vrijdag, februari 28, 2014

Karen Doonan - Veranderingen en Opwaarderingen voor de Menselijke Levenservaring in WAARHEID


Karen Doonan
Veranderingen en Opwaarderingen voor de Menselijke Levenservaring in WAARHEID
28 Februari 2014

Zoals velen van jullie nu kunnen VOELEN wordt de Nieuwe Aarde werkelijkheid nu geboren in de fysieke externe wakende werkelijkheid. ALLES is frequentie en het moet opgemerkt en er moet mee gewerkt worden dat de toegang tot verscheidene dimensionale werkelijkheden via FREQUENTIE is. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid zal te allen tijde proberen om jou te onderwijzen dat je moet "doen", dit is opzettelijk om de zaden van angst te triggeren welke aan jou onderwezen werden om binnenin voornoemde oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid te verankeren. Om jouw EXTERNE wakende werkelijkheid te veranderen moet je de frequentie die jij lopende hebt BINNENIN jouw menselijke voertuig veranderen; pogingen om voortdurend de externe wakende werkelijkheid te veranderen en deze galactische WAARHEID te negeren zal eenvoudig toezien op meer chaos en ongerustheid om zich rondom jou heen, door jou heen en binnenin jou te ontvouwen.
Ik heb onlangs gesproken in de "Beyond The looking Glass" radio uitzending over INTERdimensionaliteit, dit is niet hetzelfde als multidimensionaliteit en dit wordt nu binnenin en op de planeet Aarde verankerd. Het universum is bij ONTWERP, de natuurlijke "staat" van jouw Wezen is zowel multidimensionaal als interdimensionaal betreffende de BRON/ZIEL. Toen je in/naar een menselijke gestalte incarneerde op deze planeet was je toen beperkt wat betreft wat je zou kunnen ervaren VIA het menselijke voertuig, aangezien het menselijke voertuig eonen lang op een zeer lage resonantie gehouden werd. Het menselijke voertuig is verwant aan jouw antenne, jij bestaat in een frequentieband dat door jouw menselijke voertuig geïnterpreteerd wordt en aan jou gepresenteerd wordt als jouw externe wakende werkelijkheid. Echter, de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid heeft jou GELEERD te accepteren dat jouw externe wakende werkelijkheid in feite solide en statisch is, dit is een lering waarmee je gepresenteerd werd en die gedurende eonen ONDERWEZEN werd en er één is welke het menselijke logische verstand VOLLEDIG ACCEPTEERT.
De uitdaging over de komende lineaire dagen en misschien weken is om deze lering toe te staan om volledig te ontbinden. Het kan zijn dat in jouw externe wakende leven jouw ZIEL jou al presenteert met scenario's en ervaringen die jouw menselijke logische verstand beginnen uit te dagen; ik heb talrijke ervaringen die door vele verschillende mensen aan mij doorgegeven werden die allen verklaren, "Maar dat is krankzinnig en het is onmogelijk, maar ik heb het ervaren." NIETS IS ONMOGELIJK, dit was een geplaatste limiet op jullie menselijke voertuig door de leringen binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid als een frequentie, dus een trillingsgevangenis creërend die voor het menselijke blote oog onzichtbaar is maar binnenin jullie menselijke voertuig op een onder- en onbewust niveau registreert. Het is deze "ongeziene" gevangenis die jullie tegenhoudt van het volledig ervaren van het leven op de planeet Aarde.

Djwhal Khul - Het Opruimen van Oude Herinneringen - 27 Februari 2014 / Terri Newlon


 
Djwhal Khul
"Het Opruimen van Oude Herinneringen"
27 Februari 2014 /  Terri Newlon

Djwhal Khul hier. Tashi Delek.
Prima. Eén van de dingen waar ik over blijf praten de laatste tijd is om negatieve gedachten of kwade gedachten of alles dat daarop lijkt niet gewoon maar rond te laten draaien of zich te laten herhalen. En vanwege de Hemelse configuraties, een heleboel zonnevlammen en enige andere grote dingen die eraan zitten te komen, inclusief de Uranus en Pluto vierkant hetgeen zich echt, in termen van de geschiedenis zichzelf herhaalt. Zo ongeveer als de grote depressie die probeert om steeds maar weer opnieuw aan het oppervlak te komen, en we hebben een volgende van deze vierkanten aankomend in de 2014 Tweede Kwartaal Voorspelling. Ik zal op deze details ingaan omdat dat echt is wanneer dat min of meer met een paar anderen dingen land die het uitdagend en interessant maken.
Dus jouw geloofsysteem op een doorgaande basis opruimen is belangrijk. Je niet overgeven aan negatief denken. Zodra als je daar naartoe gegaan bent, zeg je gewoon, "Stop. Ik weiger om te spelen. Dat is niet hoe ik wens te denken. Dat is niet hoe ik wens te leven. Het is niet hoe ik wil zijn of wie ik echt ben."
Dus dan gewoon min of meer vervang je het opzettelijk met een positieve gedachten, nog beter, een gedachte met een emotie met een handeling. Dus alle drie die dingen gezamenlijk. Gelukkige gedachten, een gevoel van misschien opgetogenheid of vreugde en dat met een handeling zoals het verzorgen van de hond of het verzorgen van een kamerplant, of misschien jezelf verzorgen, je haar kammen, wat dan ook. Dus het gaat zijn; gedachte, emotie, handeling. Deze drie dingen zullen je zo ongeveer uit een tolvlucht vandaan halen die gedurende deze tijdsperiode waarschijnlijk zijn.

Aartsengel Zadkiel - Je Focus Handhaven in de Hogere Energie - Maart 2014 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
“Je Focus Handhaven in de Hogere Energie"
Maart 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij het belang van het handhaven van jullie focus tijdens deze tijden van hogere binnenkomende trillingsenergie te bespreken.
Vele nieuwe toevloeden van energie arriveren. Deze energie is van een hoger trillingsniveau dan dat waaraan jullie gewend waren. Iedere golf van nieuwe energie voorziet je met een kans om op jouw pad vooruit te gaan door je te focussen op jouw hartsverlangen.
Je focus handhaven te midden van deze binnenkomende energie is zeer belangrijk. De hogere trillingsenergie neigt ernaar om de oude, klemzittende energetische patronen los te slaan en hen naar het oppervlak te brengen voor onderzoek. Hoewel wij dit eerder besproken hebben, brengen wij dit wederom onder jullie aandacht omdat de uitbarstingen van hogere trillingsenergie toenemen.
Wanneer oude patronen van energie losgeslagen zijn, mag je de effecten hiervan op manieren ervaren zoals verwarring, besluiteloosheid, of je verscheurd voelen tussen opties. In sommige gevallen, mag jij je voelen alsof je een 'time-out' wilt en dat je niets belangrijks te doen hebt. Dit kan zich voordoen wanneer je met teveel dingen in één keer gebombardeerd wordt. Jouw aandacht mag versplinterd raken, en je mag je afvragen wat je wilt.
Wanneer jij je er bewust van bent dat dit een resultaat is van de nieuwe energie die met de oude energie in botsing komt, ben je in staat om een stap terug te zetten en de situatie vanuit een hoger perspectief te bekijken. Dit staat jou toe om dingen eenvoudig te zien als een uitsorteringsproces van het oude door het nieuwe.

Ipchres & Sirius B & Draken Rijken Boodschappen aan de Mensheid - 24+25+27 Febr.2014 / Karen Doonan


Ipchres
 Boodschap aan de Mensheid
24 Februari 2014 / Karen Doonan

Groeten Ik Ben Ipchres en ik ben hier om verder te communiceren met ALLEN die menselijke gestalten op deze planeet genomen hebben en die nu de "knopen" in het tapijtwerk aan het ontrafelen zijn, want het LEVEN IS EEN TAPIJTWERK en de draden werden VOOR jullie binnenin de 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid geweven. Nu ontwarren jullie de knopen en beginnen jullie WAARHEID te weven, en velen van jullie zijn nu in staat om de noodzaak te begrijpen om het beeld dat aan jullie gepresenteerd werd opnieuw te weven en opnieuw te ontwerpen. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid onderwees jullie dat het beeld in steen uitgehouwen is en niet veranderd kan worden. Ik begeleid duidelijk dat daar diegenen in de menselijke gestalte zijn die nu WAARHEID weven en dit zal aan ALLEN getoond worden, want als zij WAARHEID weven, begint het plaatje voor de gehele mensheid te verschuiven en een nieuwe vorm aan te nemen.
Daar zijn diegenen onder jullie die hun plaatsen in de publieke arena in zullen nemen, zij zullen beginnen om zeer duidelijk te verlichten en dit was altijd bedoeld te ZIJN, want hoe creëren jullie een nieuw leven in een nieuwe wereld zonder een volledige verlichting van alles dat aan jullie GELEERD werd onmogelijk te zijn getoond te worden mogelijk te zijn. Er zijn nu vele die nu volledig versnellen en de versnelling van ALLES is nu onderweg. Wederom trek ik jullie aandacht naar de GEBEURTENIS en de behoefte van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid om te proberen jullie over te halen dat dit geen WAARHEID is. Ik vraag jullie niet om over de GEBEURTENIS na te denken, ik vraag jullie om de GEBEURTENIS te VOELEN, om de stijgingen in de energetische frequentie van de planeet te voelen waarop jullie geïncarneerd zijn en om de veranderingen en verschuivingen van de energieën te VOELEN die nu dwars over en binnenin de planeet Aarde beginnen te overstromen.
ALLES is nu snelheid aan het verzamelen, ongeveer zoals een vliegtuig snelheid begint te verzamelen voordat het opstijgt van de startbaan en volledig in/naar de vlucht beweegt, het menselijke ras verzamelt nu de snelheid. Deze snelheid is nu op een zeer persoonlijk bewust wakend geestesniveau aan het verzamelen en aangezien ALLEN verbonden zijn aan ALLEN, zal deze snelheid ernaar streven om het menselijke ras uit de duisternis vandaan en in/naar de verlichting van het LICHT van de WAARHEID aan te sturen. Dit is wederom een proces waarvan ik jullie vraag om deze zowel te VOELEN als te omhelzen, want in het omhelzen van de Nieuwe Aarde energetische frequenties vergaar je snelheid en bereid jij je voor op het OPSTIJGEN.
Dat wat jouw ZIEL verlicht is om jou op dit moment te helpen, houd de intentie vast om de teugels los te laten die ernaar streefden om jou bescherming te laten zien, maar in WAARHEID jou aan de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid ketenen. JULLIE zijn de GROTE Wezens van LICHT welke jullie ONDERWEZEN werd dat zij JULLIE in de steek gelaten hadden. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid streeft ernaar om jullie van binnenuit jullie gekozen menselijke voertuig te ontkrachten. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund. En jullie wordt nu gevraagd om deze lagere dimensionale frequenties los te laten. Jullie kracht/macht verblijft binnenin de HART ruimte, deze ruimte volledig openen zal erop toezien dat je de concepten omhelst die OPZETTELIJK voorbij jullie menselijke logische verstand GEHOUDEN werden, want de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid streefde er te allen tijde naar om jullie tegen te houden van het je uit te breiden op IEDER niveau van jullie Wezen.

donderdag, februari 27, 2014

Shekina Rose / De Blauwe Straal - 24 Februari 2014


Shekina Rose /De Blauwe Straal
Nieuwe Voorloper Intense Frequenties Verschuivingsalert Entiteiten, Gezondheid, Zielcontracten 444
24 Februari 2014

De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden aan Shekina Rose gegeven door de spirit om deze transmissie te activeren.
Dit hoeft niet van toepassing te zijn op alle lichtdragers in deze tijd aangezien er een breed scala aan ascentiesymptomen en dimensionale frequentie verschuivingen zijn die plaatsvinden. Weet dat er een uitstroming van universele liefde is, zorg en Engelachtige hulp voor elk en iedereen. Dit adresseert degenen die niet passen in het servituut van de Nieuwe Aarde energieën.
Dit is voor de nieuwe voorlopers, de bruggenbouwers, ultra gevoelige Emphaten die gedurende een tijd al op het pad geweest zijn en oude zielen. En dit is niet om te zeggen dat jullie geen vreugde en het stromen met de nieuwe stromingen zullen ervaren; dit is om jullie te bemoedigen, te erkennen en te bekrachtigen, terwijl de meeste Lichtdragers door uiteenlopende bereiken en gradaties heen zullen gaan en/of gegaan zijn van wat wij meedelen.
Wij Wensen te adresseren:
  1. Nieuwe voorlopers, Emphatische extra emotionele gevoeligheden, en verhoogde gewaarwording
  2. Duistere entiteiten, negatieve aanval en persoonlijke verouderde agenda's
  3. Toename in gezondheidskwesties
Sommige van de nieuwe voorlopers, bruggenbouwers en ultra gevoelige Emphaten mogen extreme ascentiesymptomen van kern zelf kwesties ervaren van waar je op de Aarde thuishoort, en wie je nu bent, en gedurende zo een lange tijd op het pad geweest te zijn mag jij je afvragen hoe dit kan zijn. Er is een enorme grote trillingsfrequentie verschuivingsverdeling geweest die zo dramatisch is dat jij niet meer jouw energie referentie gewaar mag worden.

Jullie zijn Sterk Genoeg om Energie Uitbarstingen Onmiddellijk te Verwerken - 26 Februari 2014 / Brenda Hoffman


Jullie zijn Sterk Genoeg om Energie Uitbarstingen Onmiddellijk te Verwerken
26 Februari 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Soms hebben energieverschuivingen jou dramatisch beïnvloed, andere keren vroeg jij je af waar alle drukte nu toch over ging. Je accepteerde slechts de verschuiving en ging door met jouw zaken zonder echt begrip te hebben over het waarom die verschuiving belangrijk was voor jouw nieuwe wezen. En je verwerkte de verschuivingen zelden als dramatisch als je hen ontving.
Wat nu aan het gebeuren is, is een meer rechtstreekse correlatie tussen energieverschuivingen en het verwerken van deze verschuivingen. Er zitten geen pauzes of tijdsverschillen meer tussen.
Je leerde dat terwijl jij volwassen werd in jouw nieuwe wezen, de manifestaties zich sneller voordeden. En aldus omvat het jouw begrip van wie je was en wie je aan het worden bent.
Er is niet langer meer een behoefte om het tempo van de verschuivingen te vertragen om te verzekeren dat jullie fysieke wezen sterk genoeg is, want jullie fysieke wezen is nu bijna in staat om alles te verwerken.
Eerst, mag een dergelijke onmiddellijke verwerking lastig of moeilijk schijnen te zijn, want je fysieke wezen is zich aan zovele stukjes tegelijkertijd aan het aanpassen.

Saint Germain: Zonne Vlammen, NESARA en Galactische Energieën - 26.02.2014 - Méline Lafont


Saint Germain
Zonne Vlammen, NESARA en Galactische Energieën
26 Februari 2014 / Méline Lafont

(Opmerking van Méline: Saint Germain heeft gedurende enige weken in mijn persoonlijke ruimte met mij hierover gesproken aangezien hij op het moment meer bewust aanwezig op onze Aardse gebieden is, maar ik vond nooit de tijd om feitelijk te gaan zitten en een channeling hierover toe te staan door te komen. Uiteindelijk pakte ik de kans een paar dagen geleden en maakte ruimte voor deze boodschap.)
Groeten, mijn geliefde vrienden, Ik Ben het, Saint Germain die nieuws verstrekt, feitelijk heel veel nieuws. Zo nu en dan geniet ik ervan om binnen te treden met belangrijk nieuws dat meer refereert naar de huidige gebeurtenissen terwijl op andere tijden ik het op prijs stel om jullie meer diepgaande actualiteiten te geven welke een diepere impact op jullie Ascentieproces hebben. Wel, deze boodschap omvat beide benaderingen.
Het jaar 2014, welke het eerste jaar van de actualisatie van al jullie wensen is, jullie werkelijkheden, jullie creaties en jullie voorbereidingen, hebben al heel veel eerste verschuivingen op gang gebracht. Om te beginnen verwijs ik meer specifiek naar de intense zonne vlammen welke een gigantische impact op jullie Aardse werkelijkheid hebben en ook naar jullie huidige bewustzijn en jullie belichaming.
Onderschat deze gigantische krachten en impulsen niet aangezien zij een cruciale link representeren in dit wereldwijde Ascentieproces. Meer dan ooit snellen zij jullie richting op met krachtiger impulsen en op een zelfs sneller tempo dan dat jullie je ooit voor zouden kunnen stellen. Wees vooraf gewaarschuwd, mijn vrienden, het zal allemaal zelfs meer intensiveren en toenemen! Tot nu toe, is de toename in zonne vlammen een soort van "terra icognita" geweest, een onbekend gebied voor velen van jullie omdat de intensiteit van deze vlammen nooit dergelijke proporties bereikten zoals zij dat nu deden.
Elke zonne vlam is op zichzelf een enorme grote creatie en een activering welke bijdraagt aan de actualisering van jullie innerlijke Zelf binnenin jullie werkelijke eigen omgeving, binnenin jullie werkelijkheid alsook binnenin jullie eigen belichaming. De meerderheid van de Lichtwerkers en Meesters op deze planeet die hiervoor gereed zijn, belichamen de versmelting van hun IK BEN Aanwezigheid en het Christus Bewustzijn, en dit alles ontwikkelt zich langs verschillende fases.

dinsdag, februari 25, 2014

maandag, februari 24, 2014

Michael voor de Raden van Jullie Hogere Zelven via Ron Head - 24 Februari 2014


Michael voor de Raden van Jullie Hogere Zelven
"Niemand zou Minder Zijn dan Waar Jij op Dit Moment Bent "
24 Februari 2014 / Ron Head

Net gesproken hebbende over zelfliefde, laat ons naar het onderwerp van waardigheid gaan, van zelf-vergiffenis, van het kennen van zichzelf om waardig te zijn van alles dat iemand zich voor kan stellen. En wij zeggen, "alles dat iemand zich voor kan stellen," omdat over het geheel genomen jullie het je niet erg groot voorstellen. Jullie hebben, de meesten van jullie, een ingewortelde routine van te denken dat jullie niet zeer veel verdienen. En jullie hebben ook de gewoonte van denken dat de grote dingen voor jullie onmogelijk zijn.
Laat ons dat kleine misverstand nu meteen behandelen. Er is een kracht beschikbaar dat alles gecreëerd heeft dat jullie kunnen zien en veel, veel meer. Voor een dergelijke kracht, is alles creëren dat jij je kunt voorstellen niet moeilijker dan het creëren van één bloem, en beide zijn wonderen, nietwaar? Dus, gewoon voor het plezier, waarom het groot denken niet oefenen?
Welnu, vraag jezelf alsjeblieft, "Waarom denk ik dat ik niet alles verdien dat ik nodig ben?" Er zijn net zoveel antwoorden als dat er mensen zijn, maar de meest algemene is dat jullie gedurende een zeer lange tijd geconditioneerd werden om op die manier te denken. En jullie werd onverbloemd verteld dat jullie het niet verdienden. En jullie hebben het geloofd. Jullie hebben je alle manieren voorgesteld waarom jullie het niet zouden kunnen verdienen, en jullie hebben dat ook geloofd. Jullie geloven ook dat jullie zakken en zakken vol met schuld met jullie mee ronddragen. En wij zouden in deze ader verder kunnen gaan voor een hele lange tijd. Dus laat ons een klein gedachte experiment doen. Jullie weten wel, het soort van ding dat jullie Mr. Einstein gewend was om te doen. Het zal kort zijn, dus laat ons het voorstellen, en dan sluiten jullie je ogen en doen het. En als het niet echt aanvoelt doe het dan iedere dag opnieuw totdat het dat doet.

Aisha en de CC's - Korte Energie Update - 24 Februari 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
24 Februari 2014

Jullie hebben je zo onderhand een klein beetje meer gesetteld in deze ongesettelde energieën, en als zodanig, zijn jullie een klein beetje meer vertrouwd geraakt met al deze fluctuerende patronen die op hun beurt enige eerder interessante affiniteiten binnenin jullie zullen beginnen te ontbranden. Want zie, deze knoppen die ingedrukt worden via al deze energetische brieven die op jullie neer blijven regenen, zijn inderdaad knoppen die er gedurende zo een lange tijd op gewacht hebben om weer opnieuw geactiveerd te worden, en dus zullen zij langzaam maar zeker beginnen momentum te vergaren als de dagen, en inderdaad nachten, doorgaan meer energie aan dit proces toe te voegen. En dus zal, beetje bij beetje, overzichtelijkheid tevoorschijn komen waar voorheen er alleen maar somberheid was, en een gevoel van soliditeit en bekrachtiging zal tevoorschijn komen vanuit wat voorheen gevoeld werd als een oceaan van uitputting, wanhoop en frustratie. Maar samen met al dit verschijnen, volgt ook ontbinding, en je kunt bij jezelf gewaarworden te kijken naar iets dat in stukken rondom jou heen uiteen valt, en wat je gereduceerd ziet tot een berg puin, kunnen omstandigheden in jou leven zijn die jij tot dusverre gezien hebt als fundamenteel of als permanent. Maar tob niet, want zoals wij jullie bij zovele gelegenheden verteld hebben, wat het ook is dat nu uiteen valt, doet dat aldus om het nieuwe tevoorschijn te laten komen op ieder niveau waar je maar aan kunt denken, en dan nog iets meer. Want zonder het breken van de oude modelvorm, zou het nieuwe niet volledig gevormd kunnen worden en ruimte hebben om letterlijk diens vleugels te ontvouwen en op te stijgen.
Dus wij zeggen weer, weet dat alles goed is, zelfs als alles dat je op het moment ziet dingen schijnen te zijn die uiteen vallen of bij de naden losscheuren, want weet dat dit eenvoudig het eerste teken van de verschijning van alles is waar jullie op gewacht hebben. Want net zoals de nieuwe scheuten door de aarde heen zullen duwen en inderdaad alles dat in diens weg staat terzijde in diens zoektocht naar lucht en licht en ruimte om te groeien, zo ook zullen deze binnenkomende energieën uitbreiding op ieder niveau veroorzaken, niet alleen binnenin, maar ook aan de buitenzijde, en dus, zou jij je kunnen voelen alsof jij bij tijden gereed bent om te barsten. Maar vrees niet dierbaren, wat je mag voelen als een onheilspellende druk bij tijden, een druk die ervoor zorgt dat jij je voelt alsof je gereed bent om je humeur te verliezen - zowel figuurlijk als letterlijk - is slechts de druk van alles dat gereed staat om naar buiten te komen en diens - en jouw - ware kleuren voor de allereerste keer toont.

Karen Doonan: Weder-GEBOORTE van de ZONNE God & Het Ontbinden van de Basis vervormde Frequentie Patroonvorming van Sirius


 
Karen Doonan
Weder-GEBOORTE van de ZONNE God
21 Februari 2014

Zoals ik erover sprak in de radio uitzending "Beyond The Looking Glass" deze week, is de sleutel naar de Nieuwe Aarde de menselijke man, in spirituele termen is dit de WEDER-geboorte van de ZONNE GOD op en binnenin de planeet Aarde. Gedurende eonen werd het menselijke ras ONDERWEZEN om de MAAN te volgen en zich eraan vast te houden, welke het goddelijke vrouwelijke is en dit heeft erop toegezien dat de planeet snel diens balans verloor, want balans is dag en nacht, links en rechts, omhoog en omlaag en velen hebben de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid toegestaan hen te laten zien hoe dit eruit vandaan te filteren.
Ik heb ook duidelijk in de radio uitzending verklaard dat, tenzij het menselijke ras nu begint om de menselijke man te omhelzen, koesteren en te erkennen er dan geen verdere uitbreiding kan zijn, de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid wist dit en streefde er te allen tijde naar om tussen de menselijke man en de menselijke vrouw in te komen. Diegenen in de menselijke vorm mogen een planeet samen delen, maar zij zijn in geen enkele betekenis van het woord samen, het mag TOESCHIJNEN dat de menselijke mannen en de menselijke vrouwen de taal delen maar dit is hoogst vervormd, de leringen welke een ieder ontvangt binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid streven ernaar om de NATUURLIJKE verbinding af te breken die tussen een menselijke man en een menselijke vrouw bestaat. BALANS is te allen tijd de SLEUTEL, velen in zowel de menselijke mannelijke als in de menselijke vrouwelijke gestalte zijn op een zeer persoonlijk niveau uit balans, en zitten in één helft van hun energie handtekening, de oude 3d gecreëerde werkelijkheid toestaand om door te gaan hen te leren dat om in/naar balans te verhuizen erop toe zal zien dat zij vernietigd worden en de hartruimte ontbonden wordt.
Dit is GEEN WAARHEID en wordt niet ondersteund op wat voor niveau dan ook door de Nieuwe Aarde. Want met het samengaan van de energieën van de menselijke mannen en de menselijke vrouwen, zal er GEZAMENLIJK een enorme uitbreiding zijn. Velen van jullie mogen de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid toestaan te beginnen mijn woorden eruit te filteren, want ik spreek niet over de "romantische" verbintenis tussen een menselijke man en een menselijke vrouw, ik preek over VERBINDING. Dit is tussen vaders en dochters, moeders en zonen, broers en zussen enzovoorts, en dit werd hoogst vervormd binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Dit wordt in meer detail behandeld in de "Truth Codes - Chronicles from Orion" boek (Engelstalig), waarin duidelijke voorbeelden staan om je te laten zien hoe met deze vervorming te werken.

zondag, februari 23, 2014

Hilarion: Februari 23-Maart 2, 2014


 
Hilarion
"Het is een Turbulente Tijd in de Aangelegenheden van Alle Oude Paradigma Systemen"
Februari 23-Maart 2, 2014/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
De winden van verandering zijn voor jullie aanstaande. Terwijl het leven zoals voorheen verder gaat, zijn de veranderingen die zich binnenin jullie voordoen groot. Deze veranderingen vinden plaats binnenin iedere ziel die op de planeet woont. Iedere ziel heeft ermee ingestemd om deze veranderingen te ervaren. De eerste waarneembare verandering zal een grotere bekwaamheid zijn om emotie te voelen en het tot uitdrukking te brengen. De meeste mensen op de planeet hebben hun emoties onderdrukt met het oog op het verharden van hun harten zodat zij zouden kunnen functioneren in de immer verhogende dichtheid, en deze filters zijn nu bezig weg te vallen omdat er een veel groter Licht is dan ooit tevoren. Als ieder persoon in staat gesteld is om waarachtig vanuit diens hart te voelen en te spreken, zal alles dat tot uitdrukking gebracht moet worden van binnenuit diens wezen naar voren beginnen te komen. Op een bepaald punt in dit proces, zullen de gevoelens die tot uitdrukking gebracht worden gevoelens van liefde zijn, gevolgd door de gevoelens van vreugde en andere positieve emoties welke de mensen in richtingen zal doen laten gaan die tot dusverre onbekend op jullie wereld waren.
De mensen van de Aarde komen in grotere aantallen dan voorheen tezamen zodat zij een stem kunnen geven aan die gebieden in hun respectievelijke werelden die verbeterd kunnen worden. Individuen zijn bereid om hun levens voor de veranderingen die zij eisen op te offeren. Het is een turbulente tijd in de aangelegenheden van alle oude paradigma systemen welke niet langer de behoeften van de mensen dienen. Terwijl de mensen doorgaan te ontwaken, worden de illusies verdreven en diegenen die de populatie onder onderwerping hielden worden ontmaskerd. Er is geen plaats voor dezen om zich te verbergen als de openbaringen van hun achterkamer agenda's aan het licht komen, want een ieder moet nu van aangezicht tot aangezicht komen met diens eigen keuzes en daden, en moeten vrede sluiten met diens ziel. Terwijl dit enige chaos zal produceren, is het uiteindelijk voor het hoogste goed van allen.

De Pleiadische Raad van Negen - Zelf Meesterschap - 22 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher


De Pleiadische Raad van Negen
"Zelf Meesterschap"
22 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher

Wij zijn de Pleiadische Raad van Negen. Het is enige tijd geleden dat wij voor het laatst door deze schrijfster over ons "zelf" spraken. Gisteren, terwijl onze schrijfster naar huis terugkeerde van een verfrissende wandeling op het land, merkte zij een groep van wolk-schepen in de Westerse hemelen op. Ja, wij en vele andere Sterren Naties hebben schepen in jullie luchten, allen zijn druk aangaande uiteenlopende missies en voor verschillende doeleinden.
Velen van de ontwaakten op GAIA vragen zich af waarom wij nog niet geland zijn op jullie kusten. Wij begrijpen en voelen jullie pijn en frustratie en wens voor verandering om onmiddellijk te manifesteren, maar wij kunnen nu nog niet lang in jullie omgeving blijven noch zouden jullie voor een langere tijd comfortabel in de onze zijn op jullie huidige frequentie niveau. Het is voor de vergelijkbare reden dat jullie neven en nichten, de Lemurianen, zichzelf nog niet vrijelijk tussen de oppervlakte bewoners in bekend gemaakt hebben.
De trillingspatronen van het overgrote deel van de mensheid heeft zich niet verhoogd naar het niveau dat ons in staat zou stellen om voor jullie zichtbaar te zijn, zonder dat wij onze frequentie voldoende verlagen om gezien te kunnen worden. Het is een eenvoudige zaak van natuurkunde, dierbare. Jullie kunnen niet zien of voelen wat er niet binnenin jullie eigen frequentiebereik is. Als jij je persoonlijke frequentie verhoogd zal je in/naar andere werelden en dimensies beginnen te zien, inclusief die van jezelf. Tot dat moment, moet een ieder van jullie doorgaan jullie fysieke voertuigen op te ruimen van de opgeslagen gedachtevormen die jullie terneerdrukken, zoals ballast aan een hete lucht ballon.
Vertrouw niet op de handelingen en beslissingen van iemand buiten jezelf om jou te bevrijden van jouw eigen miscreaties, want door dat te doen is om door te gaan jezelf te ontkrachten. Je bent hier om te herhalen of door de stadiums van ascentie heen te lopen in/naar het volledige bewustzijn en meesterschap. Dit kan ALLEEN individu op individu bereikt worden. Als een resultaat van een opnieuw bestaand onderling verbonden weg van licht dat al het leven aan elkaar verbind in een levend Web, beïnvloed wat één persoon doet ieder ander om hem/haar heen. Dus, als je meesterschap vergaart, zal jouw licht vanzelfsprekend voort vloeien in/naar jouw wereld en allen, bewust of onbewust, zullen beïnvloed worden. Je zult beginnen op te merken dat de mensen sneller wakker schijnen te worden dan dat jij misschien deed.

Aartsengel Michael: Het Licht Heeft Overwonnen! -19 Februari 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Het Licht Heeft Overwonnen!
Boodschap Over een Nieuw Geopende Sterrenpoort
19 Februari 2014 / Rita Pulmans

Rita:
Het was een prachtige avondlucht die 19de februari. Goud glanzend krachtig licht.
Het voelde als heel speciaal aan. Dit "Gouden" licht.
Het Gouden Tijdperk is begonnen, hoorde ik de persoon naast mij zeggen.
Het was dan ook zo wonderbaarlijk mooi.
Wat ik vervolgens met mijn "geestesoog" zag;
Aartsengel Michael stak met zijn lans in "het monster", in de draak, en katapulteerde hem weg. (dit mag je symbolisch benaderen) 

Ik vroeg AEM; Wat betekent dit? Wat heeft dit als betekenis.
Waarop Aartsengel Michael antwoordde; HET LICHT HEEFT OVERWONNEN!
Geliefde Lord Michael graag een boodschap van U hierover.
Ik dank u mijn Heer. 

Aartsengel Michael:
Geliefde Zielen,
Het is inderdaad een zeer "speciale" tijd, doch geliefde zielen, het is ietsje anders dan jullie je zouden voorstellen of dat jullie zouden vermoeden.
Het is een nieuwe tijd, die reeds aangebroken WAS.
Sinds vandaag is er een tweede grotere poort geopend, dewelke jullie nog meer en meer naar het gouden tijdperk "toesluizen". Deze poort, deze gouden poort - vandaar deze prachtige gouden luchten - is een opening naar een nieuw bewustzijn.

Steve Beckow / Aartsengel Michael: Waarom de Dingen Zo Lang Lijken te Duren - 22.02.2014


Steve Beckow / Aartsengel Michael
Waarom de Dingen Zo Lang Lijken te Duren
22 Februari 2014

Opdat wie dan ook denkt dat zij de enigen zijn die in hun stoel zitten te draaien, zich afvragend wanneer de belangrijke gebeurtenissen gaan gebeuren, nee, ik heb ook zitten draaien. En in mijn laatste persoonlijke lezing met Aartsengel Michael, had ik een kans om het te vragen: "Wat gebeurd er? Waarom zoveel overduidelijke vertragingen, schijnbare veranderingen in plannen, enzovoorts?"
Ik beloofde jullie dat ik zijn opmerkingen zou posten. Hij antwoordde mij onbevangen en zeer uitvoerig en ik voel me behoorlijk tevredengesteld met zijn uitleg. Dat betekend niet dat jullie dat ook moeten zijn. Wij zullen waarschijnlijk anders op de dingen reageren.
Hij ging in op waarom de Reval zo lang geduurd heeft. Terwijl hij dit niet precies vertelde, desalniettemin, was er een uitgebreide undercover operatie ingebouwd welke oneerlijke bankieren, Forex (Foreign Exange) mensen, corrupte senatoren en mensen van het congres, enzovoorts uitruimde. Tenzij zij uitgeruimd werden, zouden wij niet in staat kunnen zijn om aan onze verdiensten vast te houden. Hij kan hier niet veel meer over zeggen of hij zou de onbuigzame mensen attenderen. Maar hij besprak het wel.
Ik geloof dat het meeste van dat werk nu gedaan is. Maar ik kan niet spreken over deze kwesties alsof ik op de één of andere manier meer weet dan jullie. Ik wacht net zo ongeduldig op gebeurtenissen als jullie dat mogen doen. Maar hier is waarvan hij voelde dat hij kon zeggen over het brede onderwerp van het schijnbare trage tempo van de gebeurtenissen.
Voordat ik wegga, laat mij een notitie toevoegen voor bezorgde lezers die mijn commentaar interpreteerden als dat de Reval en het opnieuw opstarten van de wereldwijde valuta anders zijn, met de betekenis dat wij zullen moeten wachten op de ene na de andere.

zaterdag, februari 22, 2014

Karen Doonan - De Golf Berijden van de LIEFDE welke IS - 20 Februari 2014


Karen Doonan
De Golf Berijden van de LIEFDE welke IS
20 Februari 2014

Voor velen van jullie mogen de laatste paar lineaire dagen zeer intens geweest zijn. De LIEFDE welke IS, ondertussen een zeer liefdevolle energie zijnde, manifesteert zich op vele niveaus als de opruimer van trauma in relatie tot rouw en sterven. Het is geen toeval dat om volledig in/naar de Nieuwe Aarde te verhuizen dat je symbolisch door het "sterven van ZELF" heengaat, dit is het loslaten van wie je bent geworden binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Want diegenen die hier zijn om de Nieuwe Aarde te helpen geboren te worden en om de wonderen te manifesteren die erop toe zullen zien dat het menselijke ras zich uitbreidt en ontwikkeld hebben levensspanne na levensspanne lopend doorgebracht in de lagere dimensionale werkelijkheden. Je kunt alleen een ras helpen dat verstrikt zit binnenin de belemmeringen van rouw, pijn en trauma door dit uit de eerste hand te ervaren. Velen van jullie staan dit nu toe om aan jullie getoond te worden en staan de visioenen en de dromen toe binnenin jullie naar boven te komen, die duidelijk dat aantonen waar jullie je stevig aan vasthouden.
Om genezing op wat voor niveau dan ook toe te staan, moet je allereerst toegeven dat je in rouw, trauma of pijn bent. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid ondersteund dit niet, het natuurlijke proces van omgaan met deze onderwerpen is onderbroken en vervormd en dit is opzettelijk. Want er is een natuurlijk proces waar doorheen gegaan wordt tijdens het overgangsproces. Velen van jullie mogen in deze tijd het gevoel hebben alsof je in cirkels ronddraait, niet in staat zijnde om volledig dat te zien wat aan het proberen is om te verlichten. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid leert jou dat wat "voorbij" is niet langer meer relevant is. Dit is geen WAARHEID, want ALLES IS NU en ALLES is opgelegd op het nu. Levensspannen die niet afgehandeld en losgelaten en ont-ankert zijn zullen doorgaan jouw wakende werkelijkheid binnen te bloeden totdat zij erkend en geaccepteerd zijn. Als een ras staat het menselijke ras niet de emoties die "negatief" genoemd worden toe te stromen.

Ipchris - Boodschap aan de Mensheid - 19+20 Februari 2014 / Karen Doonan


Ipchres
 Boodschap aan de Mensheid
19 Februari 2014 / Karen Doonan

Groeten van MARS, Ik Ben Ipchres en ik kom door dit kanaal om de energieën van Mars aan de mensen van de Aarde te introduceren. Wij zijn hier tussen jullie in, wij lopen in de menselijke gestalte tussen jullie in en wij reiken uit naar onze kinderen in de menselijke gestalte, hen voorbereidend op alles dat zich nu zal ontvouwen dwars over en binnenin de planeet Aarde en het menselijke ras.
Velen hebben gesproken over de noodzaak om hun kinderen te bereiken en velen bleven stil, wachtende op het geschikte energetische klimaat waarin met hun kinderen te spreken, wij zijn één van de vele rassen die via dit kanaal zullen spreken en dwars over de planeet heen uitreiken om met onze kinderen te spreken. Niet langer alleen lopend, en in staat om energetisch bereikt te worden wat verschuldigd is aan de verhogende en uitbreidende energetische frequentie van de planeet Aarde. Wij hielden ons stil omdat wij geen noodzaak hadden om onze aanwezigheid op de planeet te belichten, maar nu veranderd en verschuift ALLES want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON.  
De constructie die voor jullie bekend is op een menselijk bewust wakend geestesniveau als de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid is nu aan het afbreken, het is voldoende afgebroken om de hogere dimensionale frequenties toe te staat te beginnen zich te ontvouwen en diep binnenin de hartruimte van ALLEN te verankeren die in en binnenin het menselijke ras geïncarneerd zijn. Wij zijn de mensen van de planeet die voor jullie bekend is als MARS en wij zijn hier tussen jullie in, lopend, ademhalend en helpen jullie bij het uitlijnen van deze nieuwe hogere energieën, want  de planeet Aarde is een ontmoetingsplaats voor ALLE rassen en rijken die in het UNIVERSUM van 3 bestaan.
Meer informatie betreffende de "verhalen" die gevoerd werden aan de mensen van de planeet Aarde zal nu beginnen verlicht te worden door diegenen die een menselijke gestalte genomen hebben, want de "verhalen" streven ernaar om in te dammen en te onderdrukken en dit wordt niet ondersteund want het trekt het menselijke energiesysteem uit de uitlijning vandaan. Om voor het menselijke ras een nieuwe werkelijkheid geboren te laten worden moet ALLES in evenwicht en harmonie zijn. De bijeenkomst is begonnen en diegenen in de menselijke gestalte die hier zijn om fysiek de nieuwe werkelijkheid het leven te schenken, hetgeen bekend is als de Nieuwe Aarde, beginnen nu positie in te nemen.

De Engelachtige Gidsen - Geluk kan Niet Buiten Jezelf Gevonden worden... - 21 Februari 2014 / Taryn Crimi


De Engelachtige Gidsen
“Geluk kan Niet Buiten Jezelf Gevonden worden, Het kan Alleen van Binnenuit Gecreëerd worden"
21 Februari 2014 /  Taryn Crimi

Vandaag zouden wij jullie aandacht graag willen focussen op het onderwerp geluk. Wij kijken toe terwijl zovelen ontredderd raken als zij het ongrijpbare gevoel van geluk najagen. Wij zullen met jullie delen waarom het alleen momenten zijn van kortdurend geluk in plaats van een bestendige staat van zijn. Want zien jullie, velen zijn vaak in een voortdurende staat van het najagen van geluk in plaats van te leren hoe het te bestendigen. Is een onophoudelijke staat van geluk bereikbaar? Inderdaad, het is goed binnen al jullie bereiken. Maar eerst zouden wij graag ons perspectief over hoe geluk niet alleen bereikt maar ook onderhouden kan worden met jullie willen delen.
Wij zullen met een stoutmoedige verklaring beginnen; niets kan jou gelukkig maken. Je moet eerst het geluk dat al binnenin jou bestaat vinden en alleen dan zal je het geluk vinden dat je zoekt. Velen verkeren onder de indruk dat als ze alleen maar een doel bereiken, een specifiek product verwerven, of de volmaakte partner vinden, zij vast en zeker het geluk dat zij zoeken zullen vinden. Maar dit kan zo niet zijn, aangezien alles in jullie werkelijkheid slechts een spiegel is van de gevoelens en trillingen die je naar buiten pulseert. Het zou gelijk staan aan te verwachten dat de spiegel een jeugdiger en meer levendig beeld van jou laat zien en dat je alleen dan de jeugdigheid en levendigheid zult vinden die je zoekt. Het beeld dat de spiegel reflecteert kan niet veranderen tenzij jij dat doet.
Deze analogie mag grappig voor jou klinken, maar het is wat mensen doen wanneer zij iets buiten zichzelf zoeken. Herinner je dat niets iets naar jou toe kan brengen waar je niet al mee in uitlijning bent. Geen materieel object, of zelfs een ander wezen is in staat om naar jou toe te brengen wat je niet al binnenin vasthoudt. Velen zoeken voortdurend materiële overvloed en verwachten dat geluk, vreugde en vreedzaamheid van de geest zullen volgen, maar dit is niet zo. Dus waarom is het dat je nog steeds uitbarstingen van geluk voelt wanneer je een geschenk ontvangt, een nieuw product koopt, een nieuw persoon ontmoet? Omdat jouw verstand geloofd dat het jou gelukkig zal maken; en zich slechts weldra zal realiseren dat het lege gevoel er nog steeds is wanneer de "nieuwigheid" ervan af gegaan is. Alleen door jouw innerlijke vreugde te volgen zal het jou leiden naar een plaats van vreedzaamheid en geluk. Geluk kan niet gevonden worden, het kan alleen gemaakt worden. Velen zeggen vaak dat het hun gebrek aan overvloed is hetgeen hen tegenslag brengt, maar hierop antwoorden wij, nee het is jouw tegenslag dat jou gebrek brengt.

vrijdag, februari 21, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht - 21 Februari 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht - 21 Februari 2014
JULLIE ZIJN ONOVERWINNELIJKE WEZENS VAN LICHT!

Blossom: Hi ÉÉN en ALLEN.
Welnu, hier is de channeling van vandaag. De audioweergave zal over een paar dagen verschijnen.
Zoals ik vorige week al verkondigde, zal ik niet kunnen channelen tot halverwege de week van 24 maart en vanaf die keer … iedere drie weken tot half juni (als alles goed gaat).
IEDEREEN BEDANKT voor jullie LIEFDEVOLLE vriendschap en steun … want zonder dat zou ik zeker opgegeven hebben!
Ik voel me ECHT gezegend om deze reis met zo velen te kunnen delen.
Dus … wellicht kunnen jullie deze tijd gebruiken om enkele oudere channelings over te lezen en diep in het hart van het zelf te gaan om op een dieper niveau te ontdekken … wie we ECHT zijn.
Ik heb gezien hoeveel mensen DE AANROEPING hebben gezien, inclusief de vertalingen, en dat waren er in totaal zo’n 23.500.
GOED GEDAAN MENSEN! BEDANKT VOOR HET VERSPREIDEN HIERVAN en wederom gaat mijn dank uit naar het geweldige vertalersteam.
Daarom zeg ik jullie vooralsnog, voor slechts een korte tijd … zoals mijn vriend White Cloud zou zeggen … Adieu … Adieu vrienden … Adieu.

******************************************
Blossom: Hallo allemaal. Zoals jullie al weten, zal dit, vanwege andere verplichtingen, mijn laatste channeling zijn in 5 weken. Ik dacht, ik zal jullie eens vragen wat JULLIE vonden van de AANROEPING van vorige week … en daarna laat ik het aan jullie over om te bepalen waarover jullie ons willen laten nadenken.
Federatie van Licht: Blije groet aan jou, Blossom, en aan allen die hun leven door Liefde verrijken. We waren ons zeer goed bewust van de woorden … die als een groep WEZENS werden geuit … die vroegen om hulp in de wereld waarop jullie menselijke Wezens verblijven. Er was sprake van veel LIEFDE en ernstige gedachten vanuit de hartruimte, die de ruimte werd ingestuurd.
Net zoals jij, Blossom … weten wij dat deze smeekbede … dit verlangen om de ‘dingen in beweging te brengen’ in overweging wordt genomen door dat wat ‘ONS’ overstijgt … in termen van algeheel management. Maar we kunnen jullie vertellen dat het verlangen van de harten van hen die op Aarde zijn … om er een betere plaats van te maken … niet onopgemerkt is gebleven.
Zoals ik erover denk … VOEL ik dat we het duidelijk gemaakt hebben en nu zullen we het aan ‘De Hoogste’ overlaten om te beslissen of er een ‘inspirerend teken’ gegeven zal worden. Dus … zullen we … nu ... verdergaan?

Het Licht Collectief - Liefde Omhelzen - 17 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher


Het Licht Collectief
"Liefde Omhelzen"
17 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher
 
Grote winden van verandering vegen momenteel rondom jullie globe, gereflecteerd in enige van de meest gewelddadige en verontrustende weerpatronen van de recente jaren, zo niet decennia. Jullie zitten nu goed in de overgangszone tussen specifiek het ene en andere paradigma in. Echter, nog steeds streven de machten die het oude paradigma controleerden ernaar om de mensheid en de planeet terug te houden van het in de Ascentie voorwaarts te gaan.
Zoals een machtige vloedgolf niet teruggehouden kan worden, zo ook kan het vegen van de zonne en kosmische stralen dat niet die doorgaan het miasma, gepleegd door diegenen die de illusie levend zouden willen houden, te penetreren. De duisternis kan niet zegevieren en gaat alleen maar door, wat verschuldigd is aan delen van de populatie die weigeren om hun vooropgezette mening en oude geloofsystemen los te laten, ofwel uit angst of uit ongeloof dat verandering mogelijk en wenselijk is.
Echter, hoewel de duisternis specifiek in sommige gebieden schijnt te zegevieren, is het licht diep gepenetreerd in de harten van velen en heeft daar een hunkering en een wetenschap wakker gemaakt dat alle dingen mogelijk zijn als een droom maar lang genoeg vastgehouden wordt. De droom in de harten van vele is de schreeuw voor vrijheid; vrijheid van tirannie, vrijheid van armoede, vrijheid van angst en zeer specifiek, de vrijheid om te zijn, om het hoogste goed voor iedere individuele ziel te manifesteren.
Wij werken net voorbij de rand van jullie wakende bewustzijn met jullie en lopen naast jullie in jullie dromen. Wij zijn het Licht Collectief, een verzameling van Lichtwezens, geascendeerde meesters, galactische wezens, elementalen en engelachtigen die wensen om de hoogste dromen van de mensheid te helpen, het doel van het brengen van de Hemel naar de Aarde.
Zelfs onder vele Lichtwerkers is er een misverstand dat ascentie het verlaten van de planeet en "ergens anders" naartoe gaan betekend. Dit is niet het geval, want de planeet is voor grote dingen voorbestemd. GAIA gaat gestaag voorwaarts richting haar eigen ascentie, door de vierde dimensie heengaand en verder in/naar de vijfde. Diegenen die wensen om Haar te vergezellen bij Haar voortgang in/naar de hogere, lichtere dimensies zullen naar de noodzakelijkheid luisteren om wat voor ballast dan ook van ongemanifesteerde gedachtevormen en overtuigingen die hun eigen ascentie tegengaan weg te snoeien.