maandag, september 30, 2013

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 29 September 2013


Je Zult het Zien, Blossom
 Jullie Zullen het Zien 

DIE VERANDERING WAARVOOR JULLIE KWAMEN, IS AAN HET PLAATSVINDEN.
OP EEN ZEER NABIJE DAG zullen jullie zeggen: ‘DIT IS HET! EINDELIJK! DIT IS HET!’ 
 
Blossom: Gegroet Verlichten! Ik VOEL me opgetogen en klaar om te feesten.  Ik weet dat jullie er zijn … ik voel het gewoon. Daarom … kunnen we de draad van vorige week oppakken? Iemand vroeg of jullie ons zouden kunnen uitleggen hoe je de enorme kristallen die jullie vaartuigen ‘voortstuwen’, moet schoonmaken. Jullie tijd start … Nu!
GFL: Ook jij gegroet, onze Aardmenstoorts!
O goed zo. Wij zijn allebei in opperbeste stemming!
Die kristallen, waarover we het hebben, zijn tot in de zoveelste graad verfijnd. Niet één atoom heeft een smetje … want als dat zo zou zijn, zou het gemakkelijk verwoesting kunnen veroorzaken. Een beetje zoals een foutje in een computer het hele systeem op hol kan doen slaan.
Voor ons zijn ze Levende entiteiten, die we zeer hoog achten. Want ze zijn niet slechts leveranciers van energie voor reizen … maar van behoorlijk veel meer.
Laten we eerst jouw vraag beantwoorden. Het ‘schoonmaakproces’ gebeurt door gedachte. Alles wat we op ons niveau voor elkaar krijgen, gebeurt door gedachte … En als jullie dit zouden bespreken met jullie eigen gedachten … zouden jullie het accepteren dat jullie van de Aarde hetzelfde zouden doen. Het verschil is dat ‘jullie’ gedachten vaak fysieke actie nodig hebben om de beweging van gedachte te manifesteren. Terwijl wij alles wat nodig is met onze geest kunnen bewegen. Het is vooral … dat wij ons bewust zijn van de trillingsenergie van alle dingen en we onze energie laten samenvallen met die van het ‘ding’… in zekere zin … het wordend … en er daardoor de controle over krijgen … omdat we het zijn. 
Maar in Waarheid … waar wij verblijven … ‘nergens’ … hebben we ‘dingen’ nauwelijks nodig. Omdat WIJ in het bijzonder … deze energie, waarmee jij, Blossom, communiceert … materiële dingen in welke hoedanigheid ook niet nodig hebben.
Zou er … om bepaalde redenen … een noodzaak voor zijn om ‘een bezoeker’ zich meer thuis te laten VOELEN, dan zou het onmiddellijk gemanifesteerd worden.
Maar … heb ik het goed dat genoemde ‘bezoeker’ niet in staat zou zijn om te lang in jullie trillingsomgeving te verkeren?

Aartsengel Michael via Ron Head - 30 September 2013


Aartsengel Michael
"Het Pad Zal Zich Nu Beginnen te Stabiliseren"
30 September 2013 / Ron Head
 
Wij keren nu terug om dat wat er voor velen van jullie in deze tijd gebeurd te bespreken.
Jullie doelen, jullie bekwaamheden, en jullie inzichten van mogelijkheden vloeien samen in/naar iets wat meer mogelijk voor jullie lijkt te zijn dan voorheen. Waar eerst zelfs niet over nagedacht werd komt nu voor jullie in focus.  
Velen van jullie voelen zich verrast als dit voor jullie gebeurd. Wees niet verrast. Voorafgaand aan de veranderingen welke aan jullie gegeven werden, zouden vele van deze dingen niet mogelijk geweest zijn. Maar nu pakken jullie het gereedschap op welke jullie vroegere ervaring en huidige intentie jullie gegeven hebben. Alle talent dat jullie aldus moeizaam verdiend hebben is aan het terugkeren. De zienswijze kan nochtans nog steeds een beetje wazig zijn voor een poosje, maar het zal opklaren. Omstandigheden waarvoor jullie in/naar jullie levens kwamen om voor te zorgen, mogelijkheden/kansen die jullie voorzagen, zullen rondom jullie heen tevoorschijn komen. Jullie zullen voorbereid zijn.  

De Arcturiaanse Groep: Intellectuele Kennis van de Waarheid is Slechts een Eerste Babystapje...


De Arcturiaanse Groep
" Intellectuele Kennis van de Waarheid is Slechts een Eerste Babystapje …"
28 September 2013 / Marilyn Rafaelle
 
Gegroet dierbaren. Wij brengen jullie hoop en vertroosting want wij weten dat velen in deze tijden van grote veranderingen lijden. Jullie zijn in het proces van het loslaten van oude energie uit jullie fysieke, emotionele en mentale niveaus vandaan welke vaak oncomfortabel en stressvol zijn en kunnen zijn. Begrijp dat er bij het opruimen en loslaten niveaus zijn. Je mag denken dat je ervaringen of emoties opgeruimd hebt, en dan plotseling zijn ze daar weer. Veel van dit diepere opruimen heeft te maken met oude levens welke geleefd werden binnenin de structuren van rites en rituelen. Het opruimingsproces beweegt op het tempo waarvan jouw Hogere Zelf weet dat je daar gereed voor bent. De meer diepgaande ervaringen van jullie levens hebben diepere niveaus, welke jullie tot nu aan toe binnenin begraven hebben en die nog maar recentelijk gereed zijn om opgeruimd te worden.
Verwacht alsjeblieft niet dat het alledaagse leven doorgaat zoals het dat in het verleden deed omdat het dagelijkse leven tot nu aan toe gebaseerd werd op universele concepten … sommige goed en sommige slecht (dualiteit en afscheiding) en de meeste daarvan zijn nu aan het oplossen. Niets gaat hetzelfde blijven noch kan het dat, hoewel de algemene verschijningsvormen nog steeds onveranderd mogen schijnen. Het zijn de mensen als een geheel die ervoor kiezen om de status-quo niet langer meer te accepteren, een teken van spirituele groei. Als de energiefrequentie van Gaia verandert en als jullie meer verlicht worden, zal de hogere energiefrequentie op nieuwe en hogere manieren van het doen wat jullie iedere dag doen tevoorschijn komen. Jullie zijn scheppers en jullie staat van bewustzijn zal in de buitenwereld manifesteren.
Alles is spiritueel want er is niets anders … Eén Alomvertegenwoordigd, Almachtig, Alwetend Bewustzijn ZICHZELF manifesterend ALS… Het is de onwetendheid van de mensheid hiervan geweest en diens geloof in de dualiteit en afscheiding dat de wereld gecreëerd heeft die jullie hebben leren kennen en waarin jullie geloven … eentje gevuld met paren van tegengestelden.

Aartsengeloi van de ELOHIM - De Geboorte van de "Nieuwe" Mens


Aartsengeloi van de ELOHIM
De Geboorte van de "Nieuwe" Mens
29 September 2013 / Karen Doonan 
 
Groeten geliefden, wij zijn de Aartsengeloi van de ELOHIM en wij komen om verder te begeleiden en dat uit te leggen wat nooit aan het menselijke ras uitgelegd werd. Want met het creëren van een geschiedenis VOOR jullie, waren diegenen die ernaar streefden om jullie in te dammen en te onderdrukken in staat om jullie blind te maken met betrekking tot jullie eigen macht en jullie eigen afkomst. Terwijl velen van jullie nu het overgangsproces ondergaan dat jullie energetisch in/naar de hogere dimensionale tijdlijn frequenties zal verhuizen, mag dat wat jullie daar zullen ontdekken afgewezen worden door jullie menselijke logische verstand. Dus wij komen om voor te bereiden, om de vervormingen te markeren die gecreëerd werden in de FREQUENTIES welke de lagere dimensionale tijdlijn rassen toestond om tussenbeide te komen met iets dat voor IEDEREEN, het menselijke ras, gecreëerd was.
Het menselijke ras werd gecreëerd zodat IEDEREEN die dit universum met Moeder Aarde deelt Moeder Aarde zouden kunnen ervaren, haar atmosfeer, haar dieren, haar natuur, alle geschenken geschonken aan de planeet van IEDEREEN in het universum. Een gedeelde bron dat verondersteld werd om IEDEREEN in het universum tot voordeel te strekken. Diegenen die ernaar streefden om de PLANEET AARDE in te dammen en te onderdrukken hadden een manier nodig om het ware voertuig in te dammen en te onderdrukken dat gecreëerd was om deze wonderbaarlijke planeet te verkennen. Dus creëerden zij de valse dimensionale frequenties die in de energetische handtekening van Moeder Aarde ingevoegd werden. Aangezien het menselijke voertuig ontworpen was om te allen tijde uit te lijnen met de planeet Aarde, dan zou alles dat de planeet zou indammen en onderdrukken ook de kinderen van de planeet Aarde indammen en onderdrukken, namelijk het menselijke ras. Dit ging nooit geliefden over het indammen van een ras evenzeer als het indammen van een planeet.
Het bijproduct hiervan was de indamming van de energie dat jullie in WAARHEID zijn, want de energie welke jullie zijn incarneert in/naar het menselijke voertuig en is uitgelijnd met het menselijke voertuig. Het werd spoedig duidelijk dat iedereen die koos om op de planeet Aarde te incarneren louter steeds maar weer opnieuw vanuit deze valse dimensionale tijdlijn frequenties tot actie aan werden gezet, dit is wat de oude Aarde voor jullie creëerde en KARMA genoemd werd. De oude Aarde probeerde om jullie te leren dat dit een natuurlijk onderdeel van jullie evolutie van jullie ZIEL is, wanneer in WAARHEID het een vervorming is die gecreëerd werd om de natuurlijke evolutie van jullie ZIEL te voorkomen. Vandaar de opruiming en het reinigen van ALLE frequenties welke voorafgaand aan het betreden van de Nieuwe Aarde in WAARHEID vereist zijn, want dezelfde frequenties zijn niet toegestaan om houvast op de Nieuwe Aarde te nemen, dat zou het werkelijke proces tenietdoen dat nu onderweg is in dit universum.

De Schepper - 29 September 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Een Tweede Blik"
29 September 2013 - Jennifer Farley
Daar mogen tijden zijn wanneer je de ware dingen die bedoelt zijn om jou op een natuurlijke, verfijnde en gemakkelijke manier te genezen uittrekt of uitroeit. Voordat je dit doet; stap achteruit en kijk vanuit een ander perspectief naar de uitdagende situatie … zie wat het jou leert. Je zou zeer verrast kunnen zijn.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, september 29, 2013

Aartsengel Michael via Ronna Herman - Oktober 2013 - Liefde Is een Natuurlijke Staat van Zijn


 
Aartsengel Michael
"Liefde Is een Natuurlijke Staat van Zijn"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-10-2013 (Oktober 2013)

Geliefde meesters, vergeet nooit: Liefde is een natuurlijke staat van Zijn. Liefde is een levensonderhoudende, ingeboren conditie. Wanneer liefde de uitstralende kracht in jullie leven is, verdwijnt angst. Angst wordt gecreëerd door de afwezigheid van liefde. Angst is een staat van de geest gecreëerd door in te tappen op lagere frequentie, verwrongen, gedachtevormen. Wanneer jij je naar binnen keert en intapt op die bron van liefde binnenin jouw Heilige Hart, doordringt het eerst jouw Innerlijke Wezen; het overblijfsel straalt dan uit in/naar de wereld. Als een resultaat, zullen jullie beginnen te zien door ogen welke gefilterd worden door liefdevolle energie, wat zal veranderen hoe je naar de mensen in jouw leven kijkt … het zal ook hoe jij de uitdagingen en kansen van iedere dag hanteert beïnvloeden … een overtrek van liefdevolle energie creëert wonderen.
Om een Zelfmeester te worden, moet je proberen om de rechter en linker hemisferen van jouw brein te integreren zodat je toegang mag krijgen tot jouw Heilige Geest. Het is ook belangrijk dat je de mannelijke/vrouwelijke attributen en deugden van het volmaakte Adam en Eva Kadmon sjabloon van jouw universele OverZiel-Zelf integreert. (ADAM=ATOOM * EVA=EVOLUTIE).
Alsjeblieft, neem een paar momenten om rustig te zitten en naar binnen te keren terwijl jij je focust op jouw Heilige Hart Centrum. Voel de uitbreiding van jouw Zonnekracht Centrum terwijl je dieper en dieper in jouw Heilige Hart Kamer gaat. Voel de overweldigende liefde welke langzaam door jouw lichaam heen uitstraalt, want jullie zijn nu verbonden met jullie Diamanten Kern God Cel, welke het kostbare Zaad Atoom bevat van jouw Goddelijke Essentie. Daarin is een onvermoeibare voorraad van Adamantine Deeltjes wachtend op jou om hen te activeren met jouw liefdevolle intentie. Het is een tastbare ervaring, geliefden. Het is echt, en het is het meest wonderbaarlijke, gelukzalige gevoel dat je ooit zult ervaren terwijl je in een aards voertuig verblijft, want je zult ingetapt hebben op de zuivere liefdevolle Essentie van onze Moeder/Vader God.
Jullie op koolstof gebaseerde lichaam keert zeer geleidelijk terug naar de op silicium/kristallijne gebaseerde vorm van jullie volmaakte LichtLichaam. Op het één of andere niveau, streven alle menselijke Wezens naar een Ziel-bezielde persoonlijkheid en eenheid met zijn/haar Ziel Zelf en OverZiel-Hogere Zelf. Of jij je er nu wel of niet bewust van bent, een geheugen Zaad Atoom is diep binnenin de Diamanten Kern God Cel van iedere ziel op Aarde begraven … een innerlijk verlangen om naar kosmische afstemming te streven en deze tot stand te brengen. Jouw persoonlijke vijfdimensionale Piramide van Licht is jouw hemelse heiligdom waar je geleidelijk aan zult beginnen om de frequenties, de attributen en kwaliteiten van de hogere vierde dimensie te integreren, en uiteindelijk de intrede niveaus van de vijfde dimensie. Binnenin deze hogere rijken van bestaan, zijn er subdimensies van Licht, Heilig vuur, geluid en kleur.
ZONNE VUUR: Niets kan aan de straling en de magnetische invloed van het verheven Scheppers Licht ontsnappen dat nu ons Sub-universum, galaxy, zonnesysteem, de Aarde en de mensheid doordringt. De Kosmische Stralen van Scheppers Licht zullen jullie bewustzijn verhogen, en zullen jullie afstemming met de hogere wijsheid van de Kosmische Geest versnellen, daardoor de sleutels en codes van ascentie aanstekend. Het Opperste Schepper bewustzijn is vooruit STRAAL-verbredend in/naar het universum via de grote Aartsengelen via krachtige kosmische stromingen. Deze stromingen werden de Rivier van het Leven genoemd. Het is belangrijk te begrijpen dat er SCHEPPER STRALEN zijn alsook GOD STRALEN. Er is een Gouden Galaxy imperium dat heerst over iedere Sub-universele wereld. Twee grote Wezens worden de Opperste Overziel van een Sub-universum … een toegewezen Vader/Moeder God … die verblijven binnenin de Sub-universele, Grote Centrale Zon.

Hilarion: September 29-Oktober 5, 2013


 
Hilarion
"Extase is Jullie Nieuwe Frequentie"
September 29-Oktober 5, 2013 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Velen van jullie beginnen nu het licht aan het einde van de tunnel te zien en te voelen. Alles dat jullie ervaren hebben in jullie reinigingsfase gedurende de laatste paar jaren komt tot voltooiing. Wat nu belangrijk is is om door te gaan jullie hogere trillingen op een dagelijkse basis te handhaven, omdat dit de weg voorwaarts gemakkelijker en meer gevuld met gratie en gemak maakt. Jullie hebben langzaam ontdekt dat extase jullie nieuwe frequentie is en de momenten van het ervaren van staten van vreugde worden steeds meer frequent. Deze staat is jullie natuurlijke staat van zijn dus verwelkom het in jullie levens.
Jullie beginnen ook dat wat jullie in jullie levens voorhebben gemanifesteerd te zien worden. Het is een magische tijd wanneer alles waarover je gedroomd hebt jouw werkelijkheid op manieren binnenkomt die wonderbaarlijk en verbazingwekkend zijn. Sta open om het goede te ontvangen dat altijd op jou gewacht heeft. Terwijl jullie voorwaarts gaan, blijf zoeken naar en erken al het goede dat jullie levens op een dagelijkse basis binnengutst, terwijl deze actie door zal gaan om hier meer van in de manifestatie te brengen. Besef dat al het goede dat jullie verdienen nu binnenkomt terwijl de belemmeringen welke het allemaal terughielden snel uiteen drijven.

Het Manuscript van Overleving - Deel 360


"Als Je in de Spiegel Kijkt, Zal Je Iets naar Je Terug Zien Kijken dat er Voorheen Niet Was…"
29 September 2013 / Aisha North
Zoals velen van jullie opgemerkt hebben, komen de onderstromingen in velen van jullie steeds meer naar de oppervlakte, en jullie zullen de fluisteringen beginnen te horen van iets nieuws onder al het spektakel dat er rondom jullie heen gaande is. Je mag je eerder nog steeds niet al te lekker voelen van al deze intense en doorgaande trillingsaanpassingen, maar toch, is er ook iets anders dat nu begint om letterlijk aan het oppervlak te komen terwijl jij meer in staat begint te zijn om jouw ogen en oren weer te openen na een ietwat uitgerekte onderdompeling onder deze wateren van verandering.
Want voor velen van jullie is dit nogal een beproeving geweest, en het was niet gemakkelijk om zelfs maar adem te halen, en niet minder om te proberen een focus te krijgen op de verschuivingen die er gebeuren. Maar nu, terwijl de herrie een beetje gemakkelijker wordt om buiten te sluiten, zullen jullie allemaal beginnen om een vage glimp te krijgen van wat al deze energie met zich meegebracht heeft. Want, zoals wij graag zeggen, komt deze energie nooit met lege handen, en zelfs als al het jammeren en klagen dat het uit zal lokken van jullie vermoeide fysieke voertuig en aldus de eerste tekenen mogen zijn van deze 'bagage' dat het met zich meebrengt; wat voor ons allemaal veel meer interessant is, jullie incluis, zijn de andere effecten welke deze energie op jullie heeft. Want wij doen dit alles niet om jullie je op wat voor manier dan ook slecht te laten voelen, en zelfs als sommigen van jullie misschien denken dat wij genieten om jullie onplezierigheden toe te brengen, nemen wij op geen enkele manier geen enkel genoegen in de bijeffecten dat al dit zware werken op jullie heeft. Eerder, wordt ernaar gekeken als ietwat betreurenswaardig, maar nochtans een onvermijdelijke consequentie van dit gehele proces, en als zodanig, zullen wij wederom zeggen dat zelfs als het bij tijden meer dan een klein beetje krachtig mag lijken te zijn, dat het nu niet lang meer zal duren voordat jullie allemaal op het einde zullen zeggen, "Het WAS het allemaal waard".

Aartsengeloi van de ELOHIM - 28 September 2013 / Karen Doonan


Aartsengeloi van de ELOHIM
Het Loslaten van de Ankers van de Oude 3D Aarde in WAARHEID
28 September 2013 / Karen Doonan
 
Gegroet geliefden wij zijn de Aartsengeloi van de ELOHIM en wij komen om te begeleiden en om ALLEN te ondersteunen terwijl de massale beweging van ALLES binnenin het UNIVERSUM van 3 op weg gaat, want het is niet alleen het menselijke ras dat nu aan het uitbreiden, verschuiven en groeien is, het is in WAARHEID ALLES binnenin het UNIVERSUM van 3. Moeder Aarde breidt nu haar energetische handtekening uit, gereed zijnde voor ALLES dat zich nu zal ontvouwen dwars over en binnenin de planeet Aarde op dit moment. De verhoging van energieën kan door ALLEN gevoeld worden maar velen filteren deze eruit door nog steeds te geloven dat op de één of andere manier alles "hetzelfde" is en dat er niets gebeurd. Geliefden JULLIE ZIJN de scheppers van deze jullie werkelijkheid in deze dimensionale ruimte binnen het UNIVERSUM van 3. JULLIE wachten op jullie, begrijpen jullie onze begeleiding geliefden?
ALLE ZIELEN die op en binnenin de Aarde geïncarneerd zijn treden nu in/naar hun plaats om het menselijke voertuig te gidsen, maar niet alle zielen staan de opwaardering van hun menselijke voertuig toe, wij begeleiden voor de duidelijkheid dat de opwaardering van het menselijke voertuig noodzakelijk is. Wij vragen aan IEDEREEN om de benodigdheden van jullie menselijke voertuig te eren. De oude 3d Aarde onderwees zwaar over het "controleren" van het menselijke voertuig, veel van de 3d aardse werkelijkheid is gebaseerd op het controleren van het gewicht en de levensbehoefte van het menselijke voertuig en wij vragen aan jullie om de redenen hiervoor te begrijpen. Het menselijke voertuig werd ontworpen om zelfgenezend te zijn, het werd ontworpen om zelfaandrijvend te zijn, het werd ontworpen om perfect te werken. Het is de interface tussen de planeet Aarde en jullie ZIEL, en de oude 3d Aarde wist dit en begon manieren te creëren om hiermee tussenbeide te komen. Vandaar dat jullie de 3d aardse controle hebben rondom voeding en gezondheid paradigma's. De meester van de gezondheid van jouw eigen menselijke voertuig geliefden ben JIJ. In deze tijd tijdens het overgangsproces wordt het menselijke voertuig opgewaardeerd met LICHT CODERINGEN. Deze werken om het menselijke voertuig terug te resetten naar diens originele vorm op cellulair niveau. Velen filteren dit eruit vandaan en vallen voor de leringen van de vervorming welke verklaard dat het menselijke voertuig onder strenge controle gehouden moet worden, dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund onder de Nieuwe Aarde energieën.

De Schepper - 28 September 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Op het Ergste Anticiperen"
28 September 2013 - Jennifer Farley
Je kunt anticiperen op de pijnlijke, negatieve dingen die jouw kant op komen. Je kunt voortdurend op je hoede zijn om jezelf te beschermen.
Verandert dat het feit dat deze negatieve ervaringen zich nog steeds bij gelegenheid voordoen? Nee. Als jij jezelf toestaat je in hen te ontspannen, hen over je heen laat stromen zoals water, zijn zij verdwenen voordat je het in de gaten hebt. Er is een bepaalde vrijheid en vreedzaamheid welke voortkomt vanuit de wetenschap dat je zult herstellen, zult groeien en oké zult zijn wanneer het voorbij is.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, september 28, 2013

Aartsengel Zadkiel: “Voorwaarts Gaan Zonder Gehechtheden" - Oktober 2013


 
Aartsengel Zadkiel
Voorwaarts Gaan Zonder Gehechtheden"
Oktober 2013 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag wensen wij te spreken over het voorwaarts gaan zonder gehechtheden.
Jij bent een Wegwijzer van het Licht, en jouw Zielfamilie heeft voordeel van jouw vooruitgang op het pad van ascentie. Jij verlicht de weg voor velen rondom jou heen.
Terwijl je vooruitgaat op jouw pad, kan je veranderingen opmerken die zich in jouw leven voordoen. Je kunt ontdekken dat je de interesse in dingen of activiteiten verloren bent die voorheen zeer aantrekkelijk voor jou waren. Je kunt jezelf wegdrijvend van vrienden waarnemen. Je voelt mogelijk een hunkering in jouw Ziel voor een dieper en meer nauwe verbinding met Spirit. Deze zijn vaak signalen dat je vooruitgegaan bent naar het volgende niveau op jouw pad. Dit nieuwe niveau heeft een hogere trilling, en jouw voorafgaande activiteiten zijn mogelijk niet langer meer energetisch passend.
Iedere activiteit draagt een trillingsniveau, en je wordt ernaar aangetrokken wanneer jouw eigen trilling overeenkomt met die van de activiteit.
Wanneer je naar een hoger niveau toegaat, is jouw eigen trilling veranderd, en het Universum heeft geregeld dat jouw aantrekkingstrilling samenvalt met dingen van een gelijke trilling op jouw nieuwe niveau. Door de Wet van Aantrekking, bepalen jouw Energetische Handtekening en trillingsniveau welke dingen en activiteiten een energetische overeenstemming voor jou zijn en jouw aandacht oproepen.


Terug op de Ascenderende Aarde - Deel 3 / 27 September 2013 / Dr. Suzanne Lie


Terug op de Ascenderende Aarde - Deel 3
"Het Onderzoek van Onze Droom"
27 September 2013 / Dr. Suzanne Lie
Jason Spreekt:
Gelukkig waren wij beide nu zelfstandig ondernemer, maar moesten wij wel voor enige zaken zorgen voordat wij ons verder konden concentreren op het ontcijferen van onze droom. Nochtans, aangezien ik al op de computer voor mijn werk was had ik enige tijd om het Internet te doorzoeken. Ik begon mijn zoektocht door naar artikelen te kijken aangaande DNA en webben van Licht, welke door mijn onderzoek opnieuw gedefinieerd werden om energiegebieden genoemd te worden.
Ik vond fascinerende informatie en was mijn onderzoek net aan het samenstellen toen Sandy binnen kwam lopen. Ze was opgetogen te horen over wat ik geleerd had en maakte wat koffie voor ons terwijl ik mijn onderzoek op een opeenvolgende manier zette zodat het meer begrijpbaar zou zijn. We dronken onze koffie en spraken over onze dag. Na een beetje ontspanning, was ik gereed om mijn presentatie te geven. Sandy was één en al oor en geestdriftig om te begrijpen wat wij de vorige dag ervaren hadden.
Ik begon door te zeggen, "Ik begon mijn onderzoek met het DNA aangezien wij beide strengen van DNA aan en uit zagen flitsen binnenin het energiegebied. Wat ik ontdekte met mijn onderzoek is dat ons DNA gelijk is aan een biologische versie van het Internet. Er is 97% dat gelabeld wordt als Junk (rommel) DNA, omdat niemand er de rede voor kon ontdekken. Uiteraard, waar in de natuur is wat dan ook 97% rommel?
"Gelukkig, hebben de Russen enig zeer interessant onderzoek verricht over dit DNA, dat in de Verenigde Staten vervolgd werd. Dit onderzoek heeft geopenbaard dat dit specifieke 97% DNA afgestemd is op onze menselijke taal. In feite, kan dit DNA feitelijk geprogrammeerd worden door onze gedachten en woorden als zij met een hogere frequentie van bewustzijn resoneren.
"Wanneer onze gedachten en emoties op liefde gebaseerd zijn kunnen wij een hogere staat van bewustzijn handhaven. Nochtans, verlagen op angst gebaseerde gedachten en emoties onze staat van bewustzijn, maar als wij iets doen waar wij van houden, dat we creatief zijn of mediteren kunnen wij onze staat van bewustzijn verhogen in/naar een hogere frequentie.

Aartsengeloi van de ELOHIM - 27 September 2013 / Karen Doonan


Aartsengeloi van de ELOHIM
De Geboorte van het Nieuwe Menselijke Ras in WAARHEID
27 September 2013 / Karen Doonan
Gegroet geliefden wij zijn de Aartsengeloi van de ELOHIM en wij komen om te begeleiden en om jullie ALLEMAAL te ondersteunen in deze tijd van verhoogde energieën en enorme verschuivingen in frequentie van zowel Moeder Aarde als diegenen geïncarneerd op en binnenin de planeet Aarde. Dat wat in menselijke termen genoemd werd de "Equinox" was de waarnemingshorizon, om een andere menselijke uitdrukking te gebruiken. Alles dat zich nu zal ontvouwen op en binnenin de planeet Aarde is GODDELIJK want de geboorte van het Nieuwe GOUDEN TIJDPERK VAN DE MENSHEID is nu vol onderweg.
Wij lopen met het menselijke ras aangezien zij nu uit de GECREËERDE slavernij vandaan lopen welke hen trillingsgewijs gezien in de ketenen hield. Velen zijn nu in staat deze ketenen van frequentie te ontbinden en treden nu volledig in/naar hun eerste richtlijn hier op de planeet Aarde. Velen meer zullen nu hun frequentie dramatisch verhogen en zich de keuze van hun Ziel op een menselijk bewust wakend geestesniveau herinneren.
Wij hebben voorheen (in jullie menselijke context) over het eerste contact begeleidt en wij begeleiden voor de duidelijkheid dat er nu het vereiste niveau van frequentie van Moeder Aarde hiervoor is om zich op en binnenin de planeet Aarde te ontvouwen. Diegenen die weten dat zij gecontacteerd zullen worden, worden nu opgewaardeerd met de noodzakelijke LICHT coderingen met het oog op het feit dat hun menselijke voertuigen en niet menselijke voertuigen in staat zullen zijn om dat te begrijpen wat zich nu voor hen op een persoonlijk niveau zal ontvouwen. Wij begeleiden voor de duidelijkheid dat op dit moment het massale contact niet ondersteund wordt door de frequentie van de planeet Aarde en zich niet zal ontvouwen totdat de planeet de vereiste frequentieniveaus zal bereiken.

Saint Germain: Afscheiding en Dualiteit, Energetische Veranderingen - 27.09.2013


 
Saint Germain
"Afscheiding en Dualiteit, Energetische Veranderingen"
27 September 2013 / Méline Lafont

Groeten, in de meest uitbundige energieën omhels ik jullie allemaal in dit vreugdevolle tijdskader van het Nu. Zoals altijd het geval is, bevat ieder Nu moment een enorme intense frequentie van kansen welke zichzelf bekend zullen maken in jullie "ontgoochelingsproces" waar ook naar gerefereerd wordt als de Ontwaking. De eerder genoemde kansen bevatten ingesloten hoekjes met intenties en creaties welke men door kan gaan naar deze wereld te brengen om het proces van ontgoocheling geleidelijk aan verder te helpen en, evenzo, om een meer oprechte Werkelijkheid te creëren.
Maar al te vaak faalt men om de patronen te begrijpen welke inspiraties zouden verkondigen die jullie vooruit zouden kunnen bewegen in jullie ontwikkelingsproces en met jullie ontwaking. In plaats daarvan is men eerder geneigd om hen te negeren en hen van jullie vandaan te leiden omdat ieder moeilijk proces gelinkt is aan een bepaalde hoeveelheid van pijn of dat het gezien wordt als pijnlijk. Er is jullie nooit verteld of gevraagd om al jullie transformatie processen moeilijk te maken of om iedere keer door een ruwe tijd in jullie werkelijkheid en ervaringen heen te gaan. Dit is alleen verschuldigd aan jullie eigen waarnemingen en jullie creaties welke jullie leven bij tijden zo zwaar om te dragen maken.
De illusie en de dualiteit zijn beide een zeer sterke energie welke jullie vermogen om te veranderen, om te hernieuwen en je te ontwikkelen kan bemoeilijken. Je kunt je niet ontwikkelen wanneer je niet door die illusie, die dualiteit heen werkt en verandering specifiek naar deze energieën brengt die op hen betrekking hebben. Alle dichtheid is nu in het proces van verschuiven in/naar een vormeloze energie welke meer licht bevat en als zodanig een meer vloeibare substantie wordt. Energie kan iedere vorm aannemen en kan zichzelf in een specifieke gedachtepatroon en een specifieke gedachtevorm settelen.
De illusie is een direct resultaat van het denken en de kennis van het ego zelf dat ervan overtuigd is dat iets is zoals het is terwijl de Werkelijkheid de hartfrequentie is welke zich af kan meten tegen het onvoorwaardelijke, één zijn met Alles Dat IS. Alles is gewoon en niets anders. Energie is alles en alles is energie. Jullie zelf zijn van exact dezelfde energie gemaakt want jullie zijn een energiebron welke een lagere frequentie aangenomen heeft om in staat te zijn de dichtheid te ervaren en te reflecteren.


Karen Doonan - "Wat Is Het Ascentie Proces?"


Karen Doonan
"Wat Is Het Ascentie Proces?"
25 September 2013
Kunstwerk - Reflecties
 
Waarom lees je dit blog? Ik vraag dat omdat het antwoord je mogelijk verrast. Lees je het om jouw "werkelijkheid" te checken of lees je het uit nieuwsgierigheid. Weet je zelfs wel waarom je het leest?
Terwijl de Nieuwe Aarde energieën verankeren en steeds meer verhogen "lijkt" chaos zich te verspreiden door de levens heen van diegenen die op de planeet Aarde leven. Ik ben altijd verrast door de hoeveelheid aan mensen die zelfs met de kracht van deze energieën vastberaden zijn om zich vast te houden aan de levens welke zij hadden. Ik merk altijd op wat de mensen DOEN niet noodzakelijkerwijs wat zij zeggen en toch nog steeds vaak ben ik verbaasd door de loutere hoeveelheid aan energie die zij rennende verbruiken om stil te staan. Nu denken jullie mogelijk dat ik in oordeel zit, niet dus, dat is niet mijn rol noch mijn plaats, NIEMAND zit in oordeel over wie dan ook en dat omvat diegenen die hun kwaadheid op mij richten in een poging om zich aan hun levens vast te houden.  
Het ontwakingsproces is een proces dat BINNENIN ZELF begint, het is de beweging waarop jouw ZIEL zichzelf bewust beschikbaar voor jou in jouw menselijke vorm begint te maken. Dit kan zeer langzaam of zeer snel beginnen, want nogmaals, het tempo van ontwaking wordt altijd door jouw ZIEL gegidst. Als jouw ZIEL gelukkig zou zijn met de manier waarop jij jouw leven op een menselijk bewust wakend geestesniveau ervaart, dan ZOU HET NIET WAKKER WORDEN. Het zou het leven toestaan zichzelf uit te spelen en je zou, als het ware, helemaal niets wijzer zijn totdat je vanuit de menselijke vorm over zou gaan en voor een nabespreking ging voorafgaand aan de beslissing aangaande jouw volgende leven.
De rol waarvoor ik hier ben om te spelen is er één van het zijn van een spiegel. Ik koos deze rol niet op een menselijk bewust wakend geestesniveau, het heeft mijn leven inderdaad bij tijden zeer uitdagend gemaakt, het lijkt erop dat ik niets hoef te zeggen, slechts aanwezig hoef te zijn in dezelfde kamer terwijl het mensen tot actie lijkt aan te zetten in/naar gedrag waar zij nog steeds in feite blind voor zijn. Het is NIET mogelijk om te beginnen naar iets te "zoeken" dat "meer" is in jouw leven, ondertussen jouw leven in de nette compartimenten behoudend waarvan het lijkt dat je het daarin geplaatst hebt. Als jij jouw energetische handtekening veranderd, en ik zou het "jij" gedeelte hier sterk willen onderstrepen, dan verander jij ALLES in jou externe wakende werkelijkheid. Dit is niet de beïnvloeding van iemand anders, anders dan JOUW ZIEL, en dit zou ik wederom ook duidelijk willen onderstrepen. NIEMAND kan jou leven "overnemen" of hun wil op jouw leven uitoefenen, te allen tijde ben JIJ in volledige controle ongeacht wat er SCHIJNT te gebeuren op een menselijk bewust wakend geestesniveau.

De Schepper - 27 September 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Vertrek of Blijf"
27 September 2013 - Jennifer Farley
Het is niet jouw werk om anderen te "dwingen" om in jouw leven te blijven. Je kunt allerhande concessies maken en ontkennen wie je werkelijk bent om de uitkomst te veranderen, maar de keuze is aan hen en alleen aan hen. Dit heeft niets te maken met wie jij binnenin bent. Als zij kiezen om te blijven dan zullen zij blijven en als zij kiezen om te gaan, dan zullen zij gaan. Jouw enige verantwoordelijkheid is om hen Onvoorwaardelijke Liefde van Het Universum te sturen, hen te zegenen op hun reis en te weten dat zij voor zichzelf de juiste keuze maken.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, september 27, 2013

Het Manuscript van Overleving - Deel 359


"Jullie Zijn het en Alleen Jullie die van Deze Nieuwe Werkelijkheid een Nieuwe Werkelijkheid Gemaakt hebben"
27 September 2013 / Aisha North
Magie van de Geest - Alex Groseth
Jullie zijn een lange weg gegaan dierbaren, en nu al, hebben jullie een onuitwisbare indruk op deze prachtige planeet van jullie geplaatst. Jullie hebben een enorm verschil gemaakt, en jullie zullen doorgaan dat te doen, want jullie zijn niet alleen de Wegwijzers, jullie zijn ook in ieder aspect de brengers van het Licht. Wij weten dat dit voor niemand van jullie nieuws zal zijn, maar het verdraagt een herhaling, als je misschien een klein beetje van dit alles het spoor bijster bent geraakt te midden van alle persoonlijke uitdagingen waar zovelen van jullie de laatste tijd mee geconfronteerd worden. Want jullie zijn niets minder dan Meesters, zoals wij jullie al verteld hebben, en wat jullie helpen binnen te brengen, is niets minder dan wonderbaarlijk. En nu al, beginnen de sporen van het Licht aan alle zijden steeds meer duidelijker te worden. Het is alsof jullie de melodie volledig veranderd hebben, en zelfs als die melodie nog steeds op vele dove oren valt, pikken anderen het al op en neuriën mee. Kunnen jullie het niet horen? En kunnen jullie het niet in jullie, ietwat vermoeide, botten voelen?

White Cloud: "Stormwolken aan de Horizon" - 27 September 2013 / Tazjima


White Cloud
"Stormwolken aan de Horizon"
27 September 2013 / Tazjima
 
Lang geleden, toen ik belichaamd was als een Oorspronkelijke Bewoner van Amerika, hield ik ervan om langs een klif te lopen, de stijgende luchtstromingen voelend die over mij heen stroomden. Ik wist wanneer het weer op het punt stond om te veranderen; het veranderd nu voor veel mensen. Er verzamelen zich stormwolken aan de horizon van de levens van vele mensen; of deze wolken wel of niet verfrissende regens of geselende overstromingen brengen hangt af van hoe de mensen gedurende de komende maanden en jaren in neutraliteit kunnen blijven. Jullie wereld staat op het punt een gigantische overgangsperiode te ondergaan.
Het jaar 2013 is voor velen uitdagend geweest; de volgende twee of drie jaren zullen dat aldus zelfs meer zijn, specifiek voor diegenen die niet bereid zijn of niet in staat zijn om zich aan te passen en flexibel te zijn. Nu is het de tijd om als een wilg te zijn en te buigen in de winden van verandering, geen brosse eik wiens grote takken met een machtige klap op de grond vallen.
Wij brengen deze woorden niet over om angst of ongerustheid in jullie harten te brengen. Je kunt ervoor kiezen om in/naar een stille plaats te gaan en te leren veranderen hoe jij naar de wereld kijkt of je kunt ervoor kiezen om gestrest te zijn door herinneringen van vroegere ervaringen en bezorgdheden over de toekomst. Wij stellen voor dat je probeert om in het huidige moment te leven, terwijl het gebeurd en om jouw zorgen achter je te laten.
Het is tijd om de lading lichter te maken. Wanneer een steile heuvel beklommen wordt, is het soms noodzakelijk om die dingen weg te gooien die niet noodzakelijk zijn voor het dagelijkse bestaan. Deze lijst omvat ouderwetse geloven en oordelen over jouw leven. Het omvat ook hoe andere mensen over jou denken en de geloven die je aangenomen hebt als een resultaat van wat iemand in het verleden tegen jou gezegd heeft. Het is niet noodzakelijk om deze lasten met je mee de toekomst binnen te dragen. In feite, zal je niet in staat zijn om dat te doen als je wenst om op de drempel van de nieuwe wereld te arriveren.

De Raad van Eén: Jullie Houden de Geometrie Vast van Wat Heilig Is.


De Raad van Eén
"Jullie Houden de Geometrie Vast van Wat Heilig Is"
September 2013 / Gillian MacBeth-Louthan 
Wij hebben lang bestaan voordat jullie gecreëerd werden. Wij zullen bestaan nadat de Aarde teruggekeerd is naar een ster. Wij komen voort vanuit een plaats welke altijd als Licht bestaan heeft. Jullie bezitten herinneringen van ons binnenin jullie genetische coderingen. Wij zijn de "Raad van Eén" en een ieder van ons is gestationeerd op een heilige toegang en uitgang op de Aarde. Wij lijnen uit met wat heilig was, lang voordat de Aarde geschikt voor het leven was. Wij lijnen uit met wat heilig was voordat jullie zonnesysteem bestond. Wij lijnen uit met wat heilig is en dat wat nooit vernietigd kan worden.
Door tijd en ruimte heen, hebben jullie het waagstuk in/naar nieuwe gradaties van het ervaren van het leven ondernomen. Jullie hebben het waagstuk in/naar situaties ondernomen waar de tijd gleed als een zeevaarders knoop (snelheid). Jullie bestaan tegelijkertijd op een multidimensionale manier en het kan geen enkele andere manier zijn, maar jullie vergaten de regels van het spel toen jullie ontelbare 'time outs' namen en jullie jezelf op het bankje plaatsten. Al deze ervaringen komen om jullie op een duidelijke wijze precies te laten zien waar jullie akkoord mee moeten gaan binnenin jullie zelf om dat te worden wat het universum van jullie vraagt om te zijn.  
Binnenin jullie is een geprogrammeerde genetische codering om te "zoeken". Je stelt vragen wanneer vele anderen zelfs niet de moeite nemen om in die richting te denken. Je streeft ernaar om je te herinneren waar je vandaan kwam, je zoekt de eensgezindheid van liefde waarvan je weet dat het als een enkelvoudig evenement binnenin jouw hart leeft en je zoekt daarnaar in de ogen van iedereen die je ontmoet. Jullie zijn bekend in het universum als de "zoekers".
De tijd danst rondom jullie heen, windt op en af met zo een precisie dat de andere elementen jaloers zijn. Stel je alle kettingraderen in de wielen van de tijd voor die draaien om evenementen te creëren, om jullie te openen voor meer mogelijkheden dan jullie hadden ontvangen. Stel je voor dat de sluier opgetild wordt en je de innerlijke werkingen van ieder mens die je ontmoet kunt zien, iedere reflectie in iedere spiegel van iedere wisselwerking binnenin ieder individu.

De Schepper - 26 September 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Laat het Oude Los"
26 September 2013 - Jennifer Farley
Eén van de meer krachtige geschenken die aan jou als een mens gegeven werd is om lessen van voorafgaande ervaringen te identificeren, hen te her/erkennen en los te laten. Met het loslaten van jouw "oude", verander jij jouw gewaarwording van jouw macht en kracht voor altijd.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, september 26, 2013

Yeshua via Ron Head - 26 September 2013


 
Yeshua
"Genoeg van het Lijden"
26 September 2013 / Ron Head

Ik spreek vandaag met jullie in de vreugde van het wederom verbinden met een vriend en de vreugde van de kans van het spreken met een ieder van jullie.
Jullie lezen nu of luisteren nu naar mijn woorden, overgebracht door dit kanaal op deze pagina, en dat is zoals het voor jullie in deze tijd nodig is. Nochtans, weet alsjeblieft dat de tijd voor sommigen van jullie hier is, en voor vele anderen snel naderbij komt, waarin jullie niet naar wie dan ook zullen hoeven te luisteren of de woorden daarvan hoeven te lezen anders dan die van jullie eigen harten.
Het is niet dat ik nu niet rechtstreeks tegen jullie spreek. Het is niet dat jullie niet in staat zijn om me te horen wanneer ik dat doet. Waarlijk nu, vraag jezelf of je denkt dat je in staat bent om mij te horen. Geloof je dat je het verdient om mij te horen? Ben je opgehouden met jezelf te veroordelen en heb jij jezelf vergeven voor alles dat je begaan hebt of mogelijk in het verleden begaan hebt?

Andromedaanse Boodschap aan de Mensen van de Planeet Aarde - 26.09.2013


Andromedaanse Boodschap aan de Mensen van de Planeet Aarde
26 September 2013 / Karen  Doonan
Gegroet geliefden, wij zijn de Andromedanen en wij komen om te ondersteunen en te begeleiden in een tijd waar ALLEN zich nu beginnen te herinneren waarom zij op deze planeet geïncarneerd zijn. De Andromedaanse Raad verbindt zich nu op diepere en uitgebreidere niveaus met iedereen die vanuit ons planetaire systeem incarneerden. De door onze kinderen in de menselijke vorm benodigde LICHT-coderingen worden dwars door de dimensionale tijdlijnen heen gestuurd en staan toe dat er meer kennis in het menselijke voertuig gedownload wordt.
Dit proces zal erop toezien dat veel meer van onze kinderen zich in deze tijd "bewust beginnen te worden" van hun eerste richtlijn. Wij staan gereed om hen verder te ondersteunen en te begeleiden op zowel publiekelijk als een zeer persoonlijk niveau. Wij vragen aan AL onze kinderen om ADEM TE HALEN en om te ZIJN en de ontbinding van de oude Aarde frequenties in WAARHEID toe te staan, want ALLES dat overblijft, is WAARHEID en WAARHEID is waarom jullie in de menselijke vorm op deze planeet in deze dimensionale werkelijkheid geïncarneerd zijn.
Wij plaatsen de mond van de draak recht voor jullie en vragen dat jullie voorbij de tanden en de kaken kijken en om dit oude symbool van onze cultuur te herinneren. Wij plaatsen het Chinese symbool van de yin/yang en vragen aan allen om het evenwicht van ALLES in deze tijd te begrijpen. Wij vragen aan onze kinderen om de noodzaak te begrijpen om evenwicht binnenin het menselijke voertuig te vinden in een tijd waar zij aan het verschuiven zijn wat verwant is aan het zand van de tijd zowel binnenin hun menselijke voertuigen als ook op ZIEL niveau, want aangezien het menselijke ras nu in WAARHEID diens ascentieproces begint, begint ALLES wederom te ascenderen, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON.