woensdag, januari 30, 2013

Love is All - 1974-1975

Even iets anders.......
 
 
Roger Glover And The Butterfly Ball - Love is All 
 
1974-1975
 
 
Dit brengt herinneringen terug........ :o))

maandag, januari 28, 2013

De Arcturiaanse Groep - 27 January 2013 / Marilyn Rafaelle

"Kwaadheidsenergie Houdt Velen in Slavernij…..."
Gegroet dierbaren. Wij spreken tegen jullie in deze tijd van verandering en vrees, want velen houden nog steeds vast aan vrees welke hen op diens beurt aanzet tot het maken van minder dan volmaakte keuzes. Dit is geen kritiek, maar eenvoudig een observatie van de staat van het bewustzijn van de wereld. Het is volmaakt begrijpelijk dat je vrees zou kunnen ervaren, want overal om je heen zijn tekenen van oorlog, dood en geweld. Nochtans, kunnen deze verschijningen jou, zou je dat verkiezen, diepgaand met zich meenemen.

Gebruik deze tijden om jouw geloofsystemen te evalueren, jezelf vragend; "Wat is het dat ik geloof? Wat is het dat Ik wens te creëren in mijn leven? Wat is het waar ik me nog steeds aan vasthoudt waarvan ik weet dat het geen waarheid is?" Als je de manifestatie van dat wat niet van het hoogste licht is in jouw/jullie leven(s) en in de wereld wenst te veranderen, dan moet er serieus over deze vragen nagedacht worden. Te velen zitten gewoon en wachten erop dat anderen het werk doen van het veranderen van de buitenscène. De materiële wereld (dat wat je kunt zien, horen, proeven, aanraken en ruiken) is de manifestatie van de spirituele werkelijkheid, maar zoals geïnterpreteerd overeenkomstig aan de staten van bewustzijn van diegenen in de wereld. Waar de ene een prachtig levend bos ziet, ziet een ander alleen het geld dat verkregen wordt door het helemaal om te hakken.

Wanneer je dit begrijpt, zal je ook de grote hoop begrijpen die belichaamd is in de constitutie van de Verenigde Staten. Dit document werd in het bestaan gebracht door verlichte zielen die begeleidt werden vanaf deze zijde omdat de wereld gereed was om een nieuw besef, nieuwe manieren van leven, en een nieuw en hoger gevoel van leven binnen te brengen. Nochtans, zoals met alle waarheden, veel ervan werd en wordt nog steeds geïnterpreteerd in overeenstemming met minder ontwikkelde staten van bewustzijn erin resulterend dat het vaak misbruikt en onjuist geïnterpreteerd wordt.  

Wees je ervan bewust dierbaren, dat jullie hier zijn om te leren en te groeien en te evolueren, niet voor eenvoudige geneugten en plezier. Vreugde is een belangrijk deel van het leven omdat het zeer dichtbij met de energie van de hogere dimensies resoneert, maar alleen leven voor het plezier en de tevredenheid van het leven op Aarde is geen vreugde.

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 28 Januari 2013

Jullie Doel … Als Jullie dat Willen … is om het Hoogste Niveau van Liefde te Bereiken dat er Is.
Limitless by Keashie 
Jullie kwamen eruit voort … Jullie zijn het … maar ‘Het Spel’ haalt alles wat jullie zijn van je weg ... opdat jullie ernaar terug kunnen komen .
 
Jullie Hogere zelf is voor jullie toegankelijk … uit jullie voortkomend …. je God-zelf IS JOU.

Jullie God-zelf is JULLIE essentie. Iedereen op Aarde … alles dat leeft IS GOD. GOD moet wel ALLES ZIJN, want zonder GOD zou niets bestaan.

In deze tijden van twijfel aan jezelf en wanneer jullie hart huilt … en de verwarring van jullie geest het overneemt …

STOP! Sluit jullie ogen … haal adem … zie het Gouden Licht binnenin jullie … Zie hoe het jullie Wezen omringt … Haal weer adem … in dit Gouden Licht van Liefde … dit Licht van wie je bent … En KEN … LIEFDE.

WEET dat alle beloften … verbeeldingen en dromen van een NIEUWE WERELD … Een GOUDEN EEUW … voor het grijpen liggen … GA DOOR MET DOORGAAN.

Blossom: Welkom vrienden. Nou, Eerlijk gezegd zou ik kunnen blijven doorkakelen over de uitdagingen die ik en blijkbaar vele anderen ondervinden … en ik zeg jullie dat ze bepaald niet voor de poes zijn!! Ik zou grappen kunnen maken over Ascentie? Wat **** Ascentie? … maar dan zouden we ons vorige gesprek herhalen. Daarom dacht ik om dit maar te vermijden en de energie te richten op een paar vragen waarover iemand schreef … wat, zoals jullie weten, voor ons niet gebruikelijk is. Is dat voor jullie oké?

GFL: We gaan ervan uit dat wat jij besluit voor vandaag, nu het meest geschikt is voor het geheel. Brand maar los … zoals men zegt.

Fantastisch! Ze vroegen ‘Lijken de mensen op andere planeten in grote trekken op ons, behalve wellicht op details als huidskleur en afmetingen van ledematen?’

We kunnen zeggen dat er variëteiten in de soorten zijn. Sommige zijn totaal verschillend van de menselijke vorm en vele zien er met hun ‘bedekkingsregalia’ in jullie ogen nogal afzichtelijk uit. Anderzijds zijn er wier uitstraling er een is van pure Lichtvorm … en sommige wier regenboogkleuren jullie zouden verbazen. Er zijn er wier verschijning jullie zeker zou afstoten … Er zijn er wier verschijning erg op die van jullie lijkt.

Alleen al in dit Universum zijn er talloze soorten. Scheppers zijn altijd aan het scheppen! Neem alleen al het aantal verschillende soorten dat jullie op de planeet Aarde kunnen zien … stel je dan voor … als je dat kunt … hoe groot het aantal wel moet zijn in ALLES WAT ER IS.

Dank je wel hiervoor. Om op dit spoor verder te gaan … ‘Zijn de beschavingen op andere planeten overwegend spiritueel hoger ontwikkeld dan de onze, of minder hoog ontwikkeld?’

donderdag, januari 24, 2013

Een Uur met een Engel: Aartsengel Michael - 21 Januari 2013

Aartsengel Michael
 
 Jullie Bouwen de Nieuwe Werkelijkheid van Gaia
Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Steve Beckow van het Gouden Tijdperk van Gaia. Het is een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Vandaag eren wij in de Verenigde Staten Martin Luther King voor al zijn werk en dienstverlening, en het is de inauguratie ceremonie van onze dierbare president, Barack Obama. Dus het is een historische en belangrijke dag, dat is zeker.

Welkom, Steve.

Steve Beckow: Welkom, Graham. En Welkom, Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael: En welkom aan jullie, dierbare harten - jullie allemaal, niet alleen diegenen van jullie die in de Verenigde Staten van Amerika feestvieren, maar diegenen van jullie die over de gehele planeet heen feestvieren, helemaal over Nova Aarde. Terwijl jullie de waarheid en de juistheid en de heelheid van wie je bent opeist.  

Altijd, is het mijn eer en mijn genoegen om bij jullie te zijn.

Dit markeert de dag van de vrijheid. En het zijn niet alleen diegenen die eraan deelnemen in de Verenigde Staten van Amerika. Dat is slechts een symbool. Maar het is een belangrijk symbool waar velen zich aan kunnen hechten, of het observeren, als je dat zo wenst, maar het is een dag wanneer de vrijheid heerst, wanneer diegenen die welwillend zijn niet alleen om verandering af te kondigen maar ook om actie te ondernemen, gefocuste, opzettelijke actie, en om door de modderput van de menselijke geloven/overtuigingen heen te gaan, door de oude paradigma's, en om vast te houden en waardig te lopen en om mijn blauwe vlam van de waarheid vast te houden en het voor alle wezens te verkondigen, overal, boven, beneden en door de galaxies heen. 

Dit is de betekenis van deze dag. Dus vraag ik jullie, terwijl wij deze nieuwe tijd beginnen, terwijl jullie nogmaals beginnen, om wederom mijn blauwe vlam van de waarheid te ontvangen, je er bewust van te zijn en het te verwelkomen. Het is ook de vlam van oprechtheid. Het is ook de vlam van communicatie, want dit is iets dat het menselijk  collectief waarlijk aan het leren, aan het absorberen en omhelzen is op een volledig ander niveau.  

Jullie hebben de werkelijkheid van de oude Derde Dimensie verlaten en losgelaten, en ja, velen van jullie lopen waardig en aan weerszijden interdimensionaal. En velen van jullie zeggen, "Heer, ik voel me niet anders. Ik zie er niet anders uit." En wat ik voorstel is dat je een moment met mij neemt, met ons allemaal, om terug te reflecteren op, niet om het terug in je bestaan te brengen, maar eenvoudig om terug te kijken op waar je bent, waar je aan dacht, wat je voelde, een jaar geleden, vier jaren geleden, tien jaren geleden, en niet om alleen de getuige en de observeerder te zijn, maar echt zien waar je geweest bent, de groei die je gekozen hebt, niet eenvoudig dat wat aan je geschonken is. 

woensdag, januari 23, 2013

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht - 20 Januari 2013

Lichtstrijders … Lichtzielen …
Diep van binnen Weten Jullie wie Je Bent …
Jullie Weten waarom Jullie hier zijn ... Dat is de reden waarom Jullie doorgaan.
Jullie al diegenen die zich vrijwillig meldden om hier te zijn om dit te doorstaan ... MOESTEN wel de sterksten van de sterken zijn en jullie voelen je vaak zo zwak.

DAT ZIJN JULLIE NIET.

Dit, wat jullie verkozen te doen TER WILLE VAN DE MENSHEID zal niet onbeloond blijven. We bedoelen niet dat jullie het doen vanwege de beloningen niet op die manier. We bedoelen dat jullie het GEVOEL van de GROOTSTE LIEFDE BINNENIN HET ZELF duizendmaal sterker terug zullen krijgen vanwege ALLE moeite die jullie hebben gedaan voor dit enorm gecompliceerde …. doch GODDELIJKE PLAN.
 
De Verandering’ laat nu zijn magie werken o zo subtiel achter de schermen. De opschudding dat het in de ziel veroorzaakt kan inderdaad erg schokkend zijn! Daarom moet het zo geleidelijk en subtiel gaan Zien jullie hoe dit jullie raakt? Stel je voor hoe het zou zijn als het een MACHTIGE VERANDERING IN ÉÉN KLAP zou zijn dat zou velen van jullie zo in verwarring brengen dat men ‘zijn verstand zou verliezen’ zoals jullie in jullie wereld zouden zeggen.

Blossom: Hier zijn we dan weer! Hallo vrienden. Om met de deur in huis te vallen … Iemand schreef me om iets te vragen over ‘EEN CURSUS IN WONDEREN’ waar ‘De Leraren van de Leraren’ wordt genoemd en ze vroeg zich af of jullie dit waren, aangezien jullie zeggen dat jullie de Toezichthouders van de Toezichthouders zijn. Zijn jullie de eerder genoemden?

GFL: Allen welkom. We moeten zeggen dat we dat niet zijn.

O, wel … Dat is het dan. Dank je wel. Dag! Zouden jullie hierover willen uitweiden … aangezien het verre van duidelijk is wie jullie zijn. Jullie zeggen alleen maar Toezichthouders van de Toezichthouders … is er meer info die jullie ons willen toevertrouwen?

We verlangen er oprecht naar om jullie trillingen omhoog te brengen. We WETEN diep van binnen dat dit tot stand gebracht zal worden door de kennis die ieder van jullie in jezelf bewaart. We overzien/zien toe op ALLES dat naar voren komt met betrekking tot zaken in … niet slechts jullie wereld … maar in vele.

Zeggen jullie dus dat jullie als een Hoge Raad zijn en dat wat jullie zeggen gebeurt?

woensdag, januari 16, 2013

Blossom & Galactische Federatie van het Licht - 13 Januari 2013

Omwille van Jullie en Jullie Planeet om Voorwaarts te Gaan MOETEN JULLIE WETEN
Art - The Magic of the Mind by Alex Groseth

JULLIE MOETEN WETEN dat jullie kwamen om HIER te ZIJN zodat jullie zouden gaan WETEN. Want wanneer jullie niet WETEN … hoe kunnen jullie dan de volgende fase ingaan? Want als jullie WETEN DAT ALLES IN ORDE IS stelt dat het plan in staat om op zijn plek te vallen. Wanneer jullie steeds in de toestand blijven van hopen en er geloof in hebben … is een deel van jullie je aan het vertellen dat jullie onzeker zijn over alles dat plaatsvindt.

Nou … het werkt zo. Terwijl jullie kennis van wie je bent groeit … door te worden wie je bent … beginnen jullie te WETEN wie je bent … en als je WEET wie je bent … WEET je alles.
~~~~~~~~~~~~~~
VOEL HET!

Neem meer tijd om het ‘ongewone’ te VOELEN! Neem meer tijd! Want we hebben niet het verlangen om jullie ervan te overtuigen dat er een grote verandering heeft plaatsgevonden … we hebben het verlangen dat jullie in jezelf (h)erkennen dat dit het geval was. Er is geen twijfel … het is geen vraag … dat, naarmate de tijd, zoals jullie die kennen, doortikt … jullie op gisteren terug zullen kijken en zullen zeggen ‘Goedendag. Wat is alles veranderd’.
 

Blossom: Hallo, vrienden.

Federatie van Licht: We heten jullie met veel Liefde welkom voor dit gesprek. We hebben de energieën van veel verschillende delen van jullie planeet geobserveerd en hebben geconcludeerd dat er door de bank genomen extreme verschillen lijken te zijn. Natuurlijk nemen we de oorlogsgebieden en die plaatsen die in Vrede verkeren in beschouwing. Maar we hebben het niet over die energie.

We ondersteunen ALLE leven en we beschouwen zowel dat wat van een Hogere energie is als dat wat van een lager niveau is als ZIJNDE datgene dat we verlangen steeds weer op te heffen. We hebben ook opgemerkt dat vele van jullie van het pad af gegaan zijn … zoals jullie wellicht zouden zeggen?

Ja … ik heb veel brieven gekregen van mensen die VOELEN dat er niets is gebeurd … Geen Ascentie … en zij VOELEN dat alle hoop/weten verloren is! Het is beslist een ERG SUBTIEL VERSCHIL BINNENIN en ik kan dan ook perfect begrijpen dat velen absoluut niets kunnen VOELEN.

Toch … is het verschil er. Sta jezelf een moment toe … om je gedachten zich te laten vestigen in een WETEN. Haal een paar keer diep adem en WEET dat het pad, waarop jullie en alle mensen op jullie planeet … samen met jullie planeet … je bevinden, in toenemende mate een reis omhoog is. Naar een ‘plaats’ waar zaken, waarvan jullie je bewust zijn dat ze jullie NU, waar jullie nu zijn, niet langer dienen … NIET met jullie mee zullen stijgen … dat kunnen ze niet.


maandag, januari 14, 2013

De Arcturiaanse Groep via Marilyn Rafaelle - 13 Januari 2013

"Jij Bent Verantwoordelijk voor Jouw Eigen Evolutie, Jouw Eigen Ontwakingsproces."

Dierbaren, wij komen vandaag om met jullie over hoop te spreken. Oftewel, hoop welke niet gebaseerd is op het geloof van 'Ik heb het niet en ik hoop dat ik zal krijgen', maar hoop geboren vanuit het besef 'Dat ik het al heb omdat ik het al ben. Ik ben dan in staat om diep in het vertrouwen en de hoop te gaan dat dit besef zich extern zal manifesteren aangezien ik begin te leven, te bewegen, en mijn wezen erin heb.' Hoop kan zijn en is vaak, een uitdrukking van wanhoop, een gereedschap dat gebruikt wordt om iemand weg te houden van het rondploeteren in een geloofssysteem dat gebaseerd is op verkeerde concepten. Hoop is een woord dat vaak misbruikt is door religieuze leraren die onderwijzen dat de hoop in de één of andere onbekende God het gehele concept is dat een individu nodig is terwijl zij, de leraren, feitelijk de benodigde antwoorden niet hebben.

Hoop is een terugleunen in het besef dat er een plan is en omdat Ik één met de Bron ben, kan ik erop vertrouwen dat alles volgens plan verloopt. Ik heb dit plan voor mijzelf gecreëerd om te leren, en in de ervaringen van de spirituele zoeker is niets chaos eenvoudig ter wille van de chaos. Dit begrip dient ertoe om een individu met z'n centrum te verbinden, en staat iedere waarheid toe vermits gerealiseerd, om dan te manifesteren.

Wees je ervan bewust dierbaren dat alles snel in nieuwe richtingen beweegt. Het zou niet exact hebben kunnen gebeuren zoals je dacht dat het zou gebeuren of wanneer je dacht dat het zou gebeuren, maar dat betekend niet dat het niet gebeurd. Iedere dag ontwaken er meer mensen en zij worden deel van een forse golf van Licht die zich nu op de Aarde opbouwt. Vele van de veranderingen die jullie verwachten te zien op een bepaalde datum, zullen gaan gebeuren, alleen niet zo snel als dat jullie hoopten. Verandering vindt plaats met ieder voorbijgaand moment; met iedere ziel die ontwaakt en door het onware heen kijkt, en met iedere dierbare die het uitschreeuwt voor spirituele hulp.  

zaterdag, januari 12, 2013

Melchizedek via Méline Lafont - 11 Januari 2013

"Een Gouden Tijdperk en de Gouden Jij"
 
Dierbaren, welkom in het Tijdperk van Aquarius, het Gouden Tijdperk van Liefde en Licht, van evolutie en van Harmonie. Dit is een zeer wonderbaarlijke en fantastische tijd welke op jullie allemaal wacht. Ondanks het feit dat vele zielen tijdelijk de hoop verloren waren, groeit er weer een stevige vastberadenheid die jullie allemaal in jullie voorwaarts gaande evolutie bekrachtigd. Jullie evolutie is op vele niveaus met grote sprongen vooruit gegaan en de kwesties, die ietwat achteraan vast waren komen te zitten en die ernaar verlangen om renovaties aan te brengen, zullen door het gat van de deur heengaan.  
 
Dit gat zal voor iedereen wijd open blijven staan die verder wensen te gaan en actief wensen deel te nemen aan deze hernieuwde Wereld. Specifiek Gaia is zeer dankbaar voor jullie doorgaande volharding en jullie overtuiging om op het pad van verlichting te blijven manoeuvreren. Het vereist een enorm doorzettingsvermogen en enorme kracht om in staat te zijn hiermee door te gaan in alle verlichting en Liefde wat jullie harten zijn.
Wij zijn ons altijd bewust geweest van het feit dat jullie het tot hier aan toe op zouden redden en er is geen weg terug meer in deze dichtheid en deze illusie, aangezien jullie harten een geheel andere wereld en staat van Zijn volledig van Liefde en Licht creëren. Een zeer glorieuze stralende tijd is gearriveerd en de uitstraling hiervan zal volledig over de gehele wereld heen tot bloei komen. De voorafgaand genoemde uitstraling is een afschildering van jullie harten en zielen die oplichten tot jullie hoogste staat van Zijn en jullie hoogste gradatie van het Licht. Niets of niemand zal jullie in de weg staan wanneer jullie vastberadenheid jullie daar brengt waar jullie momenteel zijn.
Vele pogingen zijn ondernomen om te proberen tegen te gaan dat dit proces gemanifesteerd wordt, maar dat was nutteloos want deze pogingen zijn niet succesvol geweest. Het Licht is niet tegen te houden en is veel machtiger dan de wil van het duister. Jullie hadden genoeg van de dualiteit, en dus verwelkomen wij jullie in het Gouden Tijdperk van verlichting waar alleen verlichting aan de orde van de dag zal zijn. Meester Saint Germain staat aan het roer van dit Tijdperk en zijn werk zal vrucht dragen met de conditie dat jullie vertrouwen en geloof hebben dat wonderen wel degelijk gebeuren en dat zij een werkelijkheid zijn.

zondag, januari 06, 2013

Blossom Goodchild & GFL - 5 Januari 2013

Deze Transformatie Is Jullie Eigen Privéreis.
Voor ons is het niet van belang hoe anderen hun reis willen doen. Alles wat we wensen is dat zij LIEFDE in zichzelf vinden opdat de wereld, waarin iedereen verlangt te leven, wordt geschapen.
Wij wensen dat een ziel zijn eigen WAARHEID vindt op elke wijze die ‘hun bootje laat voortdrijven’.
Sommigen kunnen het GEVOEL hebben dat deze VERANDERING … deze vorm van Verlichting slechts gebeurde bij een bevoorrecht groepje mensen. Dit, zouden we willen zeggen, was niet het geval. We zouden willen zeggen dat iedereen … ongeacht het stadium van jullie reis waarop/waarin jullie je bevinden … een GROTERE LICHTenergie in hun WEZEN heeft ontvangen.
Dat het niet kwam op de manier die men ‘verwachtte’, wil niet zeggen dat het niet gebeurde. Want tot men volledig het onderscheid kan maken tussen het oude en het nieuwe … zal het enige tijd kosten om de nieuwe realiteit te ontdekken. Maar … men zál het ontdekken.
VERANDER HOOP IN WETEN dat wij eraan komen om ons als familie te herenigen. ER IS EEN GROOT VERSCHIL … ALS VAN GESCHEIDEN WERELDEN …. tussen HOPEN EN WETEN. 

Blossom: Welnu, daar zijn we weer! Wat gaan de dagen snel voorbij! Hoe zouden jullie willen beginnen vandaag? Persoonlijk ben ik er niet zeker van waarover we het nu zouden moeten hebben. We hebben over LIEFDE gepraat en dat zullen we, denk ik, nog wel vaker doen. Het voelt allemaal wat vreemd hoe we vanaf hier verder gaan en wat onze missie is!
Galactische Federatie van Licht: We zouden het fijn vinden om heel helder te stellen dat het onze missie is om jullie te laten begrijpen wie jullie zijn! Dit heeft het rimpelende effect dat de planeet Aarde op een Hoger vindingrijk niveau komt waarop jullie ALLEN WETEN dat het LEVEN … het LEVEN IN ZIJN VOLLE GLORIE … een heel stuk beter zal worden dan jullie momenteel denken dat het kan zijn.
We zagen gedurende de laatste weken van jullie tijd dat de energieën wegvloeiden. Sommigen voelden de noodzaak om in een hoekje weg te kruipen. Zij hebben de behoefte om een deken over zich heen te gooien en nooit meer tevoorschijn te komen … zo sterk was hun teleurstelling dat er ‘niets’ was gebeurd op de datum waarop zij zich ‘met heel hun ziel en zaligheid’ hadden gefocust. Anderen hebben alle verwachtingen over zichzelf overtroffen en ervaren nu een NIEUWE AARDE. ZIJ zelf zijn het die zijn VERANDERD naar de volgende fase van zichzelf en zij beleven nu ieder bewust moment erg veel vreugde en wonderen.
Er zijn er ook … zogezegd … net als jijzelf, Blossom … die hier tussenin zitten.
Zien jullie, lieve mensen … hoe … DEZE TRANSFORMATIE JULLIE EIGEN PRIVEREIS IS?
Maar het is zeker ook EEN wereldwijde allesomvattende [transformatie]!
Dat is inderdaad zo. Maar doordat elk individu ‘zijn aandeel levert’ zal het geheel zich omkeren … omkeren!
We verlangen er slechts naar om te verheffen. We zijn ons ervan bewust dat velen denken dat WIJ de aanleiding zijn tot hun benauwdheid … tot hun teleurgestelde gezichtspunt. Zij vestigen AL hun hoop en VERTROUWEN op ONS. Vanuit ons perspectief is er niets van wat wij hebben gezegd dat van richting veranderd is. ALLES dat wij jullie hebben aangeboden is voortgekomen vanuit onze Grotere Kennis van wat van wat er gaat/kan/zal gebeuren.
Zeiden we jullie niet om ‘het onverwachte te verwachten’? En nu wat jullie niet verwachtten is gekomen … is het aan ieder van jullie HOE JULLIE KIEZEN om te accepteren WAT ER IS!

vrijdag, januari 04, 2013

Saint Germain via Méline Lafont - 3 Januari 2013

Over NESARA en het Wereld Trust Fonds


(Ik voelde nooit de drang om dingen over Nesara te delen omdat het me nooit persoonlijk interesseerde, noch sprak ik erover met Saint Germain in mijn privéruimte. Maar omdat sommigen me erover gevraagd hebben, ging ik ermee akkoord om één channeling alleen over dit onderwerp te doen. Liefde, Méline)

M: Kunt U mij enige inzichten geven aangaande Uw Trustfonds (door gevolmachtigden beheerd kapitaal) en Nesara? Zijn deze echt en is het Wereld Trust Fonds een deel van Nesara?
SG: Natuurlijk, je mag onderzoek verrichten over deze kwesties en het zal mijn genoegen zijn om antwoord te geven. Het Wereld Trust Fonds is iets dat, alhoewel het langzaam is, tevoorschijn komt op jullie huidige wereld. Het heeft te maken met het teruggeven aan de Mensheid, als een soort van schadeloosstelling, van de financiën die ooit van hen afgenomen zijn maar die rechtmatig van hen waren. Dit Trustfonds is onder mijn supervisie vastgesteld en zal alleen onder mijn supervisie blijven zolang als de financiën niet vrijgegeven zijn. Ik zal degene zijn die de beslissingen zal maken wat dit betreft en ik zal beslissen wanneer het allemaal in gang gezet zal worden.  
 
Dit 'wanneer' zit er al lange tijd aan te komen; er zijn tegenwerkingen en moeilijkheden langs het traject geweest, maar ik nam altijd het leven en de vrijheid van iedere ziel in overweging als mijn hoogste prioriteit. Eerst moest ik er zeker van zijn dat alles en iedereen ongeschonden zou blijven en dat zij de kans kregen om een heilzame betaling van dat fonds te ervaren. Dit fonds is geen fabeltje maar een feit: het fonds bevat goud van onmeetbare waarde welke de mensheid rechtmatig toebehoord. Wanneer eenmaal alle hebzucht en bronnen van het kwaad volledig verwijderd zijn zal het weer veilig zijn om deze financiën naar hun rechtmatige eigenaren terug te laten keren: de gehele mensheid.  ]

Ik zal over dit onderwerp een beslissing nemen wanneer dit zal gebeuren: Ik kan vooraf niet vaststellen wanneer dit precies zal zijn, alles dat ik kan zeggen is dat het bepaald zal worden in slechts een seconde van jullie tijd. Deze tijd moet exact juist zijn en de mogelijkheid wordt nu in toenemende mate een waarschijnlijkheid aangezien de bronnen van het kwaad en de duistere machten nu zo goed als uitgeroeid zijn. Al met al staat er veel op het spel en jullie veiligheid is mijn top prioriteit op dit moment! Wees ervan verzekerd en heb vertrouwen: jullie zullen zeer zeker de ervaring van dit alles in deze tijden van jullie incarnatie hebben.

donderdag, januari 03, 2013

De Arcturiaanse Groep - 30 December 2012 / Marilyn Rafaelle

"De Mensheid Omhelst Meer Waarheid en Licht"
Groeten aan allen die tot de Arcturiaanse berichtgevingen aangetrokken worden want wij verwelkomen jullie met grote liefde en licht, dierbaren. Wij zien jullie teleurstelling dat alles niet veranderde op de dag welke jullie vastgesteld hadden als de dag van vele manifestaties. Jullie moeten echter beseffen, dat veel van wat jullie verwachten van jullie eigen creatie was. Veel van de voorspellingen van zuivere kanalen zullen inderdaad manifesteren, maar alleen als de mensheid meer waarheid en licht omhelst. Veel is er gebeurd en gebeurd nog steeds, maar op een driedimensionaal niveau zijn jullie op dit moment nog niet in staat het te zien. Velen voelen deze hogere frequenties maar begrijpen niet volledig wat zij voelen. Sommigen ervaren momenteel vreemde fysieke kwesties welke feitelijk enorme opruimingen van oude energie zijn, het fysieke voorbereidend om kristallijne en lichter te worden. Verandering is geleidelijk, maar het vindt beslist plaats.
Je kunt bij jezelf ontdekken je bewust te worden van de subtiele veranderingen in de gedragingen/houdingen van anderen - velen waarover je dacht als zijnde zeer stoïcijns en stijf in hun overtuigingen/geloof en je zult zeggen; "Hoe is dit gebeurd?". Wel, deze veranderingen in het denkproces van individuen zijn het resultaat van de nieuwe energieën die nu stilletjes en geleidelijk aan het wereldbewustzijn penetreren, dierbaren. Nieuwe en hogere frequenties van Lichtenergieën stromen naar binnen en als jij jezelf opent om hen te ontvangen, dan zal je dat.
Je kunt ontdekken dat veel van waar je van hield, eenvoudig niet langer belangrijk meer lijkt te zijn. Dit is een teken dat je bewustzijn aan het veranderen is en dat jij niet langer resoneert met deze evenementen, mensen, dingen, voedsel, enzovoorts die voorheen zeer belangrijk leken te zijn. Velen hebben dit met de kerstvakantie ervaren, en activiteiten voelden ietwat saai aan. Er zijn signalen dat jullie verschuiven dierbaren, jullie verschuiven in een nieuw bewustzijn/besef en in nieuwe energieën. Erken deze ervaringen als signalen, dat er inderdaad veel gaande is.
Probeer niet die dingen levendig te houden welke je ontgroeid bent eenvoudig omdat de wereld je verteld dat zij belangrijk zijn. Velen hebben dat geprobeerd en echte wereldse overtuigingen/geloven zijn eenvoudig dat, concepten en overtuigingen zonder een grondslag in de werkelijkheid. Proberen om tradities en ceremonieën levendig te houden uit gewoonte of schuld is inderdaad jezelf opgesloten houden in alles dat oud en afgelopen is en zal je niet dienen om jou te helpen te evolueren. Vertrouw jouw intuïtie, vertrouw dat je begeleidt/gegidst wordt, en vertrouw erop dat je inderdaad één met de Bron bent en daarom door moet gaan met jouw reis van ontwaking hoe lang je er ook voor zult kiezen dat het zal duren. Het kind moet op een bepaald punt de schatten van de kindertijd wegzetten en de schatten van de volwassenheid omhelzen.