woensdag, april 30, 2014

De Schepper - 30 April 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Het Geluk Binnenin Jou"
30 April 2014 - Jennifer Farley

Wat is geluk? Sommigen van jullie bekijken het als de één of andere ongrijpbare emotie dat zal gebeuren wanneer je de juiste partner hebt, het juiste beroep, de juiste dingen of de juiste spirituele familie die jou omringt. Mijn geliefde, geluk is altijd binnenin jou geweest! Je hoeft helemaal niets te doen om het te "laten" gebeuren.
Neem vandaag de tijd, verstil jezelf en luister … geluk zingt diens eigen lied in jouw ziel. Wanneer je het eenmaal hoort, is er geen enkele manier om het niet te horen. Het is slechts een kwestie van het te herkennen en de melodie te leren. Wanneer je dat eenmaal doet, zal je in staat zijn het voor iedereen hardop te zingen.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Vanuit de Boodschappen van God - 28 April 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
28 April 2014 / Yael Powell

Kijk uit, geliefden, voor de subtiliteiten van het ego. Het mag je vertellen dat je God bent, dat wij Eén zijn en daarom, het prima is om te creëren wat het ego wilt omdat het toch sowieso allemaal hetzelfde is, nietwaar? Voel je hart en laat Mij binnen, want alleen Ik kan jou de werkelijke Wil van de Liefde tonen, en jou optillen in deze trilling die ervoor zorgt dat jouw spirit hoog vliegt en jouw hart zich overgeeft aan het levende moment voorbij alle gedachten in de volledigheid van de levende aanwezigheid, wanneer al het leven jouw naam zegt. Het is de ene naam die wij delen welke alleen het hart zich herinnert. Alleen het hart kan deze resonantie van eeuwige Liefde vasthouden, van eindeloze extatische vreugde en perfecte kracht, de kracht om in dienstverlening te leven voor de Wil van de Liefde terwijl het zichzelf in ieder moment voor het grotere goed geeft, aan de levende Ene, het leven dat allen delen.

 Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-04-28 | Circle of Light www.circleoflight.net

maandag, april 28, 2014

Sandra Walter - De Voornaamste Triggers en Zelf-Creatie - 27.04.2014


Sandra Walter
De Voornaamste Triggers en Zelf-Creatie  
27 April 2014

Zegeningen Geliefde Licht Stam,
Kosmische triggers, of Oorspronkelijke tijdlijnen, zijn iets dat niet vermeden kan worden. Zij zijn vooraf gearrangeerde gebeurtenissen die gebruik maken van de kosmische krachten, op hun plaats gezet door schepper wezens en ons, in ons hogere galactische bewustzijn, om omstandigheden en verschuivingen te creëren. Sommigen gebruiken de uitlijning van de planeten en sterren om sluizen van energieën vanuit andere systemen, galaxies en de Bron zelf te openen. Denk eraan wij creëren kansen/mogelijkheden in de toekomst, gaan dan terug en ervaren het in de dichtheid alsof het aan het ontvouwen is met een verleden, heden en toekomst. Eén van de sleutels om een (goed-gemanierde) helderziende (precog) te zijn is om de ervaring van krachtige passages in de nu ruimte in ere te houden en niet verstrikt te raken in de wat gaat er vervolgens gebeuren.
Als een collectief, zijn wij in staat om de ervaring van kosmische triggers te veranderen door onze vrije-wil keuzes van angst of liefde, chaos of vrede te gebruiken. Met de terugkeer van het Christus Licht dat volledig verankerd is en diens werk doet, worden de vaardigheden van de Lichtdienaren versterkt om het nieuwe Licht van zuivere Liefde op de planeet te verhogen (om technisch bij te blijven of vast te houden). Deze vaardigheden werden tijdens het Grote Kruis geopenbaard. Als je het gemist hebt, de energie stroomt door de volgende week heen om voor zelf-onderzoek te gebruiken. Kijk naar wat er zich voor jou voordeed vanaf de Equinox doorgaand naar de verduistering van 28 April (Cobie - voor ons is dat op 29 April rond de klok van 07:29 en is voor ons niet zichtbaar) De informatie is doelgericht/opzettelijk; zet je Shaman's pet op, focus je op jouw creatie en wat je binnengetrokken hebt, en schenk aandacht aan de AHA momenten.
De tweede verduistering van April markeert een volgende frequentiesprong, IK BEN er zeker van dat jullie het al kunnen voelen. Houd het alsjeblieft in ere met een heilige intentie, en verwelkom de uitbreiding.

De Arcturiaanse Groep: Jouw Bewustzijn, is Zelf Onderhoudend en Zelf Handhavend… - 27.04.2014


De Arcturiaanse Groep
Goddelijk Bewustzijn--Jouw Bewustzijn, is Zelf Onderhoudend en Zelf Handhavend…
27 April 2014 / Marilyn Rafaelle

Wij zijn de Arcturiaanse Groep en wij zijn hier om diegenen van de Aarde bij hun Ascentie in/naar de hogere frequenties van Liefde en Licht te helpen … frequenties waarvan velen nog steeds niet weten dat zij bestaan. Velen leven nog steeds levens die ondergedompeld zijn in onwetendheid, gehypnotiseerd door de gepresenteerde beelden binnenin de driedimensionale trillingen omdat er een "sluier van vergeetachtigheid" op de Aarde op z'n plaats is. De mensheid worstelt om zich te herinneren wie zij zijn terwijl zij in de dichtheid zijn van te geloven dat zij afgescheiden en apart zijn van elkaar alsook van hun God … of als er zelfs zoiets als een God is.
Vrees niet dierbaren, want jullie zijn altijd geliefd en beschermd zelfs wanneer het mag toeschijnen dat jullie dat niet zijn, zelfs een kind moet bij tijden toegestaan worden te vallen en zijn knie te ontvellen. Jullie Goddelijkheid is jullie bescherming aangezien jullie nooit afgescheiden kunnen zijn van wie en wat jullie zijn, ongeacht van hoeveel miljoenen aan jaren het ook mag nemen. Geen persoon, ervaring of overtuiging kan jou ooit afscheiden van wat je bent. Dit besef is jouw bescherming en ondersteuning bij alle dingen en zal iedere ballon van 'nietsheid' waar je mee geconfronteerd mag worden leeg laten lopen.
Herinner je altijd dat de fysieke en emotionele pijnlijke ervaringen die je tegenkomt levenslessen zijn opgezet door jou met de hulp van jouw spirituele Gidsen en leraren voorafgaand aan het binnenkomen in deze specifieke incarnatie. Als een individu evolueert, beginnen de zwaardere levenservaringen te verminderen want hij/zij manifesteert nu vanuit een hogere staat van bewustzijn en kan op gemakkelijkere manieren leren.
Weet altijd dat de intensieve, pijnlijke opruimingen die velen van jullie op dit moment ervaren positieve dingen zijn, geleidelijke opklimmingen--signalen dat de ziel nu voldoende geëvolueerd is om de energieën die lang diep begraven werden gehouden te her/erkennen en op te ruimen. Nu gaat het over het loslaten van het verleden, het leren liefhebben, en alle facetten van zelf te eren op de reis naar het leren kennen van je ZELF.

zondag, april 27, 2014

Aartsengel Michael - Duizenden Serafijntjes Staan voor Jullie Klaar om Jullie te Helpen - 26.04.2014


Aartsengel Michael
"Duizenden Serafijntjes Staan voor Jullie Klaar om Jullie te Helpen"
26 april 2014 / Rita Pulmans
 
Geliefden, jullie kunnen ons; de goddelijke wereld, voor vele zaken inroepen en onze hulp verkrijgen. Doch vraag geliefden, vraag!
***
"Onze Vrije Wil (waaronder ons Ego, de vele dromen die we vast hielden, onze kwetsuren enz.) werd bestookt met elke instroom van hoger vibrationele energie, zonnevlammen, eclipsen, kardinale kruisen en wat voor kosmische munitie het universum ook maar beschikbaar heeft." 

***
Geliefde lord Michael,
Dit voelen wij echt wel in heftigheid. Het is dan ook zwaar geschut, waar jullie mee schieten, toch? Het is zeer heftig allemaal. Hoor je ons, onze noodroep?
Vele zielen zwalpen (zwalken) wat van her naar der en het is net of ze geen grond meer onder de voeten voelen. Kun je ons nog een hartelijk woordje schenken ter ondersteuning van dit alles? Er zijn zovele zielen die toch wel een beetje radeloos zijn en het soms niet meer zien "zitten", laat staan "vooruit kunnen" in het dagelijkse leven.
Dit is wat ik hier en daar rond mij hoor: veel gezondheidsproblemen vooral. Heeft dit ook te maken met de zonnevlammen, eclipsen, kardinale kruisen en de instroom van hogere energieën hiermee gepaard gaand?
***

Lieverd, lieve harten,
Ik Aartsengel Michael, ben er altijd voor jullie.
Dit heb ik jullie geliefde zielen reeds meermaals aangereikt. Doch geliefden jullie maken ook niet zoveel gebruik van mijn aanbod, wel? Zeker staat vast, dat wij Hemelse Wezens jullie onze vleugels en energieën aanreiken en aanraken.
Doch geliefden, vraag! Vraag onze hulp! Zonder dat jullie ons hemelse Wezens vragen, kunnen wij niets voor jullie doen. Wij zijn als het ware verplicht om jullie vrije wil te respecteren. Dit is een "item" dat nu eenmaal zo is. Dit is een gegeven dat wij niet mogen overtreden.

De Berichtgevingen van God: Het Einde van de Bekende Wereld - 26 April 2013 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
"Het Einde van de Bekende Wereld"
26 April 2013 / Yael en Doug Powell

Geliefden, jullie barsten voort als Harten van Liefde, heel en volmaakt als een sterrengebied van energieën van Liefde gevuld met het ware potentieel en de creatieve kracht van Liefde. Tot nu toe was de trilling te sterk, de kloof te breed tussen deze geboorte van energie en wat op het fysieke vlak mogelijk was. Maar nu in deze tijd, in dit jaar, is de kloof verdwenen en kunnen jullie je openstellen voor de waarheid van jullie wezen, voor al jullie mogelijkheden als Liefde.
Moeiteloos in dit moment zijn jullie nu het heldere leven. Jullie zijn wonderen van Liefde die al onderweg zijn. En jullie zijn gereed, geliefden, om jullie volledig uit te lijnen met wat van jullie is, wat mogelijk is, wat al waar is in het hart van jullie wezen. En jullie zijn ook gereed om Liefde toe te staan jullie volledig te leven.
Wat dit voor jullie betekent, geliefden, is dat als jullie je hart openen jullie de werkelijkheid van jullie gehele wezen kunnen voelen. Je kunt de volledigheid van deze Liefde die Ik Ben toestaan jou in diens gehele waarheid en schoonhoud te leven, om diens wonderbaarlijke heelheid te manifesteren en om de wereld in te reiken om er vrijelijk van te Houden.
Dus het is niet langer meer geldig om te proberen je toekomst te visualiseren, om je voor te stellen hoe het is dat je wilt dat het zal zijn, omdat het verstand waarlijk de geschenken van Liefde niet kan begrijpen. Het verstand kan zichzelf niet wijd genoeg openen om de kracht van Liefde te ontvangen. Het verstand kan niet bevatten wat het betekent om één te zijn met alles en nochtans om deze pijl van de waarheid van God die Ik Ben vast te houden als jouw unieke perspectief en handeling van dienstverlening.
En nochtans kan je gebruiken wat je kunt visualiseren als een plaats om te beginnen om nieuwe lijnen van mogelijkheden te openen, zolang als dat je bereid bent om voorbij het bekende te springen en om jezelf over te geven aan het visioen en de werkelijkheid van Liefde. Zolang als je bereid bent om dat te worden wat niet gekend kan zijn maar alleen gevoeld kan worden. Zolang als je bereid bent om je aan het hart over te geven om deze vreugde te zijn, dit leven dat nu in al diens volledigheid naar voren komt.
Verschuif in/naar jouw hart en laat Liefde jou leven. Dit zou als een goed idee en dingen die je eerder gehoord hebt kunnen klinken maar de overgave aan de Liefde nu, geliefden, moet totaal en volledig zijn. Je moet bereid zijn om in de ruimte te zijn van toe te kijken en te zien wat je wordt. Hoe Liefde zichzelf door jou heen bekend maakt. Hoe diepgaand jij bent wat heilig en echt is. Dat de kern van de wereld zichzelf mag her/erkennen als de kracht van de Schepping.
Dit is de tijd om van kliffen af te springen. Want jullie hebben het einde van de bekende wereld bereikt geliefden. Jullie zijn de verkenners van het universum van het hart net zo volledig als deze verkenners die met Columbus de nieuwe wereld binnen zeilden. Zij waren zich er bewust van dat zij van de rand van de bekende wereld af konden vallen en hadden er geen idee van wat te verwachten. Aldus is het nu met jullie. Als je in deze plaats van nieuwsgierigheid kunt leven, van opgewondenheid, van verwondering, van de overtuigdheid van het hart en als je gecentreerd kunt blijven in de energie van Liefde kan je de volledigheid van God precies hier worden in wat jullie eens de wereld noemden.

Aartsengel Zadkiel - Mogelijkheden in Nieuwe Energiepatronen - Mei 2014 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
“Mogelijkheden in Nieuwe Energiepatronen"
Mei 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaan worden wij vergezeld door de Geliefde St. Germain, de luisterrijke Geascendeerde Meester van de Zevende Straal en Opzichter van de Violette Vlam. Wij zullen de mogelijkheden in de nieuwe energiepatronen bespreken.
De veranderende energiepatronen presenteren jullie met vele nieuwe mogelijkheden/kansen. Nieuwe patronen van Licht komen jullie universum binnen. Terwijl dit zich voordoet, veroorzaakt het een verschuiving in de bestaande patronen. De vectoren, of sub-reeksen, van de energetische patronen, zijn losgemaakt van hun voormalige onveranderlijke patronen. Dit opent nieuwe paden en kansen voor uitbreiding.
Jullie gezichtspunt van deze rangschikking zal jullie bekwaamheid bepalen om met deze energetische invoer te stromen en het voor het hoogste goed te gebruiken.
Het oude, voormalige inzicht was om gehecht te blijven aan de status-quo. Jullie wisten waar je was, en het voelde veilig. Echter, het stond niet toe voor groei omdat er geen nieuwe instroming van energie was. Jullie mogen zelfs begonnen zijn om je rusteloos met de status-quo te voelen.
Een grote kans is nu beschikbaar met de instroom van nieuwe energie. Het maakt oude patronen los die verstopte, vast zittende energie mogen bevatten. Het is niet slecht. Het heeft eenvoudig diens doel gediend, en het is gereed om getransformeerd te worden in/naar een nieuw patroon.

zaterdag, april 26, 2014

Commandant Ashira: Over Het Galactische Leven - Deel 3 / 1 april 2014


Commandant Ashira
" Over Het Galactische Leven"
Deel 3
1 April 2014 / Hemelse Zegeningen
Linda Dillon & Suzanne Maresca

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Ashira is vandaag terug bij ons en, voor iedereen die nieuw is voor deze serie, Ashira is de Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies. Hij heeft er toeschietelijk mee ingestemd om door te gaan met onze fascinerende conversatie welke een brede variëteit aan onderwerpen en informatie behandelt waar wij doorgaans geen toegang tot hebben.
Ik moet zeggen dat er voor mij een verschuiving geweest is sinds dat ik deel uitmaak van deze discussie met Ashira. Er is meer duidelijkheid in de verbindingen die ik gevoeld heb in mijn dagelijkse leven alsook in de meditatie, en ik vraag me af of mijn kosmische kalmeringsmiddel omhoog geknald is of zoiets, omdat ik me opmerkelijk kalm en liefdevol voel deze dagen!
*** (discussie Linda en Suzanne en de meditatie niet vertaald)
Ashira: Groeten, Ik Ben Ashira, Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies, vriend, broeder, neef, oom … welkom. Welkom, mijn geliefde vrienden. En welkom aan jou, lieve Suzanne. En ik ben blij en ben vereerd om deze kans te hebben om met deze conversatie door te gaan - niet alleen met jou, maar met de planeet Aarde - met Gaia - en met alles en iedereen op Haar.
Weet je, wij hebben vaak gezegd dat wij naar al jullie InLight communiqués luisteren, wij luisteren naar jullie uitzendingen en ja, bij tijden analyseren wij hen zelfs! Maar het meest luisteren wij eenvoudig omdat het een manier is - het is een mechanisme - voor ons allemaal om de verbinding met het Collectief te voelen en met een ieder van jullie individueel, met het menselijke hart.
Wanneer wij deze uitzendingen hebben, ja het gaat naar diegenen die actief luisteren deze ochtend of zelfs later op de dag naar het gearchiveerde materiaal, maar de energie, de energie van onze transmissie - of onze wederzijdse transmissie - gaat niet alleen uit naar jullie Sterren broeders en zusters maar ook naar iedere persoon op de planeet. Het zit in de werkelijke lucht die zij inademen. Je kunt niet - fundamenteel - wat voor vorm van transmissie dan ook van deze aard doen en het niet gecommuniceerd te hebben naar alle menselijke wezens. Dat is één van de redenen waarom dit type van transmissie - dit type van "Show" zoals jullie eraan denken - in toenemende mate belangrijk is.
Nu weet ik dat er velen zijn die zeer kritisch zijn over het drama en de ellende dat uitgezonden wordt door waar jullie aan denken als de "reguliere media". En ik oordeel niet - het maakt deel uit en is reflectief van het drama dat geadopteerd werd door het menselijke collectief in het verleden, en ik zal daar over een moment over spreken. 
Maar om een tegengewicht te vormen, en in feite in staat te zijn om de balans te doen laten doorslaan van wat er werkelijk ingeademd wordt, is het wezenlijk belangrijk dat steeds meer van deze hart-gecentreerdheid - van deze hart-gecentreerde Liefde transmissies - laat zien plaats te vinden, omdat dat ook een tegengewicht vormt wat er anders door de lucht uitgezonden wordt. Dus jullie - jullie allemaal, en ja ook InLight Radio - doen een veel groter werk dan waar jullie zelfs aan gedacht hebben. En hiervoor, uit naam van de gehele Vloot - al jullie broeders en zusters - bedank ik jullie.

vrijdag, april 25, 2014

GROTE X1.3 Zonnevlam - 25 April 2014


GROTE X1.3 Zonnevlam

25 April 2014

Een grote zonnevlam piekte naar X1.3 en werd gerapporteerd om 00.32 UTC op 25 April vanuit het Actieve Gebied AR2035-AR2045 (Zonnevlek), welke net weg geroteerd is naar de westerse rand van de zon, toen de uitbarsting plaatsvond aan de buitenste rand van de naar de Aarde-gerichte zonneschijf, hetgeen impliceert dat de geassocieerde CME geen Aarde gebonden component zal hebben. Een Hoge Frequentie Communicaties Blackout vond aan de dagzijde van de Aarde plaats.
 
Vertaling: Cobie de Haan - www.denkmetjehart.blogspot.nl
 

donderdag, april 24, 2014

Vanuit de Boodschappen van God - 21 April 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
21 April 2014 / Yael Powell

Dus, terwijl jullie in de wereld op de rand van transformatie staan in/naar iets dat nog nooit door de mensheid verbeeld werd, is het enige dat jullie kan gidsen, geliefden, jullie hart. Jullie moeten jullie verstand toestaan het te volgen. Liefde is immer de prioriteit. Het is dat wat het oerelement is dat in zichzelf die wil gewaarwordt om te weten en te geven hetgeen is dat de geboorte van het bewustzijn brengt. Dit is het moment dat eeuwig binnenin jullie als het hart van de TweelingVlam leeft of het centrum van Alles Dat Ik Ben als dat wat deze krachten van Licht en Liefde ontvangt, door Mij versterkt.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-04-21 | Circle of Light www.circleoflight.net

Blossom Goodchild en de Federatie van Licht - 23 April 2014


Blossom Goodchild en de Federatie van Licht - 23 April 2014
Het gaat Niet om Wat je WEET … Het gaat om Wat Je VOELT

Blossom: Blossom: Goedemorgen vrienden. Ik voel me fris en fruitig en VERTROUW erop dat dit ook voor jullie opgaat?
Federatie van Licht: Het doet ons altijd heel erg goed om met jou te kunnen communiceren, wetend dat onze woorden erg veel mensen zullen bereiken … waardoor wij onze diepste Liefde en Dankbaarheid kunnen overbrengen.
Om maar direct van wal te steken, met jullie goedvinden? Vorige week zeiden jullie: ‘Jullie komen nu heel erg dicht bij een tijd, waarin jullie je innerlijke kracht zullen moeten oproepen om je erdoorheen te helpen.
In dit leerproces … hebben jullie … veel innerlijke WAARHEID over JEZELF … geleerd … en jullie zal worden gevraagd om dit weer op te roepen en eraan vast te houden … aangezien deze tijden jullie naar een ‘andere plaats’ zullen brengen dan die waaraan jullie gewend waren.’ Een paar mensen schreven mij met de vraag of jullie hierover wat meer zouden willen uitweiden. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn?
De woorden die wij in die verklaring gebruikten, kwamen voort uit Liefde … en uit het begrijpen dat, wat er ook de komende dagen zal gebeuren … met betrekking tot veranderingen op jullie planeet Aarde … JULLIE, ieder van jullie, genoeg kennis zullen hebben verworven om precies te WETEN wat jullie te doen staat wanneer het zover is. Jullie innerlijke kracht zal jullie er inderdaad doorheen helpen … en het is veel sterker dan jullie je realiseren, aangezien het tot nu toe nog niet … ‘op de proef gesteld is’.
Maar op wat voor manier zullen we het moeten gebruiken? Onder welke omstandigheden bedoelen jullie?
Lieverd, al lange tijd spraken wij steeds over veranderingen, die op Aarde zullen komen. Wij kunnen hier niet tot in detail op ingaan, omdat wij zelf niet kunnen weten wat die in het verschiet liggende dagen zullen brengen … gezien de enorme verandering die zal plaatsvinden.
Hebben jullie het over de tijd waarin ‘De Gebeurtenis’, waarover jullie spraken, zal plaatsvinden?

woensdag, april 23, 2014

Blossom Goodchild - Vergeet Geen Water te Geven! - 22 April 2014


Blossom Goodchild
Vergeet Geen Water te Geven!
22 April 2014
 
Dus, herinner me er nogmaals aan … waar zijn blogs voor? … … … Blogs zijn om artikelen te schrijven!
Het is zo lang geleden … zo erg lang sinds ik voor het laatst wat dan ook schreef!
Het leven neemt het over en de tijd vliegt, en een nieuwe dag breekt aan en een andere sluit zich af en ergens daar tussenin, hebben wij momenten van het ons dit en dat herinneren … en dingen die we echt gedaan zouden moeten hebben, maar zijn er echter niet aan toe gekomen … en we zeggen tegen onszelf "we zullen dat binnenkort doen" … en binnenkort komt en gaat … en wederom breekt er een nieuwe dag aan en een andere sluit zich af en ergens daar tussenin enzovoorts, enzovoorts…
Temidden van dat alles … halen wij adem! Bewust of onbewust!
Soms, snelt het leven voorbij zonder dat wij onze momenten vangen om STIL TE ZIJN en te WETEN dat wij Spirituele Wezens zijn die in een fysieke gestalte leven. Het is zo belangrijk voor ons om de tijd te nemen om ons te verbinden met onze Hogere Zelven … nochtans vinden wij andere dingen om onze geest mee bezig te houden … en voor deze momenten, vergeten wij hoe onbelangrijk de onbetekende dingen zijn waar wij het meeste van onze tijd aan geven … en weinig van dienst is bij het helpen van onze zielen.
En zijn het niet onze zielen waar wij hier voor naar beneden kwamen om voor te zorgen?
Wij vragen ons af waarom wij ons uit ons humeur voelen. Wij vragen ons af waarom niets zin voor ons maakt en verliezen de hoop in alle dingen waar wij … niet zo lang geleden … hoop in hadden.

De Schepper - 22 April 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Schud de Boel Door Elkaar"
22 April 2014 - Jennifer Farley

Het is tijd om de boel door elkaar te schudden, het af te breken en te veranderen, verander, verander! Je kwam naar het Aardse vlak toe om te leren, je uit te strekken en te groeien. Het enige dat jou van deze taak tegenhoudt ben jij. Zo lang als het wellicht aanvoelt, is jouw bestaan hier slechts een bliepje op de Oneindige radar. Je vroeg om deze glorieuze kans en het werd aan jou gegeven; gebruik het goed, mijn geliefde, gebruik het goed!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, april 22, 2014

Saint Germain - "Jij Bent Ascentie" - 20 April 2014 / Méline Lafont


Saint Germain
"Jij Bent Ascentie"
20 April 2014 / Méline Lafont

Méline: Ik was een paar dagen geleden aan het schrijven over Ascentie vanuit mijn IK BEN Aanwezigheid toen na een paar regels ik mijn mannelijke Zelf door voelde komen. En aldus heeft Saint Germain gesproken.

Groeten mijn dierbare vrienden,
Weet alsjeblieft dat Ascentie geen evenement is dat op een bepaalde dag of een specifieke datum gebeurt, zoals bijvoorbeeld een verjaardagsfeest die plaatsvindt op een bepaalde datum en dat, als je te laat bent op dit feest, dat je niet deel kunt nemen aan diens vreugde van het moment, of dat als het zelfs mogelijk is dat je er helemaal te laat voor bent.
Ascentie is geen evenement welke uitgesteld kan worden of iets dat niet door zou kunnen gaan, want het is een doorgaand proces dat iedere enkelvoudige dag plaatsvindt, iedere enkelvoudige seconde van je bestaan. Het is in jouw cellen, jouw wezen, jouw ieder nu moment van verandering en integratie, realisatie, groei en inzichten.
Ascentie vindt plaats binnenin jouw ieder nu moment van jouw bestaan, het is in het gelach, het is in de vreugde, het is in gelukzaligheid, het is in liefde, het is in de meditatie, de deelname in Liefde, het is Zelf Liefde, acceptatie, toestaan, innerlijk weten, wijsheid, vrijheid, uitbreiding, het is alle schoonheid binnenin jou gereflecteerd in het externe van de wereld. Het is de wetenschap van, en het besef dat je God BENT, dat je Goddelijk bent, dat je bewustzijn bent, dat je Alles Dat Is bent. Het is de omhelzing van al jouw veelzijdige karakteristieken en het weten dat je in het nu en in jouw gehele bestaan bent.
Ascentie is vrijheid, respect, jouw innerlijke tempel en zon in/naar dit bestaan. Het is alles waar je over gedroomd en naar gehunkerd hebt en JIJ bent het. Dus als JIJ ieder dag bent, ieder nu moment in dit bestaan, als jij het bestaan en het bewustzijn BENT … ben JIJ het waar je vanuit het hart naar hunkert en dus maakt dat jouw Ascentie in diens volledige wezen. BEN jouw Ascentie door te ZIJN, en Ascentie zal ieder Nu moment zijn. Het zal nooit te laat zijn noch zal het ooit uitgesteld noch afgezegd worden. want het is altijd JIJ aangezien JIJ oneindig en bestaand bent. Als je ziet dat Ascentie jij is, ben je al vrij.

maandag, april 21, 2014

De Schepper - 20 April 2014


Een Schrijven van de Schepper
"De Vrije Wil is van Jou"
20 April 2014 - Jennifer Farley
 
Een probleem opdelen laat jou slechts achter met miljoenen stukjes van hetzelfde probleem. Aan jou wordt altijd een oplossing gegeven voor iedere uitdagende situatie in jouw leven.
Als je er niet van houdt waar je staat … beweeg.
Als je er niet van houdt hoe jij je voelt … verander het.
Als je niet houdt van de situatie waar je in bent … verwijder jezelf er dan uit vandaan.
Elk en ieder ding dat je op jullie Aarde tegenkomt kan veranderd worden als je daar aldus voor kiest. De vrije wil is, zoals altijd, de jouwe.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, april 20, 2014

Jezus - Jullie Zijn het ChristusLicht! - 20 April 2014 / Rita Pulmans


Jezus
"Jullie Zijn het ChristusLicht!"
Pasen 20 April 2014 /  Rita Pulmans
 


Ik Jezus-Christus, Zegen jullie vanuit je Hogere BewustZijn.
Met de Allerhoogste Zegen van de Almachtige Vader.
Dit vanuit jullie Hoogste Zelf. 
 

Geliefde Jezus,
Tijdens deze mooie Paasdag was er een zeer krachtige liefdesenergie waarneembaar. Het lijkt mij ook een zeer mooie maar intense tijd van verandering en transformatie. Geliefde Jezus zou U ons een boodschap willen schenken op deze toch wel speciale Paasdag 2014.
Ik dank U geliefde Jezus Joshua Ben David.
Jezus:
Geliefde kinderen van het ChristusLicht.
Ja, geliefden jullie allen zijn het ChristusLicht! Niet enkel diegene die een "pij" dragen of wat dan ook. Neen geliefden, het zijn geen uiterlijke tekenen die aangeven of iemand heel, heilig, is.
Het zijn "de innerlijke" gedragingen en tekens, en daden, daaruit voortvloeiend die jullie vertellen of een mens het ChristusLicht reeds uitdraagt, dus verworven heeft.
Met verworven geliefde schepsels van de Allerhoogste Moeder Godin, wens ik Jezus Joshua jullie te zeggen dat; jullie allen zonder uitzondering vloeien uit de oneindige liefde van Vader/Moeder God, Schepper van Hemel en Aarde.
Wees bewust geliefde kinderen van het Allerhoogste Licht dat de Schepper jullie geschapen heeft naar het evenbeeld van ZichZelf.
Ga in "jezelf" geliefden, ontdek wat nu precies het ChristusLicht betekend. Wat houdt het in als zodanig? Wat denken jullie zelf geliefde harten? Wat voelen jullie als jullie met liefde naar jullie nog te helen stukken kijken?

zaterdag, april 19, 2014

Boodschap van de Elementalen, Feeën en Elven Tijdens het Bloedmaan Portaal


Boodschap van de Elementalen, Feeën en Elven Tijdens het Bloedmaan Portaal
18 April 2014 / Méline Lafont

Dit zijn boodschappen die via mij overgedragen werden terwijl ik in Avebury Stone Circle, UK was.
Méline: Kunnen jullie ons vertellen wat jullie als een ESSENTIE en wezen ZIJN, in plaats van deze gedaante van een steen?
Stenen van Avebury: Wij maken deel uit van de Elementalen, wij zijn Elementale Spirits die vorm gegeven zijn in een steen aangezien dit het visioen en de gewaarwording is van de mensheid van hoe zij ons waarnemen; hetgeen de gedaante van een steen is. En zodra als dat de mensheid ons zal zien als een Elementale Spirit zullen wij bevrijd zijn van het zijn van een steen. Dank je wel voor het hier zijn.
(een boodschap van één zin van de stenen via mijn vriend(in)): De nevelen van de tijd trekken zichzelf terug en de Mensheid zal beginnen dingen te zien zoals zij werkelijk zijn.
Méline: Dank je wel voor het oproepen van ons. Hoe kunnen wij jullie van dienst zijn?
Stenen van Avebury: Stuur alsjeblieft Liefde naar de Planeet en naar onsterfelijkheid.
Méline: Dit is een boodschap die aan mij gegeven werd door de Feeën en de elven terwijl wij onder de bomen in Avebury zaten. Het was een audio channeling en ik moet het citeren aangezien het via mij medegedeeld werd.

vrijdag, april 18, 2014

De Schepper - 16 April 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Druk, Druk, Druk"
16 April 2014 - Jennifer Farley

Een deel van jouw Aardse vlak bestaan is om je te verbinden met het opruimen van eeuwenoude patronen die jou klem gehouden hebben precies waar je bent ~ niet voorwaarts gaand, niet achterwaarts gaand. De drang om jezelf bezig te houden met onnodig "rumoer" en onnodige "dingen" mogen je tot aan dit punt veilig gehouden hebben, maar zij dienen je niet langer meer.
Nu … NU is het tijd, mijn geliefde, om te begrijpen dat alleen jij deze dingen voor jezelf kunt veranderen. Hen in vrijheid stellen hoeft geen zwaar werk te zijn. Maak het leuk, maak het speels, maak het opwindend! Je hebt de bekwaamheid … … … GEBRUIK HET!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, april 16, 2014

Blossom Goodchild en de Federatie van Licht - 16 April 2014


Blossom Goodchild en de Federatie van Licht - 16 April 2014
Vreugde Verdwijnt niet Zomaar, omdat Je het Niet VOELT.
JIJ Bent Het! JIJ BENT VREUGDE
 
Blossom: Goedenavond vrienden. Ik verheug me er erg op om vanavond weer verbinding met jullie te krijgen. Het is de nacht van de rode maan. Het was heel erg mooi. Ik heb een grote reis gemaakt sinds de laatste keer dat we elkaar spraken en vind het fijn om weer terug te zijn in jullie aanwezigheid.
White Cloud kwam vandaag door in een meditatie. Hij sprak erover dat wij onze trillingen naar vermogen zo Hoog mogelijk moesten houden. Zijn boodschap was zo eenvoudig dat het echt ‘binnen kwam’ … meer dan ooit tevoren … dat hoe eenvoudiger en zuiverder de boodschap van LIEFDE is … hoe blijer je bent om deze boodschappen door te geven. Sommigen ‘verwachten’ dat channelaars ‘vervallen’ in het aan jullie vragen hoe jullie staan tegenover de uitleg van mogelijke samenzweringen, herwaarderingen, enz. … terwijl dit werkelijk … zoals jullie hebben gezegd … helemaal niet jullie missie is. Mijn geest werd er, bij mijn voorbereiding voor dit werk van vanavond, geweldig door bevrijd. Daarom, vrienden van elders, willen jullie zo vriendelijk zijn om op [het toneel] te komen?
Federatie van Licht: Aan iedereen brengen wij groeten van het Hoogste Licht en [de Hoogste] Liefde. Wanneer wij onze woorden aanbieden is dat inderdaad alleen maar vanuit de puurste intentie. Wij zijn geen afgevaardigden van dat wat wij beschouwen als horend bij de duisterder elementen die berispen en het moreel ondermijnen. Als het zo is dat anderen die doorkomen graag willen helpen met kennis van deze aard … dan is dat uiteraard hun goed recht. Maar wij stellen expliciet … DAT WIJ KOMEN OM JULLIE GEEST TE VERLICHTEN. Om jullie zielen op te heffen tot HELDERDER delen ervan en slechts de Hoogste energie die wij kunnen bieden … via jouw vibratie, Blossom …  toe te staan om door te komen en in het WEZEN van velen op de juiste plaats te vallen.
En ik neem aan dat hoe Hoger mijn trilling wordt, des te Hoger de energie wordt?
Inderdaad. Wij komen juist niet om machteloos te maken. Wij komen niet om verwarring te brengen … ook al zijn we er ons bewust van dat wij dit nu en dan … gedaan hebben.
Liefste vrienden … Wij vragen jullie vriendschap terwijl we dichter tot elkaar komen.
Dichter tot elkaar? Kunnen jullie uitleggen wat JULLIE bedoelen?
We bedoelen hier … dat wij naast jullie wensen te lopen. Wij VERLANGEN ernaar om naast jullie te lopen. En in veel gevallen … doen we dat ook vaak … energetisch gezien. Maar wij spreken hier over een tijd in de toekomst van jullie planeet, waarin alle zielen … die de intentie en het verlangen hebben om te dienen door LIEFDE … precies dat zullen doen. Hand in hand … naast elkaar … DE HOOGSTE LIEFDE ZIJND DIE MOGELIJK IS … IN DE HOOGSTE TRILLING VAN DAT MOMENT.

Vanuit de Boodschappen van God - 10 April 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
10 April 2014 / Yael Powell

Jullie verhongeren allemaal en weten het niet. Jullie proberen je spirit te voeden via de dingen van de wereld. Zelfs die dingen die jullie op een moment gelukkig schijnen te maken worden tijdelijk. Alleen Ik Ben blijvend. Alleen deze Liefde is permanent en alleen dit Licht is jullie Echte voedsel.
Vanaf nu, kostbare harten, zal het toewijding vergen, want het ego verstand vecht diens laatste strijd, en het is vastbesloten om de wereld welke het gemaakt heeft te handhaven. Nochtans, gaan jullie harten door zich te openen zoals de grote kosmische bloem welke zij zijn, het parfum van de waarheid en schoonheid overal verspreidend en voor iedereen die jullie aanraken een beschutting makend voor de stormen van het leven van het ego.
Ik wil voor jullie deze wereld van vreugde en overvloed. Ik wil een leven dat in diens passie en diens Liefde explosief is, een besef van jullie volmaaktheid als mede-scheppers, levend in de levende dans van eenheid, ontwaakt tot deze overvloed. Aldus roep ik jullie hier bij Mij zodat jullie de waarheid mogen voelen, en in deze volmaaktheid mogen baden totdat het jullie zo stevig in diens resonantie vasthoudt dat jullie hart standvastig blijft, en hierdoor zien jullie recht door de werelden van de illusie heen naar de waarheid van Liefde die overal is.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-01-16 | Circle of Light www.circleoflight.net