donderdag, februari 28, 2013

Symptomen van een Groter LICHTLICHAAM Ontwikkeling


Symptomen van een Groter LICHTLICHAAM Ontwikkeling
 
- Intense energie beweegt door jou heen. Bij tijden schijnbaar onverdraaglijk.
- Desoriëntatie. 3D is niet hetzelfde.
- Pijn. Je laat dichtheid los en verhoogt het Licht in jouw lichaam.
- Je transduceert (= energie omzetten van de ene naar de andere vorm) een frequentie groter dan 3D. Het is oncomfortabel totdat je verschuift naar de capaciteit/ het volume.
- Je wordt rond 2 uur en 4 uur wakker. Rust/stilte staat besef en integratie toe. Deze integratie maakt jouw dromen intens, en je wordt wakker.
- Geheugenverlies. Het verleden is minder belangrijk. Het NU is het. Je begint in het nu te functioneren zonder zorgen over het verleden of de toekomst.
- Het zien en horen van dingen die anderen niet op zouden kunnen merken. Je ziet 3D EN je ziet een groter verspreidingsgebied van frequentie, oftewel, 4D of daaraan voorbij. Dit is wanneer je "spirit" ziet of muziek van de sferen hoort. Jouw 3D ogen kunnen in het begin gespannen lijken te zijn….je ziet niet al te goed.
- Het zal ophelderen. En meer zal tevoorschijn komen dan dat je ooit dacht dat mogelijk was.

Aan de Verlorenen - Alice J - 28 Februari 2013

Aan de Verlorenen

Aan de Verlorenen:
Ga met ons mee naar Huis
Jullie zijn een deel van ons.


Wij houden van jullie.
Wij vergeven jullie.
Nu is het tijd om jezelf te vergeven.


Moeder-Vader houdt van jullie.
Ongeacht wat je gedaan hebt
- Of dat je denkt dat je gedaan hebt.


En zo doen wij dat ook.
Want iedereen op Aarde heeft het pad van het Licht en het pad van de duisternis eeuwenlang bewandeld,
En waar jullie in schijnbare duisternis zitten,
Daar zaten wij allemaal.


Je bent nog steeds een heilig onschuldig kind van de Ene.
Geboren als een heldere vlam van zuivere Liefde voordat de tijd begon


Aartsengel Zadkiel - Maart 2013 - via Linda Robinson


Aartsengel Zadkiel
“Leven Vanuit een Hart-Gecentreerde Benadering”
Maart 2013 / Linda Robinson

Gegroet Dierbaren,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en de Violette Vlam. De Boodschap die wij jullie brengen wordt door velen van de Wezens van het Hogere Licht geëchood.
De nieuwe energie voorziet in de mogelijkheid voor transformatie. Het staat jou toe om veranderingen in overeenstemming met jouw hartverlangens te maken. Tezelfdertijd staat het jou toe om voorwaarts naar hogere niveaus op jouw pad van Ascentie te gaan.
De nieuwe energie gaat over vreugde en geluk, het hoogste goed en een zuivere intentie. Het gaat over het willen dat iedereen de kans heeft om zich te verbeteren en vooruit te gaan. Het gaat over het optillen van jouw broeders en zusters door jouw leven te leven als een voorbeeld van liefde en harmonie.
Leven vanuit een hart-gecentreerde benadering reflecteert de nieuwe energie. Jouw hart is de nieuwe barometer voor het maken van beslissingen. Het is de graadmeter waarmee je oordeelt of iets goed voor jou aanvoelt. Het is het toevoegen van het gevoel samen met het rationele denken om in de antwoorden te voorzien die jij zoekt.
De nieuwe energie die tevoorschijn gekomen is vereist een nieuwe manier om beslissingen te nemen, en dat is om vanuit een hart-gecentreerde benadering te leven. Dit brengt jouw intenties en handelingen naar een hoger niveau. Je zou een handelswijze kunnen overwegen die vanuit een logisch gezichtspunt toepasselijk lijkt te zijn, maar als het gemotiveerd is door een onzuivere bedoeling, of één die niet voor het hoogste goed is, dan is het niet één die aan de hart-gecentreerde benadering tegemoetkomt.

woensdag, februari 27, 2013

Aartsengel Michael via Ronna Herman - Maart 2013


Aartsengel Michael

"Houd Stand, Dierbaren"

Doorgegeven door Ronna Herman,
LM-03-2013
 

Dierbare meesters, wat wij benoemen als Heilige Adem bestaat uit de normale derde- / vierde dimensionale lucht dat zuurstof alsook Prana bevat, welke derde- / vierde dimensionale lucht/ether is dat ook de Adamantine Deeltjes van het Scheppers Licht bevat. De grootsheid en macht van deze Goddelijke Deeltjes nemen toe met ieder hoger niveau van bewustzijn dat jij bereikt. De bekrachtigende Ademhaling van Oneindigheid opent de paden die leiden naar de multidimensionale niveaus van Scheppersbewustzijn. Jouw innerlijk perspectief zal zich automatisch verbreden terwijl je geleidelijk aan jouw manier/wijze van denken en waarneming verandert.

De Inademingslus van de Oneindigheids Ademhaling passeert door de Medulla Oblongata (Ascentiechakra) heen het achterhoofd uit als het naar boven veegt in jullie Ziel Ster (chakra). De Adamantine Deeltjes van Scheppers Licht die je geïnhaleerd hebt door het achterportaal van jouw Heilige Hart zijn geprogrammeerd om een specifiek aantal van Levens-Code Zaad Atomen van jouw Overziel-Hogere Zelf te integreren als de Heilige Adem door jouw Ziel Ster heen passeert. De Uitademing passeert door de Wortel Chakra en gaat het Kundalini Zaad Atoom dat daarin ligt opgeslagen binnen. Bewaakt door jouw OverZiel-Hogere Zelf, worden afgemeten porties van de Adamantine Deeltje die opgeslagen liggen binnenin de Wortel Chakra toegevoegd aan de Heilige Adem. De Adamantine Deeltjes van Licht welke opgeslagen liggen in de wortel Chakra zijn uniek, want zij zijn al geprogrammeerd met enige van jouw speciale talenten, eigenschappen en kwaliteiten vanuit voorafgaande levenservaringen. De Heilige Adem beweegt dan terug naar boven aan de voorzijde van het fysieke voertuig en gaat automatisch het lichaam binnen waar jouw Kristallijne Stilte Punt Zaad Atoom gelokaliseerd is. Dit Zaad Atoom was ontworpen om deze hogere frequentie Deeltjes van Licht te magnetiseren, te integreren en vast te houden. Het zou een wachtcentrum genoemd kunnen worden, want het is rechtstreeks verbonden met jouw Heilige Hart. De Adamantine Deeltjes van Licht worden dan in jouw Heilige Hart getrokken om geactiveerd te worden door jouw zaad gedachten en intentie. Deze geprogrammeerde Adamantine Deeltjes zijn dan gereed om uitgeademd te worden in jouw Twaalf Stralen Scheppers Wiel, alsook naar buiten in de wereld-in-het-algemeen. Een toegewijd deel zal ook in/naar de Wereld Piramide en andere piramides van Licht van jouw keuze stromen.

De Pijnappel Klier zou een Lichtfilter voor het brein genoemd kunnen worden. Het Chakrasysteem is ontworpen om in het lichaam te magnetiseren en te filteren de geschikte trillingsfrequenties - STRAAL-verbreedt door de Aartsengelen die de eigenschappen, kwaliteiten en deugden van iedere specifieke straal dragen. Er is een complexe formule opgemaakt uit een brede variëteit van frequentiepatronen die ononderbroken het menselijke auraveld penetreren, welke dan overgebracht worden naar de klieren binnenin het fysieke lichaam. Jouw niveau van begrip en besef zal toenemen met iedere download van hoger frequentie energie.    

Wanneer je eenmaal toegang verkregen hebt tot jouw Heilige Hart en jij jouw Zonne Kracht Centrum geactiveerd hebt, zal het Nul Punt of Stilte Punt Zaad Atoom binnen jouw Zonne Kracht centrum beginnen om jouw reserve van kosmische energie op te slaan. Als jij een Zelf-Meester wordt en een bewuste medeschepper, zal je toegang hebben tot een oneindige hoeveelheid van Adamantine Deeltjes om te gebruiken in jouw creatieve inspanningen en om met anderen te delen. Het HEILIGE WITTE KOSMISCHE VUUR, Adamantine Deeltjes, dat jij naar jou magnetiseert als een ontwaakte, Zelf-meester, moeten ononderbroken circuleren. Slechts een bepaalde hoeveelheid, dat wat passend voor iedere Ziel is om te integreren op hun huidige niveau van ver-Licht-ting, kan opgeslagen worden in het fysieke lichaam. De balans moet STRAAL-verbreedt worden naar buiten in de wereld-van-de-vorm. Volwassen spiritualiteit is geen onbewuste ervaring. Je moet uitproberen om een zelf-onderhoudende goddelijkheid te ontwikkelen waarbij je continue de rijke Pranische Adem van het Leven / Adamantine Deeltjes van Scheppers Essentie ademt. Door dit te doen, zal je beginnen om spirituele voeding vanuit de Rivier van het Leven te ontvangen via de Achtste Chakra, jouw Ziel Ster, en door het achterportaal van jouw Heilige Hart.

Jij Bent Je Eigen Dokter.... - Brenda Hoffman - 26 Februari 2013


Voel Jij Je Ziek? Er Is Een Reden
26 Februari 2013 / Brenda Hoffman
 
Dierbaren,

Jullie hebben enorme schreden gezet met het reinigen van jullie emotionele en spirituele wezens. Het is niet dat jullie laks geweest zijn aangaande jullie fysieke wezen - het is slechts tijd om jullie overtuigingen over jullie fysieke wezen te onderzoeken.

Voor eonen lang, handhaafden jullie dat alleen iemand buiten jezelf kon genezen, wat het dan ook maar was, wat je mankeerde. Alhoewel vele van de eerste medische behandelingen - zoals aderlatingen of kruidenremedies - op hun best sporadisch waren en vaak averechts werkten, bleven jullie geloven dat jullie jezelf niet konden genezen. Dat jullie niet wijs genoeg waren om dat te kunnen doen.

Toegegeven, toen jullie je geloof voor genezing aan anderen gaven, deden wonderen zich voor. Medicijnmannen, heksen, genezers en medische artsen voorzagen er precies voldoende in van wat het ook was om jou te helpen geloven dat zij meer wisten dan jij.

In een eerdere channeling, bespraken wij dat vele van de medische ontdekkingen van recente decennia deel uitmaakten van deze Nieuwe Tijdperk Overgang. Zoiets is waar. Deze Oude Tijdperk medische wonderen stonden jullie de vrijheid toe om nieuwe geloven/overtuigingen en gedachten te onderzoeken. Want het is moeilijk om jouw innerlijke wezen te onderzoeken wanneer je pijn hebt of in angst bent - beide worden gecreëerd wanneer je een ziekte hebt.

Nu dat jullie de Nieuwe Tijdperk brug overgestoken zijn, is het tijd om geneeswijzen binnenin jezelf te onderzoeken. Wij verwachten niet dat jullie alle medische zorg onmiddellijk nietig verklaren - misschien zelfs voor jaren. Maar wij wensen overtuigingen/geloven te introduceren dat jullie de vaardigheden en de kennis bezitten om jezelf of wat voor gevoel dan ook dat ongemakkelijk binnenin jouw wezen aanvoelt te genezen.

Een Uur met een Engel - 25 Februari 2013 - met Serenia

Serenia: Hier is Waarmee wij Jullie en Gaia Doordringen
 

Steve Beckow: Serenia is een wetenschapsofficier en commandant van de Seraphim. Serenia legt aan ons uit hoe een gevoelhebbend wezen zoals een ruimteschip opnieuw geconditioneerd is, hoe de Galactics met de chemtrails werken, wat de grondtroepen doen, hoe giftige substanties en verontreinigingen verwijdert worden uit ons eten, de Aarde, onze lichamen, etc.

Zij bespreekt hoe de Galactics de atmosfeer vullen met lucht die schoner is dan dat waar wij aan gewend zijn, niet alleen voor ons maar ook voor de grondtroepen die hier zijn. De wetenschapsvloot plaatst 'programma's' in de lucht die ons ondersteunen bij het openen van onze derde en vierde ogen. Zij ruimen de verontreiniging op van de Oostelijke Kust van de VS en in de Golf.
 
Zij verteld ons dat de grondtroepen van de Galactics in technische banen, de basis sociale media, het Witte Huis, conflict theaters, leefgemeenschappen, scholen, bedrijven zoals Monsanto en BP, etc. aanwezig zijn. Zij verteld ons waarom velen door intensieve ziekten heen gegaan zijn. Zij bespreekt hun werk voor het verlichten van de emotionele pijn van mensen die hun religieuze geloven dooreen geschud zien door gebeurtenissen met betrekking tot het Vaticaan, een Ayatollah, of andere religieuze instituten. 
 
====================
 
Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Geoffrey West van 'Greenprint for Life'. Het is een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

(niet vertaald - kleine intro over 'webinars' waarvoor betaald moet worden)

Oké, Geoff. Ik geef het aan jou over, mijn vriend.

Geoffrey West: Dank je, Graham. Groeten en zegeningen naar iedereen.

Vorige week gaf, Ashira, de commandant van UFOG, of de "Unified Forces of the Outer Galaxies" (Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies), commentaar op de soorten van genezingsingrepen die bij tijden op mensen plaatsvinden. Sommige mensen vereisen meer aanpassing, zogezegd, terwijl anderen minder vereisen, aangezien zij al meer bewust zijn. Nochtans, wij allemaal ervaren alles op een unieke andere maar evenredige prachtige manieren.

En Ashira stelde voor dat een ander lid van het wetenschapsteam of misschien van het medische team enige van deze kwesties beter zou kunnen adresseren. Een uitnodiging werd gegeven en geaccepteerd door een lid van het wetenschapsteam die in de show van vorig jaar Juli verscheen. Haar naam is Serenia, een Pleiadisch galactisch lid die oorspronkelijk vanuit de 11de dimensie komt om in deze tijd en in deze capaciteit dienstbaar te zijn. Toentertijd, diende zij aan boord van het schip genaamd Gem.

Serenia, welkom terug in ons programma, en dank je voor het delen van uw tijd met ons.

dinsdag, februari 26, 2013

Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie - Mytria's Verhaal 2


"De Tempel van het Violette Vuur"
 
24 Februari 2013 / Dr. Suzanne Lie 
Mytria gaat verder:
Toen ik tevoorschijn kwam vanuit de Schoot van de Moeder, wist ik exact wat ik moest doen. Ik pakte een kleine tas in en ging regelrecht naar de Tempel in het Dorp en vertelde mijn vrienden over wat er gebeurd was. Diegenen die ik van mijn eerste bezoek aan de Moeders Kern herkende, aangezien ik me nu al hun gezichten herinnerde, wisten dat zij met mij terug moesten keren naar de plaats van de Heilige Rots. Op de één of andere manier, wisten zij dat zij zich als vrijwilliger aangemeld hadden om als ÉÉN te werken om de Heilige Tempel voor de Violette Vlam te creëren.
Ik ging toen het Dorp in om de anderen te vinden die naar de Kern geroepen waren in wat leek te zijn een levensspanne geleden. Terwijl ik door het Dorp heenliep herkende ik verscheidene mensen die ik me herinnerde als zijnde binnenin de Kern van de Moeder. Ik vertrouwde op de Moeder, als tot wie er klaar was voor mijn communicatie en wie niet. Aan het einde van die dag had ik vijf mensen gevonden die door de Moeder opgeroepen waren en gereed waren om mij de wildernis in te volgen.
Deze mensen waren geen Priesters of Priesteressen maar timmerlieden, metselaars en architecten. Dat ik het Dorp ingegaan was bleek een goed idee te zijn geweest, aangezien het woord zich verspreidt had en vele van de mensen die eerder niet gereed waren nu naar de Tempel toekwamen om uit te vinden wat er aan de hand was. Binnen een korte tijd, een kleine, toegewijde groep van ongeveer dertig mensen was gereed om mij naar de plaats van de Heilige Rots te volgen om onze Tempel van het Violette Vuur te bouwen. Wij dachten dat het bouwen van deze Tempel vele omwentelingen van de Zon zou nemen, maar de Elohim Alycone en de Arcturiaan hadden een verrassing voor ons op voorraad.
Wij begonnen onze reis naar de Plaats zwaar beladen met gereedschappen, welke onze reis zeer zouden vertragen. Ik was geïnstrueerd dat wij naar de Tempel moesten lopen en dat slechts eenvoudige bouwmaterialen toegestaan waren. De creatie van de Tempel was een heilige handeling uitgevoerd op heilig land. Daarom, mocht zware machinerie niet gebruikt worden. Ook, zou niets van onze geavanceerde technologie werken binnenin het krachtveld van dit gebied. Toen ik dit feit aan onze groep uitlegde gingen tien mensen onmiddellijk weg.

maandag, februari 25, 2013

Bericht van God via Yael & Doug Powell - 11 Februari 2013

De Macht van Jouw Focus: Het Naadloze Geheel van God Worden 

11 Februari 2013 / Yael en Doug Powell
 
 

Dierbaren, wanneer jij je focust op de macht van Liefde, erkend jouw hart diens ware identiteit. Het erkent diens eeuwige Thuis in Mij. Je bent opgetild in/naar onvergelijkbare vreugde. Alles dat eens beperkt was opent zich voor jou uit, en je wordt omarmd door een universum van grenzeloze mogelijkheden, een elk van hen is Liefde in actie. Liefde is de beweging van het leven. Liefde als eerste oorzaak, de hoofdessentie. Liefde als het lied van jouw wezen.  

Vanuit dit moment, vanuit dit perspectief, vanuit de ervaring van de trilling van Liefde…dat wat jij kent als de wereld kan nooit weer jouw aandacht voelen. Eerder, wordt het het gebied waarin Liefde speelt. Het wordt de macht van de levende kleuren van het hart van God Ik Ben. Het wordt het grote schildersdoek voor de expressie van jouw leven als de uitreiking van Liefde en diens zegen en de erkenning van diens macht.

Er is één echte macht in de gehele Schepping en het is de macht van de waarheid van jouw hart. Wanneer je dit weet, terwijl jij je alleen hierop focust, dan kan dat jou niet in een beperkte relatie met het leven trekken. Niets kan jouw grote bewustzijn nemen en het reduceren naar het zijn van een menselijke geest. En niets kan zich bemoeien met het gebied van vreugde dat jouw hart in actie is. "Goed" in de wereld wordt dat wat jij met de straal van jouw hart aanraakt om te verlichten, dat jij deze eindeloze vreugde zou mogen delen.

Alles hangt af op wat jouw focus is, en momenteel, til ik jullie op naar een nieuw, grootser perspectief, dat je niet langer meer kunt leven als een menselijk wezen die naar God zoekt, die wilt leren hoe de angst te overwinnen. In plaats daarvan, ben jij het vrije en open hart van deze grenzeloze macht van de Schepping die Liefde is -- in staat zijnde om los te laten wat er in de wereld bestaat…om "het te laten zijn," terwijl jij je opent tot deze gelukzaligheid -- erop vertrouwend dat de stroming van Liefde naar jouw hart in jouw aangezicht panorama's van schoonheid creëert, terwijl jij de hand van God wordt die het Licht in het bestaan schildert op altijd nieuwe en meer prachtige manieren.

Waar jouw focus is, is waar jouw hart aan het werk is. Waar jouw focus is, is jouw keuze van jouw locatie, jouw schilderijdoek. Waar jouw focus is zal niet alleen jouw ervaring bepalen maar meer belangrijk, zal jouw trilling bepalen…dat je in resonantie met de wereld zou kunnen zijn of in resonantie met de volmaaktheid van de gehele Schepping, in resonantie met de waarheid van God Ik Ben.

Dus, in plaats van jezelf te zien als druk bezet te zijn met de wereld van een menselijk wezen, voel de waarheid van de macht van Liefde en de werkelijkheid van jouw energieveld waarin de beperkte jij verdwijnt en de macht van Liefde, de vreugdevolle waarheid van God jouw identiteit is, en waar je leeft als het natuurlijke gevoel van het hart van Liefde Ik Ben.  

De Arcturiaanse Groep via Marilyn Rafaelle - 24 Februari 2013

"Enorme Veranderingen
Vinden Plaats
op Alle Niveaus"

Gegroet dierbaren. Wij komen weer om jullie aan te moedigen en advies te geven betreffende de huidige staat waar velen van jullie zich in bevinden. Er vinden enorme veranderingen plaats binnenin de fysieke, emotionele en mentale lichamen van ieder evoluerend individu. Oude energie van eonen aan tijd geleden die opgeslagen waren en nog steeds opgeslagen zijn binnenin het cellulaire geheugen worden losgelaten. Dit proces neemt veel energie, jullie je vaak uitgeput voelend achterlatend en je afvragend of er een fysiek probleem is. Eer dit proces--op de dagen dat jij je uitgeput voelt, ga liggen en rust gewoon als je dat kunt. Probeer minder van het fysieke te doen als je op je werk moet zijn. Deze uitputting zal voorbij gaan en varieert van dag tot dag.

Dit is ook een tijd wanneer velen zich verontrust, verward en bezorgd voelen aangaande wat hun volgende stap zal gaan zijn. Probeer dit niet uit te vogelen. Jullie zijn getraind om het verstand te trainen en te gebruiken voor een oplossing voor iedere situatie. Dat is niet de manier waarop het zal zijn in de toekomst. Jullie leren de behoefte los te laten om alles te moeten weten en in plaats daarvan te luisteren, jouw toenemende machtige intuïtie vertrouwend terwijl je niet probeert om alles met het verstand uit te knobbelen. Het verstand in diens zuiverste betekenis, is een avenue van besef. Als je voor Ascentie gekozen hebt en eraan werkt om de diepere waarheden te begrijpen, dan gaat alles volgens het plan te werk ongeacht van hoe het lijkt dat er niets gebeurd. Je hoeft niet exact te weten wat er voor de wereld en voor jezelf persoonlijk aankomt, want het is bezig zich nog steeds te ontvouwen. Jouw werk is om dat toe te staan door gecentreerd te blijven in de waarheid via meditatie en beoefening terwijl je niet energiek betrokken raakt in de negatieve verschijningen rondom jou heen. De wereld is aan het verschuiven naar een hogere resonantie en ieder beetje van waarheid dat jij weet draagt daaraan bij, eraan meehelpend de verschuiving naar voren te brengen.

Wanneer je vindt dat je niet langer geniet van bepaald voedsel in de hoeveelheden dat je dat gewend was, eet hen dan gewoon niet langer--het voedsel of de hoeveelheden. Als je ontdekt dat het amusement waar je altijd van genoot niet langer meer met jou resoneert, blijf dan niet proberen hen te laten herleven--want in de meeste gevallen, zijn zij afgelopen. Enorme veranderingen vinden er op alle niveaus plaats dierbaren; vrienden, familie, wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt, concepten en overtuigingen vinden allemaal een nieuwe plaats binnenin jouw bewustzijn. De enige fout die je kunt maken is te proberen vast te houden aan wat afgelopen is. "Ga met de stroming mee" zoals het wordt gezegd, eer jouw intuïtie, en doe die dingen waar je naartoe gegidst wordt deze in ieder moment te doen, zelfs als dat betekend dat je gaat liggen en niets doet.

zondag, februari 24, 2013

Hilarion - Februari 24- Maart 3, 2013

  "Ga Door de Vredemakers en Ambassadeurs van Het Licht te Zijn"

Dierbaren,

Terwijl jullie door jullie dagelijkse levens heengaan, ontdekken jullie meer bewijs van de subtiele werken van de hogere dimensies overal om jullie heen, aangezien situaties die bijzonder gevoelig en voorbijgaand waren weg lijken te smelten in vreedzaamheid en harmonie. Dit gebeurd zowel individueel als collectief met iedereen op de Planeet en het is zeer specifiek opmerkzaam voor iedere Lichtwerker aangezien zij gevoeliger zijn tot de nieuwe energieën die er binnenkomen. Ga door met de effecten van deze energieën toe te staan door jou heen te stromen zonder hen te weerstaan en alles zal goed zijn. Een ieder van jullie ziet dat dit zo is en jullie ontdekken dat het spreken van jouw waarheid met moed en vastberadenheid meer van dat wat goed is in jouw leven brengt in plaats van het tegenovergestelde als jij en diegenen rondom jou heen jouw inzichten aanpassen.

Deze effecten zullen doorgaan als jij gedachten uit jou vandaan zuivert die verborgen zijn geweest en waar eerder niet duidelijk naar gekeken is. Jullie menselijke zelven hebben deze gedachten door jullie leven heen opgeslagen en weggeduwd en deze gedachten hebben jullie vermogen gelimiteerd om jullie hoogste potentieel te leven. Soms moeten deze gedachten behoorlijk krachtig tot uitdrukking worden gebracht om jou van hun effecten te bevrijden. Nadat dit zich voordoet, vraag aan de Violette Vlam Engelen om de woorden op te ruimen en te transmuteren die in de atmosfeer uitgesproken werden en de energie te transformeren in het zuivere witte licht voor het hoogste goed van alles. Vraag ook dat wat van binnenuit jouw wezen losgelaten werd onmiddellijk te vervangen met het zuivere witte Licht.

zaterdag, februari 23, 2013

De Raad van Negen via Tazjima - 17 Februari 2013

"Verandering als een Pad naar Groei"
Teachers for All Time - Alex Groseth
Wij zijn de Raad van Negen.
Gegroet dierbaren! De lente breekt voor sommigen van het noordelijke halfrond vroeg aan. Roodborstjes en zwellende populierknoppen, alsook zachte regenbuien zijn in delen van het Noordwesten aan de Grote Oceaan gearriveerd, zelfs terwijl gebieden als het Noordoosten van de Verenigde Staten klappertanden onder een deken van sneeuw en ijs. De weerpatronen lijken overal en nergens te verschuiven en het wordt moeilijk om te voorspellen wat het "normale" weer nog is.
Inderdaad, weinig lijkt nog normaal in jullie wereld te zijn. Velen van jullie hebben een ontmoeting met dagelijkse uitdagingen, van de versagende economie, van persoonlijke en familiekwesties, van baanverlies en/of veranderingen, of misschien neem je in overweging om naar een andere locatie te verhuizen. Verandering wordt de maatstaf. Verwacht het onverwachte is om voorbereid te zijn op alle mogelijkheden en om iemands geest open te houden voor verandering.
In staat te zijn om je snel aan te passen aan plotselinge veranderingen zal een overlevingsvaardigheid voor velen worden. Er komen nog steeds aardeverandering aan, hoewel wij hen niet zo ernstig zien als dat zij in het verleden voorspeld werden. Met het begin van de openbaring van het nieuwe paradigma, openen meer harten zich. Terwijl mensen samenkomen om verschillen uit te werken en problemen op te lossen, zullen natuurlijke evenementen in gewelddadigheid afnemen. Als mensen hun 'rommel' opruimen verminderd het de behoefte voor de planeet om die van Haar op te ruimen, tenminste tot een bepaalde graad. Herinner je dat jullie planeet een levend wezen is en net zoals jullie onderworpen is om te reinigen/op te ruimen. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, branden en stormen zullen in de toekomst doorgaan. Gebruik een combinatie van gezond verstand en intuïtie om jezelf voor te bereiden op iedere eventualiteit en blijf kalm en zonder angst.  
Van mening veranderen betekend het opruimen van oud residu van halfvergeten pijnen, hen te laten gaan en te leren om te hen vergeven. Als je doorgaat stil te blijven staan bij  de één of andere gebeurtenis in het verleden, zal het je uiteindelijk consumeren. Laat het gaan. Neem je voor het te begrijpen en besef dat je mens bent, maar ook goddelijk. Jullie kunnen alles overwinnen dat op jullie weg komt als je leert om naar de innerlijke stem te luisteren en advies en raad te zoeken van vertrouwde bronnen. Gebruik zowel je hart als geest, intuïtieve wijsheid en geleerde kennis om belangrijke beslissingen te nemen.
Met snelle veranderingen, is het belangrijk je te verbinden met jouw buren en de gemeenschap. Creëer groepen met gelijke interesses en leer coöperatief aan projecten te werken. Jullie zullen ontdekken dat vele harten en handen het werk sneller gedaan krijgen.
Tezelfdertijd, leer om onafhankelijk te zijn in jouw denken en gevoelens. Je bent een soeverein wezen die lange tijd beschaamd of geconditioneerd is in het kijken naar anderen om beslissingen voor jou te maken. Neem jouw macht zachtjes/vriendelijk terug en beslis om uit te vinden wie jij als een individueel bent. Wat zijn jouw sterke punten? Wat zijn jouw zwakke punten. Wat kan je in jouw wereld loslaten dat niet langer meer voor jou werkt. Voor sommigen zal het zijn het loslaten van de behoefte om door te gaan oude rancune en wrok met zich mee te dragen. Voor anderen, zal het de ontdekking zijn dat zij zozeer hun herinneringen onderdrukt hebben dat het moeilijk is om toegang te verkrijgen tot de diepten van de schaduwen binnenin. Zij zouden voor een poosje professionele ondersteuning nodig kunnen zijn totdat zij zich meer in staat voelen om met zichzelf aan het werk te gaan. Zielherwinning/herstel, schaduwwerk en reiki zijn slechts een paar van de modaliteiten die kunnen helpen bij het genezen van trauma dat in het lichaam is ingebed.

donderdag, februari 21, 2013

Jullie zijn niet langer kinderen van de Universums, jullie zijn volwassenen.


Jij bent Geen Kind die om een Toelage Vraagt
19 Februari 2013 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Jullie hebben gechanneld, gemediteerd en gedaan wat het ook was dat je noodzakelijk vond om te bereiken wat je wilt - ofwel een nieuwe woning of een verbeterde relatie. Wij zouden kunnen reageren met het antwoord dat jullie voor zo'n lange tijd gehoord hebben - "Heb geduld." Maar dat zullen wij niet, want jullie zijn meer volwassen dan toen wij de Nieuwe Tijdperk verschuivingen begonnen te bespreken.
Jullie zijn niet langer kinderen van de Universums, jullie zijn volwassenen.
Jullie zijn nu in staat specifieke deadlines te accepteren en te verwachten.
Als een kind, vertelden jouw ouders jou wanneer je Kerstmis kon verwachten. Misschien hebben ze jou zelfs geholpen om de dagen op een kalender af te kruisen. Maar zonder hun hulp, wist je niet wanneer Kerstmis te vieren. De volwassenen hielden de tijd in de gaten. Zo ik het nu ook voor jou/jullie.
Je wilt weten wanneer het leven waarover je droomt zal arriveren. Je bent moe, kwaad - en je wilt antwoorden. Denk aan jezelf als dat je de uitgerekende datum in de negende maand van de zwangerschap gepasseerd bent. Weinig zwangere vrouwen vinden die situatie grappig - of acceptabel. Zo is het nu ook voor jou/jullie.

woensdag, februari 20, 2013

Een Uur met een Engel - Ashira - 18 Februari 2013

Ashira: Wij Kunnen niet Wachten om jullie te Overgieten met Ware Overvloed
 
Steve Beckow: Geoffrey’s interview met Ashira, de Vlootcommandant van de Verenigde Machten van de Buitenste Galaxies, zit tjokvol substantiële informatie over Ascentie, de activiteiten van de Galactics, de rol van Medvedev in Disclosure, Mehran Keshe, en zovele andere onderwerpen. Dit is definitief eentje die we erin houden.

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Geoffrey West van "Greenprint for Life". Het is me een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast van vandaag is Ashira. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Geoffrey.

Geoffrey West: Dank je wel, Graham. Groeten en zegeningen naar iedereen.

Gedurende de laatste twee maanden ongeveer, zijn wij afgedreven van onze originele geplande routine van een mengeling van leden te hebben van zowel onze hemelse als galactische families.

Deze week checken wij in met onze galactische familieleden. En zoals Graham heeft geïntroduceerd, zal Ashira zich bij ons aansluiten. Hij is de commandant van de Intergalactische Machten en zal deze avond enige tijd met ons doorbrengen.

Ashira, welkom in het programma, en dank u wel voor het delen van uw kostbare tijd met ons.

Ashira: Dank je om mij uit te nodigen, en ja, Ik ben Ashira, Commandant van de Verenigde Machten van de Buitenste Galaxies. En jullie kennen mij ook als Ashira van Neptunus (1) want dat is als mijn familienaam. En wat ik tegen jou zeg, dierbaar hart, [phonetic: selek-teh-vay] en dat is een begroeting, een internationale, universele, intergalactische begroeting die niet alleen betekent: "Welkom, broeder van de sterren," maar ook "Ik eer jou." En zo zeg ik dit tegen jullie allemaal.

Zoals ik jullie begroet en verwelkom naar dit broederschap, naar deze verwantschap, en naar deze cirkel van Eén - want wij zijn en wij zijn altijd in partnerschap met jullie geweest en in partnerschap met het Gezelschap van de Hemel, in partnerschap met de Raad van Liefde, in partnerschap met velen door de galaxies heen - wat is er veranderd? Wat heeft zich geopenbaard met het collectieve menselijke verlangen en de beslissing om samen te komen als een verenigde macht, als een cirkel van één?
dinsdag, februari 19, 2013

Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie - Mytria's Verhaal


"Mytria en de Grote Moeder"
17 Februari 2013 / Dr. Suzanne Lie
 
Mytria Spreekt:
 
Toen ik mij eenmaal overgegeven had aan de mogelijkheid dat ik Mytre niet weer zou zien, opende ik feitelijk een Parallelle Werkelijkheid waarin ik bij hem kon zijn. Deze optie deed zich voor omdat ik aan zijn behoeften dacht, in plaats van aan slechts die van mezelf. Op deze manier, breidde ik mijn liefde onvoorwaardelijk naar hem uit. Met andere woorden, ik koos onvoorwaardelijke liefde boven mijn eigen egoïstische behoeften, wat groots mijn bewustzijn uitbreidde. Op dezelfde manier, toen Mytre zijn Initiatie van bi-locatie had naar onze woning in de wildernis om mij te ondersteunen, vergrootte hij mijn onvoorwaardelijke liefde door zichzelf in gevaar te brengen door zo lang te blijven.
In feite, hadden wij onze Initiaties gezamenlijk. Zijn uidaging was bi-locatie, en mijn uitdaging was om de Heilige Rots met mijn fysieke vorm binnen te gaan. De eerste keer dat ik het Portaal van de Heilige Rots betrad, had ik dat in mijn vierde dimensionale astrale lichaam gedaan. Voordat ik spreek over mijn derde Initiatie binnenin de kern van de Schoot van de Grote Moeder, zou ik graag het doel van een "Initiatie" willen definiëren en delen. Een initiatie is wanneer wij dan ook maar accepteren wat mogelijk waargenomen kan worden als een moeilijke situatie en er een kans van weten te maken om onze hogere expressies van ons ZELF om begeleiding en bescherming te vragen.
Door het inroepen van ons Hogere Dimensionale ZELF, gebruiken wij het "probleem" als een kans om onze werkelijkheid waar te nemen vanuit een hoger perspectief. Vanuit het perspectief van onze Hogere Expressies van ZELF, kunnen wij uitgebreide frequenties van werkelijkheid waarnemen. Aangezien de werkelijkheid die wij kiezen waar te nemen de werkelijkheid is die wij kozen te leven, breidt het oproepen van ons hogere perspectief van een moeilijke situatie groots ons bewustzijn uit. Op deze manier, transmuteren wij een probleem in een Initiatie.
Met mijn derde reis door het Portaal van de Heilige Rots, was mijn Initiatie in de Schoot van de Moeder. Toen ik eenmaal mijn woning in de wildernis opnieuw geconstrueerd had en teruggekeerd was naar het ritme van de Natuur en de Kern van mijn ZELF, was ik gereed om de Kern van de Moeder te betreden. Ter voorbereiding, vaste is diverse dagen, dronk heel veel water, en mediteerde voor het overgrote deel van de dag. Tussen mijn meditaties in, wandelde ik over het land en zwom in het Meer om mezelf te gronden en me opnieuw met de Moeder te verbinden. Op de derde dag, werd ik met de dageraad wakker en wist dat het de NU was voor het binnengaan van de Schoot van de Moeder.

zondag, februari 17, 2013

Hilarion - Februari 17-24, 2013


"Jullie Bevinden Je in de Tijden van Overgang van Eén Staat van Zijn naar de Volgende."
 

Dierbaren,

Er is een grote invoer van energie geweest de afgelopen week en de meesten van jullie ontdekken bij jezelf dat jullie proberen dit binnenin jullie systeem te assimileren en te integreren. Vele kwesties en emoties komen naar boven voor een herziening en deze moeten gezuiverd worden door tijd door te brengen in stilte en overdenking. Bij de wortel van alle kwesties is de emotie van angst voor gebrek van liefde, en wat er nodig is om van binnenuit opgeroepen te worden is vergiffenis voor anderen en het meest alles, voor jezelf. Denk eraan dat iedere ervaring die in jullie levens gebeurd is aangetrokken werd voor een reden. Iedere ervaring waar succesvol mee afgerekend werd laat naar jou een ander fragment van jouw persoonlijke goddelijke macht terugkeren.

Er is altijd iets dat gebeurd in de evenementen rondom jou heen dat jou af kan leiden van jouw pad van verlichting, bekrachtiging en ascentie. Het betaamt elke aspirant op het pad om dat te onderscheiden wat er plaatsvindt en een keuze te maken om er aandacht aan te schenken of niet. Het toestaan van iedere externe gebeurtenis als een deel van de stroom van evenementen gedurende deze tijden is belangrijk. Probeer dit te doen zonder een oordeel te maken en het zal door jou heen stromen en verder gaan zonder verstoringen aan jouw energieke systeem.

Jullie bevinden je in de tijden van overgang van één staat van zijn naar de volgende. In tijden van overgang, zullen er vele uitdagingen zijn die succesvol genavigeerd moeten worden. De meesten van jullie hebben dit werk al gedaan en jullie moeten jezelf er iedere dag aan herinneren dat wat er voor jou verschijnt dat is wat je gewoon kunt erkennen en toe kunt staan door jou heen te stromen als een observatie in plaats van participatie. Volg je innerlijke begeleiding in alle dingen die zich bij jou aandienen, volg de aanwijzingen van jouw hart. Het is dit wat accuraat is voor jouw pad, jouw bestemming.

zaterdag, februari 16, 2013

Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie - De Missie Begint


De Missie Begint - Afscheidt Nemen

13 Februari 2013 / Dr. Suzanne Lie

Mytre Begint:

Wij verlieten onze "Holoschool" en voelden ons als herboren. Wij wisten niet wat ons avontuur ons brengen zou, maar wij wisten dat we voor altijd zouden veranderen. Wederom, wandelden wij terug naar ons kwartier om te gronden wat de Arcturiaan met ons gedeeld had terwijl wij in Diens aura stonden. Ja, de Arcturiaan nam ons inderdaad mee op een volgende "rit"van wervelende energieën van licht. Binnenin zijn vormeloze staat van zijn waren wij in staat alle informatie te begrijpen die wij gedownload hadden vanuit de aura van de Arcturiaan.

Wij sloegen al deze belangrijke instructies aangaande onze Missie op in onze Multidimensionale Geesten. Op deze manier zou de informatie opgeslagen zijn in overeenkomst met de staat van bewustzijn die het kon lezen. Deze instructies zouden in ons bewuste besef komen wanneer de frequentie van ons bewustzijn gekalibreerd was met de frequentie van iedere boodschap. Vandaar dat, terwijl op het Moederschip, wij alles konden herinneren en begrijpen omdat wij de ondersteuning van het multidimensionale bewustzijn en kosmische geest van het Moederschip hadden.

Gelukkig, was in onze instructies opgenomen hoe ons te linken met het Moederschip zodat wij ons eigen bewustzijn konden vergroten en het energieveld van het Moederschip konden gebruiken om ons te ondersteunen met onze teleportatie. Eén van de eerste lessen die het Moederschip deelde was voor ons, om ons te herinneren iedere fysieke vorm die wij droegen op een veilige plaats voor het teleporteren op te slaan.

In onze Hogere Expressies van ZELF, waren Mytria en ik voorbij de cyclus van leven en dood geascendeerd. Nochtans, als wij een aards voertuig creëerden en toestonden dat het beschadigd zou raken, zou het een grote afleiding van onze Missie zijn. Wij herinnerden ons ook dat de Arcturiaan ons verteld had dat wij op de Athena zouden reizen om dichterbij de Aarde te komen. Derhalve, zou de Athena ons hoofdkwartier voor deze Missie zijn. Aangezien de levenskracht van de Athena altijd in contact staat met het Moederschip, zouden wij gemakkelijker een wisselwerking met het Moederschip aan kunnen gaan.

Het gaf ons een grote bemoediging te weten dat wij op de Athena zouden leven, alsook het in contact blijven met ons Thuis op het Moederschip. In feite, zouden wij deze verbinding hebben zelfs als wij de illusie van een fysiek, aards lichaam droegen. Aangezien de derde dimensionale frequentie van werkelijkheid al een holografische werkelijkheid is die gereflecteerd wordt vanuit diens kern Matrix, zou het vrij eenvoudig voor ons moeten zijn om een menselijke vorm vanuit de Aardse matrix te creëren.

donderdag, februari 14, 2013

Een Uur met een Engel: "Gaia" - 11 Februari 2013

Gaia: 

Wanneer Jullie Liefde Ervaren, dan Ervaar Ik Dat Ook.

Embrace by Piccolaria
Graham Dewyea:  Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Geoffrey West van 'Greenprint for Life'. Het is me een genoegen om hier bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast van vandaag is Gaia. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Geoffrey. Het is goed om je hier weer te zien.

Geoffrey West: Dank je Graham. Het is fijn om weer terug te zijn. Groeten en zegeningen aan iedereen. Terwijl wij de show van vanavond beginnen, moet ik een kleine bekentenis doen.  

Gedurende heel veel jaren - meer dan ik eigenlijk toe zou willen geven - heb ik nooit veel aandacht aan Valentijnsdag geschonken. En zeer waarschijnlijk was het omdat ik voelde dat ik nooit echt een reden had om die dag echt te omhelzen. Misschien was het deels een vorm van rebellie wat betreft het commerciële aspect van deze dag, en resoneerde ik niet met de ietwat commerciële verwachtingen.

Het andere deel hiervan, nochtans, was dat er geen speciaal iemand geweest is om enige erkenning of plezier over deze dag mee te voelen. Eraan herinnerd worden versterkte vaak alleen maar andere gevoelens in me, en duwde ik het terzijde omdat ik het ofwel niet onder ogen wilde zien of ik wilde het niet accepteren.

Gevraagd zijnde om de gast-gastheer van deze specifieke show te zijn en het nadenken over Valentijnsdag brengt energieën in mij naar boven die niet precies oncomfortabel zijn, maar ik moet toegeven dat zij ook niet echt comfortabel zijn. Want zie, terwijl wij verder gaan in de reinigende energieën van onszelf ter voorbereiding op het vooruit gaan in het co-creëren van Nova Gaia, komt dat wat naar boven moet komen naar boven.

De kwestie van liefde zoals het relateert naar romantische relaties is iets dat mij nu tot in mijn kern heen en weer schudt. Wat ook gebeurd is, nochtans, is dat het voorstel om van deze dag ook een dag van verering en cocreatie van Nova Gaia te maken mij forceerde na te denken over een relatie die ik voor lief genomen heb.

In onze 3D werelden, kunnen wij nijdig worden op onze partners voor ofwel het vergeten van de dag of voor het krijgen van een geschenk dat niet echt toepasselijk voor de dag was. Sommigen zouden hun "arme ik" eenzaamheids-controledrama's kunnen afdraaien, ergens anders schuld creëren om dat wat wij uiteindelijk voor onszelf creëerden te verdoezelen.

Maar toch is er een Valentijn geweest, een entiteit, die onvoorwaardelijk van ons gehouden heeft, of we haar nu wel of niet vergeten en of we haar nu wel of niet miserabel hebben behandeld, en of we ons zelf nu wel of niet onderuit halen. Zij verdraagt ons en koestert/voedt ons, en zonder haar zouden wij hier niet zijn.

woensdag, februari 13, 2013

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht – 13 Februari, 2013

Jullie Bevinden Je Tussen het Oude en het Nieuwe in……
….. Dit is waarom zo vele van jullie jullie energieën niet kunnen richten en jullie je niet afgestemd VOELEN op de WAARHEID van wie jullie zijn.

JULLIE GAAN DE WERELD BINNEN die door jullie is gecreëerd.

Kun je niet VOELEN hoe een kracht binnenin je aan het opkomen is? ---- dit benJIJ … de echte JIJ… het feit tot uitdrukking brengend dat je het niet langer meer verdraagt. Dat je het oude niet langer tolereert en dat het GEVOEL dat je zo intens ervaart slechts de erkenning is van een ‘tijd waarin het naar buiten moet komen’ . ---- het is NU de tijd waarin velen van jullie erg veel strijd zullen VOELEN tussen het oude en het nieuwe …

Je zou kunnen zeggen dat jullie in deze fase van jullie reis in niemandsland verkeren. Maar het is niettemin een belangrijk deel van jullie reis.
~~~~~~~~~~~~~~~
 
Blossom: Goedemorgen! Ik heb wel behoefte aan wat geruststelling, om eerlijk te zijn. Heb ik dit alleen? Ik realiseerde me WERKELIJK niet dat ik zo weinig geduld of tolerantie had. Er lijkt niets te veranderen … het lijkt erger te worden en het voelt niet goed! Wat is er aan de hand? Kunnen jullie ons wat meer details geven dan in ons vorige gesprek?

Galactische Federatie van Licht: Warme groeten aan jullie allemaal. Jullie VOELEN je ongemakkelijk met jullie onbehaaglijkheid, nietwaar? Maar je moet het zo zien dat, hoewel het lijkt alsof iemand uit zijn doen is … dat men eigenlijk dieper komt in de zuiverheid van wie men WERKELIJK is.

Dus … het VOELT niet echt alsof dit de kwaadheid is van de oude patronen die naar buiten moeten komen … het VOELT anders … zal ik het zo zeggen ‘frisse kwaadheid’? Hoe dom klinkt dit?

Maar wij zouden willen zeggen dat het helemaal geen kwaadheid is.

Nou, mijn geraas en getier naar een lege kamer of auto VOELT wel degelijk als kwaadheid … in ieder geval als gebrek aan tolerantie. Ik herken mezelf haast niet … in ieder geval niet dit stuk van mij.

Laten we deze kluwen eens op zodanige wijze ontrafelen, dat het tegemoetkomt aan jullie behoeften. Ten eerste … dat wat jij kwaadheid noemt is een lekken van energieën die strijdig zijn met dat wat jullie WERKELIJK zijn. Jullie doen er goed aan te beseffen dat er op die bewuste dag vlak voor jullie kersttijd absoluut een ENORME VERSCHUIVING in het zelf heeft plaatsgevonden en ofschoon velen geneigd waren het daarmee oneens te zijn … toentertijd … men misschien nu kan VOELEN en herkennen dat dit echt gebeurd is. VOEL je je nog hetzelfde als toen, Blossom?

Nee … maar ik kan ook niet zeggen dat ik me helderder VOEL.

Vertel eens hoe jij je VOELT?

Wie Ben Jij? Wat Wil Jij? - DAT is de Nieuwe Aarde - Brenda Hoffman - 12.2.2013

 
 
 
 
Ceremonieën Creëren Geen Lichtwerkers - Dat Doe Jezelf.
Dierbaren,

Misschien zijn jullie ontsteld dat er niet veel veranderd is sinds December. Die beoordeling is niet accuraat, maar het is een reden voor jullie om niet de verschillen die jullie ervaren op te merken. Jullie hebben eonen lang geleerd dat iemand anders verantwoordelijk voor jouw leven is - jouw leraar, ouders, politieke leiders - iedereen behalve jij.

Steeds meer van jullie erkennen die specifieke Achilleshiel in jullie geloofssysteem, maar velen gaan door te geloven dat iemand jullie iets aandoet.

Jullie doen het jezelf aan. Hoewel je die gedachte intellectueel kunt begrijpen, ga je ermee door gedachten binnenin jou te koesteren van persoonlijke onrechtvaardigheid.

Diegenen van jullie die verward en kwaad zijn of de verschuivingen binnenin hen negeren - ondanks vele berichtgevingen van de Universums - zijn diegenen die zich vastklampen aan het geloof dat acties van buitenaf gegenereerd worden. Misschien maakt deze gedachte jou kwaad. Maar toch, beschuldig jij niet de Universums, kanalen en andere Wegwijzers voor het jou niet voorzien van de informatie die de moeite waard is? Begin jij niet te geloven dat deze overgang een hoax is? Want inderdaad, er is niets met jou gebeurd.

Als dat zo is, dan is het voor een reden. Jij handhaaft het Oude geloofssysteem dat alles buiten jouw wezen gebeurd.