woensdag, juli 31, 2013

De Schepper - 30 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Jouw Leven, Jouw Creatie"
30 Juli 2013 - Jennifer Farley
De eerste stap naar genezing en groei is om te beseffen dat je zo ongeveer alles in jouw Aardse Vlak bestaan gecreëerd hebt. Goed, slecht of ongeïnteresseerd; alles is van jou. Bezit het. Het is volledig aan jou om het te veranderen of te laten zijn zoals het is. Vrije wil was altijd, en zal altijd van jou zijn.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, juli 30, 2013

Aartsengel Zadkiel: Het Belang van een Heiligdom - Linda Robinson / Augustus 2013


 
Aartsengel Zadkiel
“Het Belang van een Heiligdom”
Augustus 2013 / Linda Robinson 

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij om het belang van een heiligdom te bespreken.
Een Heiligdom is die plaats welke speciaal en spiritueel voor jou als een individu is. Het is de plaats waar je inspiratie ontvangt, hernieuwing, en verkwikking. Jouw heiligdom kan een grot van bomen naast een beek zijn, een tuin van bloemen, een ontsluiting (dagzoomt) van gesteente, of een speciale structuur zoals een ruimte in een gebouw in jouw woonplaats, misschien jouw meditatie gebied. Ongeacht wat voor gebied jou vreedzaamheid naar jouw Ziel brengt, het is belangrijk om op z'n minst één zo'n gebied te hebben waar jij je regelmatig naar terug kunt trekken, ofwel in persoon of etherisch.
Als je geen fysieke locatie hebt die als een heiligdom aanvoelt, dan kan je er één etherisch met jouw verbeelding creëren. Zit rustig, en maak een beeld in jouw hoofd van wat jouw ideale heiligdom zou zijn - een tuin van bomen en bloemen, een bergachtige omgeving, of de zachtaardige golven naast een oceaan. Het kan een prachtige meditatie kamer zijn gevuld met objecten die voor jou speciaal zijn. Jouw verbeelding kan het heiligdom van jouw hartsverlangen creëren. Dan kan jij jezelf daar plaatsen met jouw mentale beeldwerk.
Tijd doorbrengen in een heiligdom kan jou helpen gecentreerd te blijven te midden van veranderingen die soms rondom jou heen wervelen. Het kan je helpen een stilte in jouw Ziel te vinden en afgestemd te blijven met jouw grotere doel in het leven, want een ieder van jullie heeft een rol die uniek voor jullie is. Het is de rol die je met veel gratie uitdraagt en welke fysiek diegenen rondom jou heen alswel diegenen in de ethers tot voordeel strekt. Dit is waarom het zo belangrijk is dat jij jezelf verkwikt door tijd in een heiligdom door te brengen. Het houd je kwik en alert, geaard en gecentreerd, en staat jou toe om de dimensies te doorkruisen.

De Schepper - 29 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Vertrouwen / Geloof"
29 Juli 2013 - Jennifer Farley
Soms, vergt het bewandelen van jullie Aardse Vlak vertrouwen/geloof. Met het behouden van dat vertrouwen/geloof, wordt iedere beweging en iedere ademhaling een handeling van gebed.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, juli 29, 2013

De Schepper - 28 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Navigatie"
28 Juli 2013 - Jennifer Farley
Je weet nu dat jouw Aardse-vlak bestaan net zo gemakkelijk of uitdagend kan zijn als dat je kiest. Je hebt dit vele keren gehoord. Wat jij je moet herinneren is dat Het Universum een onwrikbaar vertrouwen in jou en jouw vermogen heeft om de soms turbulente ervaringen die zich voordoen te navigeren. Kijk naar jezelf zoals Ik dat doe, mijn geliefde, en alles zal goed zijn.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, juli 28, 2013

Leeuwen Poort 2013 - Een Nieuwe Deuropening van Kansen


Leeuwen Poort 2013
Een Nieuwe Deuropening van Kansen
25 Juli 2013 / Rev. Christine Meleriessee & Mike Hayden 
Periode van Activering: 26 Juli t/m 12 Augustus 2013
Wij, van "Walking Terra Christa", willen de energieën van de Leeuwen Poort erkennen aldus wij en anderen een meer duidelijke definitie kunnen hebben van wat deze opgewaardeerde frequenties representeren binnenin de 4de dimensionale wereld waarin wij leven. Deze informatie resoneert met de boodschappen van Heer Adama en welke het Team van Licht in de afgelopen paar weken gedeeld hebben; dat wij op het punt staan om geraakt te worden met enige zeer intense trillingsveranderingen. De volgende transmissie wordt gegidst door de Elohim Raden van God en de Ouderen die de Troon van Genade omringen welke de 12 stralen van God representeren. Wij danken hen voor hun boodschap van Liefde.  

De Elohim Raden van God met De Ouderen van de Troon van Genade
Gegroet mijn geliefden,
Wij danken jullie voor het nemen van de tijd om deze energieën van begrip te ontvangen. Wij zijn samengekomen met de Elohim en de Ouderen in een groepsbewustzijn om de voorspelling van het Licht te ondersteunen om een begrip te hebben van wat wij tot uitdrukking brengen in deze momenten. Het is belangrijk dat we een algemene kennis hebben van de veranderingen die al gebeuren binnenin de planeet om de condities die jullie zullen gaan ontvangen in de volgende paar weken volledig te bevatten.
Een ieder van jullie bevindt zich in een tijd waarin veranderingen zich binnenin jullie voordoen en jullie in/naar een dieper deel van jullie essentie zullen gaan. Het maakt allemaal deel uit van het plan dat sinds december vorig jaar opgesteld is. Het is belangrijk om te beseffen dat de energieën die op de planeet bestaan in de behoefte zijn van een grote ondersteuning, maar dat het in stadia's van groei moet komen.
Toen het besloten werd dat vele niveaus van de mensheid een overgaande (ascenderende) planeet zouden kunnen overleven, moesten de verhogingen van de opwaarderingen tijdens zeer belangrijke tijden komen in plaats van de energieën allemaal in één keer te bulldozeren. Want zien jullie, er is aldus veel meer dat genezen/hersteld moet worden binnenin GAIA en om het doel te voltooien dat bedoeld is, moet het op een bepaalde manier gedaan worden. Een ieder van jullie heeft geholpen met deze overgang vanwege de energetische genezing en de psychische verbeteringen van vele zielen op de planeet. 2013 zou een jaar zijn waarin de overgang de belangrijkste focus zou zijn, maar dat moest in stadiums verworven worden die een synchronistische uitkomst zouden creëren.

Ann Albers en de Engelen: Week 31, 2013 
 
Ann Albers en de Engelen
"Houd van Jezelf op het Punt van Waar Jij Je Bevindt"
Juli 2013 - Week 31

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Er is binnenin ieder menselijk hart, een zaad van Licht en een kern van waarheid dat te allen tijde aanwezig is. Er zullen periodes in jullie leven zijn waarin dit licht helder binnenin jullie tot bloei komt en periodes waarin jullie vergeten dat het er is. Desalniettemin, dierbaren, bestaat het Licht en de Liefde van God te allen tijde binnenin jullie. De waarheid van Gods Liefde bestaat binnenin jullie, ongeacht wat er aan de oppervlakte van jullie levens gaande is.
Het zou onze wens zijn dat jullie deze waarheid omhelzen en je onthouden van zelfkritiek en zelfafkeuring. Het zou onze wens zijn dat zelfs in jullie meest moeilijke uren jullie jezelf eraan herinneren, "God is bij mij. Gods Liefde is in mij. Gods Waarheid is in mij. Dat is de diepste waarheid van mijn wezen." De rest is aan het oppervlak, illusionair, tijdelijk, en vaak zelfs niet zo solide en echt als jullie denken.
Jullie kunnen aldus snel een andere wending aan jullie levens geven dierbaren, door eenvoudig als eerste van jezelf te houden op het punt van waar jij je bevindt. Als je overstuur bent, bang, droevig, moe, sta dat binnenin jou toe. Houd van jezelf zelfs in die ruimte. Sta jezelf expressie toe, intiem op een manier die geen schade berokkend aan jezelf of aan een ander. Sta de energie toe te stromen. Herinner jezelf eraan dat ongeacht wat er aan het oppervlak van je leven, je gedachten/geest, en jouw hart gaande is, je niets minder bent dan de Liefde van God in menselijke vorm. Deze Liefde, als de kans gegeven wordt, zal tevoorschijn komen vanuit de diepten als je bereid bent om de energie toe te staan die binnenin jou aanwezig is nu naar het oppervlak te komen, om te bewegen, tot uitdrukking gebracht te worden, om op een gezonde manier te stromen. Niets kan dat Licht dimmen of die waarheid reduceren. Niets … want God is in alle dingen. Gods Liefde bestaat onder alle gevoelens, onder alle gedachten, en onder alle omstandigheden. Gods Liefde dierbaren, is waar jullie van gemaakt zijn, en dat is iets dat je niet kunt veranderen. Je kunt alleen beslissen of je wel of niet in ieder gegeven moment die Liefde naar het oppervlak brengt. Hoe meer je dat doet, hoe sneller je in/naar een vriendelijker en meer zachtaardige werkelijkheid gaat.

De Arcturiaanse Groep - 27.07.2013 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
"Spiritueel Leven Betekend Minder Pijnlijke Reacties Jegens Wereldse Verschijningsvormen…"
27 Juli 2013 / Marilyn Rafaelle
Kunstwerk - Door Barrières Heen Breken
 
Groeten wederom van de Arcturiaanse groep. Wij komen in vreedzaamheid en liefde om jullie te helpen - onze broeders en zusters, om te ontwaken en de vragen te begrijpen die jullie bezitten over waarom jullie hier zijn en waar het leven op Aarde in deze tijd helemaal over gaat.
Generatie na generatie, leven na leven, werden de mensen geprogrammeerd om te geloven dat zij niet meer waren dan levend vlees, hier zijnde voor een korte tijd om door het leven heen te worstelen, dan te sterven en begraven te worden. Velen geloven nog steeds dat hun enige bijdrage de kinderen zijn die zij achterlaten, zich nooit realiserend dat zij dodeloze, geboorteloze, oneindige wezens zijn … vonken van de Goddelijkheid op Aarde om ondanks de dichtheid van de dualiteit en de afscheiding binnenin te ontwaken.
Velen van jullie zijn ontwikkelde wezens die hier zijn om anderen te ondersteunen en te verheffen maar dit betekend niet dat je geen werk voor jezelf hebt om te doen, want vele levensspannen op de Aarde geleefd hebbende, heb jij ook energieën vergaard die opgeruimd moeten worden.
De Aarde is een ruwe school maar is de keuze van velen omdat via het ontwaken binnenin de energieën van de dualiteit en de afscheiding een ziel spirituele spieren en ervaring ontwikkeld die op geen andere manier bereikt kunnen worden. Deze lessen worden dan gereedschappen die gebruikt kunnen worden om anderen te ondersteunen die ook naar antwoorden op zoek zijn. Elke bereikte waarheid wordt in het wereldbewustzijn niet door woorden of gebed losgemaakt, maar eenvoudig door de manifestatie van jullie staat van bewustzijn welke een baken wordt voor diegenen die ontvankelijk zijn en licht aan het wereldbewustzijn toevoegen.
Wat je doet voor een ander doe je voor jezelf want er is slechts ÉÉN zelf … individualiteit ja, maar slechts één bron, leven, intelligentie etc., zich manifesterend in oneindige vormen en variëteiten en wordt op diens plaats gehouden door de Goddelijke Wet. Jullie "slapende profeet" Edgar Cayce zei eens; "Je komt er, leunend op de arm van iemand die je geholpen hebt."

De Schepper - 27 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Goddelijke Balans"
27 Juli 2013 - Jennifer Farley
In iedere vrouw verblijft een prachtige, wetende Godin; in iedere man een sterke capabele Strijder. De kwaliteiten omhelzen die je al bezit geeft jou de kans om de ander in jouw leven te verwelkomen. De volmaakte Goddelijke Balans is dan gecreëerd van twee gehelen die een geheel maken.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, juli 27, 2013

*Ster van David* - *Merkaba* - *Groots Sextiel Portaal* -29 Juli 2013


*Ster van David*
*Merkaba*
 *Groots Sextiel Portaal*
29 Juli 2013! 
 Kunst: JETTER GREEN
Op 29 Juli 2013 zullen wij een ZELDZAME Ster van David / Ster Tetrahedron configuratie in de hemelen ervaren!
Het zijn feitelijk twee Grote Driehoeken, één is Water en één is Aarde (geheel vrouwelijk) welke deze configuratie creëren wat een Groots Sextiel of een Ster Tetrahedron genoemd wordt. Vele namen en veel symbolisme is aan deze Heilige Geometrie verbonden.
De essentie is dat deze mystieke configuratie van Heilige Geometrie een portaal van energie opent dat toegankelijk is voor diegenen die ervoor kiezen zich erop af te stemmen. Dat is de sleutel.
>>>Zoals met alles, gaat niets magisch uit zichzelf gebeuren. Het is aan ons om de magie binnen te brengen, om onze magie aan de schepping toe te voegen.<<<
Dit energetische portaal is een opening in de subtiele rijken dus stem je erop af, en alles dat we nodig zijn is ons ontspannen besef/bewustzijn. Het is eenvoudig een kans om een moment van verbinding te vinden, van gebed.
>>>Visualiseer Vrede/Vreedzaamheid<<<
Eén interessant feit is dat de laatste keer dat eenzelfde grafiek zich voordeed op 7 februari 1945 aan het einde van Wereld Oorlog II was, dus laat ons dit moment gebruiken om ons in ons hart te ontmoeten, in de plaats van intentie, de plaats van de droomtijd, en een visioen vast te houden van ----Vrede/Vreedzaamheid---- voor onze planeet.
Hier zijn de Astrale inzichten ten behoeve van de astrologie en het symbolisme van deze >>>STER TETRAHEDRON<<<
 

**Eerst van de voortreffelijke Dipali Desai en haar Celestial Space Astrology:
Iedere belangrijke astrologische configuratie is een juweel van een kans. Ik heb vaak aangehaald, dat iemand bewust met de energie en het potentieel van de astrologische configuratie moet werken, om de manifestatie in iemands wezen of leven werkelijk op te kunnen merken. Dit is vooral waar voor een "Groots Driehoek Aspect".

De Schepper - 26 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Verbondenheid"
26 Juli 2013 - Jennifer Farley
Je bent niet afgescheiden zoals je denkt. De verbondenheid van alles is overal rondom jou heen. De stengel van het onkruid groeit niet op een solitaire manier; golvend in de bries met diens broeders en zusters tegen de lucht, wordt het gevoed door water dat vanuit de lucht valt en de Aarde waarin het groeit. Als één element zou ontbreken, mislukt het om te volgroeien. Zo zou jij jouw Aardse-vlak bestaan moeten bekijken en alles dat zich erop voordoet.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, juli 26, 2013

De Schepper - 25 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Van Dienst Zijn…"
25 Juli 2013 - Jennifer Farley
Er zullen tijden zijn, mijn prachtig kind, wanneer jouw handelingen van dienstverlening tot niets schijnen terug te vallen en niet gewaardeerd lijken te worden. Vrees nooit, Het Universum heeft getuigen en weet … weet waar jouw hart is en zal de geschenken, aldus liefdevol aan anderen cadeau gegeven, aan jou teruggeven.
~ De Schepper 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, juli 25, 2013

De Schepper - 24 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Een Geschenk van het Universum"
24 Juli 2013 - Jennifer Farley 
Uiteindelijk, rust de inspiratie, om de Goddelijke Wil te worden wat jullie waarlijk zijn binnenin jullie.  

Het ware geschenk is op de manier hoe je daar komt en één wordt met dat deel van Het Universum.
~ De Schepper 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, juli 24, 2013

De Schepper - 23 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Maak van Werk een Spel"
23 Juli 2013 - Jennifer Farley
Een deel van jullie Aardse vlak bestaan is om te engageren met het opruimen van eeuwenoude patronen welke jullie klem hebben gehouden precies daar waar jullie zijn ~ niet vooruit bewegend, niet achteruit bewegend. De drang om jezelf bezig te houden met onnodig "geluid" en "dingen" kunnen jou tot aan dit punt veilig gehouden hebben, maar zij dienen jou niet langer meer. Nu … NU is de tijd, mijn lief, om te begrijpen dat alleen jij deze dingen voor jezelf kunt veranderen. Hen loslaten hoeft geen zwaar werk te zijn. Maak het vrolijk, maak het speels, maak het opwindend! Jij hebt dat vermogen … gebruik het!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, juli 23, 2013

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 21/7/2013


NIETS Anders DOET ERTOE dan LIEFDE TE ZIJN 

ALS JULLIE DAT ECHT ZOUDEN SNAPPEN … zou er simpelweg geen behoefte zijn om nog iets meer te WETEN.
 
 
Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 21/7/2013, 

Blossom: Hallo … alweer. Gisteren probeerden we het, toch? Maar direct nadat jullie mij een Gelukkige Mensdag toewensten, barstte ik in tranen uit. Gisteren was ik geen gelukkig mens … vandaag wel. Zullen we het maar weer eens proberen? 

GFL: Dat willen we maar al te graag. Onze bereidheid om jullie te dienen is even groot als die van vele van jullie op Aarde. We zouden het over een bepaalde zaak willen hebben. Er wordt in deze tijden wel gezegd dat ‘gechannelde boodschappen’ ‘uit de mode’ raken. 

We willen graag vanuit ons gezichtspunt heel duidelijk maken dat we niet de intentie hebben om jullie ‘in de steek te laten’. Wij zijn gekomen om jullie, zoveel wij maar kunnen, te helpen … om deze Gouden Eeuw te realiseren. Dit was een overeenkomst tussen ons. Waarom zouden we plotseling besluiten om daarmee te stoppen? 

Ik ben blij om dit te horen … maar er is gezegd dat wij ‘het alleen moeten doen’ en dat we dat ‘vanuit ons innerlijk’ moesten laten komen en daarom geen hulp of advies van jullie nodig zouden hebben. 

Dit is helemaal juist voor diegenen die VOELEN dat ze een vergevorderd stadium van ontwaking bereikt hebben. 

WIJ ZIJN NIET NODIG … MAAR … 

Wij zijn beschikbaar om onze wijsheid te geven … omdat we ervan uitgaan dat dit op veel vlakken verder gevorderd is dan dat van het spirituele zielzelf dat in de menselijke dichtheid en al zijn programmeringen gevangen zit. 

WIJ DRINGEN ONS NIET OP.  

WIJ KOMEN NIET TUSSENBEIDE. 

De Schepper - 22 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"De Voordelen van het Leven"
22 Juli 2013 - Jennifer Farley
Wanneer je vraagt hoe dit Aardse vlak bestaan jou tot voordeel strekt, zal Ik altijd antwoorden met, "Dat hangt ervan af, mijn lief kind". Het kan jou tot voordeel strekken op iedere manier die je kiest. Jouw leven is niet een in-steen-uitgehouwen soort van iets, alle energie veranderd en beweegt net zoals jij doet. Hoe jij kiest om wat je ontvangt te verwerken is volledig aan jou.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, juli 22, 2013

De Schepper - 21 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Je Bent Gekomen…"
21 Juli 2013 - Jennifer Farley
Jij bent één van de dappere, geavanceerde zielen die vanuit Alles is gekomen om een lineair bestaan te ervaren, een regenboog aan emoties en ontwikkeling. Wanneer het tijd is, zal je naar Alles terugkeren, dat wat je geleerd hebt met je meedragend. Onderschat nooit de schoonheid van die ervaring.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, juli 21, 2013

De Zingende Planten van Damanhur

De Zingende Planten van Damanhur
Cobie - Dit is iets dat ik vond dat ik met jullie delen moest… En is dus even heel iets anders…. Bijzonder mooi!!
Het fascinerende laboratorium Damanhur bestudeerd de trillingsenergieën van planten, een opzettelijke gemeenschap in Italië. In dit vreedzame en spirituele ecodorp is een laboratorium in de bossen welke een prachtig koor van zingende bomen aanbiedt. Ja!.., dat lees je goed … zingende bomen. Sinds 1976, hebben de onderzoekers in Damanhur apparatuur uitgevonden en ontwikkeld die de elektromagnetische veranderingen op het oppervlak van bladeren en wortelen kan opvangen, hen transformerend in feitelijke geluiden. Het beste gedeelte is, dat deze bomen hun elektrische reacties schijnen te controleren via een feedback mechanisme, en demonstreren een soort van besef en voorkeur voor types muziek. De zingende planten en bomen van Damanhur hebben zo een wereldwijde fascinatie aangevonkt dat de mensen "Planten concerten" begonnen te organiseren, waar musici optreden in vergelijking met de muziek gecreëerd door de bomen.
Bekijk deze 15 minuten durende video van een prachtige demonstratie van zingende planten terwijl één van Damanhur's onderzoekers het fenomeen uitlegt.  


Ann Albers en de Engelen: Week 30, 2013


 
Ann Albers en de Engelen
"Creëer Vanuit Liefde, Niet Vanuit Angst"
Juli 2013 - Week 30

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Neem jouw tijd als je de opties voor jouw toekomst in overweging neemt. Tenzij alles in jou zegt, "Ja! Dit is een richting die ik wel wil inslaan," probeer te voorkomen om vanuit een gevoel van urgentie te creëren, want urgentie wordt uit angst geboren, niet liefde. Je wilt al jouw dromen creëren omdat je verliefd op hen bent, niet omdat je hen nodig bent om jou angsten tot rust te brengen.
Sta God toe om jou te helpen jouw intenties te verduidelijken. De Hogere macht weet waarom je naar de Aarde kwam, wat je wenst te leren, en wie/wat jouw spirit op de beste manier zal dienen. Misschien is die persoon waar je mee in een relatie wilt zijn uiteindelijk niet zo volmaakt voor jou. Misschien is de baan waar je naar verlangd niet wat het schijnt te zijn. Misschien ben je nog niet gereed om volledig van iets te genieten waar je om vraagt. God in oneindige wijsheid wil altijd de meest liefdevolle uitkomst voor jouw leven.
Dus wanneer jouw manifestaties een lange tijd nemen om in jouw leven te komen, stel jezelf een paar vragen, "is dit echt wat ik wil, of eenvoudig iets waarvan ik denk dat ik het moet creëren om te krijgen wat ik echt wil?" "Ben ik in uitlijning met deze droom?" "Heb ik echt het geloof dat ik het kan hebben?" "Is er wat dan ook dat ik weet om hier en nu te doen, dat ik weersta?" Met het beantwoorden van deze vragen zal jij jouw energie fijn afstemmen en in het proces jouw vermogen verfijnen om jouw dromen te manifesteren.
Bijvoorbeeld, zovelen van jullie willen een relatie. In alle eerlijkheid willen velen van jullie een relatie om eenzaamheid te voorkomen of om meer interesse aan het leven toe te voegen. Dus, dierbaren, wat jullie echt willen zijn gevoelens van het verbonden en gepassioneerd te zijn in jullie leven. Ben jij precies nu op één lijn daarmee? Zo niet, wat kan je er precies nu aan doen om meer verbindingen en interesse aan jouw leven toe te voegen?

De Schepper - 20 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Doe Langzaam aan"
20 Juli 2013 - Jennifer Farley
Zovelen van jullie proberen (en volbrengen vaak) de ruimtes ertussenin te vullen met "drukke dingen"; een onophoudelijke dialoog die in jullie hoofd gaande is. Neem wat tijd, doe langzaam aan, haal adem en luister. Jouw drukke dingen kunnen wachten. Maak tijd om Het Universum te horen die jou lovend toezingt.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, juli 20, 2013

De Schepper - 19 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Zelfwaarde"
19 Juli 2013 - Jennifer Farley
Jouw zelfwaarde is van jou en behoord niemand anders toe. Laat anderen niet jouw ervaring bepalen met betrekking tot wat rechtmatig van jou is.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, juli 19, 2013

De Schepper - 18 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Ik Kan Het"
18 Juli 2013 - Jennifer Farley
Ga gemakkelijk zitten en neem een moment om na te denken over hoe machtig jij welbeschouwd echt bent. Jouw oneindige Licht schijnt stralend, jouw keuze om je op jullie Aardse-vlak op een grotere zoektocht naar kennis en groei aan te sluiten, jouw vermogen om je aan te passen aan de ervaringen die je hier hebt. Jij bent een volmaakt en prachtig voorbeeld van "Ik Kan Het".  
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, juli 18, 2013

De Schepper - 17Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Het Belang van Spel"
17 Juli 2013 - Jennifer Farley
Het gebruik van het geschenk van jouw menselijke bestaan hangt alleen van jou af. Je kunt jezelf behandelen als slechts een middel van leverantie, van het ene naar het andere punt bewegend of je kunt onderweg avonturen hebben. Het bewandelen van een rechte lijn dient een doel, maar waarom? Dans! Zing! Speel! Wees betrokken en ga om met de wereld rondom jou heen zoals een kind dat doet. Het pad is lang niet zo recht, maar het is veel plezieriger.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, juli 17, 2013

De Schepper - 16 Juli 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Stromen"
16 Juli 2013 - Jennifer Farley
Je hoort steeds maar weer opnieuw dat Het Universum vol van goede dingen is en dat is de waarheid. Dus, wat staat jou in de weg om het te ervaren? JIJ, natuurlijk! Als je gewoon al jouw vooraf opgevatte begrippen los zou laten van hoe en waarom jouw wereld is zoals het is en daaraan voorbij stapt, stroomt Het Universum behoorlijk met overvloed, alleen voor jou!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/