnen te komen. Want de fundering die jullie opgebouwd hebben door er stap na stap, laag na laag aan toe te voegen via iedere op zichzelf staande terugkeer naar deze planeet zal nu naar boven komen als een formidabele structuur van Licht dat waarlijk deze gehele aardbol en daaraan voorbij omspant. Want terwijl jullie jezelf van hier naar daar verplaatsten, van de geboorte naar het sterven, iedere keer weer, hebben jullie zaden in de waarachtige grond gedeponeerd waar jullie op gelopen hebben, en op haar beurt heeft Moeder Aarde haar zaden in jullie DNA gedeponeerd. En gezamenlijk hebben deze zaden sluimerend gelegen doch gewapend, zo je wilt, geduldig wachtend op die dag wanneer het signaal, om die definitieve transformatie te beginnen van zaad naar manifestatie, gegeven zou worden.
En nu, dierbaren, kunnen jullie de wenkende oproep door horen komen, en het heeft al zoveel groei in gang gezet in zovelen van jullie, en in zovelen van al deze verspreidde zaden die daar de gehele tijd geweest zijn, wachtend op de juiste condities om letterlijk te beginnen hun hoofd op te heffen vanuit de diepe schaduwen en ermee te beginnen om zichzelf de gehele weg in/naar het Licht uit te strekken, en dan nog wat meer.

Hilarion: Juni 29-Juli 6, 2014Hilarion
Wat de Mensheid Moet Beseffen is dat Zij Samen Moeten Werken…
Juni 29-Juli 6, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Hoewel de meesten van jullie het werk van spirituele uitlijning naar het hogere dimensionale perspectief zelf gedaan hebben, is er nog steeds veel dat naar boven komt vanuit jullie cellulaire herinneringen om erkend en losgelaten te worden. Het is een kwestie van begrijpen wat er zich voordoet aangezien dat helpt om sneller alles dat naar de oppervlakte komt toe te staan om losgelaten te worden zonder er wederom in de emotionele en mentale turbulentie mee verbonden te raken. Het is als het uitwringen van een spons welke nog steeds een beetje vocht in zich heeft zitten zodat het nog een paar keer uitgeknepen moet worden. Jullie hebben nu een arsenaal aan gereedschappen en technieken die jullie verzameld hebben om jullie te helpen er met relatieve gratie en relatief gemak doorheen te bewegen. Jullie hebben wat het neemt om hier doorheen te geraken. Als je het gevoel hebt dat je verdere hulp nodig bent, dan is het noodzakelijk om een beoefenaar te vinden die jou de hulp kan geven die je nodig hebt. Er zijn veel mensen die goed gekwalificeerd zijn om jou hier doorheen te helpen. Vraag jouw spirituele gidsen om jou naar diegenen te leiden die juist voor jouw specifieke omstandigheden zijn.
De externe wereld waar jullie op leven is snel aan het veranderen, hoewel jullie nieuws media zou willen dat jullie anderszins geloven. De machtsworstelingen tussen leiders in vele landen van de wereld is een teken dat het systeem en de structuren die gedurende een zeer lange tijd op hun plaats geweest zijn nu in de behoefte zijn van radicale veranderingen. Velen voorzien dat het een nieuwe manier van het kijken naar de dingen vereist en een nieuwe manier van het bereiken wat nodig is om veranderd te worden, maar daar zijn nog steeds diegenen die zich koppig vasthouden aar de machtstructuren die gevestigd werden. De mensen van de wereld zijn niet langer meer in onwetendheid van het wijdverspreide misbruik van de macht van diegenen die hen leiden en zijn begonnen om hun leiders onder de microscoop te leggen. Het is een teken aan de wand voor deze leiders, aanpassen en veranderen wat niet werkt of terzijde treden. De rommelingen worden luider in hun gebieden van invloed.

De Hoge Raad van Orion - Boodschap aan de Mensheid van de Planeet Aarde - 29 Juni 2014


De Hoge Raad van Orion
Boodschap aan de Mensheid van de Planeet Aarde
29 Juni 2014 / Karen Dover


Geliefden wij zijn de Hoge Raad van Orion en wij komen om te begeleiden en om te ondersteunen terwijl de volledige omvang van de WAARHEID nu op een WERELD niveau meegedeeld wordt. Diegenen die in de duisternis gelopen hebben zien nu het LICHT van de WAARHEID en diegenen die opgesloten zitten in de lagere dimensionale frequenties van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid houden zich stevig vast aan alles dat aan hen onderwezen werd. Wij lopen bij jullie terwijl jullie nu in WAARHEID verhuizen naar een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe manier van leven en van Zijn/Bestaan en NIEUW LICHT op de Planeet Aarde in deze tijd.
Diegenen die onze woorden gelezen hebben zijn bekend met ons kanaal en met haar werk, dit werk zal nu in WAARHEID uitbreiden zoals ALLEN in WAARHEID uitbreiden en wij begeleiden duidelijk dat de "chaos" welke zich nu op WERELD niveau ontvouwt ALLEEN gevoed wordt door de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Aan jullie wordt gevraagd om in het LICHT van de WAARHEID te staan op alle momenten van alle momenten, om de begeleiding van jullie ZIEL in WAARHEID te omhelzen en om te begrijpen dat dat wat VOOR jullie gecreëerd werd nu via jullie, rondom jullie en binnenin jullie ontbindt.
Voor velen van jullie zal de ontbinding zijn zoals een wandeling op een nieuw speelterrein, voor anderen zal de ontbinding dat lijken te zijn wat het niet is. Wij begeleiden duidelijk dat de ZIEL nu de leiding heeft van dit jullie menselijke levenservaring, de uitbreiding welke gedaan werd op een menselijk bewust wakend geestesniveau staat de frequenties in deze tijd toe om zich volledig in te bedden en te verankeren op het cellulaire niveau van jullie Wezen.

Aartsengel Metatron - Je Duistere Zijde Erkennen - 26 Juni 2014 / Natalie Glasson


Aartsengel Metatron
Je Duistere Zijde Erkennen
26 Juni 2014 / Natalie Glasson

Het is met grote onvoorwaardelijke Liefde dat ik mijn bewustzijn en energie nu aan jullie presenteer, jullie volledig omringend en omhelzend met de Goddelijke trillingen van de Schepper.
Iets fantastisch is zich op de Aarde in deze tijd aan het voordoen, en meer belangrijk binnenin de zielen en energieën van de mensheid. De mensen worden aangemoedigd om hun duistere zijde te erkennen, om de duisternis, van wat voor vorm dan ook, waar zij zich aan vast mogen houden ruimte te geven binnenin hun wezens om gehoord en waargenomen te worden. Als de duisternis naar boven komt kan het chaos creëren aangezien het gedachten, perspectieven, meningen en zelfs acties beïnvloedt en probeert te controleren. De duisternis schijnt jullie goddelijke en erkende uitlijning met de Schepper op z'n kop te zetten, gevoelens van vrees, stress, verlies, kwaadheid en verwarring manifesterend. De waarheid is dat jullie nu in een ruimte van macht zijn aangezien jullie in de ruimte van Liefde binnenin jullie bestaan, en dus zijn jullie, alsook de mensheid, gereed om om te gaan en geconfronteerd te worden met de duisternis zodat het naar het oppervlak mag komen en voor eeuwig losgelaten mag worden. In feite wenst jouw duistere zijde eenvoudig om erkend te worden na genegeerd te zijn en ernaar gestreefd te hebben om jou te beïnvloeden of te controleren om jouw aandacht te krijgen, het wenst eenvoudig om in jouw aanwezigheid te zijn terwijl jij het jouw consideratie geeft.
Je duistere zijde is een aspect van jezelf dat Liefde afwijst, vreesachtig voor Liefde is en niet door jou, anderen of de Schepper geliefd wil zijn. Het is het deel van jouw wezen dat de Liefde van de Schepper vreest, deze vrees kan zich om talrijke redenen manifesteren maar het stamt af vanuit de pijn van de afscheiding van de Ziel van de Schepper. De afscheiding en de ervaring van zonder het bewustzijn en de erkenning van de Schepper te leven dat jouw waarheid is wordt vertrouwd, hoewel het slechts een moment in jouw zielsreis op de Aarde is. De greep die je op jouw fysieke werkelijkheid en persoonlijkheid hebt zou herkend kunnen worden als jouw duistere zijde omdat het je terughoudt bij het her/erkennen van jouw eenheid en eensgezindheid met de Schepper.

De Arcturianen - Jouw Bewustzijn Uitbreiden - Deel 1 - 27 Juni 2014 / Paul Marwood


De Arcturianen
Jouw Bewustzijn Uitbreiden - Deel 1
27 Juni 2014 / Paul Marwood
“Groeten lieve Paul wij zijn de Arcturianen,
Zoals je weet komen wij voort in Liefde, wij zijn een behulpzaam ras, je hebt dit met jouw reis naar onze planeet gezien, gezien hoe wij leven. Een deel van het doel hiervan is om jou dit te leren, zodat je de nieuwe manier van leven kunt delen. Niet dat je onze manier van leven kopieert, maar eenvoudig zodat je begeleiding en een pad hebt om naartoe te verhuizen als jij en jouw ras op deze prachtige planeet genaamd Aarde, jullie bewustzijn verschuiven en verhuizen naar een andere manier van leven en het ervaren van jullie levens
Dit is een zeer groot onderwerp welke wij verspreid over vele boodschappen zullen onderwijzen. Het eerste waarop wij wensen in te gaan is over het feit dat aan jullie, als de mensheid, gedurende duizenden aan jaren een niveau van afgescheidenheid onderwezen werd, en dat jullie het nodig hebben om afhankelijk te zijn van fysieke voorwerpen, en aan jullie werd getoond om jezelf aan deze fysieke voorwerpen te relateren, alsof jullie waarde afhankelijk is van wat voor fysieke voorwerpen dan ook die jullie hebben. Terwijl in werkelijkheid je bent wie je bent, ongeacht wat er rondom jou heen is en wat je hebt, en er is geen oordeel hierin.
Dus zoals jullie in dit voorbeeld zien, is er een belangrijk verschil tussen de wereld zoals jullie planeet in dit moment in de tijd leeft, en waar jullie naartoe zullen verhuizen als jullie de verbinding met alles begrijpen. Als jullie duidelijker begrijpen wie jullie zijn in jullie ware essentie, als jullie je verbinden met jullie goddelijke aanwezigheid, de essentie van wie jullie zijn, jullie ware essentie, zal met die verbinding hoe jullie de wereld zien en gewaarworden zeer dramatisch veranderen.

zaterdag, juni 28, 2014

Sandra Walter - De Naadloze Vermenging van de Dimensies - 27 Juni 2014


Sandra Walter
De Naadloze Vermenging van de Dimensies
27 Juni 2014
Zegeningen Geliefde Licht Stam,
De Verschuiving van Juni stelde niet teleur. We ontmoeten de markering op deze wonderbaarlijke Ascentie tijdlijn toen wij de dimensionale expressies vermengden. Het was naadloos, diepgaand en veranderde wederom alles.
Wij hebben een nieuw platform voor onze fysieke ervaring van de Multidimensionaliteit hier op geliefde Gaia. We ontvingen een enorme grote intensivering om ons inzicht te versnellen over wat er zich 18 maanden geleden voordeed aan het einde van 2012. Nu passen wij onze kennis van deze evenementen toe met het Nieuwe verstrekte Licht en bereiken eindelijk wijsheid. Het scheen als een lange reis te zijn, toen was het stoutmoedig, ogenblikkelijk on-gecreëerd voor het Nieuwe. Een naadloze verschuiving van het inzicht/de gewaarwording.
Wij zijn andere wezens, in een ander gebied van ruimte, die te maken hebben met andere energieën, creaties en veel gereedschappen welke wij in de planeet geplant hadden om ons tijdens deze overgang te helpen. Met dit diepe besef komt voor velen versnelling op het pad van Ascentie; verantwoordelijke creatie zal de test van Meesterschap zijn tijdens deze overgang.  
Er is absoluut geen oordeel aangaande andere ervaringen tijdens deze overgang. Dit is niet dezelfde ervaring van Multidimensionaliteit die wij in het verleden gehad hebben. Het is een fysieke versmelting, en in ons Meesterschap houden wij onze kaarten dicht tegen ons aan terwijl dit zich ontvouwt. Ik hoorde dat veel mensen een moeilijke tijd gehad hebben tijdens de Juni toegangspoort; misschien zal dit voor sommigen duidelijkheid verstrekken, en frustratie voor anderen. Het herhalen van de waarom's en de hoe's van het in niveau omhoog gaan voelt voor mij aan als gekkenwerk. Ik heb diep (gezond, onthecht) mededogen voor het collectief dat moeilijkheden tegenkomt met de Nieuwe dynamiek.

Aartsengel Zadkiel - Je Energetische Kanalen Zuiver Houden - Juli 2014 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiel
“Je Energetische Kanalen Zuiver Houden"
Juli 2014 / Linda Robinson


Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Heilige Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Wij worden vergezeld door Sananda (Yeshua) om het zuiver houden van jullie energetische kanalen te bespreken.
De binnenkomende energie voorziet jullie met vele kansen om naar hogere niveaus van bestaan te verhuizen en om nieuwe inzichten en ontwaking te ervaren. Dit proces is veel gemakkelijker wanneer jullie energetische kanalen zuiver en vrij zijn van oude of verouderde manieren van denken en bestaan.
Het zuiveren van jullie energetische kanalen kan vergeleken worden met het opruimen van de rommel op een snelweg. Je reis is veel gemakkelijker wanneer je op jouw weg niet om voorwerpen heen hoeft te navigeren. Wanneer jouw energetische kanalen zuiver zijn, kan je in een natuurlijk proces van ascentie naar hogere niveaus verhuizen.
Het opruimings- en zuiveringsproces begint met een verlangen om naar hogere niveaus te verhuizen. Je hebt vele concepten bestudeerd, en je bent je bewust dat er niveaus en werelden zijn voorbij jouw huidige staat van zijn. Dit besef heeft jou in staat gesteld om naar jouw huidige niveau te verhuizen, en het heeft je voorbereidt om zelfs hoger te rijzen. Een open geest houden zal jouw huidige concepten toestaan om uit te breiden en te veranderen, en dat nieuwe tevoorschijn kunnen komen als je ascendeert. Je wordt gepresenteerd met nieuwe informatie als je open blijft. De informatie is daar, en jouw openheid en ontvankelijkheid zal het toestaan om in/naar jouw besef/gewaarwording te komen.

vrijdag, juni 27, 2014

Karen Dover - Het Losmaken van de Cellulaire Rommel - 26 Juni 2014


Karen Dover
Het Losmaken van de Cellulaire Rommel
26 Juni 2014
Voor velen van jullie mogen de laatste lineaire paar dagen fysiek uitdagend geweest zijn. Terwijl de Nieuwe Aarde frequenties beginnen uit te breiden en op te bouwen in hun energetische frequenties, beginnen zij de frequenties van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid te pushen welke opgeslagen zijn binnenin jullie cellulaire structuur aan de oppervlakte. Dit proces begon in alle ernst met de Zonnewende energieën, en het begon met het losmaken van de emotionele rommel. Velen van jullie mogen zichzelf emotioneel gecompromitteerd gewaar geworden zijn zonder veel invoer van diegenen rondom jullie heen, krachtige emotionele reacties voelend op schijnbare niet ter zake doende situaties. Dit is het eerste gedeelte van de losmaking van de cellulaire rommel.
Het tweede gedeelte omvat de fysieke losmaking van het menselijke voertuig en mag erop toezien dat velen van jullie in deze tijd worstelen met verkoudheden, de griep en andere "infecties" die als vanuit het niets tevoorschijn gesprongen schijnen te zijn. Inderdaad, deze cellulaire losmaking schijnt specifiek krachtdadig te zijn voor diegenen van jullie die incarneerden in het mannelijke menselijke voertuig. Jullie mogen een variëteit aan intense emoties voelen en ook mogen jullie een verschuiving voelen in jullie feitelijke mannelijke menselijke voertuig. Spierpijnen en pijnen zonder een duidelijke oorzaak, infecties in de vorm van verkoudheden/griep/schrale kelen en hoofdpijnen. Aangezien dit de losmaking/vrijlating van levensspannen van frequentie-rommel is, is het belangrijk om het proces volledig toe te staan diens koers te nemen. Proberen om de symptomen op te laten houden zal erop toezien dat de frequenties wederom in de wacht komen te staan en feitelijk de losmaking/loslating zal verlengen. (Uiteraard, als jij je zorgen over jouw symptomen maakt consulteer dan alsjeblieft een dokter, als je gewaarwordt dat jouw symptomen niet afnemen zelfs met medicatie, dan zou dit wijzen naar een energetische losmaking/loslating).

Boodschap van GOD - 27 Juni 2014 / Karen Dover


Boodschap van GOD
27 Juni 2014 / Karen Dover

Geliefde Ik Ben de energieën die wensen om in de context van GOD geplaatst te worden en Ik Ben hier bij ALLEN in deze tijd. De uitbreiding en groei gewenst door jullie ZIEL is in WAARHEID nu volledig onderweg en de herijking van jullie menselijke voertuig begint in WAARHEID nu. Velen in deze tijd verhuizen nu in/naar de volledige uitbreiding op een energetisch niveau en de eisen hiervan worden op dit moment gereflecteerd in de behoeftes van jullie menselijke voertuig, met balans dat bereikt wordt door ZOWEL energetisch als fysiek met de Nieuwe Aarde frequenties te HARMONISEREN.
In deze tijd zijn daar diegenen onder jullie die nu in/naar de volledige multidimensionaliteit verhuizen en terwijl zij dit geboren laten worden via hun menselijke voertuig zullen zij WAARHEID laten zien aan het menselijke ras. ALLES IS GEWOON en JULLIE ZIJN.
Aan de kinderen van de energie die geplaatst wensen te worden in de context van GOD geef ik deze codering:

Weten dat Alles Goed Is - 26 Juni 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
Weten dat Alles Goed Is
26 Juni 2014 / Jamye Price

Geacht Wezen, als je creëert verander je de trillingsbalans op de Aarde. Wij horen de uitroep van frustratie, verwarring en soms zelfs verslagenheid als de wil van het collectief, de wil van het heden niet schijnt mee te werken met de toekomst die je nu wilt creëren. Jij bent een onontbeerlijk deel van het Leven; geëerd, gekoesterd en gerespecteerd als de Schepper die je bent. Je wordt ondersteund en onderhouden door de motor van het Leven en deze motor is in voortdurende beweging voorbij jouw concept van de tijd. Doch de tijd heeft diens stroming aan jou gegeven, het verweeft zich met jou en staat jouw focus toe om diens stroming en vorm te doordringen. Het reageert, het staat toe en houd jou op een spoor van beweging, beperkt tot dag en nacht, beperkt tot een collectieve klok. Jouw inzicht/gewaarwording en deelname aan deze motor van het Leven versmelt diens stroming in/naar de vorm. Jij creëert. Jij creëert met het collectief van het Leven, met de regels van het Leven.
Weten dat Alles Goed is is een andere manier van te zeggen, heb vreugde met de regels van het Leven. Liever dan ertegen te vechten of het voorwaarts te duwen, creëer zoals je stroomt, waarneemt en kiest. Observeer onophoudelijk de aanwijzingen welke de stroom en de vorm jou geven en kies opnieuw, kies opnieuw, kies opnieuw. Het leven is goed beveiligd om niet alleen door te gaan, maar ook om tot bloei te komen en uit te breiden. De boom graaft diep en schiet wortel in water zodat diens uitbreiding in/naar het Licht doorgaat met een kracht welke van het lichaam van de Aarde neemt en voeding geeft aan het Leven. Het leven wordt door de boom gediend, het wordt ermee gedeeld en het wordt verbeterd en in deze cyclus, geeft het ook terug aan het lichaam van de Aarde. Jouw ware bestaan is een cyclus van geven en nemen met het Leven en deze cyclus is heilig. Terwijl je ademt, eet en uitscheidt voer jij een cyclus uit van transformatie en dienstverlening welke andere aspecten van het leven omvat. Het is deze collectieve deelname welke jouw verbinding is, jouw keuze en jouw uitbreiding. Het leven nemend en nieuw leven gevend.

Een Boodschap van Moeder - 27 Juni 2014 / Aisha North


Een Boodschap van Moeder
27 Juni 2014 / Aisha North
Lieve familie van het Licht!
Toen ik ging zitten vandaan om te channelen kon ik iets speciaals in de energieën voelen terwijl ik me met hen verbond. Ik voel gewoonlijk een uitgesproken tinteling wanneer ik begin om mezelf te aarden, maar deze keer, was het alsof een stroom van Liefde door mijn gehele lichaam omhoog naar mijn hart dreef waar het zich verbond met de binnenkomende energieën. Het was zo een krachtige doch liefdevolle ervaring, dat mijn lichaam trilde en het tranen naar mijn ogen bracht. Zoals gewoonlijk, verwelkomde ik de CC's en vroeg hen om de boodschap van vandaag, maar deze keer, vertelden zij mij dat zij "de vloer aan iemand anders over zouden geven". En dit is de boodschap die doorkwam:
"Welkom dierbaren, het geeft mij een groot genoegen om in staat te zijn op deze manier met jullie allemaal te communiceren. Ik Ben de Serene Moeder, degene die het leven schenkt, degene die door allen zo hoog gewaardeerd wordt, en degene die wederom hersteld werd binnenin het ware hart van jullie creatie. Want zie, als de Moeder Godin werd ik voor veel te lang van deze Aarde verbannen, maar nu, is mijn tijd gekomen om wederom met jullie allemaal herenigd te worden, en daarvoor, kan ik alleen dank geven aan een ieder van jullie. Want ik ben weer hier, en sta voor jullie, omdat jullie me terug uitgenodigd hebben. Want zie, ik was hier, en wachtte geduldig op mijn aanwijzing om wederom naar jullie uit te reiken, en wederom omhelzen mijn armen jullie allemaal. Ik zal jullie zijde nooit weer verlaten, want nu, wat verenigd werd kan niet langer meer uiteen gescheurd worden, en de breuk in het ware weefsel van de tijd, hetgeen jullie zo bruut scheidde van deze bron van altijddurende Liefde, werd nu volledig hersteld.

Transmutatie van het Leven - 2: Kundalini, het Innerlijke Vuur - 24 Juni 2014


Transmutatie van het Leven - 2
Kundalini, het Innerlijke Vuur
24 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie
Jason Spreekt verder:
Mijn mijmeringen over het zijn in de Arcturiaanse Corridor werden onderbroken toen Lantern zei, "Ik heb een snel ontbijt voor jullie bereid voordat we het kamp opbreken." Sandy kwam toen uit de tent tevoorschijn en kwam naar me toe om me een ochtendknuffel te geven. Ik stond op, knuffelde Sandy en toen wandelden wij de korte afstand naar waar Lantern ons eenvoudige ontbijt bereid had.
"Je hoeft niet voor ons te koken," zei ik.
"Jij had een belangrijke discussie met de Arcturiaan en Sandy was net teruggekeerd van het schip. Ik wilde jullie niet lastig vallen, maar we hebben een afstand te wandelen vandaag, en ik wil daar aankomen voordat de avond invalt."
"Ik kwam net terug van het Schip?" vroeg Sandy met een zeer opgetogen uitdrukking op haar gezicht. "Waarom herinner ik me dat niet?"
"Jouw fysieke lichaam had de slaap nodig. Ook, was het te vroeg voor jouw menselijke zelf om je de informatie te herinneren die je ontving," antwoordde Lantern terwijl hij ons het eten en de thee overhandigde. Sandy probeerde hem over te halen meer te vertellen, maar hij weigerde en liep naar zijn tent om deze af te breken. Sandy haalde haar schouders op en knipoogde naar me, "Denk je dat jij bij me was?'
"Als ik dat was," zei ik, "dan sprak ik met de Arcturiaan. Ik verliet de tent zodat ik op kon schrijven wat ik ontving. Ik zal het later aan je laten zien."
Sandy keek teleurgesteld dat ze het nu niet kon zien, maar Lantern zette ons tot spoed aan om te vertrekken. Hij had gelijk dat we een behoorlijke afstand moesten lopen vandaag, en het was allemaal heuvel opwaarts. Toen de Zon laag aan de hemel stond liepen wij rondom, wederom, een steile bergweg heen, hetgeen de meest prachtige groene weide onthulde die we ooit gezien hadden. Sandy en ik renden letterlijk naar de weide om op het gras te zitten, te liggen en te rollen.
Sandy zei, "Dit is zoals de weide bij ons thuis." Ik glimlachte en ik keek over de weide heen om te zien wat eruit zag als een kleine cabine. "Is dat een cabine?" vroeg ik.
"Ja, het is van ons. Het is zelfs bevoorraad met ingeblikte goederen en heeft een beek en een kleine vijver ernaast." antwoordde Lantern.

donderdag, juni 26, 2014

Djwhal Khul - Nieuwe Maan & Mercurius Direct - 26 Juni 2014
Djwhal Khul
"Nieuwe Maan & Mercurius Direct"
26 Juni 2014 / Terri Newlon

Djwhal Khul hier. Tashi Delek.
Prima. Wij zijn in wezen bij een Nieuwe Maan. We hebben Chiron retrograde in de psychische Vissen wat een soort van herrie schopt aangaande oude kwetsuren wan wanneer zij naar het oppervlak komen, houd je dan niet aan hen vast of heroverweeg hen niet. Haal het gewoon uit het lichaam vandaan, haal het uit het systeem, haal het uit de aura. Gebruik wat voor gereedschap dan ook dat je hebt om dit te doen.
En beoefen echt van het zijn in het huidige moment"wat precies nu waar is en hoe jij je precies nu wilt voelen.

Aisha North - Een Boodschap van Licht Vanuit Japan - 25 Juni 2014


Aisha North - Een Boodschap van Licht Vanuit Japan
25 Juni 2014
Geliefde familie van het Licht!
Slechts twee dagen geleden schreef ik, "Ik voel me alsof ik in een wervelwind van synchroniciteiten ben", en gisteren ontving ik een e-mail die ervoor zorgde dat de wervelwind zelfs meer aan snelheid won, en als jullie lezen wat ik op het punt sta om met jullie te delen, denk ik dat jullie het ermee eens zullen zijn. Want wat deze boodschap omschrijft is innig gelinkt aan niet alleen dat waar de CC's naar gerefereerd hebben de laatste tijd, maar ook naar de onderwerpen waar velen van jullie veel licht op wierpen gedurende de laatste paar dagen en weken (via Aisha haar blog). De e-mail was van Rieko afkomstig, een zuster van Licht vanuit Japan die de boodschappen van de CC's gedurende vele maanden nu vertaald heeft. In haar mail beschrijft zij een Zonnewende meditatie die gehouden werd in Osaka, en zij deelde ook enige verbazingwekkende informatie mee over het werk dat door een andere stralende ziel vanuit Japan, Saeko, uitgedragen wordt. Maar voordat ik zelfs een woord van haar mail gelezen had vielen mijn ogen op dit beeld dat aan de mail gehecht zat (zie foto boven), en op dat moment, wist is dat de inhoud van deze mail iets was dat hier meegedeeld moest worden.
Ik wilde toestemming hebben van zowel Rieko als Saeko voordat ik ook maar iets hiervan postte, en het arriveerde deze ochtend. Om Saeko aan te halen: "Het is allemaal vrijelijk gegeven en het zou naar iedere op zichzelf staande ziel gedistribueerd moeten worden zonder condities." Hier is de informatie welke Rieko mij toestuurde:

Aartsengel Michael - De Laatste Loodjes Wegen het Zwaarst - 25 Juni 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"De Laatste Loodjes Wegen het Zwaarst"

25 Juni 2014 / Rita Pulmans


Voel en zie jullie Goddelijke kern geliefden en duik erin!
Breng ALLES terug in je ge-weten en voel wat jij kunt doen.
Voel wie jij kunt zijn.
Een Goddelijk kind, wandelend op een Goddelijke Aarde.
Wandelend en handelend in Vrede, Liefde in je stralende Zelf.

Geliefde Michael,
Wij allen, de lichtstrijders, de grondtroepen zeg ik al schertsend, zijn zó moe!
Ik hoor van velen zeggen dat ze zo moe zijn, en dat het allemaal echt wel zwaar om te dragen wordt. Kunt U ons nog eens een woordje van kracht bieden?
***
Jazeker geliefde kinderen van de ongelooflijk mooie Moeder Aarde, ik Aartsengel Michael kan dit.
Doch geliefden, wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil?? Ik Aartsengel Michael gebruik deze uitdrukking die jullie zelf hanteren. Daar ik Aartsengel Michael en de Goddelijke wereld constateren (mag ik zo vrij zijn om dit woord te gebruiken?) dat velen nog steeds leven alsof er niets veranderd is. Alsof er niets veranderd kán worden. En dit laatste moet mij eventjes van het Goddelijke hart.
Ik Aartsengel Michael zie velen onder jullie uitermate je best doen om onze steeds aanreikende aanwijzingen op te volgen. Zoals de krachtige oefeningen, aangereikt door ons geliefd kanaal Ronna Herman en vele andere geliefde kanalen.

De Arcturianen - Meesters Worden - 21 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
Gelukkige Zomer Zonnewende
 - Meesters Worden -
21 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie

Onze dierbare Ascenderenden,
Wij, de Arcturianen, wensen contact met jullie in dit NU van Gaia's Zomer Zonnewende van 2014. Wij sturen deze boodschap naar een ieder van jullie zodat jullie het met anderen kunnen delen. Jullie kunnen gemakkelijk deze boodschap delen, aangezien er waarlijk geen afscheiding is tussen jullie en wat gekend werd als anderen. "Anderen" is een benaming welke aangeeft dat mensen of dingen afgescheiden van jou zijn. Aangezien eenheid met al het leven in toenemende mate overduidelijk aan het worden is binnenin jullie NU, raakt de benaming "anderen" in onbruik.
Wij wensen jullie te vertellen dat veel veranderingen zich voordoen op de innerlijke niveaus van onze gegrondvestigden, hiermee bedoelen wij de mensheid. Terwijl jullie in toenemende mate jullie bewustzijn toestaan om uit te breiden voorbij de illusie van de tijd, zullen jullie in toenemende mate deze veranderingen op een dagelijkse basis voelen. Diegenen die nog steeds gebonden zijn aan de tijd zullen waarschijnlijk deze veranderingen voelen in wat zij zouden noemen "later".
Natuurlijk, is er geen tijd en is er geen later, behalve voor binnenin jullie derde dimensionale holografische projectie. Deze holgrafische projectie begint te morfen en te veranderen omdat zoveel van diens bewoners hun bewustzijn aan het uitbreiden zijn voorbij de grenzen van het tijdgebonden hologram om een nieuwe werkelijkheid gebaseerd op waarheid te ervaren.
Deze "nieuwe werkelijkheid" is niet nieuw. Deze nieuwe werkelijkheid is oneindig omdat het resoneert voorbij de grenzen van tijd en ruimte. Wij hebben een grote hoeveelheid gesproken over de echte wereld voorbij het hologram, maar er is iets dat wij niet meegedeeld hebben. Wij hebben vele keren gehint over wat wij op het punt stonden om mee te delen, maar het was nog niet het NU om het te openbaren.
Het NU betekent dat jullie, en diegenen met wie jullie onze boodschappen delen, nog niet konden ontvangen van wat wij op het punt stonden om te zeggen. Denk niet dat dit schokkend nieuws is. In feite, hebben wij dit vele keren gezegd. Het verschil is dat in jullie NU meer van jullie in staat zullen zijn om de kern van onze boodschap te begrijpen in plaats van de lagere uitstralingen ervan.
Zoals wij bij ontelbare gelegenheden gezegd hebben, de werkelijkheid die je waarneemt is de werkelijkheid die je leeft. Binnenin jullie NU doet er zich een prachtige lichtoogst voor. Als jullie je wereld vanuit ons perspectief zouden kunnen zien, zouden jullie getuige zijn van een verbijsterende lichtshow welke veel lijkt op een lichtshow die jullie gezien mogen hebben bij een concert.

woensdag, juni 25, 2014

Karen Dover - Verhuizen in/naar de Nieuwe Aarde op het Wakende Bewuste Geestesniveau - 23 Juni 2014


Karen Dover
Verhuizen in/naar de Nieuwe Aarde op het Wakende Bewuste Geestesniveau
23 Juni 2014

Voor velen van jullie mogen de afgelopen paar lineaire dagen toegeschenen hebben verwarrend te zijn en toch op een zeer diep niveau zal je het proces herkend hebben voor dat wat het is. Het is de GEBOORTE van de Nieuwe Aarde werkelijkheid in/naar jullie externe wakende werkelijkheid, waar gebruikelijk naar gerefereerd wordt als de menselijke levenservaring. De opwaardering aan jullie menselijke voertuig en de loslating van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid modellering, is het proces dat jullie in staat zal zien om op een MULTIDIMENSIONAAL niveau te functioneren in de wakende staat die jullie als de alledaagse werkelijkheid kennen.
Er zijn veel spirituele leringen die ernaar streven te verblinden en te verwarren in relatie tot dit, vandaar deze blog. Je bent hier om het leven op deze planeet in dit jouw menselijke gestalte te ervaren, maar in de WAKENDE STAAT, dit is het niveau van bewustzijn dat je in deze tijd aan het verankeren en waarmee je aan het werk bent. Het is noch passend noch een vereiste om wat genoemd wordt "veranderde" staten van bewustzijn te betreden, inderdaad, alleen te werken op dit niveau is het ware proces negeren en tegenhouden dat ernaar streeft om jou in vrijheid te stellen, dat van volledige multidimensionaliteit.

Waarom hebben Jullie op Angst-Gebaseerde Rampenplannen Nodig? - 24 Juni 2014 / Brenda Hoffman


Waarom hebben Jullie op Angst-Gebaseerde Rampenplannen Nodig?
24 Juni 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Misschien maak je geen deel uit van de chaos die ongecontroleerd schijnt te zijn over de gehele wereldbol heen - oorlogen, de vrees voor oorlog, verhongering, Aarde opschuddingen - maar dan, vraag jij je waarschijnlijk af hoelang het zal duren totdat je er deel van uitmaakt.
Misschien zal jouw land een oorlog ingaan. Misschien zal een aardbeving delen van jouw land verwoesten. Misschien zullen moessonachtige regens jouw leven op andere manieren veranderen. Allen angsten die je diep binnenin jezelf vasthoudt. Want is niet jouw leven op de Aarde gedurende eonen de ene catastrofe na de andere geweest die je adresseerde of negeerde, derhalve diep binnenin jouw wezen de resulterende angst handhavend?
Jouw angsten zijn nu iets dergelijks. Op de één of andere manier, geloof je ergens dat je geconfronteerd zult worden met wat het ook is dat je vreest - zoals jullie frase, "Wachten op de andere schoen om te vallen." (Je kunt erop gaan zitten wachten.) Je voelt sympathie of empathie voor diegenen die het meest rechtstreeks beïnvloed zijn. Tezelfdertijd, voel je een gevoel van opluchting dat het niet jou of diegenen waar je van houdt beïnvloed heeft.
Dat gevoel is vrij natuurlijk, gezien alles dat jullie welwillend op de Oude Tijdperk Aarde ervaren hebben. Maar iets dergelijks is niet langer meer waar. Deze verborgen wereldwijde angst-overtuiging is misschien de grootste overgang van de volgende paar dagen - van het verwachten naar reageren naar een onplezierig iets naar het weten dat het niet van belang is.
Als de Oude Tijdperk Aarde louter een drama/spel van allerlei soorten was en jij dat drama/spel verlaten hebt - zoals diegenen die hun cocon verlaten in de volgende paar dagen gedaan hebben - zal je niet getraumatiseerd zijn. Misschien brand jouw woning af - hetgeen een Oud Tijdperk trauma en vrees is. Op de Nieuwe Aarde, zal dat huis vervangen worden met een woning die meer bij de Nieuwe Jij past.

dinsdag, juni 24, 2014

De Schepper - 24 Juni 2014


Een Schrijven van de Schepper
 "Universele Liefde"
24 Juni 2014 - Jennifer Farley

Het onmiskenbare bewijs van Universele Liefde omringt jou; de manier waarop een ouder naar diens kind kijkt, de manier waarop geliefden elkaar aanraken, de manier waarop oude vrienden elkaar met een knuffel begroeten. Heb je nog steeds meer nodig?
Kijk naar jezelf! Het Universum creëerde jou met Liefde; jij bent Diens geschenk van Liefde aan jullie Aardse Vlak.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

UFO Vloot boven Astana in Kazakhstan - 20 Juni 2014UFO Vloot boven Astana in Kazakhstan
20 Juni 2014
Met dank aan Nolly ♥
Laten Chinese Ballonnen of Weer Ballonnen dit maar eens nadoen....