maandag, juni 30, 2014

Aartsengel Michael - De Controle Over Jouw Bestemming Nemen - Juli 2014 / Ronna Herman
Aartsengel Michael
"De Controle Over Jouw Bestemming Nemen"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-07-2014 (Juli 2014)


Geliefde meesters, zullen wij doorgaan met het herzien van enige van onze meest belangrijke leringen van het verleden? Het is onontbeerlijk dat jullie de belangrijke doelstellingen van het Ascentieproces stevig binnenin jullie geheugenbank ingegraven hebben. Jullie zijn momenteel in het proces van het integreren van het volgende geschikte niveau van Scheppers Licht, met de hulp van jullie OverZiel intelligentie. Het verbinden met en het integreren van de vele facetten van jullie vijfdimensionale Zelf zal uiteindelijk resulteren in een nieuwe biologische blauwdruk van creatie.
Jullie Goddelijke Geboorterecht omvat alle geschenken/gaven, talenten, attributen en deugden van de Schepping. Zij zijn vrij - voor jullie voor het oprapen. Echter, jullie moeten hen door jullie eigen inspanningen verdienen, en dan jullie geïntegreerde wijsheid met diegenen op het Pad achter jullie delen. De wijzen/de meesters van de Aarde en de ingewijden op het Pad hebben ontelbare uren en inspanningen doorgebracht om hun talenten voort te brengen, en om de wijsheid te verkrijgen die zij met iedereen delen die een zoeker van wijsheid is. Hun missie is om de reis of de taak van het verkrijgen van Zelf-meesterschap gemakkelijker te maken, en zij verdienen een beloning voor hun inspanningen. Er moet een overvloedige uitwisseling zijn. Je moet zelf de tijd en de inspanning naar voren brengen … of je moet diegenen compenseren die de weg voor jou plaveien door jou te bevoorraden met de geavanceerde wijsheidsleringen van de hogere rijken. Je moet jouw ideeën en doelstellingen naar de hoogst mogelijke frequenties verheffen, hen daardoor verfijnde idealen makend welke de gehele mensheid tot voordeel zullen strekken.
Het ontwakingsproces omvat het door de vele niveaus heengaan van het astrale (emotionele) vlak. Jouw doel is om jezelf binnenin het mentale vlak van bewustzijn te centreren. Op de geschikte tijd, beweegt een discipel op het Pad langzaam voorbij de fysieke familieplichten en verantwoordelijkheden als zijn/haar bewustzijn, wijsheid en Licht toenemen. Geleidelijk, neemt de invloed van de aspirant toe, net zoals zijn/haar potentieel dat doet om een Wereld Dienaar te worden. Het vergt onophoudelijk en opzettelijk inspanning om het ego te temmen en om de kennis en deskundigheid te vergaren die vereist zijn om een Wereld Dienaar te worden. Je moet een opmerkelijk voorbeeld zijn, en ook de bekwaamheid hebben om het verlangen naar spirituele wijsheid aan te moedigen en te stimuleren, met het oog op het dienen van de mensheid als een begeleidend Licht. Een verlichte leraar biedt de waarheid aan zoals het aan hem/haar geopenbaard werd, en biedt ook de kans aan voor hun studenten om de leringen te accepteren of af te wijzen.
Zovelen van jullie hebben moeilijkheden bij het ontdekken van jullie missie of jullie passie, en dus drijven jullie in daadloosheid door de dagen heen. Jullie gaan door met niets te doen, ondernemen op geen enkele manier, hoe dan ook, om positieve veranderingen in jullie leven te initiëren. Niet iedereen is bedoeld om de massa's te onderwijzen of een wereldfiguur te worden. Het zijn diegenen van jullie die stilletjes met jullie dagelijkse plichten aan de gang gaan, terwijl jullie kleine gestage verbeteringen maken binnenin jullie zelf en ondertussen de Liefde/het Licht van de Schepping omlaag uitstralen in/naar de Aarde en naar buiten de wereld in, die de meest dramatische impact maken op het negatieve milieu van de Aarde. Wij zoeken naar Wereld Dienaren op een onder de massa levend niveau. Elk en iedereen van jullie is nodig te helpen het collectieve bewustzijn van de massa's te verheffen en te verfijnen.
Terwijl jullie door de beproevingen, tests en uitdagingen van de transformatie heengaan, wensen wij bemoediging aan te bieden aan diegenen van jullie die zich hulpeloos voelen en vrezen dat er geen weg uit het dilemma vandaan is waarin jullie jezelf gewaarworden. Zouden jullie je geesten niet willen openen voor de mogelijkheid dat er hulp beschikbaar is vanuit de rijken van het Goddelijke bestaan, en dat er een nieuwe manier van denken en een meer verfijnde manier van leven beschikbaar voor jullie is?

zondag, juni 29, 2014

Hilarion: Juni 29-Juli 6, 2014Hilarion
Wat de Mensheid Moet Beseffen is dat Zij Samen Moeten Werken…
Juni 29-Juli 6, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Hoewel de meesten van jullie het werk van spirituele uitlijning naar het hogere dimensionale perspectief zelf gedaan hebben, is er nog steeds veel dat naar boven komt vanuit jullie cellulaire herinneringen om erkend en losgelaten te worden. Het is een kwestie van begrijpen wat er zich voordoet aangezien dat helpt om sneller alles dat naar de oppervlakte komt toe te staan om losgelaten te worden zonder er wederom in de emotionele en mentale turbulentie mee verbonden te raken. Het is als het uitwringen van een spons welke nog steeds een beetje vocht in zich heeft zitten zodat het nog een paar keer uitgeknepen moet worden. Jullie hebben nu een arsenaal aan gereedschappen en technieken die jullie verzameld hebben om jullie te helpen er met relatieve gratie en relatief gemak doorheen te bewegen. Jullie hebben wat het neemt om hier doorheen te geraken. Als je het gevoel hebt dat je verdere hulp nodig bent, dan is het noodzakelijk om een beoefenaar te vinden die jou de hulp kan geven die je nodig hebt. Er zijn veel mensen die goed gekwalificeerd zijn om jou hier doorheen te helpen. Vraag jouw spirituele gidsen om jou naar diegenen te leiden die juist voor jouw specifieke omstandigheden zijn.
De externe wereld waar jullie op leven is snel aan het veranderen, hoewel jullie nieuws media zou willen dat jullie anderszins geloven. De machtsworstelingen tussen leiders in vele landen van de wereld is een teken dat het systeem en de structuren die gedurende een zeer lange tijd op hun plaats geweest zijn nu in de behoefte zijn van radicale veranderingen. Velen voorzien dat het een nieuwe manier van het kijken naar de dingen vereist en een nieuwe manier van het bereiken wat nodig is om veranderd te worden, maar daar zijn nog steeds diegenen die zich koppig vasthouden aar de machtstructuren die gevestigd werden. De mensen van de wereld zijn niet langer meer in onwetendheid van het wijdverspreide misbruik van de macht van diegenen die hen leiden en zijn begonnen om hun leiders onder de microscoop te leggen. Het is een teken aan de wand voor deze leiders, aanpassen en veranderen wat niet werkt of terzijde treden. De rommelingen worden luider in hun gebieden van invloed.

Aartsengel Metatron - Je Duistere Zijde Erkennen - 26 Juni 2014 / Natalie Glasson


Aartsengel Metatron
Je Duistere Zijde Erkennen
26 Juni 2014 / Natalie Glasson

Het is met grote onvoorwaardelijke Liefde dat ik mijn bewustzijn en energie nu aan jullie presenteer, jullie volledig omringend en omhelzend met de Goddelijke trillingen van de Schepper.
Iets fantastisch is zich op de Aarde in deze tijd aan het voordoen, en meer belangrijk binnenin de zielen en energieën van de mensheid. De mensen worden aangemoedigd om hun duistere zijde te erkennen, om de duisternis, van wat voor vorm dan ook, waar zij zich aan vast mogen houden ruimte te geven binnenin hun wezens om gehoord en waargenomen te worden. Als de duisternis naar boven komt kan het chaos creëren aangezien het gedachten, perspectieven, meningen en zelfs acties beïnvloedt en probeert te controleren. De duisternis schijnt jullie goddelijke en erkende uitlijning met de Schepper op z'n kop te zetten, gevoelens van vrees, stress, verlies, kwaadheid en verwarring manifesterend. De waarheid is dat jullie nu in een ruimte van macht zijn aangezien jullie in de ruimte van Liefde binnenin jullie bestaan, en dus zijn jullie, alsook de mensheid, gereed om om te gaan en geconfronteerd te worden met de duisternis zodat het naar het oppervlak mag komen en voor eeuwig losgelaten mag worden. In feite wenst jouw duistere zijde eenvoudig om erkend te worden na genegeerd te zijn en ernaar gestreefd te hebben om jou te beïnvloeden of te controleren om jouw aandacht te krijgen, het wenst eenvoudig om in jouw aanwezigheid te zijn terwijl jij het jouw consideratie geeft.
Je duistere zijde is een aspect van jezelf dat Liefde afwijst, vreesachtig voor Liefde is en niet door jou, anderen of de Schepper geliefd wil zijn. Het is het deel van jouw wezen dat de Liefde van de Schepper vreest, deze vrees kan zich om talrijke redenen manifesteren maar het stamt af vanuit de pijn van de afscheiding van de Ziel van de Schepper. De afscheiding en de ervaring van zonder het bewustzijn en de erkenning van de Schepper te leven dat jouw waarheid is wordt vertrouwd, hoewel het slechts een moment in jouw zielsreis op de Aarde is. De greep die je op jouw fysieke werkelijkheid en persoonlijkheid hebt zou herkend kunnen worden als jouw duistere zijde omdat het je terughoudt bij het her/erkennen van jouw eenheid en eensgezindheid met de Schepper.

zaterdag, juni 28, 2014

Sandra Walter - De Naadloze Vermenging van de Dimensies - 27 Juni 2014


Sandra Walter
De Naadloze Vermenging van de Dimensies
27 Juni 2014
Zegeningen Geliefde Licht Stam,
De Verschuiving van Juni stelde niet teleur. We ontmoeten de markering op deze wonderbaarlijke Ascentie tijdlijn toen wij de dimensionale expressies vermengden. Het was naadloos, diepgaand en veranderde wederom alles.
Wij hebben een nieuw platform voor onze fysieke ervaring van de Multidimensionaliteit hier op geliefde Gaia. We ontvingen een enorme grote intensivering om ons inzicht te versnellen over wat er zich 18 maanden geleden voordeed aan het einde van 2012. Nu passen wij onze kennis van deze evenementen toe met het Nieuwe verstrekte Licht en bereiken eindelijk wijsheid. Het scheen als een lange reis te zijn, toen was het stoutmoedig, ogenblikkelijk on-gecreëerd voor het Nieuwe. Een naadloze verschuiving van het inzicht/de gewaarwording.
Wij zijn andere wezens, in een ander gebied van ruimte, die te maken hebben met andere energieën, creaties en veel gereedschappen welke wij in de planeet geplant hadden om ons tijdens deze overgang te helpen. Met dit diepe besef komt voor velen versnelling op het pad van Ascentie; verantwoordelijke creatie zal de test van Meesterschap zijn tijdens deze overgang.  
Er is absoluut geen oordeel aangaande andere ervaringen tijdens deze overgang. Dit is niet dezelfde ervaring van Multidimensionaliteit die wij in het verleden gehad hebben. Het is een fysieke versmelting, en in ons Meesterschap houden wij onze kaarten dicht tegen ons aan terwijl dit zich ontvouwt. Ik hoorde dat veel mensen een moeilijke tijd gehad hebben tijdens de Juni toegangspoort; misschien zal dit voor sommigen duidelijkheid verstrekken, en frustratie voor anderen. Het herhalen van de waarom's en de hoe's van het in niveau omhoog gaan voelt voor mij aan als gekkenwerk. Ik heb diep (gezond, onthecht) mededogen voor het collectief dat moeilijkheden tegenkomt met de Nieuwe dynamiek.

Aartsengel Zadkiel - Je Energetische Kanalen Zuiver Houden - Juli 2014 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiel
“Je Energetische Kanalen Zuiver Houden"
Juli 2014 / Linda Robinson


Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Heilige Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Wij worden vergezeld door Sananda (Yeshua) om het zuiver houden van jullie energetische kanalen te bespreken.
De binnenkomende energie voorziet jullie met vele kansen om naar hogere niveaus van bestaan te verhuizen en om nieuwe inzichten en ontwaking te ervaren. Dit proces is veel gemakkelijker wanneer jullie energetische kanalen zuiver en vrij zijn van oude of verouderde manieren van denken en bestaan.
Het zuiveren van jullie energetische kanalen kan vergeleken worden met het opruimen van de rommel op een snelweg. Je reis is veel gemakkelijker wanneer je op jouw weg niet om voorwerpen heen hoeft te navigeren. Wanneer jouw energetische kanalen zuiver zijn, kan je in een natuurlijk proces van ascentie naar hogere niveaus verhuizen.
Het opruimings- en zuiveringsproces begint met een verlangen om naar hogere niveaus te verhuizen. Je hebt vele concepten bestudeerd, en je bent je bewust dat er niveaus en werelden zijn voorbij jouw huidige staat van zijn. Dit besef heeft jou in staat gesteld om naar jouw huidige niveau te verhuizen, en het heeft je voorbereidt om zelfs hoger te rijzen. Een open geest houden zal jouw huidige concepten toestaan om uit te breiden en te veranderen, en dat nieuwe tevoorschijn kunnen komen als je ascendeert. Je wordt gepresenteerd met nieuwe informatie als je open blijft. De informatie is daar, en jouw openheid en ontvankelijkheid zal het toestaan om in/naar jouw besef/gewaarwording te komen.

vrijdag, juni 27, 2014

Weten dat Alles Goed Is - 26 Juni 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
Weten dat Alles Goed Is
26 Juni 2014 / Jamye Price

Geacht Wezen, als je creëert verander je de trillingsbalans op de Aarde. Wij horen de uitroep van frustratie, verwarring en soms zelfs verslagenheid als de wil van het collectief, de wil van het heden niet schijnt mee te werken met de toekomst die je nu wilt creëren. Jij bent een onontbeerlijk deel van het Leven; geëerd, gekoesterd en gerespecteerd als de Schepper die je bent. Je wordt ondersteund en onderhouden door de motor van het Leven en deze motor is in voortdurende beweging voorbij jouw concept van de tijd. Doch de tijd heeft diens stroming aan jou gegeven, het verweeft zich met jou en staat jouw focus toe om diens stroming en vorm te doordringen. Het reageert, het staat toe en houd jou op een spoor van beweging, beperkt tot dag en nacht, beperkt tot een collectieve klok. Jouw inzicht/gewaarwording en deelname aan deze motor van het Leven versmelt diens stroming in/naar de vorm. Jij creëert. Jij creëert met het collectief van het Leven, met de regels van het Leven.
Weten dat Alles Goed is is een andere manier van te zeggen, heb vreugde met de regels van het Leven. Liever dan ertegen te vechten of het voorwaarts te duwen, creëer zoals je stroomt, waarneemt en kiest. Observeer onophoudelijk de aanwijzingen welke de stroom en de vorm jou geven en kies opnieuw, kies opnieuw, kies opnieuw. Het leven is goed beveiligd om niet alleen door te gaan, maar ook om tot bloei te komen en uit te breiden. De boom graaft diep en schiet wortel in water zodat diens uitbreiding in/naar het Licht doorgaat met een kracht welke van het lichaam van de Aarde neemt en voeding geeft aan het Leven. Het leven wordt door de boom gediend, het wordt ermee gedeeld en het wordt verbeterd en in deze cyclus, geeft het ook terug aan het lichaam van de Aarde. Jouw ware bestaan is een cyclus van geven en nemen met het Leven en deze cyclus is heilig. Terwijl je ademt, eet en uitscheidt voer jij een cyclus uit van transformatie en dienstverlening welke andere aspecten van het leven omvat. Het is deze collectieve deelname welke jouw verbinding is, jouw keuze en jouw uitbreiding. Het leven nemend en nieuw leven gevend.

Transmutatie van het Leven - 2: Kundalini, het Innerlijke Vuur - 24 Juni 2014


Transmutatie van het Leven - 2
Kundalini, het Innerlijke Vuur
24 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie
Jason Spreekt verder:
Mijn mijmeringen over het zijn in de Arcturiaanse Corridor werden onderbroken toen Lantern zei, "Ik heb een snel ontbijt voor jullie bereid voordat we het kamp opbreken." Sandy kwam toen uit de tent tevoorschijn en kwam naar me toe om me een ochtendknuffel te geven. Ik stond op, knuffelde Sandy en toen wandelden wij de korte afstand naar waar Lantern ons eenvoudige ontbijt bereid had.
"Je hoeft niet voor ons te koken," zei ik.
"Jij had een belangrijke discussie met de Arcturiaan en Sandy was net teruggekeerd van het schip. Ik wilde jullie niet lastig vallen, maar we hebben een afstand te wandelen vandaag, en ik wil daar aankomen voordat de avond invalt."
"Ik kwam net terug van het Schip?" vroeg Sandy met een zeer opgetogen uitdrukking op haar gezicht. "Waarom herinner ik me dat niet?"
"Jouw fysieke lichaam had de slaap nodig. Ook, was het te vroeg voor jouw menselijke zelf om je de informatie te herinneren die je ontving," antwoordde Lantern terwijl hij ons het eten en de thee overhandigde. Sandy probeerde hem over te halen meer te vertellen, maar hij weigerde en liep naar zijn tent om deze af te breken. Sandy haalde haar schouders op en knipoogde naar me, "Denk je dat jij bij me was?'
"Als ik dat was," zei ik, "dan sprak ik met de Arcturiaan. Ik verliet de tent zodat ik op kon schrijven wat ik ontving. Ik zal het later aan je laten zien."
Sandy keek teleurgesteld dat ze het nu niet kon zien, maar Lantern zette ons tot spoed aan om te vertrekken. Hij had gelijk dat we een behoorlijke afstand moesten lopen vandaag, en het was allemaal heuvel opwaarts. Toen de Zon laag aan de hemel stond liepen wij rondom, wederom, een steile bergweg heen, hetgeen de meest prachtige groene weide onthulde die we ooit gezien hadden. Sandy en ik renden letterlijk naar de weide om op het gras te zitten, te liggen en te rollen.
Sandy zei, "Dit is zoals de weide bij ons thuis." Ik glimlachte en ik keek over de weide heen om te zien wat eruit zag als een kleine cabine. "Is dat een cabine?" vroeg ik.
"Ja, het is van ons. Het is zelfs bevoorraad met ingeblikte goederen en heeft een beek en een kleine vijver ernaast." antwoordde Lantern.

donderdag, juni 26, 2014

Aartsengel Michael - De Laatste Loodjes Wegen het Zwaarst - 25 Juni 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"De Laatste Loodjes Wegen het Zwaarst"

25 Juni 2014 / Rita Pulmans


Voel en zie jullie Goddelijke kern geliefden en duik erin!
Breng ALLES terug in je ge-weten en voel wat jij kunt doen.
Voel wie jij kunt zijn.
Een Goddelijk kind, wandelend op een Goddelijke Aarde.
Wandelend en handelend in Vrede, Liefde in je stralende Zelf.

Geliefde Michael,
Wij allen, de lichtstrijders, de grondtroepen zeg ik al schertsend, zijn zó moe!
Ik hoor van velen zeggen dat ze zo moe zijn, en dat het allemaal echt wel zwaar om te dragen wordt. Kunt U ons nog eens een woordje van kracht bieden?
***
Jazeker geliefde kinderen van de ongelooflijk mooie Moeder Aarde, ik Aartsengel Michael kan dit.
Doch geliefden, wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil?? Ik Aartsengel Michael gebruik deze uitdrukking die jullie zelf hanteren. Daar ik Aartsengel Michael en de Goddelijke wereld constateren (mag ik zo vrij zijn om dit woord te gebruiken?) dat velen nog steeds leven alsof er niets veranderd is. Alsof er niets veranderd kán worden. En dit laatste moet mij eventjes van het Goddelijke hart.
Ik Aartsengel Michael zie velen onder jullie uitermate je best doen om onze steeds aanreikende aanwijzingen op te volgen. Zoals de krachtige oefeningen, aangereikt door ons geliefd kanaal Ronna Herman en vele andere geliefde kanalen.

De Arcturianen - Meesters Worden - 21 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
Gelukkige Zomer Zonnewende
 - Meesters Worden -
21 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie

Onze dierbare Ascenderenden,
Wij, de Arcturianen, wensen contact met jullie in dit NU van Gaia's Zomer Zonnewende van 2014. Wij sturen deze boodschap naar een ieder van jullie zodat jullie het met anderen kunnen delen. Jullie kunnen gemakkelijk deze boodschap delen, aangezien er waarlijk geen afscheiding is tussen jullie en wat gekend werd als anderen. "Anderen" is een benaming welke aangeeft dat mensen of dingen afgescheiden van jou zijn. Aangezien eenheid met al het leven in toenemende mate overduidelijk aan het worden is binnenin jullie NU, raakt de benaming "anderen" in onbruik.
Wij wensen jullie te vertellen dat veel veranderingen zich voordoen op de innerlijke niveaus van onze gegrondvestigden, hiermee bedoelen wij de mensheid. Terwijl jullie in toenemende mate jullie bewustzijn toestaan om uit te breiden voorbij de illusie van de tijd, zullen jullie in toenemende mate deze veranderingen op een dagelijkse basis voelen. Diegenen die nog steeds gebonden zijn aan de tijd zullen waarschijnlijk deze veranderingen voelen in wat zij zouden noemen "later".
Natuurlijk, is er geen tijd en is er geen later, behalve voor binnenin jullie derde dimensionale holografische projectie. Deze holgrafische projectie begint te morfen en te veranderen omdat zoveel van diens bewoners hun bewustzijn aan het uitbreiden zijn voorbij de grenzen van het tijdgebonden hologram om een nieuwe werkelijkheid gebaseerd op waarheid te ervaren.
Deze "nieuwe werkelijkheid" is niet nieuw. Deze nieuwe werkelijkheid is oneindig omdat het resoneert voorbij de grenzen van tijd en ruimte. Wij hebben een grote hoeveelheid gesproken over de echte wereld voorbij het hologram, maar er is iets dat wij niet meegedeeld hebben. Wij hebben vele keren gehint over wat wij op het punt stonden om mee te delen, maar het was nog niet het NU om het te openbaren.
Het NU betekent dat jullie, en diegenen met wie jullie onze boodschappen delen, nog niet konden ontvangen van wat wij op het punt stonden om te zeggen. Denk niet dat dit schokkend nieuws is. In feite, hebben wij dit vele keren gezegd. Het verschil is dat in jullie NU meer van jullie in staat zullen zijn om de kern van onze boodschap te begrijpen in plaats van de lagere uitstralingen ervan.
Zoals wij bij ontelbare gelegenheden gezegd hebben, de werkelijkheid die je waarneemt is de werkelijkheid die je leeft. Binnenin jullie NU doet er zich een prachtige lichtoogst voor. Als jullie je wereld vanuit ons perspectief zouden kunnen zien, zouden jullie getuige zijn van een verbijsterende lichtshow welke veel lijkt op een lichtshow die jullie gezien mogen hebben bij een concert.

woensdag, juni 25, 2014

Waarom hebben Jullie op Angst-Gebaseerde Rampenplannen Nodig? - 24 Juni 2014 / Brenda Hoffman


Waarom hebben Jullie op Angst-Gebaseerde Rampenplannen Nodig?
24 Juni 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Misschien maak je geen deel uit van de chaos die ongecontroleerd schijnt te zijn over de gehele wereldbol heen - oorlogen, de vrees voor oorlog, verhongering, Aarde opschuddingen - maar dan, vraag jij je waarschijnlijk af hoelang het zal duren totdat je er deel van uitmaakt.
Misschien zal jouw land een oorlog ingaan. Misschien zal een aardbeving delen van jouw land verwoesten. Misschien zullen moessonachtige regens jouw leven op andere manieren veranderen. Allen angsten die je diep binnenin jezelf vasthoudt. Want is niet jouw leven op de Aarde gedurende eonen de ene catastrofe na de andere geweest die je adresseerde of negeerde, derhalve diep binnenin jouw wezen de resulterende angst handhavend?
Jouw angsten zijn nu iets dergelijks. Op de één of andere manier, geloof je ergens dat je geconfronteerd zult worden met wat het ook is dat je vreest - zoals jullie frase, "Wachten op de andere schoen om te vallen." (Je kunt erop gaan zitten wachten.) Je voelt sympathie of empathie voor diegenen die het meest rechtstreeks beïnvloed zijn. Tezelfdertijd, voel je een gevoel van opluchting dat het niet jou of diegenen waar je van houdt beïnvloed heeft.
Dat gevoel is vrij natuurlijk, gezien alles dat jullie welwillend op de Oude Tijdperk Aarde ervaren hebben. Maar iets dergelijks is niet langer meer waar. Deze verborgen wereldwijde angst-overtuiging is misschien de grootste overgang van de volgende paar dagen - van het verwachten naar reageren naar een onplezierig iets naar het weten dat het niet van belang is.
Als de Oude Tijdperk Aarde louter een drama/spel van allerlei soorten was en jij dat drama/spel verlaten hebt - zoals diegenen die hun cocon verlaten in de volgende paar dagen gedaan hebben - zal je niet getraumatiseerd zijn. Misschien brand jouw woning af - hetgeen een Oud Tijdperk trauma en vrees is. Op de Nieuwe Aarde, zal dat huis vervangen worden met een woning die meer bij de Nieuwe Jij past.

dinsdag, juni 24, 2014

De Schepper - 24 Juni 2014


Een Schrijven van de Schepper
 "Universele Liefde"
24 Juni 2014 - Jennifer Farley

Het onmiskenbare bewijs van Universele Liefde omringt jou; de manier waarop een ouder naar diens kind kijkt, de manier waarop geliefden elkaar aanraken, de manier waarop oude vrienden elkaar met een knuffel begroeten. Heb je nog steeds meer nodig?
Kijk naar jezelf! Het Universum creëerde jou met Liefde; jij bent Diens geschenk van Liefde aan jullie Aardse Vlak.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

UFO Vloot boven Astana in Kazakhstan - 20 Juni 2014UFO Vloot boven Astana in Kazakhstan
20 Juni 2014
Met dank aan Nolly ♥
Laten Chinese Ballonnen of Weer Ballonnen dit maar eens nadoen....

Eliza - Over Zelf-Liefde - 20 Juni 2014


Elizabeth Ayres Escher
Over Zelf-Liefde

20 Juni 2014
Oh, hemel … een ton aan "dingen" kwam er vandaag voor mij tevoorschijn. Het meeste ervan had te maken met resistent te zijn om de regels te volgen, me vooringenomen te voelen of geoordeeld te worden, me een klein beetje verloren te voelen en ga zo maar verder. Klinkt dat bekend … iemand?
Zelf-liefde … wanneer je volledig van jezelf houdt, voel je de oordelen van anderen niet en evenzo, oordeel jij anderen niet als willend, hetgeen een consequentie is van het projecteren van jouw innerlijke gevoelens naar de buitenwereld rondom jou heen. Natuurlijk, begrijp ik dit intellectueel, maar toch, komen dit soort "dingen" tevoorschijn om naar gekeken te worden, hopelijk nuchter, maar zeker met interesse. Zoals, "Doe ik dat nog steeds?"
We zijn mens en als mensen hebben we een behoorlijke lading aan st***t op ons genomen om het in bruikbare mest te veranderen, opnieuw geformatteerd en getransmuteerd als energie voor het goede van de wereld. Liefde moet wel in het proces binnenkomen als zijnde het enige oplosmiddel om zelfhaat te ontbinden en het in/naar zelf-liefde te transmuteren. Zonder van zelf te houden, kan je waarlijk niet van anderen houden. En zonder van anderen te houden, kan je niet volledig onvoorwaardelijk dienst verlenen. Als het allerkleinste deeltje van zelfhaat en/of weerstand overblijft, is er altijd een conditie aangaande jouw liefde en jouw dienstverlening aan anderen.  
Dus, leer ik zoals ik ga. Ik ben op z'n minst bereid om naar mezelf te kijken en te zien wat er veranderd kan worden. En als ik mezelf wat tijd en een klein beetje luiheid toesta, kan ik ook naar balans terugkeren.
Terwijl ik veel geschenken aan te bieden heb, moet ik eerst voor mezelf zorgen … en door dit aldus te doen, ben ik nog steeds in staat om vastbesloten eerlijk met mijn lezers te zijn. Nee, ik ben niet volmaakt. Ik kwam hier om het NIET volmaakt zijn te ervaren, om de polariteit in al diens combinaties te ervaren en tot dusverre heb ik het gevoel dat ik het aardig goed gedaan heb … Ik heb het overleefd zonder volledig knettergek te worden.
Aangaande een ander onderwerp, ik wordt deze dagen behoorlijk telepathisch en ik registreer met een verhoogde gevoeligheid de gevoelens en gedachten van andere mensen, hetgeen het behoorlijk uitdagend maakt om nochtans een innerlijk evenwicht te handhaven.

De Tsolianen - De Waarheid over Jullie Bestaan ~ Graven in de Kern ervan - 24 Juni 2014De Tsolianen
De Waarheid over Jullie Bestaan
Graven in de Kern ervan
24 Juni 2014 / Méline Portia Lafont

Picture credit: Dark_matter_stride_by_tchaikovsky

Opmerking van Méline:  Dit is een boodschap die mogelijk een paar keer gelezen moet worden om waarlijk in ons wezen opgenomen te worden. Als je het te moeilijk vindt om in je op te nemen of het te begrijpen, adviseer ik om het gedurende een poosje te laten voor wat het is totdat je gereed bent om dit beter op een ander nu moment te bevatten. Wie de Tsolianen zijn? Zie hun eerste twee boodschappen hier: De Tsolianen
***
Het is tijd dat wij meer, verder en dieper spreken en uitweiden over de waarheid van jullie bestaan. Wij spreken niet over het menselijke bestaan maar van dat van jullie Spirit, hetgeen jullie Essentie, Zelf of het Hogere Zelf noemen. Bestaan is een woord op zichzelf, uniek op diens eigen manier en aldus breed in diens betekenis. Het bestaat uit alles dat IS en tegelijkertijd kan het een uniek en enkelvoudig woord op zichzelf zijn.
Het is vanuit dat bestaan dat alles er in grenzen, in dieptes, in hoogtes en in gewicht doorheen kwam. Het bestaan begon vormen van bewustzijn aan te nemen, vormen van afscheiding, vormen van individuen, alsook van stralen, Licht, Donker, trillingen en frequenties. Het is dat waar wij allemaal uit gevormd werden en door en uit geboren werden. Zelfs Liefde werd geboren vanuit het bestaan aangezien het bestaan de levenskracht is en, net zoals al het andere, werd Liefde vanuit de Levenskracht van het bestaan geboren om die Liefde te ervaren en al het andere te zaaien vanuit de trilling, welke bekend is als de Alles Dat Is.
Donkere materie bevat in waarheid de creatie van alles, of beter gezegd die Bron welke het bestaan toestaat om zelfs maar te ZIJN/te BESTAAN. Het is dat bestaan, waar vanuit wij allemaal gemaakt zijn, dat alles werd vanuit de nietsheid hetgeen de allesheid onmiddellijk is: Omnil (Al - nietsheid)
Dus terwijl jullie voort avonturieren in de verschillende werkelijkheden en gebieden van bestaan, ontvangen jullie bepaalde graden van individuele vooruitzichten over of de schepping in diens vorm en werkelijkheid onderdeel is van jullie bestaan of dat van een ander die het bestaan samen met jou vormt. Dubieuze kwestie nietwaar? Het is dat wat wij noemen het mysterie van alles, wat wij in het Zelf handhaven aangezien wij allemaal hiervan gemaakt zijn. Nochtans is het onbegrijpelijk op jullie niveau van bestaan om dit waarlijk op te roepen.

maandag, juni 23, 2014

De Arcturiaanse Groep - Jullie Zijn Gereed om de Diepere Waarheid over Jullie Zelf te Omhelzen - 22.06.2014


De Arcturiaanse Groep
"Jullie Zijn Gereed om de Diepere Waarheid over Jullie Zelf te Omhelzen…"
22 Juni 2014 / Marilyn Rafaelle


IK BEN DAT IK BEN. Zeg deze woorden hardop en zeg hen geluidloos. Houd hen heilig en heimelijk in je hart en denk na over hun betekenis. IK BEN DAT IK BEN, (Het antwoord gegeven aan Mozes toen hij naar Gods naam vroeg) is een mystieke verklaring van diepgaande waarheid beschikbaar voor elke en iedere ziel, want allen zijn in en van de enige ENE. De mensheid is niet IK BEN, want het ego is slechts een illusionaire betekenis van wie en wat jullie zijn … een persoonlijkheid gecreëerd vanuit een bewustzijn van afscheiding. Deze heilige woorden resulteerden in marteling en de dood voor iedereen die hen uitsprak in vroegere tijden van onwetendheid, machteloosheid, en onderdrukking.
IK BEN DAT IK BEN werd verkondigd door verlichte Meesters door de tijden heen, maar werd over het hoofd gezien door de onontwikkelde massa's die niet in staat waren om de diepgang of de betekenis van hen te begrijpen. Het was en is nog steeds algemeen geaccepteerd dat deze verklaring alleen van toepassing is op een mannelijke God persoon, gemaakt in het beeld en gelijkenis van de man neerkijkend vanuit de hemel.
Dierbaren, jullie zijn gereed om de diepere waarheden te omhelzen, hen opnemend in jullie bewustzijn en hen van jullie makend. Als jullie rustig in meditatie zitten of alleen in een rustig bos wandelen, denk dan na over de betekenis van "IK BEN DAT IK BEN". Vraag jezelf; "Wat betekenen deze woorden echt? Zouden zij op mij van toepassing kunnen zijn? Wie is deze IK? Zijn ze waar?" Merk op dat de woorden niet zeggen, "Ik zal het zijn nadat ik gedurende een extra aantal jaren gemediteerd heb," of "Ik zou het kunnen zijn als ik gewoon harder zou werken" -- zij verklaren "IK BEN". Jullie zijn gereed voor deze stap dierbaren, de stap waarin jullie feitelijk beginnen om de diepere waarheid over jullie zelf te omhelzen en ophouden tijd te verspillen aan de oppervlakte van de metafysica (bovennatuurlijke).
De Arcturiaanse Groep wenst de opleving van het geweld te adresseren dat jullie de laatste tijd waargenomen hebben en herinneren jullie eraan dat dit de oppervlakte is van zeer dichte en zware energieën die gedurende eeuwen in bepaalde gebieden van de wereld vastgehouden werden. Wat eruit mag zien als een achterwaartse stap voor de mensheid is feitelijk de activiteit van het altijd verhogende Licht aangaande de lang vastgehouden schaduwen die opgeruimd moeten worden. Energieën van het verleden moeten ook als zodanig bekeken worden -- van het verleden, oud, afgelopen. Zij moeten ruim baan geven aan het nieuwe, want het enige leven en de enige macht die zij werkelijk hebben komt vanuit het universele geloof in hen. Dit is hoe de evolutie werkt.

Transmutatie van het Leven - Ertussenin Leven - 20 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie


Transmutatie van het Leven
Ertussenin Leven
20 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie
Jason Spreekt:
De volgende ochtend werden we wakker tot een paradijselijke dag. Lantern had ons uit laten slapen, aangezien hij wist dat we dat nodig hadden. Sandy en ik hadden gedacht dat we op een jaar-lange vakantie waren gegaan en dat we geleidelijk de elementalen zouden leren kennen zodat we hen zouden kunnen helpen. Echter, het draaide erop uit dat we op een spoedcursus waren waarin wij degenen waren die om hulp vroegen.
De gehele tijd hadden wij aangenomen dat wij hulp zouden kunnen krijgen van de Galactics in de hogere dimensies. We hebben ontdekt dat de planeet zelf onze beste vriend is. Gedurende vele generaties werd ons geleerd dat de planeet een plaats om te plunderen was en waar we mee konden doen wat we wilden.
Ons was geleerd dat de mensheid de meester van onze wereld was. Echter, zelfs de kleinste vogel zou niet diens nest bevuilen, terwijl de mensheid naar verluid hun volledige planeet op de rand van het bestaan heeft gebracht. Gaia moest de derde dimensionale frequentie verlaten omdat het in toenemende mate moeilijk voor Haar werd om Haar planeet bewoonbaar te houden.
Gelukkig, heeft Gaia het duistere tijdperk van de Kali Yuga voltooid en is nu in uitlijning met het Galactische Centrum. Deze uitlijning met de hogere frequenties van Galactisch Licht breidt ons bewustzijn en dus onze gewaarwordingen/inzichten uit. Door deze hogere gewaarwordingen/inzichten zijn wij in staat om de vijfdimensionale elementalen waar te nemen.
Sinds onze ontmoetingen met en hulp van de elementalen van ether, aarde, lucht en water, zouden Sandy en ik nooit weer op dezelfde manier naar onze wereld kijken. Ik ben voor eeuwig dankbaar jegens de lucht en water elementalen, de Sylphs en Undines, dat zij mij naar Sandy toegeleid hadden.
Ik weet zeker dat Lantern mij had kunnen helpen, aangezien hij de boot manifesteerde om haar te redden. Desondanks, wist ik zelfs niet dat Sandy in moeilijkheden was. Ik dacht dat zij op de één of andere warme rots lag te genieten zoals Mytria en Mytre ervan hielden om dat te doen.
Toen, precies toen ik bezorgd begon te raken, voelde ik een boodschap mijn bewustzijn binnenkomen wat mijn eigen gedachte was. Ik stemde me af op Sandy haar energie frequentie en besefte dat zij in toenemende mate bezig was om angstig over iets te worden. Ik had het gevoel dat ik omhoog naar de hemel moest kijken, en ik zag een uiteengaan van de wolken. Instinctief wist is dat ik dat pad zou moeten volgen.

zondag, juni 22, 2014

Hilarion: Juni 22-29, 2014
Hilarion
De Kwaliteiten van Geloof, Hoop en Vastberadenheid kan Bergen Verzetten…
Juni 22-29, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Dierbaren,
Er is een grote invoer van de energie van Liefde en mededogen geweest welke gericht werd vanuit de harten van vele Lichtwerkers rondom de wereld, toen zij zich bij elkaar in eenheid aansloten om barmhartige veranderingen in de monetaire systemen van de Aarde en binnenin de harten van de mensheid op gang te brengen, en deze energie werd door de geascendeerde rijken, zoals door velen verzocht, vergroot. Zoals eerder vermeld, worden de energieën die zich op de Aarde voordoen gewrocht op vreedzame manieren die de hogere trillingsimpact in een visioen dragen welke de intentie omvat dat de veranderingen voor het hoogste goed van iedereen moeten zijn. De daadkracht van deze activiteit zal nu omlaag filteren om veranderingen binnenin de harten van diegenen teweeg te brengen die lang de wereldsystemen op een zelfdienende manier gecontroleerd hebben. Wanneer velen bijeen gekomen zijn met een gefocuste intentie voor het hoogste goed van allen, is er niets dat de gewenste uitkomst lang kan vertragen.
De creatie van een nieuwe wereld wordt beoogd door diegenen die de vonk van de Schepper sterk binnenin hun harten dragen. Dezen herinneren zich dat dit een onderdeel van de missie is die zij kwamen implementeren in een vrijwillige dienstverlening voor het Goddelijke Plan. Zij beseffen dat verandering met hun invoer begint en dat zij vreedzame en liefdevolle actie persoonlijk moeten ondernemen om deze veranderingen in/naar de manifestatie te brengen. Zij begrijpen dat de verschijningsvormen terwijl zij zich uitspelen niet zijn wat werkelijk is en zij behouden hun hogere visie. De kwaliteiten van geloof, hoop en vastberadenheid kan bergen verzetten en dit zal meer opmerkzaam worden als de gevisualiseerde evenementen in/naar de manifestatie komen in het alledaagse leven van de mensheid. Wij van de geascendeerde rijken buigen voor allen die op deze manieren in eenheid samenwerken, en moedigen meer inspanning aan zoals deze om met regelmaat plaats te vinden.  

Je Eigen Werkelijkheid Creëren #4 - 11 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone


Je Eigen Werkelijkheid Creëren #4
11 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone 
Hallo iedereen en welkom terug. Dit is Mary Perricone en ik ben hier met Dr. Suzanne Lie voor een volgende conversatie in onze doorgaande discussie aangaande het Creëren van Je Eigen Werkelijkheid. Hallo Dr. Sue hoe gaat het vandaag met je.
SL: Het gaat goed met mij vandaag. Het is een wonderschone dag buiten vandaag en het is prachtig.
MP: Sue, het kwam zo bij me naar boven dat we vandaag misschien iets een klein beetje anders zouden moeten gaan doen en dat is om te beginnen door de Arcturianen te consulteren en hen te vragen wat zij zouden kunnen suggereren als het onderwerp voor deze conversatie aangaande het Creëren van Je Eigen Werkelijkheid.
Jij en ik spraken een paar minuten voor de uitzending met elkaar en we hadden enige gedachten en ideeën, maar het zou goed kunnen zijn om er een derde partij bij te halen.
SL: Absoluut. Ik denk dat dat altijd een goed idee is.
Arcturianen: Groeten Mary en ook aan alle prachtige mensen die binnenin het tijdloze nu deze boodschap zullen ontvangen. Wij begrijpen dat jullie vragen hebben over hoe jullie voort zouden moeten gaan met het onderwerp van het creëren van je eigen werkelijkheid binnenin dit Nu. Is dit juist?
MP: Ja dat is het.
Arcturianen: Wel het eerste dat wij graag zouden willen zeggen is om te herinneren dat je alleen echt jouw werkelijkheid binnenin het nu kunt creëren. Omdat binnenin het nu is wanneer je in jouw vijfdimensionale bewustzijn bent waarin je de bekwaamheid bezit om jouw werkelijkheid te creëren met de combinatie van jouw gedachten en emoties.
Terwijl je in jouw driedimensionale bewustzijn bent kan je een plan creëren die je op een opeenvolgende manier op zult stellen hetgeen concentratie, werk en de inspanning om te vervullen neemt. Dat is prima voor het 3D programma. Voor diegenen van jullie die een aards voertuig aangenomen hebben kwamen jullie naar de derde dimensie om jullie leven te vertragen aldus je de regels van oorzaak en gevolg zou kunnen begrijpen.

De Schepper - 21 Juni 2014


Een Schrijven van de Schepper
 "Verandering"

21 Juni 2014 - Jennifer Farley
Mijn liefste, beminde kind; raak niet van streek aangaande verandering. Het is alleen met een open en altijd aanwezig hart dat verandering zich gratievol en gemakkelijk voor kan doen. Het Universum is altijd zo vriendelijk als het zijn kan tijdens deze tijden echter, als je kiest om niet te luisteren, zullen de middelen sterker worden dan dat je leuk zou vinden. Wees gerust, lieve, wetende dat verandering … hoe uitdagend het ook mag schijnen te zijn in het moment, altijd voor jouw hoogste en beste is.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, juni 21, 2014

Aartsengel Michael - De Overgangen van Deze Tijd - 19 Juni 2014 / Natalie Glasson
Aartsengel Michael
De Overgangen van Deze Tijd
19 Juni 2014 / Natalie Glasson

Met de aanwezigheid van Liefde ontwaakt de opkomst van de Godin om waardevolle en heilige wijsheid van de Schepper voort te brengen om de Aarde en de mensheid meer volledig te activeren en te inspireren, zodat talrijke energetische sleutels en codes voortgebracht worden om te erkennen en om begrepen te worden. De trilling van de Godin heeft de kracht om talrijke energieën en het bewustzijn van de Schepper binnenin de mensheid en de Aarde te activeren, alsof een onophoudelijk reactie- en activeringsproces zich voordoet welke een reeks van florerende energieën en wijsheid creëren om de ascentie van iedereen te ondersteunen. De trilling van de Godin brengt Haar eigen wijsheid voort welke binnenin Haar trilling vastgehouden wordt sinds de onderdrukking van de Godin, maar Zij heeft ook de macht en is de trigger van de ontwaking van andere nieuwe energieën, alsook om te handelen als een trigger voor innerlijke gebieden van bewustzijn om op de Aarde geabsorbeerd te worden.
Deze tijd op de Aarde is waarlijk heilig aangezien ieder wezen een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe Aarde en een Hemels bestaan aan het vormen is. Zelfs diegenen die zich nog steeds vasthouden aan het oude tijdperk waar oordeel, haat, geweld en afscheiding geaccepteerd werden als manieren van leren en kansen om een diepere verbinding met de Schepper te verkrijgen. Iedereen op de Aarde is diens wezen nu aan het zuiveren en dit mag diverse jaren nemen om een stadium te bereiken wanneer het focussen op het zuiveren niet langer meer nodig is aangezien het zich op een natuurlijke wijze en automatisch voor zal doen. Ieder persoon op de Aarde zeeft door diens energieën heen en zij beslissen wat er nodig is en wat er niet langer meer vereist is, zelfs met het bewustzijn van wat er niet langer meer getolereerd kan worden en wat het aan zelf en anderen zal verlenen. Terwijl het bewustzijn van de mensheid uitbreidt, begint aldus iedereen om anderen bij hun zoektocht mee te tellen naar de erkenning en de belichaming van de Schepper, dus worden de schakels binnenin het algemene bewustzijn van de mensheid en tussen de harten sterker. Hoewel vele mensen misschien bezet mogen raken met het zuiveringsproces en met het voorbereiden van hun werkelijkheden en wezens, zijn er ook talrijken die hun werkelijkheden vormen in overeenstemming met hun verbinding met, en ervaring van de Schepper. Dit betekent, dat er velen zijn die het opperste Licht van de Schepper door hun wezens en creaties heen voortbrengen om op de Aarde verankerd en ervaren te worden. Dit is dus een magische tijd van het verkennen van de Schepper, omdat de verkenning plaatsvindt binnenin jouw wezen en je jouw werkelijkheid kunt kneden en vormen vanuit jouw verbindingen en ervaringen van de Schepper.