dinsdag, april 30, 2013

Suzanne Lie - Wij Zijn Bewuste Scheppers van de Nieuwe Aarde


Suzanne Lie - 24 April 2013
Wij Zijn Bewuste Scheppers van de Nieuwe Aarde
Morgen keer ik terug van mijn retraite in de Natuur. Ik wens dat ik zou kunnen zeggen dat ik een groot deel van de tijd in de Natuur doorgebracht had, maar feitelijk bracht ik veel tijd door met slapen. Weg zijn uit de woning en alle dingen die ik zou moeten doen gaven me de tijd om precies dat te doen wat ik wilde, en/of nodig had om te doen. En, waar ik veel tijd mee doorbracht om te doen was slapen.
Ik werd de afgelopen nacht verschillende malen wakker, maar ik sliep een goede drie uren langer dan dat ik gewoonlijk slaap. Zoals ik vaak doe, werd ik wakker met een zin in mijn hoofd, welke, wanneer het opgeschreven wordt, pagina's en pagina's lang wordt. Nochtans, gaat de zin van vandaag niet over schrijven. Het gaat over doen, want toen ik vanochtend wakker werd was mijn zin:

Ik Suzanne Lie van California USA
Meld mij vrijwillig aan om een Bewuste Schepper van de Nieuwe Aarde te zijn.

Het centrale woord in deze verklaring is "Bewuste" Schepper, aangezien wij allemaal in het proces zitten van het creëren van de Nieuwe Aarde met onze iedere gedachte en emotie.
We hadden erop gehoopt dat onze jaren en levens van toewijding, meditatie en dienstbaarheid voldoende zouden zijn om ons een gratis rit naar de Nieuwe Aarde en/of de hogere dimensies te geven. Echter, dit was niet het geval. Wij, de leden van de geïncarneerde mensheid, zijn de scheppers van de Nieuwe Aarde.
Ja, eindelijk, is de tijd aan onze zijde. Het hogere licht vanuit het Galactische Centrum stroomt onze wereld binnen, en wij hebben meer ondersteuning van de Galactische en Hemelse wezens dan dat wij sinds het Gouden Tijdperk van Atlantis gehad hebben.

Aartsengel Michael via Ronna Herman - Mei 2013


Aartsengel Michael
 
"De Essentie van Wie Jij Bent"

Doorgegeven via Ronna Herman * LM-5-2013 / Mei 2013

            Geliefde meesters, wij hebben jullie verteld dat "Jullie de Inademing van de Schepper zijn." Dit zijn ongeëvenaarde tijden waardoor jullie het potentieel bezitten om alle vroegere karmische kwesties op te lossen, om in harmonie te bewegen met jullie grotere Wezen en om een integraal deel te zijn van onze Vader/Moeder's plan voor de uitbreiding van dit Sub-universum. Zijn jullie, voor eens en voor altijd, gereed om alle oude begrenzingen, geloven/overtuigingen en beperkingen los te laten die jullie tegenhouden om te verhuizen uit de modderput van pijn, gebrek en lijden? Zullen jullie je geest en hart toestaan open te gaan tot de hogere wijsheid van jullie Ziel en Spirit? De ethers, of hogere trillingsgebieden van bewustzijn, zijn gevuld met een groot potentieel dat er slechts op wacht om in jullie grootste dromen en verlangens gekneed te worden.           

            Wederom, zullen wij enige van onze leringen vanuit het verleden opnieuw bekijken om jullie te ondersteunen om de complexe Reis van de Ziel te begrijpen waar ieder menselijk Wezen middenin zit, ofwel het op een binnenkomst niveau van besef is of als een geavanceerde volgeling op het Pad. Er komt een tijd wanneer de Ziel het verste punt van Diens ervaring in afscheiding, fragmentatie van het Zelf en cocreatie bereikt heeft.

            De Ziel entiteit is dan gereed om het proces van "hereniging en integratie" te beginnen voor de huidige kosmische ronde van de Schepping. Het Ziel Zelf wordt geleidelijk aan bezield met een Goddelijke onvrede welke langzaam in het bewustzijn van de menselijke geest filtert. Hopelijk, is dat wanneer de mens entiteit zich naar binnen begint te keren, om het ego persoonlijkheid te temmen en zich te herenigen met de Ziel, de interne OverZiel/Hogere Zelf, alsook met de meervoudige facetten van Diens grotere Zelf. De mensheid zit middenin een massale ontwaking. Een transformatie van enorme proporties is begonnen, welke een globale, galactische en Sub-universele hereniging omvat: het begin van een ascentie in/naar een verhoogde staat van Schepper/Spirit-bezield bewustzijn. Op een kosmisch niveau, stuurt de Opperste Schepper nu de straling van Hetzelf via de Grote Centrale Zonnen naar beneden, welke gefilterd wordt beneden op de Aarde in grote uitbarstingen van Levende Witte Vuur Essentie van Leven door de Heilige Hart Kern van onze Vader/Moeder God door middel van de Zon van dit zonnesysteem.            

            De ziel zou omschreven kunnen worden als een klein Zaad Atoom van pulserende Levenskracht welke binnenin het Heilige Hart verblijft, samen met jouw meerzijdige Diamanten kern God Cel. Jouw Diamanten kern God Cel bevat de twaalf Stralen van God Bewustzijn voor dit Sub-universum: de deugden, kwaliteiten, aspecten en talenten die jullie zoeken om wederom te activeren zodat je de bekwame medeschepper wordt op het materiële vlak die je voorbestemd was te zijn. De Ziel mag slechts een kleine Vonk van Leven zijn binnenin het hartgebied van diegenen die nog steeds verstrikt zitten in de illusie van de lagere dimensies; nochtans, als het ontplooit en tot bloei komt in/naar diens volledige dynamische macht, breidt het uit en wordt het "Zonne Hart Centrum," welke de solar plexus , het hart, de thymus en de keelchakra omwikkeld. In het verleden werd het de "Drievoudige Vlam" genoemd, en het hart werd de 'Zetel van de Ziel" genoemd. De Ziel communiceert tegen jou via zowel jouw emotionele als jouw mentale lichamen: de emoties via het hartcentrum en met de geest via de pijnappelklier;  daarmee de pakketten van Licht Wijsheid ontstekend die opgeslagen zijn binnenin de hogere trillingsdelen van het brein genaamd de "Heilige Geest." Wanneer de verbinding voltooid is, begint het fysieke lichaam de beloningen te oogsten op de manier van een betere gezondheid en vitaliteit, alsook een diepere verbinding met het LichaamsElementaal.            

De Schepper - 29 April 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Verbondenheid"
29 April 2013 - Jennifer Farley
Als jij je voelt alsof je gestraft wordt, kijk dan nauwkeurig naar het gevoel. Waar is het op gebaseerd? Hoe begon het en waarom kies je ervoor om het te dragen? Meer wel dan niet, heeft een ander dit gevoel voor zichzelf bestendigd en heb jij het opgepikt om je met hen verbonden te voelen. Het is volledig aan jou om ervoor te kiezen het te dragen of het los te laten. De vrije wil is van jou.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, april 29, 2013

Jullie Hoeven Niet Naar de Strijdloopgraven Terug te Keren - Brenda Hoffman


Jullie Hoeven Niet Naar de Strijdloopgraven Terug te Keren
28 April 2013 / Brenda Hoffman
Dierbaren,

Misschien begon jij jouw Nieuwe Tijdperk/Nieuwe Aarde reis gevuld met gelukzalige onschuldigheid. Je verwachtte dat jouw overgang met gemak in een paar dagen of maanden afgerond zou zijn.

In plaats daarvan, is het een proces die meer tijd en energie consumeert dan dat je dacht dat mogelijk was toen je voor het eerst besloot om over te gaan van angst naar liefde. "Hoe moeilijk kan het zijn?" Inderdaad.

Jullie beklagen nu jullie verbetering of het gebrek daarvan. In dit stadium van voltooiing, lijken geen van beide opwindend te zijn.

Een geschikte analogie is dat jij een Wereld Oorlog I soldaat bent in de loopgraven van Frankrijk en jouw eenheid heeft een paar voeten aan modder opgeëist - ten koste van vrienden en jouw gemoedsrust. Voor jouw land vechten scheen opwindend te zijn voordat je arriveerde. Nu kan je niet wachten totdat de oorlog voorbij is. De 'ups en downs', het fysieke ongemak, en het gebrek van alles waar jij over wenst te spreken stellen jouw ziel louter en alleen op de proef. Je geeft er niet langer om wie er wint zolang als je maar naar huis kunt gaan.

Iets dergelijks is niet voor iedereen van jullie waar in de overgangs- 'loopgraven', maar het is waar genoeg om dit overzicht te verstrekken - en een beetje hoop. Weet dat miljoenen zich bij jullie aangesloten hebben in jullie beweging naar vreugde.

Velen van jullie kun nu alleen nog maar een korte afstand voor jullie zien. Je hebt er geen idee van hoeveel, indien van toepassing, er achter jou aankomen.

Aartsengel Zadkiel - Mei 2013


 
Aartsengel Zadkiel
"In Jouw Waarheid Staan"
Mei 2013 / Linda Robinson 

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst, en wij komen naar jullie toe in Liefde en Licht.
Jullie zetten grote schreden in de nieuwe energie. Jullie hebben uitzonderlijke sprongen in bewustzijn ervaren, en jullie besef heeft nieuwe vergezichten geopend. Jullie hebben je Licht voor allen te zien uitgestraald.
De nieuwe energie heeft vele kansen voor jullie gepresenteerd om alle aspecten van jullie Wezen te onderzoeken en om die aspecten die niet langer deel meer van jullie geascendeerde Zelf uitmaken los te laten. Nu, zijn jullie gereed verder te gaan om zelfs grotere niveaus van besef in deze nieuwe energie te openen.
In jouw waarheid staan is een belangrijk deel van de nieuwe energie. Dit is één van de vele veranderingen die met de nieuwe energie mee gekomen zijn. Er wordt aan jullie de kans gegeven om jezelf en jouw keuzes te onderzoeken en om te beslissen wat jouw nieuwe keuzes zullen zijn. In het midden zijn van verschuivende energie is veel gemakkelijker wanneer je in jouw eigen waarheid staat.
De kuddementaliteit van het verwachten dat iedereen hetzelfde pad volgt is aan het vervagen. Dit is een tijd van individuele groei en grote verlichting.

De Schepper - 28 April 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Kleine Dingen"
28 April 2013 - Jennifer Farley
De dingen die de meeste impact op jouw bestaan hebben zijn geen enorme, Aarde verpletterende momenten. De kleine, bijna onwaarneembare, dingen die op een dagelijkse basis overal om je heen gebeuren hebben veel meer invloed dan dat je ooit zult weten. Open jouw ogen, mijn geliefde, en zie hen voor wat zij zijn … gouden kansen voor positieve veranderingen.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, april 28, 2013

Hilarion - April 28-May 5, 2013


Hilarion
"Alles Bevindt Zich in het Proces van Verschuiven en het Opnieuw Kalibreren"
April 28-May 5, 2013 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Terwijl een nieuwe dag aan de horizon aanbreekt, wordt er meer van jullie gevraagd wanneer alles dat je wilt doen is rusten en ontspannen. Wees goed voor jezelf, neem een diepe ademteug en houd je aan het visioen van een betere wereld vast terwijl je in volmacht staat voor de mensheid. Alles bevindt zich in het proces van verschuiven en het opnieuw kalibreren. Er is een collectieve zucht terwijl de dichtheid zich in de atmosfeer opbouwt gereed om getransmuteerd te worden in/naar een hogere trilling. Laat alles dat afleidend werkt vervagen terwijl je de zekerheid handhaaft dat binnenin ieder menselijk hart een bron van goedheid en onschuld is dat zich samenvoegt in een kracht die groter is dan dat verteld kan worden; het is iets dat alleen kan worden ervaren.  
Terwijl deze zekerheid in een wachtpatroon gehandhaafd wordt, gebeuren er machtige maar ongrijpbare veranderingen binnenin ieder systeem in ieder aspect van het leven op Aarde. Deze zijn de onder de massa levende bewegingen om een nieuw paradigma te vestigen gebaseerd op de Universele Wet en de waarheid. Alles dat macht bezeten heeft over de onontwaakte zielen in iedere hoek van de wereld wordt zachtjes verminderd en opgelost. Soms bloed ieder hart bij de ongerechtigheden die aan het licht worden gebracht, soms komt de innerlijke strijder strijdvaardig naar de voorgrond. In elk geval, diegenen van jullie die een standpunt ingenomen hebben voor de waarheid in jullie hoek van de wereld, worden opgetild en ondersteund terwijl jullie dagelijks werken.

Ann Albers en de Engelen - Week 18


Ann Albers en de Engelen
"Stop Ermee Om Achterom te Kijken"
April 2013 - Week 18

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Stop ermee om achterom in jullie levens te kijken dierbaren. Stop met te kijken naar wat je zou kunnen hebben gedaan, zou moeten hebben doen, of wat had kunnen zijn. Stop ermee jezelf te tuchtigen voor gemiste kansen, verspilde tijd, ofwel uitgesproken woorden of onuitgesproken woorden. Het verleden is voorbij. Je leeft nu. In dit moment hebben jullie de glorieuze kans om liefde in jullie levens naar het oppervlak te brengen, aldus magische toekomsten creërend.
Jouw leven is niet voorbestemd om de totale som van jouw vroegere gedachten, woorden en daden te zijn, maar eerder eenvoudig een consequentie van de energie die je koos om nu te omhelzen … en nu … en nu. God houdt de score niet bij. Het universum brengt het jou niet in rekening. Alleen jij doet dat. Kan je ervoor kiezen jezelf vrij te maken van het verleden? Kan je ervoor kiezen te zeggen, "Wat gedaan is, is gedaan, en vandaag is een nieuwe dag. Nu is een nieuw moment. In deze seconde van de tijd, kan ik mijn volledige leven creëren door eenvoudig te kiezen om van mezelf te houden, om me over te geven aan waar ik ben, om naar de toekomst te kijken met liefdevolle verwachting, en dan op God te vertrouwen?" Dierbaren, dit is waarheid! Dit is Gods glorieuze Liefde. Dit is Gods aanwezigheid nu in jou ademhalend, jou wenkend om terug te keren naar Liefde, jou eraan herinnerend dat jouw toekomst niet geboren wordt vanuit jouw verleden, maar eerder vanuit jouw heden.
Dus maak, hier en nu, een beslissing. Iedere keer dat je probeert terug te kijken naar het verleden, kijk eenvoudig naar wat je geleerd hebt en kies de meest liefdevolle gedachten, woorden en daden die je in dit moment kunt kiezen, zelfs als dat het eenvoudig van jezelf houden is in een pijnlijk of verstoord moment, of om eenvoudig te zeggen, "Het beste dat ik nu kan doen is om medeleven voor mezelf te hebben."

De Schepper - 27 April 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Kijk Nogmaals"
27 April 2013 - Jennifer Farley
Er kunnen tijden zijn wanneer je probeert je te onttrekken aan de werkelijke dingen die bedoelt zijn om jou op een natuurlijke, gratievolle en gemakkelijke manier te genezen of dat je probeert om deze uit te roeien. Voordat je dit doet; neem een stap terug en kijk naar de uitdagende situatie vanuit een ander perspectief … zie wat het jou leert. Je zou zeer verrast kunnen zijn.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, april 27, 2013

Bericht van God via Yael en Doug Powell - 14 April 2013


Bericht van God
Voorbij de Illusie van het Verouderen
14 April 2013 / Yael and Doug Powell
Geliefden, jullie zijn grote wezens van onbeperkt bewustzijn. Jullie zijn de zuivere uitstraling van deze glorieuze Liefde. Jullie zijn de volheid van Mijn wezen, hier tot uitdrukking brengend, dit volmaakte leven dat IK Ben. Jullie halen jullie iedere ademhaling vanuit Mij, en jullie worden volmaakt gevoed/gekoesterd en onderhouden door deze Liefde.
Er is niet zoiets als het verleden en de toekomst. Er is alleen deze heelheid, dit Ene glorieuze leven. Alles dat jullie van Mij accepteren is volmaakt, en net zoals jullie voeding verschaffen aan het hart dat binnenin jullie klopt, zo, ook, worden jullie rechtstreeks door deze Liefde gevoed.
Jullie zijn gereed, geliefden, om deze waarheid te accepteren, om je te openen en het te ontvangen - alle van deze geschenken - om het verkeerde denken dat er iets is dat goed is en iets dat minder goed is achter je te laten, en om jezelf in/naar de uitlijning te brengen.
Alles Dat Ik Ben zijn jullie, tijdloos, heel, formidabel, en hier en nu volmaakt. Zijn jullie gereed om de illusie van het verouderen achter jullie te laten? Om de verkeerde waarnemingen van het leven te laten vallen die minder dan God zijn? Oh, dierbaren, alles dat er nodig is, is voor jullie om te accepteren dat jullie heel zijn voorbij iedere mogelijkheid van het anders zijn dan de volmaakte harten van God.
Haal bewust iedere ademteug vanuit Mij, rechtstreeks. Laat dit Licht jou bezielen. Laat het iedere elektron vullen. Kom terug in/naar het besef van wat je echt bent - dat alles van jou is in een viering van de ervaring van het leven. Net zoveel als dat jij gereed bent om de waarheid van jouw volmaaktheid te accepteren, is deze volmaaktheid gereed om aan jou gemanifesteerd te worden.
Geliefden, jullie moeten de oude wereld van de illusie van angst, van smart, van het minder zijn dan de schitterende volmaaktheid van God achter jullie laten. Accepteer alleen jullie erfenis als de zuivere harten van God Ik Ben en niets anders. Het is gemakkelijk te zeggen dat jullie geprogrammeerd zijn, om in de wereld te leven, om in diens pijn en lijden te geloven. Maar, geliefden, dit is slechts het kleine verstand, en de glorie van jullie wezen is volledig onaangeraakt.

Aluna Joy: Korte Boodschappen van De Ster Ouderen


Aluna Joy: Korte Boodschappen van De Ster Ouderen

26 April 2013

Aluna: Wel…korte boodschappen van de Ster Ouderen komen dagelijks door terwijl de werkelijkheid begint te verankeren, duidelijker wordt en de dingen naar grotere snelheden verschuiven. Het is een moment na moment ervaring aan het worden. Dus als jullie er geen bezwaar tegen hebben, blijf ik deze kleine beetje naar jullie toesturen…. J Aluna Joy

Boodschap #1

De enorme golf van wisselvalligheid die jullie voelen zijn pulsen van energie van jullie Nieuwe Wereld. Deze pulsen passen jullie aan naar een nieuwe invoering van levenskracht en energie. Zij zijn jullie goddelijke voertuig aan het fijn afstemmen. Weldra zullen deze energie pulsen ophouden en niet langer meer nodig zijn. Tegen die tijd, zullen jullie als Zen Meesters zijn. Dan zal het onmogelijk zijn voor iedere onsamenhangende of gefragmenteerde energie om in staat te zijn om jullie op wat voor manier dan ook te ontwrichten of uit balans te brengen. Dit is onze manier om jullie te helpen gewend te raken aan de nieuwe frequenties die nu naar jullie toekomen. Om in deze nieuwe opkomende wereld te ZIJN moeten jullie ook meesters van jullie emoties en bewustzijn zijn. ~ De Ster Ouderen.

Boodschap #2

Aluna: Ik ben uit mijn kleine retraitehuis / afzonderingsgebied vandaan geroepen, om buiten in de wereld te zijn om dat wat het ook is waartoe Spirit mij oproept om te doen, daar getuige van te zijn en te verankeren. Dus wij zijn opgeroepen om naar buiten te gaan en te gaan kamperen aan de kustgebieden in California. Leven als een kluizenaar heeft diens voordelen, maar heeft ook een keerzijde. Je verliest het contact met wat er gaande is in de buitenwereld. In de laatste paar dagen, kunnen wij echt de effecten zien die deze 2013 energie op de mensen in de wereld in diens algemeenheid heeft.

De Ster Ouderen zeggen … Wij synchroniseren, maar kijken ook toe … en wij zien dat er een hoger percentage van mensen zijn die doordraaien onder de nieuwe hoge drukkoker energie van de Aarde. Vele zielen reageren op de energieën met uitbarstingen, kwaadheid en handelingen van gewelddadige agressie. Wij vragen van jullie, als je extra energie hebt die je niet voor jouw eigen aanpassingen nodig bent, om dan vreedzaamheid naar deze mensen te projecteren zoveel als dat jullie kunnen. Zij zijn jullie broeders en zusters. Dit kost hen enig karma dat opgeruimd zal moeten worden, maar dit zal snel opgeruimd worden. Er is een goddelijke genade en dispensatie voor deze mensen, alsook voor ieder menselijk wezen in deze tijd.

De Schepper - 26 April 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Jij Bent Nodig"
26 April 2013 - Jennifer Farley
Wanneer jij je ook maar twijfelachtig voelt over wie en wat je bent en zal worden; weet dat Het Universum jouw Liefde, jouw Licht, jouw Energie kent. Jij bent nodig; je werd in de dienst opgeroepen en beantwoordde aan die oproep. Je bent hier, je bent in leven en je maakt een verschil.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, april 26, 2013

Een Uur met een Engel - Sanat Kumara - 22 April 2013

Een Uur met een Engel - 22 April 2013

Sanat Kumara:

Jullie Zijn Gereed om Maatschappijen te Bouwen in Naleving van de Wet

Steve Beckow: De Planetaire Logos en Opzichter van de Universele Wet, Sanat Kumara (Raj), sloot zich maandag bij ons aan in Een Uur met een Engel om ons naar een dieper begrip van de Universele wet te brengen en ons voor te bereiden op de discussie volgende week die gaat over vasanas en het geconstrueerde zelf. Hij werd voorafgegaan door Gaia die ons bedankte voor het eren van haar op "Earth Unity Day".

Geoffrey West: Groeten en zegeningen aan allen, op deze avond van "Earth Unity Day". Welkom bij een volgende een Uur met een Engel, met Linda Dillon, kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek De Grote ontwaking. Zich bij haar aansluitend deze avond is Steve Beckow, oprichter van de blogsite "Golden Age of Gaia" en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'.

Ik ben Geoffrey West, die deze avond voor Graham Dewyea invalt.

Ik nodig jullie uit om de groene vlam van genezing binnen te brengen voor Gaia, aangezien wij haar dienstbaarheid aan de mensheid op deze avond eren en haar in de hoogste energieën van Liefde, Licht, Bescherming en dienstbaarheid voor het hoogst goed van allen houden.

Onze gast deze avond is Sanat Kumara, Raj. Met dit, geef ik de dingen aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff. En voor onze luisteraars, Sanat Kumara is bekend bij alle Aardse beschavingen en hij kwam op kritieke periodes tussenbeide om ons in nieuwe richtingen te sturen. Welkom, Raj.

Raj: En welkom aan jullie op deze prachtige dag. Welkom aan jullie allemaal gedurende deze tijd van feestviering van Gaia. En voordat wij deze dag beginnen, zou ik graag voor haar terzijde willen stappen zodat zij een begroeting aan een ieder van jullie kan sturen.

SB: Dank U.

Raj: En als de planetaire logos, is dit mijn eer om te doen.De Schepper - 25 April 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Jij Beslist"
25 April 2013 - Jennifer Farley
Pak welk rond object dan ook op en houd het in jouw hand; verbeeld je dat dit jouw wereld is. Jij bezit het vermogen om te creëren of te vernietigen, om Licht of duisternis te brengen, groei of stagnatie, jij hebt de controle over leven of dood….het is allemaal in de palm van jouw hand. Jouw vrije wil dicteert hoe jouw wereld zal zijn. Kies wijs.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, april 25, 2013

Galactische/Aardse Alliantie - De Landingsploeg Memoreert - Deel 2


Galactische/Aardse Alliantie
"De Landingsploeg Memoreert - Deel 2"
21 April 2013 / Dr. Suzanne Lie
Lieve Lezers,
Ik deel nu het tweede deel van de boodschap die ik in mijn laatste Blog van 21 april 2013 begon. Daarom, verzeker je ervan dat je dat deel eerst leest.
Want dit deel van de boodschap, sprak de Arcturiaan, niet slechts tegen de leden van het Uitzend Team maar ook tegen alle mensen van de Aarde. Het was interessant om te zien hoe de Arcturiaan kon communiceren met twee groepen binnenin dezelfde boodschap. In feite, denk ik dat de Arcturiaan het Uitzend Team leerde hoe tegen de mensheid te spreken terwijl zij hun aardse voertuig dragen.
Ik begin nu te begrijpen hoe "het dragen van een aards voertuig" de illusie van afscheiding creëert. Dit gevoel van afscheiding is zeer prominent in mijn leven. Mijn dromen zijn afgescheiden van mijn dagelijkse leven, waarin ik me afgescheiden voel van andere mensen. In feite, voel ik me ook afgescheiden van dat wat ik wens te creëren.
Ik kan diep binnenin mij voelen dat iets tot uitdrukking gebracht wil worden in mijn dagelijkse leven. Nochtans, zijn mijn externe leven en mijn interne leven, wel, zij zijn gescheiden.
Ik kan me nog steeds niet direct herinneren op het Schip geweest te zijn, maar er is een vaag gevoel van eenheid dat mijn besef binnengekomen is sinds dat deze dromen begonnen. Er is ook een groeiende eenheid tussen mijn dagelijkse zelf en mijn droom zelf, wat een start is. Nietwaar? Ik bedoel, we moeten ergens beginnen; en voor mij is het beginnen met eenheid goed.
Want zoveel van het leven dat ik me kan herinneren, heb ik me alleen gevoeld. Ik zeg "het leven dat ik me kan herinneren" omdat ik mijn verleden schijn te vergeten. Mijn verleden is nu voorbij, en wat voor problemen of trauma's dan ook dat het bevat raken verloren in dit nieuwe avontuur van, wel, ik denk dat ik moet zeggen dit nieuwe avontuur van het onbekende in te reizen om eenheid te vinden.
Dit andere leven of dromen of fantasieën, wat zij dan ook maar zijn, veranderen mij op een zeer diepe manier. Ik voel me niet meer zo verloren. Wanneer ik door mijn dag heen ga denk ik na over mijn dromen en de eenheid die ik voel terwijl ik hen heb. Ik vraag me af of ik een manier kan vinden om dat soort van eenheid hier te vestigen, in deze wereld. Wow, ik bekende gewoon dat ik feitelijk twee werelden en twee levens heb. Misschien heb ik er meer?
Maar genoeg over mij, aangezien dit deel van de boodschap van de Arcturiaan zeer belangrijk schijnt te zijn.

De Schepper - 24 April 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Jij Bent Niet Zoals Je Geloofd…"
24 April 2013 - Jennifer Farley
De volgende keer dat jij jezelf als klein en onbelangrijk ziet; neem een moment, sluit je ogen en sta jezelf toe de immensiteit van jouw ziel te voelen. Jij bent niet zoals jijzelf geloofd te zijn, gepropt in een kleine verpakking met beperkte ruimte. Jij hebt het vermogen uit te strekken naar de oneindige strekkingen van Het Universum en, als je dat doet, raak je Mij aan.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, april 24, 2013

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 24 april 2013

Blossom & GFL
 
Door de Liefde te Zijn Die Je BENT … Puur en Eenvoudig … Doe Je wat je Hier Kwam DOEN … DE WERELD VERANDEREN!

Wanneer je hart alle LIEFDE die er in zit ‘uitgeeft’ … constant naar buiten vloeit naar ALLEN … naar ALLES … wanneer je jezelf toestaat LIEFDE te ZIJN. Dan VOEL je Echt contact met ons … met je gidsen … met ALLE WEZENS.
 
Jullie zoeken allemaal geluk … want als het gevonden is … ECHT gevonden … en dus geen ‘nu en dan geluk’ … maar één die permanent is … dan ben je in contact met het belangrijkste WEZEN van alle, JEZELF … en wie ben je? … IEDEREEN! 

Blossom: Goedemorgen. Nogal wat mensen die me schrijven vragen me of ik jullie wil vragen hoe ze met jullie, hun gidsen en engelen in verbinding kunnen komen. Ik weet dat we hierover al eerder gesproken hebben en dat we weten dat het het beste is om te mediteren. Maar ik vraag me af of het voor jullie mogelijk is om wat meer in detail te treden, want ik weet dat veel mensen het frustrerend vinden en het gevoel hebben dat er geen contact gemaakt wordt. 

GFL: Wat leven jullie toch in een verbazingwekkende wereld. Kunnen jullie niet ‘zien’ … eigenlijk de diepte van de schoonheid ‘zien’ die er is op een manier die voorheen niet mogelijk was?  

Ik weet wat jullie bedoelen … Er is lijkt het wel, een andere energie in de lucht en zelfs de sterren in de nachtelijke hemel en de vrede daaromheen zijn merkbaar anders. 

Dit is dan wat we willen adviseren om het zelf in verbinding te brengen met degenen die niet van jullie Aarde zijn. Laten we ons best doen om jullie aanknooppunten te geven voor hetgeen jullie vragen. Wanneer iemand in een vreedzame stemming is … is de energie die van hun Wezen uitgaat meer in overeenstemming met de energie van hen met wie men verbinding wenst. Is men qua gevoel gestrest, dan worden de ‘lijnen’ geblokkeerd en komt er vervorming tussen.  

We weten dat velen zichzelf in een vreedzame staat brengen om verbinding tot stand te kunnen brengen en toch het gevoel hebben dat er ‘niemand thuis is’. Maar dat zijn we wel. Wat men moet accepteren is dat er ‘geen afstand’ is tussen ons … het is niet alsof de een in Australië is en de ander in Engeland. Zoals we eerder zeiden ‘We zijn maar een ademzucht verwijderd’. Wat er tussen ons in zit, echter, is een geweldige hoeveelheid energievelden! Je kunt het vergelijken met een ‘schets’, naarmate de schets ‘warriger’ is, is het minder waarschijnlijk dat de verbinding helder zal zijn. 

Melchizedek - Over de Aankomende Verduisteringen - 24 April 2013


Melchizedek
De Komende Dagen en Meer Specifiek, de Energieën van de Verduisteringen, Zullen Veel Betreffende Disclosure Openbaren
24 April 2013 / Méline Lafont
Gegroet dierbaren. Een uitermate verheffende en prachtige tijd is voor jullie allemaal net voorbij de hoek ten gevolge van de aankomende verduisteringen die in de loop van 1 maand arriveren (25 april, gedeeltelijke maansverduistering, 10 mei ringvormige zonsverduistering en 25 mei penumbrale maansverduistering). Zij zullen zeker veel in jullie werkelijkheid naar voren brengen, zelfs meer dan dat tot nu toe het geval geweest is, en alles bouwt zich langzaam maar zeker op naar jullie feitelijke echte werkelijkheid welke zichzelf ontvouwd vanuit jullie hart en vanuit jullie innerlijke Zelf.
Wat er zich momenteel ontvouwt op jullie wereld kan vergeleken worden met een munt die beide zijden incidenteel laat zien. Zoals gemeenschappelijk bekend is, gebeurd alles met een reden en kan van beide zijden bekeken worden en zij spelen zich beide uit op een dermate manier dat alles terug naar de orde gebracht kan worden. De aangename alsook de minder aangename ervaringen moeten toegestaan worden om doorbraken te krijgen die enige ontberingen voor vele harten in incarnatie veroorzaken in deze tijden van de Ascentie.
Het moet naar behoren begrepen worden dat alles diens energie en diens oorsprong heeft en dat alles alleen waarlijk jullie werkelijkheid zal worden wanneer jullie het toestaan als waarheid en het vormgeven in/naar creatie. Hoe meer positiviteit en zelfvertrouwen er in overvloed aanwezig is, hoe meer geluk en een groter gevoel van waardering, een hoger gevoel van verlichte energieën op Aarde tentoongespreid zullen worden. Laat je niets wijsmaken door de eerder zware overtochten door de valleien van duisternis die jullie allemaal maken want het is zoals omschreven: een overtocht en niet de eindbestemming van de werkelijkheid.
Er is een uitdrukking dat behoorlijk deze gehele paragraaf het beste omschrijft en dat is, "Wat ooit zal zijn, zal zijn". Kort maar krachtig, mijn dierbaren. Wij zijn jullie broeders en zusters van het Licht en met al de Liefde in diens bestaan vormen wij een krachtdadig sterk schild van Licht en Liefde rondom jullie allemaal heen en rondom geliefde Gaia om andere, negatief geneigde vormen van bestaan van buiten de Aarde weg te houden van jullie tijdens dit zeer belangrijke proces van Ascentie. Wat het ook is dat zal gebeuren binnenin jullie schild en wat geen beïnvloeding van externe machten is, is een vorm van collectieve of individuele prestaties en manifestaties waar niet altijd tussenbeide gekomen kan worden.  

De Schepper - 23 April 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Aangaande Emoties…"
22 April 2013 - Jennifer Farley
Aangaande emoties: is niets in jouw menselijke ervaring gelijkwaardig aan hen. Hoewel zij geen substantie hebben of beschouwd zouden kunnen worden als tastbaar, hebben zij een impact voorbij al het andere. Emoties, zoals Het Universum, zijn een handeling in vertrouwen. Je weet dat zij bestaan omdat je hen ervaart. Zelfs zonder het bewijs van 'zien/voelen/proeven/ruiken", zijn zij er…..zijn zij echt…en maken zij een deel van jou uit.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, april 23, 2013

Jullie hebben het doorslaggevende punt van dit Nieuwe Tijdperk bereikt - 23.4.2013


De Eerste Uitbraak van de Nieuwe Astrologie
23 April 2013 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Misschien zijn jullie bekend met astrologische gebeurtenissen zoals geportretteerd in het Oude Tijdperk. Net zoals het voor jullie waar is, zijn er niet langer astrologische groepsactiviteiten of boodschappen.
In het Oude Tijdperk, ontvingen jullie informatie dat alles onstabiel zou zijn tijdens een volle maan of dat een verduistering de mensen op de één of andere manier zou verschuiven. Soms waren deze patronen accuraat - en soms ook niet. Maar omdat jullie comfortabel waren met groepsgedachte, gingen jullie door om te volgen wat anderen projecteerden wat er mogelijk kon gebeuren. Misschien heb je astrologie boeken gelezen die informeerden over hoe een Vissen of Ram zouden moeten zijn - slechts om enige wisselwerking te kunnen vinden, maar geen volledige lijst van activiteiten die voor jou relevant was of voor de persoon in kwestie.
Sommige van het Oude Tijdperk astrologische lezingen waren vrij accuraat omdat de mensen en masse in beweging waren zodat iemand ruwweg berekenen kon wat er met iemand met dat teken gebeuren zou op een specifieke dag of zelfs jaar. Iets dergelijks is niet langer het geval meer.
Hoewel de brede categorieën van de 12 astrologische tekens doorgaan; terwijl de Aarde en de Universums verschuiven zo ook doen de sterren in de hemelen dat. Oude Tijdperk astrologische lezingen waren gebaseerd op planeten en sterren die gedurende eonen in een vast patroon bleven.
Deze sterren en planeten ontwikkelen zich nu net zoals jullie. Wat betekent dit? Net zoals je voorheen opmerkte hoe je reageerde tijdens een planetaire activiteit en hoe jouw wezen paste binnenin de brede categorieën verstrekt door astrologen, zal je waarschijnlijk de nieuwe jij met nieuwe indicatoren willen bestuderen.

Aartsengel Michael - Spirituele Bescherming voor het Nieuwe Tijdperk - Natalie Glasson


Aartsengel Michael
Spirituele Bescherming voor het Nieuwe Tijdperk
19 April 2013 /  Natalie Glasson
Mijn zegeningen van Liefde worden aan jullie geschonken; Ik ben Aartsengel Michael, de Aartsengel van Bescherming. Ik heb vele doelen binnenin het Universum van de Schepper, vele manieren waarop ik dienstbaar wens te zijn voor anderen en specifiek voor de zielen op de Aarde. Het is mijn grootste doelstelling om te handelen als een goddelijke expressie van de Schepper, zielen verbindend en hen herinnerend aan de trilling van de Schepper binnenin en rondom hen heen. Ik draag het Licht van de Schepper naar jullie toe, Ik sta jullie toe om het Licht van de Schepper binnenin mij te zien en ik ondersteun jullie in het besef van jezelf als een aspect van de Schepper in de manifestatie. Op vele manieren ben ik hier om te handelen als een voorbeeld van het Licht van de Schepper alsook van jullie eigen Licht. Dit is de rol van alle Engelen, Aartsengelen en Geascendeerde Meester wezens.
Wij als Engelachtige wezens bezitten een sterke verbinding met de trilling van Liefde van de Schepper; wij zijn in staat om toegang te verkrijgen tot de zuiverste trilling van Liefde van de Schepper het uitzendend naar daar waar het nodig is. Vanwege onze focus op liefde, zijn er vele manieren waarop wij dienstbaar zijn om Liefde meer volledig aan jullie te demonstreren.
Het is vaak dat wanneer je de Liefde van iemand anders ervaart dat jij je beschermd voelt, beschut, geborgen en stabiel. Als ik de Liefde van de Schepper aan jou geef, zijn het kwaliteiten van Liefde die de ervaring promoten en activeren van het beschermd zijn die manifesteren. De kwaliteiten en trillingen van Liefde die ik deel en uitstuur activeren binnenin jou een dieper gevoel van jouw centrum en kern, welke een bestaan voorbij angst is dat de waarheid toestaat van binnenin jou naar boven te komen. De bescherming die ik met jullie deel is in essentie eenvoudig een kwaliteit van liefde uitgezonden door de Schepper dat het gevoel activeert van veiligheid binnenin jouw wezen.
Met het ontvangen van de uitgezonden Liefde begin je op een natuurlijke wijze trillingen van binnenuit jouw wezen te manifesteren die jou alles aanbieden dat je nodig bent. Soms is er een noodzaak om zonder vrees te zijn, om gegrond en om gecentreerd of waarheidsgetrouw te zijn.
Wij co-creëren gezamenlijk een staat van bestaan binnenin jou die jou toestaat om de trillingen en kwaliteiten die nodig zijn om uitdagingen te overwinnen te activeren, om in jouw kracht te blijven en om de waarheid van de Schepper op een dieper niveau te verbinden en tot uitdrukking te brengen.

De Schepper - 22 April 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Jij Bent Heel"
22 April 2013 - Jennifer Farley
Het is verbazingwekkend hoe jij, als een ontwaakt wezen, vergeet over de vele menselijke aspecten van jouw Goddelijkheid….om er een paar te noemen; seks, voedsel, slaap. Je probeert om te controleren, en op het einde, eindigen deze dingen ermee jou te controleren. Je kunt geen stukken en delen zijn….zeggende, "Ik neem dit en laat dat". In plaats daarvan, omhels alle delen en accepteer jezelf als heel.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/