donderdag, oktober 31, 2013

Het Leven Binnenin de Nieuwe Aarde - Deel I - 28 Oktober 2013 / Dr. Suzanne Lie


Het Pleiadische Perspectief over Ascentie - Boek IV
"Het Leven Binnenin de Nieuwe Aarde"
Deel I
28 Oktober 2013 / Dr. Suzanne Lie
 
Moeder Gaia
Mytrian Spreekt:
Toen ons verteld werd om onze kern binnen te gaan werd er iets binnenin ons tot actie aangezet. Spontaan, zonder zelfs maar een intentie aan onze zijde, versmolten de twee componenten van Mytria/Sandy en Mytre/Jason in/naar het ene wezen waarvan wij hoorden dat het Mytrian genoemd werd. We waren nauwelijks vertrouwd geraakt met de versmelting van Sandy/Mytria en Jason/Mytre toen we plotseling transmuteerden in/naar Mytrian.
Mytre en Mytria hadden een gelijkaardige ervaring toen wij/zij met de Arcturiaan als wervelingen van licht stroomden. Zij versmolten ook in/naar hun Goddelijke Aanvulling. Maar, de toevoeging van het Jason en Sandy bewustzijn maakte deze versmelting uniek. We hoorden binnenin dat vele verschuivingen en veranderingen zich voordeden wanneer het ook was dat een nieuwe expressie van onze wezenlijkheid terug versmolt in/naar de ENE van onze Multidimensionale ZELF.
Onze versmelting in/naar Mytrian was uniek voor zelfs Mytre en Mytria omdat het zich voordeed zonder de begeleiding van de Arcturiaan of binnenin de veiligheid van de Violette Tempel. Ook, waren wij vormeloos toen onze versmelting in/naar de grotere Eenheid gebeurde. Gelukkig, hoewel wij zonder vorm waren, voelden wij onmiddellijk de overgang.
Voorheen, waren wij twee wezens van zuiver bewustzijn die met elkaar wervelden en vervlochten waren. Nu, waren wij één staat van zuiver bewustzijn met een groot besef van ontelbare multidimensionale expressies van ZELF. Elke van deze expressies vervlocht zich en zij wervelden door elkaar heen terwijl ook een duidelijke toegangscode gehandhaafd bleef.
Deze toegangscode was een frequentie van licht waardoor die expressie binnengegaan en ervaren kon worden. Wij beseften dat elke van deze ontelbare werkelijkheden van ZELF in oneindigheid "online" bleven met een oneindig mogelijk aantal van "lichamen/vormen" waar wij in konden glippen om die specifieke werkelijkheid te ervaren. Al deze werkelijkheden, alsook vele die wij nog niet geïdentificeerd hadden, bestonden binnenin de stroom van de ENE ongeveer zoals druppels water binnenin een oceaan bestaan.

Een Uur Met een Engel - Aartsengel Michael - 24 Oktober 2013


 
Een Uur Met een Engel - 24 Oktober 2013
 
Aartsengel Michael
"De Liefde Zijn, Kennen en Delen"

Graham Dewyea:  Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
We veranderen vandaag een beetje de outillage. Aartsengel Michael zal een Status van de Eensgezindheid (State of the Union) bespreken. Dus hiermee geef ik het aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  Dank je wel, Graham. Wij bereiken de tweede verjaardag van Inlight Radio en Een Uur Met een Engel. En Linda is de ster van de show. Dus laat mij haar vragen: hoe is het voor jou geweest de afgelopen twee jaren?
Linda Dillon:  [Lacht] Ik heb nooit aan mezelf gedacht als de ster van de show!
SB:  [Lacht] Zonder jou, is er geen show!
LD:  Vrij het tegenovergestelde! Maar dank je wel voor het ophemelen! Ik zal de kroon dragen! [lacht]
SB:  Het is nogal een reis geweest!
LD:  Het is een ongelooflijke reis geweest, en één van de dingen waar Graham, jij en ik over gelachen hebben is dat we nog steeds staan!
SB:  Ja, inderdaad.
LD:  Of zoals vandaag het geval is, zitten. En we zijn door heel veel heen gegaan. Voor mij, Steve, voelt het aan alsof we samengeperst zijn, ik weet niet, misschien levensspannen, maar zeker 20 jaren waard aan groei en begrip en uitbreiding in deze afgelopen twee jaren.
En we hebben onze worstelingen en onze teleurstellingen gehad en onze teleurstelling met "spoedig" of gebeurtenissen die zich niet voordeden. Maar op de één of andere manieren hebben we het altijd klaargespeeld om echt onze focus te houden op het feit dat niet alleen Een Uur Met een Engel maar ook Inlight Radio en alles dat ons team doet - de Raad van Liefde, het Gouden Tijdperk van Gaia - echt gaat over onze spirituele reis, en teruggaat naar dat gevoel van Eén.

De Schepper - 30 Oktober 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Kansen Wachten"
30  Oktober 2013 - Jennifer Farley
 
Iedere dag, iedere minuut, iedere seconde zal Het Universum jou presenteren met kansen om jouw manier van denken van negatief naar positief te veranderen. Zal je de uitdaging accepteren of creëer je een gehele nieuwe wereld voor jezelf?
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, oktober 30, 2013

Laten We de Wereldwijde Innerlijke-Macht Vrees Verwijderen - 29 Oktober 2013 / Brenda Hoffman


Laten We de Wereldwijde Innerlijke-Macht Vrees Verwijderen
29 Oktober 2013 /  Brenda Hoffman
Dierbaren,
De meesten van jullie hebben deze individuele angsten en inzichten welke jullie aanmoedigden om van een 3D denkrichting te zijn opgeruimd.  
De vrees waar wij vandaag over spreken is gerelateerd aan jullie eenheid of aandeel van de totaliteit. Zelfs als vijf van jullie deze Universele vrees opruimen, zal de eenheid die de totaliteit van alles is dat opmerken - misschien niet in hun dagelijkse levens, maar zeer zeker binnenin hun innerlijke-wezen/cellulaire structuur.
De mensheid heeft een diepgezetelde angst voor innerlijke-macht. Jullie zijn eonen lang getraind om iemand te volgen of iets buiten jullie zelf om - van patriottisme, naar werkgevers, ouders, religies, gemeenschappen, maatschappijen en regeringen. Die angst voor Innerlijke-macht reduceert jullie ascentie snelheid en richting. Het is alsof jullie oogkleppen op hebben - je zult jezelf toestaan om dat te zien of te bespeuren, maar niet dit.
Wij berispen jullie niet voor het handhaven van jullie sociale normen. In plaats daarvan, duiden wij uit dat deze sociale normen de stroom van energie in/naar jullie wezen reduceren en alle entiteiten op, in of door de Aarde. Het meest snelle middel van het verschuiven van die oogkleppen mentaliteit is om jullie aan te moedigen jullie oogkleppen te verwijderen. Jullie resulterende snelle nieuwe Aarde-groei zal alle entiteiten beïnvloeden.
Hoe verwijder jij jouw innerlijke-macht oogkleppen, hoe krijg je toegang tot die vrees? Je hoeft jezelf slechts te vertellen dat je niet langer bereid bent om de stabiliteit van jouw maatschappij, land, vrienden, collega's, religieuze gemeenschap, familie of partners te onderhouden.

De Schepper - 29 Oktober 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Verleden … Toekomst … Nu"
29  Oktober 2013 - Jennifer Farley
 
Je kunt tijd spenderen door in het verleden te verblijven en het door laten gaan om jouw leven te beïnvloeden. Je kunt jouw tijd spenderen met je zorgen over de toekomst te maken en te verwachten, met angst, wat dan ook dat naderbij komt. Maar, deze dingen laten niet veel tijd over voor jouw NU. Hoe wil jij leven?
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, oktober 29, 2013

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 29 oktober 2013


 
Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 29 oktober 2013
ALLES WAT IS … ALLES … ALLES
 
GAAT EEN NIVEAU HOGER DAN HET TOT DUSVER ERVAREN HEEFT.
Snappen Jullie wat een Eer het is om Op de Aarde te zijn In Deze Tijd?
Blossom: Goedemorgen mijn vrienden. Weet je, men heeft me zoveel verschillende vragen gegeven om aan jullie voor te leggen … kunnen jullie mij uitleggen waarom ik aarzel om ze te stellen? Soms weerhoudt het mij om te gaan channelen … misschien omdat ik voel dat ik sommige vragen zou moeten stellen, omdat ik me bevoorrecht voel om in deze positie te verkeren. Waarom voel ik me zo ‘tegen’ het stellen van deze ‘diepe en betekenisvolle’ vragen van anderen?
Federatie van Licht: Wij groeten jou en allen die willen deelnemen aan ons geschenk van Liefde. Wij begrijpen de reden die hierachter zit, Blossom, en dat is dat wij het feitelijk ‘geen reden’ vinden voor het ‘voeren’ van een gesprek … We kunnen dus zeggen dat dit komt, doordat jij onze ‘intentie’ oppikt.
Er is zo veel, waarop men VOELT dat men antwoord wil hebben … dat men nu niet nodig heeft. Wij moedigen jullie aan om te ZIJN zonder dat voortdurende zoeken. We zeggen niet dat jullie geen kennis moeten zoeken … maar we willen jullie juist aansporen om dat binnenin je te zoeken.
Onze missie is niet een vraag- en antwoordspel. Het gaat ons er meer om jullie te adviseren hoe jullie de WAARHEID over wie je bent naar buiten kunnen brengen … jullie je Ware potentieel helpen herkennen. Onze agenda is niet om ‘informatie te verstrekken’, die we niet nodig achten voor de groei van de ziel … indien men het antwoord al dan niet kent. Zie je?
Ja … persoonlijk heb ik niet veel vragen … zoals we al eerder deden, geef ik er de voorkeur aan dat jullie naar voren brengen wat jullie nu in dit gesprek passend vinden … dus ga alsjeblieft jullie gang. Degenen die me geschreven hebben met vragen … en geloof me, dat zijn er veel … moeten dit niet verkeerd opvatten.
Absoluut niet. Als we deze wijze van communiceren niet hadden … dit wonder van wereldwijde onderlinge verbondenheid … tot welke methodes hadden jullie dan je toevlucht moeten nemen? Want wij WETEN dat jullie je naar binnen zouden hebben gekeerd om jullie antwoorden te vinden … Dit netwerk heeft zeker vele, vele voordelen … maar nogal wat ‘zielsonderzoek’, dat hoort bij wat wij ‘De juiste weg’ noemen, wordt hierdoor weggenomen. Omdat men ertoe neigt het zielsonderzoek via de woorden van een ander te doen en dan in de war raakt met hun eigen onderscheidende vermogens. Als men daarentegen alleen ‘het zelf’ heeft om op te vertrouwen, worden de ‘wantrouwende parafernalia’, die door jullie communicatiestromen worden gezonden, verwijderd.

Aartsengel Zadkiel: Jouw Unieke Rol in de Uitbreiding van het Bewustzijn - November 2013


 
Aartsengel Zadkiel
“Jouw Unieke Rol in de Uitbreiding van het Bewustzijn"
November 2013 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij jouw unieke rol in de uitbreiding van het bewustzijn te bespreken.
Jouw unieke rol begint met jouw eigen uitbreidende bewustzijn. Jouw punt van bewustzijn is jouw richtinggevende kracht. Het is jouw bron van vreugde, inspiratie en richting. Het gidst jou en definieert jou als een individu. Het bepaald jouw trillingsniveau en definieert jouw Ziel Handtekening.
Jouw eigen bewustzijn begint uit te breiden wanneer je bewust leeft.
Bewust leven betekend je bewust zijn van ieder moment en van jouw rol in dit moment. Je bent je bewust van waar je bent en wat je aan het doen bent. Je bent je bewust van hoe jouw gedachten, intenties en acties passen in het grotere bereik van het bewustzijn van de mensheid. Je bent binnenin jezelf gecentreerd, en je bent je ook bewust dat jouw bewustzijn voorbij jezelf uitbreidt.
Bijvoorbeeld, je kunt een roos zien. Je bent je bewust van diens diepe rode kleur, diens zoete geur, diens achtergrond van groene bladeren, en de dauw op de bloemblaadjes. Je verschuift dan jouw bewustzijn naar de geneugte welke de roos aan iedereen die het ziet brengt en hoe het hun spirits optilt … hoe het hun dag verhelderd en hen helpt om hun bewustzijn te verhogen als zij aan de gang gaan met de activiteiten van de dag. Hun verhoogde bewustzijn breidt naar buiten uit om iedereen te beïnvloeden waar zij mee omgaan.

De Arcturiaanse Groep - Iedere Ziel Leeft vanuit een Diep Verlangen naar Compleetheid… / 28.10.2013


De Arcturiaanse Groep
"Iedere Ziel Leeft vanuit een Diep Verlangen naar Compleetheid…"
28 Oktober 2013 / Marilyn Rafaelle
 
Wij van de Arcturiaanse groep wensen allen naar deze boodschap te verwelkomen. Wij komen om te onderwijzen en te informeren, nooit om te prediken of jullie in/naar het begrip van iets te duwen dat jullie nu nog niet kunnen accepteren. De belangrijkste focus van deze boodschappen is om jullie te helpen begrijpen dat jullie de leiding hebben over jezelf … niemand anders, en om jullie te helpen herinneren en om de macht op te eisen welke jullie als spirituele wezens altijd vastgehouden hebben, maar vergeten zijn.
Allen zijn in en van het Goddelijke, en daarom is alles waar je naar gestreefd en gezocht hebt al binnenin jou. Dit is een moeilijk concept om te begrijpen als het met driedimensionale oren gehoord wordt. Het is niet dat jullie een klein doosje in jullie hart hebben dat allerlei soorten van materiële schatten vasthoudt, maar dat binnenin jou een vonk van de Goddelijkheid is. Die vonk, zijnde in en van de Bron, belichaamt automatisch ook alles binnenin het Goddelijke Bewustzijn … ieder Goddelijk Idee en ieder facet van de waarheid … jullie werkelijke leven, intelligentie, heelheid enzovoorts, alles oneindig op hun plaats gehouden door de Goddelijke Wet. De evolutie is eenvoudig het proces van het ontwaken tot de waarheid, en omdat ieders vroegere levenservaringen anders zijn, zal ieders evolutionaire reis anders zijn. Iedereen ontvouwt progressief als zij gereed zijn, altijd onder de begeleiding van het Hogere Zelf.
Door de tijden heen vergat de mens wie hij was en kwam ertoe te geloven dat hij afgescheiden was van de Bron en alle andere levende dingen wat resulteerde in levens van worsteling en lijden om te overleven. Dualiteit en afscheiding werden het bewustzijn van de wereld, altijd zichzelf volmaakt manifesterend als de paren van tegengestelden … soms goed en soms slecht … twee uiteinden van dezelfde stok. Goede verschijningsvormen zijn niet meer spiritueel dan slechte verschijningsvormen, begrijp en denk na over deze waarheid.

Het Licht Collectief: "Ben je op Zoek naar Liefde?" - 27.10.2013


Het Licht Collectief
"Ben je op Zoek naar Liefde?"
27 Oktober 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)
 
Wij zijn het Licht collectief, een verzameling van Engelachtige en Licht wezens, Geascendeerde Meesters en leden van het Elementale Koninkrijk.
Ons thema vandaag is: "Zoek je op alle verkeerde plaatsen naar Liefde?".
Geïnspireerd door het commentaar van een lezer en opgefrist door een wandeling in de koele herfstlucht, is onze schrijfster gereed om een volgend kort stuk op te nemen.
Wat is liefde, echt?
Dit is een eeuwigdurende vraag geweest in de harten van vele mensen, leven na leven, zoals geraakt door de stormen van het leven, schijnbaar ontdaan van vertroosting; hebben zij ernaar verlangd om ware liefde te vinden.
Sommige gelukkigen hebben beschutting ontdekt in de armen van iemand anders en hebben de delicate kunst geleerd van geven en ontvangen, een korte tijd met elkaar delend of vele decennia. Maar toch, is zelfs dit niet de volledigheid van liefde.
Velen van jullie, de ware kwaliteit van Liefde vanuit het leven in de hogere dimensies kennende, zijn hier naartoe gekomen om de schijnbare afwezigheid van liefde te ervaren. Via jullie dagelijkse leven, hebben jullie eenzaamheid en zelfs troosteloosheid ervaren, terwijl de pijnlijke steek van afscheiding jullie emotionele lichaam verwondde.
Je mag jezelf zelfs veroordeeld hebben als zijnde niet verdienend van liefde, niet waardig … misschien aan gebrek lijdend vanwege een noodzaak om "karma" te balanceren.

De Schepper - 28 Oktober 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Zie Jij Schoonheid?"
28  Oktober 2013 - Jennifer Farley
 
Schoonheid. Wat is schoonheid voor jou? Het komt in vele vormen; beweging, gelach, tranen en ja, het bestaat zelfs wat schijnt te zijn een onsamenhangende puinhoop van wanordelijke emoties. Schoonheid weeft zichzelf door iedere streng van jouw leven. Als je op z'n minst zelfs niet één prachtig ding op een dag ziet, nodigt Het Universum jouw uit om nauwkeuriger te kijken naar wat je gemist mag hebben.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, oktober 28, 2013

Hemelse Zegeningen: Sanat Kumara - Deel 9: De Universele Wet van Onmiddellijke Transmissie - 15 Oktober 2013


 
Hemelse Zegeningen - 15 Oktober 2013
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Onmiddellijke Transmissie

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Sanat Kumara zal zich vandaag bij ons aansluiten om de Universele Wet van Onmiddellijke Transmissie te bespreken. De Raad van Liefde vertelt ons dat deze weg onmiddellijke transformatie creëert. Ik weet dat velen van ons zich meer dan gereed voelen om onze huidige werkelijkheid te transformeren.
Op dit punt denk ik dat wij op het terrein van dingen aankomen welke ik mogelijk nog nooit overwogen heb; andere luisteraars/lezers kunnen zich zeker hetzelfde voelen. Maar ik kijk ernaar uit, zoals altijd, om te horen wat hij te zeggen heeft. Goedemorgen Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi. Ja, we komen aan in dit onbekende terrein. En ik denk dat het alleen maar groter en groter gaat worden als we de rest van deze serie doen, te maken hebbende met Dispensatie en de Wet van Eliminatie, van Voltooiing. Dus het gaat interessant worden.
En natuurlijk werkt dit allemaal met de Universele Wetten, en de Raad en specifiek Sanat Kumara - die de Opzichter van de Universele Wet is - leren ons hoe de dingen werken. En zo vaak stellen wij die vraag, weet je - soms stil en devoot en soms schreeuwend naar de Hemel, zoals, "Zouden jullie ons alsjeblieft kunnen vertellen hoe dit werkt?" Omdat wij zo vaak aan iets werken of we denken dat we alle stappen doen, of we doen het correct en met de juiste intentie en actie, enzovoorts, en het komt niet tot een stolling (manifestatie).
En dat kan frustrerend zijn. Dus wanneer de Raad met ons door dit proces heen loopt, beginnend met de allereerste Wet van het Doel en de Wet van Intentie, laten zij ons echt het hoe zien, als een pakket, dat wij niet alleen onze levens kunnen betreden en gemakkelijker kunnen maken maar ook echt naar voren kunnen brengen wat wij wensen om te creëren.

De Schepper - 27 Oktober 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Totdat je Klaar Bent"
27  Oktober 2013 - Jennifer Farley
 
Je zult doen wat je moet doen om je veilig te voelen totdat je gereed bent om het los te laten. Alsjeblieft veroordeel jezelf niet. In plaats daarvan, vier de tijd waarin je nu bent. Je zult nooit een andere zoals deze hebben. Houd op jezelf te schoppen en accepteer het voor wat het waard is. Slechts een voorbijgaand moment.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, oktober 27, 2013

Hilarion: Oktober 27-November 3, 2013


 
Hilarion
"Het Thema van de Volgende Maand is Toegewijde Focus op het Licht"
Oktober 27-November 3, 2013/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
De wereld rondom jullie heen is gevuld met vele afleidingen die jullie aandacht en focus eisen. Het is zeer gemakkelijk om verstrikt te raken in de polariteitspellen als zij uitgespeeld worden en het is belangrijk voor de Lichtdragers om stand te houden. Zoals jullie al vele keren ervaren hebben, worden de Headlines in jullie nieuwsmedia gegenereerd om volgers aan te trekken. Denk eraan dat waar jij jouw gedachten en focus op plaatst is wat op diens beurt, jij in/naar de manifestatie zult brengen. Het is aan te bevelen om jullie gedachten en focus te houden op wat jullie in jullie persoonlijke wereld willen ervaren, in plaats van dat wat aan het ontbinden en aan het desintegreren is in de hogere frequenties. De oude wereldparadigma's werken niet langer meer hoewel er een verhitte inspanning is om hen terug te brengen.
Deze boodschap vraagt aan jullie om een eensgezinde inspanning te maken om jullie licht via jullie individuele methoden van toepassing met grote vastberadenheid en intentie uit te stralen. Stel je de planeet voor omringd door een gouden-wit licht dat naar buiten het universum in straalt. Visualiseer jullie eigen licht met grote liefde en intensiteit uitstralend en uitbreidend in jullie eigen gebied van invloed. De mensheid als een geheel moet voorbij hun eigen individuele bezorgheden gaan tot een focus van dat wat voor het grotere goed van allen is. Begin jezelf te vragen wat jouw Hogere Zelf of Christus Zelf zou doen in de situaties waar je mee geconfronteerd wordt. Je moet het licht ZIJN en als, in jullie persoonlijke uitdagingen, je terugglipt in/naar reactie in plaats van een liefdevolle respons, vergeef jezelf en anderen en ga verder om jouw dagelijkse disciplines te praktiseren. Ieder moment is een kans om jullie focus te hergroeperen en te vernieuwen aangaande jullie rol als Lichtdragers.

De Schepper - 26 Oktober 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Besef"
26  Oktober 2013 - Jennifer Farley
 
Terwijl de trillingsessentie van jullie Aardse-vlak omhoog gaat, zullen jullie je in toenemende mate bewust worden van jullie rol daarin. Luister naar jouw hart, verander jouw richting als dat noodzakelijk is en weet dat je altijd door het Universum ondersteund wordt.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Ann Albers en de Engelen: Week 44. 2013


Ann Albers en de Engelen
"Loslaten"
Oktober 2013 / Week 44
 
In waarheid dierbaren, kunnen jullie nooit Gods liefde verliezen, want dat is alles dat er is! Alles in de schepping is uit deze liefde gemodelleerd. Alles is een unieke reflectie van deze liefde. In sommige gevallen, is deze liefde overduidelijk - zoals in de wonderen van een ondergaande zon, de ogen van een baby, of een situatie welke je grote vreugde brengt. Soms is deze liefde verborgen, begraven onder het oppervlak - zoals in het geval van een chagrijnig of liefdeloos menselijk wezen, of de doorns van een rozenstruik, of in een moeilijke uitdaging. Desalniettemin, houden de doornen van de rozen en beschermen hen. De chagrijnige individuen zijn doornig omdat zij geen vriendelijker manier weten om van zichzelf te houden en zichzelf te beschermen. Met jullie uitdagingen, vinden jullie kracht.
Als een menselijk wezen, zijn jullie begenadigd met vrije wil. Je kunt leren te zeggen, "Ja ik weet dat Gods liefde binnenin alle dingen is, maar ik zou liever kiezen om bij mensen, plaatsen en situaties in de buurt te zijn die met mij resoneren en mijn hart vreugde geven! Ik kan van alle wezens houden, maar het is niet van mij vereist om hen aardig te vinden." En dat, dierbaren, is een nieuw concept voor velen van jullie, omdat aan velen van jullie geleerd werd om "liefde" met "aardig" te verwarren. De twee hoeven niet tezelfdertijd te bestaan. Want bijvoorbeeld, kan je van de doornen van een rozenstruik houden, hun recht erkennen om te zijn, en toch het niet leuk te vinden om jouw vinger te prikken! Je kunt van een kwaad menselijk wezen houden wetende dat er een licht in diens ziel is dat probeert naar het oppervlak te komen, terwijl in dezelfde ademhaling, je nogal eerlijk kunt zeggen, "Ik houd niet van hun gedrag of persoonlijkheid. Ik kies ervoor om niet in hun buurt te zijn." Zoals wij vele keren in het verleden gezegd hebben, Liefde zegt, "Je hebt een recht om te zijn." Het onderscheidingsvermogen ziet, "Wat wel of niet juist voor jou is."
Dus nu dat jullie het weten kunnen jullie van alle wezens en alle dingen houden, dierbaren, overweeg om naar jullie levens te kijken en zoals de natuur, te beslissen wat je los zou moeten laten. Wat is jouw hart, jouw vreugde, jouw passie voor het leven niet langer meer van dienst? Misschien zijn het dingen in jouw kast. Misschien is het een baan welke je nu nog niet kunt verlaten, maar je kunt het proces beginnen van de bedoeling te hebben en een nieuwe baan te vinden. Misschien ben je in een matte relatie en ofwel de gedragingen, geloven of de relatie moeten losgelaten worden. Er is niet één "juist" antwoord op wat voor situatie dan ook, maar eerder een scala aan keuzes. Wat is in jouw hart om te houden, en wat verteld jouw hart jou om los te laten?  

zaterdag, oktober 26, 2013

Bericht van God - Jullie/Jouw Doel - 7 Juli 2013 / Yael en Doug Powell

 
De Berichtgevingen van God
"Jullie/Jouw Doel"
7 Juli 2013 / Yael en Doug Powell
 
Oh geliefden, jullie zijn dit levendige leven. Jullie zijn het vooruit barsten van deze eindeloze liefde. Jullie zijn de ontvouwing van Mijn hart. Ontvouwing in extase in het eeuwige Nu om het geschenk van onze Liefde te vieren. Ieder moment barst Liefde voort als jullie. Straalt voort als jullie aanwezigheid in deze wereld en opent overal tot het worden van het in leven zijn en onze gemeenschap onophoudelijk vierend. Wij zijn voor alle eeuwigheid samen. Jullie zijn het geschenk van Mijn Liefde dat aan Mij getoond wordt. Dat jullie overal de volmaakte waarheid zijn die Ik Ben, en dat de vreugde van Liefde hier nu staat als jullie om het bestaan van God, hier, in en als de wereld te vieren.
Ieder atoom van jullie wezen is deze energie van Echt leven en iedere hartslag is met de schepping uitgelijnd. De wereld van het ego-verstand is slechts een zeer dun vernisje en daaronder trommelt deze Liefde voort, vol van leven en glorieus, gereed om hier en nu door jullie uitgebreid te worden. Geliefden, dit leven is zo echt en zo krachtig dat alle energie van de schepping hier aanwezig is als jullie wezen, voortdurend ontwakend tot het wonder van de schepping welke altijd en eeuwig in onze gemeenschap levend is. Het geschenk van jullie besef is echt en vrij en krachtig aanwezig in jullie wezen. Ieder moment, geliefden, zijn jullie je er bewust van of jullie met Mij uitgelijnd zijn of wel of niet in extase leven, er wel of niet vreugde door jullie aderen zingt en zichzelf bekend maakt als jullie hart. Als jullie alles voelen behalve volmaakte Liefde en eindeloze vreugde, alles behalve het wonder van dit leven dat wij delen, dan ben je gefocust op dat dunne, minuscule vernisje dat de aanwezigheid van het dromende ego-verstand is. Eén verschuiving, geliefden, en jullie zijn hier, het open hart van volmaakte liefde levend als jullie/jou.
Neem een moment om te stoppen en adem te halen en om te keren en dit levendige leven zal jullie herinneren en jullie opnieuw opeisen. Jullie ervaring is gebaseerd op de waarheid van God Ik Ben altijd-aanwezig in zingende vreugde. Ieder atoom van jullie wezen barst in extase naar voren en jullie bewustzijn is met alles verweven. Dus hoewel jullie ervoor gekozen hebben om net te doen alsof, voor een klein poosje, dat jullie beperkt zijn, dat jullie simpelweg een "menselijke wezen" zijn, de werkelijkheid van deze levendige Liefde, de energie van dit grenzeloze leven, is de passie en de macht van God Ik Ben als jullie overal levend in jullie, en het is een wonder van de grootste en meest onvoorstelbare proporties, dat jullie Mij kunnen zien en deze Liefde kunnen voelen en dat Ik in jullie hart besef geef van de ontvouwing van deze Liefde als een relatie. Geliefden er is geen groter geschenk. Het is het geschenk van jullie bestaan.

De Schepper - 25 Oktober 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Wegrennen"
25  Oktober 2013 - Jennifer Farley
 
Er zal een tijd zijn wanneer je zult moeten stoppen met rennen, om moet keren en jezelf onder ogen moet komen. Of dit nu een lange trip of een korte trip is hangt af van hoe snel je kiest om jouw verleden op te lossen en in/naar jouw toekomst te groeien.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, oktober 25, 2013

Het Pleiadische Perspectief over Ascentie - Boek IV - Het Leven op de Nieuwe Aarde - 23.10.2013


Het Pleiadische Perspectief over Ascentie - Boek IV
"Het Leven op de Nieuwe Aarde"
23 Oktober 2013 / Dr. Suzanne Lie
 
Waar we het verhaal verlieten:
Jason en Sandy hadden eindelijk de "twaalfde verdieping" gevonden, waarop de Inter-Galactische Licht Conventie bijeengekomen was binnenin het NU van de hogere werelden. Zij werden verwelkomd door de Inter-galactische leden, die een pad creëerden dat hen naar de vortex dirigeerde aan de andere zijde van de zaal. Jason en Sandy keken door de vortex om een pasgeboren wereld te zien. Deze wereld was de pasgeboren Gaia, de straal van hoop voor de wezens die de Aarde gebruikt hadden als hun "schoollokaal voor ascentie".
Vanuit hun tijdloze staat van bewustzijn begrepen zij hoe die nieuwe werkelijkheid begon, eindigde, verschoof en stil bleef. De Arcturiaan flitste recht voor hen. Diep in de ogen van Jason en Sandy kijkend, en stuurde hen het beeld van Jason en Sandy verbonden als Goddelijke aanvullingen binnenin de Goddelijke Aanvullingen van Mytre en Mytria.
Maar wacht, dachten Jason en Sandy, als wij versies van Mytre en Mytria zijn, en Mytre en Mytria zijn een component van de Arcturiaan, dan zijn WIJ ook expressies van de Arcturiaan. Met die gedachte eindigde het visioen, en de Arcturiaan plaatste de pasgeboren Gaia in hun armen en Het zei liefdevol, "Als jullie naar beneden gaan met Gaia, herinner je dat jullie ook hier binnenin ons verblijven".
Terwijl de vortex Jason en Sandy in diens draaiing veegde, klemden zij de pasgeboren Gaia tegen hun verenigde harten en zeiden met één stem, "Wij ZULLEN het herinneren!"

Jason/Mytre Spreken:
Terwijl Sandy/Mytria en Ik binnenin het glinsterende licht van de vortex met baby Gaia warm vastgehouden tussen ons in stroomden en wervelden, voelde ik mijn wezenlijkheid van Jason in Mytre morfen. Ik kon ook zien/voelen dat Sandy in Mytria morfte. Het leek vrij normaal te zijn dat deze overgang in/naar onze hogere expressies van ZELF zich voor zou moeten doen tijdens onze terugkeer naar een versie van de Aarde welke ook naar diens hogere expressie overging.  

Cirkel van Licht - Boodschap van Liefde - 24.10.2013


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
24 Oktober 2013 / Yael Powell
 
Wanneer je de schoonheid van God Ik Ben in ieder menselijk gezicht ziet, en je voelt de meest tedere omhelzing, als je van wat voor trauma dan ook hoort … til je hen teder op, elk persoon terwijl jouw hart iedere andere energie aan Mij aflevert voor zuivering, dat de wereld door jou heen Thuis gebracht wordt naar Mij. Elk beetje aan weerstand wordt getransformeerd en opgeruimd zodat de beweging van Liefde zich recht voor jou kan manifesteren, moeiteloos. Alles dat je ziet en voelt wanneer je in ieder moment met Mij geconfronteerd wordt is de waarheid. En de waarheid komt nu rechtstreeks van Mij.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-10-24 | Circle of Light www.circleoflight.net

De Schepper - 24 Oktober 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Je Over te Geven"
24  Oktober 2013 - Jennifer Farley
 
Overgave … Voor sommigen betekend het opgeven, om de controle aan een ander te geven, om jezelf te knechten ~ precies het tegenovergestelde is waar. Je over te geven is jezelf overgeven aan de stroom van Het Universum wetende dat wat het ook is dat er gebeurd, alles goed en voor jouw hoogste en beste zal zijn.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, oktober 24, 2013

Een Fenomenale UFO gebeurtenis - Kings Lynn UK - De JSB007


Een Fenomenale UFO gebeurtenis - Kings Lynn UK
De JSB007 - 23/24 Oktober 2013

OMG, HOT! HOT! HOT! Dit is het beste te bekijken in HD.
Dit was helemaal te gek! Wat een prachtig UFO evenement vond er gisterenavond plaats, er waren zoveel verschillende UFO voertuigen rondom, verschillende lichtsequenties, vleugelvormen en te bedenken dat het allemaal begon met een prachtige Witte Bol die door de hemel gleed, en later geëscorteerd werd door de drie Antariaanse Batwing vaartuigen, dit was een fenomenale avond/nacht, dit zal ik niet snel vergeten, en ik ben er zeker van dat dit er slechts één is van de vele die nog moeten komen.
 
Dit evenement ging de gehele nacht tot aan de vroege ochtenuren door.

Het Licht Collectief - Jouw Soevereiniteit Opnieuw Opeisen


Het Licht Collectief
"Jouw Soevereiniteit Opnieuw Opeisen"
24 Oktober 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)
 
Wij zijn het Licht collectief, een verzameling van Engelachtige en Licht wezens, Geascendeerde Meesters en leden van het Elementale Koninkrijk.
Ons thema vanavond is: "Jouw Soevereiniteit Opnieuw Opeisen".
Een dag of twee geleden, werd onze schrijfster wakker, ging naar haar laptop en maakte bekend aan haar lezers dat zij de focus van haar blog aan het veranderen was. En nu, middenin dat proces, delete zij alle materiaal dat niet door haar geschreven was. Aan de buitenzijde, mag dit voor sommigen een drastische verschuiving schijnen te zijn, maar voor onze schrijfster, is het het opzettelijk betrokken zijn met het opnieuw opeisen van soevereiniteit. Het is een fase en een proces.
Men moet naar binnenin gaan voordat men zich naar buiten uitbreiden kan. Velen van jullie zijn sterrenzaad en hoogst gevoelig tot de omgeving waarin jullie jezelf gewaarworden. Het is gemakkelijk geweest, te gemakkelijk voor sommigen om ofwel volledig overweldigd te worden door anderen, of om zichzelf teveel aan te passen en tijdelijk het zicht en het gevoel van "zelf" te verliezen. Nu is het een tijd voor het in balans gaan en opnieuw kennis te maken met wie je werkelijk bent.
Wij zijn hier om jullie eraan te herinneren dat je anderen niet hoeft te behagen, of populariteit na moet streven zoals in het verleden gedaan werd, of om iets te zijn dat je niet bent. Wat dit precies zal omvatten zal verschillen met elk individu. Het belangrijke ding is om niet bang te zijn van wat andere mensen zouden kunnen denken, en jouw project met enthousiasme en vreugde binnen te gaan.
Zoals velen van jullie beseffen, is ascentie ook een proces. Voor velen, is het nu een periode van overgang waarin je een tamelijke eb en vloed aan emoties en gevoelens zou kunnen ervaren, alsook als onverwachte gedachten en herinneringen. Wij moedigen jullie aan om dit eenvoudig toe te staan te stromen, zonder oordeel en zonder te proberen vast te houden aan wat dan ook dat binnenin jullie bewustzijn naar de oppervlakte komt.