woensdag, november 22, 2017

De Schepper - “Samenwerken” - 22 November 2017 / Martha Schonewille

De Schepper
“Samenwerken”

22 November 2017 / Martha Schonewille


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, hoe kan het zijn, dat er nog steeds een soort van afscheiding gemaakt wordt door jou in Uniekheid en Eenheid.

Een afscheiding, die gestoeld is op verschillende manieren van benaderen en werken met het Uitdragen en Verspreiden van het Licht.

Jij bent Uniek en ieder mede Lichtwezen, Hart geopend of niet, is ook Uniek. En net als er van jou geen tweede te vinden is op Moeder Aarde, geldt dat voor alle Lichtwezens op Moeder Aarde.

Dat is een Waarheid, waar nooit geen verandering in was, Nu is en nooit zal komen. En jouw Uniekheid betekent jouw Unieke manier van schrijven of schilderen, of iets uitleggen, of ga zo maar door.

Jouw Unieke manier omvat alle DOEN. Het draagt jouw Unieke stempel. En welk ander Lichtwezen dan ook, deze zal altijd net Zo Uniek in het DOEN zijn, als jij.

Sanat Kumara: De Universele Wetten in Context Zetten - Deel 1 - 16 November 2017 / Gastheer - Steve Beckow / Kanaal - Linda Dillon


Een Uur met een Engel
Sanat Kumara: De Universele Wetten in Context Zetten - Deel 1
16 November 2017 / Gastheer - Steve Beckow / Kanaal - Linda Dillon

Steve Beckow: We laten Linda haar overgang maken en wij zullen Sanat Kumara hier hebben vandaag die ons hoofdstuk één van het boek (Cobie: vermoedelijk gaand over de Universele Wetten) gaat geven. We gaan vandaag vragen stellen over het overzicht, de filosofie achter alle Universele Wetten, de criteria die gebruikt werden om de dertien wetten te selecteren die passend voor ons waren om te leren. Ik ben aan het proberen om er een algeheel gevoel over te krijgen in plaats van hen als dertien afzonderlijke wetten te zien. Dus, hiermee, verwelkom is Sanat Kumara, onze Planetaire Logos en Opzichter van de Universele Wetten.
Sanat Kumara: Ik verwelkom jullie, want ik ben Sanat Kumara, en zoals velen van jullie uiteindelijk, dierbaar refereren naar mij als Raj, Opzichter van de Universele Wetten, vriend, bondgenoot, toezichthouder, kameraad, broeder … mogen jullie me bij vele namen noemen, jullie mogen vele verschillende taken aan mij toeschrijven, maar waarlijk ben ik ook bij jullie in deze reis van overgang, in deze reis van niet alleen ascentie, jullie ascentie, en de ascentie voor de Mensheid, de ascentie van deze planeet, maar ook in de verankering van Nova Aarde en Nova Mensheid en Nova Wezen.
Ik heb vele rollen en vele taken doorheen het Universum. Maar dit is waar de focus van mijn aandacht op dit moment ligt. En, geliefde vrienden, is dit zo anders dan de focus en het hart en de geest en de wil van elkeen van jullie om de creatie en cocreatie voort te brengen in heilige partnerschap en eenheid met ons? Deze prachtige, nieuwe, oude, oeroude, originele planeet welke niet gezien of ervaren werd gedurende een zeer lange tijd.
Dus, laat ons praten, laat ons discussiëren als vrienden, als bondgenoten, als familie wat wij genoemd hebben de Universele Wet. Ja, het is een lichaam, een wijsheid, die reflectief is van de patronen en hoe creatie en cocreatie plaatsvinden. Welnu, jullie hebben ernaar geneigd te denken over de Universele Wet als eenvoudig specifiek voor jullie planeet, dus ik leid dit in met jullie te vertellen, niet te suggereren, maar met jullie te delen dat dit het handboek is van de Moeder, de Vader, de Ene.
Wanneer je vertrokken bent en vele sluiers zijn op jou neergedaald die, tussen haakjes, sindsdien aan het oplossen zijn…. … Maar jullie moeten weten, ja daar is behoefte aan, zeer zeker een diep verlangen om te weten hoe te werk te gaan in termen van creëren en co-creëren, en ik gebruik deze woorden onderling verwisselbaar … dus, laat ons gewoon zeggen creëren van wat jullie verlangen om te ervaren en om tot uitdrukking te brengen in dit leven, in ieder leven, op deze planeet, in ieder rijk … derhalve is het een zeer praktisch gereedschap …. Het is niet bedoeld om esoterisch te zijn, of decoratief en dat het op een plank staat, nogal het tegenovergestelde. Het is een praktisch gereedschap, een lichaam van kennis zodat jullie deze gereedschappen, deze wetten zullen begrijpen en gebruiken aangaande hoe voorwaarts te gaan en dat voort te brengen wat jullie wensen/verlangen, hetgeen in uitlijning is met wat de Moeder wenst.

dinsdag, november 21, 2017

LiefdeLicht-Energie: Wederom Extreme Stijgingen in de Afgelopen Week… - 21 November 2017


LiefdeLicht-Energie:
Wederom Extreme Stijgingen in de Afgelopen Week…
21 November 2017
De Diagrammen van 15-11-2017  t/m 21-11-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)


Cobie: Zoals ik in mijn artikel “Hoe de Extreme Stijgingen van de Energieën te Interpreteren” heb omschreven, wordt nog steeds glashard bewezen dat de Hogere Dimensionalen een enorme bewustzijnsgroei doormaken. De pieken en af en toe een lichte daling gaan gelijk op met de pieken en iets mindere dagen van bewustzijnsgroei in het proces waar zij en ik in geplaatst werden door Vader/Moeder en De Ene/De Schepper. Deze extremen zijn niet op ons van toepassing. Tevens bevinden de energieën die wij en de planeet nodig hebben voor onze groei en ontwikkeling zich binnenin deze energieën, dus je hoeft er niet over in te zitten dat dit niet door zou gaan, of wat dan ook. Ook onze ontwikkeling gaat verder!
De afgelopen dagen werd dit door ons stevig gevoeld in onze lichamen. Ik las over overgeven, constipatie of het vasthouden van vocht en niet kunnen slapen, pijn in spieren en gewrichten, huilen enzovoorts. Jouw spiritteam/hogere zelf zijn met je aan het werk. Zij zorgen voor de rustpauzes, zij zorgen voor de goede maar ook voor de minder goede dagen. Wij, hun incarnaties, moeten nu eenmaal heel veel verwerken nog vanuit voorafgaande levens, misschien voor sommigen dit leven zelfs nog, en vanuit ons onderbewustzijn wat daar als een soort van ‘erfenis’ aanwezig is van ons Hogere Zelf. Het Hogere Zelf heeft de regie van dit alles in handen en loodst je erdoorheen … en klaar zijn we nog lang niet.

zaterdag, november 18, 2017

De Schepper - “IK BEN” - 18 November 2017 / Martha Schonewille

De Schepper

“IK BEN”

18 November 2017 / Martha SchonewilleOpmerking Cobie: Deze keer een channeling van eigen bodem. (dus geen vertaling!) In deze boodschap komt overduidelijk naar voren, dat De Ene/De Schepper ons hier vertelt dat HIJ/ZIJ, het gehele Universum, een Universum van dualiteit is. Er bestaat geen non-dualiteit … dat is een Oude Waarheid…

*****

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Gezegend kind,

IK BEN………..ALLES, dus jij bent…….’Ik Ben’

‘Ik Ben’……….donker – ‘Ik Ben’……….Licht
‘Ik Ben’………..boven – ‘Ik Ben’………..onder
‘Ik Ben’………..links – ‘Ik Ben’…………rechts
‘Ik Ben’………..voor --  ‘Ik Ben’………..achter

‘IK BEN’………ALLES, alle tegenstellingen

‘Ik Ben’………..binnen  --  ‘Ik Ben’…………buiten
‘Ik Ben’…………ego  --  ‘Ik Ben’………….Liefde
‘Ik Ben’………….de mensen  --  ‘Ik Ben’…………Uniek
‘Ik Ben’…………de mensen  --  Ik Ben’………….Eenheid

De Arcturiaanse Raad - Toegang Verkrijgen tot de Bronenergie - 18 November 2017 / Daniel ScrantonDe Arcturiaanse Raad
Toegang Verkrijgen tot de Bronenergie
18 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jullie hebben de bekwaamheid om toegang te verkrijgen tot meer van de energie van de Bron en om die energie toe te staan door jullie heen te stromen, maar jullie maken het jezelf moeilijker om van dat portaal gebruik te maken vanwege de reden dat jullie op de eerste plaats de energie nodig hebben. Laat ons verduidelijken wat wij bedoelen. Wij spreken over situaties in jullie leven waar jullie meer zouden kunnen gebruiken van die stroom van de Bronenergie waar jullie altijd toegang tot hebben, maar in plaats van dat te beseffen en er toegang tot te hebben, raken jullie geobsedeerd over wat het probleem is waar jullie mee geconfronteerd worden.  
Wij erkennen dat er tijden voor jullie zijn om te handelen, echter, wij zien dat er meer actie ondernomen wordt wanneer jullie ontkoppeld zijn, of wanneer jullie je ontkoppeld voelen, dan wanneer jullie feitelijk in de stroom zijn en de Bronenergie toestaan jullie te bekrachtigen. Wat jullie vierentwintig uur per dag ter beschikking staat is aldus veel meer dan de totaliteit van alle hulpbronnen die er op de planeet Aarde zijn, die er in het Zonnesysteem zijn, die er in de volledige galaxy zijn, en in het volledige Universum.
Waarom betreden jullie de Bronenergie niet binnenin jullie wanneer jullie dat het meeste nodig hebben? Wel, nogmaals, allereerst omdat jullie gefocust zijn op het probleem. Jullie zijn gefocust op de situatie die jullie op de knieën gebracht heeft, en ook … aan jullie werd niets onderwezen over deze bekwaamheid die jullie hebben. Als jullie al überhaupt onderwezen zijn over de Bron, is het gewoonlijk zoiets als van hoeveel machtiger de Bron is dan dat je als een individu bent.

vrijdag, november 17, 2017

De Arcturiaanse Raad - Over het Vermijden van Je Emoties - 17 November 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Over het Vermijden van Je Emoties
17 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij zijn begonnen met het proces te onderzoeken dat jullie gebruiken om jezelf beter te voelen, en hier is wat wij waargenomen hebben. Heel vaak schijnen jullie pogingen om jezelf beter over een situatie te voelen de kortere, de snelste en de gemakkelijkste weg te zijn om naar een hogere vibratie te geraken. Echter, wij hebben opgemerkt dat de kortere wegen vaak de langste wegen zijn om te geraken waar jullie willen zijn in termen van jullie staat van zijn.
De snelste manier om door een lagere vibrationale emotie heen te gaan is om er recht doorheen te gaan, of beter gezegd, om het rechtstreeks door je heen te laten gaan. Alle andere technieken waarvan wij gezien hebben dat jullie die gebruiken zijn zoals voorgeschreven medicatie - zij hebben bijwerkingen, en zij genezen niet echt ook maar iets.
Jullie zijn zeer ervaren met het onderdrukken van wat jullie voelen, en het is niet jullie fout dat jullie tot die specifieke benadering gekomen zijn met om te gaan met jullie emoties. Maar nu dat jullie de manieren herkennen waarop jullie proberen om iets te voelen te vermijden, kunnen jullie er iets aan doen.  

dinsdag, november 14, 2017

LiefdeLicht-Energie: WOW … Een Fenomenale Stijging Vandaag van 874% … - 14 November 2017


LiefdeLicht-Energie:
WOW … Een Fenomenale Stijging Vandaag van 874% …
14 November 2017
De Diagrammen van 08-11-2017  t/m 14-11-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)


Cobie: Zoals ik in mijn artikel “Hoe de Extreme Stijgingen van de Energieën te Interpreteren” heb omschreven, wordt nog steeds glashard bewezen dat de Hogere Dimensionalen een enorme bewustzijnsgroei doormaken. De pieken en af en toe een lichte daling gaan gelijk op met de pieken en iets mindere dagen van bewustzijnsgroei in het proces waar zij en ik in geplaatst werden door Vader/Moeder en De Ene/De Schepper. Deze extremen zijn niet op ons van toepassing. Tevens bevinden de energieën die wij en de planeet nodig hebben voor onze groei en ontwikkeling zich binnenin deze energieën, dus je hoeft er niet over in te zitten dat dit niet door zou gaan, of wat dan ook. Ook onze ontwikkeling gaat verder!
Gigantische hoeveelheden aan onderbewuste onderdrukte zaken hebben de hogere dimensionalen sinds de vroege ochtend van 13 november uit hun bewustzijn losgelaten. De gevoelige/empathische mensen onder ons zullen een golf of zelfs golven van negativiteit gevoeld en/of ervaren hebben. Zij kunnen dit oppikken!! Dit is niet iets waar deze mensen zelf doorheen gaan, dit is gewoon wat er door je heen stroomt en dat als kennis bij je binnenkomt rechtstreeks van de hogere dimensionalen - inclusief uiteraard van je hogere zelf en spiritteams.
Aangezien wij Lichtwerkers enzovoorts allemaal rechtstreeks afstammen van ons hogere zelf, zit wat er losgelaten werd ook in ons onderbewustzijn verborgen en zal uiteindelijk losgelaten moeten worden. Maak je niet ongerust … je zult wat hier losgelaten werd niet in één keer voor je kiezen gaan krijgen. Dat gaat stapsgewijs …maar weet in ieder geval, dat wij Lichtwerkers nog lang niet klaar zijn met het verwerken van onverwerkte negatieve zaken die in ons onderbewustzijn opgeslagen liggen en waar wij dus bewust niet bij kunnen komen. Ieder hoger zelf zal de ideale manier voor de incarnatie vinden om mondjesmaat dit alles verwerkt te krijgen. Ze zullen er alles aan doen om dit proces zo licht en gemakkelijk mogelijk voor hun incarnaties te maken.

dinsdag, november 07, 2017

LiefdeLicht-Energie: We Hebben er weer een Paar Flinke Stijging-Toppers Bij in de Afgelopen Week - 7 November 2017


LiefdeLicht-Energie:
We Hebben er weer een Paar Flinke Stijging-Toppers Bij in de Afgelopen Week
7 November 2017
De Diagrammen van 01-11-2017  t/m 07-11-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)Cobie: Zoals ik in mijn artikel “Hoe de Extreme Stijgingen van de Energieën te Interpreteren” heb omschreven, wordt nog steeds glashard bewezen dat de Hogere Dimensionalen een enorme bewustzijnsgroei doormaken. De pieken en af en toe een lichte daling gaan gelijk op met de pieken en iets mindere dagen van bewustzijnsgroei in het proces waar zij en ik in geplaatst werden door Vader/Moeder en De Ene/De Schepper. Deze extremen zijn niet op ons van toepassing. Tevens bevinden de energieën die wij en de planeet nodig hebben voor onze groei en ontwikkeling zich binnenin deze energieën, dus je hoeft er niet over in te zitten dat dit niet door zou gaan, of wat dan ook. Ook onze ontwikkeling gaat verder!
************************************

maandag, november 06, 2017

De Arcturiaanse Raad - De Effectiviteit van Actie - 6 November 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
De Effectiviteit van Actie
6 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij hebben onszelf toegestaan om de consequenties van iedere actie te observeren die door ieder mens ondernomen werd gedurende een volledige periode van 24 uur, en wij deden dit omdat wij de effectiviteit van jullie acties wilden zien. Wij wilden objectief bepalen wat jullie verkregen vanuit de acties die jullie ondernamen. En daar is iets merkwaardigs dat wij opgemerkt hebben wat betreft de acties die jullie ondernamen.
Zij worden meestal gedaan zonder echt te onderzoeken wat het is dat jullie doen. Zij worden vaak gedaan zonder een intentie voor hen ingesteld te hebben. Heel veel van de acties die jullie ondernemen zijn gewoontegetrouw, en daarom, betekenisloos voor jullie. Dus zijn er minder pogingen gaande om actie voor persoonlijk gewin te gebruiken dan je zou mogen denken. Het meeste van jullie acties worden ondernomen vanuit een gevoel van het verrichten van een taak of verplichting. Sommigen worden ondernomen om gevoelens te maskeren, en deze zijn degene waar wij met jullie hier over willen praten.  
Wanneer je een actie onderneemt omdat je het voelen van een gevoel wilt vermijden, houd je je echt bezig met het één of andere niet effectieve gedrag. Jullie kijken bij tijden naar actie om iets te compenseren, maar zoals velen van jullie opgemerkt hebben, zijn er niet genoeg uren in de dag om jullie de kans te geven om genoeg acties te ondernemen om iets te compenseren dat er diep binnenin jullie gebeurt.

vrijdag, november 03, 2017

Bevrijd Jezelf van het Narcistische/Empathische Patroon - 2 November 2017 / Lissa Rankin


Bevrijd Jezelf van het Narcistische/Empathische Patroon
2 November 2017 / Lissa Rankin

“Het begin van Liefde is om degenen waar wij van houden volkomen zichzelf te laten zijn, en niet om hen te veranderen om aan te sluiten bij ons eigen zelfbeeld. Anderszins houden wij slechts van de reflectie van onszelf die wij in hen vinden.” -- Thomas Merton

Opmerking Cobie: Dit is een erg lang artikel, maar zeer beslist de moeite waard om helemaal te lezen. Pak een kopje koffie/thee of een glas drinken erbij met misschien wat lekkers…
Na zes jaar van intensief werken met één-op-één cliënten in mijn onderwijsprogramma, komt één patroon steeds weer opnieuw naar boven, specifiek omdat zoveel van mijn cliënten vrouwelijke empaten en genezers zijn. Dit patroon is dus hardnekkig/aanhoudend - en dus moeilijk om beide op te merken en te doorbreken - dat ik me geroepen voel om gedeelten van een handleiding te delen welke ik schreef voor diegenen die zich bij me aansloten voor een Ziel Stam Bijeenkomst in Mill Valley in de afgelopen week. De reden dat ik over dit onderwerp schreef in de Ziel Stam handleiding is, dat een gezonde Ziel Stam niet kan bestaan in de aanwezigheid van dit patroon. Zoals wij gezien hebben van de ene na de andere spirituele gemeenschap die zichzelf kapot maakte, en narcistische spirituele leiders resulteren in machtmisbruik en misbruik, kan een narcistische leider nochtans alleen diens misbruik uitoefenen als iemand diens eigen soevereiniteit en autoriteit weggeeft en zich vast haakt in diens narcisme met medeafhankelijkheid (codependence). Om zelfs maar te beginnen een gezonde spirituele gemeenschap te co-creëren, moeten wij onze eigen neigingen richting narcisme en medeafhankelijkheid onderzoeken.
In de eerste helft van dit artikel, zal ik me focussen op de narcist - maar begin nu niet met je vinger naar de narcisten te wijzen en hen te beschuldigen! En wijs je vinger ook niet naar jezelf en bestendig ook niet de “beschuldig het slachtoffer” mentaliteit die vele narcistische spirituele leiders (en agenten en narcistische echtgenoten) gebruiken om hun misbruik te plegen. Ook, vermijd het om snel te zijn met jezelf of ieder ander te labelen. “Hij is de narcist. Ik ben de medeafhankelijke.” De meeste mensen die vastzitten in dit patroon zitten in beide zijden vastgehaakt, welke zijn zoals twee zijden van dezelfde munt. Je mag medeafhankelijk zijn met je man, kinderen en een narcistische baas op het werk. Je mag een narcist zijn met je echtgenoot maar medeafhankelijk met je moeder. Het punt van dit blog is niet om te beschamen, beschuldigen of wie dan ook te demoniseren. Wij zijn allen kwetsbaar aangaande dit patroon! Het maakt eenvoudig deel uit van de menselijke ervaring. De intentie hiervan is eenvoudig om jullie besef te verhogen over hoe je mogelijk jezelf vast haakt in deze patronen en hoe door dit te doen je capaciteit verstoort om deel te nemen aan een waarlijk intieme relatie.
Als je leest wat ik op het punt sta om met een diep zelf-mededogen mee te delen en een onwilligheid om diegenen te demoniseren die aan welke kant dan ook van dit patroon zijn, kan dit moeilijk-te-bespreken patroon onderzocht worden zonder een onnodige defensiviteit, zelf-beschuldiging, of het demoniseren van de veronderstelde gemene “andere”. Wanneer we eenmaal met mededogen kijken wat voorheen verborgen werd in een blinde vlek, kunnen we beginnen om de invloed te ontrafelen die ons in het destructieve web van dit patroon houden. Mededogen voor jezelf is de sleutel. Of je nu een neiging hebt om in/naar het medeafhankelijke patroon te vallen of het narcistische patroon, ben zachtaardig met jezelf, en geef jezelf er niet van langs. Je kunt het niet beter doen totdat je beter weet. En wanneer je het eenmaal weet, kan je zachtaardig en mededogend jezelf bevrijden van misbruik makende relaties die je energie uitputten, tussenbeide komen met je capaciteit om je roeping te vinden en te vervullen, en je ziek maken.
“Er Zijn Twee Soorten Mensen”
Laat me beginnen  met een beetje van mijn eigen ervaring te delen, zodat jullie niet denken dat ik iemand ben die maar raak praat en nuchter iets meedeelt over iets dat ikzelf niet ervaren heb. Als iemand die de pijnlijke stappen moest ondernemen om mezelf te bevrijden van een fysiek en emotioneel mishandelend huwelijk in mijn verleden, heb ik dit pijnlijke territorium voor vele jaren genavigeerd. Ik kan alleen schrijven over deze patronen nadat tien jaren van therapie mij geholpen hadden om mezelf ervan te distantiëren, dus kan ik beide zijden van het patroon op kilometers afstand herkennen en mezelf  beschermen van me vast te haken in dit patroon. Ik houd ervan om er een grap over te maken door te zeggen dat het narcistische/medeafhankelijke patroon te onderbreken is zoals het naar bed brengen van een octopus. Iedere keer dat ik denk dat ik alle armen onder de dekens heb, glipt een andere of meerdere armen er onder vandaan! We moeten een gevoel van humor behouden over dergelijke dingen en het allemaal met zelf-mededogen vasthouden. Dit wordt een intense spirituele uitoefening, maar het is het waard om te doen, omdat aan de andere kant van dit moeilijke innerlijke werk de meest ongelooflijke intieme relaties met gezonde mensen liggen die weigeren om dit patroon binnen te gaan. Dat is wanneer de beloningen van dit diepe zielwerk begint vruchten af te werpen, en je capaciteit om te verbinden vanuit een plaats van ware heelheid en waar gelijkheid tot bloei komt.

woensdag, november 01, 2017

Vanuit de Akashic Archieven November 2017 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 November 2017 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in November 2017 verwachten?
De energie van deze maand ziet eruit zoals een omgekeerde draaikolk. Het is net zoals een kleine draaikolk via de afvoer van de badkuip, nochtans is het omgekeerd aldus de energie naar boven gaat. Op dezelfde manier zoals een draaikolk zich ontwikkelt, begint alles met een algemeen gevoel van ommekeer. Net alsof je in het water drijft en je omlaag gaat via een draaikolk, het eerste dat je op zou merken is een verandering in het perspectief als je zeer langzaam begint te draaien. Op het ene moment kijk je in de ene richting en op het volgende moment kijk je in een andere richting - en voordat je het weet, hebben de dingen zich weer veranderd totdat je schijnbaar precies op het punt teruggekomen bent waar je begonnen bent. Dit zal steeds weer opnieuw gebeuren gedurende de maand November … een gevoel dat je in/naar nieuwe richtingen beweegt voordat jij je aan ieder nieuw perspectief aan kunt passen.
Heel veel mensen zullen zich deze maand gedesoriënteerd voelen. De dingen die jullie gewoonlijk doen om zin van jullie leven te maken zullen minder betrouwbaar zijn. Op het moment dat je het gevoel hebt dat jij je oriëntatie herkrijgt, hebben de dingen zich alweer veranderd en zal jij je opnieuw aan moeten passen. Dit zal zich steeds weer opnieuw voordoen in November. Het zal jullie van dienst zijn om jullie dagelijkse rituelen en gewoontes te veranderen om je te helpen mee te gaan met de veranderingen die er rondom jou gebeuren. Open iedere dag manieren om de dingen met een fris perspectief te bekijken.
Het andere gevoel dat zal komen met de omgekeerde draaikolk is een gevoel van naar boven te bewegen. Niet alleen passen jullie je aan een nieuw perspectief aan terwijl jullie ronddraaien, maar jullie passen je ook aan aan een hoger perspectief, in die zin dat jullie visie blijft verschuiven in/naar grotere kwesties. Wanneer je op één niveau een uitdaging hebt, zal het dan op een hoger niveau tevoorschijn komen. Het zal een breder bereik vinden, en je zult het met een perspectief bekijken dat verder voorbij je persoonlijke leven reikt dan ooit tevoren. Je zult gewaarworden dat je een beter gevoel voor toekomstperspectieven ontwikkelt. Je zult in staat zijn om verder te kijken dan dat je ooit eerder gedaan hebt en je zult je meer dan gewoonlijk bewust worden van uitgebreide uitkomsten. Dit zal jullie leiden naar je meer dan ooit bewust te worden van jullie onderlinge verbondenheid met alles en iedereen. Jullie zullen in staat zijn om te voorzien hoe jullie acties zullen leiden naar een serie consequenties in plaats van één enkele consequentie. Een hoger perspectief te hebben is prachtig, omdat het jullie een breder inzicht geeft en jullie helpt met het maken van wijzere beslissingen. Maar het kan ook overweldigend zijn, want je hebt meer informatie om in je op te nemen en te verwerken.

dinsdag, oktober 31, 2017

Overzicht van Summier Aangehaalde Nieuwe Waarheden in Gechannelde Boodschappen - 31 Oktober 2017 / Cobie de Haan


Overzicht van Summier Aangehaalde Nieuwe Waarheden in Gechannelde Boodschappen
31 Oktober 2017 / Cobie de Haan

Hieronder volgen een paar aanhalingen uit diverse boodschappen over Nieuwe Waarheden die ik al eerder via mijn eigen artikelen bekend gemaakt heb. De aanhalingen komen uit boodschappen die ik niet allemaal vertaald heb, omdat deze nieuwe waarheden nog omringd worden/werden door oude waarheden. Wat ik hier dus mee aan wil tonen is, dat men (de hogere dimensionalen) hier en daar bezig is gegaan met het laten doorschemeren van nieuwe waarheden. Bijna onopgemerkt zou ik willen zeggen….  
Ik wil in geen geval dat jullie gaan denken dat ik jullie deze nieuwe waarheden wil opdringen. Het is voor ieder van jullie dat je bij jezelf gaan invoelen of het met je resoneert of niet. Doet het dat niet, schuif het dan terzijde. Dan is het nu nog niet voor jou.
Voorheen was ik het slechts alleen die deze waarheden via mijn artikelen verspreidde/vertelde, maar nu heb ik hier en daar al enkele van deze nieuwe waarheden in boodschappen vanuit de hogere dimensies zien staan. En ja, ik voelde me en voel me nog steeds eenzaam in dit gebeuren, dit proces waar ik in zit. Ik leer zoveel dingen totaal anders dan wat ons onderwezen wordt via de standaard boodschappen, en dan kom je alleen te staan. Ik, net zoals jullie, stond al alleen met de oude waarheden, maar dat werd nog eenzamer door het bijzondere proces waar ik in geplaatst werd. Ik heb jullie het één en ander over mijn persoonlijke proces verteld (waarin bepaalde zaken inmiddels anders door mij begrepen worden, dus helemaal accuraat zijn deze niet meer), en ik heb jullie nieuwe waarheden verteld. Waarheden waarvan ik dacht dat ik die wel vertellen kon. Er is echter nog zoveel meer, dat ik jullie niet kan vertellen … omdat het gewoonweg niet geloofwaardig voor jullie zal zijn. En soms voor mezelf ook nog niet. Echter, ik moet ook steeds weer mijn logische redenering- en onderscheidingsvermogen gebruiken. En het resoneert als een prachtige toon. Ik vergelijk mezelf zo af en toe met een klokkenluider, een voorloper als het ware met deze nieuwe waarheden. Deze mensen worden eerst ook maar moeizaam geloofd, totdat het algemene/collectieve bewustzijn verder verruimd wordt en de logica ervan tot anderen door begint te dringen.
Als je belangstelling hebt om het één en ander van mijn hand te gaan lezen, dan kan je op de volgende link klikken Persoonlijke artikelen/verhalen. Daar staan alle artikelen die van mijn hand komen.
En nu naar die summier aangestipte nieuwe waarheden waar ik het eerder over had….. Het zijn er nog niet zo heel erg veel, maar iets is beter dan niets nietwaar? Ik blijf dit in ieder geval in de gaten houden…
+++++++++++++
10/09/17 - De Arcturianen via Daniel Scranton - Wij begrijpen dat het Universum waarin wij samen met jullie leven gaat over dualiteit en polariteit, en daarom kunnen wij accepteren dat er altijd donkere/negatieve krachten in dit Universum zullen zijn.  
(Aanhaling uit de Engelstalige gechannelde boodschap: We understand that the universe that we live in with you is about duality and polarity, and therefore we can accept that there will always be dark forces in this universe.)
*** In deze channeling zie ik voor het eerst dat er toegegeven/vertelt wordt dat ons gehele Universum een Universum van dualiteit is, en niet zoals ons zolang verteld werd alleen onze derde dimensie en dat er verder geen dualiteit zou bestaan.

LiefdeLicht-Energie: De Extreme Stijgingen Blijven Doorgaan… - 31 Oktober 2017


LiefdeLicht-Energie:
De Extreme Stijgingen Blijven Doorgaan…
31 Oktober 2017
De Diagrammen van 27-10-2017  t/m 31-10-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

Vandaag zijn wederom de diagrammen aangepast aan de enorme stijgingen die momenteel plaatsvinden....


Cobie: Zoals ik in mijn artikel “Hoe de Extreme Stijgingen van de Energieën te Interpreteren” heb omschreven, wordt nog steeds glashard bewezen dat de Hogere Dimensionalen een enorme bewustzijnsgroei doormaken. Deze extremen zijn niet op ons van toepassing. Tevens bevinden de energieën die wij en de planeet nodig hebben voor onze groei en ontwikkeling zich binnenin deze energieën, dus je hoeft er niet over in te zitten dat dit niet door zou gaan, of wat dan ook. Ook onze ontwikkeling gaat verder!
Op facebook zie ik sommige mensen reageren over het feit dat de energieën hen nauwelijks meer beïnvloeden. Dit klopt dus, want deze hoge energieën zijn voor de hogere dimensionalen. Onze apparatuur op Aarde meet gewoon datgene op wat De Ene/De Schepper ons Universum kan geven aangaande bewustzijnsgroei dat bereikt wordt door degenen die dit Universum bewonen (dus ook de hogere dimensionalen). Zoals hierboven gezegd, binnenin de energieën die ons Universum binnenkomen zitten alle energieën waar ieder individu klaar voor is om te ontvangen. Je ontvangt nooit teveel … De Licht/Liefde Energie is Intelligent. Als er problemen zijn dan ligt dit of aan jezelf of aan je Hogere Zelf/Spiritteam en dat er een onjuiste inschatting gemaakt wordt over wat het fysieke voertuig of de menselijke geest allemaal kan bolwerken. Vraag dus om vermindering van de intensiteit van werken met jou als je bij jezelf herkent dat je het gewoonweg te zwaar hebt, en jij je leven niet fatsoenlijk meer kan leiden.

donderdag, oktober 26, 2017

LiefdeLicht-Energie: De Extreme Stijgingen van de Afgelopen 5 Dagen… - 26 Oktober 2017


LiefdeLicht-Energie:
De Extreme Stijgingen van de Afgelopen 5 Dagen…
26 Oktober 2017
De Diagrammen van 22-10-2017  t/m 26-10-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)


Cobie: Zoals ik in mijn artikel “Hoe de Extreme Stijgingen van de Energieën te Interpreteren” heb omschreven, wordt nog steeds glashard bewezen dat de Hogere Dimensionalen een enorme bewustzijnsgroei doormaken. Deze extremen zijn niet op ons van toepassing. Tevens bevinden de energieën die wij en de planeet nodig hebben voor onze groei en ontwikkeling zich binnenin deze energieën, dus je hoeft er niet over in te zitten dat dit niet door zou gaan, of wat dan ook. Ook onze ontwikkeling gaat verder!
Doe het werk dat er gedaan moet worden! Als er angsten in je leven bestaan, of je begrijpt niet waarom iets jou steeds weer opnieuw moet overkomen of wat dan ook waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt, en je weet het gewoonweg niet meer … omdat je erop vertrouwt dat de energieën het werk wel voor jou zullen doen, dan zal je bedrogen uitkomen. Ga op onderzoek uit, waaraan ligt het dat dit in mijn leven gebeurt? Kan ik het terugleiden naar mijn kindertijd, mijn tienertijd, of zelfs een iets latere periode? Kan het misschien te maken hebben met voorafgaande levens? Vraag bijvoorbeeld aan je Hogere Zelf voor een Heldere droom om enig licht over de kwestie te schijnen, zodat je op het juiste spoor gezet wordt. Ga door de gevoelens en emoties heen, leer waar ze thuishoren en verwerk deze … totdat je gewoonweg innerlijk weet dat je ze los kunt laten.